Tenisový klub Studenec

Vydání: Číslo 1/2015

Čas letí jako voda a v letošním roce uplyne 20 let od založení Tenisového klubu ve Studenci. Vrátím se ale ještě o rok zpět. V létě roku 1994 obecní zastupitelstvo podpořilo iniciativu na vybudování dvou tenisových kurtů. Starostou byl tehdy pan Alois Kuřík a jeho zástupcem pan Jiří Ježek. Padlo několik návrhů, kde tato hřiště vybudovat, například před orlovnou, nebo vedle fotbalového hřiště směrem ke hlavní silnici. V zastupitelstvu však převládal názor, že kurty, které obec zaplatí, by měly být postaveny na pozemku, který patří obci. O to, že tento tenisový areál stojí právě v tomto místě se tehdy zasloužil Ing. Stanislav Tauchman. Přesvědčil svého tchána pana Erbana, aby pozemek mezi sokolovnou a školou prodal obci.

Firma Sibera system, s. r. o., na jaře roku 1995 dokončila výstavbu a koncem května byl založen oficiálně TK Studenec. Zde musím vzpomenout PaedDr. Josefa Jecha, který nás přesvědčil, že tenis se musí hrát organisovaně.

Ještě bych se rád zmínil o 26. ročníku Turnaje v líném tenisu, který pořádají místní sportovci pod hlavičkou Sokola. Dopolední mladší kategorii do 45 let vyhrála dvojice Petr a Tomáš Exnerovi před Martinem Nedomlelem a Jendou Vanclem. Třetí ze sedmi dvojic byli Michal Chrtek s Ondřejem Fraňkem. Odpolední veteránskou soutěž vyhráli Zdeněk Povr s Václavem Jeníkem před bratry Vítem a Janem Kuříkovými. Na třetím místě se umístil Stanislav Horáček s Martinem Lattenbergem. Poděkování za organizaci patří Martinu Štěpánkovi.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych závěrem popřál dodatečně všem klidný a spokojený rok 2015. A rodičům místních školáků ještě jedno doporučení. Pošlete své děti, hlavně o prázdninách, v dopoledních hodinách na kurty si zapinkat. Mají to zadarmo a nám starším tenistům vyrostou zdatní nástupci.

za TK Studenec Petr Hák