Vážení spoluobčané,

Vydání: Číslo 1/2015

je tu první číslo našeho Zpravodaje roku 2015, který Vám přináší opět něco nového. Jak jste si jistě všimli, dochází ke změně v podobě barevnosti obálky. Chceme postupovat s dobou a zároveň pokud to jde, nezvyšovat cenu tohoto tisku. Proto se rada obce rozhodla jít touto cestou, tedy udržet cenu pro Vás: 10 Kč za jeden výtisk. Současné skutečné náklady jednoho výtisku přesahují cenu 25 Kč/kus.

Zároveň přivítáme Vaše ohlasy i přání. Pokud bude zájem jít do širší podoby barevnosti Zpravodaje, či něčeho nového, rádi se budeme zabývat Vašimi náměty a připomínkami. Děkujeme.