Zhodnocení roku 2014

Vydání: Číslo 1/2015

Jako každý rok, tak i letos Vám přináším poohlédnutí se za rokem předešlým, ohledně záležitostí, které byly z mého pohledu a investic obce nejpodstatnější:

Nový úsek veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě č. 2

Začátkem roku se nám po dlouhých měsících různého oddalování a blokování podařilo uskutečnit prodloužení nové sítě veřejného osvětlení ve spodní části Zálesní Lhoty.

Opravy obecních cest

Opět se nám podařilo opravit další místní komunikace asfaltobetonovým povrchem, které musely být v tomto roce závislé na probíhající rekonstrukci hlavní silnice. Ty, které se nezrealizovaly kvůli zmiňované rekonstrukci, budou dodělány letos.

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – Horka u Staré Paky

I když se nejedná o stavbu, kde by investorem byla obec, je dobré ji zmínit, jelikož konkrétně tento úsek ovlivnil do poloviny tohoto roku velkou část obyvatel a ještě více těch, kteří v této lokalitě mají své nemovitosti. Z pohledu obce však můžu říci, že tato etapa je za námi a po jejím ukončení jsme mohli pokračovat s navazujícími investicemi z naší strany. Máme zde tak nově opravené parkoviště mezi kostelem a farou, včetně prostoru, kam se na svá nová místa po roce umístily sochy sv. Václava a sv. Ludmily.

Chodník úsek: Studenec (kostelecko) – směr Bukovina u Čisté

Tou nejpodstatnější částí výše uvedené stavby je pro naši obec to, že se díky této rozsáhlé rekonstrukci podařilo vybudovat nový chodník v délce 255 metrů, který přinese zvýšení bezpečnosti nás všech v tomto nebezpečném úseku.

Nová zahrada MŠ v Zálesní Lhotě

V první polovině roku se především děti navštěvující tuto školku dočkaly nové zahrady, která vytvořila odpovídající a ucelené prostředí tohoto areálu.

Chodník úsek: Zdravotní středisko – cesta p. č. 1045/1

V období letních prázdnin jsme začali s výstavbou dalšího nového chodníku v délce 110 metrů, který přinesl i nové veřejné osvětlení, odpovídající danému místu.

Změna Územního plánu Studenec č. 1

Ve druhé polovině roku došlo ke schválení konečné podoby této změny. Celý tento proces od jejího zadání trval tři roky.

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná

Pokračující rekonstrukce, která tentokrát zasahuje centrální část naší obce, začala 18. srpna a po zimní přestávce bude pokračovat (dle posledního harmonogramu) do konce letošního května. Současně se od jara začnou opravovat další úseky, které budou realizovány po Obecní úřad v Dolní Branné. Ukončení těchto úseků je naplánováno do konce listopadu 2015. Letošní rok se práce rovněž přesunou do Vrchlabí a provázanost všech komunikací by měla být ukončena do listopadu 2016. I tuto stavbu zmiňuji z toho důvodu, že na ní jsou závislé další investice ze strany naší obce.

Nová hala na odpadové hospodářství

V posledních měsících loňského roku jsme začali s přípravami podloží a základové desky nové haly. V letošním roce by měla následovat stavba kovové konstrukce, včetně opláštění a následné spuštění provozu.

Chodník úsek: Autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici

Třetí nový chodník se otevřel koncem roku, jelikož jsme byli závislí na probíhající rekonstrukci hlavní silnice, a museli tak práce koordinovat společně s touto stavbou. Tento nový úsek měří 130 metrů.

Kompostování

Společný projekt „Jilemnicka – svazku obcí“ má za sebou první ucelený rok sběru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. V současné době je dobré ocenit dvě věci, a to, jak se daná nabídka osvědčila z pohledu zájmu Vás občanů. Tou druhou záležitostí je práce svazku, jelikož v současné době nemusíme řešit povinnost danou zákonem, kdy každá obec je od letošního roku povinna zajistit tento sběr na svém území.

Podstatná je i třetí záležitost: obec ze svého rozpočtu dotuje tuto službu pro občany částkou, která v loňském roce byla ve výši 100 000 Kč.

Poplatek za odpady

Pro mnohé možná nepodstatná věc do té doby, než má dojít k placení. Obec mohla podle zákona zvýšit poplatek za odpady, jelikož se soustavně zvyšují náklady všech subjektů, na kterých jsme závislí. Zároveň tento poplatek průběžně upravují všechny obce.

Ta naše se rozhodla cenu pro letošní rok udržet na současné hodnotě 500 Kč a dofinancovat tak ztrátu ze svého rozpočtu.

Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce 710 Kč!

Vánoční stromečky

Tímto uzavírám loňský rok, který ve svém závěru udělal radost především těm nejmenším. 30. listopadu jsme rozsvítili společně s dětmi z našich mateřských školek a za přítomnosti rodičů i dalších občanů dva nové vánoční stromečky. Je to vlastně krásná zpráva na závěr, protože vidět radost dětí je to nejkrásnější.

Tolik alespoň stručné zhodnocení roku 2014, který se zapsal do historie naší obce z velké části jako rokem zásadní rekonstrukce hlavní silnice vedoucí přes naši obec. Tím, jaký bude rok letošní, se necháme teprve překvapit. Jeho zhodnocení se objeví na tomto místě opět za rok.

Jiří Ulvr, starosta