Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Studenec za uplynulý rok 2014

Vydání: Číslo 1/2015

V této zprávě Vám podávám informaci o stavu veřejného pořádku v obci Studenec a Zálesní Lhota, a to za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání 25 trestných činů. Ve srovnáním s uplynulým rokem 2013, kdy bylo zaevidováno celkem 15 trestných činů, se jedná o vzestup trestné činnosti.

Na naší součásti OOP Jilemnice bylo řešeno 12 trestných činů, kdy 6 případů bylo majetkových, dále ve 2 případech se jednalo o neplacení výživného, 2 případy byly proti svobodě, 1 případ narušení občanského soužití a 1 případ maření úředního rozhodnutí. Z tohoto počtu zůstává 6 případů neobjasněno.

Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání 128 přestupků. Ve 115 případech se jednalo o přestupky na úseku bezpečnosti silničního provozu, kdy v 10 případech se jednalo o řešení dopravní nehody. Z celkového počtu 128 přestupků bylo 5 případů neobjasněno.

Z toho bylo na naší součásti OOP Jilemnice řešeno celkem 25 přestupků, kdy v 6 případech se jednalo o občanské soužití, v 5 případech proti majetku, ostatní byly případy na úseku bezpečnosti silničního provozu.

V porovnání s předchozím rokem 2013, kdy na území obce Studenec a Zálesní Lhota bylo evidováno celkem 40 přestupků, z toho 28 na úseku bezpečnosti silničního provozu, z toho 7 dopravních nehod, vyplývá, že v letošním roce došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní situace v obci.

Závěrem Vás žádám o včasné podávání informací k veškerému konání kulturních, sportovních a obdobných akcí v rámci obce, při jejichž průběhu lze předpokládat narušení veřejného pořádku.

Uvedenou zprávu podávám jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku v obci Studenec a Zálesní Lhota. Do dalšího období se těším na pokračování naší vzájemné spolupráce. V případě potřeby je zde i nadále možnost kontaktu Policie ČR, Obvodního oddělení v Jilemnici elektronickou poštou, na adrese: sm.oo.jilemnice@pcr.cz, zde by se mohlo jednat především o hlášení různých kulturních, společenských a sportovních akcí.

zpracovala: pprap. Jana Jebavá, vrchní asistent
za policejní orgán: npor. Mgr. Martin Mach, vedoucí oddělení