Základní škola a Mateřská škola Studenec

Vydání: Číslo 2/2015

V době vydání dalšího čísla Studeneckého zpravodaje bude zbývat z letošního školního roku pouze poslední čtvrtletí a již se pomalu připravuje nový školní rok 2015/2016, který i pro studeneckou školu přinese mnohé změny. V současné době probíhá správní řízení ohledně odkladů povinné školní docházky, což má i vliv na zápis do mateřských škol, neboť je třeba počítat s případnými odklady povinné školní docházky. K zápisu do Mateřské školy ve Studenci přišlo 23 dětí a k zápisu do Mateřské školy v Zálesní Lhotě 7 dětí, což znamená, že by měla být opět využita plná kapacita obou mateřských škol (112 dětí).

Tradičně na přelomu března a dubna probíhá v Jilemnici v rámci Dne učitelů ocenění pedagogických i nepedagogických pracovníků Jilemnicka za jejich přínos pro regionální školství. Nejinak tomu bylo i v letošním roce a mezi oceněnými byly i tři pracovnice studenecké školy, které byly oceněny za celoživotní přínos pro svou školu. První oceněnou byla Mgr. Zdeňka Erbenová, která zahájila svou pedagogickou praxi již po absolvování gymnázia v roce 1984 jako učitelka v Tanvaldě, poté absolvovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a v roce 1990 nastoupila jako učitelka v Benešově u Semil, v letech 1991 až 1994 působila ve Studenci, poté do roku 2003 v Jilemnici, kdy se opět vrátila do Studence. Zdeňka Erbenová patří mezi výborné pedagogy prvního stupně s citem pro potřeby dětí a především tolik potřebným smyslem pro humor. Další oceněnou byla Mgr. Ivana Kučerová, která pochází

z tradiční učitelské rodiny, a tak po samozřejmém absolvování Pedagogické fakulty v Hradci Králové nastoupila jako učitelka prvního stupně ve Studenci a s mateřskou přestávkou zde působí doposud. Patří k oporám prvního stupně a za vše hovoří ta skutečnost, že většina rodičů si přeje mít právě ji za třídní učitelku svých dětí. Aktivně je zapojena i do mimoškolní činnosti a s žáky prvního stupně dosáhla řady vynikajících výsledků ve sportu včetně postupu do celostátního kola Kinderiády. Třetí oceněnou byla Jaroslava Stránská, která nejprve absolvovala dívčí odbornou školu v Lomnici nad Popelkou a v roce 1970 nastoupila jako učitelka mateřské školy v Zálesní Lhotě, v roce 1976 přešla do mateřské školy v Levínské Olešnici, kde byla jmenována do funkce ředitelky. V roce 1979 dokončila studium střední pedagogické školy a v roce 1990 nastoupila jako ředitelka mateřské školy ve Studenci. Tuto funkci vykonávala až do roku 2003, kdy se tato mateřská škola stala součástí Základní školy Studenec a byla pověřena jejím vedením až do roku 2014, kdy odešla do starobního důchodu. Její ocenění bylo navrženo za celoživotní přínos v práci s dětmi předškolního věku.

Součástí ocenění byl i kulturní program, v němž vystoupila řada studeneckých dětí (Tereza Jandurová, Magda Chrástová, Tereza Dubská, Kateřina Horáčková, Honza Tomáš).

V projektu Vzdělávání dotykem již proběhlo výběrové řízení a jednotlivé notebooky a tablety pro jednotlivé zapojené pedagogy byly studenecké škole dodány. Pedagogové postupně absolvují řadu kursů a seminářů k jejich využití v jednotlivých předmětech. Tradičně složitá je i administrace projektu s řadou tabulek a různých výkazů, tímto úkolem je jako koordinátor projektu pověřena Ing. Petra Šedivá. Škola nadále spolupracuje s Úřadem práce Libereckého kraje při vyhrazení společensky účelného pracovního místa a zajištění odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji a na přelomu března a dubna se na základě provedené kontroly ze strany Úřadu práce v Semilech podařilo tento projekt prodloužit i na další období. Koordinátorem tohoto projektu je PaedDr. Petr Junek.

Podobně jako ostatní občany, tak i studeneckou školu sužuje současná dopravní situace v obci v souvislosti s opravu hlavní silnice. Pracovníci školy pravidelně informují žáky o všech změnách a ty nejmenší žáky doprovázejí na „pohyblivé“ autobusové zastávky. Určitě i studenecká škola si oddychne, až bude provoz v normálních kolejích a při hlavní silnici bude dokončen i plánovaný chodník ve směru na Špici.

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota

V únoru do naší školky přijel pan Horáček ze ZUŠ Jilemnice a jeho svěřenci, děti, které se učí hrát na hudební nástroje. Přivezli si s sebou několik dechových nástrojů, které nám postupně představili. Děti si poslechly, jak zní příčná flétna, fagot, klarinet, saxofon a další nástroje a také si společně zazpívaly.

Divadelní představení v SD Jilm, které jsme navštívili, byla pohádka „Hugo z hor“. O hledání a nalezení sněžného muže a jeho „polidšťování“.

Jeden den ve školce byl ve znamení pohádky, každý se proměnil na nějakou pohádkovou bytost a mohl začít KARNEVAL plný soutěží, písniček a odměn.

Na další divadlo jsme se vydali do studenecké školy, vždy se těšíme, co si opět pro nás žáci deváté třídy připraví. Tentokrát to byl „Asterix a Obelix“. Dozvěděli jsme se, jak vznikly první olympijské hry a že stále platí – soutěžit fair play. Bylo to moc pěkné a děkujeme.

Na konci března jsme se vydali do Čisté u Horek na mysliveckou výstavu, kde si děti prohlédly trofeje ulovené zvěře, poznávaly zvířata a prohlédly si svoje kresby, které tam byly ke spatření.

Do studenecké školky jsme zavítali na pohádku „Ptačí sněm“, povídání o ptáčcích spojené s písničkami a hrou na tělo. Dokonce pro každého nechyběla ani různá „rachtátka“ , která pak děti použily při hudbě.

Také letošní rok nemohl chybět plavecký výcvik, na který jezdilo okolo 12 dětí a probíhal od 24. listopadu do 2. března 2015.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

16. leden 2015 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých rodičů přišlo postupně do školy k zápisu do 1. třídy postupně 47 dětí ze Studence, Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u St. Paky, Čisté u Horek a Nedaříže, které vítaly u vchodu usměvavé dívky z 8. třídy.

Dívky se věnovaly dětem i jejich rodičům v učebně 2. třídy, kde pro ně bylo připraveno zázemí. Zatímco rodiče „úřadovali“, děti kreslily a pak s pomocí svých rodičů i trošku lepily, aby si odnesly společně dotvořeného klauna, kterého jim předpřipravily děti ze školní družiny (děkujeme). Souběžně sledovaly pohádky, hrály si, sestavovaly puzzle, plnily drobné úkoly za sladkou lízátkovou odměnu. Pro všechny pak byl připraven domácí zákusek od p. V. Bekrové, pro děti džus připravený p. R. Kuříkem a pro rodiče káva a čaj.

V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové, Pavle Bouchnerové a Zuzaně Líkařové, co všechno už ovládají. Potvrdilo se, že předškoláci jsou šikovní a na 1. třídu se těší. Jen bude třeba dopilovat „řeč“, která umí hodně potrápit.

Za odměnu si děti odnášely drobné s překvapením v Kindervajíčku a pozvánku ještě k dalším třem návštěvám velké školy. V únoru si ji prohlédnou za pomoci pohádkových bytostí, při březnovém jarním tvoření si zkusí „dávat pozor“ a v květnu si za pomoci velkých školáků zasportují a zasoutěží.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.

PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ

Pohádkové putování pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 19. 2. 2015 se uskutečnilo již tradiční putování po škole pro budoucí prvňáčky. Jednotlivé úkoly si pro ně nachystali žáci 7. ročníku, kteří v přestrojení za pohádkové postavy provedli předškoláky po škole a pomáhali jim s připravenými úkoly. Pro velký počet přihlášených dětí byla tato akce rozdělena do dvou skupin, dopoledne strávily ve škole děti z MŠ Studenec a odpolední čas byl pro děti z ostatních mateřských škol. Pochvalu zaslouží všechny děti, které statečně zvládly připravené úkoly, i žáci sedmého ročníku, kteří se vzorně o budoucí prvňáčky postarali.

Ing. Petra Šedivá

Jarní tvoření s předškoláky

Ve středu 18. 3. 2015 jsme se sešli s budoucími prvňáčky na jarním tvoření, při kterém na ně čekalo černobílé kuřátko. Předškoláci lepením vytrhávaného papíru zbarvili kuře do žluta, přidali mu vystřižené látkové křidélko a nastříhaný zelený papír, ze kterého udělali střapatou trávu. Když bylo potřeba, děti si mezi sebou ochotně pomáhaly a pěkně spolupracovaly. Vyrábění je moc bavilo a velmi rychle jim uteklo. Po hodině výtvarného tvoření si každý odnesl krásný výrobek domů. Mohl si ho vystavit u sebe v pokoji, kde mu bude dělat určitě velkou radost.

za výtvarnou sekci ve škole Mgr. Pavla Bouchnerová a Mgr. Iva Exnerová

Něco málo ze školní družiny

Opět se vám ozýváme ze školní družiny a přinášíme krátký přehled, co se tu vlastně děje…

Každý ví, jaká byla letos zima, ale my jsme si ji užili. Po vánočních prázdninách jsme se pustili do pletení čepic, protože byly potřeba. Zužitkovali jsme nepotřebnou vlnu, ruličky od toaletního papíru a zapojili jsme šikovné ruce. Pletení pohltilo nejen holky, ale i kluky… Pletli všichni a čepice byly na světě. Poté jsme se mohli vydat ven a užívat si krásné sněhové nadílky. Z vašich dětí se najednou stali sochaři a stavěli vše, co je napadlo. Samozřejmě jsme i využili osvědčený svah za hasičárnou a proháněli jsme se tam na bobech a nejrůznějších vozítkách. Všichni jsme okusili, že sníh opravdu studí a je mokrý.

Večerníček a jeho narozeniny…

„Dobrý večer!“ Kreslená postavička s papírovou čepicí vyběhne 20 schodů, povozí se na houpacím koni, projede se v autíčku, sveze se na jednokole a cestou rozhází 24 listů papírů. Tímto každý večer již 50 let vítá Večerníček malé i velké diváky na krátkou pohádku před spaním. Věděli jste, že do dnešní doby bylo vytvořeno více než 300 seriálů? Nejdelším je Bob a Bobek na cestách. A opravdu jediným čistě hraným jsou Krkonošské pohádky.

S největšími odborníky na večerníčky jsme začali sepisovat seznam. A proč zůstat jen u seznamu? Vytiskli jsme malé obrázky převážně kreslených příběhů a dali se do práce. Starší děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd nakreslily postavičky a mladší děti z prvních a druhých tříd vybarvovaly jako o závod. Během několika dnů nebylo pro pěkné obrázky kam šlápnout. Pak přišel úkol nejlehčí, vše vystavit. Na jejich povedené kresby se můžete přijít podívat i Vy. Jsou vystavené na schodišti cestou ke školní družině. Všechny děti ještě jednou chválíme za snahu, nadšení a píli, se kterou dílo vzniklo.

A i když nakonec Večerníček smekne svoji papírovou čepici a řekne „Dobrou noc!“, my Vám řekneme: „Vítáme Vás.“ Víte proč? Protože Vaše děti se vůbec nenechaly zahanbit filmovými profesionály.

A vytváříme i před Velikonocemi…

Přišlo jaro a my máme ještě více energie a dobré nálady. Využijeme ji nejen venku na hřišti, ale taky k tvoření. A čeho? Zajíčků. Materiál, který už většina z nás hází do koše, ten my potřebujeme – staré silonky, karton, piliny. Tímto děkujeme pánům truhlářům – panu Vaníčkovi a panu Hákovi za poskytnutí pilin, a že jich nebylo málo!!! Počasí nám přálo, tak jsme si vše vzali ven a cpali jsme silonky, zavazovali ťapky, čumáčky a ve družině jsme dotvořili a dozdobili zajíčky. Jak vidíte, děti jsou moc šikovné a jejich domovy už zdobí krásní zajíčci.

ze školní družiny Saša Brožová ml., Mariana Gregušová

Přírodovědný kroužek v ZŠ

V září 2014 obnovil svoji činnost Přírodovědný kroužek při ZŠ a MŠ Studenec. Pod vedením Lubomíra Jiřiště ze Žďáru se na pravidelných schůzkách schází téměř 20 druháků, třeťáků a čtvrťáků. Společně podnikají víkendové výpravy za poznáním přírody. V sobotu 28. února se vydali na zimní výpravu za netopýry. Přečtěte si krátkou reportáž z této akce:

Počasí nám přálo, a tak jsme zvesela a plni očekávání nasedli do přistavených vozidel a vydali se směr Strážné. Po vystoupení na parkovišti u lomu jsme zkontrolovali výbavu v podobě čelovek, přileb, kombinéz a vydali se do přítmí staré štoly. Nejprve jsme obdivovali spící pavouky, můry a komáry a brzy se objevil první spící ušoun – netopýr vodní. Následovali další a další, až jsme jich napočítali celkem 11 ve dvou druzích. U stropu totiž krásně viseli také netopýři velcí. Na konci štoly jsme si vyzkoušeli, jak vypadá opravdová tma. Po návratu na denní světlo jsme se trochu občerstvili svačinami od maminek a už nás čekala závodní dráha na cestě u Hříběcí boudy. Svištělo to pěkně, takže jsme postupně nevnímali, že nám vlhnou nejen rukavice a čepice, ale taky kaťata, ponožky a trenky (-: Naštěstí nedaleko stojí Hříběcí bouda, a tak jsme se vydali do tepla tamější hospůdky a posušili svršky i spodky a navíc uspokojili mlsné jazýčky. Následoval závěrečný sjezd k parkovišti a návrat do Studence.

Tak zase příště, výletníci!

P. S. Děkujeme za podporu ZŠ a MŠ Studenec a firmě Auto Junek.

Ing. Lubomír Jiřiště, vedoucí přírodovědného kro užku

Noc s Andersenem

Naše škola se zapojila do celorepublikové akce knihoven na podporu dětského čtenářství již počtvrté. Sešli jsme se ve čtvrtek 19. 3. 2015 v šest hodin večer a čekala nás noc plná dobrodružství. Letos jsme poprvé nijak neomezovali kapacitu této akce, takže se nám přihlásilo téměř 70 dětí, které se nebály a chtěly zažít opět nocování ve škole. Děti byly rozděleny do 3 skupin, podle tříd. Tyto skupiny se postupně vystřídaly u vymýšlení písničky, představení oblíbené knížky, výtvarné činnosti a stezky odvahy.

Letošním tématem bylo 210. výročí narození H. Ch. Andersena a 100. výročí narození Jana Drdy. Takže nás čekaly pohádky… Zapomenutý čert, Dařbuján a Pandrhola, O Matějovi a Majdalence, Hrátky s čertem a další. Při výtvarce děti kreslily, co si představují na stromě, který by jim dal nějakou oblíbenou pochoutku – motiv z pohádky Dařbuján a Pandrhola. Ve čtenářském bloku jsme se seznamovali s knížkami, které si děti přinesly z domu. Každý měl svou knížku představit a říct, proč ho právě ona zaujala. Ve skupinkách se snažily vytvořit nový text s tématem knížek na oblíbenou písničku. Poté následovala oblíbená stezka potemnělou školou. Na cestu vyrazily děti vybavené pouze baterkou a svým hlasem, který občas ve větší intenzitě použily, když je něco nečekaně vylekalo. Stezka byla vedená šatnami, jídelnou cizích strávníků a končila ve školní knihovně. Děti po cestě sbíraly otázky, které se týkaly H. Ch. Andersena. Vždy, když se sešla celá skupina zpět, je čekala ještě společná cesta temnou školou, znovu do knihovny. Tam je čekal sám H. Ch. Andersen, který jim převyprávěl svůj životní příběh, ve kterém děti měly nalézt odpovědi na otázky, které posbíraly na stezce. Pak už nebylo nic jednoduššího než napsat odpovědi, nalepit je na společný papír a získat průkaz znalce pohádek.

A hurá do spacáků. Čekala nás ta nejpříjemnější část, společná četba a následné usínání. Ráno jen sbalit spacáky a karimatky a znovu zpátky do lavice, páteční vyučování nás neminulo.

Děkuji všem, které se mnou tuto noc chystaly a byly ochotné přežít noc na tvrdé zemi na karimatce ve spacáku (Klára Štefanová, Míla Jindrová, Petra Šedivá a Věrka Bekrová). Byla to náročná noc, ale snad se dětem i dospělým líbila.

Mgr. Dana Chrástová

Young Demosthenes

je prestižní mezinárodní soutěž v řečnickém umění

 • Porovnává a prohlubuje komunikační dovednosti žáků základních škol, víceletých gymnázií a studentů středních škol s maturitou.
 • Podporuje konkurenceschopnost mladé generace v prosazování vlastních myšlenek a projektů.
 • Má dlouholetou tradici – první ročník se konal už v roce 2007.
 • Je uznávaná odborníky z akademického, veřejnoprávního a mediálního prostředí nejen v České republice, ale i v zahraničí.
 • Kultivuje vystupování na veřejnosti.
 • Celkem se soutěží ve čtyřech věkových kategoriích.
 • Pro vítěze krajských kol je připraveno speciální soustředění, kde se pod vedením odborníků budou zdokonalovat v rétorice.
 • V celostátním a mezinárodním kole v odborné porotě zasednou známé osobnosti kulturního a společenského života.
 • Soutěž je prostřednictvím udělení záštit nad jednotlivými koly morálně podporována MŠMT ČR, hejtmany a primátory jednotlivých krajů a měst.
 • Vítězové jednotlivých kategorií se objeví v řadě televizních a rozhlasových pořadů v ČR i v zahraničí, kde s nimi známí moderátoři povedou rozhovor o jejich úspěchu v soutěži Young Demosthenes.
 • Partneři projektu vítězům soutěže darují hodnotné věcné ceny.

To všechno zní lákavě, jen vyhrát… pro začátek by stačila účast.

Regionální kolo této soutěže se uskutečnilo 20. 1. 2015 v Liberci a ZŠ Studenec velmi úspěšně reprezentovali Jakub Tomáš (v kategorii 8., 9. tř.) a Natálie Kadavá (v kategorii 6., 7. tř.).

Projev Kuby i Natky byl ohodnocen třetím místem, které je velkým úspěchem pro oba, jelikož se takové soutěže účastnili poprvé. Doufejme, že zkušenosti ještě využijí a svým úspěchem motivují nejen sebe, ale i své spolužáky. K výsledkům pochopitelně gratulujeme a za doprovod děkuji pí uč. Faistaverové, která mě ochotně zastoupila v mé nepřítomnosti.

-ma-, foto -ma-

Zooriskuj Liberec

Ve středu 18. 3. 2015 jsme se vydali do Liberce na soutěž Zooriskuj. Je to vědomostní soutěž, která prověřuje znalosti ze světa zvířat a také liberecké zoo. Nejprve jsme se šli podívat do této zoo, abychom načerpali nějaké informace, ujasnili si informace o dění v místní zoo a potom jsme se odebrali do budovy kulturního a společenského centra Lidové sady Liberec, kde jsme psali soutěžní test. Soutěžily tříčlenné týmy, z naší školy 2 ve složení: Anička Pokorná, Bětka Bušáková a Simča Bartoňová a druhé družstvo: Aleš Mühlbach, Terka Dubská a Denča Zahradníková. Na vyplnění testu jsme měli 60 minut času. Některé otázky byly opravdu záludné, ale zvládli jsme to celkem dobře. Jeden tým se umístil na 15. místě, druhý na 24. místě, což je vzhledem k celkové účasti asi 50 týmů výborné umístění. Předních deset míst obsadily liberecké školy, což je logické, protože několikrát navštívily zoo a tím si určité informace řádně ujistily. Ale přesto se nám tato soutěž líbí a dík patří paní uč. Brožové, která nás připravila a zároveň psychicky podporovala a už se těšíme na další soutěže.

Anna Pokorná, žákyně 9. třídy

Projekt TechUp v ZŠ Studenec očima zúčastněných žáků

Dne 27. ledna jsme se vydali na projekt TechUp do Jilemnice. Jeli jsme Ivča Hrnčířová, Nelča Šimková, Klárka Kuříková, Luky Link, Vítek Štefan, Oli Pichl a já. V osm hodin nás vyzvedl zaměstnanec Gymnázia Jilemnice a dovezl nás k budově gymnázia. 1 stanoviště bylo v učebně fyziky. S panem profesorem Mládkem jsme si povídali o Newtonovi a měřili třecí sílu. Na 2. stanovišti jsme pozorovali mikroskopem rozmnožující se buňky u rostlin, lidský vlas, blechu. Ve stejné místnosti bylo i 3. stanoviště, takže jsme předem věděli, co nás čeká. Zprvu se některým z nás dělalo špatně, protože bylo úkolem rozpitvat prasečí oko. Nakonec to byla i zábava. Poté nás odvedli do učebny chemie. Vzali jsme si pláště a rozdělili se do skupinek. Čekaly nás dva pokusy: takzvané „peklo ve zkumavce“ a „zlato do zkumavky“. Vyplnili jsme krátký test a pak nás odvezli zpět ke škole.

Tereza Urbanová, žákyně 6. B

Jilemnické gymnázium pořádá v rámci projektu TechUp přírodovědné programy pro žáky ze základních škol. I naše škola dostala možnost zúčastnit se tohoto projektu.

Dne 26. 2. 2015 vyrazilo osm žáků sedmé třídy do Jilemnice. Jako první jsme absolvovali hodinu fyziky. Hlavním tématem byl zvuk. Zkoušeli jsme poslouchat ten nejhlasitější zvuk, ale i ten nejtišší. Další hodinu byla biologie a zabývali jsme se geologií, tedy kameny. Zkoumali jsme, jaké kameny tvoří Krkonoše a které kameny jsou v Krkonoších vzácné. Dalším předmětem byla biologie a zkoumali jsme otisky prstů. Zjistili jsme, že každý člověk má svůj prst unikátní, jedinečný, i každá ruka má jiné otisky prstů. Někteří si na ruce našli ostrov, jiní zase trojitou vidlici. Tento obor nás všechny velmi bavil. Svoje otisky prstů jsme zkoumali pomocí lupy. Poté jsme se přesunuli do učebny chemie a zkoušeli jsme různé pokusy. Začali jsme chrlící sopkou, dále jsme si vyzkoušeli psát neviditelným inkoustem a poslední věc, kterou jsme si zkusili, byl hořlavý kapesník. Všichni jsme si to moc užili a rádi pojedeme zase. Nejvíce se nám líbily otisky prstů a různé pokusy v chemii.

Tereza Chrástová, žákyně 7. třídy

Dne 25. 3. 2015 jsme jeli do Jilemnice na TechUp. Co to vlastně je? Je to dopoledne strávené s pokusy z biologie, chemie a fyziky určené pro žáky základních škol. Jela Simona Bartoňová, Denisa Zahradníková, Aneta Gottvaldová, Dominik Pekárek, Patrik Pekárek, Aleš Mühlbach, Vítek Antoš a Matěj Kolář. Nejdříve jsme stavěli mosty z papíru, na které jsme potom měli dávat závaží a čí most unesl nejvíce kilogramů, tak ten vyhrál lízátko. Pak jsme přešli k mikroskopům, kde jsme zkoumali prvoky, tedy trepku velkou. Potom jsme přešli na oční klamy, kde jsme pozorovali různé obrazce, které se různě pohybovaly. Nejlepší pro mě bylo, když jsme šli dělat pokusy z chemie. Tam jsme pozorovali, jak se mění hladina pH. Do roztoku jedlé sody jsme lili fenolftalein a když se nám to smíchalo, vznikla nám z průhledné kapaliny zakalená růžová. Takže to bylo takové hraní si s barvami. Bylo to pěkně strávené dopoledne.

Simona Bartoňová, žákyně 9. třídy

Sportovní den – sjezdovky 2015

Benecko – nedaleký sportovní areál, tzv. „vzdušné lázně“, poskytlo školám poslední, vlastně jarní lyžování za cenu, která se nedala odmítnout: 100 Kč / 4 hod. lyžování.

Byli osloveni žáci druhého stupně, což je 110 žáků, a fakt, že jsme na lyže vyrazili v počtu sotva 30 lidí, je zarážející. Není smysluplné se zabývat těmi, kteří z nějakého důvodu nejeli, radost nám udělaly děti, které si užily sjezdovku upravenou a prázdnou tak, jak nebyla za celou sezónu, a slunný den jako bonus. Jediné mínus byl zavřený bufet, ale i to se nakonec dalo vydržet. Děti se proháněly po kopci vzorně v helmách (jednu pan učitel Baudyš obětavě půjčil) a s kázní problémy naštěstí nebyly.

Lákavý a také ne zcela bezpečný pro všechny byl snowpark, do kterého se občas někdo vydal a s naraženým pozadím se zase rád vrátil na sjezdovku. Lyžující doprovod Baudyš, Brožová, Macháčová tímto děkuje rodičům, kteří svým dětem tento pěkný sportovní den umožnili, a též vedení školy, které zajistilo pospojování tříd a komplikovanější způsob výuky, který by se nekonal, kdyby většina žáků odjela do hor tak, jak tomu bývalo před pár lety.

Mgr. Romana Macháčová

Exkurze osmáků do SŠGS Nová Paka

Dne 17. 2. 2015 se naše osmá třída vypravila v rámci projektu Volba povolání na exkurzi do Střední školy gastronomie a služeb do Nové Paky.

Autobus pro nás přijel až ke škole, a tak jsme měli luxus první třídy. Po příjezdu k budově školy nás rozdělili na dvě půlky, chlapci se vydali prozkoumat budovu, kde se vyučují obory pekař a cukrář, a dívky zůstaly v hlavní budově školy, kde se podívaly, jak se žáci připravují na barmanskou soutěž. I my jsme si mohli vyzkoušet namíchat nealkoholický drink. Řídili jsme se heslem, co si uděláš, to si sníš a vypiješ. Potom jsme se přesunuli do kuchyně, kde jsme si zkoušeli smažit palačinky a zdobit kanapky. Když jsme všechno snědli, měnili jsme se s kluky. Následně jsme se podívali do cukrářských a pekařských dílen a pak jsme šli vyzkoušet své cukrářské dovednosti tak, že jsme z marcipánu vyráběli růžičky. Někomu to šlo míň, někomu víc, ale hlavní bylo to, že tam po nás žádný marcipán nezbyl, protože jsme všechen snědli. Nakonec jsme dostali zákusek od cukrářů a pizza rohlík od pekařů a s plnými břichy jsme se již všichni, protože chlapci měli stejný program, jen v obráceném pořadí, vraceli zpátky do Studence na oběd.

Moc obdivuji žáky packé školy, jsou šikovní, já bych to nezvládala, nemám tak šikovné ruce, ale škola je to jistě dobrá, líbilo se mi tam, ale není pro mě vhodná, a tak budu ještě tu pravou hledat.

Magda Hrnčířová, žákyně 8. třídy

Obelix, olympijské hry a 9. třída 2015 v ZŠ Studenec

Po loňském vydařeném představení s názvem „Tajemství staré bambitky“ se pustili do práce velmi nadšeně letošní deváťáci. Vybrali jsme netradiční „kousek“, přesně takový, jako je třída samotná. První reakce na naší volbu nebyly povzbudivé ani od pozdějších interpretů, ale výzva to zcela jistě byla, nové věci jsou lákavé přeci… Dvaadvacet „herců“ na place je v našich prostorových podmínkách odvážný počin a takových scén bylo hned několik.

Nově jsme také eliminovali zatahování opony, nejen z důvodu její trvanlivosti, ale především, aby se divák moc nenudil. Kulisu jsme zvolili tzv. ústřední na rozměr prostěradel 2,5 m na 5,5 m. Koloseum se povedlo zásluhou Nasti Sobran, která své výtvarné kvality předvedla opravdu v plné parádě. Rekvizit jsme také zvolili co nejméně, ale přesto se v zákulisí nedalo hýbat… v udržování pořádku zatím žádné „divadelní těleso“ naší školy nevynikalo. Kostýmy byly velice „koukavé“, některé ušité, našpendlené i koupené (ať žijí sponzoři). Zde velice obětavě a nápaditě pomáhala Běta Bušáková, která je šikovná snad úplně na všechno a navíc není líná cokoliv zařídit, vymyslet a většinou má u toho i dobrou náladu.

Pochvalu mimochodem zaslouží téměř všichni, protože se snažili a většinu představení odehráli nachlazení a ne úplně fit. Kromě úsměvů jsme tedy stihli rozdat i nějaké choroby, a to celkem ve třinácti představeních.

Odehráli jsme pro celou ZŠ a MŠ Studenec, pro MŠ Zálesní Lhota, ZŠ Čistá, Centrum Jilemnice, pro studenecké „staroušky“, pro rodiče, veřejnost a „U Myšáka“ v Borovnici jsme naše „turné“ zakončili obřím pohárem po opravdu posledním vystoupení. Vyzkoušeli jsme opravdové jeviště díky pozvání pana Bušáka, starosty Borovnice, který naše představení také natočil a připraví DVD na památku, moc děkujeme. Zážitků, emocí, radosti, trémy, ale hlavně úsměvů bylo hodně na to, abychom si pěkné vzpomínky dlouho uchovali. Dík patří také třídní učitelce A. Brožové, která se o celý průběh zajímala a aktivně pomáhala, pekla a suplovala mikrofon. Letos jsme jako „skalní fanynku“ označili paní zástupkyni Danu Synkovou, která nás nevěřícně sledovala tak často, až měla to štěstí, že nás viděla i v době, kdy se nám dařilo nejvíc… to nás potěšilo. Paní učitelka Romana Macháčová byla poměrně v klidu, i když zpočátku nějaké čokoládové drobnosti z kapsy u své divadelní vesty vyndala.

Jak říkal Julek: „Sice to nepřekoná 2000 let, ale uznávám, bylo to zábavné…“ Áve Já

devítka a Mgr. Romana Macháčová