Klub důchodců Studenec 2014–15

Vydání: Číslo 3/2015

Vážení přátelé Klubu důchodců!

Protože přichází doba prázdnin, nabízíme vám všem přehled činnosti Klubu důchodců, abyste zvážili, zda časem mezi nás zavítat a zpestřit si tak podzim života. Stále si máme mezi sebou o čem povídat, něco nového se dovídat, posedíme při zákusku, chlebíčku, čaji nebo kafíčku, nejednou si při harmonice zazpíváme písničku. Nejvhodnějším obdobím našich setkání je září až červen.

V září už po víc nežli dvě desetiletí pořádáme autobusový zájezd. Každý z nás rád zavítá do historických měst naší vlasti, hodnotí a porovnává současnost s minulostí. Navštívili jsme zámek v Mnichově Hradišti, muzeum automobilů Škoda v Mladé Boleslavi, zámek v Benátkách nad Jizerou, jehož součástí je i výstava miniaturního nábytečku, bytových doplňků a panenek, se kterými si mohly zřejmě hrát děti z vyšších společností. Posilněni chutnou večeří, zpěvem a hudbou jsme spokojeně dorazili domů. Byl to výlet společný, organizovaný p. Tůmovou ze Zálesní Lhoty. Vřelý dík.

V říjnu jsme pozvali p. starostu J. Ulvra, aby nás blíže seznámil s prací a určitými nutnými omezeními pro naše občany a s úspornými energetickými úpravami na zdejším zdravotním středisku.

V listopadu nám promítl p. Zdeněk Albrecht film „Hledání ztraceného času“ (producent p. Čáslavský), ve kterém byla zaznamenána některá řemesla studeneckých občanů z let 19.–20. století, což mnohým připomínalo jak bývalé známé tváře, tak řemesla.

V polovině prosince mezi nás pravidelně přicházejí žáci ZŠ, aby navodili svým programem sváteční atmosféru. Tentokrát se k nim připojili i skauti místní skupiny, takže program byl bohatý, účastníci spokojení a účinkující odměněni nejen sladkostmi, ale i potleskem. Zakončili jsme společným zpíváním koled.

Nový rok 2015 jsme zahájili koncertem jazzových skladeb, hráli žáci ZUŠ Jilemnice pod vedením p. uč. Horáčka. Kvarteto sklidilo velký potlesk za pěkný zážitek z poslechu. Se vzájemným novoročním přáním, včetně p. starosty, jsme s optimismem vkročili do nového roku. Nechybělo dobré občerstvení.

Únorové masopustní odpoledne proběhlo jako vždy ke spokojenosti všech přítomných. Jedlo se, zpívalo, hudba hrála, nechyběl ani přípitek. Jen masky chyběly. V březnu jsme zhlédli divadelní hru „Obelix a olympijské hry“, kterou p. uč. Macháčová nastudovala se žáky a žákyněmi IX. třídy. Všem se provedení i kostýmy líbily. Přejeme, aby se jim v ochotnické zálibě dařilo.

Dubnové setkání zpestřil svým vyprávěním Ing. J. Lánský. Hovořil o lese, lesní zvěři i ptácích, zejména dravcích, ale i o náročné každodenní práci studeneckých lesních ochránců, kteří svým každodenním přístupem zabraňují poškozování lesního porostu, ať už nevhodným kácením, nebo přemnoženou zvěří, která dokáže devastovat mladé stromky a mnohdy i půdu. Posteskl si nad nedostatkem dosazování mladých ročníků. Vyzdvihl však i krásu lesních tišin, pozorování zvěře u krmelců, potůčků, ptačího zpěvu, což vnímavého člověka alespoň na chvíli oprostí od stresu a starostí všedních dnů. Zdůraznil, jak je zdravě fungující les pro každého z nás nenahraditelné, životně důležité bohatství.

Jak je krásný měsíc květen, nejen pestrostí květů, ale i srdcí plných lásky, která vždy přináší do života něco nového, mnohdy i nový život! Snad proto se stal i svátečním dnem matek, dárkyní života. I nám, přestože už jsme mnohé babičky a prababičky, připravily p. uč. se svými žáky pěkné sváteční setkání ve školní jídelně. Po pěkném vystoupení, které vyjadřovalo přání, připravili pro každou z nás pohoštění a muži se ujali předání kytičky a přání všem přítomným ženám. Náš muzikant završil tento sváteční den hudebním doprovodem a všechny ženy ho doprovodily písničkami.

Na zhodnocení uplynulého společného období našich setkání jsme se sešli „Na Špici“ ke společnému pohoštění, které obstaral příjemný personál, a po kulturní vložce si již každý půjdeme za plánovanými zážitky.

Co dodat: Doufám, že můžeme být spokojeni, přátelským posezením podáváme i veřejnosti důkaz, že je možné bavit se v každém věku. I mladší generace pro nás dokáže připravit příjemné zážitky. Obecní úřad naši aktivitu podporuje. Je třeba poděkovat těm z našeho Klubu, kteří vkládají svůj podíl času pro zdárný průběh našich setkání. Zdravím všechny bývalé členy, kterým zdravotní stav nedovolí přijít mezi nás. Nezapomínáme ani na ty, se kterými se už nikdy nesejdeme.

Kdo nechce být doma sám, ať zavítá v září k nám, budeme se opět každý měsíc scházet, nebudeme předčasně flintu do žita házet. Ten, kdo bude mezi nás pravidelně chodit, nebude se nudit, ani mysli škodit!

Mnoho zdraví a pohody přeje Libuše Ježková – Klub důchodců Studenec