Noc kostelů ve Studenci

Vydání: Číslo 3/2015

K 1 400 kostelů v naší zemi se v pátek 29. května 2015 připojilo i otevření kostela sv. Jana Křtitele u nás ve Studenci.

Během tří hodin se do kostela přišlo podívat opravdu hodně návštěvníků. U vchodu do kostela byl stůl plný koláčů a preclíků – dobrůtky pro tělo, dál byl stůl, na kterém bylo něco pro duši – knížky, které si návštěvníci mohli rozebrat.

Celý večer slovem provázela Vendulka Benešová.

Péťa Hák v úvodu podal výklad o historii i současnosti našeho kostela, o umělcích, kteří vytvořili oltáře, obrazy a sochy, o tvůrcích zvonů. Během celého večera mohli návštěvníci vystoupit na věž kostela, mohli si zvony osahat a Petr s kluky ministranty předvedl i zvonění v přímém přenosu.

Vendula Benešová se zaměřila na jednotlivé obrazy a sochy týkající se sv. Jana Křtitele a nabídla malý „seriál“, který velmi zajímavě a neobvykle přiblížil souvislosti života tohoto našeho patrona.

Celému večeru dominovala hudba. Úžasná kombinace stylů a žánrů. Úvod patřil zpěvu dětského sboru Ptáčata. Pak sólově zazpívala Anetka Pekárková. Lehké tóny kytar byly vystřídány varhanní hudbou. Mnohým návštěvníkům zvědavost nedala a šli se podívat na kůr, který to umělec hraje Bachovu Toccatu a Fugu, aby zjistili, že to hraje náš pan farář. U varhan ho vystřídal začínající varhaník Lukáš Kuřík. Trojhlasé provedení křesťanských písní nabídlo klarinetové trio – Jenda Tomáš s Markétkou a Dominikem Urbanovými. Chrámový sbor zazpíval pár svých písní, kterými občas doprovází mši svatou. Vašek Urban s dcerou Markétou zahráli na kytaru a saxofon několik písní, které si občas zpíváme k modlitbě.

Ukončení večera se ujal Pavel Jiran. Mottem letošního ročníku Noci kostelů byl citát z Žalmu 139: „Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“ Pavel připomněl další biblické texty, které se týkají temnoty a světla. Slovy, která vlastně byla modlitbou, popřál nám i sobě, abychom do občasných temnot svého života neustále zvali Toho, který je Světlem.

Napadá mě zvláště příznačná věc: v 19 hodin, kdy oficiální část začínala, se venku setmělo a začalo hustě lít. Prudký déšť zničil velký plakát na dveřích, který na tuto Noc kostelů zval. Když jsme odcházeli domů, přestože venku byla tma, věřím, že každý jsme si v sobě odnášeli kousek Světla. Světla, které tma nemůže pohltit.

Helena Háková