Základní škola a Mateřská škola Studenec

Vydání: Číslo 3/2015

Zprávičky z mateřské školy ve Studenci

V naší školce jsme se opět nenudili. Na konci března nás totiž navštívil celý ptačí sněm, který nám předvedl krásné divadelní představení plné jarních písniček, které si děti také s chutí zazpívaly.

V dubnu nás svou návštěvou poctili herci z divadla v Hradci Králové a zahráli Pohádku ze starého mlýna, aneb nebojte se hastrmanů! Šlo o loutkoherecké představení, kde si mlynář Patočka a vodník Břehule neustále dělali naschvály a až teprve láska mezi mlynářovou dcerou Aničkou a vodníkovým synem Žabíkem a čaj z dobromyslu je dokázaly usmířit. Představení bylo plné komických, ztřeštěných a nečekaných situací, u kterých se děti velmi bavily.

Ať jsi holka nebo kluk, pobaví tě Kuk a Cuk! Již tradičně si pro nás připravuje své zábavné programy pan Karel Kordas se svým Hudebním divadlem pro děti KUK a CUK. Ten tentokrát přijel v půli května, aby nás ve svých scénkách zavedl na různá místa naší planety a naučil nás několik krátkých, chytlavých písniček z vlastního repertoáru. Pan Kordas během svého divadla nejen zpíval, ale také hrál na několik tradičních i netradičních nástrojů a nebál se do svého představení zapojit děti i paní učitelky.

Výlet na zámek Loučeň

26. května vyjela celá školka Studenec a Zálesní Lhota na výlet na zámek Loučeň. O půl osmé ráno jsme všichni nastoupili do dvou autobusů a vyrazili jsme vstříc nečekaným zážitkům. Ač byla cesta busem dlouhá skoro hodinu a půl, zvládli jsme ji na jedničku. Na místě nás však čekala zima a studený vítr, ale co se dalo dělat, oblékli jsme, co jsme mohli, nasvačili se a vydali se směrem k zámku. Na zámeckou prohlídku jsme šli po odděleních, aby nás nebylo mnoho najednou a každou skupinu prováděla postava z historie zámku, například komorník nebo komorná. Prohlídka byla velmi zajímavá. Prošli jsme mimo jiné zámeckou jídelnou, kde se děti mohly posadit ke stolu a zahrát si na prince a princezny, hudebním salónkem, kde zase měly paní učitelky možnost zahrát si na klavír, na který hrával také Bedřich Smetana a zazpívat si s dětmi nějakou oblíbenou písničku. Po prohlídce a následně také obědě jsme se šli projít po zámeckém parku plném různých bludišť a labyrintů. Zde se mohly děti krásně vyřádit a prolézt si například buxusové, tisové, provazové bludiště nebo bludiště ze smrkových kůlů. Ačkoliv se nám tam velmi líbilo, chtě nechtě jsme nakonec museli nastoupit do autobusu a vyrazit domů. Cesta zpátky byla opět klidná a dlouhá, tak si dětí mohly v autobuse hezky zdřímnout a načerpat tak nové síly na vyprávění zážitků svým blízkým.

kolektiv učitelek MŠ

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota

Že se v naší školce po celý rok něco děje, je vidět každý měsíc, neustále se snažíme našim dětem pobyt ve školce zpestřovat a zapojovat ke spolupráci i rodiče. Začátkem dubna jsme se sešli na společném jarním tvoření, kde si děti vyrobily krásné velikonoční ozdoby na stůl za pomoci maminek a tatínků.

Během celého roku také navštěvujeme divadelní představení, do Jilemnice jsme se vydali na „Kaťákovu abecedu slušného chování“ – představení plné písniček a povídání, jak se máme správně a slušně chovat.

Velice vydařená byla pohádka ve studenecké MŠ „Pohádky starého mlýna“, doplněná také veselými písničkami a krásnými kulisami, o vodníkovi, mlynáři a jednom starém mlýně.

Na konci dubna si děti vyrobily krásnou čarodějnici, kterou jsme společně na naší zahrádce spálili, a s ní i vše špatné a konečně přivítali příchod tolik očekávaného jara.

Maminkám a babičkám jsme ke Dni matek připravili besídku složenou z básniček a písniček, putovali jsme vesmírem a přistávali na planetách.

Posledním divadlem letošního roku byla pohádka „Kuk a Cuk“, při které si děti opět zazpívaly a vyzkoušely si samy, jaké to je zpívat před porotou a do mikrofonu.

Závěr roku patří každoročně výletu, který se uskutečnil společně z MŠ Studenec, vydali jsme se na zámek Loučeň, kde jsme si prohlédli prostory zámku, prošli všechna bludiště a labyrinty a musíme říci, že pochvalu si zaslouží všichni, i ti nejmenší, kteří vydrželi chodit celých pět hodin po areálu zámku. Všem se výlet líbil a hlavně počasí se vydařilo.

Ve školce nás ještě čeká „Noc ve školce“ a rozloučení s předškoláky, ale to popíšeme až v příštím čísle.

Přejeme všem pěkné prázdniny a dovolenou a hlavně hodně sluníčka.

Pohádka ze starého mlýna

Divadelní představení Pohádka ze starého mlýna se uskutečnilo 30. 4. 2015 v místní MŠ. Již několikrát mohly děti z 1. a 2. ročníku spolu se svými učitelkami sledovat výborné výkony dvou herců, představitelů Divadélka pro školy z Hradce Králové.

Nenásilnou formou se hercům podařilo děti vtáhnout do děje, spontánní reakce dětí tomu nasvědčovaly. Dobrý konec nechyběl ani v této pohádce – děti odcházely s poučením, že být s druhým kamarád je rozhodně lepší než se hádat a být škodolibý. Představení v podání herců Divadélka pro školy opět nezklamalo a budeme se těšit na další.

Mgr. Bohumila Janoušková, třídní učitelka I. A

Tvořiví prvňáčci

V dubnu a květnu probíhala ve škole výtvarná přípravka dětí prvního ročníku. Vzhledem k velkému počtu zájemců musely být rozděleny do dvou skupin. Zkoušely pracovat s temperami netradičním způsobem, vytvářely objekty z papíru a také zhotovily spoustu barevných klubíček pro své domácí mazlíčky. Výsledky jejich práce budou vystaveny během června na nástěnce před ředitelnou.

Moc se těšíme, že do našich řad přibudou další šikovní výtvarníci.

PaedDr. Miloslava Jindrová

Mobilní dopravní hřiště Svišť ve Studenci

Ve dnech 20. a 21. 5. absolvovali žáci I. A a I. B dopravní výcvik na asfaltovém hřišti před studeneckou sokolovnou.

Zájmové sdružení Mobilní dětské dopravní hřiště Svišť sídlící v Nové Vsi nad Popelkou (v současné době pětičlenné) připravilo pro děti plnohodnotný program, který měl za cíl preventivně působit v oblasti dopravní výchovy dětí. Pečlivě promyšlený program měl svá výuková pravidla a metody, kdy se děti zábavnou formou na sedmi stanovištích včetně vlastního dopravního hřiště učily základní dovednosti spojené s provozem na komunikacích. Děti rozdělené do tří „barevných“ skupin střídavě plnily úkoly v oblasti zdravovědy, vyzkoušely jízdu zdatnosti, byly prověřeny ve znalosti pravidel silničního provozu (dopravní značky, dopravní situace), prakticky si vyzkoušely roli chodce, u každého proběhla kontrola vybavenosti jeho kola a hlavně si mohly vyzkoušet roli cyklisty, za odměnu mohly jezdit podle semaforu a pokynů pana policisty.

Výborně sestavený program výuky a nadšená parta mladých lidí, kteří hřiště provozují výhradně ve svém volném čase, nadchla úplně každého. Laskavý a pozitivní přístup k dětem byl téměř neuvěřitelný. Děti byly nadšené a radost v jejich očích nepřehlédnutelná. Všichni budeme vzpomínat a těšit se zase na někdy příště. Přejeme MDDH Svišť, nechť je elán a chuť do práce neopouští a zpětné reakce děti a učitelů jsou povzbudivé a motivující.

Chtěla bych ještě poděkovat místním tenistům, kteří ochotně poskytli dřevěnou chatku vedle tenisových kurtů, ve které mohla probíhat část výuky, též se využil přístřešek. Velmi nám to pomohlo, jelikož 20. 5. téměř celé dopoledne propršelo a děti tak měly dostačující možnost se ukrýt. Hřiště probíhalo po dva dny a bylo třeba uložit potřebný materiál k výuce (značky, semafor…), pomoc poskytli manželé Bourovi a materiál byl uložen v sokolovně. Výborné je i to, že v areálu školy jsou takto vhodná prostranství, která mohou děti využívat k různým aktivitám.

Děkujeme.

Mgr. Bohumila Janoušková a Mgr. Ivana Kučerová, třídní učitelky I. A a I. B

Školní výlet 1. B do Prachova

26. května jsme vyjeli malým autobuskem do skal. Bylo poměrně chladno, ale za celý den jsme vůbec nezmokli. Ráno po příjezdu na Prachov proběhla svačina a zahřáli jsme se výběhěm do schodů na vyhlídku. Cestou dolů, po zakoupení pohledů a suvenýrů, jsme se vydali na další putování s doprovodem dvou průvodkyň, které nás dovedly k Rumcajsovi do jeskyně. Cestou jsme plnili různé úkoly, zdolali další vyhlídku a svačili a svačili. Další kopec, který nás prověřil, se jmenuje Brada. Všichni zdatně vystoupali. Poslední stoupání bylo nejprudší a pro mnohé i nejdobrodružnější. Museli jsme použít řetězy, ale Zebín za to stál. Cesta dolů byla opravdu legrace. Na závěr výletu jsme si prohlédli Valdštejnskou lodžii. Pro milovníky koní jsme ještě nějaký čas strávili u jízdárny. Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme a už jsme tu. Hurá za dalšími zážitky.

Mgr. Ivana Kučerová, třídní učitelka I. B

Výlet na hrad Kost

Žáci 2. a 3.tříd výletovali v letošním roce společně na hrad Kost.

A jak se jim tam líbilo, posuďte sami.

Výlet 4. A do Liberce

V úterý 26. května jsme se vydali na výlet do Liberce. Jeli jsme vlakem ze Staré Paky. Cesta trvala asi hodinu a půl. Když jsme vystoupili z vlaku, šli jsme na tramvaj. Tramvají jsme jeli do ZOO. V ZOO bylo hezky, viděli jsme tam ptáky, opice, slony, zebry, žirafy, lvy, tygry a lachtany. Lachtani byli cvičení. Uměli třeba chytat obruče na krk, jezdili po klouzačce a také mávali ploutví. Potom jsme jeli tramvají k Ještědu a lanovkou jsme vyjeli až nahoru na Ještěd. Na Ještědu hodně foukalo a byla zima. Šli jsme dovnitř a dali si čaj a horkou čokoládu. Pak jsme jeli lanovkou zase dolů a dali se na cestu k tramvaji, která nás dovezla k Dinoparku. V Dinoparku jsme chvíli chodili společně a potom jsme měli možnost vyzkoušet si různé atrakce. Navštívili jsme 4D kino, prolézací hrad, provazové průlezky, Xbox a „lejzrové“ bludiště. Vše bylo zajímavé a moc se mi líbilo. Asi v půl čtvrté odpoledne jsme se vydali na tramvaj a ta nás odvezla na vlakové nádraží, kde jsme nasedli na vlak do Staré Paky. Ve Staré Pace už na nás čekali rodiče. Výlet se mi moc líbil.

za 4. A napsala Markéta Hanušová, Mgr. Pavla Bouchnerová (tř. uč.)

Školní výlet Liberec

Ve středu 20. května 2015 jsme se se třídou, naší paní učitelkou a jejím manželem vydali na školní výlet do Liberce. Tam i zpátky jsme jeli vlakem, ve vlaku byla super zábava, sice jsme byli nejdřív trochu ospalí, ale během jízdy jsme se postupně probouzeli. Když jsme přijeli do Liberce, jeli jsme tramvají do Liberecké zoo. Chvíli jsme čekali na paní průvodkyni a pak jsme se s ní vydali po zoo. Viděli jsme slonice Bálu a Ráný a opičáka Kubu. Jakmile se rozzuřil, rozběhl se, vyskočil a vší silou zabouchal do skla.

Mělo být cvičení lachtanů, ale protože se vypouštěl bazén, tak nebylo, všechny nás to velmi mrzelo. Bílý tygr zrovna spal, ale tygřice ne, takže jsme si ji prohlédli a pak jsme měli rozchod. Hodně dětí se šlo kouknout na lvy. My jsme s holkami jednoho lva naštvaly, a když jsme daly ruku na sklo, tak vyskočil a zařval.

Počasí nám ze začátku docela přálo, ale pak začalo mrholit, proto jsme hlasovali, jestli půjdeme na Ještěd, nebo do Dinoparku. Vyhrál Dinopark. Jako první jsme museli projít tunelem času, který nás přenesl do minulosti. Vevnitř byla ukázka mnoha pohyblivých modelů vyhynulých dinosaurů – mohli jsme si i vyzkoušet robotický model dinosaura. Viděli jsme strašidelný film ve 4D kině. Když jsme nezmokli venku, tak jsme zmokli uvnitř, protože tam se v jedné části druhohor každých 15 minut setmělo, začaly blesky a rozpršelo se. Dále tam byly různé prolézačky, hrací hrad a Xbox. Výlet se nám moc líbil.

Markéta Štefanová, Helena Horáčková, žákyně 4. B

Den Země v Jilemnici

V pátek 24. dubna se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd ZŠ Studenec zúčastnili oslav Dne Země, které uspořádala Mgr. Hana Paulů společně s pracovníky KRNAPu a s kolegyněmi a žáky ze ZŠ J. Harracha z Jilemnice. Pro páté ročníky byl připraven dlouhý okruh, který byl dlouhý 9 km, pro mladší žáky byl nachystán kratší okruh okolo zámku. Žáci se dozvěděli informace týkající se ochrany přírody, zjistili, kde jsou v okolí Jilemnice významná místa, plnili úkoly skautů a pracovníků KRNAPu. Přivítání si pro žáky připravil „věrohodný“ Bohumil Hanč u svého domu, odkud následně pokračovala cesta na dlouhý okruh, který protínal například rozhlednu Kozinec či „léčivou“ studánku. Den Země se za krásného počasí vydařil a všichni se domů vraceli spokojeni a příjemně unaveni. Všem pořadatelům děkujeme.

Mgr. Zuzana Líkařová, třídní učitelka 5. B

Školní družina

Jaro, slunce, rozkvetlé stromy a louky nám dobíjí „baterky“ a my máme dostatek energie a chuti do různorodých činností. Šikovné ručičky tvořily papírové čarodějnice, přání pro milované maminky a babičky, ztvárnili jsme dle svých představ naši Zemi a několik týdnů jsme se věnovali tématu doprava. Využili jsme aktuální objížďky, díky níž jsme viděli několik dopravních značek. Ve družině jsme značky nakreslili a vysvětlili jsme si jejich význam. Dále jsme se věnovali dopravním prostředkům a pravidlům silničního provozu. Vytvořili jsme si vlastní výukové plakáty – dopravní značky, dopravní prostředky a dopravní situace.

Den Země a i celý týden jsme pečlivě pracovali. Důkladně jsme se věnovali tématům – ekosystémy, ochrana životní prostředí, třídění odpadů, fauna, flóra atd. Děti se aktivně zúčastňovaly různorodých aktivit, soutěží, workshopů a sběru odpadků a úklidu naučné stezky. Rozdělili jsme se na dvě skupiny – jedna šla uklízet stezku a druhá šla sbírat odpadky v okolí školy. Děti dostaly rukavice a s chutí se pustily do práce, a že ji bylo dosti. Nevěřili byste, co jsme v okolí školy všechno našli – láhve, plechovky, obaly od různých potravin, oblečení, baterky atd. Během sbírání se děti divily, co všechno se povalovalo v přírodě, příkopech, keřích atd. Sesbírali jsme celý velký pytel odpadků, což se nám vůbec nelíbilo. Děti všem vzkazují: Odpadky patří do koše, nikoli do přírody!

Nejvíce času samozřejmě trávíme venku v okolí školy – dětské hřiště a jeho přilehlé části. Družina bez fotbalu, přehazované, chůd, skákací gumy, trampolíny a různých míčových a soutěživých her není „to pravé ořechové“…

Celá školní družina vám všem přeje slunečné prázdniny plné hezkých zážitků a překvapení.

za kolektiv ŠD Mgr. Alexandra Brožová

Korálková dílna

Korálky, opředené historií z „podkérkonošských“ chaloupek, jsou velmi oblíbené nejenom u děvčat. Kdo někdy navlékal, či se v nich jenom přehraboval, ví, o čem píšu. Kdo navštívil specializovanou prodejnu v Jablonci nad Nisou se třemi místnostmi nepřeberného množství různobarevného a různotvarého materiálu od vyfukovaných perel až po ohňovky, ví, že tento materiál nabízí neskutečné množství nádherných předmětů, které potěší a zároveň zdobí nás či naše okolí.

A proto jsme mezi nás, učitele a žáky ZŠ Studenec, rádi pozvali paní Machovou z Jičína, která nabízí ve svém tvoření i korálkové dílny pro děti. Přijela časně ráno, aby stihla rozložit ve výtvarném ateliéru obrovské množství korálků všech možných barev, odstínů, tvarů, velikostí a všech potřebných komponentů, které jsou k tomu potřeba.

A pak už se tam 6 vyučovacích hodin střídaly třídy z 1. stupně a navlékaly. Někteří byli nejprve zaskočeni velkou nabídkou možných výrobků, ale po chvíli už vyráběli. A co? Náušnice, náramky, přívěsky, korále. Připravili si tak dárečky pro své maminky, babičky, sestry. Někteří, ti šikovní, stihli i více, třeba i pro sebe! Nakonec si odnášeli i korálkové překvapení a radost v srdci, co dokázali s pomocí zručné paní Machové z Jičína vyrobit. Tímto ještě jednou děkujeme a těšíme se na další setkání.

za výtvarnou sekci Mgr. Iva Exnerová

Panoramatická Afrika

Žáci 4. až 9. ročníku se zúčastnili velkoplošného promítání v sokolovně na téma: Panoramatická Afrika.

Bylo to zajímavé, protože jsem se tam dozvěděl hodně věcí. Například ten opičák, co pana Špilara neustále otravoval, nebo to, jak to v Africe funguje, co se týče obchodu. Dělníkovi se tam řekne: „Chci lavičku, tady jsou peníze“ a lavička je brzy hotová. Nebo ta sloní paměť, určitě je od toho přirovnání „má sloní paměť“. A ta „velká pětka“ je zajímavá, pět nejlovenějších zvířat, pořád se mi do ní motá hroch. Ale ve skutečnosti tam patří pouze slon, buvol, nosorožec, lev a levhart. Bylo to opravdu pěkné a já doufám, že se to někdy bude opakovat.

Kryštof Macháček, žák 5. A

„Dopravka“ – Košťálov

Dne 15. 5. 2015 jsme po pečlivé přípravě pod vedením paní učitelky Brožové vyrazili na dopravní hřiště v Košťálově, kde se tradičně konala soutěž mladých cyklistů.

Trénovali jsme hlavně jízdu zručnosti, která se jeví ještě ze zdravovědy, dopravních testů a jízdy na kole podle skutečných silničních pravidel, jako nejtěžší. Trénovali jsme alespoň jednou týdně na parkovišti u sokolovny, kde jsme si postavili napodobeninu toho, co nás mělo čekat v Košťálově. Nejdřív jsme na překážkové dráze vypadali jako parta slonů, když jsme projeli, nic nezůstalo na svém místě, ale časem jsme se začali zlepšovat. Pílí se dokáže ledacos a paní učitelka Brožová opravdu v ničem nepovolí. Dále jsme se naučili základy první pomoci s názornými ukázkami. Doma jsme se připravili na dopravní testy. Odjezd od sokolovny v 7.30 se zdařil se zastávkami v okolních vesnicích, kde jsme nabrali do autobusu naše soupeře z jiných škol. Po příjezdu jsme si vše pečlivě prohlédli a paní učitelka nás upozornila na věci, na které bychom si měli dát pozor. Musím dodat, že paní učitelka je velmi zkušená, jelikož není na dopravce poprvé… Jako první v pořadí nás čekala zdravověda, na kterou šlo první naše mladší družstvo ve složení: Nikola Hamáčková, Magdaléna Bušáková, Jakub Šimáček a Matěj Šimůnek, kteří uspěli jen s jednou chybou, a pak jsme šli my starší ve složení: Adam Kalenský, František Kuřík, Klára Kuříková a Eliška Hamáčková. V této disciplíně zazářil hlavně Adam a František, kteří vše věděli, až na malou chybku. Dále nás čekaly dopravní testy, které jsme zvládli docela rychle. Nebyly těžké. Předposlední disciplína „jízda podle pravidel“ (mezi tím se mimochodem někteří stačili posilnit občerstvením, které připravila obec Košťálov) byla už trochu těžší. Pět minut jezdit podle dopravních značek k očíslovaným stanovištím a nenasbírat ani jednu trestnou čárku. Mezi jízdou na kole a obávanou jízdou zručnosti jsme měli chvíli čas, a tak jsme vyzkoušeli místní dětské hřiště. Když nadešel čas, odebrali jsme se k jízdním kolům stejné velikosti, takže někomu bylo moc malé a někomu zase moc velké a i to ztížilo naši jízdu. Mezi překážky patří např.: přemisťování kelímku s vodou, slalom mezi kužely, lávka, nakloněná rovina, ale i přesné brzdění. Na této jízdě se nachytá snad nejvíce trestných bodů… Nám se jízda zdařila, ale bez chyb to nebylo! Čas, který jsme získali čekáním na výsledky, jsme využili hraním fotbalu se soupeři z Turnova. Konečně dorazily výsledky i ceny a všichni se shromáždili před budovou. Trestné body se sčítaly jak za družstvo, tak i za jednotlivce. Nečekali jsme žádné zázraky, ale byli jsme opravdu překvapeni, když se mladší družstvo umístilo na nádherném 3. místě z devíti, a my starší obsadili krásné druhé postupové místo do krajského kola. Potom přišlo na řadu vyhlašování jednotlivců. V mladších se bohužel od nás nikdo neumístil, ale ve starší to bylo překvapivě lepší. Na 3. místě se umístil František Kuřík nejméně z dvaceti chlapců. Po vyřknutí jeho jména jsme nechtěli věřit vlastním uším, byl to doopravdy úspěch. Velký dík patří naší Brožce, která nám věnovala opravdu hodně volného času, a proto jsme dosáhli tak dobrých výsledků, teď ještě uspět v krajském kole, ale to bude mnohem větší konkurence. Takže ještě trochu potrénujeme a 4. a 5. 6. vyrazíme do Stráže pod Ralskem, kde se budeme snažit o co nejlepší úspěch, držte nám palce… Moc se těšíme…

Eliška Hamáčková, žákyně 7. tř.

Okresní soutěž mladých zdravotníků

Asi nikdo z nás by se nechtěl dostat do situace, ve které půjde někomu o život. Ovšem kdybychom se v takové situaci ocitli, je důležité vědět, jak dotyčnému pomoci. A neplatí to jen pro dospělé. To si uvědomuje i ČČK, jenž pořádá soutěže mladých zdravotníků a nechává si tak děti vyzkoušet jejich teoretické znalosti v praxi. Připraveno je několik stanovišť, kde je potřeba poskytnout první pomoc, přepravit raněného, zavolat pomoc nebo například zvládnout dopravní testy a obvazovou techniku. Za naši školu soutěžil tým z osmé třídy, který se umístil na třináctém místě a tým z devítky, který skončil osmý. My tímto děkujeme pí uč. Brožové za cenné rady, zkušenosti a zajímavé dopoledne.

S. Maternová

Projekt TechUp na závěr

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 jsme se ještě s pár spolužáky vydali do jilemnického gymnázia na Den s pokusy, který se konal v rámci projektu TechUp. Ráno pro nás přijel mikrobus až ke škole a dovezl nás přímo před jilemnické gymnázium. Nejdříve jsme šli na pokusy z fyziky, kde jsme nestrávili ale moc času, protože jsme šli zkoumat ven tlak vzduchu. Zkoumali jsme pomocí multifunkčního měřáku, na kterém jsme využili funkci tzv. manometru. Po fyzice následovaly pokusy z biologie, zkoumali jsme pod mikroskopem včelu, mouchu, tkáně, pletiva a tyčinky a pestíky u květin. Jako poslední jsme navštívili chemickou laboratoř, kde jsme si vyzkoušeli různé pokusy a pan profesor nám předvedl pokus, který mně připomínal takovou sopku. Vše bylo velice zajímavé a myslím, že jsme se i něco přiučili. I když si myslím, že ze mě nikdy přírodovědec ani chemik nebude, i tak to byla dobrá zkušenost.

Magda Hrnčířová, žákyně 8. třídy

Sportovní den, běžky 10. 4. 2015 – Vrbatova bouda a okolí

Vrbatova bouda je turistické zařízení na hřebenech Krkonoš. Nachází se na Zlatém návrší, v nadmořské výšce cca 1 400 m n. m., v těsné blízkosti smyčky ukončující tzv. Masarykovu horskou silnici coby poslední úsek silnice II/286.

Vrbatova bouda získala pojmenování na počest mříčenského občana Václava Vrbaty, který 24. března 1913 v těchto místech obětoval život pro svého přítele Bohumila Hanče. Stalo se tak u příležitosti mezinárodních lyžařských závodů (závod v běhu na 50 km) a na blízkém vrcholku (nazývaném též Vrbatovo návrší, protože zde byl umrzlý Vrbata nalezen) byla v roce 1925 vztyčena kamenná Mohyla Hanče a Vrbaty, připomínající tento akt lidskosti a obětavosti.

(zdroj: Wikipedie)

Tolik pro žáky osmé třídy, kteří se z vážných zdravotních nebo finančních důvodů (bus 60 Kč) nemohli zúčastnit našeho jarního výletu.

Počasí bylo jak z katalogu dovolených a sněhu dost na další měsíc. Žáci sedmé a osmé třídy, kteří v tomto školním roce absolvovali lyžařský výcvik, měli resty na běžkách, a proto jsme vyrazili do hor i v aprílovém měsíci. Po silnici na „Vrbatku“ to trvá turistickým tempem asi hodinu do kopce, což zvládlo sedm dětí z 35členné výpravy. Ostatní se statečně trousili k vrcholu a těm nejpomalejším to trvalo hodiny dvě. Výhledy do okolí byly opravdu nádherné, takže při čekání na zbytek skupiny jsme se nenudili. Směrem k Labské boudě je několik bunkrů, které lákaly hlavně hochy k prozkoumání, ale navátý sníh vstup dovnitř nikomu neumožnil. U mohyly jsme si pořídili foto a probrali znalosti z historie. Překvapivě cesta dolů z kopce serpentinami nebyla tak pohodová, jak jsme si mysleli, neboť jízda z kopce na běžkách chce cvik a ten lze získat jedině častým pohybem v terénu, který očividně chybí většině žáků. Také lyže nebyly správně u mnohých ošetřeny, takže skluznice byla spíše brzdou. Nakonec to ale zvládli všichni, a protože nás stále hřálo sluníčko, nebylo si nač stěžovat. Na Mísečkách jsme ještě otestovali jízdu po sjezdovce a potěšeni krásou a tichem našich hor jsme se s lyžařskou sezónou pro tento rok rozloučili. Pochvalu zaslouží všichni zúčastnění za sportovní přístup i výkon.

za doprovod A. Brožová, P. Baudyš a R. Macháčová, děkujeme SKOL

Pálení čarodějnic

Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.

Dneska je tvůj velký den,
připrav koště, vyleť ven.
Hoď na sebe kousky látky,
ať nemáš let příliš krátký.
Startuj rychle, hlavně včas,
ať slavný let nezmeškáš…
Vše nejlepší v létání
a hlavně hladké přistání!
To Ti přejí kolegyně z oddílu
„Turbo let 2015“.

Lenka Labiková, žákyně 8. třídy

Náš studenecký slet čarodějnic a čarodějů začal, jako již tradičně, před školou. Společně jsme obletěli školu a přistáli na fotbalovém hřišti, kde každý musel prokázat své čarodějné schopnosti. Ať už se jednalo o práci s koštětem, čarodějný tanec, stezku po pavoučí niti či portrét kolegyň, dokázali jsme, že jsme dobrými čarodějnicemi a čaroději. Odměnou nám byly buřty, které jsme si opekli. Také jsme ze svých řad vybrali ty nejpovedenější čarodějné bytosti. Takový dokonalý čaroděj či čarodějnice musí dosahovat vysokého věku, být dostatečně ošklivý i zlobivý, umět důležitá zaklínadla a rozhodně se nesmí podobat obyčejným lidem. Tato kritéria nejlépe splnili: Tomáš Rolf, Markétka Kuříková, Ema Háková, Lucka Pekárková, Pavluška Kubátová a Karolína Háková. Večer jsme zakončili zapálením velké vatry, na které jsme upálili čarodějnice, které nám vyrobili žáci 8. a 9. tříd.

Klára Štefanová