Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 3/2015

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná (křižovatka)

Nově opravený úsek silnice v délce 2,2 km se podařilo oficiálně spustit v pondělí 1. 6. 2015. Toto tak očekávané datum přineslo po dlouhých měsících, plných různých zákazů a omezení, pro podstatnou část Studence ulehčení od dopravních komplikací, které již začaly v září roku 2013.

Dle našich požadavků se provoz otevřel již v sobotu 30. 5. 2015, a tak kdo jiný než účastníci závodu historických vozidel „Studenecké míle“ se mohli jako první projet po nové silnici.

V průběhu června by měly být dokončeny práce na chodnících, rovněž tak nájezdy a sjezdy. Dle sdělení správce „spodní“ silnice začnou i opravy na tomto úseku, nový asfaltový povrch má být proveden v průběhu července. To, zda bude pouze lokálně (v určitých místech), či po celé délce, zatím nevíme. Jedna strana mince jsou finanční možnosti z dotace, které však nepokryjí náklady celé délky komunikace, druhá strana jsou pak možnosti vlastníka a správce. Věřte však, že děláme maximum, aby byla silnice opravena kompletně.

Stejně tak se snažíme, aby Zálesní Lhota mohla být průjezdná směrem na Studenec o něco dříve, než stanovuje harmonogram prací. Nechci ale předbíhat, jelikož se nemusí vše podařit tak, jak je myšleno. V současné době však existuje možnost, o které Vás budu informovat v dalším vydání našeho Zpravodaje.

Fotografie, které Vám přináším, se jistě zapíší do historie každého z nás. Takto rozsáhlá rekonstrukce silnice přes naši obec zde ještě nikdy neprobíhala a každý z nás si jistě přeje, aby se nemusela opakovat.

Nadále upozorňujeme, že tato stavba stále probíhá, ale již „za provozu“. Proto je stále třeba dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti. Děkujeme.

Jiří Ulvr, starosta

Zdravotní středisko

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje finišují práce ohledně výměny zdroje vytápění, které přinesou ukončení prací „uvnitř“ objektu. Výměna oken, zateplení stropu a zateplení celého objektu rovněž probíhá podle stanoveného harmonogramu prací. Nová barva tohoto objektu se již objevila na čelní straně, jelikož bylo nutné, aby lešení bylo co nejdříve odstraněno, a neomezovalo tak instalaci samotných zdrojů vytápění. Přináším Vám první fotografie, které v příštím vydání Zpravodaje nahradí (pevně věřím) obrázky celkového pohledu na novou budovu.

Jiří Ulvr, starosta

Nové sociální zázemí u základní školy

V minulém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal o záměru vybudování záchodků v návaznosti na přírodní kulturní amfiteátr u základní školy. Všichni máme velikou radost, jelikož se vše zvládlo podle našich představ. Funkčnost tohoto zařízení prošla zatěžkávací zkouškou právě při akci „Studenecké míle 2015“ a přispěla tak celkově k velmi vydařené sobotě s datem 30. 5. 2015. Tato stavba a její okolí zaznamená v průběhu nadcházejících měsíců další změny, které tak přispějí k ucelenému dojmu celého areálu.

Jiří Ulvr, starosta

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2015

Poplatek je splatný do 30. 6. 2015 do pokladny na OÚ Studenec, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadu vyžádáte variabilní symbol.