Dětský den v Zálesní Lhotě

Vydání: Číslo 4/2015

Dne 13. 6. 2015 uspořádali členové Sokola, Mysliveckého sdružení Černý háj a SDH Zálesní Lhota Dětský den. Konal se na fotbalovém hřišti v Zálesní Lhotě. Počasí vyšlo více nežli na jedničku. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť: střelnice, jízda zručnosti na kole, kop na branku, ruční historická stříkačka, chůze na chůdách, lovení rybiček, hod na panáka a lukostřelba. Děti plnily drobné úkoly s velkou radostí. Drobná odměna za splněný úkol jim vykouzlila na tvářích krásné úsměvy. No a o to přece hlavně šlo! Nechybělo ani drobné občerstvení, které v parném odpoledni jistě všechny osvěžilo.

V pauze proběhla krásná ukázka leteckých modelů.

Funkční, historická, ruční stříkačka SDH Zálesní Lhota z roku 1899 a v pozadí myslivecká střelnice a lukostřelba.

Petr Tauchman