Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

Vydání: Číslo 4/2015

Obec Studenec a Krkonoše – svazek měst a obcí se společně zapojily do projektu Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší. Účelem je nasbírat co možná nejvíce razítek a podle jejich počtu získat i zajímavou cenu. Mapy všech těchto navštěvovaných míst si můžete vyzvednout v okolních informačních centrech, která Vám po splnění podmínek předají i konkrétní cenu. Mapu oblasti Krkonoše můžete dostat i u nás na Obecním úřadě ve Studenci.

www.pohadkove.krkonose.eu

http://pohadkove.krkonose.eu/razitkovaci-hra-po-stopach-krakonose/

Quest Studenec

Další naší aktivitou, jak pro naše občany, tak i návštěvníky obce, bylo vytvoření následného projektu. Účelem je pomocí hledačky vyluštit tajenku. Jedna konkrétní hledačka jde právě po našem katastru a končí na velice známém místě „Roubenka“. Vyluštěním tajenky se samozřejmě můžete zapojit do předchozí razítkovací soutěže o zajímavé ceny.

Questing je zábavná hra pro děti i dospělé, připomínající „honbu za pokladem“. Trasa vede po jednotlivých zastaveních, kde hledáte indicie pro vyluštění tajenky a pokračování v cestě. Když projdete celou trasu, získáte znění tajenky, která vás dovede k pokladu.

Text a mapu Vám přikládám, vše je možné si vyzvednout na Obecním úřadě ve Studenci.

http://pohadkove.krkonose.eu/trikatastri/

Jiří Ulvr, starosta

Text questu Tříkatastří (PDF, 0,8 MB)

Questy budou oblíbenou hledačkou

Tisková zpráva

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“.

Součástí je popis tři tras questů – hledaček – na území turistického regionu Krkonoš a Podkrkonoší.

Jak se tvoří quest?

„K tvorbě průvodního veršovaného textu questu – hledačky je klíčová interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Právě ti pečují o místa, ke kterým mají osobní vztah. Oni vědí, co ukázat široké veřejnost, o co se podělit, anebo naopak co neukazovat,“ uvedla při výukovém semináři paní Blažena Hušková, vynikající lektorka, která vyškolila a přivedla k netradiční tvůrčí aktivitě dvě desítky pracovníků krkonošských informačních center a dalších zájmových organizací. A tak se dá předpokládat, že v území začnou vznikat z osobní iniciativy některých z nich i další questy.

Co je quest?

Internetové stránky k tématu questing uvádí: „Vzdáleně připomíná stopovanou, honbu za pokladem. Quest/hledačka vede účastníky po stálé trase, nabízí jim různé indicie a jejich správné rozluštění je nakonec dovede k „pokladu“. Questy jsou trvalé a jejich tvorba je příležitostí pro zapojení veřejnosti – na jejich vzniku se obvykle podílejí školy, místní spolky, občanská sdružení, kulturní instituce jako muzea a knihovny apod. K tvorbě dobrého questu je třeba důkladně se seznámit s místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím a tyto znalosti pak vtipně a kreativně využít.“

Dobrá hledačka představuje třeba doposud skrytý půvab místa, kde nejsou davy lidí, je srozumitelná, zábavná, intelektuální, ne zcela jednoduchá a může mít i příběh. Je zábavou a poučením, současně má význam nejen pro místní obyvatele, ale i jako turistická atraktivita.

V Krkonoších a Podkrkonoší jsou v rámci projektu ROP vypracovány tři hledačky. Vedou trasami kolem Studence, Vítkovic a Hořic. Na webové stránce www.pohadkove.krkonose.eu je zveřejněn zatím první quest s názvem Tříkatastří aneb když roubenka není chaloupka“. Další budou doplněny postupně. Zkuste si hledačku s vašimi dětmi zahrát. Přesvědčíte se, že je to opravdu skvělá hra.

D. Palátková

Jak si zahrát razítkovací hry?

Tisková zpráva

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“.

Součástí je razítkovací hra „Po stopách Krakonoše“ a „Krakonošovo Podkrkonoší“.

Jak si ji zahrajete?

V krkonošských i podkrkonošských informačních centrech si zdarma vyzvednete dva druhy her. Na jedné straně je mapka s vyznačenými atraktivitami, na druhé předtištěná okénka pro razítka a popis konkrétního místa k návštěvě. V každém uvedeném místě zodpovíte kvízovou otázku položenou místním pracovníkem nebo splníte úkol. Při správné odpovědi nebo po splnění úkolu do mapky otisknete razítko. Pokud je místo v letáčku označeno jako TOP, čeká vás při správné odpovědi už na místě drobná odměna.

Sbírejte razítka, hra nekončí, pokračovat můžete na etapy

První razítkovací hra vás zavede do Pohádkových Krkonoš. Druhá provede cestou Krakonoše do Podkrkonoší. V Krkonoších za 10, 20 a 30 a v Podkrkonoší za 7, 12, 15 otištěných razítek získají děti ve vybraných informačních centrech malý dárek. Navštívit uvedená místa a cíle výletů nemusíte najednou. Můžete se do Krkonoš a Podkrkonoší vracet a sbírat razítka postupně. Tím tak zažijete atraktivní a příjemně prožité putování.

Ceny jsou určeny dětem

Za razítka budou dětem předány speciální krkonošské omalovánky, pexeso s motivy pohádkových postaviček, barevná pláštěnka – pončo nebo pastelky.

Razítkovací hra je určena především dětem. Věříme, že podpoří zájem o pobyt na zdravém vzduchu v Krkonoších a Podkrkonoší a zavede do zajímavých a méně známých míst.

Více informací je uvedeno na www.pohadkove.krkonose.eu, kde jsou umístěny a popsány další dokončené aktivity související s projektem. Webová stránka jedinečným a srozumitelným způsobem shrnuje nabídku nových aktivit a informuje o všem, co je v rámci projektu připraveno.

D. Palátková