Základní škola a Mateřská škola Studenec

Vydání: Číslo 4/2015

Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015

Za dalším školním rokem se symbolicky zatáhla opona, tím spíše, že většina celoročních ocenění byla předána v amfiteátru (i když samotný amfiteátr zatím skutečnou oponu nemá).

Tradičně první slova za ohlédnutím za uplynulým školním rokem patří odcházejícím žákům deváté třídy. Tato devátá třída, která byla početně nejmenší třídou druhého stupně, byla jakousi uzavřenou samostatnou jednotkou a většina žáků se snažila nijak výrazně nevyčnívat. Bylo to však pouhé zdání a určitě je potěšitelné, že ne vždy se jim nevyčnívat podařilo. Určitě tato třída patřila ke třídám, které dokázaly mile překvapit, ta tři poslední překvapení byla v tomto školním roce. Tím prvním překvapením bylo perfektně připravené a sehrané divadlo s velice těžkým námětem z dějin starověkého Říma, právě o to bylo překvapení bavících se diváků větší, tím druhým dobré výsledky v celostátním testování, i když nepatřili k ryze studijním třídám, tím třetím výstižný a svěží program při závěrečném loučení žáků s pedagogickým sborem. Určitě nelze popřít, že občas překvapili své okolí trochu nemile, ale to se v těchto chvílích s pousmáním zapomíná, aby zůstal dostatek místa pro chvíle příjemné a veselé.

Poděkování patří i jednotlivcům za reprezentaci v různých kolech školních vědomostních a sportovních soutěží, především Sabině Maternové, Anně Pokorné, Alžbětě Bušákové, Simoně Bartoňové a Denise Zahradníkové. Při závěrečném loučení všichni popřáli odcházejícím „deváťákům“ pohodové prázdniny a správné vykročení do svých dalších studijních povinností. A to jim určitě přejí i všichni čtenáři tohoto čísla Studeneckého zpravodaje.

I když může být na průběh školního roku 2014/2015 různý pohled, lze konstatovat, že patřil k bezproblémovým a poměrně pohodovým školním rokům studenecké školy. Nechtěným „zpestřením“ určitě byla složitá dopravní situace související s dopravními uzavírkami v obci, která bude ještě dobíhat i na začátku příštího školního roku. Závěrečná pedagogická rada opět udělila spoustu vyznamenání a pochval, ale letos i jeden snížený stupeň z chování za nesplnění alternativního trestu a jedny opravné zkoušky. Neméně důležitou skutečností pro další provoz školy je i výrazná ekonomická stabilita školy, což je dáno vlastní doplňkovou činnosti a čerpáním finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů.

Zatímco žáci a pedagogové školy odpočívají a užívají si letos mimořádně teplých a slunečných prázdnin, vedení školy zajišťuje přípravu dalšího školního roku a provoz školy o prázdninách. Studenecká škola patří k málo školám v okolí, která zajišťuje chod mateřské školy a školní jídelny i v převažující části hlavních prázdnin. Za to patří poděkování všem pracovníkům školy, kteří se na této službě veřejnosti podílejí. I o letošních prázdninách dochází k řadě úprav ve škole, žákovská školní jídelna bude vybavena zcela novým nábytkem, bude dokončeno i vybavení jednotlivých tříd požadovaným stavitelným nábytkem. Ve třídách přibyly další dvě interaktivní tabule a byly provedeny i nezbytné malířské práce. Pestrými barvami rozkvetla i mateřská škola, kde vedle malířských prací bylo vyměněno i lino ve třídě předškolních dětí. Kompletní rekonstrukcí prochází i sociální zařízení školní jídelny.

Velká pozornost je věnována i úpravě okolí školy a péče o jednotlivé plochy včetně naučné stezky, k jejímuž dalšímu rozšíření by mělo dojít v příštím roce. Odměnou za tuto péči je potom chvála z úst návštěvníků a uživatelů areálu základní školy. Je určen nejen pro žáky školy, ale i pro občany našich obcí, obecní spolky a další veřejnost. A školu určitě těší, že je tento areál stále více využíván včetně amfiteátru a multifunkčního hřiště. Amfiteátr byl využit při Studenecké míli, při výchovném koncertu skupiny Žold, při závěrečném vyhodnocení školního roku, při zdařilém koncertu skupiny Wohnout (viz foto) a o prázdninách zde bude mít premiéru i divadelní představení. Slouží pochopitelně i potřebám výuky v letních měsících školního roku. K zlepšení podmínek bylo pořízeno i sociální zařízení, které o prázdninách dostalo dřevěný kabát, aby lépe zapadlo do celkového prostředí.

Velké množství času o prázdninách bylo nutno věnovat i administraci jednotlivých dotačních titulů z Evropských strukturálních fondů. V červenci byla ukončena Výzva 51 Vzdělávání dotykem, v jejímž rámci byla škola vybavena tablety a notebooky, proběhlo výběrové řízení k Výzvě 56 Jazykové pobyty žáků v zahraničí (ZŠ a MŠ Studenec obdržela částku 730 751 Kč) a byl podán projekt k Výzvě 57 (Technické vzdělání žáků).

Závěr školního roku v ZŠ a MŠ Studenec

Sportovní den mateřských škol

Jako na konci každého školního roku měli žáci devátého ročníku napilno. Pořádali pro své spolužáky či děti z mateřských škol různé sportovní akce. Jednou z nich bylo sportovní dopoledne pro děti z obou mateřských škol, kdy všichni mohli aktivně strávit čas na čerstvém vzduchu plněním různých úkolů. Děti si na deseti stanovištích zkusily například slalom na koloběžce, trefovat se do branky, prolézat tunelem nebo skákat v pytli. Nadšeně sbíraly razítka a některá stanoviště stihly dokonce několikrát. Za vyplněnou průkazku plnou razítek dostaly děti sladkou odměnu.

Branný den pro žáky 1. stupně

Na úterý 23. června 2015 byl naplánovaný branný den pro žáky první až páté třídy. Děti si vyzkoušely v okolí školy na osmi stanovištích různé úkoly, které se jim budou hodit do běžného života. Mezi tyto úkoly patří například přenos raněného, obvazová technika, poznávání rostlin a dopravních značek či orientace na mapě. Bohužel nám ale pršelo, takže jsme byli nuceni využít prostory ve škole a v sokolovně. I přesto jsme si branný den všichni užili. Hodně dětí už vědělo, jak někomu poskytnout první pomoc, a tak vzájemně spolupracovaly a společně úspěšně zvládly všechny úkoly. O hladký průběh celé akce se postarali žáci devátého ročníku společně s paní učitelkou Sašou Brožovou.

Sportovní den žáků ZŠ a soutěže O nejlepšího sportovce a Nejaktivnějšího žáka

Předposlední den školního roku patřil, jak už je několik let dobrým zvykem, sportovnímu soutěžení. Disciplíny připravili žáci 9. třídy spolu s paní učitelkou třídní Alexandrou Brožovou. Každý žák naší školy musel projít všech 10 stanovišť. Na každém stanovišti byl připraven jiný úkol, jako třeba skákání v pytli, slalom na koloběžce, přetahování se lanem, střelba ze vzduchovky. Děti sportovaly s nadšením, sluníčko nám pěkně hřálo a na každého, kdo úspěšně splnil všechny disciplíny, čekala odměna v podobě nanuku. Sportovní den jsme zakončili slavnostním vyhlášením soutěží O nejaktivnějšího žáka školy a O nejlepšího sportovce školy a výsledků Poháru ředitele školy. Pozvání na toto slavnostní zakončení školního roku přijal a ceny žákům předával skokan na lyžích Roman Koudelka, který má za sebou úspěšnou sezónu, v níž skončil na sedmém místě v hodnocení Světového poháru a zařadil se tím mezi nejlepší české skokany vůbec.

Ocenění Nejlepší sportovec školy získali z dívek Markéta Štefanová za I. stupeň a Linda Zahradníková za II. stupeň a z chlapců Jan Štefan za I. stupeň a Josef Efenberk za II. stupeň.

Soutěž O nejaktivnějšího žáka vyhrál na I. stupni Tomáš Podzimek a na II. stupni Tereza Urbanová, která se díky nejvyššímu počtu bodů v soutěži stala také držitelem ocenění z Fondu manželů Mileny a Jana Mládkových.

Soutěž O pohár ředitele školy vyhrála z I. stupně z dívek Markéta Štefanová, z chlapců Daniel Jandura, z II. stupně z dívek Magdaléna Bergerová a z chlapců Aleš Mühlbach. Absolutním vítězem v soutěži se stala a putovní pohár získala Markéta Štefanová.

Další ocenění:
Nejlepší sportovec I. stupeňNejaktivnější žák I. stupeň
bodůbodů
1. Štefanová Markéta4. B5581. Podzimek Tomáš5. B539
2. Štefan Jan4. B2862. Pekárková Lucie4. B190
3. Chrástová Magdaléna4. B2553. Urbancová Klaudie5. B178
4. Šimůnek Matěj5. B2514. Hamáčková Nikola5. A169
5. Trejbal Lukáš5. B2435. Chrástová Magdaléna4. B164
6. Jandura Daniel5. A2416. Šimáček Jakub5. B158
7. Pekárková Lucie4. B2397. Štefanová Markéta4. B151
8. Jebavá Sabina5. A2338. Štefan Jan4. B149
9. Mazánek Petr5. B2299. Buďárek Šimon2. A142
10. Jandura Tomáš5. A20610. Bušáková Magdaléna5. A140
Nejlepší sportovec II. stupeňNejaktivnější žák II. stupeň
bodůbodů
1. Efenberk Josef6. A5101. Urbanová Tereza6. B602
2. Zahradníková Linda6. B5082. Chrástová Tereza7.584
3. Chrástová Tereza7. A4443. Mühlbach Aleš8.519
4. Exner Tomáš8. A3794. Maternová Sabina9.499
5. Kejmarová Jana7. A3775. Pokorná Anna9.447
6. Zahradníková Denisa9.3716. Kuřík František7.420
7. Dubská Terezie8. A3597. Hamáčková Eliška7.377
8. Šimůnek Jan8. A3488. Kuříková Klára6. B352
9. Hamáčková Eliška7. A3199. Kalenský Adam7.331
10. Šimůnková Veronika7. A31010. Hrnčířová Magda8.302

Sběrové soutěže

Mnoho žáků naší školy se i v letošním školním roce zapojilo do celoročních sběrových soutěží. Sběrači byli oceněni poukázkami na odběr zboží v papírnictví, knihkupectví a v obchodě hračky-sport, či poukázkami do školního bufetu, nebo věcnými cenami. Sbíral se starý papír, pomerančová a citrónová kůra, v rámci projektu Recyklohraní vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie.

Celkem jsme nasbírali: 16 893 kg papíru, 158 kg pomerančové kůry, 12 kg citronové kůry a 265 kg baterií.

Naši nejlepší sběrači ve školním roce 2014/2015:
Starý papír
1. Sladovník Vlastimil3. A2156 kg
2. Podzimek Tomáš5. B1852 kg
3. Efenberk Josef6. B1441 kg
Baterie
1. Vaníček Ondřej4. B61,3 kg
2. Kalenský Adam7. tř.47,6 kg
3. Huřťák Jakub2. A46,6 kg
Elektroodpad
1. Urbancová Klaudie5. tř.
2. Link Lukáš6. B
3. Kalenský Adam7. tř.
Pomerančová kůra
1. Kalenský Adam7. tř.24 100 g
2. Brejšová Ivana3. A10 465 g
3. Link Lukáš6. A10 300 g
Citrónová kůra
1. Kalenský Adam7. tř.3500 g
2. Sedláková Adéla3. A2130 g
3. Vondra Lukáš6. tř.2000 g

Žáci naší školy sbírají též léčivé byliny, které jsou v plné výši žákům propláceny.

Zprávičky z MŠ Studenec

V mateřské škole se stále něco děje, děti ani paní učitelky se rozhodně nenudí, pořádá se mnoho pěkných akcí, to nejzajímavější jsme shrnuli do několika bodů:

 • V průběhu roku prostřední a nejstarší děti navštívila lektorka z ekologického centra Střevlík Jana Modrá se zajímavým programem: „Dlouhá cesta lososa“. Byl to jeden z pěti programů, které ekologické středisko ve spolupráci s divadlem Spejbla a Hurvínka vytvořilo. Za naši účast a činnost v ekologické výchově nám nyní byla zaslána velice pěkná publikace „Hurvínkovy cesty do přírody“ s krásnými pohádkami a aktivitami, které ještě využijeme.
 • Na jaře, když louky rozsvítily pampelišky, nejstarší děti, které si říkají Včeličky, si uvařily vlastní pampeliškový med. Bylo ho tolik, že jsme pozvali do školky i své rodinky na „medové posezení“. Předem jsme napekli perníčky, které jsme si potom ozdobili s paní Bartoňovou a moc si na nich pochutnali. Výborné byly i piškotové berušky a slaďoučký čaj s medem. Společně jsme si zazpívali, zarecitovali a nakonec si ještě vyrobili včely i včeličky. Potěšila nás veliká účast rodičů, příjemné a voňavé odpoledne nám velice rychle uteklo.
 • 10. 6. na OÚ proběhlo „Vítání občánků“ a děti z nejstaršího oddělení všechny přítomné potěšily svými básničkami a písničkami, za které dostaly sladkou odměnu.
 • 12. 6. Olympijské hry Mateřských škol Novopacka – zúčastnilo se družstvo z řad předškolních dětí (více o této akci v samostatném článku).
 • 17. 6. uspořádali žáci z devátého ročníku základní školy pro své nejmladší kamarády sportovní den. Bylo uchystáno deset stanovišť se sportovními úkoly: např. jízda na koloběžce, chůze na chůdách, skákání v pytlích, florbal. Malé děti chodily po jednotlivých zastávkách s paní učitelkou, větší již zvládaly plnění úkolů samostatně. Děkujeme za zorganizování krásného dopoledne plného sportu.
 • 18. 6. dopoledne jsme v MŠ věnovali svůj čas hasičům. Hned po ránu jsme si o nich povídali, kreslili je a po svačince jsme si vyzkoušeli, jak bychom se měli chovat při požáru a následné evakuaci z budovy. Hasiči přijeli velice rychle a jejich počínání bylo pro děti velice zajímavé a poučné. Po „záchraně“ třech spolužáků a paní uklízečky jsme se společně s pány hasiči sešli u sokolovny, kde jsme si pořádně prohlédli hasičské vozy i veškerou techniku, kterou vozí s sebou. Vyzkoušeli jsme si hašení pravou hasičskou stříkačkou a mohli jsme si sáhnout na nefalšovanou hasicí pěnu, které bylo po zásahu plné parkoviště. Děkujeme za zajímavé dopoledne!
 • 18. 6. na tento den se moc těšili předškoláci, kteří ukázali svoji statečnost při přespávání ve školce. Odpoledne jsme přivítali kamarády ze Zálesní Lhoty. Při stopované v přírodě zachránili kluci „rytíři“ naše holčičky „princezny“, které se nám ztratily. Hlad nám zahnalo opékání výborných buřtíků od pana řezníka Noska, které nám úplně zadarmo zařídila maminka Vojtíška Kodyma, moc děkujeme. Ve školce nás večer čekala pyžamková párty s módní přehlídkou, cesta odvahy s baterkou po noční škole. S pohádkou, příjemně unaveni, jsme usnuli. Po ranní snídani od maminek děti dostaly na památku za přespávání voňavé polštářky od Podzimků, velmi jim děkujeme za krásný dárek pro děti. Móóóc jsme si to užili!!!
 • 25. 6. Cesta za pokladem – celá školka putovala za pokladem, každá třída měla jinou motivaci: I. oddělení Sluníčka – Hledání zatoulaného králíčka – třídu po celý školní rok vedly paní učitelky Kateřina Kalenská a Aneta Pulpánová. II. oddělení Motýlci – Putování za pirátským pokladem – pod vedením Marie Bergerové a Marie Vackové. III. oddělení Včeličky – Indiánská cesta za pokladem – předškoláci se připravovali s paní učitelkou Evou Hájkovou a Miroslavou Vanclovou. Poklad jsme našli a pěkně jsme si na něm pochutnali!
 • 26. 6. Rozloučení s předškoláky – do třídy nejstarších dětí přišly tento den děti z celé školky, aby se rozloučily s předškoláky, kteří po prázdninách začnou svoje působení na Základní škole. Budoucí prvňáčci si odemkli klíčkem „ŠKOLU“, prošli branou a převzali knížku na památku na Mateřskou školu. Všem školákům přejeme hodně radosti ze školních úspěchů.

Mateřská škola Studenec projde přes prázdniny velkou změnou, třídu předškoláků čeká celková rekonstrukce a i ostatní prostory najdeme po prázdninách „v novém“. Doufáme, že se v září sejdeme všichni odpočatí, s úsměvem ve tvářích a chutí do společné práce! Krásný a klidný školní rok 2015–2016 všem rodičům, dětem i učitelům v MŠ a ZŠ Studenec přeje Marie Bergerová.

Úspěch na Olympiádě mateřských škol

Pátek 12. června 2015 byl pro předškoláky z MŠ Studenec zvláštním dnem. Už v půl osmé ráno se polovina z nich vydala za učitelského doprovodu auty směr Nová Paka. Zde se v tento slunečný den konala Olympiáda mateřských škol Novopacka. Byl to již dvanáctý ročník, atletické závody pořádal dobrovolný svazek obcí Novopacko a město Nová Paka. Mateřská škola Studenec se účastnila potřetí. V loňském roce obsadily studenecké děti 2. místo, proto měly letos tu čest nést při slavnostním zahájení olympijskou vlajku. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 mateřských škol. Soutěžit smělo nejvíce 16 dětí z jedné školky, 8 chlapců a 8 dívek. Závodilo se v běhu na 40 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 300 metrů. V každé disciplíně bodovalo pouze prvních deset dětí (vítěz 11 bodů, 2. místo 9 bodů, třetí bodů osm, čtvrtý sedm atd.). Pro většinu dětí to byly první opravdové atletické závody, zaklekaly do startovních bloků, slyšely startovní výstřel, musely dodržet svoji dráhu a při skoku dalekém pochopit, kde se musí odrazit, aby nebyl přešlap. V takových podmínkách a mezi tolika závodníky se Studenečáci v zářivých oranžových dresech neztratili, v mnoha disciplínách patřili mezi nejlepší!

Běh na 40 metrů chlapci: 2. místo – Oldřich Tomáš – výkon 7,83 sekundy, 4. m. – Vojtěch Kodym – 8,38 s, 13. m. – Jakub Lejdar – 8,84 s. Celkem startovalo 33 závodníků.

Běh na 40 metrů dívky: 6. místo Alena Brejšová – výkon 8,92 sekundy, 10. m. – Horáková Stela – 8,45 s (Stelinka se probojovala do finále B, kde byl nakonec dívenkám naměřen rychlejší čas než ve finále A), 13. místo Gabriela Hájková – 9,01 s. Závodilo 30 holčiček.

Sprinty chlapců i dívek nadělaly rozhodčím nejvíce starostí, závodníkům zabraly nejvíce času a ubraly nejvíce energie. Některé starty se musely po selhání časomíry dokonce opakovat. V cíli rozhodovala cílová fotografie jako na opravdových olympijských hrách.

Běh na 300 metrů chlapci: 3. místo Oldřich Tomáš – výkon 1:09,48 minuty, 4. m. Vojtěch Kodym – 1:10,17 min., 8. m. Václav Pochop – 1:16,32 min. Závodilo celkem 29 chlapců.

Běh na 300 metrů dívky: 9. místo Alena Brejšová – výkon 1:16,10 min., 11. m. Lucie Šimková – 1:17,17 min., 14. m. Stela Horáková – 1:21,10 min. Do tohoto běhu se zapojilo 22 dívek.

Hod kriketovým míčkem chlapci: 7. místo Václav Pochop – výkon 11,69 m, 8. m. Jakub Lejdar – 11,64 m, 9. m. Dominik Šedivý – 11,52 m. Míčkem házelo 32 závodníků.

Hod kriketovým míčkem dívky: 2. místo Lucie Šimková – výkon 10,26 m, 15. m. Gabriela Hájková – 6,22 m, 18. m. Klára Kubátová – 5,75 m. Celkem se zúčastnilo 25 závodnic. Lucka nás svým výkonem velice mile překvapila.

Skok do dálky chlapci: 3. místo Vojtěch Kodym – výkon 250 cm, 4. m. Oldřich Tomáš – 243 cm, 9. m. Jakub Lejdar – 225 cm. Ve skoku dalekém závodilo 33 chlapců. Pro studenecké závodníky byl skok daleký nejlepší disciplínou.

Skok do dálky dívky: 9. místo Lucie Šimková – výkon 215 cm, 13. m. Hana Medunová – 202 cm, 14. m. Stela Horáková – 197 cm. Celkem 25 dívek.

Běh na 300 metrů pro příchozí chlapce: (závodníci mimo olympijské bodování) 2. místo Miroslav Greguš – výkon 1:15,38 minuty, 7. místo Tomáš Urban – 1:22,18 min., 10. m. Oliver Korotvička – 1:25,32 min. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 29 chlapců.

Běh na 300 metrů pro příchozí dívky: 6. místo Aneta Kotoušová – 1:26,45 min. Závodilo 25 dívek.

Pořadí družstev: Chlapci z MŠ Studenec získali společně 58 bodů a to stačilo na druhé místo v soutěži kluků, na prvním místě byli chlapci z MŠ Kruh u Jilemnice, třetí školka z Ostroměře. Děvčata ve svých soutěžích nasbírala bodů 19 a zapsána jsou na celkovém pátém místě. V konečném účtování se MŠ Studenec umístila NA PŘEKVAPIVÉM PŘEKRÁSNÉM 2. MÍSTĚ a přivezla si do školky nádherný pohár, diplom, stříbrnou medaili a spoustu krásných sportovních cen. Všechna tato ocenění patří nejen celému družstvu, které studeneckou školku tento den mohlo reprezentovat, nýbrž celé třídě, všem kamarádům, kteří také poctivě celý měsíc s radostí sportovali a trénovali. Ale pravidla závodů jsou neúprosná a jasná, proto jsme z 28 dětí mohly vybrat pouze 16. Všichni si za svoji snahu, odvahu a píli zaslouží odměnu, voňavou, velikou medaili z lineckého pečiva. Máme radost, že se sportovní práce s dětmi vyplatila a dokázali jsme, že i když nemáme veliký atletický stadion, umíme zabojovat a BÝT ÚSPĚŠNÍ!!!

Závěrečné pořadí školek vypadalo takto:
MŠ Nová Paka Školní92 bodů
MŠ Studenec77 b.
MŠ Kruh u Jilemnice70 b.
MŠ Pecka67 b.
MŠ Nová Paka Husitská62 b.
MŠ Ostroměř29 b.
MŠ Vidochov28 b.
MŠ Brána Nová Paka13 b.
MŠ Levínská Olešnice10 b.
MŠ Dolní Olešnice0 b.
MŠ Horní Kalná0 b.

Akce se s dětmi účastnily: Marie Bergerová, Kateřina Kalenská, Vendula Viková, učitelky MŠ Studenec.

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 se sešli všichni příbuzní našich letošních prvňáčků, aby byli svědky slavnostního pasování na malé čtenáře. V první části si 1. A a 1. B společně připravily pásmo básniček a písniček, které potom ještě předváděly poslední den školního roku odcházejícím deváťákům. Prvňáčků je 44, takže všechny básničky recitovali hromadně po třídách, aby někomu nebylo líto, že se na něj třeba s recitováním nedostalo. Moc si své vystoupení užívali a prožívali každou slabiku.

Druhá část – pasování na čtenáře – už probíhala odděleně po třídách. Děti dostaly knížku Autíčko tút, ze které každý z žáčků přečetl jednu větu, aby dokázali světu, že se naučili za celý rok krásně číst. Poté ještě předali rodičům zašifrovanou zprávu. A pak už nastal slavnostní okamžik, kdy děti přečetly tuto pasáž:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček,

 • budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského
 • budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady
 • budu je mít rád
 • budu se k nim chovat s úctou

Tak slibuji…

Poté každý prvňáček dostal kšiltovku s nápisem Čtenář 2015 a průkazku do školní knihovny.

A hurá… do knihovny půjčit si na prázdniny nějakou knížku.

Mgr. Dana Chrástová, vedoucí školní knihovny

Koncert skupiny Žold

V pátek 12. 6. 2015 šly třídy 4. A a 4. B na koncert skupiny ŽOLD. Nejprve nám hudebníci na tabuli nakreslili, jak by mělo pódium vypadat před koncertem. Poté si vybrali dobrovolníky, kteří jim pomohli vše zapojit. Když bylo vše připravené, přesunuli jsme se k mixážnímu pultu. Řekli nám, že do toho pultu přijde zvuk, kde se zpracuje a pokračuje dál do reproduktorů. Zjistilo se, že některé kabely jsme zapojili špatně, tak bylo nutné vše přepojit správně. Nakonec přidali nástroje a ukázali nám, jak nástroje fungují a na co kdo v kapele hraje. Zdeněk, neboli Steve, hraje na baskytaru a zpívá. Honza předvedl elektrickou kytaru a Roman to parádně rozbalil na bicí, u kterých nám krok za krokem ukázal, jak se staví. Měli tam také klávesy, na které nikdo nehrál. Po předvedení nástrojů dorazily ostatní děti ze školy a začal koncert. Zahráli nám písně podle toho, co jsme chtěli. V průběhu koncertu nám vysvětlili, co znamená „házet řepou“ (třepat pořádně hlavou). V tu chvíli si někteří rozpustili vlasy a perfektně to třepání předvedli. Výborně jsme si také zaskákali. Než jsme odešli na oběd, všem se členové skupiny podepsali, kam kdo chtěl. Po obědě jsme šli ještě na chvíli poslouchat, ale už ne celá třída, jen několik z nás. Moc jsme toho ale nestihli, protože po pár písničkách už začali balit. Páťákům a šesťákům ukazovali, jak se aparatura skládá a nakonec se u amfiteátru na závěrečný koncert sešli žáci celé školy. oc se mi celý koncert líbil. Byl to nejlepší školní den na světě.

napsala Pavlína Votočková, žákyně 4. A, Mgr. Pavla Bouchnerová, tř. uč.

Závěrečný koncert žáků ZŠ

Na závěr každého školního roku se vždy pořádá koncert žáků, kteří navštěvují hudební kroužky v naší škole. I letos se děti pilně připravovaly po celý rok, aby se mohly předvést se svým hudebním vystoupením před rodiči i ostatními příbuznými. 15. 6. se během dopoledne ve třech vyučovacích hodinách představili hudebníci svým spolužákům. Vystoupily děti z kroužku fléten pod vedením paní učitelky Marie Vackové, s klavírními skladbami se pochlubili žáci paní učitelky Faltové a Dyntarové a pozadu nezůstaly ani kytarové skupiny v režii paní učitelky Dany Chrástové. Vystoupení ozvláštnila Anička Bjelková hrou na elektrickou kytaru. Všemi dopoledními částmi i závěrečným odpoledním koncertem nás skvěle provázeli zbrusu noví moderátoři – deváťáci Bětka Bušáková a Kuba Tomáš. Čekal je nelehký úkol, udržet pozornost všech, a zhostili se ho na výbornou. Čekalo nás totiž rekordních 36 vystoupení, takže bylo jasné, že krátký koncert to rozhodně nebude. Ale máme vzorně vychované publikum, takže většina rodičů vydržela až do samého konce krásného koncertu. A u mnoha písní byla hra doprovázena zpěvem, nejen účinkujících, ale i publika. Snad všechny koncert příjemně naladil a do dalšího roku se bude všem hudebníkům chtít zase pokračovat v dalším muzicírování.

Mgr. Dana Chrástová

Dílna 2015

Každý školní rok nabízíme tvořivým žákům výtvarný kroužek s bohatou nabídkou výtvarných technik. S výrobky a jejich krásou se chceme podělit i s Vámi – rodiči, příbuznými dětí, širokou veřejností, a proto chystáme každoroční výstavu.

V tomto školním roce 2014–15 jsme měli 15. června hudební koncert a po jeho skončení jsme pozvali posluchače na vernisáž výtvarné výstavy Dílna 2015. Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků na naší škole nám stále narůstá počet tříd, a tak jsme museli opustit ideální půdní prostory výtvarného ateliéru a uskromnit se na chodbě školy. Ale to nás neodradilo, jen jsme se trochu báli velkého provozu, který zde běžně je. Ale dopadlo to dobře. Celý týden si mohli zájemci prohlížet tolik oblíbenou keramiku, textilní zvířátka z pestrobarevných látek od Podzimků z Horek, tkané koberečky na ručně vyrobených stavech od tatínků. Dřevěnou stavebnici jsme využili na kolážích a skvěle je doplnila akvária ze sklenic. Obdivovaná byla i kuřátka, pod kterými se skrývala zvířátka z papírových krabic. Batikou jsme ozdobili trička a prostírání. Také jsme se pustili do drátkování kamenů, hrnečků a sklenic. Děvčata s radostí vyráběla náušnice a šperky z modelovací hmoty. K naší podkrkonošské oblasti patří neodmyslitelně korálky a navlékání nás vždy baví. Mezi novější techniky patří pergamano – vytlačování motivů embossovacími tyčinkami přes kovové mřížky, které máme.

Doprovodným programem byla tentokrát textilní dílna, ve které se mohli zájemci naučit šít praktické chňapky do kuchyní. Seznámili se přitom s výrobou střihu a celým postupem pod vedením p. uč. Jindrové.

Pokud jste se přišli podívat, děkujeme za podporu našich šikulů. Třeba jsme Vás potěšili a možná i nakazili touhou něco z toho zkusit, něco si vyrobit, přizdobit…

za výtvarnou sekci Iva Exnerová, Pavla Bouchnerová, Miloslava Jindrová

Americká divočina

Projekt zaměřený na zážitky a putování Václava, Lenky a Václava juniora Špillarových po západní části Spojených států – především Utahu, Arizoně, Nevadě a Kalifornii. Navštívili národní parky Sequoia, Yosemity, Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, Yellowstone. Začali parkem Sequoia v jižní Sierra Nevadě. Rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným bodem činí téměř 4 000 m (nejvyšší bod – Mount Whitney, nejnižší bod – Kaweak River). Hlavní atrakcí parku jsou prostory sekvojovců obrovských (největší stromy na planetě – největší strom General Sherman). Dále putovali do parku Yosemity, který se rozkládá na východě střední Kalifornie v horách Sierry Nevady. Národní park je světově proslulý svými velkolepými žulovými skalisky (nejvyšší – El Capitan), vodopády (nejvyšší v S. Americe – Yosemitský vodopád – v létě vyschlý).

Jejich dalším místem byl národní park Grand Canyon, který byl založen jako jeden z prvních parků v USA. Jak už jistě všichni znáte, jeho dominantou je Grand Canyon, který vytvořila řeka Colorado. Následující zastávkou byl park Bryce Canyon, ten se nachází v jihozápadním Utahu. Důvod pro označení jako národní park je chránit barevné skalní pyramidy, nazývané hoodoos. Nadcházejícím místem byl park Zion ve státě Utah. Pro svou jedinečnou polohu na rozhraní tří geografických oblastí (Colorado Plateau, Great Basin a Mojave Desert) patří tento park k vyhledávaným turistickým cílům, jak pro pozoruhodné geografické útvary, tak pro neobvyklou pestrou paletu rostlin a živočichů. Poslední zastávkou k cíli byl nejstarší národní park na světě – Yellowstone, nacházející se na území států Wyoming, Montana a Idaho. Oblast se vyznačuje především svou geotermální činností (např. horké prameny, gejzíry, bublající bahnité jámy…). Centrem parku je Yellowstonské jezero. Patří mezi největší, vysoko položená jezera Severní Ameriky.

Lenka Labiková, žákyně 8. třídy

Vědomostní soutěže v ZŠ

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda je soutěž ze zeměpisu/geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Skládá se z několika postupových soutěžních kol, kde každé má pevně danou strukturu soutěžních aktivit rozdělených do tří okruhů: 1. práce s atlasem, 2. práce bez atlasu, 3. praktická část.

Zájem žáků o porovnání si svých zeměpisných znalostí se svými vrstevníky rok od roku klesá, přesto se mezi soutěžícími najdou tací, kteří se neztratí ani v okresním či dokonce v krajském srovnání. Ze školního kola se do okresu mohou nominovat pouze 2 nejlepší řešitelé. Nám se zde letos opravdu dařilo a naše ZŠ opanovala stupně vítězů.

V kategorii A (6. třída) s převahou zvítězila Tereza Urbanová, krásné 4. místo obsadila Klára Kuříková. V kategorii B (7. třída) získal František Kuřík stříbro a Tereza Chrástová bronz. Nejstarší žáci (8. a 9. třída) se utkali v kategorii C, kterou ovládl Aleš Mühlbach (1. místo), a na slušném 6. místě skončila Sabina Maternová. Žádná jiná škola na okresním kole nezískala více medailí, rovnocenným soupeřem nám bylo pouze Gymnázium Ivana Olbrachta Semily.

Do krajského kola opět postupovali první dva z každé kategorie, takže naše škola měla v každé kategorii po jednom zástupci. Nejlepšího výsledku dosáhla Tereza Urbanová, která vybojovala 3. místo, František Kuřík i Aleš Mühlbach shodně obsadili 7. místo.

Všem zúčastněným velký dík a hodně štěstí do dalších soutěží.

Matematické soutěže

Během celého školního roku mají žáci řadu možností, jak si vyzkoušet své vědomosti a logické myšlení v matematických soutěžích. Asi nejoblíbenější soutěží je Matematický klokan, v němž děti plní celou řadu zábavných úloh a navíc mají možnost vybírat ze čtyř možných výsledků. Zde je umístění nejlepších řešitelů v jednotlivých kategoriích:

Jméno a příjmeníTřídaPočet bodů
Cvrček – max. 90 bodů
David Bachtík3. A73
Vojtěch Hodula3. B48
Tereza Lejdarová3. A46
Klokánek – max. 120 bodů
Tomáš Podzimek5. B93
Matouš Jílek5. A79
Jakub Šimáček5. B77
Benjamín – max. 120 bodů
Tereza Urbanová6. B85
Petra Bachtíková7.68
Klára Kuříková6. B68
Kadet – max. 120 bodů
Valerie Jiroutová8.61
Magda Hrnčířová8.60
Martin Vondra8.60

Tyto výsledky se dětem započítávají do okresního – celostátního kola. Letos si s konkurencí dětí z jiných škol okresu dokázal poradit pouze David Bachtík, který ve své kategorii získal pomyslnou stříbrnou medaili.

Další oblíbenou akcí je Pythagoriáda, soutěž, ve které nikdo po dětech nechce postup řešení dané úlohy, ale hodnotí se pouze výsledek. Do okresního kola se nominovali pouze úspěšní řešitelé školního kola. Zde si moc dobře vedli oba žáci páté třídy – 2. místo vybojoval Tomáš Podzimek a 4. místo obsadila Nikola Hamáčková. V souboji šestých tříd se neztratila Tereza Urbanová a umístila se též na 4. místě. Vcelku se dařilo i zástupcům sedmé třídy – Jakub Šulc 6. místo, Tereza Chrástová 13. místo. No, a aby těch bramborových medailí nebylo málo, další získala v kategoriích osmých tříd Magda Hrnčířová, v polovině soutěžního pole se nakonec umístil i Matěj Kolář (16. místo z 30 soutěžících).

Nejnáročnější soutěží je už podle názvu Matematická olympiáda, soutěž, kde řešitel musí v domácím kole vyřešit 6 těžkých úloh. Vzhledem k obtížnosti se do jejího řešení zapojují pouze opravdoví milovníci matematiky, a proto se do okresního kola vydaly pouze dvě žákyně. Pěkné, páté místo vybojovala mezi „sedmáky“ Tereza Chrástová, mezi žáky šestých tříd si nejlépe vedle Tereza Urbanová a vybojovala zlato, čím zkompletovala sbírku medailí z vědomostních soutěží pro tento školní rok.

Závěrem bych všem účastníkům soutěží chtěla poděkovat a do příštího roku popřát, ať se vám daří aspoň tak dobře, jako v tomto roce. Díky za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Petra Faistaverová, vyučující M a Ze

Olympiáda v anglickém jazyce

I v letošním roce se konala soutěž – Olympiáda v anglickém jazyce. V okresním kole reprezentovali školu žáci sedmého ročníku Tereza Chrástová a Adam Kalenský. Terka obsadila 3. místo v kategorii I.A a vyšší kategorii II.A reprezentovala děvčata z devátého ročníku Sabina Maternová a Anna Pokorná. Sabča získala 2. místo a postup do krajského kola a Anička obsadila 3. místo. Za vzornou reprezentaci školy patří všem žákům velký dík, protože k přípravě přistupovali zodpovědně.

Ing. Petra Šedivá, vyučující AJ

Dne 24. 2. 2015 jsme vyrazili do Semil na okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Nejprve jsme se museli zúčastnit školního kola, kde jsme se museli umístit do prvních třech míst. Poté nás velmi důkladně, několik týdnů, připravovala paní učitelka Šedivá. Jako vždy se v Semilech sešlo mnoho nadaných dětí. Rozdělili jsme se do několika skupin podle toho, do jaké chodíme třídy a kde studujeme. Nejprve jsme psali poslech anglického textu a pak test na gramatiku. Následně jsme byli rozděleni do dvojic a v té dvojici jsme si měli povídat v angličtině na dané téma. A potom už jen čekat na výsledky. Naši školu reprezentovali Adam Kalenský a Tereza Chrástová v kategorii mladších a Anička Pokorná a Sabča Maternová v kategorii starších. V mladších se Terka umístila na třetím místě. Adam skončil osmý. Ve starší kategorii byla nejprve Sabča třetí a Anička čtvrtá, po dodatečné diskvalifikaci studenta na předním místě se obě holky posunuly na medailová umístění – Sabča – druhá a Anička – třetí.

Terka Chrástová, žákyně 7. třídy

Už několik týdnů před termínem olympiády jsme se scházeli na přípravu. Procvičovali jsme především mluvení na dané téma a doplňovali si novou slovní zásobu. Kvůli časté nemocnosti jsme se nemohli scházet tak často, jak bychom chtěli, ale i přesto jsme byli perfektně připraveni na olympiádu. Rozhodně to nebyla naše první olympiáda, a tak jsme už alespoň měli představu, co nás čeká, a o to lépe jsme se mohli připravit. V rámci písemné části olympiády jsme si vyzkoušeli, jak jsme na tom se znalostmi gramatiky, reálií a kolik věcí postřehneme při poslechu angličtiny. Po dopsání první části jsme dostali krátkou oddechovou pauzu a poté jsme po dvojicích chodili před porotu, kde jsme si vylosovali jedno z témat a na to jsme příštích patnáct minut konverzovali. V letošním ročníku byla ústní část ztížená o to, že jsme na dané téma nemluvili jen s porotou, ale i s naším náhodným partnerem. Po čekání plném napětí jsme se dozvěděli výsledky a za druhé a třetí místo vděčíme především naší paní učitelce Šedivé, která nám věnovala svůj volný čas a připravila nás na olympiádu. Rozhodně to pro nás byla skvělá zkušenost a příležitost vyzkoušet si znalost jazyka.

Anna Pokorná, žákyně 9. třídy

Školní výlet I. A

Cílem našeho celodenního výletu byl Ranč Kocanda ve Mříčné.

Den výletu jsme zvolili podle příznivé předpovědi počasí – vyrazili jsme 3. 6. ráno linkovým autobusem ze Studence do Jilemnice, odkud jsme pěšky doputovali na Kocandu. Zde jsme měli možnost zblízka si prohlédnout velblouda, poníky a lamy. Největší radost měly děti z projížďky na koni a z krmení zvířat. Téměř všechny děti měly zážitek i z krmení kachňátek a ryb v přilehlém rybníku. Pan hospodář pro všechny rozdělal malý ohýnek a všichni jsme si postupně opekli buřty a posilnili se tak na zpáteční cestu. Ve velkém vedru jsme bez nehody dorazili do Jilemnice, kde jsme si ještě stihli před odjezdem linkovým autobusem zařádit na jilemnickém stadionu na různých průlezkách a skluzavkách.

Výlet se vydařil a určitě je na co vzpomínat.

Mgr. Bohumila Janoušková, třídní učitelka I. A

Náš poslední školní výlet

Za místo našeho posledního společného školního výletu jsme si vybrali kemp Kristýna v Hrádku nad Nisou, kam jsme se vydali v úterý ráno z vlakového nádraží ve Staré Pace. Do Hrádku jsme dorazili chvilku po poledni, takže jsme se ubytovali, naobědvali, trochu si odpočali a znovu nasedli do vlaku – směr Žitava. Tam jsme se pěkně prošli městem, utratili nějaká eura, využili němčinu v praxi a nakonec si ještě udělali výlet historickým parním vlakem do města Oybin, kde úzkokolejka končí. Bohužel jsme byli už tak unavení (a možná i trošičku líní), že se nám vůbec nechtělo šlapat na vyhlídku, takže jsme se jen chvilku porozhlédli a vrátili se zpět do Žitavy a následně Hrádku n. N. Cestou jsme si naplánovali opékání, a tak jsme se ještě zastavili pro nějaké jídlo a poté už konečně zpět do kempu. Jelikož nám počasí přálo, sešli jsme se u vody, a kdo se zrovna neotužoval, ten krmil labutě. Později jsme se ohřáli u ohně a také společně povečeřeli.

Další den dopoledne jsme se šli podívat na Trojmezí – místo setkání hranic Česka, Polska a Německa a odpoledne strávili koupáním, hraním her nebo ježděním na kolečkových bruslích. Navečer se pod záminkou potřeby doplnit zásoby jídla konal pochod do obchodu a v kempu se mezitím připravilo překvapení pro naši spolužačku Denču, která měla ten den narozeniny. Po oslavě jsme si ještě povídali a postupně chodili spát. Ráno už nás čekalo jen balení, vyklízení chatek a cesta zpátky domů, i když nás všechny mrzelo, že už výlet končí. Myslím, že jsme si to všichni užili a děkujeme našemu učitelskému doprovodu oběma Sašám Brožovým za skvělé zážitky a krásné vzpomínky.

Sabina Maternová, žákyně 9. třídy

Holandský sprinter v Jerrel Feller v ZŠ Studenec

26. 6. navštívil naši školu holandský sprinter Jerrel Feller. Jerrel je profesionální sportovec, má za sebou spoustu úspěchů a účast na olympijských hrách v Londýně v roce 2012. V současné době se věnuje především závodům na 200 m. Nyní trénuje ve sprinterské skupině okolo překážkáře Petra Svobody a připravuje se na další olympijské hry. Jeho velkým koníčkem je trénování, jak on sám říká, „vrcholová atletická kariéra nepotrvá věčně“ a své zkušenosti chce předávat dál, a to nejen profesionálům, ale i těm, co s během teprve začínají.

Po příjezdu do školy byl uvítán panem starostou Jiřím Ulvrem a zástupkyní ředitele Danou Synkovou. Poté už na něho čekaly děti na fotbalovém hřišti, kde se jim představil a zodpověděl připravené otázky žáků od 6. do 9. ročníku. Celý rozhovor v angličtině výborně vedla děvčata Anna Pokorná a Sabina Maternová z 9. ročníku. Tímto bych jim velmi ráda poděkovala. Pochvalu dostaly i od Jerrela, kterému se jejich angličtina velmi líbila.

Po rozhovoru se děti s Jerrelem mohly vyfotografovat a poté následovala rozcvička téměř se 150 žáky. Pro trénink tzv. Speed Run a ukázku techniky běhu už bylo zapotřebí málo žáků, proto Jerrel vylosoval 16 dětí z nejlepších sportovců školy od 4. do 9. třídy. Následovalo opět focení a autogramiáda.

Po náročném dopoledni byl Jerrel uvítán v Pensionu Trautenberk Martinem Hrubým, kde poobědval a zodpověděl otázky týkající se tréninků.

Jerrel byl velmi nadšený z reakcí žáků a z jejich nadšení pro sport. Rád by se do školy ještě vrátil a připravil dětem trénink. Jak sám uvedl na internetu: „Byl to obrovský zážitek a velmi děkuji Základní škole Studenec za skvělý den.“

Ing. Petra Šedivá

Některé reakce žáků:

26. červen byl pro nás, žáky studenecké základky, velice speciální den. Do naší školy měl přijet účastník olympijských her v Londýně: Jerrel Feller. Kdo ho nezná, jde o nizozemského reprezentanta ve sprintu. Většina z nás se těšila na jeho příjezd. Přijel asi v 10.00, uvedla ho paní učitelka Šedivá a pak mu dvojice žaček z deváté třídy pokládaly předem připravené otázky. Otázky byly samozřejmě pokládány v angličtině, protože Jerrel umí česky jen několik slov. Z jeho odpovědí jsme se dozvěděli například to, že má párek morčat, chutnají mu gumoví medvídci. Z jeho sportovní historie zase, že hrál fotbal, což nám později názorně dokázal sérií triků, které nikdo z nás nedokázal zopakovat. Ukázal nám také diplom potvrzující účast na olympiádě. Dále také to, že krátce potom, co začal dělat atletiku, profesionálně zaznamenal řadu úspěchů v rámci Nizozemska. Po spoustě otázek nám ukázal několik užitečných cviků k protažení a zvýšení odolnosti. Poté vylosoval 16 lidí z asi 30 nejlepších sportovců na škole. Seřadil je na čáru a nechal je, aby mu předvedli start sprintu. Opravil pár chyb a pochválil správné starty. Následně se postavil na startovní čáru sám a já jsem odstartoval sprint. Překvapivě byl v cíli první Jerrel a až tak 2 metry za ním můj spolužák Pavel Šír. Věděli jsme, že atlet nepoběží naplno, přesto mě překvapilo, o kolik byl rychlejší. Přestože Jerrel není nejrychlejší atlet planety, byl na olympijských hrách a to se počítá. Přidal se tedy k řadě úspěšných osobností, které naši školu již navštívily, a jako ostatní dokázal, že je úplně stejný jako my. A jak řekl: „Jen my sami můžeme ovlivnit náš úspěch.“ Bylo to opravdu super.

Aleš Mühlbach, žák 8. třídy

Dne 26. 6. 2015 do naší školy zavítal holandský sprinter Jerrel Feller, se kterým jsme se sešli téměř celá škola na fotbalovém hřišti. Na začátku jsme ho všichni přivítali během přes celé hřiště a následně s ním holky z 9. třídy udělaly rozhovor. Líbilo se mi, že i když mluvil anglicky, tak jsem mu docela rozuměla a dokonce nám ukázal olympijský diplom. Po rozhovoru jsme se s ním všichni proběhli po hřišti s následnou rozcvičkou. Po rozcvičce si vylosoval 16 studentů a mě potěšilo, že jsem mohla být mezi nimi. Podíval se, jak umíme běhat a nakonec si s námi dal závod. Překvapilo mě, že umí rychle běhat i s míčem a myslím si, že by z něj byl dobrý fotbalista. Když přestal utíkat, tak jsme si šli rychle pro podpis. Myslím si, že to bylo hezky strávené dopoledne, které jsem si užila.

Bára Šulcová, žákyně 4. třídy

Na konci školního roku, přesně 26. června, k nám do školy přijel holandský atlet, běžec či sprinter Jerrel Feller. Žije teď nějakou dobu v České republice, prý se mu tu líbí, dokonce umí i pár slov česky. Beseda s ním byla ale v angličtině, a tak to bylo o to zajímavější. Byla jsem ráda, že mu bylo dobře rozumět, a tak překlad z angličtiny pro mě nebyl až takový problém. Po besedě následovalo krátké protahování. Poté Jerrel vylosoval pár žáků, kteří měli tu čest zkusit porazit Jerrela ve sprintu. Myslím, že se to nikomu nepovedlo, ale on sám na svém facebookovém profilu napsal, že máme ve škole spoustu malých talentů. Nakonec ti, co stihli, ulovili podpis, či fotku. Určitě to pro mě byl zážitek a jistě bych uvítala více takových akcí v angličtině.

Magda Hrnčířová, žákyně 8. ročníku

Když mě paní učitelka Petra Šedivá oslovila, jestli bych nechtěla moderovat besedu s holandským sprinterem, dost jsem váhala. O Jerrelu Fellerovi jsem si našla nějaké základní informace a rozhodla se, že to zkusím. Přidala se ke mně i moje spolužačka Sabča Maternová a spolu jsme se do té výzvy vrhly. Nevěděly jsme, co od besedy a od Jerrela čekat, a tak jsme se připravily na vše, co by se mohlo odehrát. Jerrel Feller má za sebou řadu obrovských úspěchů, ale nepředstavujte si žádného namyšleného šampiona. Je to mladý sympatický sportovec se smyslem pro humor. Já i Sabča jsme byly před jeho příjezdem opravdu nervózní, ale první pohled na usmívajícího se sprintera nás uklidnil. Po krátkém představení jsme Jerrelovi pokládaly otázky týkající se jeho kariéry, ale i osobního života a některé pokládané otázky jsme překládaly publiku. Poté následovala rozcvička, kterou s námi sprinter absolvoval, a poté bylo vylosováno 16 žáků, kteří si mohli vyzkoušet trénink s Jerrelem. Po ukončení tréninku následovalo focení a rozdávání autogramů. Myslím si, že tato návštěva byla pro všechny přítomné příjemnou zkušeností.

Anna Pokorná, žákyně 9. třídy a moderátorka

Fotografie z této akce najdete na: https://picasaweb.google.com/zsstudenec