T. J. Sokol Studenec

Vydání: Číslo 5/2015

Sokolský tábor

Termín závěru prázdnin si děti (i jejich rodiče) nechávají volný pro sokolský tábor. V pondělí 17. srpna se u sokolovny sešlo 19 dětí a 6 vedoucích. Pro děti byl připraven zajímavý program, který vůbec nebyl lenošivý. Děti se učily základy atletických disciplín, skládaly tajenku při orientačním běhu, v sokolovně si zacvičily, plavaly, ale také se uklidnily při výtvarné činnosti. Výlet byl plánován na Pecku, ale deštivé počasí nás od cestování odradilo. Děti však zaujal i náhradní program – byly se podívat v moderním kravínu zemědělského družstva Zetky.

Rozloučení a konec tábora byl v Penzionu Trautenberk, tam nás mile přijali, pohostili palačinkou a bazén jsme měli celý jen pro sebe.

Při závěrečném nástupu jsme si navzájem poděkovali za příjemné dny a dětem popřáli hezký zbytek prázdnin.

Jaroslav Hák

48. Posvícenský koláč

40. Memoriál Mirka Háka

T. J. Sokol pozvala v sobotu 12. září přespolní běžce k účasti na 48. ročníku Posvícenského koláče a závodníky mužských kategorií k jubilejnímu 40. Memoriálu Mirka Háka. Význam závodu byl zdůrazněn podporou Libereckého kraje, obce Studence a dalších sponzorů. Závod pomohl Studenci i k dalšímu kroku do Evropy – Posvícenský koláč byl zařazen do Evropského týdne sportu.

Ve 24 kategoriích se vystřídalo 449 závodníků – někteří získávali své první závodní zkušenosti, mnozí se na start pravidelně vracejí a někteří veteráni mají v záznamu i desítky startů – nejčastěji běžel Jirka Kuřík, letos již po 22. Obliba běhu zasáhla i Studenec – rozhodčí ve výsledcích zaznamenali 123 místních závodníků, z toho bylo 11 mužů!

Nejmenší předškolní děti si doběhly s úsměvem nebo i s pláčem (často i s podporou rodičů) pro posvícenské koláče a prvý závodnický čaj. V dalším sledu se na trať vydávaly ostatní kategorie a v 11 hod. byl odstartován hlavní závod – Memoriál Mirka Háka. Mužů startovalo 75, tentokrát chyběli běžci reprezentačních výběrů – ti měli povinnou účast na kontrolních testech. Ve vyrovnaném závodním poli se těžko hledal favorit, na Strážníku se však od závodního pole oddělil František Vágenknecht z Nové Paky a náskok udržel až do cíle. Na putovních pohárech bude vyryto další nové jméno! Z místních borců byl nejrychlejší jedenáctý Jan Boura.

Ze studeneckých závodníků si pro posvícenské koláče na stupně vítězů vystoupili Štěpán Kuřík, Markéta Štefanová, Jan Štefan a Magda Bergerová.

Putovní cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka získal Jan Štefan – vítěz kategorie mladších žáků.

Jaroslav Hák

Pro pamětníky a hlavně pro mladší generace si připomeňme Mirka Háka:

Miroslav Hák

1943–1975

Mirek Hák byl výraznou osobností studeneckého společenského života. Pomáhal připravovat mnohé kulturní akce, postavil první studeneckou saunu, byl aktivním hráčem kopané a především byl obětavým funkcionářem lyžařského oddílu. Měl velkou zásluhu na jeho rozvoji – ochotně pomáhal vždy tam, kde bylo potřeba. Byl jednatelem, podílel se na pořádání celostátních závodů. Není zapomenuta ani jeho trenérská činnost u úspěšného dorosteneckého družstva. Mirek Hák byl i jedním ze zakladatelů přespolního běhu Posvícenský koláč, který se od roku 1976 na jeho počest v kategorii mužů nazývá „Memoriál Mirka Háka“.