Areál pevných kontrol Velká Poustka

Vydání: Číslo 6/2015

Připravili jsme pro Vás areál pevných kontrol pro orientační běh. V okolí Základní a mateřské školy Studenec je umístěno 20 kontrol, které můžete zkusit najít pomocí mapy pro orientační běh. Podrobný popis je na informační tabuli vedle stojanů na jízdní kola. Mapy s tratěmi jsou k dispozici v době školního vyučování ve sborovně ZŠ a MŠ Studenec.

Mapa se jmenuje Velká Poustka. Název Poustka se v Čechách objevuje u řady sídel i pomístních názvů a dříve označovala obecní skladiště, tedy místo, kam obec ukládala dnešními slovy komunální odpad. Osobě pověřené správou tohoto místa se říkalo poustecký. Charakteru tohoto místa odpovídá i německá alternativa tohoto názvu Wustung (směs, míchanice).

Kontroly můžete hledat různými způsoby. Připravili jsme pro Vás:

  • 3 základní tratě podle obtížnosti – krátkou (0,7 km), střední (1,1 km) a dlouhou (2,7 km)
  • 4 rovnocenné okruhy pro trénink (0,6–0,8 km) – postupně můžete podle chuti absolvovat tolik okruhů, kolik zvládnete (mezi jednotlivými okruhy je možné dělat přestávky)
  • mapu se všemi kontrolami – zde si můžete s kamarády nebo přáteli dát závod v tom, kdo nalezne více kontrol v libovolném pořadí a v daném časovém limitu (např. 20 minut) – tzv. scorelauf

Pro vyznavače geocachingu jsme připravili pro všechny kontroly i souřadnice GPS.

Co je orientační běh?

Orientační běh je sport pro tělo i mysl, pro všechny věkové kategorie. Závod nebo trénink pro orientační běh může být připraven v lese, na loukách či v obydlených oblastech. Tratě jsou zakresleny ve speciálních mapách pro orientační běh. Každá trať je vymezena určitým počtem kontrol. Orientační běžec má za úkol tyto kontroly navštívit v daném pořadí. Kontrola je vždy umístěna u objektu, který lze nalézt zároveň v mapě i v terénu (skalka, kámen, krmelec, posed, křižovatka cest, roh budovy atd.).

Jak závod nebo trénink probíhá?

Mapu dostanete na startu závodu nebo tréninku. Na startu se Vám začne měřit čas. Na mapě máte nakreslené kontroly, které musíte absolvovat ve stanoveném pořadí (podle čísel od první až po poslední kontrolu, podle toho, kolik má vaše trať kontrol). Vaším cílem je nalézt všechny kontroly v co nejkratším čase a zdárně se dostat do cíle závodu nebo tréninku. Samozřejmě Vaše první seznámení se s mapou můžete pojmout jen jako procházku a nikam nepospíchat.

Jaký je doporučený postup?

  • Uchopte mapu do ruky tak, aby Vám souhlasily severojižní spojnice (modré čáry přes mapu vedoucí z jihu na sever) a magnetický sever na buzole. Pokud nemáte buzolu, orientujte se podle mapy a podle nejvýraznějších objektů v terénu (zde u školy to je budova školy, sokolovny, asfaltové plochy a cesty, zalesněná stráň atd.).
  • Vymyslete postup, který je podle Vás nejjednodušší cestou z místa, kde jste (start je trojúhelník a je u informační tabule), na první kontrolu v pořadí (kolečko s číslem 1). Můžete využít popisy kontrol, které vám usnadní dohledání kontroly.
  • Můžete vyrazit (či vyběhnout). Průběžně si kontrolujte, zda jdete správně!
  • Našli jste kontrolu? Zkontrolujte, zda souhlasí číslo kontroly v popisech s číslem kontroly, kterou jste našli. Pokud ano, můžete kleštěmi na kontrole orazit značku do políčka v mapě.
  • Vyražte na další kontrolu v pořadí a postupně až do cíle (v našem případě je cíl v místě startu u informační tabule).

Jak vypadá kontrola pro orientační běh?

Zde v areálu pevných kontrol je kontrola označena stojanem s bílo-oranžovým štítkem. Na kontrole jsou dále kleště, které je možné použít ke kontrole toho, že závodník na kontrole skutečně byl. Pokud závodník vloží do kleští mapu nebo jiný papír a zmáčkne je, tak se v papíru vyrazí značka, kterou má pouze daná kontrola. V cíli je tak možné zkontrolovat, zda jsou všechny značky správné. Při běžných závodech v orientačním běhu se již od roku 2000 používá místo kleští a papírového průkazu elektronické ražení pomocí speciálního čipu.

Mapy s tratěmi jsou k dispozici v době školního vyučování ve sborovně ZŠ a MŠ Studenec. Děkujeme Vám i Vašim dětem, že umístěné kontroly neničíte a umožníte tak případným zájemcům vyzkoušet si základy orientačního běhu.