Poděkování

Vydání: Číslo 6/2015

Děkujeme všem občanům, kteří přispívají svými články do našeho Zpravodaje a díky nim jste celý rok informováni co se ve Studenci i v Zálesní Lhotě děje.

redakční rada Zpravodaje