Rok 1903

Vydání: Číslo 6/2015

Výlety do studenecké minulosti 3.

Vánice. Rok 1903 hlásil se silnými mrazy a spoustou sněhu, který byl pak příčinou toho, že jarní měsíce byly ještě studené. Na svazích od slunce odvrácených ležel dlouho sníh, takže pole i louky byly dlouho vlhké, což velmi zdržovalo jarní práce na polích. 19. dubna, týden po svátcích velikonočních, nastala opět velká zima a spadlo mnoho sněhu. Sněhové návěje byly někde vyšší než 4 m. U čp. 44 byl na silnici závějí proházen tunel, kterým se pak po několik dní projíždělo i s povozy. V jiných místech tvořily návěje kolem stavení tak mohutné hradby, že bylo velmi obtížné dostati se z takového domku ven. Každou skulinou naválo se do stavení tolik sněhu, že bylo třeba mnoho práce k jeho odstranění. Ve vinopalně, kde byla toho času střecha ve velmi dobrém stavu, vynesli z půdy 45 trávních košů sněhu.

Sokol. cvičení. 12. července uspořádáno bylo ve Studenci druhé okrskové cvičení sokolské. Cvičení konalo se u lesa na Janouškově louce a bylo velmi četně navštíveno občanstvem místním i z okolí.

Úmrtí. 15. prosince měl pohřeb Frant. Kobr, majitel největšího statku v obci, čp. 16, obchodník, mnoholetý předseda divadelního spolku Lidumil, člen Sokola, zakládající člen Sboru dobrovolných hasičů a člen obecního zastupitelstva. Pohřbu, který byl velmi slavný, zúčastnily se všecky místní spolky, kromě vojenských vysloužilců, a mnoho občanstva. Na rakev zemřelého, který byl tchánem učitele Jezdinského, položeny byly četné krásné věnce a kytice.

Football. V tomto roce začala se ve Studenci hráti kopaná. Hrálo se velmi často, a to na louce Janouškově u Černého háje. Propagátorem této hry byl Emil Flégl.

Rok 1904

Jubileum. Dne 1. ledna oslaveno bylo Svatojosefskou jednotou 25. výročí působení místního vikáře Jana Kuhna ve Studenci. Mimo slavnostní ranní bohoslužby uspořádán byl pěkný večírek v hostinci u Johnů.

Sokol. večírek. 5. června zavítala do zdejší vsi tělocvičná jednota Sokol ze Dvora Králové v počtu 22 členů a hudební kvarteto. Odpoledne toho dne uspořádán byl s nimi výlet na Strážník a večer konal se večírek s přednáškou, pěveckým, hudebním a recitačním programem. Takovýchto návštěv a vzdělávacích večírků vykonal Sokol královédvorský ve Studenci několik. Tato jednota byla po mnoho let mateřskou jednotou místního Sokola a zásobovala zdejší sokolskou knihovnu, která byla hojně čtena, knihami.

Požáry. 21. června vypukl pozdě v noci požár u Josefa Háka čp. 166, kde shořelo mnoho záclon, které se tu vyráběly. Místní hasičský sbor i sbor bukovinský dostavily se brzy k ohni, takže oheň byl záhy lokalisován a spodní část domu zachráněna.

31. října před 5. hodinou ráno vypukl oheň u Bedřicha Tauchmana, zvaného Flydrycha, čp. 57. Požár byl brzy uhašen, takže shořela jen střecha. Při vyšetřování příčin tohoto ohně přišlo se na mnohé, co usvědčovalo majitele domu ze žhářství. Byl proto zatčen a soudem potrestán. Poněvadž ani pojistka nebyla mu vyplacena, upadl do ještě větší bídy, než ze které chtěl si ohněm pomoci.

Hotel. V tomto roce postaveno bylo čp. 279, tzv. hotel. Postaven byl starostou Exnerem a tak byl obnoven tu zase hostinec, který zde před lety býval. V nedaleké skále – od hotelu směrem ke Strážníku – zřídil tentýž Exner parní tlukárnu na štěrk.

Počasí. Rok 1904 lze nazvati rokem suchým, neboť pršelo jen velmi zřídka, a to nejen ve zdejším kraji, ale po celých Čechách. Jaro bylo krásné a léto parné. Obloha stále jasná, nikde ani mráčku, potoky však bez vody a v mnohých místech i studny prázdné, takže nastala velká nouze o vodu. V době od 15. května do 3. července pršelo jen jednou. Další, a to jen nepatrné deště, byly ve dnech 3., 4. července a 6. října. Následkem toho narostlo velmi málo píce, otavy téměř všude žádné, brambor se urodilo sotva tolik, kolik jich bylo nasázeno. Obilí bylo krátké, někde vyhynulo úplně, takže žně byly toho roku velmi chudičké. Trochu vydatnější deště dostavily se až v polovině podzimu, takže přece ještě vzrostlo obilí, do vyschlé země zaseté.