Studenecké výročí 1868–2018

Vydání: Číslo 6/2015

Vážení spoluobčané,

v roce 2018 uplyne 150 let od dokončení výstavby a posvěcení studeneckého kostela sv. Jana Křtitele. Na toto významné výročí se farnost již několik let po duchovní stránce připravuje.

Po materiální stránce by bylo krásné toto významné výročí oslavit v opraveném a vymalovaném kostele. Věříme, že tato naše myšlenka je a nebo byla již vyslovena mnohými z vás. S akcí již bylo započato v roce 2014. Byla provedena výmalba a nové osvětlení kněžiště s celkovými náklady 387 858 Kč. Podrobnosti jsou uvedeny ve Studeneckém zpravodaji 5/2014.

Co je tedy ještě třeba – postavit lešení, opravit elektroinstalaci, vymalovat loď kostela, restaurovat fresky a v neposlední řadě opravit varhany.

Celkové náklady na tuto etapu prací ještě nejsou stanoveny, jsou pouze orientační nabídky na vlastní malování (230 tis.), pronájem lešení (200 tis. na dva měsíce) a restaurátorské práce na nástěnných malbách a stropních ornamentech (340 tis.). Připočteme-li náklady na nové osvětlení a opravu varhan, budeme se pohybovat v částce nákladů kolem milionu korun.

Již na první etapu výmalby kostela byl založen speciální běžný účet č. 328 682 0349/0800, na který bylo možno zasílat příspěvky a dary. Účet je stále aktivní a po první části malování je na něm zůstatek cca 43 tis. Kč. Výpisy z tohoto účtu jsou k nahlédnutí v předsíni kostela a účelovost čerpání prostředků kontroluje finanční rada farnosti.

Tímto se tedy obracíme na všechny studenecké občany, rodáky, podnikatele, ale i přátele Studence, dále pak na rodiny, které mají na studeneckém hřbitově své předky, se žádostí o příspěvek, případně dar. Tyto příspěvky je možné zaslat na shora uvedený účet, předat osobně na faru panu faráři, případně panu JUDr. Janu Kuříkovi. V případě zájmu bude možno vystavit potvrzení o daru pro účely odpočtu daně z příjmu.

Určitě se objeví námitky, že církvi je vracen majetek a že by akci měla zajistit z vlastních prostředků. Prostředky z restitucí však mají sloužit primárně jako zdroj příjmů v budoucnosti, kdy má dojít k odluce státu a církve a církev bude muset své aktivity financovat z vlastních prostředků. Kostel není jen pro věřící, ale je zde pro všechny. Na jeho vybudování a údržbu byly vždy potřebné i soukromé prostředky. Kostel je posvátným místem pro zastavení se v dnešní uspěchané době, místem pro tiché rozjímání, místem, ze kterého se řada lidí vydává na svou poslední cestu. Je to jedna z dominant obce a je to připomínka našich kulturních kořenů.

Zajištění financování je jen jednou, i když snad nejpodstatnější součástí celé akce. Bude nutno zajistit podklady pro stavební povolení, hlavně jednat s památkáři o podmínkách a způsobu provedení prací (kostel je památkově chráněným objektem), zajistit podklady pro výběrové řízení na dodavatele prací a řadu dalších úkolů. Uvítáme každou pomocnou ruku i každou dobrou radu.

Doufáme, že společným úsilím se nám podaří vzhled studeneckého kostela vylepšit a tím zachovat historickou památku i pro další generace. Kostel je přece významnou budovou celé obce a bude sloužit i pro naše potomky!!!

Předem děkujeme za vstřícné pochopení i za případnou finanční pomoc.

Za farnost, ekonomickou a technickou radu farnosti

P. Mgr. ThLic. Miloslav Paclík
Ing. Jiří Ulvr
Ing. Pavel Jiran