T. J. Sokol Studenec

Vydání: Číslo 6/2015

Zateplení sokolovny

V letošním listopadu skončilo dlouhé období snahy o zateplení budovy sokolovny včetně stropu nad velkým sálem.

Problém nedostatečně zateplené sokolovny výbor T. J. řešil řadu let. Vypracování projektu bylo prvým reálným krokem a také prvním velkým problémem – rozpočet byl více jak čtyři miliony korun. Řešení pomáhal hledat Ing. David Tauchman, který dokázal nalézt vhodné výzvy grantů a vypracovat jejich úspěšné podání. V červnu byly žádosti schváleny a následně bylo vypsáno výběrové řízení. Ze čtyř přihlášených stavebních firem soutěž vyhrála semilská firma MB Quality. V září byla akce zahájena – nejnáročnější bylo zateplení stropu: před postavením lešení se musela ochránit nová palubová podlaha, na stropě se zpevňovaly nosníky, ukládala izolace, instalovalo nové osvětlení. Současně probíhalo i zateplení pláště budovy, měnila se některá okna a dveře. V době uzávěrky tohoto Zpravodaje probíhají dokončovací práce, odstraňuje se lešení a „nová“ sokolovna vítá pravidelné návštěvníky.

Má novou barvu omítky a v průčelí i historický sokolský znak.

Tento náročný projekt nám výrazně pomohl realizovat místní obecní úřad, který zajistil prvotní financování poskytnutím úvěru.

V uplynulém desetiletí byly ve Studenci zmodernizovány téměř všechny společenské objekty – obecní úřad, hasičárna, základní škola, mateřská škola, orlovna, zdravotní středisko a nyní i sokolovna.

Sokolovna je využívána téměř celý den – v dopoledních hodinách je plna žáků základní školy, odpoledne a večer je vyhrazena místním sportovním spolkům. Tělocvičná jednota Sokol zve své členy i ostatní zájemce do sokolovny na různé aktivity dle přiloženého rozvrhu.

Jaroslav Hák

T. J. Sokol Studenec zahájil svá pravidelná cvičení

cvičitelé
Pondělí14.30–15.30lyžařská přípravka (1.–3. tř.)Jaroslav Hák
Vladimír Junek
Petra Šedivá
18.00–19.00starší ženyVěra Staňková
Zdena Mačková
Marie Nyklíčková
Úterý16.00–17.00rodiče a dětiKateřina Zahradníková
Zdena Mačková
20.00–21.00ženy (pilates)Martina Kuříková
Iva Exnerová
Středa14.30–15.30tenis žactvoMichal Chrtek
19.00–21.00tenis mužiJan Kuřík
Čtvrtek19.00–20.00ženy (gymball, bosu…)Ivana Kučerová
Pátek14.30–15.30lyžařská přípravka (1.–3. tř.)Jaroslav Hák
Vladimír Junek
Petra Šedivá
19.00–20.30volejbalMarcela Cziroková

Všichni jste vítaní (i muži :-), přijďte si s námi zacvičit.