Tříkrálová sbírka 2016

Vydání: Číslo 6/2015

Letošní rok se pomalu blíží ke svému závěru. K začátku roku nového již několik let patří tříkráloví koledníci, kteří přicházejí popřát pokoj a radost do nového roku a na znamení toho píší svěcenou křídou nad vchody domů první písmena latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus požehnej tomuto domu. Všechny lidi dobré vůle navíc koledníci zvou k účasti na pomoci lidem, kteří si sami pomoci nemohou nebo neumějí.

Jsme rádi, že Vám můžeme touto cestou ohlásit pokračování Tříkrálové sbírky i v roce 2016. Skupinky koledníků se ve Studenci vydají na cestu v neděli 10. ledna 2016. V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném termínu.

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.

V případě, že narazíte na falešné koledníky, kontaktujte prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například pohybový léčebný přístroj Rotren Solo, mechanické vozíky na zapůjčení do domácností nemocných a různé druhy chodítek. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii (konkrétně v jejím jihovýchodním státě Karnataka): prvním projektem jsou kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní město státu Karnataka), druhým je zajištění dětského večerního vzdělávání v této oblasti, třetí projekt se pak zaměřuje na zabezpečení provozu a údržby školního autobusu v oblasti vesnice Mansapur. Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt zaměřující se na mimořádné situace, tedy krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod., a také na pomoc uprchlíkům.

Doufáme, že i letošní koledování přinese mnoho dobrého do Vašich domovů i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2016 za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová