Vážení spoluobčané,

Vydání: Číslo 6/2015

pomalu k nám přicházejí nejkrásnější svátky v roce, které těm nejmenším přinesou radost především v podobě vysněného dárku, těm větším naopak potěšení ze společně strávených chvil se svými nejbližšími. Jsou to chvíle, kdy se všem na tváři rozzáří úsměvy, nikdo najednou nikam nespěchá a každý ví, že si konečně může dopřát svůj odpočinek podle vlastních představ.

Když začínám psát tyto řádky, uvědomuji si, že si každý rok říkám, jak právě ten letošní utekl, a mám pocit, že postupem času se vše kolem nás ještě více zrychluje. Jsou okamžiky, které zná každý z nás, kdy najednou nevíte co dřív udělat, jak toho stihnout víc a přitom dosáhnout stejného výsledku, srovnatelného při běžném vypětí. V těchto chvílích mě napadá, jak je dobře, že se v dnešní době nedá obchodovat s časem. Je to právě jedna z mála věcí, která platí pro všechny stejně na celém světě, a to je dobře.

Pro naši obec bude letošní rok památný v podobě druhého, po sobě jdoucího roku, kdy nás zasáhla kompletní oprava hlavní silnice, která byla propojena s dalšími přilehlými komunikacemi. Z pohledu obecních investic patří na první místo realizace změny způsobu vytápění zdravotního střediska z akumulačních kamen a přímotopů na tepelná čerpadla a s ní spojené zateplení celého objektu, včetně stropů, výměny oken a konečné nové barevné úpravy. Původně se nepředpokládalo, že se tato stavba podaří v letošním roce zrealizovat celá. Jsem tomu opravdu moc rád, protože kromě papírových náležitostí, které budou postupně ustupovat, se mohu začít věnovat poslední nevyřešené obecní budově, pečovatelskému domu.

Z pohledu celkového byl tento rok pro naši zemi i velkou část Evropy náročný především z pohledu migrační vlny, která v závěru roku přinesla zvýšené napětí a nejistotu v podobě teroristických útoků. Nikdo z nás si nedovede představit, co vše je s tím spojené, ale jelikož se tyto záležitosti začínají odehrávat stále blíže k našim domovům, začíná panovat mezi lidmi neklid, který se přenáší závratnou rychlostí. Nezbývá než si přát a věřit, že příští rok bude v tomto pohledu pro nás všechny daleko klidnější.

Pro naši obec bych si přál, aby se podařilo prosadit úpravu koeficientu, který obce a města dostávají z DPH v rámci rozpočtového určení daní, jelikož samosprávy jsou dlouhodobě podfinancované a dotační možnosti stále více omezené. Jedná se především o to, aby se obce a města mohly rozvíjet ku prospěchu široké veřejnosti, tedy řešit si vše podle svého a nespoléhat na dotační možnosti, které jsou nastaveny účelově. S tím spojené je také navracení podílu na daních od podnikatelů, kteří působí na území obce a jsou přihlášeni například v Praze, kde jim kontrola z finančního úřadu prakticky nehrozí.

To, jaký bude rok příští celkově, nedokážeme sami ovlivnit. Jaký však bude u nás samotných, s tím už něco dělat můžeme. Vám všem patří z mé strany veliké poděkování za rok letošní, opět byl v něčem výjimečný, ale zároveň mě dokázal přesvědčit, že je tu spousta lidí, kterým není lhostejný život v našich obcích. Děkuji i těm z Vás, kteří mi i nadále nabízíte svoji pomoc.

Osobně Vám přeji do nastávajících krásných dní, ať jsou pro Vás vánoční svátky příjemným zastavením k načerpání radosti do života a síly překonat všechny překážky, které Vám příští rok postaví do cesty.

Jiří Ulvr, Váš starosta