Vážení spoluobčané Studence a Zálesní Lhoty.

Vydání: Číslo 6/2015

Rok s rokem se sešel a už se zase připravujeme na Vánoce a vyhlížíme nový rok. Blíží se čas hodnocení roku uplynulého a spřádání plánů na rok budoucí.

Pro zemědělce nebyl tento rok nijak příznivý, trápí nás nízké výkupní ceny především u mléka a hodně nás poškodilo sucho. Úroda obilí byla slušná, sklidili jsme ale velice málo krmení pro dobytek a jsme nuceni velké objemy krmení nakupovat. Tak to ale bývá. Střídají se období hojnosti a nedostatku, úspěchy a prohry, radost a smutek. Důležité ale je, aby člověk neztrácel naději a odvahu a stále jenom na něco nenaříkal.

Poselství Vánoc je právě poselstvím naděje a radosti. Anděl v Betlémě přece říká ustrašeným pastýřům: „Zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Spasitel“.

Tak bych s radostí chtěl vám všem popřát milostiplné, klidné a radostné prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním životě i v práci.

K radostnému a klidnému životu ale také patří dobré vztahy. Vím, že to s námi zemědělci není vždy snadné, a tak bych vám všem chtěl poděkovat za trpělivost a omluvit se, pokud jsme někomu způsobili nějakou škodu.

Svoji práci můžeme dělat hlavně díky tomu, že nám mnozí z vás pronajímají k hospodaření své pozemky. Za to vám patří velké díky. Je to pro nás i velký závazek hospodařit tak, aby půda neztrácela svoji hodnotu a aby mohla být předána dalším generacím.

Lidová moudrost praví „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. A tak díky Bohu za dobrou úrodu, zdraví a řadu dalších požehnání.

Díky patří i starostovi a obecnímu zastupitelstvu za korektní spolupráci.

V neposlední řadě chci poděkovaní všem našim zaměstnancům za jejich náročnou, namáhavou a ve velké většině dobrou práci.

Tak ještě jednou milostiplné Vánoce a vše dobré do nového roku.

Za firmu ZETKA Strážník a. s.
Ing. Pavel Jiran