Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2016

Vydání: Číslo 1/2016

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2016. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 67 105 Kč. V Zálesní Lhotě se vybralo 5 768 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální nebo mimořádné situace.

Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

za FCH Studenec Heda Jiranová