Sbor dobrovolných hasičů Studenec

Vydání: Číslo 1/2016

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015

Hasičský bál tento rok vyšel na 24. ledna. K tanci a poslechu nám zahrála skupina „Člověče, nezlob se“. Pro příchozí bylo připraveno občerstvení, něco dobrého do bříška, bohatá tombola a půlnoční slosování vstupenek o sud piva.

V sobotu 7. března se konalo školení vedoucích kolektivů mládeže SDH v Bozkově. Za Studenec se školení zúčastnili a test správně napsali Miroslava Vanclová, Veronika Vanclová, Eva Linková a Lukáš Kalenský.

V sobotu 25. dubna se konal Tajný hasičský výlet, kterého se zúčastnilo 40 lidí a řidič. Navštívili jsme náchodský zámek, místní kostel sv. Vavřince, prohlídli jsme si pivovar Náchod, navštívili jsme muzeum parních lokomotiv v Jaroměři a odtud jsme přejeli autobusem na Horka u Staré Paky a povečeřeli v místní restauraci. Veliký dík patří našemu starostovi SDH, který vše zorganizoval. Vláďo, DĚKUJEM.

Ve čtvrtek 7. května se konalo tradiční posezení u příležitosti oslavy svátku sv. Floriána – patrona hasičů. Tento rok nám počasí přálo a mohli jsme posedět venku. Letos jsme na Floriánu oslavili i narozeniny našeho člena Davida Magoče, kterému jsme popřáli vše nejlepší.

V sobotu 16. května se konala od 13.00 v Nedaříži okrsková soutěž mužů a žen v požárním útoku. Družstva ze Studence skončila takto: ženy obsadily krásné 3. místo ze 6 družstev. Dostaly veliký pohár a diplom. Muži obsadili 9. místo z 15 družstev.

Spolek přátel historických vozidel a Obecní úřad ve Studenci pořádal v sobotu 30. května 8. ročník soutěže Studenecké míle 2015. Občerstvení jsme celý den na této akci zajišťovali my. Pro účastníky byla připravena „Krkonošská sejkora“, „Studenecká klobása“, „Hasičský guláš“, „Rovnáčovská zelňačka“, „Hamáčkova houska“ a párky v rohlíku. Na zapití bylo točené pito a kdo neřídil, mohl si dát i pivo nebo něco ostřejšího. Nechyběla ani káva, čaj a něco dobrého k zakousnutí.

11. července se konal letní podvečer za hasičárnou. Při této příležitosti jsme oslavili narození Elišky Haškové, které jsme připili na zdraví. Starosta sboru Vladimír Hamáček půjčil na tuto akci velký gril a ugriloval pro příchozí výborné maso a pár uzených žeber. Vše se zapilo točeným pivem. A ke kávě naše ženy upekly samé dobroty.

Hasičské soustředění starších dětí letos probíhalo od 20. do 24. července v kempu Pecka. Zúčastnilo se ho 14 dětí. Hlavní vedoucí Veronika Vanclová tento rok celotáborovou hru nazvala „Dobývání hradu Pecka“. Celý týden hráli spoustu her a koupali se v místním koupališti.

Ve dnech 27.–31. července pořádal sbor „Týdenní putování dráčka Soptíka s názvem Sněhurka a 25 trpaslíků“ (pro děti od 6 do 9 let). Zúčastnilo se ho 25 dětí. Hlavní vedoucí byla Miroslava Vanclová. Děti se ráno sešly v 8.00 v hasičárně ve Studenci a domů odcházely v 16.00 (kromě úterý, kdy přespaly v hasičárně). Na konci každého dne jsme rozdávali diplomy, medaile a odměny za pilnou práci.

V sobotu 22. srpna se konala v Nedaříži noční hasičská soutěž. Ženy skončily na 5. místě ze 7 družstev. Muži skončili na 11. a 13. místě.

Poslední srpnovou sobotu jsme přijali pozvání velitele SDH Žďár Standy Votočka a zúčastnili jsme se prvního ročníku s názvem Žďárské dožínky. Akce byla pojata jako společenská událost zaměřená především na historii, zemědělskou techniku, dobové zvyky a zkrátka všechno, co patří k dožínkám v Podkrkonoší. My jsme zde předvedli naši nejstarší hasičskou stříkačku. Ukázali jsme ji divákům v chodu, přičemž ti nejmenší si mohli zastříkat a nosit vodu ve starých džberech. Jejich otcové si zase vyzkoušeli, jaká je to dřina pumpovat. Celou ukázku jsme předváděli v historických uniformách včetně doplňků.

27. září jsme již po osmé pořádali pro děti a jejich rodiče hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy. Děti plnily úkoly, za které dostaly drobnou cenu. Ceny byly letos krásné díky příspěvku od obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi přišlo 80 dětí. Po setmění postrašila strašidla 89 dětí.

Ve dnech 2. a 3. října proběhlo v hasičské klubovně soustředění našich nejmenších hasičů „Soptíků“. Hlavním cílem bylo zopakovat veškeré znalosti před závodem požárnické všestrannosti, který se konal 18. října ve Vysokém. Soustředění se zúčastnilo 23 dětí.

V pátek 27. listopadu se od 18.30 hodin konala na Obecním úřadě ve Studenci Výroční valná hromada SDH Studenec – volební. Byl zvolen nový starosta SDH Tomáš Chrtek.

Obec Studenec pořádala 5. prosince „Pohoštění obecní polévkou“ (osmý ročník). Během celého odpoledne bylo zajištěno občerstvení, o které se postarali studenečtí hasiči.

Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě, organizaci, ale i úklidu po různých akcích. Jejich práce si moc vážím. Stav naší členské základny činí: 199 členů – 59 dětí, 8 studentů, 52 žen a 80 mužů.

Více fotografií na hasici.studenec.cz

jednatelka SDH Studenec Miroslava Vanclová

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádal 23. 1. 2016 tradiční Hasičský bál. Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou. Všem, kteří se zasloužili o hladký průběh bálu, a všem, kteří v neděli po bále přišli uklízet. Děkujeme také ještě jednou všem sponzorům za ceny do tomboly.

výbor SDH Studenec

Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Studenec v rámci 130 let založení sboru pořádá oslavu ve dnech:

Pátek 13. května

  • mše sv. za zemřelé, svěcení praporu, položení květin k pomníkům

Sobota 14. května

  • soutěž mladých hasičů v požárním útoku, okrsková soutěž mužů a žen
  • večerní zábava VaŤáK – Kabát Revival

Neděle 15. května

  • valná hromada, průvod
  • zábavně kulturní odpoledne (akce pro děti, dechovka)

Všichni jste srdečně zváni