Zprávy ZŠ a MŠ Studenec

Vydání: Číslo 1/2016

Kalendářní rok 2016 již opět podobně jako jeho předchůdci neuvážení letí a ještě jsme se nestačili ani ohlédnout za rokem 2015. Ve studenecké škole opět přibyli další žáci, ale škola hučí jako úl pouze na prvním stupni. Převážná část žáků druhého stupně totiž upadla do zajetí svých mobilních telefonů a pohyb se z programu jejich přestávek pomalu vytrácí. K tomu se vytrácí schopnost psát česky bez gramatických chyb, neboť sms a všechny ty další sociální sítě si na nějaký pravopis nehrají, naopak si vytvářejí vlastní jazyk plný neologismů, zkratek, cizích slov a znaků. Na druhou stranu lze aspoň v tomto směru (pomineme-li občasnou vulgaritu) pozorovat určitou kreativitu. Neuvědomují si však, že dávají světu svou vlastní identitu, což může někdy přinést řadu problémů.

Vzhledem k rostoucímu počtu žáků se však vedení školy společně se zřizovatelem Obcí Studenec musí zabývat dalším prostorovým zázemím školy. Z tohoto důvodu byla zadána studie o variantách rozšíření prostor školy, citelně chybí třídy pro dělené hodiny a akutním nedostatkem prostor strádá především školní družina.

Kdysi dávno francouzští jakobíni v rámci své revoluce (která je nakonec sežrala) vytvořili vlastní kalendář a leden se stal měsícem sněhu, v našich poměrech se v současné době stal leden měsícem výkazů. Stát chce mít stále lepší přehled o svých poplatnících, a tak elektronizuje, vykazuje, kontroluje a přijímá další zaměstnance do administrativy státu. A pokud v něčem český stát dosahuje opravdu vyspělé mezinárodní úrovně, pak je to právě v této oblasti. Mezinárodní rámcová doporučení považuje za bernou minci a striktně je vkládá do české legislativy. Školství je v tomto směru v řadě případů mezi prvními. Za zmínku stojí například diskuse o nezdravých potravinách ve školních jídelnách a bufetech. Určitě lze souhlasit s představiteli našeho potravinářství, že jedinou nezdravou potravinou je potravina zkažená. Budeme-li se řídit vyhláškou o přípustných potravinách ve školách, dopadneme jako Jan Werich v pohádce Byl jednou jeden král.

Pokud chce každá škola přežít, musí si vytvořit vlastní obranné mechanismy. Určitě lze říci, že studenecká škola přežila rok 2015 s úspěchem. Žáci uspěli ve srovnávacích testech, i když struktura jejich vědomostí je naprosto odlišná od dob dřívějších. Vybavení školy bylo dále doplněno dalšími pomůckami v celkové hodnotě 1,5 milionu korun, a to z Evropských strukturálních fondů, z vlastního investičního fondu a z vlastního rozpočtu.

V průběhu roku škola získala z ESF více než 2,5 milionu Kč, jejichž čerpání bylo ukončeno závěrečnými monitorovacími zprávami, které byly odevzdány na příslušná ministerstva a příslušné instituce. O Výzvách 51 a 56 jsme čtenáře Studeneckého zpravodaje informovali v předchozích číslech, v závěru roku byla dokončena Výzva 57. V první šabloně se žáci zdokonalovali v komunikačních jazykových dovednostech z anglického jazyka formou tzv. blendeed learningu. Ve druhé šabloně se žáci druhého stupně podíleli na celkové rekonstrukci školních dílen a vyráběli podle své vlastní dokumentace jednotlivé výrobky. V rámci projektu byly renovovány pracovní stoly a zakoupeny nové sady nářadí.

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota

V naší školce se v prosinci udála řada akcí, které jsou typické pro toto období a na které se všichni moc těšíme.

Před Vánocemi jsme se sešli na předvánočním tvoření, velice nás překvapila početná účast maminek a tatínků, kteří si přišli společně s dětmi vytvořit dekorace k adventu. Děti si za pomoci rodičů vyrobily vánočního skřítka z jablíček, řetěz z brček a svícen z pomeranče. Úsměvy na tváři dětí svědčily za vše.

Ve studenecké školce jsme zhlédli představení „Jejda strašidýlko“ s krásnými kulisami a loutkami. Po představení nás přišel navštívit Mikuláš s čerty, kterým děti zazpívaly písničku, a za odměnu nám zanechal ve školce balíčky s dobrotami.

Část dětí také jako každý rok vystoupila na studenecké Obecní polévce, kde jsme předvedli vánoční pásmo. Děti byly odměněny velikým potleskem a malým pamlskem. Děkujeme za pozvání.

Poté už následovaly besídky pro důchodce a rodiče, které se vždy těší velkému zájmu. Nacvičili jsme s dětmi pohádku „O Budulínkovi“, plnou písniček a ve verších. Dětem se povedla a sklidila veliký potlesk. Nechyběly vánoční básničky a písničky. Děkujeme také důchodcům a paní Švecové za krásné koníky z perníku.

Vánoční besídky ukončily řadu vystoupení a akcí, které jsme měli za prosinec opravdu dostatek.

Ve školce ještě přišel z předstihem Ježíšek a nadělil dětem plno nových hraček a zajímavých stavebnic a her.

Začátkem ledna jsme se opět vydali do studenecké školky na představení „My jsme malí muzikanti“, povídání o hudebních nástrojích a písničkách hravou formou.

Na konci ledna ve školce proběhl „Den s dopravní výchovou“, projekt Bezpečně na silnicích.

Povídání o chování dětí na silnicích a v dopravních prostředcích.

učitelky MŠ Zálesní Lhota

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

15. leden 2016 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých rodičů přišlo do školy k zápisu do 1. třídy postupně 52 dětí ze Studence, Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u St. Paky, Čisté u Horek, Nedaříže, Martinic, Roztok u Jil., Levínské Olešnice. Děti i jejich rodiče byli přivítáni hned u vchodu usměvavými dívkami z 8. třídy Eliškou Drbohlavovou, Káťou Horáčkovou a Bárou Vanclovou.

Dívky se věnovaly dětem i jejich rodičům v učebně 2. třídy, kde pro všechny bylo připraveno zázemí. Zatímco rodiče „úřadovali“, děti kreslily a pak s pomocí svých rodičů i trošku lepily, aby si odnesly společně dotvořeného medvídka, kterého jim předpřipravily děti ze školní družiny (děkujeme), nebo si vybarvovaly vánoční omalovánkové obrázky. Za vše byly odměněny sladkou lízátkovou odměnou. K osvěžení sloužil domácí zákusek z dílny kroužku pečení pod vedením p. V. Bekrové a pro děti džus či pro rodiče káva a čaj.

V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové, Pavle Bouchnerové a Zdeňce Erbenové, co všechno už ovládají. Potvrdilo se, že předškoláci jsou šikovní a na 1. třídu se těší. Jen bude třeba opět dopilovat „řeč“, která umí hodně potrápit.

Za odměnu si děti odnášely drobné překvapení v Kindervajíčku a pozvánku ještě k dalším třem návštěvám velké školy, aby si ji v únoru prohlédly za pomoci pohádkových bytostí, ve školních lavicích při jarním tvoření v březnu zkusily „dávat pozor“ a v květnu si zasportovaly a zasoutěžily na „umělce“ za pomoci velkých školáků.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.

PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ

Kouzelnické představení

V předvánoční době přinesl zpestření pro žáky 1. stupně a 6. ročníků Tom Podzimek z 6. B se svým kouzelnickým vystoupením. Předvedl různé triky s kartami, dokázal změnit barvu hrací kostky a další neuvěřitelné kousky. Magií se zabývá ve svém volném čase. Zúčastnil se také Mezinárodního festivalu kouzel v Jičíně – Jičínský magik 2015, kam letos zavítalo přes 130 kouzelníků z 5 evropských zemí. Tom se umístil na 3. místě v kategorii Junior I. Gratulujeme a děkujeme za kouzelnou hodinu pro své spolužáky.

Mgr. Petra Pohořalá, třídní učitelka 6. B

Přednáška o Indii

V listopadu 2015 proběhla ve škole přednáška Michala Kučery, který si pro žáky druhého stupně připravil zajímavé povídání o severní Indii a prezentaci fotografií z této oblasti, kde strávil téměř pět týdnů. Žáci mohli vidět snímky z oblasti Kašmíru, který leží na hranicích Indie, Pákistánu a Číny. Území je charakteristické vysokou nadmořskou výškou. Michal žákům vyprávěl, jak se do regionu Ladakh, nazývaného Malý Tibet, mohou lidé dostat z indického vnitrozemí pouze dvěma cestami, kde je nutné překonat horské průsmyky přesahující nadmořskou výšku i pět tisíc metrů. Děti si prohlédly fotografie z horských vesnic, z panenské přírody (jezera Tso Kar a Tso Moriri a himálajské vrcholy přesahující i 6,5 tis. metrů) a z významných severoindických měst (Šrínagar, Amritsar – posvátné město sikhského náboženství, Dharamsala – sídlo dalajlámy, Manalí a další).

Michal záživně vyprávěl i o zvycích a běžném životě tamějších obyvatel… Bylo znát, že si žáci všímali i maličkostí, ke kterým se pak v dalších dnech vyjadřovali: „Zaujalo nás, jak se v horách člověk musí orientovat pomocí horských sedel s barevnými vlaječkami nebo pomocí oslích bobků. Když jsme u těch bobků, tak nás trochu vyděsily jejich strašné záchody… I cestování vlakem a autobusem je tu jiné než u nás. Silnice tu jsou úzké a autobusy mají přednost před ostatními dopravními prostředky. Lidé, kteří uznávají Buddhu, se modlí pomocí modlitebních mlýnků, kterými vysílají signál k Buddhovi. K nejnáročnějším okamžikům výpravy určitě muselo patřit cestování v horách ve výšce nad 5 000 metrů v nelehkém terénu, kdy na člověka s těžkým baťohem čekají překážky – třeba v podobě divoké řeky.“

Přednáška se všem velice líbila, žáci odměnili Michala dlouhým potleskem a v některých se možná začala rodit touha po dobrodružství…

Mgr. Monika Mečířová a žáci 6. B

Výtvarná soutěž – Evropa a sport

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil již čtvrtým rokem výtvarnou soutěž, jejíž téma bylo: Evropa a sport – sporty běžné i netradiční, historické i nové, oblíbené i zapomenuté. Jako každoročně, tak i letos, byla daná forma zpracování tématu – jednalo se o fotokomiks. Naše škola se této soutěže zúčastnila již po třetí. Tentokrát jsme jako pomocný materiál k zhotovení díla obdrželi různé sportovní pomůcky, které jsme využili jako odměny žákům za jejich kvalitní díla. Školního kola výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem hodně nadšenců, jelikož fotokomiks byl velmi lákavý. Fotokomiksy byly úspěšně odeslány a budeme bedlivě čekat na celkové vyhodnocení!

Nejlepšími tvůrci fotokomiksu byli (1. stupeň):
1. Bartoňová I., Šulcová B., Exnerová P.
2. Huřťáková K., Olosová E., Fajmonová M.
3. Vondrák Z., Votočková P. a T., Horáček J.
Nejlepšími tvůrci fotokomiksu byli (2. stupeň):
1. Magdaléna Bušáková (VI. tř.)
2. Petra Bachtíková (VIII. tř.)
3. Kuřík F., Urban D., Šulc J. (VIII. tř.)

Všem účastníkům děkujeme za hezké fotokomiksy a těšíme se na další rok výtvarné soutěže!

Vánoční dílny

Poslední adventní dny jsme si ve škole zpříjemnili vánočními dílnami. Na prvním stupni měla každá třída své vlastní tvoření. Děti vyráběly svícny, vánoční přání, či jiné vánoční dekorace. Ve třídách vonělo cukroví, svítily stromečky, zaznívaly koledy. Nakonec došlo i na vzájemné obdarování dárky.

Žáci druhého stupně si mohli vybrat z šesti různých dílen podle svého zájmu. Někteří odlévali svíčky z materiálu od firmy Aromis pana Podzimka, jiní připravovali sladké i slané vánoční dobroty, jiní vyráběli korálkové ozdobičky z komponentů firmy Rautis, či skládali ozdoby z papíru, tvořili dekorativní stromečky z vaty, nebo vyřezávali dřevěné dárky. I druhostupňoví zakončili dílny besídkami ve svých třídách a vyměnili si dárky s kamarády.

Většina žáků i učitelů si vánoční dílny s pěknou vánoční atmosférou užila.

-štef-

Vánoční koncert mladých muzikantů

Letošní odpolední vánoční vystoupení hudebníků ZŠ Studenec pro veřejnost se konalo netradičně ve dvou třídách, aby děti mohly zahrát více skladeb. Návštěvnost byla hojná, což potěší, pouze nevyšel další záměr, a to sice, že obě třídy nebudou naplněné k prasknutí. Obecenstvo se nakonec nějak usadilo, případně i postálo.

Moderování kytarového koncertu se ujali bratři Dominik a Patrik Pekárkovi, kteří si tuto roli vyzkoušeli již při dopoledním představení pro žáky ZŠ, kdy navíc předvedli i své dovednosti na klavír a saxofon. Na kytary pod vedením paní učitelek Dany Chrástové a Alice Hůlkové vystoupilo 36 hudebníků.

Flétničky a klavír jsme ponechali v kině, kde se začínalo o půl hodiny později než na kytary, aby rodiče i děti měli možnost přesunu. Flétničky připravuje pí uč. Horáčková a klobouk dolů, děti zvládají jak nástroj, tak i zpěv. V tom velkém počtu je to obdivuhodný výkon z obou stran.

Hru na klavír si také volí stále více dětí, takže paní učitelky Faltová a Dyntarová se rozhodně nenudí. Vystoupení všech těchto žáků doplnila ještě vystoupení kytar, které se přesunuly po skončení jejich koncertu, a též vystoupila i šikovná děvčata z páté třídy Pekárková, Chrástová, Štefanová, Horáčková, která navíc založila hudební „těleso“ 4 dívky a 4 chlapci, pravidelně se schází a doufáme, že nám něco předvedou na konci školního roku. Za dvě hodiny se zde představilo přes třicet skladbiček a obecenstvo setrvalo až do samého konce, děkujeme.

Společné foto účinkujících od první do deváté třídy dokumentuje fakt, že ve Studenci patří hudba k základům vzdělání a o šikovné děti zde není nouze. Děkujeme tímto všem hudebním pedagogům, rodičům i dětem za dobrou práci a přejeme hodně trpělivosti a nadšení při dalším vzdělávání. Koncertem Vás provázela pí uč. R. Macháčová, foto pořídila K. Štefanová.

Mgr. Romana Macháčová

Mladý Demosthenes

II. ročník soutěže v ZŠ Studenec 2015

Ve dvou kategoriích se letos opět sešli řečníci v počtu dvaceti soutěžících od 6. do 9. třídy.

V porotě usedly pí uč. Lánská, Macháčová, Chrástová, Mečířová.

V kategorii 6., 7. tř. zvítězila Tereza Urbanová s vystoupením na téma „tréma“, což bylo Terce opravdu uvěřitelné a jen doufáme, že se alespoň částečně od tohoto problému osvobodila. Druhé místo patří Veronice Bergerové a třetí si zasloužila Iva Hrnčířová, všechny slečny ze sedmé třídy. Jako objev tohoto ročníku jsme vyhlásili Kubu Šimáčka z šesté třídy, aby věděl, že má co vylepšovat, ale má i dobré předpoklady stát se řečníkem, protože se nestydí a chová se přirozeně.

V kategorii 8., 9. tř. zvítězila Eliška Hamáčková. Pohovořila na téma „smajlíci“ a její celkový projev působil přirozeně a upřímně. Druhé místo si zasloužil Dominik Pekárek a třetí překvapivě Patrik Pekárek. Do okresního kola, které bude zároveň i krajským, postupují pouze vítězové, další v pořadí je náhradník.

Celou akci nafotili a nahráli D. Bajer a M. Vondra. Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledanou v dalších ročnících této soutěže.

Mgr. Romana Macháčová

Školní kolo v recitaci

Letošní ročník byl výjimečný. Především jsme posunuli datum konání z prosince na 4. únor, jelikož akcí v posledním týdnu kalendářního roku bylo dost. Tento rok jsme soutěž pořádali již pojedenácté, ale účast byla bezkonkurenčně nejvyšší. Od první do deváté třídy soutěžilo celkem 70 recitátorů. Kategorie první třída byla sice mimo soutěž, ale přesto se předvedlo osm šikovných školáků. Za svůj výkon si odnesli diplom a malou upomínku.

Kategorie 2., 3. třída čítala 19 soutěžících. Pochvalu zaslouží opravdu všichni, především za pěkný výběr textů, ale i za přednes. Početné zastoupení tu měli i kluci, což nebývá moc zvykem, a tak nikoho nepřekvapí, že se také umístili na stupních vítězů. Třetí místo si zasloužil Toník Bartoň, druhé místo sluší Samíkovi Mečířů a vítězka Barunka Chrástová by mohla učit recitovat klidně sedmou třídu.

Kategorie 4., 5. tř. v počtu dvaceti soutěžících byla také plná šikovných dětí a rozhodování nebylo vůbec snadné. Jasnou vítězkou se stala Lucka Pekárková, která by rozsahem textu i přednesem klidně mohla soutěžit o kategorii výš. Druhé místo získala Majda Chrástová a třetí, v této konkurenci hodnotné místo, patří Tině Suchánkové. Velice šikovné jsou i další dívky, Markétka Štefanová, Esterka Kovářová a další. V páté třídě navíc vzniklo „hudební těleso“, o kterém rozhodně ještě hodně uslyšíme, protože skupina čtyř dívek a čtyř chlapců má obrovskou chuť a nasazení do společných hudebních tréninků, navíc mají velkou podporu rodičů, třídní paní učitelky a též nás fanoušků, kteří jsme si jejich vystoupení užili při doprovodném programu.

Kategorie 6., 7. třída v počtu šestnácti soutěžících byla jasnou ukázkou toho, že čím jsou děti starší, tím více se jim do něčeho tzv. „navíc“ moc nechce a hlavně se stydí vystupovat před obecenstvem. To se pochopitelně netýká těch, kteří to nakonec zvládli, ale už jich bylo méně a s větším sebezapřením. Vítězem této kategorie se stal překvapivě Šimon Urban a nás těší, že k tomu přistupoval zodpovědně. Druhé místo patří Nelče Šimkové a třetí místo si zadarmo rozhodně neodnesla Iva Hrnčířová.

Kategorie 8., 9. třída byla sice v počtu sedmi žáků nejméně obsazená, ale texty byly opravdu dlouhé. První místo si zasloužila Terka Chrástová ve velké konkurenci bří Pekárkových, Aleše Mühlbacha a Elišky Hamáčkové. Je ale jasné, že všichni se na „bednu“ nevešli, takže porota opět zažívala horké chvilky. Druhé místo nakonec získala Eliška Hamáčková, která je mimo jiné vítězkou řečnické soutěže, třetí místo si odnesl Dominik Pekárek. Všichni jmenovaní si zaslouží obdiv a pochvalu za vzornou přípravu a zní to možná divně, ale i za ochotu zapojit se do soutěže. Těch soutěží na naší škole není zrovna málo a někteří žáci jsou opravdu velice aktivní, bohužel je to stále stejná skupinka.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžních pokusech. Do okresního kola (17. 3. 2016) postupují z každé kategorie první dva, třetí je též v pohotovosti. Od šesté třídy je nutné mít nachystané texty dva. Poděkovat se sluší také za ceny vítězům a dík patří i trpělivé porotě ve složení Monika Mečířová, Dana Chrástová, Hana Lánská a poradní hlas Romana Macháčová, která Vás opět naším recitačním „dýchánkem“ velmi ráda provázela.

Mgr. Romana Macháčová, koordinátorka recitační soutěže

Expedice VESMÍR

Na začátku května mě na školní nástěnce upoutal plakát soutěže s názvem Expedice vesmír. Byl to teprve třetí ročník sponzorovaný časopisem Vesmír. Spolu s mým kamarádem Matějem Kolářem jsme se přihlásili, vyplnili dotazník a čekali na výsledky. Ty přišly někdy na konci května: postoupili jsme do druhého kola. Já jako kandidát na palubního vědce a Matěj na palubního inženýra. Dostali jsme do konce června k vypracování 15 úloh. Nevím, o čem byly úkoly palubních inženýrů, ale naše se soustředily na meteority a lasery, což mě velmi bavilo. Postoupil jsem mezi 150 semifinalistů. Do 3. kola nás vybrali 30.

17. srpna jsem se vydal do Dolních Břežan (část Prahy), do areálu Eli Beamlines, kde jsou umístěny nejvýkonnější lasery na světě. Po registraci u pořadatelů nás uvedli do haly, která vypadala jako terminál letiště. Zde jsme dostali kartičku se jménem, fiktivní pas a absolvovali slavnostní „odlet“. Poté nás organizátoři odvedli do konferenční místnosti, kde jsme hráli seznamovací hry. Mezitím nám odvezli zavazadla do základní školy, kde jsme se ubytovali. Zbytek dne jsme hráli týmové hry, abychom se lépe poznali. Nejlepším zážitkem z toho dne byl gyroskop, kde jsme zažili uměle generované přetížení, jako při startu rakety.

Druhý den byl pro nás rozhodující. Měli jsme se setkat s porotou, která vybrala patnáct kandidátů. Den začal rozdělením do týmů, ve kterých jsme řešili týmové úkoly a čekali, než přijdeme na řadu u poroty. Mezi jednu z týmových aktivit patřila také jízda na segwayích, bylo mokro, a tak byla ovladatelnost těžší, ale přesto jsme si to náramně užili. Potom jsme přišli na řadu u odborné poroty. Byli v ní Jiří Grygar, CSc., astrofyzik fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Ondřej Mocek, Bedřich Rus, Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., Remkův náhradník Oldřich Pelčák a publicisté Marek Janáč a Pavel Toufar. Měli s námi desetiminutový pohovor, kdy s námi probrali naše úlohy a jejich řešení. Následně vyhodnocovali poznámky z pohovorů. Samotné vyhlášení probíhalo večer 18. srpna opět v budově Eli Beamlines. Byli tam přítomni naši rodiče, porotci a pořadatelé. Pouštěli nám prezentaci fotek, které nafotili během semifinálového víkendu a poté vyvolali 15 úspěšných kadetů, které vybrala porota. Ti si mezi sebou následně pomocí volby preferenčními hlasy vybrali pět finalistů. Vítězové následující týden absolvovali předletovou přípravu a hlavní výhru: parabolický let (dosažení beztížného stavu). Já sám jsem se do finále nedostal, ale byl jsem moc rád, že jsem se dostal do semifinále. Potkal jsem zde zajímavé lidi a získal nové přátele a zkušenosti. Všem tedy doporučuji, aby si to zkusili také, když budou mít možnost.

Informace z tisku:

Dne 19. října 2015 proběhlo slavnostní otevření mezinárodního laserového výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Za přítomnosti mnoha významných tuzemských i zahraničních hostů ze světa vědy a politické reprezentace byla oficiálně ukončena první fáze realizace projektu .financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. (pozn. red.)

Aleš Mühlbach, semifinalista soutěže a žák 9. třídy ZŠ Studenec