130 let SDH Studenec

Vydání: Číslo 2/2016

Jak vše začalo? Podle zápisu v naší kronice se dočteme, že první stříkačka ve Studenci byla zakoupena v roce 1876. Do té doby se používaly 4 plátěné košíky a 4 háky. V případě požáru vedl hašení starosta obce za pomoci obecního policajta, sousedů a přátel postiženého. Druhá stříkačka byla zakoupena v roce 1884, čtyřkolová, za 760 zlatých a byla umístěna v kolně u domu č. 16, nyní Jezdinský. V této usedlosti však do 14 dnů vypukl požár, stříkačku se nepodařilo vytáhnout a shořela. Brzy nato byla zakoupena stříkačka třetí, ale menší a dvoukolová.

9. srpna 1885 starosta obce Josef Tauchman svolal veškeré občany obce (v tu dobu měl Studenec 296 obytných domů a 2455 obyvatel) a navrhl založit Hasičský sbor. Již tehdy muselo být úředně vše řádně zapsáno a kontrolováno, takže až 10. května 1886 byly schváleny stanovy a založen Hasičský sbor Studenec. Dne 19. srpna 1894 se konal ve Studenci hasičský sjezd a svěcení praporu, který spolku daroval majitel velkostatku pan Hakl. Svěcení praporu provedl farář Kuhn a zatloukl první hřeb do žerdě praporu. Postupně tento akt provedli všichni přizvaní starostové sousedních obcí a jako poslední starosta Studence. Tento symbol představoval vzájemnou pomoc a přátelství k bližnímu. Od té doby svorně kráčejí naši bratři a sestry za touto zástavou s nápisem: Bohu ke cti, vlasti ku oslavě, bližnímu ku ochraně.

Ani jsme se nenadáli a již je tu rok 2016, a tedy 130 let výročí od založení našeho sboru. Za celých 130 let se na činnosti sboru podílelo mnoho lidí ať již v oblasti požární ochrany či při práci s mládeží. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti SDH Studenec. V souvislosti s tímto výročím pořádá sbor ve dnech 13.–15. května 2016 oslavy 130 let SDH.

Program oslav:
13. 5. 2016
18.00mše za zemřelé hasiče, svěcení praporu a vozidel
14. 5. 2016
9.00dětská soutěž v požárním útoku
13.00okrsková soutěž mužů a žen
20.00večerní zábava se skupinami Vaťák a VZHáčka
15. 5. 2016
10.00okrsková schůze
13.00slavnostní průvod od Lípy ke škole
13.30Táboranka, mažoretky, program pro děti, skákací hrad, ukázky současné moderní hasičské techniky a složek IZS, výstava a ukázka historické techniky z celého okrsku Studenecko, občerstvení a volná zábava

Přijďte se s námi pobavit a zavzpomínat na historii SDH Studenec.

Více o akci na plakátech a na www.hasici.studenec.cz.

Tomáš Chrtek