Vážení Studenečtí,

Vydání: Číslo 2/2016

před pěti lety dostal jeden jilemnický skaut, konkrétně Zdenda Hanč, nápad, že si založí v nedaleké vesnici Studenec skautský oddíl. Jeho začátky a vlastně začátky oddílu tady ve Studenci nebyly nikterak růžové. Začínal s partičkou 5 dětí, které vlastně vůbec nevěděly, do čeho jdou. Ale on jim dokázal předat to, co znamená skauting. Neboť jinak si nedovedu vysvětlit to, proč by se oddíl začal rozrůstat, proč by začali přicházet noví členové, proč by se skaut ve Studenci pomalu začínal dostávat do povědomí lidí.

Na podzim minulého roku, tedy roku 2015, odjel Zdenda Hanč pracovně mimo Českou republiku a vedení oddílu připadlo do ruky nám. Roli hlavního vedoucího oddílu převzal Jenda Kuřík (br. Jeník). S vedením mu pomáhají Martin Kuřík (br. Tlusťoch), Martin Šimáček (br. Šíma), Ondra Marek z Rokytnice a Veronika Schauerová (s. Verča) z Jilemnice.

Už se ale nejedná o pár dětí, jako na počátku.

V současnou chvíli skýtá náš oddíl tři družiny. První je družina Rysů neboli naši nejstarší skauti a skautky, kterých se pravidelně schází 8. Družinu má na starosti br. Šíma.

Druhou družinou je družina Pavouků, což je věková kategorie zhruba 10–12 let. Družinu vede br. Tlusťoch, který má pod svým zrakem 9 dětí. Poslední a také nejmladší družinou jak věkem, tak i datem vzniku, je družina Pum. Členy družiny tvoří naše nejmenší děti neboli nejmenší Světlušky a Vlčata. Družinu vede br. Jeník, který se snaží zaujmout a zkrotit 10 dětí, věkem 7–10 let.

Naše klubovna se již pátým rokem z dobré vůle obce Studenec nachází v útrobách bývalé Mateřské školy ve Studenci. Za ta léta se stala naším neocenitelným útočištěm. Scházíme se v ní pravidelně každý pátek, případně ji občas využíváme, když pořádáme pro děti nejrůznější víkendové akce, herní soboty nebo jen prodloužené schůzky.

V poslední době se stále více dostáváme do situací, kdy za námi přijdou rodiče, kteří by byli rádi, kdyby jejich dítě mohlo začít chodit k nám do oddílu. Bohužel je poslední dobou vždy s těžkým srdcem musíme odmítnout, neboť naše kapacity, co se vedení oddílu týče, jsou v tuto chvíli naplněné na maximum, řečeno jinými slovy, v současnou chvíli ve třech lidech vedeme na schůzkách 27 dětí.

Rádi bychom poprosili Vás všechny, kteří máte chuť dělat s dětmi, zažívat nevšední dobrodružství, tíhnete k přírodě a k tradičním hodnotám a máte zájem v tomto směru nějak rozvíjet svoji osobnost, abyste se nebáli a přišli se k nám podívat. Třeba se Vám, stejně jako nám, stane vedení dětí a prožívání skautingu vášní, která vás bude spalovat tak, jako nyní nás. Vzhledem k nedostatečným kapacitám ze strany vedoucích uvítáme jakoukoli pomoc.

Zároveň bychom rádi pozvali všechny děti na již třetí ročník Pohádkového lesa studeneckých skautů. Letošní ročník se bude konat v neděli 29. května 2016. Start proběhne ve 13.30 před skautskou klubovnou ve Studenci. Bude na Vás čekat cesta plná úkolů a u klubovny bude připravena spousta činností jak ze skautské praxe, tak běžné kolektivní nebo individuální hry. Všechny děti budou vypuštěny na trať pouze s doprovodem svých rodičů, to prosím berte na zřetel.

Mohl bych napsat o naší činnosti ještě mnoho dalších řádků, ale myslím, že ten, kdo by o ni projevil zájem, má spoustu příležitostí a možností, jak se o nás dozvědět něco více. Jak už jsem zmínil výše, nejlepší příležitostí se zdá být Vaše návštěva našeho oddílu. Pokud byste náhodou neměli cestu kolem, můžete navštívit alespoň naše www stránky, jejichž adresa je www.stenata.g6.cz.

za vedení 1. oddílu Štěňat ze Studence všem přeje krásný den br. Šíma