Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Studenec a Zálesní Lhota za rok 2015

Vydání: Číslo 2/2016

V této zprávě Vám podávám informaci o stavu veřejného pořádku v obci Studenec a Zálesní Lhota, a to za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání 14 trestných činů. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o pokles trestné činnosti. Z tohoto počtu jich bylo 9 majetkových, dále jeden hospodářský, v jednom případě se jednalo o trestný čin „Maření výkonu úředního rozhodnutí“, kdy řidič motorového vozidla nerespektoval zákaz řízení, jeden případ se týkal zdrogovaného řidiče motorového vozidla podezřelého z trestného činu „Ohrožení pod vlivem návykové látky“. Ve zbylých dvou případech se jednalo o dopravní nehody kvalifikované jako ublížení na zdraví z nedbalosti, kdy jedna z těchto nehod byla i s neposkytnutím pomoci řidičem dopravního prostředku. Z tohoto uvedeného počtu trestných činů se jich podařilo objasnit celkem 6. Zbylých 8 zůstává neobjasněno.

Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání celkem 215 přestupků. Z tohoto počtu jich ale bylo 197 v dopravě, dalších 10 bylo majetkových a 8 proti občanskému soužití. 178 přestupků bylo vyřešeno pokutou v blokovém řízení (jednalo se o ty v dopravě). Neobjasněných zůstává celkem 10 přestupků. OOP Jilemnice řešilo 61 přestupků. Zbylé přestupky, na úseku bezpečnosti silničního provozu, řešil Dopravní inspektorát v Semilech.

Oproti loňskému roku se jedná o výrazné zvýšení dohledu na úseku bezpečnosti silničního provozu v obci, zejména na silnici číslo II/293, která prochází obcí. Co se týče přestupků na úseku majetku a občanského soužití, zde se jedná o nárůst protiprávního jednání.

Uvedenou zprávu podávám jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku v obci Studenec a Zálesní Lhota za rok 2015.

V případě potřeby je zde i nadále možnost kontaktu Policie ČR, Obvodního oddělení v Jilemnici elektronickou poštou, na adrese: sm.oo.jilemnice(zav.)pcr.cz, zde by se mohlo jednat především o hlášení různých kulturních, společenských a sportovních akcí.

Telefonní kontakty na OOP Jilemnice: dozorčí služba 481 544 333, nebo 974 477 100, fax: 974 477 108.

zpracoval prap. Martin Buďárek, inspektor
schválil npor. Bc. Vladimír Horáček, komisař