Geocaching ve Studenci

Vydání: Číslo 3/2016

Milí čtenáři,

součástí posledního článku řady Geocaching ve Studenci byla logická hra s japonským názvem sudoku. Oblíbený hlavolam skýtal výčet indícií, který vás měl po dosazení do rovnic zavést na místo, kde je ukryta poslední, a to prémiová cache. A kde je tedy ukryta? Možná byla vaše zvědavost silnější a místo je vám odtajněno, možná čekáte na další nápovědu, a možná vás to ani v nejmenším nezajímá. :) Se třetí možností bohužel nic nenadělám, ale v případě druhém existují i jiné způsoby řešení rébusu. Inspirující mohou být následující nápaditá východiska:

TNTým 28. 2. 2016

„Krásný den, krásná procházka, krásná keška! Luštil synek, tak jsem byl napnutý, jestli nejdu „zbytečně“. Velká radost při nálezu a také zjištění, že „kluk není úplně blbej“. :)“

Marqart 28. 12. 2015

„Den před výletem, když jsem připravoval vše potřebné, jsem naťukal sudoku do Sudoku solveru, doplnil barvičky a bylo to jasné. Jeleny jsme neviděli, zato jsme viděli obrovskou spoustu srnek a taky zdejší bezva finálku. Moc pěkný a originální nápad!“

Keš s názvem „Po Studeneckém rejdění třeba zahlédneš i jeleny“ je označena jako bonusová, jelikož se nachází na místě, které by mohlo vyprávět. Někteří z vás teď jistě děkují za to, že to není možné. :) Ano, ale právě pro vše, co se zde odehrálo, nejen v posledním desetiletí, je tak silné a bohaté. Nachází se v odlehlé části obce, s přírodou na dlani a s posláním spojovat osudy dobromyslných lidí tak, jako tomu bylo doposud.

A za jakým účelem vlastně vznikl Geocaching ve Studenci? Nepochybně pro radost všech příznivců této hry, kdy sekundárně posloužil i k uspokojení mé zvědavosti. Prvotní impuls ukrytých cache přímo ve Studenci a všech článků spočíval v zájmu zjistit, jaký dopad má geocaching, uváděný jako zvláštní forma cestovního ruchu, na danou oblast, ve které se nachází, a na celkovou produkci ekonomiky. Ekonomika země je charakterizována množstvím přímých a nepřímých (multiplikativních) vazeb, které zapříčiňuji, že na základě jediné vložené koruny je v konečném důsledku vytvořena produkce převyšující zmíněnou korunu. Právě toto téma se stalo hlavním předmětem mé diplomové práce, díky které jsem získala poměrně zajímavé a milé zjištění.

Částka, kterou u nás v obci zanechali turisté v době výzkumu trvajícího dva roky, a kteří se vydali za geocachingem ve Studenci jakožto za hlavním záměrem své výpravy, převyšuje čtyřicet tisíc korun. Jinými slovy zde geocacheři díky geocachingu utratili právě uvedenou částku přímo ve stravovacích a ubytovacích zařízeních a obchodech. Zvýšili tak příjmy místních podnikatelů, kterým tak bude navýšena suma odváděných daní a zároveň tak navýší částku možných dotací pro obec Studenec. Tyto změny nebudou při dané výši utracených peněz nijak patrné, to je zřejmé. Nicméně je to důkaz toho, že je geocaching zařazen mezi zvláštní formy cestovního ruchu oprávněně a je lákadlem pro určitou sortu cestovatelských duší.

Pevně věřím, že můj záměr se s vámi podělit o milé komentáře lidí směřujících na obec Studenec, lehce vás vtáhnout do světa geocachingu a seznámit s jeho dopadem na naši obec, byl úspěšně splněn. V neposlední řadě doufám, že se vám články alespoň trochu líbily a byly pro vás v některých ohledech i přínosné a zajímavé.

Ing. Veronika Bachtíková