Orel

Vydání: Číslo 3/2016

Vážení spoluobčané, obsáhlejší informace o uplynulém období v činnosti naší jednoty přineseme až v příštím čísle Zpravodaje, kdy toho bude více. Tentokrát bych vás chtěl zejména pozvat na akce, které plánujeme uspořádat tradičně na přelomu srpna a září:


Jednota ORLA ve Studenci Vás srdečně zve na 19. ročník

Volejbalového turnaje smíšených družstev

Místo konání: hřiště před školou ve Studenci

Termín: sobota 27. 8. 2016 od 8.00 hod. Los v 7.45 u školy!

Hraje se dle platných pravidel – BEZ LIBERA. Turnaje se mohou zúčastnit libovolná družstva. Družstvo tvoří 6 hráčů + libovolný počet náhradníků. V každém družstvu musí být na hřišti neustále 6 lidí, z toho min. 2 ženy.

Muži nesmějí být registrováni u Českého volejbalového svazu!

(Bez ohledu na to, hrají-li aktivně, nebo nehrají – registrační průkaz je platný 10 let.) Ženy mohou být registrované.

Je také dána možnost přihlásit se na turnaj i jednotlivcům. Pošlete přihlášku, soupisku a den před turnajem obdržíte informaci, zda je dostatek dalších „individuálních“ zájemců, a tedy zda dáte dohromady tým!

Každé družstvo má povinnost dodat rozhodčího a zapisovatele.

Muži jsou povinni na vyžádání pořadatele předložit občanský průkaz kdykoli v průběhu turnaje. Kdo nepředloží, nehraje – BEZ DISKUZE!

Startovné ve výši 500 Kč za družstvo uhradí družstvo při losování.

Závazné písemné přihlášky a jmennou soupisku všech hráčů i hráček (muži s uvedením rodného čísla – kontrola registrace na ČVS), kteří se turnaje zúčastní, doručte nejpozději do středy 24. 8. 2016 (kdo nedodá v tomto termínu, platí startovné 600 Kč!) na adresu:

Václav Urban, 512 33 Studenec 388, tel. 602 680 383

nebo na e-mail vaclav.urban@urbanfinance.cz

Po celou dobu turnaje zajištěno exkluzivní občerstvení: polévkové hody jako každý rok, 7 druhů domácích polévek – gulášová, knedlíčková, kyselo, bramborová, frankfurtská, zelňačka a dršťková + další občerstvení.


V neděli 28. srpna od 14.00 se na hřišti před školou uskuteční tradiční „Dětské soutěžní odpoledne“.

V sobotu 3. září od 20.00 uspořádáme další pravidelnou akci – Letní bál s tanečním orchestrem „Levou rukou band“.

Následovat bude lahůdka pro milovníky dechové hudby. V pátek 7. října od 20.00 přivítáme ve studeneckém kostele dechový soubor Kalabis Quintet.

A pro sobotní večer 12. listopadu jsme připravili opět po dvou letech „Svatomartinský folkový večer“ pro všechny příznivce moravského vína a folkové a country muziky. Začínat budeme tradičně ve 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin Při této příležitosti oslavíme 25 let od založení naší amatérské folkové kapely Figury.

za jednotu Orla Václav Urban