Pohádkový les 2016

Vydání: Číslo 3/2016

Již třetím rokem se uskutečnil Pohádkový les pořádaný studeneckými skauty.

U klubovny-bývalé školky jste mohli narazit na skautskou vesnici, která byla obměnou za vesnici indiánů. Zde si děti vyzkoušely něco málo z toho, čím se ve skautu bavíme i my, jako například lukostřelba, uzlování nebo vyrábění ze dřeva. Dále byla k nahlédnutí otevřená naše klubovna v prvním patře. Nedílnou součástí byl i stánek s občerstvením, kde si každý, od dospělých po batolata, přišel na své. Příjemné nedělní odpoledne zpestřila i živá hudba.

Samotná trasa Pohádkového lesa vedla z velké části Černým hájem. Děti se s pohádkovými postavami potkaly hned osmkrát. Na louce vítali účastníky trpaslíci se Sněhurkou, opodál hlídali les loupežníci. Vodník, Včelí medvídci a Maxipes Fík s Ájou čekali hlouběji v lese. Červená Karkulka s vlkem, Ježibaba a Křemílek s Vochomůrkou trasu uzavírali. Každé ze stanovišť mělo připraveno zajímavý a netradiční úkol. Trasa se poté vracela zpátky ke skautské klubovně, kde pokračovala volná zábava.

Rozhodně bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě aktivně podíleli, zejména našim skautským rodičům. Bez nich by totiž tato akce nikdy neproběhla. Ale co by byl pohádkový les bez Vás, účastníků, takže i Vám patří velký dík. Za to, že jste se na nás přišli podívat. Celkem Vás totiž dorazilo přes dvě stovky, což rozhodně svědčí o vydařené akci. Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří nás svými dary podpořili a zajistili tak hladký průběh celé akce.

Za všechny Vaše názory, postřehy a připomínky k tomu, co se nám povedlo i nepovedlo, budeme moc vděční, protože jen tak se dá něco změnit, a příští pohádkový les vylepšit. Pište nám na e-mailovou adresu stenata.g6(zav.)gmail.com – děkujeme.

za celý studenecký oddíl skautů Štěňata Jan Kuřík