Sbor dobrovolných hasičů Studenec

Vydání: Číslo 3/2016

Oslavy 130 let SDH Studenec

Sbor dobrovolných hasičů Studenec byl založen 10. května 1886. Tento rok je tomu 130 let a my jsme toto krásné výročí řádně oslavili. Přípravy začaly již začátkem roku, kdy se vše začalo plánovat. Termín oslav byl naplánován na květen. První etapou oslav bylo zhotovení nového hasičského tabla. Fotografka Eva Linková vše nafotila na Obecním úřadu ve Studenci a náš starosta sboru Tomáš Chrtek poslal fotky do firmy NK Design v Jilemnici, kde nám vyrobili nové tablo do naší klubovny. I klubovna došla v únoru přestavby, které se ujal Tomáš. Zeď pod znakem byla modře vymalována a přibyly do klubovny nové poličky a skříně.

Čas letěl jako voda a už tu byl víkend oslav. V pátek 13. 5. od 18.00 se konala ve studeneckém kostele sv. Jana Křtitele mše za hasiče, svěcení praporů a položení květin k pomníku padlých. Počasí nám přálo a s položením poslední květiny se z nebe snesl drobný déšť. Hasiči po skončení sundali své nové uniformy a začali připravovat sobotní soutěže.

V sobotu 14. 5. se konala na louce u mateřské školy od 9.00 soutěž pro mladé hasiče – 2× požární útok a od 13.00 proběhla na stejném místě okrsková soutěž mužů a žen. Celý den byl pro děti připraven skákací hrad a velké Člověče, nezlob se. Ze stánku voněly klobásy, hamburger, párky v rohlíku, utopenci, stejky, gulášová polévka a na polní kuchyni celý den dobrovolní hasiči pekli pro příchozí sejkory. Poslední sejkora se prodala na večerní zábavě asi v 1.00. Od 20.00 nám večer zpestřila hudební skupina VZHáčka a od 22.00 zahrála skupina Vaťák. Byl to moc pěkný večer, přestože byl hodně studený. Teploměr ukazoval asi 2 °C.

Oslavy pokračovaly i v neděli 15. května. Od 10.00 se konala výroční schůze, které se zúčastnili zástupci všech okolních sborů. Všechny přítomné přivítal starosta SDH Studenec Tomáš Chrtek. Po krátkém úvodu a minutě ticha předal slovo jednatelce Miroslavě Vanclové, která přečetla zprávu o historii našeho sboru od jeho založení až do dnešní doby. Dále se slova ujal starosta okrsku Vláďa Jiřička, který seznámil přítomné s novinkami u hasičů. Nakonec vystoupil starosta obce Jiří Ulvr, který také přivítal všechny členy a poděkoval sboru za jeho spolupráci. Okolní sbory obdržely z rukou starosty SDH Tomáše Chrtka pamětní list, trička s naším znakem a propisku 130 let SDH. I při výroční schůzi nás trápila veliká zima. Foukal vítr a byly asi 4 °C, i přesto se výroční chůze konala venku pod stanem u amfiteátru. Dobrovolní hasiči stanu přidělali všechny stěny a přitopili.

Asi ve 12.30 se všichni přesunuli na slavnostní průvod, který začínal od Lípy, po dolení silnici, až za školu. Průvod vedli praporečníci všech 10 sborů v okrsku. Za nimi jela stará stříkačka tažená koňmi a kolem ní šli hasiči v bílých uniformách. Následovaly mažoretky, kterým do kroku hrála Táboranka. Dále šli hasiči v nových uniformách, mladí hasiči Soptíci ze Studence, starší děti a nakonec občané Studence. Při průvodu se obloha zatáhla a spadlo na nás pár kapek. Všichni jsme se přesunuli za školu, kde oslavy pokračovaly. Pro příchozí byla k vidění stará hasičská technika, technika PČR, program pro děti (divadélko), ukázku vyprošťování a stříhání auta předvedli hasiči z Jilemnice, přijel i výsuvný žebřík ze Semil. Během odpoledne byl slavnostně předán hasičům sponzorský dar od pana Cermana. Hasiči dostali benzínovou rozbrušovací pilu – děkujeme. Odpoledne nám dvakrát zapršelo a zima neustoupila. Lidé se začali rozcházet asi kolem 17.00. Také proto, že začalo vydatně pršet. Hasiči tak měli úklid zpestřený vodou, ale i přesto vše zvládli. Více fotografií na hasici.studenec.cz.

Chci poděkovat všem lidem, kteří se oslav účastnili a jakoukoliv pomocí pomohli ke zdárnému průběhu této velké akce.

jednatelka sboru Miroslava Vanclová

Mladí hasiči ze Studence „mladší Soptíci a starší děti“

Jaro začalo a s ním naše hasičské soutěže.

30. 4. Jablonec nad Jizerou – starší děti – 2. místo

1. 5. Čistá u Horek

mladší děti Soptíci A – 3. místo z 12 družstev

Soptíci B – 4. místo

starší děti A – 3. místo z 13 družstev

B – 4. místo

8. 5. Kundratice – starší děti – 10. místo z 16 družstev

14. 5. Studenec

mladší děti Soptíci A – 3. místo

Soptíci B – 10. místo

Soptíci C – 8. místo

starší děti – 7. místo z 11 družstev

15. 5. Bozkov – starší děti – 8. místo z 12 družstev

22. 5. Semily – starší děti – 6. místo z 14 družstev

28. 5. Košťálov

mladší děti Soptíci A – 11. místo z 22 družstev

Soptíci B – 18. místo

starší děti – 13. místo z 24 družstev

Mladí hasiči – soutěž ve Studenci

V sobotu 14. 5. 2016 jsme u nás ve Studenci pořádali dětskou hasičskou soutěž. Soutěž se konala na louce vedle mateřské školy. Na soutěž se přihlásilo 10 družstev mladší kategorie a 11 družstev starší kategorie. Za Studenec soutěžila 3 družstva mladší (jejich vedoucí Mirka Vanclová, Šárka Trejbalová a Vlaďka Bulušková) a 1 starší (jejich vedoucí Verča Vanclová a Lukáš Kalenský). Každé družstvo mělo dva pokusy v požárním útoku ze dvou základen. Čas nám měřila časomíra z Martinic – děkujeme. Mladí hasiči si ve stánku s občerstvením mohli koupit – hamburger, hranolky, sejkory, párek v rohlíku… nechyběly ani dobroty jako pendrek, lízátko, sladké myšky, zmrzlinky…

Za Studenec poprvé v mladší kategorii nastoupila 3 družstva. Pro některé děti to tak byla premiéra. Studenec A obsadil krásné 3. místo (Janička Vanclová, Zuzanka Vanclová, Barunka Chrástová, Andělka Tušiaková, Jolanka Kolářová, Šárka Hamáčková a Péťa Brožová). Za svůj výkon dostali bronzovou medaili, pohár, diplom a tašku dobrot. Studenec B obsadil 10. místo (Toník Bartoň, Kuba Vaníček, Natálka Hamáčková, Bára Bulušková, Šárka Hamáčková, Kuba Trejbal a Jára Bulušek). A Studenec C obsadil 8. místo (Jirka Hampl, Míra Greguš, Danda Lukeš, Vašík Tušiak, Luky Jiřík, Fanda Bartoň a Zuzanka Tomášová). Naši Soptíci po odběhnutí útoků dostali od vedoucí Vlaďky zaslouženou medaili k výročí našeho sboru – děti byly nadšené. Ještě jednou moc děkujeme za sponzorský dar manželům Buluškovým.

Starší děti obsadily 7. místo (Eliška Hamáčková, Eliška Drbohlavová, Bára Vanclová, Adam Kalenský, Josef Vancl, Filip Matuška, Ráďa Link).

Počasím nám přálo. Svítilo sluníčko a asi v půlce soutěže začal foukat vítr. Moc jsme si to všichni užili a už teď se těšíme na další soutěže.

Miroslava Vanclová