Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 3/2016

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“

V posledním čísle našeho Zpravodaje jsem Vás informoval, že jsme v březnu podali žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova na realizaci chodníku, který má oficiální název: „Studenec – chodník podél silnice II/293, střední část“.

V současné době máme na tuto akci stavební povolení i vybraného zhotovitele stavby (zápis z výběrového řízení je uveden níže). Realizace stavby tedy může začít již v červnu letošního roku.

Příznivá zpráva

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje Vám mohu podle posledních informací sdělit, že jsme byli se žádostí úspěšní a získali dotaci na stavbu tohoto chodníku v maximální výši 300 000 Kč!

Jiří Ulvr, starosta

Zápis z výběrového řízení – „Studenec – chodník podél silnice II/293 – střední část“

Složení výběrové komise: Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Ing. Pavel Jiran, Václav Vancl, Antonín Pacholík

Vyzvány byly firmy:

1) IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice

2) J+J REAL s.r.o., Krkonošská 155, 543 01 Vrchlabí

3) VH – stavební práce s.r.o., Studenec 97, 512 33 Studenec

Na základě výzvy se jedna firma omluvila a dvě firmy nabídku podaly:

1. J+J REAL s.r.o., Horka u Staré Paky 11, 512 34 Horka u Staré Paky

Nabídnutá cena 3 429 939 Kč, záruka – 60/72 měsíců

2. IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice

Nabídnutá cena 3 392 214 Kč, záruka – 60/72 měsíců

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy: IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice

Cyklotrasa Studenec – Horka u Staré Paky

V roce 2014 jsem Vás informoval o přípravách vybudování cyklotrasy, která by měla propojit obce Studenec a Horka u Staré Paky. Z vypracované studie byla následně zvolena i varianta, která se jeví jako nejoptimálnější a především je průchodná ze strany majitelů přilehlých pozemků (cyklotrasa by měla kopírovat silnici po pravé straně ve směru k Horkám u Staré Paky). Počet 51 pozemků na našem území je skutečně astronomický, a když k tomu přidám, že ne všichni jsou našimi občany a jsou rozptýleni, mnohdy dlouhodobě k nedosažení, dovedete si určitě představit, že to není jednoduché. V současné době máme předběžné souhlasy majitelů dotčených pozemků s odkupem částí pozemků v jejich vlastnictví či se směnou pozemků. Pokračujeme ve zhotovení mapového podkladu, který je dalším dokumentem potřebným k dosažení společného cíle.

Jsem rád, že vzájemná spolupráce a přístup obce Horka u Staré Paky funguje opravdu dobře a zároveň si dokážeme vyhovět tak, aby jedna strana pomohla té druhé.

Držte nám tedy palce, jak bude v této věci zase něco nového, budu Vás informovat.

Jiří Ulvr, starosta

Poděkování

Děkuji všem žákům základní školy, kteří posbírali odpadky podél silnic.

Všem školou a školkou povinným žákům a žáčkům přeji krásné sluneční prázdniny.

Rodičům a Vám všem ostatním pak krásně strávenou dovolenou a především šťastný návrat domů.

Jiří Ulvr, starosta

Další vysoké ocenění naší obce

26. května 2016 k nám přišla další velice příjemná zpráva, která vychází z finančních podkladů a různých dotazníkových šetření, zpracovávaných ze strany obce:

Vážený pane starosto,

Obec Studenec je jednou ze čtyř obcí Libereckého kraje kategorie 1000–1999 obyvatel, která již v průběhu prvního roku nového volebního období dosáhla druhé nejvyšší hodnoty kreditního iRatingového hodnocení „B+“, Téměř bez rizika. Metodiku iRatingu zpracovává objektivní statistický model z veřejně dostupných rozpočtových a účetních dat všech obcí České republiky. Výsledky jsou respektovány institucemi finančního sektoru a státní správy.

Tak dobrý výsledek kreditního ratingu je extrémně užitečným nástrojem propagace správně nastaveného trendu rozpočtového a finančního hospodaření. Posiluje pozici obce při vyjednávání s obchodními partnery a veřejnosti sděluje, že poskytované služby jsou financovány bezpečným způsobem.

S pozdravem

Luděk Mácha, CRIF — Czech Credit Bureau, a. s.

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2016

Poplatek je splatný do 30. 6. 2016 do pokladny na OÚ Studenec nebo převodem na účet 261128774/0600.

Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu.