Rok 1908

Vydání: Číslo 4/2016

Výlety do studenecké minulosti 7.

Volby. 20. února konány byly volby do zemského sněmu, které byly mnohem klidnější než loňské volby do říšské rady. Na zdejším volebním okrese bylo 6 kandidátů českých a 2 němečtí. Ze 104 voličů studeneckých dostavilo se jich k volbě 64 a hlasovali následovně: Václav Choc, nár. soc., obdržel 31 hlas, Josef Soukup, kaplan z Roztok, křesť. soc., 18 hlasů, Frant. Dorník, agrárník, 10 hlasů a Alois Hradecký, živnostník, 5 hlasů. Výsledně za celý volební okres zvítězil Fr. Dorník.

Oprava kostela. 24.–28. června byla zasazována ve zdejším kostele nová železná okna. Stará okna dřevěná byla již velmi sešlá. Nová okna mají barevná skla a zhotovil je Jiří Štefan z Hostinného za 4000 K, které sehnány byly sbírkami.

Večírek. 3. května konala těl. jednota Sokol „Čechův večer“, na kterém o básníku Svatopluku Čechovi přednášel prof. Dr. Radouš a J. Silvar přečetl ukázky tvorby S. Čecha.

Úmrtí. 26. července měl pohřeb Josef Karásek, člen obecního zastupitelstva, ve kterém zasedal plných 25 roků. Pohřbu zúčastnilo se celé obecní zastupitelstvo, Sbor dobrovolných hasičů, zemřelý byl od založení jeho členem a v poslední době místovelitelem, dále Svatojosefská jednota, jejímž byl jednatelem, a velmi mnoho občanstva.

Volby. 27.–29. července konány byly obecní volby. Dosavadní obecní zastupitelstvo, ve kterém zasedali J. Exner, J. Albrecht, Fr. Stejskal, Jan Hák, K. Tauchman, Jos. Tomáš č. 266, Jos. Kudr, Fr. Nosek, Jan Tauchman č. 210, Jos. Čech, Jos. Grosmann, Jos. Karásek, Jos. Tomáš č. 13, Ant. Kudr, Karel Jech, Jan Klázar, Jos. Štefan, Jos. Višňák, Josef Erban, nahrazeno těmito členy obecního zastupitelstva:

starosta: Exner Josef, další členové: Jos. Albrecht, virilista za velkostatek, Jos. Višňák, Fr. Nosek, Jos. Kudr, Jos. Jezdinský, Jan Šorfa, Jos. Sedláček, Jan Hák, Josef Hák, Jos. Štefan, Frant. Vitvar, Rud. Ulvr, Jos. Vízner, Jos. Tomáš, Ant. Kudr, Jos. Erban, Jos. Tomáš č. 13, Jos. Čech.

Nový řídící učitel. 1. září odchází do výslužby řídící učitel Jan Holubec. Učil celkem 40 let a 10 měsíců, ve Studenci 10 let a 2 měsíce. Odstěhoval se k synovi do Mnichova Hradiště. Jeho nástupcem stal se Frant. Marek, řídící učitel z Čermné. Byl však do 31. října nemocen, správu školy vedl zaň uč. J. Jezdinský a po dobu nemoci řídícího učitele vyučoval na škole Jos. Tomíček, který letošního roku maturoval na uč. ústavě v Kroměříži. Ve škole zapsáno bylo tohoto roku – počátkem šk. roku 1908/9 – 425 dětí.

Lyžařství. Tohoto roku začíná se ve zdejší obci lyžařský sport. Prvými průkopníky tohoto „bílého sportu“ byli správce velkostatku J. Albrecht a hajný, kteří po vzoru sousedního panství Harrachova užívali lyží při nasypávání zvěři. Prvé lyže objevily se ve Studenci r. 1893. Zaopatřil je velkostatek ze skladu bratří Thonetových v Praze.

Lyže mladých občanů studeneckých byly však ještě v té době velmi primitivní – byly to dužiny od sudu, na kterých byl připevněn řemínek pro špičku bot. Do ruky pak brali tito mladí nadšenci hrabiště na odrážení se od země. Letošního roku počal však obchodník Jos. Sedláček prodávati lyže. Hotovil mu je po vzoru lyží správce Albrechta místní kolář Štefan, později i Makovička. Prodávány byly za 6,40 K a nalézaly stále více a více kupců.