Klub důchodců Studenec 2015–16

Vydání: Číslo 5/2016

Vážení přátelé Klubu důchodců, milí spoluobčané!

Jistě mi dáte za pravdu, že každý den v našem životě je jiný nežli den předešlý. Zažíváme každodenní změny, události, radosti i strasti po celé roky. Zajímavé je, jak se nám vždy ke konci roku zdává, co vše jsme nestihli udělat a jak ten čas rychle utíká. Pravdou je, že čas má svůj neměnný chod, ale naše nožky i konání se zpomalují. Přesto buďme rádi, pokud nám mysl i nohy slouží, že není hůře. Možná, že práce už tolik jako dříve nestíháme. Máme ale to štěstí, že bez ohledu na čas můžeme vítat každý nový den, pozdravit se se sousedy, zjistit, že nám zdraví slouží přiměřeně k věku, kolem nás kvetou kytičky, můžeme se radovat z dětí, vnoučat i z toho, co se nám tentokrát povedlo a jak se celá naše obec mění k naší radosti, že nám to mnohde závidí.

Kdo nechce být sám, má možnost každý měsíc přijít mezi nás do Klubu důchodců. Zde může strávit v družném prostředí čas hovory s přáteli nebo si zábavnou formou prověřit stav své paměti, případně se naučit ji trénovat, to vše za přítomnosti odborníka. Na pozvání zavítá několikrát starosta, informuje nás o plánech i postupujících pracích na zvelebení obce, žáci ZŠ nám svým programem při různých příležitostech zpestří průběh oslav. Abychom se dozvěděli, jak žijí lidé v sousedních obcích, které spadají do Svazku obcí Jilemnicko, zhlédneme filmové záběry, které promítá prof. Král z jilemnického gymnázia. Součástí programu Dne matek je návštěva zdejší základní školy – prohlídka výtvarných prací, příprava a servírování pohoštění pod vedením p. učitelky, kulturní vystoupení žáků, o úspěších při různých soutěžích informuje ředitel školy nebo jeho zástupkyně. Nechybí ani posezení v restauraci „Na Špici“ se závěrečným hodnocením činnosti, pohoštěním, hudbou a drobnými odměnami za pomoc některých členů v kuchyňce, při psaní plakátů, psaní kroniky a vedení Klubu důchodců. Programy se obměňují, zpěv a hudba nemohou chybět. Všem patří dík. Obecnímu úřadu a p. starostovi Ulvrovi za finanční příspěvek a pochopení pro naši činnost. Dík za vzájemné vztahy a přípravy zájezdů po kulturních památkách členkám ze Zálesní Lhoty.

Protože se blíží konec roku, přeji všem, aby prožili v kruhu svých blízkých krásné chvíle. Všem, kteří žijí v osamění, milou návštěvu, ty, kterým zdravíčko vypovídá poslušnost, aby se polepšilo. Aby Vánoce a příchod nového roku všichni spoluobčané prožili v té nejkrásnější atmosféře.

Vzpomeňte i na všechny, co již nežijí, ale byli součástí našeho života rodinného i společenského.

Zdraví, pohodu, mír do všech domovů přeje L. Ježková