Studenecké výročí 1868–2018

Vydání: Číslo 6/2016

Vážení spoluobčané,

v minulém roce – ve Zpravodaji č. 6/2015 – jsme Vás informovali o významném výročí naší obce i farnosti, o tom, že v roce 2018 uplyne 150 let od dokončení výstavby a posvěcení studeneckého kostela sv. Jana Křtitele.

Na toto významné výročí se farnost již několik let připravuje a chtěla by jej oslavit v opraveném a nově vymalovaném kostele. Za účelem transparentního zajištění financování této akce byl založen speciální běžný účet č. 328 682 0349/0800, na kterém se shromažďují dary a ze kterého jsou všechny položky spojené s malováním a novým osvětlením kostela propláceny. K prvnímu prosinci 2016 byla na účtu k dispozici částka 355 tisíc Kč.

Jistě Vás zajímá rozpočet této náročné akce:

  • Výmalba kněžiště včetně osvětlení: 387 858 Kč – bylo provedeno v roce 2014.
  • Oprava elektroinstalace včetně nového osvětlení lodi kostela, bočních oltářů, varhan a prostoru pod kurem: rozpočet 340 tis. Kč, bude provedeno leden až únor 2017, financování je zajištěno.
  • Malování lodě kostela: rozpočet 452 tis. Kč, plán rok 2018.
  • Restaurátorské práce v kostele: rozpočet 340 tis. Kč, plán rok 2018.

Z uvedeného je patrno, že pro dokončení tohoto cíle je zapotřebí zajistit ještě cca 800 tis. Kč. Z tohoto důvodu se opět obracíme na všechny studenecké občany, rodáky, podnikatele i přátele Studence, dále pak na rodiny, které mají na studeneckém hřbitově své předky, s prosbou o finanční příspěvek (dar). Příspěvek je možné zaslat na uvedený účet, osobně předat na faru nebo do kostela. Na poskytnutý dar bude v případě potřeby možno vystavit potvrzení o daru za účelem snížení základu pro výpočet daně z příjmu.

O dalším průběhu oprav i příprav významného výročí Vás budeme průběžně informovat.

Doufáme, že společným úsilím se nám podaří vzhled studeneckého kostela vylepšit a tím zachovat historickou památku i pro další generace.

Předem děkujeme za vstřícné pochopení i za případnou finanční pomoc.

za farnost, ekonomickou a technickou radu farnosti
P. Mgr. ThLic. Miloslav Paclík
Ing. Jiří Ulvr
Ing. Pavel Jiran