Tříkrálová sbírka 2017

Vydání: Číslo 6/2016

S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla už od středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm, kteří to právě potřebují.

Chceme Vám touto cestou ohlásit sedmnácté pokračování Tříkrálové sbírky na začátku nového roku. Skupinky koledníků se ve Studenci vydají na cestu v neděli 8. ledna 2017. V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném termínu.

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.

V případě, že narazíte na falešné koledníky, kontaktujte prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například pojízdnou plošinu ReTurn pro imobilní pacienty, antidekubitní matrace s kompresorem a zdravotnický materiál. Stejně jako v předešlých letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii a v Hondurasu. Konkrétně se jedná o kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu Karnataka) a výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum. Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt zaměřující se na mimořádné situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2017
za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová.

Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš web: www.studenec.charita.cz.