Vážení spoluobčané,

Vydání: Číslo 6/2016

šesté číslo našeho Zpravodaje nám oznamuje příchod konce dalšího kalendářního roku. Nastává čas zimy, období, které má své kouzlo, kdy zasněžená krajina může ukázat krásu přírody ve své specifické podobě. Tyto měsíce mají přinést ale i více odpočinku a načerpání síly pro nás všechny. Blížící se čas adventu pak přináší atmosféru nadcházejících svátečních dnů, které by nás měly alespoň na chvíli zpomalit. Na jejich konci nás potom čekají nejkrásnější svátky, Vánoce.

Letošní rok, z pohledu vlastních investic, bude památný především ve vybudování nového chodníku, včetně nového veřejného osvětlení. Jak jsem již zmínil na tomto místě v loňském roce, po celé letošní období probíhaly zásadní kroky přípravy na výstavbu nového pečovatelského domu.

Z pohledu celkového je určitě dobré zmínit, že se podařilo opravit všechny páteřní komunikace v okolí naší obce a v rámci Libereckého kraje jsme jedna ze dvou lokalit, která nemusí řešit tuto zásadní otázku infrastruktury a má na nadcházející roky opraveny všechny přilehlé silnice.

Radost mám, že naše obec i přes letošní investice zůstává bez úvěrového zatížení a zároveň je připravena ze svých finančních zdrojů v příštím roce začít realizovat již zmíněný nový pečovatelský dům, ale i připravovanou přístavbu základní školy. Nejsme tak nuceni spoléhat se na dotační zdroje, které jsou bohužel v této oblasti účelově tvořeny pro obce s větším počtem obyvatel, na které si i přes různá připomínkovací řízení a vyvolaná opatření bohužel ty menší sáhnout nedokáží.

Když už jsem zmínil financování, tak příští rok bude nejenom pro naši obec, ale i pro všechny ostatní zásadní v tom, že se opět otevře na půdě Parlamentu ČR otázka úpravy koeficientu v rámci rozpočtového určení daní. Tato záležitost v letošním roce neprošla o jeden jediný hlas. Věřme tedy tomu, že nejenom v tomto směru budeme slyšet zprávy radostné a pozitivní.

S rychlým postupem dní a blížícími se vánočními svátky mi dovolte, abych Vám všem na tomto místě poděkoval za Vaši podporu a pomoc v rozvoji naší obce po celý letošní rok, ale i za pomoc osobní.

Nadcházející dny by nám měly přinést přívětivost, snášenlivost, laskavost, potěšení, ale i více lidských citů.

Přeji Vám všem vánoční svátky plné porozumění, spokojenosti a pokoje do všech Vašich domovů. Přeji Vám i úspěšný vstup do nového roku, ať Vás po celé jeho období provází zdraví, vnitřní síla, smysl pro radost z malých i velkých věcí, ale i rozdávání lásky lidem blízkým Vašemu srdci.

Jiří Ulvr, Váš starosta