Vážení spoluobčané Studence a Zálesní Lhoty.

Vydání: Číslo 6/2016

Rád bych využil tohoto předvánočního času a popřál vám všem za sebe i za firmu ZETKA Strážník a. s. klidné a milostiplné Vánoce, do nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti a Božího požehnání.

Zároveň bych chtěl poděkovat za spolupráci v letošním roce.

Mnozí z vás nám pronajímáte k hospodaření své pozemky, velice si toho vážíme a ujišťuji vás, že se o Vaše pozemky chceme dobře starat i do budoucnosti. Díky.

Poděkování patří i představitelům obce za korektní spolupráci a snahu nacházet oboustranně přijatelná řešení různých problémů.

Samozřejmě musím poděkovat i všem zaměstnancům. Bez jejich kvalitní práce, mnohdy nad rámec běžných povinností, by firma nemohla existovat.

A jelikož stále platí „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“, tak s pokorou v srdci děkuji za to, že díky Jeho požehnání jsme letošní nelehký rok zvládli.

Tak ještě jednou radostné a milostiplné Vánoce a vše dobré nejen v roce 2017.

za firmu ZETKA Strážník a. s.
Ing. Pavel Jiran