Obraz studeneckého zámku

Vydání: Číslo 1/2017

Rakovnický restaurátor Dalibor Blažek obdržel k restaurování zajímavý obraz a mohli jsme mu potvrdit, že se skutečně jedná o obraz studeneckého zámku. Zachycuje podobu studeneckého zámku mezi roky 1883 (založení zámeckého parku) a 1907 (zbourání dřevěné studenecké fary). Bohužel není znám autor obrazu, dle techniky pravděpodobně německý malíř. Pokud by někdo z čtenářů Studeneckého zpravodaje věděl něco víc o tomto obraze, rádi tuto informaci předáme restaurátorovi Daliboru Blažkovi.