Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Vydání: Číslo 1/2017

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2017. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 67 738 Kč. V Zálesní Lhotě se vybralo 4 944 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1.

V letošním roce přeji všem požehnané dny.

za FCH Studenec Heda Jiranová