Studenecký zpravodaj – číslo 3/2006

Obsah

120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů ve Studenci

Zprávy obecního úřadu – připravovaná výběrová řízení, poplatky, poděkování a další

Rozbor vody ze studní – nabídka rozboru a návod na vyčištění studny

Změny ve sběru tříděného odpadu

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 7. června 2006

Volby do Poslanecké sněmovny PČR – výsledky ve Studenci a Zálesní Lhotě

Zprávy základní školy – o projektech (Krajina za školou, řemesla, Vítání jara, Krakonoš za školou, Zdravé zuby)

Za MUDr. Evou Kupkovou

SK Studenec – fotbal a orientační běh

Školní sportovní klub – lyžování, turnaje ve florabale a fotbale, plavání, atletika a orientační běh

Orel Studenec – soutěže stolních tenistů a volejbalistek, pozvánky na folkový koncert a na volejbalový turnaj


Fotografie na titulní straně – Slavnostní průvod od Lípy (oslavy 120 let SDH Studenec)

Fotografie na zadní obálce – Stará stříkačka tažená koňmi v průvodu

120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů ve Studenci

Sbor byl založen 10. května 1886 schválením stanov. Ke konci tohoto roku měl sbor 73 členů činných a 55 přispívajících, jednu ruční stříkačku, jednu sundávací, 120 metrů hadic, plátěné košíky, háky a žebříky. Vše pořídili členové ze svých příspěvků a darů.

V krátkosti bychom se chtěli zmínit o činnosti jak hasičské, tak kulturní. V posledních 50 letech se naši členové zúčastnili požárních soutěží skoro vždy s dobrým umístěním. Soutěží se zúčastňovala jak mládež, tak dorost, ženy i muži. Dorost se probojoval do celostátní soutěže v Bratislavě. V roce 1962 byla vydařená hasičská slavnost v zámecké zahradě. Od roku 1964 jsme každý rok uspořádali tajný výlet, posléze poznávací výlety na Moravu, do jižních Čech i do Polska. Pořádají se vystoupení známých umělců (Josef Zíma, Luděk Sobota, Karel Hála, atd.) a orchestrů (Moravanka, Mistříňanka, Schovanky). Účast byla zajištěna přes továrny a závody v sousedních vesnicích. Studeneckých diváků byla asi jedna třetina.

V letech 1968–1971 byla v akci Z postavena hasičská zbrojnice. Tradičně byla předána 27. května, kdy byl velký průvod od Špice a oslav se zúčastnil předseda ÚV ČSPO soudruh Řepický.

V roce 1986 bylo dohodnuto uspořádat slavnost ke 100. výročí trvání SDH. Program se zajišťoval skoro celý rok. Již v lednu byl reprezentační ples, k tanci a poslechu hrála Podkrkonošská dechovka z Nové Paky a taneční orchestr Alfa Club z Vrchlabí. Zúčastnilo se asi pět set lidí. Na oslavy byl zajištěn autodrom, labutě atd. a byly vytištěny příležitostné utěrky. Oslavy se konaly 24. a 25. května. V pátek večer byla mše svatá za zemřelé členy SDH. Protože na tyto dny byly vyhlášeny volby, hrozilo zrušení oslav. Vše se podařilo zachránit tím, že se objednala dechová hudba a šlo se v krojích manifestačně odvolit a pak se šlo s hudbou položit věnce. Další problém byl v tom, že se oslavy měly konat před školou na bývalém hřišti Orla. To se však MNV nezamlouvalo, a tak se oslavy musely přesunout k areálu sokolovny. Přes velké přípravy nás zaskočilo počasí. Celou sobotu pršelo, a tak zábava musela být jen v sokolovně. V neděli nám počasí přálo, a tak se zúčastnilo asi tisíc lidí. Ráno byla valná hromada a odpoledne vystoupení Špindleráčku, dechové hudby mládeže ze Dvora Králové, Kantoři a hudba k tanci i poslechu. K prodeji bylo zajištěno jižní ovoce a zákusky od pana Karla Maška. Po celý den byla výstava hasičské techniky i prototyp cisterny Liaz z Vysokého Mýta.

V roce 1996 jsme si připomněli 110. výročí slavnostní schůzí, ukázkou cvičení, výstavou techniky a sborem z Jilemnice bylo předvedeno rozstříhání auta.

Stále více nás trápila zastaralá technika – hlavně cisterna, která se musela stále opravovat. V říjnu 2005 bylo našemu sboru předáno do užívaní kompletně renovované auto Tatra 815, které je vybaveno moderní hasičskou technikou. Auto stálo přes dva miliony korun. Z toho jeden milion uhradil Liberecký kraj ze svého fondu požární ochrany, zbytek uhradil obecní úřad. V tomto roce byla provedena oprava hasičské zbrojnice. Bylo provedeno zateplení, oprava oken, výměna vrat a dveří. Již tu máme rok 2006 a s ním 120. výročí založení sboru. Oslavy byly naplánovány na 26.–28. května 2006.

V pátek v 18 hodin byla v kostele mše svatá za zemřelé členy sboru, dále bylo provedeno svěcení hasičských aut a položení květin k pomníkům.

V sobotu dopoledne byla u rybníka za továrnou soutěž hasičských družstev mládeže „O pohár hasičů obce Studenec“. Celé dopoledne s malými přestávkami vydrželo pršet, přesto přípravy na nedělní oslavu probíhaly dle plánu. Bylo postaveno pódium pro hudbu, dva stany, stoly, lavičky, stánky, a protože byla plánována zábava venku, muselo se provést osvětlení pódia, stanů i stánků. To vše se připravovalo v areálu u orlovny. Přes poledne se obloha vyjasnila, a tak se program vydařil. Na parkovišti u sokolovny byla soutěž historických stříkaček. Účast byla vcelku dobrá a všichni, hlavně děti, se dobře bavili. K večeru nám již počasí nepřálo. Ochladilo se a začalo pršet. Čím dál víc bylo jasné, že zábava venku nebude. Od 19 hodin bylo v sokolovně vystoupení Komorního souboru Melodie z Prahy, umělecký vedoucí pan profesor František Kobylák. Na programu měli operetní melodie, písničky Karla Hašlera a mnoho dalších melodií a písniček. Návštěva byla malá, ale všichni, co přišli, byli velice spokojeni s programem. Protože venku stále pršelo, country zábava musela být v sokolovně. Okamžitě po skončení předchozího programu se sál musel připravit na zábavu nastěhováním stolů. Hrála skupina Trosky s vedoucím panem Fišerem. I přes malou účast zábava byla výborná. Všichni jen litovali, že to nemohlo být venku.

V neděli ráno od devíti hodin byla valná hromada v Sokolovně. Před ní jsme museli uklidit sál, přerovnat židle a stoly. Účast na valné hromadě byla velmi malá. Přestože máme 161 členů, zúčastnilo se pouze třicet. Hostů z okolních obcí bylo dvacet osm. Všichni se podivovali nad tím, že se nezúčastnil ani starosta obce, který je i členem SDH. Po přečtení zprávy o činnosti sboru za 120 let byli někteří členové za zásluhy odměněni.

Čestné uznání základní organizace obdrželi:
Link LubošHamáček JosefKalenský Lukáš
Hylmar PavelGrofová Zdena 
Čestné uznání OSH obdrželi:
Sucharda JiříMečířová Ludmila 
Medaili za příkladnou práci obdrželi:
Hamáček VladimírVancl Jiří 
Medaili za zásluhy obdrželi:
Vancl Josef ml.Vancl Karel 
Medaili za věrnost obdrželi:
Šulc MiloslavNosek VěrekZajíc Rudolf

Dále starosta sboru Vancl Václav převzal Čestné uznání OV pro SDH Studenec.

Pro hosty i členy SDH přítomné na valné hromadě byl připraven ve školní kuchyni oběd. Přestože celé dopoledne propršelo, stále jsme doufali, že se nám odpoledne vydaří. Před polednem déšť ustal, a tak se všichni přemístili k Lípě, kde se řadil slavnostní průvod. Do pochodu hrála dechová hudba Táboranka, mažoretky z Lomnice nad Popelkou a tanečníci skupiny Speedy zpestřili průvod tancem, dále pan Vydra s koňmi jel v průvodu se starou stříkačkou a dále šli krojovaní hosté a naši členové SDH. Průvod vyzněl skvěle, ale škoda, že se ho nezúčastnilo více studeneckých občanů. Kdo jste se zúčastnili, můžete hodnotit, a můžete i vy, kteří jste se dívali z oken nebo ze zápraží. Kulturní program se i přes přepršku na začátku vydařil. K poslechu i k tanci hrála dechová hudba Táboranka – vedoucí pan Jína. Dále vystoupily dvě skupiny mažoretek z Lomnice nad Popelkou, taneční skupina Speedy a pro zpestření i mažoreti z Vrchlabí. O přestávkách a po skončení dechovky pokračovala hudba Miloše Šulce až do večerních hodin. Všichni účastníci byli velice spokojeni. Co nás však mrzí, je to, že byl malý zájem a účast od obecního zastupitelstva, což kriticky hodnotili i cizí návštěvníci. Nemůžeme si stěžovat na spolupráci s obecním zastupitelstvem, ale není jenom odsouhlasit pomoc, ale mělo by také přijít mezi občany. Vždyť takováto akce není každý den a je to reprezentace obce, na kterou máte být hrdi i Vy.

Měli jsme opravdu snahu pro vás spoluobčany udělat pěkný víkend, což se doufáme podařilo i přes nepřízeň počasí. Chceme věřit, že i když jste se nezúčastnili této oslavy, budete i do budoucna našimi příznivci.

Děkujeme vám

Výbor SDH Studenec

Páteční oslavy výročí založení SDH

V pátek 26. května zahájil Sbor dobrovolných hasičů Studenec oslavy 120. výročí svého založení v kostele mší svatou. V promluvě připomenul pan farář i svoji vlastní zkušenost se službou hasičů. Na práci hasičského záchranného sboru vyzdvihl hlavně tu část činnosti, kterou nikdo nikdy nevidí a neocení. Protože jeho otec byl po dlouhá léta velitelem hasičského záchranného sboru v Jaroměři, je si pan farář už od dětství vědom těch hodin práce, které stojí za každým výjezdem. Stále je třeba něco opravovat na strojích, udržovat na výstroji. Bez téhle práce by hasiči nikdy nemohli svůj úkol plnit. A nemohli by ho plnit ani kdyby byli motivováni jen zištnými cíli. Za jejich ochotou pomáhat musí být láska k lidem a s ní spojená láska k Bohu. Pan farář hasičům poděkoval za jejich službu a spolu se svatým Floriánem, patronem hasičů, jim bylo vyprošeno požehnání.

Po mši se na parkovišti před farou světila hasičská auta, aby ty, kteří je používají, provázela na cestách Boží milost a aby členové sboru mohli vždy účinně a rychle zasáhnout tam, kde je jejich pomoci třeba.

Nakonec hasiči položili květiny ke kříži na hřbitově, k pomníku padlých a do urnového háje. Tím v pátek oslavy skončily.

Svatý Florián byl ve třetím století našeho letopočtu římským vojenským správcem jednoho města na území dnešního Rakouska. V legendách se nám dochovala zpráva o tom, že uhasil hořící dům jedním vědrem vody. Tenhle čin se v dobách, kdy každý větší oheň znamenal katastrofu, rovnal záchraně celého města. Jako tajný křesťan odmítl popravit skupinu věřících, veřejně vyznal svoji víru a byl umučen.

Pavlína Jiranová

Fotografie z oslav – Nástup při soutěži mladých hasičů

Fotografie z oslav – Soutěž historických stříkaček u sokolovny

Fotografie z oslav – Zábavný program na orelském hřišti

Zprávy obecního úřadu

Připravovaná výběrová řízení a vybrané firmy

V květnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy a přístavba Základní školy Studenec“. a také v květnu se připravuje poptávkové řízení na stavbu „Změna způsobu vytápění objektu požární zbrojnice ve Studenci“.

Předpokládáme, že začátkem června vyzveme firmy k podání cenové nabídky na stavbu „Oprava cesty ppč. 2028“ U Lípy.

Je možné, že se ještě letos bude stavět trafostanice na Nouzově a začne se s pokládkou kabelů NN (nízkého napětí) na posílení rozvodné sítě NN a pro budoucí rodinné domy na Nouzově. Stavbu bude financovat ČEZ Distribuce a obec požádá zhotovitele o cenovou nabídku na veřejné osvětlení, které má být ve stejné trase.

Získáme-li souhlasy majitelů sousedních pozemků s opravami cest (na Kubikovsku a na Nouzově) a souhlas se zřízením věcného břemene podél opravených cest, pak budeme vybírat firmu na jejich opravy.

Připravuje se projekt na zhotovení běžecké dráhy u tenisových kurtů a bude-li možné ji zhotovit, budeme rovněž vybírat zhotovitele.

Připomínáme placení poplatků za odpady

Poplatek je splatný do 30. 6. 2006 do pokladny na OÚ Studenec, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadě vyžádáte variabilní symbol. Poplatek za odpady činí 440 Kč na osobu.

Děkujeme

žákům základní školy, kteří posbírali odpadky podél silnic. Přejeme jim i nám všem, aby uklizené příkopy zůstaly bez odpadků co nejdéle. Poděkování patří i všem ostatním žákům za sběr velkého množství tříděného odpadu.

Rozšíření prodeje autobusových místenek

ČSAD Semily, a. s., rozšířila od 1. 4. 2006 počet míst s prodejem místenek v rámci systému AMS o informační kanceláře v Turnově, Semilech, Jilemnici,  Jičíně a Hořicích. Cestující si tak mohou zakoupit jízdenku nejen na linky provozované touto společností, ale i na tuzemské a mezinárodní linky ostatních dopravců. V informačních kancelářích v Turnově, Jičíně a Hořicích byl navíc od tohoto data zahájen prodej místenek na mezinárodní autobusové linky Student Agency.

Socioterapeutické centrum Liberec

Toto centrum poskytuje služby lidem s duševním onemocněním typu schizofrenie, maniodepresivita, deprese a paranoidní psychóza. Nejedná se o lékařskou péči, ale spíše klubové zařízení, které svým programem může přispět k  překonání pocitu osamocení, bezmoci a prázdnoty. Centrum nabízí zázemí, terapeutické služby, terénní návštěvy a programy pro volný čas.

Kontakt: Socioterapeutické centrum, Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5, telefon: 482 751 878, web: www.volny.cz/stc_liberec.

Značení místních výrobků v Krkonoších

Výrobky, které jsou kvalitní, šetrné k životnímu prostředí a mají přímou vazbu na Krkonoše, se mohou ucházet o speciální označení „Krkonoše – originální produkt“. Označovány jsou takto především potraviny a zemědělské produkty, řemeslné výrobky a přírodní produkty. Další informace na www.domaci-vyrobky.cz.

Kontakt: Sdružení pro krkonošské produkty, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí; kontaktní osoby: Radek Drahný, tel.: 737 272 557, Daniela Roudná, tel.: 724 159 439.

Informace Svazku měst a obcí Krkonoše

Další číslo turistických novin „Krkonošská sezóna“ s podtitulem „Navštivte zajímavá místa krkonošského regionu“ si můžete zdarma vyzvednout v informačních centrech. Získáte tak pohromadě řadu zajímavých informací, tipů na výlety, popisy cykloturistických tras, kontakty na krkonošská informační centra, muzea a expozice.

Od 3. června jezdí pravidelné cyklobusové linky. Letní sezona už začala!

Napsali nám turisté…

Vážený pane starosto, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil obdiv vzorné obci Studenec, která nás svým pořádkem, čistotou a vstřícností lidí opravdu okouzlila. Putovali jsme z Roztok přes studánku Roubenka. To místo je krásné až tajemné. Odtud pomocí azimutu k vaší překrásné obci Studenec. Jako turisté jsme již něco viděli, ale podobné hodnocení si u nás zaslouží velmi málo obcí. Vaše přístupové cesty, křížky u cest, upravené okolí domů i vlastní domy – to vše si zasloužilo náš obdiv. Nechť estetický genius loci zapůsobí i na vaši mladou generaci. S přáním pěkného dne vaši obdivovatelé z Hostinného.

Zapsal Balatka

Rozbor vody ze studní

Jelikož letošní zima byla dlouhá, mrazivá a také velmi bohatá na sníh, může se stát, že i Vaše studny byly během zimy a následného prudkého tání sněhu znečištěny. Věříme, že každý z Vás by chtěl mít jistotu konzumace zdravotně nezávadné pitné vody. Doporučujeme tedy jejich sanaci a vyšetření Vaší vody.

Zdravotní ústav se sídlem v Liberci připravil společně s obecními úřady zvýhodněnou nabídku pro uživatele soukromých studní. Při vlastním odběru a doručení vzorku na obecní úřad poskytne Zdravotní ústav uživatelům slevu 17 % na rozbor vody. Studny musí být řádně vyčištěné. Odběr vzorku vody by měl být proveden cca 14–21 dní po ukončení sanace studny, a to v předem daném termínu.

Veškeré další informace naleznete na obecním úřadě nebo ve Zdravotním ústavu se sídlem v Liberci (www.zulib.cz, 482 411 600)

Návod na správné vyčištění studny

K dezinfekci se používá Chloramin B, dávkování 8–15 g na m3 vody. Potřebné množství se nechá rozpustit v malém množství vody (Chloramin se špatně rozpouští). Lze použít také 5% roztok Sava (1 l Sava na 19 l vody, návod je na Savu). Roztok se nalije do studny, pokud je studna napojená na vodovod, je třeba načerpat vodu s Chloraminem i do potrubí, aby se dezinfikovalo. Nechá se působit minimálně 24 hodin (i déle, třeba týden), poté se všechna voda pokud možno vyčerpá a nadále se provádí větší odběr. Vzorky k rozboru je možno odebrat nejdříve po 14 dnech, aby nebyl přítomen zbytkový chlór. Pokud byla dezinfekce provedena dobře a není možný žádný průsak fekálně znečištěných vod z okolí, měl by být bakteriologický rozbor v pořádku.

Změny ve sběru tříděného odpadu

V průběhu měsíců červen-červenec dojde v systému sběru tříděného odpadu k podstatné změně. Osazení sběrných míst bude sjednoceno tak, že na každém místě bude zelený zvon na barevné sklo, modrý kontejner na papír a žlutý kontejner na PET lahve. Na dvou místech (u zdravotního střediska a U Lípy) bude ještě bílý zvon na bílé sklo.

Ostatní tříděné odpady budou sbírány do pytlů, které bude mít každá domácnost doma, a v určený den (první pondělí v měsíci) je bude zavázané odkládat na sběrná místa.

Před zahájením této změny budou do každé domácnosti doručeny potřebné informace a tři pytle (na ostatní plast, na nápojové kartony a kovové obaly).

Také Základní škola ve Studenci je zapojena do soutěže ve sběru tříděného odpadu.

Sběr nebezpečného odpadu bude 2× ročně (asi duben a říjen), při kterém budou zároveň sbírány všechny vyřazené elektrospotřebiče (vše, co je na baterie nebo na elektrický proud).

V průběhu roku je možné vyřazené elektrospotřebiče odevzdat bezplatně do sběrného dvora v Jilemnici (veškeré ostatní odpady berou také, ale to je za poplatek), nebo v obchodech při koupení nového spotřebiče.

Seznam sběrných míst na tříděný odpad:

Pracovní doba – Sběrný dvůr Jilemnice, Roztocká ulice

Další informace obdržíte tak, jak je uvedeno v článku.

místostarosta

Z jednání zastupitelstva obce 7. června

Bylo schváleno hospodaření obce za rok 2005, které skončilo schodkem 2 863 tis. Kč. Plnění příjmů a výdajů je zveřejněno spolu s rozpočtem na rok 2006 na www stránkách obce, ve zkrácené podobě bylo otištěno v minulém Zpravodaji. Zároveň byla schválena zpráva týkající se kontroly hospodaření, která nezjistila chyby nebo nedostatky.

Sokol Zálesní Lhota loni požádal o příspěvek na dokončení sportovního areálu (vybudování ochranných sítí, dlažby a obklady, rekonstrukce střechy). Byla schválena bezúročná půjčka 500 000 Kč na dobu 15 let, Sokol bude ručit celým majetkem.

Schválen byl hospodářský výsledek ZŠ, který činil necelých 32 000 Kč, z toho 20 % připadne na fond odměn a zbytek na rezervní fond.

Pro příští volební období byl stanoven počet členů zastupitelstva obce opět na patnáct.

Zastupitelé dále schválili půjčky z Fondu rozvoje bydlení, některé rozpočtové změny a vnitřní směrnici týkající se sociálního fondu. Projednány byly také prodeje pozemků, sklon střechy a věcná břemena.

V diskusi informoval Ing. Jiran, že Zetka Strážník souhlasí s občasným využitím svého polního letiště ultralehkými letadly. Pan Doubek, který o využití požádal, věc podrobněji vysvětlil a ukázal letové trasy. Pan Z. Tauchman měl dotaz na rybníky – jsou prodány, ale není známo, jaké s nimi má majitel záměry. Dále se ptal, zda se bude zavážet lom skládkou. Ing. Jiran odpověděl, že Zetka má smlouvu na následný plán rekultivace – vznikne zde jezírko a budou vysazeny stromy. Další dotaz se týkal nové školky, v současnosti je vypsáno výběrové řízení. Ing. Havla zajímal stav opravy silnice na Horka, je provedeno geodetické zaměření a bude následovat územní rozhodnutí a stavební povolení. Pan J. Junek se ptal, proč musí být při stavbě nového domu ihned namontován vodoměr – je to proto, aby byly měřeny všechny odběry.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

Studenec
Číslo a název stranyHlasy%
1Strana zdravého rozumu80,92
3Balbínova poetická strana 30,34
5Právo a Spravedlnost 30,34
6Nezávislí70,81
8Koruna Česká (monarch. strana)10,11
9Občanská demokratická strana27732,09
10Česká strana sociálně demokratická15618,07
11SNK Evropští demokraté303,47
12Unie svobody-Demokratická unie20,23
14Pravý Blok40,46
154 VIZE10,11
18Strana zelených384,40
20Komunistická strana Čech a Moravy657,53
21Koalice pro Českou republiku10,11
22Národní strana20,23
24Křesť. a dem. unie - Čs. strana lidová25529,54
25Nezávislí demokraté (V. Železný)40,46
26Strana Rovnost Šancí60,69
Celkem platných hlasů 863, z 1087 voličů se zúčastnilo 870 (volební účast 80 %).   
 
Zálesní Lhota
1Strana zdravého rozumu63,01
5Právo a Spravedlnost10,50
6Nezávislí21,00
9Občanská demokratická strana5728,64
10Česká strana sociálně demokratická5125,62
11SNK Evropští demokraté52,51
12Unie svobody-Demokratická unie10,50
14Pravý Blok52,51
154 VIZE52,51
18Strana zelených115,52
20Komunistická strana Čech a Moravy2412,06
24Křesť. a dem. unie - Čs. strana lidová3115,57
Celkem platných hlasů 199, z 312 voličů se zúčastnilo 200 (volební účast 64 %).   

Zprávy základní školy

V souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje školské soustavy zpracovávají jednotlivé školy v České republice vlastní školní vzdělávací plány, které by měly především zvýšit úroveň výuky a zároveň posílit úlohu školy v regionu jako vzdělávacího a komunitního centra s důrazem na regionální zvláštnosti a tradice.

Studenecká škola si již v loňském roce stanovila priority svého vlastního programu, se kterými již byli čtenáři Studeneckého zpravodaje seznámeni. V rámci přípravy a ověřování vlastního školního vzdělávacího plánu (výuka bude podle něj zahájena od 1. 9. 2007) byly již v tomto školním roce zařazeny do výuky projektové bloky.

Projekt Krajina za školou vznikl původně jako snaha o záchranu dokumentů a materiálů týkajících se zaniklých a zanikajících míst v naší krajině, především v oblastech českého pohraničí. Ve své současné podobě se zabývá především objevováním starších pramenů a jejich srovnáváním s dneškem. Žáci školy již shromáždili celou řadu velice cenných pramenů včetně historických fotografií, ke kterým budou postupně pořizovány snímky zachycující současný stav. Výstupem tohoto dvouletého projektu bude výstava dvojic fotografií a knižní publikace, která by měla vyjít na podzim v roce 2007.

Na základě zapojení naší školy do projektu Krajina za školou – zmizelé Sudety (oblast, ve které bydlí mnoho dětí ze školy patřila k takzvaným Sudetům, jsou to obce Zálesní Lhota, Nedaříž, Horka u Staré Paky) získali žáci i učitelé Základní školy Studenec zdarma přístup k výukovým internetovým stránkám zaskolou.cz.

Pod vedením paní učitelky Adolfové a Cermanové se jedna skupina 25 dobrovolníků z 6.–9. třídy rozjela za informacemi do státního archivu do Semil. V archivu si pro naši skupinku připravili spoustu materiálu (map, knih, kronik) k tématu Sudety.

S prací nám pomáhal i jeden pracovník archivu, který byl velmi dobře na naši návštěvu připraven a dokázal zodpovědět všechny dotazy, které si děti na závěrečnou diskusi připravily. V knihách a kronikách jsme našli spoustu zajímavých a užitečných informací. Děti nejvíce zaujalo, když ve starých kronikách našly, kdo dříve bydlel v jejich domě. Velkou radost měli „Lhoťáci“, když na mapě Studence a Zálesní Lhoty objevili, že kopec Strážník „patří“ Zálesní Lhotě.

Myslím, že většina dětí byla v archivu poprvé a určitě je způsob vyhledávání informací v této instituci alespoň trochu zaujal.

Vedle dřívější i současné podoby některých míst v obci a jejím okolí se tento projekt zaměřuje i stará řemesla a jejich tradici a pokračování v nejbližším okolí. V této souvislosti proběhly ve škole nebo přímo v řemeslných dílnách pracovní dny, při kterých si žáci osobně vyzkoušeli, co takové řemeslo všechno obnáší. Samozřejmě nemohlo být opomenuto košíkářství, s nímž byl Studenec spojen především na konci 19. století, kdy došlo k výrazné krizi domácí tkalcovské výroby a právě košíkářství mělo přinést nový zdroj obživy studeneckým tkalcům.

K typicky krkonošským řemeslům patřilo i sklářství v různých podobách a formách. V naší obci se zachovala ještě výroba skleněných figurek zásluhou Václava Stránského. Proto ani toto řemeslo nemohlo v rámci projektových dnů chybět.

I zde si žáci mohli vyzkoušet práci se sklem a výrobu skleněných figurek, která vyžaduje nejen zručnost, ale i fantazii a dostatek výtvarných dovedností.

PaedDr. Petr Junek

Historická fotografie – Studenec U Lípy

Fotografie – návštěva v semilském archivu

Fotografie z řemeslných projektů: košíkářství, sklářství


Dalším projektem o lidových řemeslech v obci Studenec byl projekt Sedlář.

Kůže a kožešina patří k nejstarším přírodním materiálům, které kdy člověk využíval. Začalo to již v dávném pravěku… Člověk se postupně učil kůže zpracovávat a vyvíjela se tak současně i mnohá řemesla – koželuh, sedlář, řemenář, uzdař, švec…, ale šikovné ruce jednoho řemeslníka dokázaly mnohdy skloubit umění všech uvedených řemesel.

Zájemci o toto řemeslo se vydali společně za jedním místním sedlářem, který nás obohatil nejen svými znalostmi, ale především okouzlil svou zručností a umem. Je to „pan sedlář“ Jaroslav Jeník.

Práce sedláře spočívala v době našich „babiček a prababiček“ především v šití postrojů na hospodářská zvířata. Koně si mohl dovolit jen málokdo, a tak se do prací na poli nejčastěji v našich krajích zapřáhla kravka, kterou měla téměř každá chalupa. Sedlář ale dokáže i jiné rozličné výrobky z kůže…

Krásné upracované ruce pana Jeníka nám předvedly, jak se kůže připravuje a sešívá. Je k tomu zapotřebí spousty nástrojů, které jsme mnohdy ještě neviděli. Víte například, co je hranořízek? Nebo k čemu slouží čtvrtměsíc?

Sedláři veškerou kůži řezali, nikdy nestříhali (ono to ani moc dobře nejde, jak jsme si sami ve škole vyzkoušeli). K řezání sloužily různé typy nožů, jedním z nich je i čtvrtměsíc. Hranořízkem se seřezávaly strany, aby nebyly ostré…

Ale ono ani samotné šití není tak jednoduché… Zkuste si propíchnout silnou kůži, my se přiznáme, že nás z toho pěkně bolely ruce. Sedlář si ale umí poradit. Kůži si upne a k práci si sedne. K tomu mu slouží „koza“. Aby ho nit hezky poslouchala a nekroutila se, nejdříve se musí navoskovat. Na každý konec nitě se připraví pořádná jehla (ani její navlékání není zcela jednoduché) a pak se šije současně z obou stran. Než se jehly při práci potkají, musí jim šídlo připravit cestu (tedy dírku). A pak se šije a sešívá… Na konci se sedlář vrací o jeden a půl stehu zpět, aby se výrobek nepáral.

Sedlář umí kůže nejen sešít, ale pomáhá si i nýtováním (například u tašek).

Pan Jeník nám kromě svého umu předvedl i svou „dílnu“, kde jsou všechny ty nám neznámé nástroje ukryté. A zavzpomínal na své „učení“. K řemeslu mu pomohl tatínek, který mu sedlařinu navrhl, ale především „pan mistr“, u kterého zůstal v dílně ještě několik let po vyučení.

Sedlář pan Jeník nám prozradil, že ho práce stále těší. Především má radost z díla, které slouží ostatním lidem. Je spokojený, když vidí spokojenost druhých. Jeho řemeslo se mu stalo koníčkem.

Za krásné vyprávění, představení řemesla sedlařského, vyzkoušení mnohých nástrojů a trpělivost děkují žáci třetí třídy s třídní učitelkou J. Šulcovou. A já musím přidat: „…díky, dědo, jsem na tebe hrdá.“

A jak program hodnotí samotní žáci? Celá třetí třída napsala o sedláři moc hezké povídání. Všichni si zaslouží velikou pochvalu. Z mnoha příjemných příspěvků vybíráme jeden. Jeho autorem je Míša Fejfar.

„Mě nejvíc zaujalo navlékání. Pan Jeník je nejlepší sedlář, co jsem kdy potkal. Až potkám jiného sedláře, tak se ho poměřím s panem Jeníkem. Sedlář vyrábí sedla, tašky. Sedlář je hrozně šikovný. Dělal tu sedlařinu pradědeček, dědeček a otec. Sedlářů je míň a míň. Sedlář má mnoho práce. Náš sedlář dělá dobrou práci. Náš sedlář má upravenou dílnu.“

Mgr. Zuzana Weissová

Fotografie: děti zkoušejí, sedlářovy nástroje, sedlář při práci poprvé, podruhé, potřetí


Projektem pro předškoláky, školáky, rodiče a všechny přátele byl projekt žáků 4. ročníku Vítání jara.

První jarní den byl pro nás významný nejen tím, že právě začalo astronomické jaro, ale i vzácnou návštěvou, kterou jsme ve škole očekávali. Byli to rodiče a sourozenci čtvrťáků, jenž školní lavice dávno opustili a dnes s námi přišli oslavit začátek jara. Další hosté školu ještě nepoznali, protože byli z mateřské školy.

Pro malé návštěvníky měla čtvrtá třída na dopoledne připravenou dramatizaci čtyř „Krkonošských pohádek“ Marie Kubátové. Podle potlesku po představení se dalo soudit, že divadlo se povedlo a herci i diváci byli spokojeni. Na památku po „mateřince“ nám zůstaly pěkné obrázky pohádkových postaviček.

Pak se rozběhly přípravy na odpolední část. Bylo potřeba nachystat dobroty k snědku, vyzdobit slavnostní jídelní tabuli, zkontrolovat kostýmy po dopolední generálce a upřesnit další program. S ubíhajícím časem nervozita vrcholila, ale nakonec se všechno podařilo stihnout včas.

Po třetí hodině odpolední se začali scházet naši hosté a do půl 4 byla čtvrtá třída zaplněná k prasknutí. Vítání jara mohlo začít.

Prvním bodem programu bylo divadlo. Představitelé Krakonoše, Ančete, Kuby, hajného, Trautenberka a babky kořenářky hráli jako o život a velký aplaus jim byl zaslouženou odměnou.

Potom se ale role trochu obrátily. Z herců se stali organizátoři. Na návštěvníky čekala připravená stanoviště, kde měli prokázat své schopnosti v hodu míčem na cíl, oživit si výtvarné dovednosti při kreslení se zavázanýma očima, uhádnout hádanku či vypočítat příklad. Zkrátka dospěláci se mohli zase na chvíli vrátit do dětských let. Ze začátku byli trochu ostýchaví, ale potom se všichni pustili do plnění úkolů.

Při společné zábavě všem pořádně vyhládlo, takže se pozornost zúčastněných obrátila k tabuli plné „mňamek a dobrůtek“. Recepty dodaly maminky a šikovné děti je realizovaly v praxi. Nastal čas hodování, povídání a pohody.

Kluci a děvčata měli možnost poznat rodiče v trochu „nerodičovské roli“, seznámit se s maminkami a tatínky svých spolužáků. Dospěláci viděli své i jiné děti v nové situaci a mnozí byli příjemně překvapeni, co to jejich „zlobidlo, lenoch nebo nemotora“ dokáže. Všichni si pochvalovali, jak šikovné, nápadité a nebojácné děti to jsou. Shodli se i na tom, že takové neformální setkání je moc potěšilo a pokud je zase někdy pozveme, tak určitě přijdou.

V příjemné zábavě rychle uteklo celé odpoledne a hosté se začali pomalu rozcházet. Nám pak zbyl ještě úklid třídy a hurá domů.

Jsme moc rádi, že se nám tato akce povedla a už přemýšlíme, co dalšího společně podnikneme.

PaedDr. Miloslava Jindrová

Fotografie z vítání jara – rodiče

Fotografie z vítání jara – děti


K velice zdařilým projektům je třeba zařadit projekt Krakonoš za školou.

Potkat Krakonoše za bílého dne v pátek ve Studenci, zasoutěžit si, vyhrát v tombole a vyzkoušet lyže zvané „dřeva“ z doby hraběte Harracha, to se opravdu každý den nestává.

Počasí sice nebylo ani trochu jarní, ale náš Krakonoš byl úžasně pohádkový a „melžil“ tak, že 2 hodiny nekáplo, ba ani nesněžilo. Rozdával pohledy s podpisem, knoflíky a odstartoval nám všechny soutěže.

Závod koňských spřežení (saní) byl nejobsazenější (3 × 3 čtyřčlenné skupiny) a vítěz z každé skupiny se zúčastnil finále, kde zvítězila náhodně vylosovaná skupina nejlepších běžců naší školy ve složení: Eva Bartoňová, Kristýna Šemberová, Zdeněk Klíma s kočím Dominikou Kalenskou.

Štafety (5 × 100 m) měly jako zpestření vždy jednu paní učitelku v družstvu a starodávná „dřeva“ ukázala všem, že naši předkové dělali všechno poctivě. Vyhrála štafeta „rozjetá“ Mgr. Petrou Faistaverovou – Sváťa Čech, Lukáš Vancl, Jan Pacholík a David Kulhánek.

Záchranná akce měla malý háček, každý zachráněný se v cíli nacházel v horším stavu nežli před startem, ale byla to jen legrace a zvítězilo družstvo: Lucie Braunová, Iva Braunová a Martin Vydra.

Andílci ve sněhu, hod sněhovou koulí a věštírna byly další atrakce, přičemž fronta do věštírny se vůbec nezmenšovala, těžko však říci, jaký pohled do budoucnosti se tam naskýtal…

Nejlepší maskou se stala čarodějka z 1. třídy Mirečka Mattauchová, všechny masky i dobové obleky byly skvělé a vítězka měla velkou konkurenci především toho času v „paní ředitelce“ v přiléhavé haleně, skládané sukni a šátku na hlavě.

Občerstvení u Věrky bylo sladké, za koblihy patří dík především naší školní jídelně. Úloha „moderátora“ byla snadná, jelikož mikrofon zprovozněný Mgr. Petrem Baudyšem umožňoval komunikaci téměř až s Jilemnicí a nebýt časového omezení naší akce, moderátorka Mgr. Romana Macháčová by tam mluvila ještě dnes…

Vítězové ze všech soutěží si od nás odnesli diplomy, věcné ceny a sladkosti. V tombole jakoby náhodou vyhrál každý a nejcennější věc, kterou si mohli odnést všichni, byl zážitek z účasti.

Velká pochvala patří žákům 9. třídy a 7. A, kteří celou akci připravovali. Dík patří ing. Petře Cermanové, hlavní kameramance, dále Mgr. Zuzaně Weissové, hlavní fotografce. Poděkování patří i vedení školy, které této akci dalo prostor a též zajistilo nezbytné prostředky pro její konání.

Vloudilo se i pár chybiček, mimo jiné nedostatek času a též vy, kteří jste tu s námi nebyli, jste udělali velikou chybu, doufejme tedy, že vše budeme moci příště společně napravit, ale stejně nutno říci, že nakonec to byla prima věc…

Mgr. Romana Macháčová

Fotografie: Krakonoš a děti, lyžaři, Krakonoš a učitelé


Mimořádný úspěch mezi žáky měla i další z projektových akcí věnovaná historii a současnosti sportu. Vedle besedy o historii lyžařského sportu navštívil naši školu vítěz Světového poháru Jakub Janda s dalšími členy reprezentačního družstva Borkem Sedlákem a Romanem Koudelkou.

Fotografie – Návštěva lyžařů reprezentantů

Ach ty zuby

„Tak děti, příští týden jdeme k paní zubařce.“

Tahle věta vyvolá ve slabších jedincích paniku. Ti otrlejší se sice těší na den volna, ale lehké chvění u žaludku pocítí i oni.

V letošním roce jsme se se čtvrťáky pokusili tuto pro leckoho nemilou událost zbavit příchuti strachu, nejistoty a obav. Projekt „Zdravé zuby“, který každoročně přichází na naši školu, jsme pojali jako několikaměsíční hru. Do té jsme se snažili postupně zapojit všechny předměty a také udělat něco pro své zdraví.

Náš program jsme ohraničili podzimní a jarní návštěvou v ordinaci zubní lékařky Marie Mühlové ve Studenci. Paní doktorka většinu dětí během roku dvakrát zkontroluje. Zpravidla přidá i pochvalu, ale bohužel u některých i upozornění na zanedbané zuby. Podzimní kontrola úspěšně proběhla, projekt může začít.

Nejdříve všichni dostali dvoulist s hádankami, úkoly a kvízy. S chutí se pustili do řešení otázek, spojených s péčí o chrup. Získané vědomosti zúročili v závěrečném testu a byli odměněni diplomem.

Jedna z pohotových reakcí byla: „Při vyplňování testu jsem se dobře bavil, protože jsem mohl své sestře spočítat, kolik má v puse zubů.“

Ve výtvarné výchově připravily děti plakáty na téma „Ten, kdo má své zuby rád, musí o ně pečovat“, což bylo i heslo tajenky. Z obrázků vznikla výstava, která zdobila v předvánočním období chodbu školy.

Mnoho dětí si získané vědomosti vyzkouší radši na vlastní kůži. K tomu se našla také příležitost vyhlášením dne „zdravých svačin“. V tento den by měli všichni stomatologové velkou radost. Maminky pomohly s přípravou doma a potomci ve škole s ohromnou chutí konzumovali.

Rozruch způsobilo i čištění zubů v praxi, kterému předcházelo teoretické povídání o správném postupu. Zúčastnění se shodli, že v rodinách patří mezi nejpoužívanější pasty Aquafresh, Odol, Signal, Fluora a Colgate.

Většina dětí přežila tuto fázi bez úhony, protože vědí, že by si zuby měl každý u nich čistit nejméně dvakrát denně.

Jeden z chlapců to okomentoval: „…a po svačině jsme si pod dohledem paní učitelky šli čistit zuby, ale já měl nový kartáček a on smrděl novotou a já když jsem ho strčil do pusy, tak jsem se mohl pozvracet.“ I přes tuhle zkušenost přežil i on.

V hodině slohu jsme společnými silami vytvořili dotazník, na jehož konečné úpravě zúročili někteří své vědomosti a dovednosti z hodin informatiky. Jiní využili svých výtvarných schopností či úhledného rukopisu.

Potom se z obyčejných čtvrťáků stali na několik dní novináři. Ve volných chvílích zpovídali své rodiče, babičky a dědečky, ale hlavně kamarády z jiných ročníků.

Pro některé nezávazné povídání se spolužáky, pro jiné cenná zkušenost jak překonat ostych a strach, ale hlavně sám sebe. Ptejte se na něco kluka z páté třídy, když jinak kolem něj chodíme obloukem. To už chce kus odvahy. A jedna z reakcí: „První třídy jsme se neptali, protože by měli šok.“

Získané údaje posloužily v matematice k zakreslení jednoduchých diagramů. Jejich zpracování proběhlo ve skupinách a za velkého dohadování, jestli náhodou někdo něco nenahlásil dvakrát nebo zapomněl úplně.

V tomto případě „statistika nebyla vůbec nuda“ a my jsme získali nejen cenné údaje, ale i cennou zkušenost se spoluprací v týmu. Všichni přece chceme být nejlepší, ale často se nám nedaří táhnout za jeden provaz.

„Děti, 15. 3. jdeme k paní zubařce.“

Už je tady zase ta „hrozná“ věta.

Opravdu hrozná? Zdá se, že panika není tak veliká a chvění u žaludku není tak intenzivní. Od podzimu mnozí vyrostli a zmoudřeli. Při práci na projektu snad ztratili trochu strachu a hlavně vědí, že opravdu platí heslo: „Ten, kdo má své zuby rád, musí o ně pečovat.“

A my dodáváme: „…nemusí se zubaře bát.“

Všechny body projektu Zdravé zuby jsou splněny. Zdá se, že už není co řešit. Paní doktorka nám po vyšetření potvrdila soutěžní kartu.

Ale co bude s tou zapeklitou otázkou? „Uhodneš, kolik dětí nám v letošním školním roce (do 15. 5.) odešle tuto soutěžní kartu?“ To je na programu dne.

Někdo „střílí od boku“, jiný jde na věc šalamounsky a použije technické vymoženosti. Vždyť na internetu se dá najít věcí! Pro další je problém odhadnout tak velké číslo. Všichni však tajně doufají, že přece jen něco vyjde. Ceny jsou tak lákavé. „Že by zájezd? No to asi ne. Ale tričko taky není špatné. Pastu na zuby má mamka koupenou. Tak aspoň tu žvýkačku nebo propisku.“ Tyhle věty se nesou třídou při debatách nad správným řešením.

Jestli se na nás štěstí usměje nebo ne, to už za nás vyřeší někdo jiný. Nám zůstane dobrý pocit, že jsme strávili příjemně část školního roku a už se moc těšíme na prázdniny.

P. S.: Ze slohové práce žákyně 4. třídy Jany Šimáčkové: „…jestli 15. 3. 2006 uslyšíte něčí řvaní a ječení, tak se nedivte. To mně trhají zub!!!“

Vaši čtvrťáci

A další podrobnosti se dozvíte ze slohových prací zúčastněných žáků. Za všechny jen pár perliček a postřehů:

…když jsme navštívili zubního lékaře, tak polovině třídy musela paní doktorka zuby ošetřit, ale mně ne, protože jsem tam nebyl… (Daniel Hák)

…byla to zábava až na návštěvu zubaře… (Jan Pánek)

…je něco mezi listopadem a prosincem a my jdeme k paní zubařce… (Lucie Pacholíková)

…test byl jednoduchý, ale nějaké otázky byly zapeklité… (Daniel Mejvald)

…následující den jsme si do školy nachystali zdravou svačinku. Mňam, to byla dobrota… (Sebastian Hájek)

…mnoho dětí se tam bálo vkročit a někteří v ordinaci dokonce i omdleli… (Simona Hamáčková)

…díky projektu „Zdravé zuby“ už o svých zubech víme více a nyní záleží jen na nás, jak se o ně postaráme, aby nám co nejdéle vydržely… (Sebastian Hájek)

Projekt Zdravé zuby

Chodím do 4. třídy Základní školy Studenec. Dvakrát ročně navštěvujeme s celou třídou zubního lékaře. Po poslední návštěvě zubního lékaře nám byly ve škole rozdány testy pro 2., 3., a 4. třídu. Každé třídě jinou obtížnost. Z testu nám vyšla tajenka a potom nám škola rozdala diplomy s našimi jmény. Každý z nás jsme vyrobili výkres a udělali výstavku na téma: PÉČE O CHRUP. Na chodbě jsme vylepili heslo z tajenky: TEN, KDO MÁ SVÉ ZUBY RÁD, MUSÍ O NĚ PEČOVAT. Na druhý den jsme si každý přinesl ukázku zdravé svačiny. Všichni jsme se shodli na ovoci a zelenině. Také jsme si měli přinést každý svůj zubní kartáček a pastu. Prováděli jsme pod dozorem paní učitelky správnou techniku čištění zubů. Potom jsme si každý připravili svůj dotazník a ptali jsme se jako novináři žáků prvního stupně na otázky, které se týkaly zdravých zubů a pracovali jsme s diagramy v matematice. Dostali jsme soutěžní karty s potvrzením paní zubařky a měli jsme za úkol uhodnout, kolik dětí v ČR odešle tuto soutěžní kartu. Ve středu 15. 3. 2006 jsme šli zase k zubaři. Hurá – Konec.

Mojmír Křížek

Začalo to tím, že jsme navštívili zubního lékaře. Já jsem se vždycky zubního lékaře bála, protože když jsem byla malá, měla jsem v zubu zánět. Když mě ho paní doktorka Mühlová trhala, řvala jsem na celou ordinaci. Tentokrát mi však nic nedělala. Příští týden jsme dělali testy. Z nich nám měla vyjít tajenka. Všichni jsme za odměnu dostali diplom. O výtvarné výchově jsme dělali plakát, který jsme dali na výstavu a ze kterého jsme měli heslo. Pak jsme si do školy měli přinést zdravou svačinu. Já jsem například měla žvýkačky Orbit bez cukru, mrkev a obilný chléb. Hned po zdravé svačince následovalo čištění zubů. To mě celkem bavilo. Další den jsme měli mít dotazníky. Hráli jsme si na novináře celých 14 dní. Když tohle skončilo, následovaly diagramy do matematiky. 10. 3. 2006 jsme dostali kartu se soutěžní otázkou: Uhodneš, kolik dětí nám v letošním roce odešle tuto soutěžní kartu? A zadáš svůj odhad. Za to můžeme vyhrát zájezdy, trička, pasty, žvýkačky a propisky. Ukončíme to zase návštěvou zubního lékaře, takže jestli 15. 3. 2006 uslyšíte něčí řvaní a ječení, tak se nedivte, to mně trhají zub!!!

Jana Šimáčková
  1. Zubního lékaře navštěvuji rád, protože mám zdravé zuby a paní doktorka mi nic nedělá.
  2. Při vyplňování testů jsem se dobře bavil, protože jsem mohl mé sestře spočítat kolik má v puse zubů. V testu jsem obstál a na památku jsem dostal diplom.
  3. Ve škole jsme kreslili plakát s názvem „Zdravé zuby“, pro které jsme pak uspořádali výstavu s heslem „Ten, kdo má své zuby rád, musí o ně pečovat“.
  4. Na svačinu do školy nosím ovoce, abych měl zdravé zuby.
  5. Jednoho dne jsme se celá třída domluvili a přinesli jsme si kartáček s pastou a po jídle jsme si všichni vyčistili zuby.
  6. Paní učitelka nám sestavila dotazník, kde bylo, jak kdo se stará o své zuby a my si zahráli na novináře a ptali jsme se spolužáků z jiných tříd. Bylo to zajímavé.
  7. V hodině matematiky nám paní učitelka dávala otázky a z odpovědí jsme potom všichni dohromady sestavili diagram.
  8. Od paní doktorky jsme obdrželi kartu se soutěžní otázkou, kolik dětí v letošním roce navštívilo zubního lékaře. Rád jsem kartičku vyplnil, protože za správnou odpověď jsou lákavé ceny.
  9. O tom, jak se kdo o své zuby stará se jdeme přesvědčit ve středu k paní doktorce na zubní středisko.
  10. Tento projekt s názvem „Zdravé zuby“ jsem absolvoval moc rád a těším se, že bude další v blízké době s jinou tématikou.
Martin Bartoň

Poprvé jsme šli k paní zubařce. A pak paní učitelku napadlo, že bychom mohli udělat dotazník. A tak jsme si vymysleli do početníku otázky. Doma jsme si to museli napsat na veliký papír nebo na počítači. Napsali jsme to dvakrát, protože jsme se měli ptát i rodičů, babiček a dědečků. Když jsme měli vyplněný dotazník, tak ve škole jsme dělali diagram. Druhým dotazníkem jsme se ptali dětí z 5., 3. a 2. třídy. Paní učitelka si vybrala z našich dotazníků a nakopírovala ho. První třídy jsme se neptali, protože by měli šok. Poprvé jsme se šli ptát do páté třídy. Dominik Paulů odpověděl na otázku: B: 3BIT, párek v rohlíku s kečupem. Pak jsme šli do třetí třídy a Petr Horáček odpověděl na otázku: Jíš zdravě? – Ne a na druhou: Co by sis vybral ke svačině? A: chleba, sýr, máslo, jablko. A ve druhé třídě Jakub Vancl odpověděl na otázku: Co by sis dal ke svačině? B: párek v rohlíku s kečupem. Pak jsme to porovnali. A za čtrnáct dní jsme se zúčastnili soutěže, abychom odhadli, kolik dětí bylo na vyšetření u zubaře. V této soutěži můžeme vyhrát: zájezd do zahraničí, tričko, zubní pastu, žvýkačky a propisku.

My půjdeme k paní zubařce ve středu 15. 3. 2006.

Vojtěch Horáček

Za MUDr. Evou Kupkovou

Paní MUDr. Eva Kupková se narodila v roce 1939 v nedaleké vesničce na Novopacku. Vystudovala lékařskou fakultu a dne 1. 8. 1962 nastoupila do jilemnické nemocnice, kde strávila celý svůj život. Po většinu svého života pracovala na interním odděleni. Zpočátku jako sekundární lékařka, postupně si doplňovala a zvyšovala svoji kvalifikaci. I. atestaci složila v roce 1965 a II. atestaci pak v roce 1972. O deset let později byla jmenována zástupkyní primáře interního oddělení a v roce 1986 převzala do svých rukou zodpovědnost nejvyšší, stala se primářkou interního oddělení. Tuto funkci vykonávala do roku 1990. Její největší zásluhou bylo vybudování kvalitní jednotky intenzívní péče a její zprovoznění v souladu s náročnými požadavky na její výkon.

5. ledna roku 1965 jí byla svěřena poradna pro nemocné s úplavicí cukrovou neboli diabetem. Onemocnění diabetu a diabetikům věnovala maximum své péče. Počátkem 90. let, v souladu s dobou diabetickou ambulanci zprivatizovala, aby ji pak na sklonku života v červnu 2005 prodala a vrátila zpět do lůna jilemnické nemocnice. Přesně 40,5 roku věnovala svůj veškerý um a znalosti ve prospěch těch, které postihla nevyléčitelná a svým způsobem i zákeřná nemoc, diabetes.

Za její práci a hluboce lidský přístup ke všem pacientům jí upřímně děkujeme.

Vojtěch Korotvička, Svaz diabetiků ČR ÚO Jilemnice

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Fotbalová sezóna 2005/2006 se ve stínu mistrovství světa v kopané blíží ke svému závěru. S konečnou bilanci seznámíme čtenáře Studeneckého zpravodaje v příštím čísle. Před posledními koly lze hovořit o mírné spokojenosti, obě družstva dospělých se ve svých soutěžích zachránila, A dorost obsadil 5. místo v I. A třídě, B dorost 4. místo v okresním přeboru, starší žáci 7. místo v okresním přeboru (k postupu do finále jim chybělo 5 minut hrací doby), mladší žáci získali 2. místo v okresní soutěži OFS Trutnov a minižáci skončili na 4. místě v okresním přeboru.

Orientační běh

Družstvo žáků statečně bojuje s Jilemnicí a Trutnovem o 5. místo ve Východočeském poháru, Štěpán a Tomáš Kučerovi se zúčastnili reprezentačního soustředění Východočeské oblasti, štafeta starších žáků (Uvízl, M. Kučera, M .Klouček) získala bronz na Mistrovství Východočeské oblasti a veterán Jiří Marek se stal v Dobrušce přeborníkem VČO ve sprintu.

Poprvé naši závodníci navštívili i závody mimo ČR a zdatně si vedli na třídenních závodech ve Schmiedebergu v Krušných horách (na stupních vítězů Petra Cermanová, Marek Uvízl a Štěpán Kučera).

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Studenečtí orientační běžci navštívili drážďanský Zwinger

Školní sportovní klub

Tradičně velice bohatou sportovní činnost má za sebou ve 2. pololetí školního roku 2005/2006 Školní sportovní klub a opět si připsal do galerie svých úspěchů několik významných umístění včetně zisku titulů okresních či krajských přeborníků a v jednom případě i postup do závěrečného celostátního kola školních sportovních soutěží.

Přestože je už léto na spadnutí, musíme na úvod sportovních zpráv připomenout ještě ryze zimní výsledky (však se také dlouho zima držela). Velice úspěšně si vedli naši běžci na lyžích na krajském kole v běhu na lyžích školních družstev v Bedřichově a získali celkem 8 medailí (zlaté Jan Boura, Eliška Plecháčová a Lukáš Vancl, stříbrné Honza Šulc, Petr Plecháč a Pavlína Bourová, bronzové Zdeněk Klíma a Martin Klouček).

Již tradičně uspořádal Školní sportovní klub okrskový turnaj ve florbale starších chlapců a ve volejbale starších dívek. Florbalového turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev a postup do okresního turnaje si vybojovali domácí hráči ze Studence a florbalisté z Horné Branné. V okresním kole v Turnově se zástupcům jilemnického okrsku příliš nevedlo a skončili v poli poražených. Okrskového turnaje ve volejbale dívek se zúčastnila pouze dvě školní družstva (Jilemnice a Studenec), a tak si obě zahrála i v okresním kole v Turnově. Studenecké dívky nenavázaly na úspěchy svých předchůdkyň z minulých let a skončily v okresním kole bez vítězství.

Jaro patří i dlouhodobým celostátním soutěžím ve fotbale. Ti menší se připravují na velice oblíbený McDonald cup. Cesta našich celků trochu nešťastně skončila již v okrskovém kole v Jilemnici, kde nás vždy čeká velice těžký soupeř v podobě žáků jilemnické ZŠ I (sportovní škola). Ti mladší (do 3. ročníku) remizovali s Jilemnicí 1:1 brankou Péti Horáčka, a tak postupu rozhodovalo skóre (Jilemnice porazila Mříčnou 8:0, naši nejmenší pouze 7:0). Starší sehráli v přímém boji o postup velice kvalitní zápas s Jilemnicí na minihřišti za jilemnickou školou (turnaj by se dle pravidel měl hrát na polovině fotbalového hřiště, ale za něj musí prý školy v Jilemnici tvrdě platit), neproměnili dva pokutové kopy a další dobré šance. Utkání skončilo bez branek, a tak se z postupu zásluhou lepšího skóre radovala opět Jilemnice.

Pro starší žáky je určen CocaCola školský pohár a pořadatelem základního turnaje byl studenecký Školní sportovní klub. Tradičně našimi soupeři byly školy z Libštátu a Roztok. Hned v prvním zápase se rozhodovalo o dalším postupu v zápase Studenec–Libštát. Hosté s fyzicky vyspělejším týmem (včetně několika dorostenců hrajících oblastní soutěž, žáků 9. ročníku) zvítězili až v samotném závěru, když ve druhém poločase dokázala Eva Bartoňová vyrovnat na 1:1. Tři minuty před koncem se zranil Lukáš Lejdar, do té doby hrající bezchybně ve středu obrany, a hosté dokázali v poslední minutě dvěma góly strhnout vítězství na svou stranu. Zápas s Roztokami tak byl jen bojem o 2. nepostupové místo (Studenec–Roztoky 4:0 – David Ježek 2, Honza Máslo a Tomáš Palivoda).

Pro první stupeň je určena plavecká štafeta Plaveme s EU, při které zároveň proběhly školní plavecké závody. Nejlepšími studeneckými obojživelníky na prvním stupni jsou mezi dívkami Nela Suchánková, Anna Hanušová a Zuzana Hanusová a mezi chlapci Štěpán Kučera, Tomáš Kučera a Patrik Krejčí.

Velký prostor je věnován především lehké atletice. Pro 1. stupeň je určena především Kinderiáda, v níž se naši závodníci probojovali v loňském roce do celostátního kola. Letošní krajské kolo se konalo v Liberci a na stupně vítězů vystoupila dvakrát mezi jednotlivci Jana Šimáčková (1. místo v běhu na 60 m a 2. místo v hodu kriketovým míčkem) a jednou Kristýna Šemberová (3. místo v hodu plným míčem).

Další soutěží pro 1. stupeň je lehkoatletický trojboj, v němž jsme získali dva tituly okresních přeborníků (Kristýna Šemberová, Jana Šimáčková). Společně s nimi postoupila do krajského kola ještě Lenka Vydrová (3. místo) a pouze náhradníky jsou Zuzana Hanusová a Honza Pacholík (5. místa).

V soutěži všestrannosti 4. tříd v Jilemnici získali studenečtí čtvrťáci druhé místo o jediný bod za jilemnickou jedničkou. Z 244 zúčastněných žáků se umístila Jana Šimáčková na 2. místě (nejlepší mezi dívkami), do první desítky se vyšplhali ještě Honza Pacholík a Zdeněk Klíma.

Pro druhý stupeň je určen Pohár Rozhlasu školních družstev. Do krajského kola mezi vesnickými školami se probojovali mladší i starší žákyně a mladší žáci. Nejlepší individuální výkony podali Kuba Šmíd, Jirka Povr, Lucka Grofová, Eva Bartoňová, zdatně svým starším soupeřům konkurovali i čtvrťáci Jana Šimáčková a Zdeněk Klíma.

Velmi dobrých výsledků dosáhli i studenečtí závodníci ve školní olympiádě v orientačním běhu. V krajském kole v Liberci titul krajského přeborníka vybojoval Štěpán Kučera a družstvo HII (do 5. ročníku), mezi staršími si medaile odvezli Eva Bartoňová a Martin Klouček (2. místo) a Vendula Kalenská (3. místo). V celostátním kole v Hradci Králové nejlepšího individuálního umístění dosáhla Eva Bartoňová ziskem 7. místa, na stejném místě skončilo i studenecké družstvo.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Závodníci školního sportovního klubu

Orel Studenec

Stolní tenis

Oddíl stolního tenisu Orla Studenec vstoupil do třetí soutěžní sezony 2005–2006 se třemi družstvy. Dvě družstva dospělých a jedno družstvo žáků. A družstvo dospělých hrálo v okresním přeboru první třídy, B družstvo dospělých v okresním přeboru druhé třídy a družstvo žáků v okresním přeboru. První družstvo dospělých hrálo po celou sezonu v klidném středu tabulky a skončilo z deseti zúčastněných družstev na 7. místě s bilancí 6 vítězství, 2 remízy, 10 porážek. Rezerva mužů dopadla ve své soutěži bohužel neslavně. Byla poslední, tedy desátá s jediným vítězstvím. Barvy A mužstva hájili Josef Jebavý, Zdeněk Kobrle (z Martinic), Jan Kuřík, Jan Vancl a ve dvou utkáních vypomohl Josef Horáček. V B mužstvu se vystřídalo více hráčů, a to: bratři Miroslav a Martin Hylmarovi, Josef Tichý, Martin Šimáček st., Martin Šimáček ml., Leoš Zahradník, Vít Kuřík a opět Jan Vancl a Josef Horáček.

Radost jsme měli z působení našich žáčků Martina Šimáčka, Matěje, Jana a Martina Kuříkových, Jana Pacholíka, Jakuba Hylmara. Ke konci sezony se tréninků ještě zúčastňovali Daniel Mejvald a Petr Hák. Žáci skončili z pěti družstev třetí v okresním přeboru, když museli často bojovat s mnohem staršími soupeři. V individuálních soutěžích Martin Šimáček vybojoval titul okresního přeborníka v mladších žácích a na krajských přeborech se dostal mezi osm nejlepších hráčů. Na okresních přeborech získali přední umístění i ostatní členové družstva jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře.

Závěrem bych chtěl poděkovat za přízeň, kterou se podařilo tomuto pěknému sportu získat alespoň u několika občanů z naší obce, kteří si, snad rádi, jdou ping pong zahrát.

Jan Kuřík

Volejbal – ženy

Ženy mají za sebou další mistrovskou sezónu. V krajské soutěži II. třídy držely po podzimu skvělou 3. příčku. Jarní rozjezd byl však o něco horší, a tak nakonec skončily na 5. místě. Pro lepší výsledky by bylo třeba tým rozšířit, aby se na zápasy nejezdilo v 6 či 7 hráčkách. Posilami týmu by měly být v budoucnu mladé hráčky, z nichž např. Mirka Šikolová a Veronika Pešková již stabilně za ženy nastupují a patří k oporám týmu.

I v novém soutěžním ročníku přihlašujeme „áčko“ do krajské dvojky a věřme, že se děvčatům povede minimálně tak jako letos. V krajském přeboru nastoupí znovu také dorostenky (vzhledem k věku již naposled) a rádi bychom také přihlásili ženské „béčko“ do okresního přeboru, v němž letos již hrálo.

Pro všechny tabulky platí: vítězství = 2 b., porážka = 1 b., kontumace = 0 b.

Konečná tabulka krajské soutěže II. třídy žen 2005/2006
1. Zbečník „B“2825380:2553
2. Žacléř2823574:3251
3. Malšovice28161255:4244
4. Slavia HK „C“28151357:5043
5. Orel Studenec „A“28131553:5441
6. Vrchlabí28111745:6137
7. Jezbiny2862231:7534
8. Lánov2832524:8031
 
Tabulka okresního přeboru žen 2005/2006 před posledním kolem
1. Poniklá „A“1010030:220
2. Orel Studenec „B“103713:2413
3. Poniklá „B“102810:2712
 
Konečná tabulka krajského přeboru juniorek 2005/2006
1. Záměl - Vamberk2828084:1056
2. Vrchlabí2824476:2052
3. Slavia HK „A“2820868:3548
4. Trutnov28121645:5640
5. Náchod28121644:5140
6. Orel Studenec2882035:6536
7. Dvůr Králové2882033:6736
8. Slavia HK „B“280283:8428

Jednota ORLA ve Studenci Vás srdečně zve na 11. ročník

Volejbalového turnaje smíšených družstev

Místo konání: hřiště před školou a u sokolovny

Termín: sobota 26. 8. 2006 od 8.00 h. Los v 7.45 u školy.

Hraje se dle platných pravidel – BEZ LIBERA. Turnaje se mohou zúčastnit libovolná družstva. Družstvo tvoří 6 hráčů + libovolný počet náhradníků. V každém družstvu musí být na hřišti neustále 6 lidí, z toho minimálně 2 ženy. Muži nesmějí být registrováni u ČVS (bez ohledu na to, zda hrají soutěže nebo nehrají), ženy mohou být registrované.

Každé družstvo má povinnost dodat rozhodčího a zapisovatele.

Muži jsou povinni na vyžádání pořadatele předložit občanský průkaz kdykoli v průběhu turnaje. Kdo nepředloží, nehraje!

Startovné ve výši 350 Kč za družstvo uhradí vedoucí družstva při losování.

Závazné písemné přihlášky a jmennou soupisku všech hráčů i hráček (u mužů s rodnými čísly!!!), kteří se turnaje zúčastní, doručte nejpozději do soboty 19. 8. 2006 (kdo nedodá v tomto termínu, platí startovné 500 Kč) na adresu:

Václav Urban, 512 33 Studenec 388

tel. 602 680 383

nebo na e-mail: vaclav.urban@cmss-oz.cz

Jednota Orla ve Studenci Vás srdečně zve na

folkový večer se skupinou Figury

(Markéta Šimková, Lída Urbanová, Vašek Urban)

Termín: sobota 8. července 2006 od 21.00

Místo: přírodní areál u ZŠ ve Studenci

(v případě nepříznivého počasí se akce přesouvá o týden, tzn. sobota 15. 7. 2006 od 21.00 – bude vyvěšeno na orlovně)

Přijďte posedět a pozpívat, občerstvení zajištěno

Studenecký zpravodaj 3/2006

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 4. srpna 2006

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.