Studenecký zpravodaj – číslo 4/2006

Obsah

Zájezd zahradníků z Libereckého kraje do Švýcarska

Zprávy obecního úřadu – tříděný odpad, organizace pro nevidomé a slabozraké

Soutěž o nejlepší fotografii z Krkonoš vyhlášená Svazkem měst a obcí Krkonoše

Ohlédnutí za školním rokem 2005/2006 – výlet na Veselý kopec, Superstar, sběr odpadu, nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci, přírodovědný kroužek, taneční skupina Speedy, Krakonošovy letní podvečery

Krakonošovy letní podvečery

Dětská diskotéka 22. 7. 2006

Sportovní klub Studenec – ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2005/2006, orientační běh, další sporty

Školní sportovní klub – atletické poháry, fotbalové turnaje a další


Fotografie na titulní straně – Bratři (snímek Michala Kučery z loňské fotosoutěže)

Zájezd zahradníků z Libereckého kraje do Švýcarska

Naskytla se mi příležitost podívat se do Švýcarska s odbornou skupinou zahradníků z Libereckého kraje na studijně-poznávací zájezd. Jako odborník jsem se necítila, ale taková nabídka se neodmítá, a tak jsem 25. 6. brzy ráno s dalšími 16 zahradníky z našeho kraje odjela do země hor, fialových krav a sýrů. Byli jsme rozmanitá skupina – soukromí zahradníci pěstující okrasné rostliny, zástupci z firem realizujících okrasné nebo rekreační zahrady a provádějících jejich údržbu, zahradní architekti, dále kolegové pracující ve státní správě (zástupci z CHKO Jizerské hory, Magistrátu města Prahy - odboru Ochrana prostředí) a dalších odvětvích, kterým se může vystudovaný zahradník věnovat. Studentem jsem byla jen já a na tomto zájezdu jsem se přesvědčila, že praxe je v našem oboru největším učitelem.

Než začnu stručně vyprávět o našem bohatém programu, vysvětlila bych, co to vlastně kooperace je. Kooperace vznikla po roce 1989, tedy po pádu komunismu. Hranice se otevřely a s nimi i jiné možnosti. To všichni víme. Přesnou historii a důvod založení kooperace neznám, ale vím, že začaly spolupracovat švýcarský kanton St. Gallen a Liberecký kraj. V důsledku této spolupráce vznikla i organizace, kterou založila švýcarská strana. Tato organizace má zajišťovat zájezdy do Švýcarska za účelem poznávání, nasbírání nové inspirace i vzdělávání v různých oborech, v kterých se daná skupina návštěvníků z Čech pohybuje. Do Švýcarska za novými zkušenostmi jeli například zdravotní sestry, pracovníci pojišťoven, starostové obcí a lidé z mnoha dalších oborů. A tak se po 17 letech podařilo zorganizovat takový zájezd i pro zahradníky.

Teď zpět k našemu zájezdu. Ve Švýcarsku nás ubytovali ve vojenském podzemním krytu s kuchyní, jídelnou, několika ložnicemi a se sociálním zařízením. Byl to zajímavý zážitek prožít pár dní v podzemí. První den nás čekalo seznámení s panem Brunem Dudlem, který tyto zájezdy zajišťuje už od začátku této organizace. Spolu se svou manželkou vytvořili i nám nabitý program k tématům naší práce. Nemyslím si, že by vás zaujal přesný výčet každého našeho dne, tak se pozastavím jen u zajímavých postřehů, které nesouvisí jen se zahradnictvím.

V pondělí jsme prohlíželi zeleň města St. Gallen a pak jsme se odebrali do přednášecí místnosti santgallenské botanické zahrady. Vyslechli jsme si přednášky o prioritách parků, o  úkolech obcí (měst) v souvislosti se zelení a dále referát o rodinných zahradách. V něm mě zaujalo, že Švýcaři nemohou mít velké zahrady. Mají totiž přesně daný počet metrů čtverečných na danou oblast. Zdůvodnili nám to tak, že Švýcarko je malý stát a každý se nemůže roztahovat. Po zajímavé přednášce následovala prohlídka botanické zahrady, oběd a pak odjezd na nejmladší hřbitov města. Opět jsme si prohlídli nádherně udržovanou zeleň. V této zemi na hřbitovech nenaleznete žádný starý rozpadlý hrob. Je to dáno tím, že po 20 letech správa daného hřbitova tyto hroby ruší a urny vysype na jednu společnou louku. Tato informace v nás vzbudila rozporuplné pocity. Na závěr dne jsme pak byli pozváni jedním bývalým majitelem zahradnického podniku na večeři na jeho zámeček Hahnberg. Další zajímavostí je, že ve Švýcarsku nikdy neexistovala žádná šlechta, a tak je zde jen málo hradů a zámků. Zámky si proto stavěli zbohatlí lidé. Nynější majitel prodal svůj podnik, koupil zámek Hahnberg, celý ho zrekonstruoval a obnovil původní nádhernou zahradu. S majitelem jsme strávili příjemný večer, na jehož konci nás prováděl zámečkem, ve kterém se v mnoha místnostech vyskytovalo české sklo.

V úterý dopoledne jsme se seznámili s provozními záležitostmi firmy Waldburger a po obědě jsme se byli podívat ve vzdělávacím a školícím centru v Rorschach, kde se vyučuje i zahradnictví. Domnívám se, že kvalita našich zahradnických škol je lepší. Usuzuji tak podle nároků na studenta. I zde jsme vyslechli řadu přednášek. Večer jsme se pak šli podívat k Bodamskému jezeru a do města Arbon.

Ve středu jsme měli odpočinkový den a poznávali jsme krásy této alpské země. Navštívili jsme nejvyšší horu kantonu Appanzelleland, Säntis (2503 m. n. m.), Rýnský vodopád, výrobnu sýrů, město Appenzell a dokonce jsme se byli podívat v Lichtenštejnském hlavním městě Vaduz na hrad knížecího rodu Lichtenštejnů, který je s historií naší země úzce spjat.

Ve čtvrtek jsme odjeli do Curychu, kde se nás ujali členové úřadu péče o památné parky a zahrady. Seznámili nás ze zákony, financováním a údržbou parků. V parcích si lidé mohou dělat, co chtějí, grilují, hrají fotbal, běhají, ale vše má samozřejmě své meze. Nesmí ohrožovat nebo omezovat ostatní okolo sebe. Odpoledne jsme prošli čtyři moderní sídlištní parky. Jeden byl velice zajímavý tím, že veškerá zeleň, která se v něm vyskytovala, byla tvořena různými popínavými rostlinami rostoucími po velké nerezové konstrukci. Prohlídkou historického jádra Curychu jsme ukončili čtvrteční program.

V pátek nás čekala prohlídka sadařství Füllemann. Zde jsme se přesvědčili o tom, že i Švýcaři bojují se silnou konkurencí, a to převážně se zbožím dováženým z Holandska. Samotné pěstování sadařského materiálu by je neuživilo, a tak vyrábějí i mřížové konstrukce, které se vyplňují kameny a využívají se ke zpevnění břehů. Nejvíce nás překvapila nadmořská výška, něco přes 600 m. n. m., ve které se dají s úspěchem pěstovat různé druhy okrasných stromů a keřů. Odpoledne jsme byli pozváni do firmy Bioforce, která se zabývá pěstováním léčivých bylin a jejich využitím. Poslední výlet byl na zámeček Wartensee. Prohlédli jsme si jeho park, který byl ústy našich zahradních architektů zkritizován. Hlavním bodem kritiky byly nálety zaplevelujících rostlin. Jinak jsme si ale odnášeli nový pohled na vytváření a úpravu soukromého parku. Strávili jsme poslední noc ve vojenském krytu a v sobotu ráno jsme dali naše místo pečlivě do pořádku. Důkladně jsme vytřídili odpad (na to si Švýcaři potrpí), rozloučili se s panem Dudlem a plní nových zážitků a zkušeností jsme se vypravili zpátky do své rodné země.

Co dodat nakonec? Mám radost, že jsem mohla poznat jiný pohled na zahradnictví, získat zkušenosti, nové vědomosti a také inspiraci, která je v mém oboru důležitá. Doufám, že v budoucnosti budu moci využít zkušenosti i kontakty, které jsem na této akci získala.

Jaroslava Vacková

První fotografie ze zájezdu, Druhá fotografie ze zájezdu

Zprávy obecního úřadu

Tříděný odpad

Pytle na tříděný odpad nebudou vydávat v obchodě Na Špici, ale v obchodě paní Jaré a paní Kulhánkové.

Prosíme, pytle plňte tak, aby šly zavázat (plastový pásek asi 5 milimetrů široký je na vnější straně pytle – pokud by tam nebyl, použijte provázek) a jejich obsah byl co nejlépe využitý!

Prosíme, nedávejte pytle na sběrné místo dříve než první pondělí v měsíci!

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

nabízí zrakově postiženým občanům vzdělávací aktivity, přednášky a besedy na různá témata, výlety a klubová setkávání. Naším cílem je zlepšování kvality života zrakově postižených spoluobčanů a podpora jejich integrace do společnosti. Rádi mezi námi přivítáme nové členy.

V rámci projektu „Integrace nevidomých a slabozrakých občanů na trh práce“ nabízíme bezplatný kurz základních znalostí práce na počítači (se speciálním programem pro nevidomé a slabozraké) a motivační kurz na téma „Jak a kde hledat práci“. Kurzy budou zahájeny v září 2006.

Výbor OO SONS a TyfloCentrum Semily, Archivní 570 (budova okresního archivu), tel: 481 653 480, mobil: 739 161 170, 739 135 420

Soutěž o nejlepší fotografii z Krkonoš

Krkonoše – svazek měst a obcí a hotel Arnika vyhlašují soutěž o nejlepší-nejhezčí fotografii z Krkonoš s podtituly „Veselé zážitky a postřehy“ a „Krajina a lidé, za kulturou a sportem, v horách a podhůří“.

Soutěž je určena všem návštěvníkům a obyvatelům Krkonoš. Jejím cílem je získat spoustu zajímavých a neotřelých pohledů a názorů na nejvyšší české pohoří a prostřednictvím fotografií objevit i méně známá a přesto atraktivní místa.

Podmínky soutěže: barevné i černobílé snímky, formát minimálně 10 × 15 cm (300 DPI, minimálně 1 181 Pxl), jeden autor zašle maximálně 3 fotografie, digitální foto pouze na CD.

Porota složená z odborných fotografů a marketingových pracovníků zasedne v říjnu t. r.

Hlavní cena: Zimní víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu Arnika ve Šp. Mlýně a výlet na sněžném skútru, 2.cena – Tradiční výrobky z Krkonoš od Sdružení pro krkonošské produkty, 3.cena – Fotografická publikace Krkonoš.

Každou fotografii nebo CD označte štítkem s názvem práce, kategorií, jménem a adresou autora. Zásilku označenou FOTO a zpáteční adresou, zašlete na adresu: Krkonoše – svazek měst a obcí, Klára Kroupová, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí.

Fotografie budou vráceny pouze na požádání autora. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo použít fotografie k výstavám a publikačním účelům se signaturou autora.

Fotografie klasické i digitální zasílejte od 1. srpna do 30. září 2006.

Ohlédnutí za školním rokem 2005/2006

Závěrečné dva měsíce každého školního roku patří tradičně jednak sportovním soutěžím, jednak školním výletům. Žáci jednotlivých tříd navštívili řadu zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí (Kněžice, Praha, Přerov nad Labem, Český ráj, pevnost Josefov, Krkonoše).

Výlet na Veselý kopec

V pátek 16.června jsme jeli na výlet na Veselý kopec. Výlet byl jako odměna a ukončení výtvarné sezony 2005/06 pro děti z výtvarných kroužků.

Cestou tam jsme byli i v Chrudimi v muzeu loutek. V muzeu bylo mnoho krás a my si je mohli zblízka prohlédnout. Byli tam čerti, čarodějnice, rusalky a dokonce i král s královnou. Mohli jsme si prohlédnout také loutky z různých zemí. Nejvíc nás zaujala čarodějnice z Polska. Pro nás děti (a jiné další hravé) tam měli postavené „hřiště“, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je hrát s loutkou nebo maňáskem.

Na Veselém kopci na nás čekal nádherný skanzen a bohatý program na téma textil. Na první zastávce na nás čekala práce s ovčí vlnou. Po vyčištění (cupování) vlny jsme si vyzkoušeli techniku plstění za mokra. Vlna se polije vodou a namydlené ruce ji hladí. Touto technikou se dříve vyráběly například deky nebo koberce. Všichni si plstění za mokra vyzkoušeli, dokonce i paní učitelky. V dalším stavení jsme hledali tkalcovský stav, motovidlo, sukač, kolovrat a valach.

Na další zastávce jsme viděli zpracování lnu. Je to těžké, len se musí na drhlenu zbavit tobolek, potom se láme na trdlici a nakonec se pročesává na vochli. I to jsme si s chutí vyzkoušeli. V chaloupce pod kopcem už na nás čekala přadlena a kolovrátek. Viděli jsme spřádání ovčí vlny. Vlna se nejdříve musí vyčesat na speciálním hřebenu – krampli. Spředené příze se posílají zkušeným pletařkám, které už upletou cokoli. Koukali jsme také na dráteníka. Dříve se drátovalo nejen kvůli ochraně před rozbitím nádobí, jak jsme si mysleli, ale především drát vedl teplo rovnoměrně po celé nádobě. Když praskl hrnek, dráteník ho uměl vyspravit tak, že hrnek mohli dál používat. Viděli jsme také paličkování. Některé děti si mohly paličkování i vyzkoušet. Také jsme tiskali z brambor na textil a dozvěděli se něco o Veselém kopci. Veselému kopci se říká veselý proto, že se na něm konala veliká a veselá oslava.

Na výletě nám svítilo sluníčko, a tak se nám celý výlet moc podařil. Všichni se už moc těšíme, až pojedeme na další. Ahoj…

Veronika Zvěřinová (5. ročník)

I my už se moc těšíme na další příjemné zážitky s vámi a Verunce moc děkujeme za článek. V novém školním roce ahoj. Z. Weissová, M. Jindrová, I. Exnerová

Fotografie – Loutky v chrudimském muzeu

Fotografie – Na Veselém kopci I

Fotografie – Na Veselém kopci II

Fotografie – Na Veselém kopci III

Fotografie – Na Veselém kopci IV

V rámci školy proběhlo školní kolo oblíbené mediální pěvecké soutěže Superstar. Do školního kola se přihlásilo 27 odvážlivců (z toho pouze jeden chlapec), z nichž porota ve složení Mgr. Hana Lánská, Lenka Hodková, Barbora Šulcová a Jan Horáček vybrala 10 semifinalistek. Semifinále proběhlo ve studenecké sokolovně a stejná porota společně s hlasováním diváků vybrala 5 finalistek. Vlastní finále proběhlo v rámci veřejného programu u orlovny o studenecké pouti a o titul Superstar soupeřili Veronika Košťálová, Aneta Pekárková, Klára Šimková a Jana Tauchmanová (pátá finalistka Bára Zvelebilová se nemohla finále zúčastnit, neboť vystupovala se svým souborem mimo republiku). Vlastnímu finále přihlížela spousta diváků, kteří svým hlasováním rozhodli o celkovém vítězi, jímž se stala nejmladší z finalistů Aneta Pekárková.

Fotografie – Vystoupení Superstar u školy

Obdobně jako žáci 9. ročníku absolvovali žáci 5. ročníku testy v rámci celostátního hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd Cermat. Žáci 2. stupně navštívili divadelní adaptaci Vieweghova románu Báječná léta pod psa v Klicperově divadle v Hradci Králové.

Sběry

Žáci Základní školy Studenec se zapojili do celostátní soutěže společnosti Ekokom ve sběru tříděného odpadu (starý papír, PET lahve, Tetra Pack).

V rámci školy byly vyhlášeny i celoškolní soutěže ve sběru thoto tříděného odpadu, na 1. stupni soutěžili mezi sebou jednotliví žáci, na druhém stupni většina žáků soutěžila v rámci třídních soutěží. Jednotliví soutěžící byli oceněni nejen body do soutěže aktivity, ale i cenami dle vlastního výběru.

Pořadí jednotlivců:
PET lahveTetrapaky
1. Ondřej Šulc1. Nela Suchánková
2. Pavel Horáček1. Pavel Horáček
3. František Horáček3. Tereza Prokopová

V třídní soutěži sváděli tuhý boj o první místo žáci 6. a 8. ročníku a o celkovém vítězství 8. ročníku rozhodl až poslední sběrový den, kdy někteří žáci přivezli až 25 pytlů PET lahví. Obě třídy za odměnu strávily část dopoledne u bazénu Penzionu Trautenberk včetně sladkého občerstvení.

Již několik let pokračuje soutěž ve sběru starého papíru a v letošním školním roce dosáhli žáci následujících výsledků:

Starý papír
1. Václava Kuříková434 kg
2. David Magoč322 kg
3. Lucie Němečková301 kg
4. Martin Klouček285 kg
5. Miroslava Mattauchová244 kg
6. Markéta Urbanová225 kg

Na závěr školního roku byl vyhodnocen i celoroční sběr pomerančové kůry s následujícím pořadím:

Pomerančová kůra
1. Monika Lulková8,0 kg
2. Kristýna Vydrová7,0 kg
3. Štěpán Kučera6,4 kg
Celoškolní výsledky:
starý papír10 940 kg
tetrapaky175 kg
PET lahve1100 kg
pomerančová kůra68 kg

Nejaktivnější žáci

1.stupeň2.stupeň
1. Kateřina Tauchmanová174 bodů1. Eva Bartoňová381
2. Aneta Pekárková1502. Karolína Grofová360
3. Veronika Zvěřinová1403. Andrea Čechová348
4. Olivie Běhounková1344. Martin Klouček310
5. Monika Lulková1245. Veronika Košťálová270
6. Jana Šimáčková1156. Nikola Vanclová263
7. Jitka Bajerová1107. Anna Háková262
7. Mojmír Křížek1108. Klára Šimková260
9. Kristýna Ulvrová1089. Lenka Jechová252
10. Kristýna Šemberová1019. Alžběta Krupičková252

Nejlepší sportovci

1.stupeň2.stupeň
1. Jana Šimáčková472 bodů1. Eva Bartoňová273
2. Kristýna Šemberová3812. Lukáš Vancl252
3. Štěpán Kučera3413. Vendula Kalenská228
4. Zdeněk Klíma3234. Martin Šimáček223
5. Tomáš Kučera3105. Tomáš Stránský210
6. Zuzana Hanusová1956. David Bartoň204
7. Lucie Pacholíková1767. Martin Klouček195
8. Karolína Tauchmanová1568. Jiří Povr184
9. Monika Lulková1549. Pavlína Bourová178
10. Jan Šulc15210. Martin Havlíček169

Fotografie – Nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci 1. stupně

Fotografie – Nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci 2. stupně

Tradičně na závěr školního roku proběhla výstava Dílna 2006 s prezentací výrobků a prací jednotlivých výtvarných kroužků a obou mateřských škol. Uskutečnily se i dva koncerty žáků hudebních kroužků základní školy, které byly určeny pro rodiče a veřejnost.

V právě uplynulém školním roce úspěšně rozvinuly svou činnost další dva kroužky, a to přírodovědný kroužek pod vedením Luboše Jiřiště a taneční pod vedením Báry Šulcové a Lenky Hodkové.

Přírodovědný kroužek při ZŠ Studenec

V loňském školním roce byla obnovena činnost přírodovědného kroužku při ZŠ Studenec. Pravidelné schůzky se konaly 1× týdně vždy ve čtvrtek odpoledne a účastnilo se jich 5 až 8 žáků 4.–7. třídy základní školy. Činnost kroužku byla zaměřena především na poznávání přírodovědných, vlastivědných a zeměpisných zajímavostí okolí Studence. Většinu schůzek jsme strávili v přírodě, pouze za špatného počasí jsme se scházeli ve školní třídě a doplňovali teoretické znalosti.

Častým námětem vycházek byla geologie a mineralogie, několikrát jsme navštívili typické lokality výskytu polodrahokamů – lom Studenec, lom Hvězda, okolní pole a nasbírané exempláře byly určeny a vybrány vhodné k dalšímu zpracování. Při návštěvě u pana RNDr. Luboše Hromádka v Lomnici n. P. jsme některé nalezené kameny nechali vybrousit a tyto spolu s dokoupenými vytvořili základ sbírky, která je uložena při ZŠ Studenec. Všichni členové kroužku se také s nadšením zapojili do vyvěšování budek pro pěvce a sovy v okolí Studence. Obzvlášť zajímavé byly výpravy při vyvěšování sovích budek, které bylo nutné stihnout ještě v zimním období. Dopravit do lesa poměrně velké budky a několik dílů žebříků znamenalo vynaložit hodně morálních i fyzických sil, ale užili jsme i plno legrace. Celkem jsme vyvěsili 10 ptačích budek, které jsou průběžně sledovány, jestli se v nich nějaký opeřenec uhnízdil. Jednu schůzku jsme věnovali také úklidu zalesněné stráně pod školou od spousty odpadků, které tam nepořádní Studenečáci po léta odhazovali.

V rámci činnosti byla také uspořádána akce pro veřejnost u příležitosti Dne Země. Během dne proběhla ornitologická a botanická exkurze a výstava jarních květin, kterou připravili sami žáci, exkurze vedli pracovníci Správy KRNAP. Akce se zúčastnilo přibližně 30 návštěvníků. Dále jsme navštívili Útulek pro handicapovaná zvířata v Libštátě a pobídli žáky školy ke sbírce starého pečiva pro útulek. V rámci sbírky bylo sebráno téměř 20 kg starého pečiva a 3. třída, která nasbírala největší množství, za odměnu jela na návštěvu do útulku. Správce pan Včelák poděkoval dětem za sebrané pečivo a seznámil je se smyslem existence útulku a pravidly chování k volně žijícím zvířatům a ukázal některé zajímavé svěřence, mj. sovici sněžnou, sovu pálenou nebo mladé čápy bílé.

V měsíci květnu byla uspořádána exkurze do CHKO Český ráj. Členové kroužku a vybraní žáci, kteří nejlépe napsali přírodovědný test, s doprovodem dvou dospělých navštívili na 4 dny východní část CHKO Český ráj a seznámili se s přírodními hodnotami kraje. Základní tábor jsme rozbili ve vesničce Roudný v penzionu U Peštů a odtud vyráželi do okolí. Našlapali jsme poměrně dost kilometrů a navštívili spoustu zajímavých míst – skalní města, bludiště, zříceniny hradů a hrádků, rozhledny atd. Asi nejdobrodružnější byla večerní výprava za jeskyněmi ve skalním bludišti Drábovna, kdy jsme nejprve za svitu hvězd a svíček prolezli několik jeskyní a roklí a potom za prudkého lijáku a silné bouře došli šťastně domů.

Činnost kroužku byla kromě školy podpořena také Krajským úřadem Libereckého kraje, který poskytl v rámci grantového fondu 30 tisíc korun. Z těchto prostředků byly kromě jiného zakoupeny některé pomůcky, např. dva dalekohledy, již zmiňovaná sbírka polodrahokamů, knížky o přírodě, knihovnička. Ve škole se o činnosti kroužku můžete dozvědět víc na naší nástěnce, připravujeme také vlastní internetové stránky.

Od září se začnou členové kroužku zase pravidelně scházet, již se přihlásilo několik nových zájemců. Přijďte mezi nás i vy ostatní, rádi vás uvidíme.

Luboš Jiřiště a Veronika, Honza, David, Paňas, Pavel a Patrik

Fotografie – Přírodovědný kroužek v lomu

Taneční skupina Speedy

Tato taneční skupina vznikla jako zájmový kroužek při Základní škole ve Studenci od září školního roku 2005/2006. Přihlásit se mohli žáci od třetí do deváté třídy. V září 2005 se pod vedením Barbory Šulcové a Lenky Hodkové začalo tancovat. Taneční skupina se rozdělila na mladší a starší žákyně. Tréninky byly vedeny pro mladší ve čtvrtek, pro starší v pátek. Každý trénink byl dlouhý 1,5 h.

Během jednoho pololetí se nacvičovala jedna sestava pro každou ze skupin. S příchodem plesové sezóny ve Studenci se za podpory hasičů začalo vystupovat. Prvním veřejným vystoupením se tak stal ples hasičů ve Studenci. Druhým vystoupením byl Řeznický ples v Jilemnici za podpory pana Miroslava Noska.

Děvčata si taneční kostýmky zprvu hradila každá zvlášť. Na začátku druhého pololetí však taneční skupina získala sponzora kostýmů – firmu Aries, a. s.

Druhá „vlna“ vystoupení začala opět u studeneckých hasičů. Poslední víkend v květnu se slavilo výročí 120 let založení. Při této příležitosti Speedy vystoupil již se všemi čtyřmi tanečními sestavami. A i když počasí moc nepřálo, vystoupení sklidilo úspěch. Další víkend taneční skupinu čekala hned dvě vystoupení. V pátek v sokolovně ve Studenci při příležitosti akce ZŠ Studenec hledá Superstar, v sobotu pak v Bukovině, kde se konala oslava hasičů. Speedy se na konci školního roku opět „potkal“ se Superstar, a to na finálovém koncertě před orlovnou. Zatím poslední ukázka nacvičených sestav byla v Jilemnici v rámci Krakonošových podvečerů, kde i přes velikou absenci děvčata podala úctyhodný výkon.

Ve čtvrtek 29. června, před úprkem na prázdniny, se konalo rozloučení s prvním rokem tancování. Speedy se sešlo v multimediální učebně, kde si promítlo na projekci pár svých vystoupení a zhodnotilo tak celý taneční rok.

Těšíme se na další rok s tancováním.

Barbora Šulcová a Lenka Hodková

Fotografie – Taneční skupina Speedy

Krakonošovy letní podvečery

Ač se blížil konec školního roku a všechny děti se už viděly na prázdninách, bylo třeba připravit krátký půlhodinový program, kterým by měla prezentovat ZŠ Studenec obec Studenec na Krakonošových letních podvečerech. Tuto akci pořádalo již druhým rokem Jilemnicko – svazek obcí, a to ve dnech 12.–15. 7.2006 a místem konání bylo nejen náměstí Jilemnice, ale i zámecký park, nádvoří a Krkonošské muzeum s rozšířenou (i noční) prohlídkou. Součástí několikadenního programu byla pestrá vystoupení připravená městem Jilemnice a obcemi Poniklá, Kruh, Víchová, Martinice, Bukovina a Studenec.

Součástí programu byla také soutěžní výstava dětských ručních prací „O nejkrásnějšího Krakonoše“. Výstava byla instalovaná v obřadní síni a po celou dobu jejího trvání hlasovali její návštěvníci svým podpisem v bodovacích arších jednotlivých prací. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií (MŠ, I. stupeň ZŠ a II. stupeň ZŠ) a žáci naší školy se zúčastnili svými pracemi obou kategorií pro ZŠ. Všechny vystavené práce byly zajímavé a jen těžko se vybírala ta nejlepší. Přesto ve velké konkurenci se umístila skupinová práce žáků 4. ročníku ZŠ Studenec pod vedením PaedDr. Miloslavy Jindrové na skvělém 2. místě.

Během školního roku není problém připravit kulturní program kdykoliv, ale o prázdninách je situace jiná. Mnohé děti jsou mimo své bydliště, některá vystoupení nelze uskutečnit na provizorním pódiu atd., ale přesto je třeba předvést zajímavý program, aby se návštěvníci nenudili. Proto byly osloveny finalistky Superstar a vedoucí a dívky z taneční skupiny Speedy.

Čtyři finalistky Veronika Košťálová, Klára Šimková, Jana Tauchmanová, Bára Zvelebilová se zodpovědně připravily a opět předvedly stejně jako zúžený výběr skupiny Speedy skvělý výkon, který byl po zásluze odměněn potleskem. Dík zaslouží nejen tanečnice a zpěvačky, ale i jejich vedoucí Lenka Hodková a Bára Šulcová a zvukový technik Jan Horáček za jejich přípravu.

Fotografie – Superstar na Podvečerech

Fotografie – Taneční skupina Speedy na Podvečerech

Lavice Základní školy ve Studenci každoročně opouští jedna devátá třída a to je vždy příležitost k určitému ohlédnutí za jejich působením. Právě ta letošní devátá třída přinesla spoustu diskusí, neboť zdaleka ne všechno se alespoň blížilo normálnímu stavu. Ve všem je ale třeba hledat poučení do budoucna a snažit se vyvarovat chyb ve vzájemné komunikaci mezi žáky a školou. Těm žákům, kteří reprezentovali školu v řadě soutěží, patří naše poděkování, těm ostatním patří naše přání, aby si dokázali najít přiměřený vztah k určitým hodnotám, které dosud neumějí sami vytvářet (ale spíše ničit).

Škola tradičně neosiřela ani o prázdninách, neboť probíhá pravidelná údržba (v některých případech úzce související i s činností výše zmíněné deváté třídy) a další modernizace vybavení školy.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Devátá třída 1997–2006

Krakonošovy letní podvečery 2006

Ve druhém prázdninovém týdnu se v centru města Jilemnice uskutečnila již tradiční kulturní přehlídka pořádaná Jilemnickem – svazkem obcí pod názvem Krakonošovy letní podvečery. Doufáme, že většina z vás se přišla podívat osobně, ale pokud vám to čas a povinnosti nedovolily, pokusíme se průběh akce přiblížit.

Krakonošovy letní podvečery 2006 vzbudily nemalý zájem občanů našeho regionu. Jak by také ne, vždyť v samém centru pozornosti byly jednotlivé obce regionu a tím pádem i jejich obyvatelé. V prostorách náměstí a jilemnického zámku probíhal bohatý kulturní program. V průběhu jednotlivých dní jste mohli vidět vystoupení dětí z mateřských a základních škol, dobrovolníků a nadšenců z nejrůznějších divadelních, pěveckých nebo sportovních spolků, hasičů, ale také nepřehlédnutelná vystoupení profesionálních umělců.

První den byl slavnostně zahájen na náměstí za nezbytné účasti samotného Krakonoše. Samotné zahájení přehlídky patřilo Krkonošské dechovce z Jablonce nad Jizerou. Součástí programu prvního dne byly především ukázky ZUŠ Jilemnice, a to nejprve hudební vystoupení CLAS&SA Quartetu a poté taneční vystoupení „O slunovratu“, které probíhalo v zámeckém parku. Silný kulturní zážitek představovalo večerní vystoupení operní pěvkyně Věry Poláchové-Kavanové, rodačky z Jilemnice, která spolu s Orchestrem Krkonošského metra předvedla své umění v krásném prostředí nádvoří jilemnického zámku. První den byl ukončen noční prohlídkou zámku, která završila první den rozšířených prohlídek zámku a ostatních jilemnických památek.

V průběhu dalších dvou dní jsme mohli zhlédnout pestrá vystoupení, která si pro diváky připravily jednotlivé obce Svazku. V tradičně silné sestavě přijely obce Poniklá a Víchová nad Jizerou. Obě měly připraveny komponovaná vystoupení, na kterém se podílely všechny místní zájmové skupiny a spolky. Za zmínku stojí čtvrteční večerní koncert komorního pěveckého sboru Satori z Poniklé a páteční koncert Víchovské skupiny Koneckonců, která zaplnila jilemnické náměstí diváky. Svými kulturními vstupy se nám v těchto dnech představily také Martinice s ukázkou cvičení žákyň, Čistá divadelním improvizačním vystoupením hasičů nebo Kruh, který zastupoval akordeonista J. Budinský se svým žákem. Všem se podařilo navodit vskutku příjemnou letní podvečerní náladu.

Závěrečný den, v sobotu, začínal program od 15 hodin vystoupením dechovky Jilemničanka. Proběhlo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího Krakonoše“, nejlepší díla byla oceněna na základě hodnocení návštěvníků. Bezprostředně poté byla vyhlášena soutěž s názvem „Krakonoš chválí“, která umožnila jednotlivým obcím Svazku veřejně ocenit firmy, podnikatele a živnostníky, kteří svou činností přispívají k rozvoji obce. Všichni, které schválila zastupitelstva obcí, obdrželi plaketu s motivem Krakonoše, symbol kvalitní výroby a služby v mikroregionu Jilemnicko. V dalším programu se představili žáci ze Základní školy ve Studenci a svým profesionálním vystoupením také sólový kytarista Libor Fišera z Bukoviny. Nechyběly ani taneční skupiny Paul Dance Jilemnice, Spolek jilemnických paní a slečen a vrchlabská hudební skupina Dixieland. V průběhu celé soboty měli návštěvníci možnost využít nabídky obyvatel Roztok a svézt se na voze taženém koňskou silou. Pro milovníky místopisu a historie našeho regionu byly v podloubí radnice připraveny panely s prezentací všech 18 obcí Jilemnicka. Za zmínku také stojí Nostalgické jízdy parního vlaku na trase Rokytnice–Martinice, jejichž návštěvnost byla vynikající. Závěr letošních Krakonošových letních podvečerů patřil hudební skupině Navzájem z Plzně.

Druhý ročník Krakonošových letních podvečerů je již zdárně za námi. Z pohledu organizátorů a účastníků je považován za úspěšný a věříme, že stejně jste ho vnímali i vy, diváci. Pokusíme o udržení této akce i v příštím roce a doufáme, že nezůstanete stranou a opět se zapojíte se svým názory a nápady, které prostřednictvím Krakonošových podvečerů prezentují naši společnou práci ve prospěch našeho regionu.

Za organizační tým Ing. Radka Soukupová (redakčně upraveno)

Fotografie – Předávání ocenění Krakonoš chválí Miroslavu Jezdinskému

Výsledky soutěže „O nejkrásnějšího Krakonoše“
Kategorie předškolní
1. místokolektivní práce dětí, MŠ Poniklá (54 hlasů)
2. místoJakub Pikora – 5 let, MŠ Víchová nad Jizerou (19 hlasů)
3. místoAndrea Daniová – 4 roky, MŠ Víchová nad Jizerou (13 hlasů)
Kategorie I. stupeň ZŠ (1.–5. třída)
1. místoLubomíra Hartigová – 4.třída, ZŠ Vítkovice v Krkonoších (36 hlasů)
2. místokolektivní práce, ZŠ Studenec (21 hlasů)
3. místokolektivní práce dětí, ZŠ Martinice v Krkonoších (20 hlasů)
3. místokolektivní práce, Dům dětí a mládeže Rokytnice nad Jizerou (20 hlasů)
Kategorie II. stupeň ZŠ (6.–9. třída)
1. místokolektivní práce, ZUŠ Jilemnice (61 hlasů) (Karbusická, Znamenáček, Semirádová, Palasová, Erlebach, Brožová)
2. místokolektivní práce, Speciální škola v Jilemnici (22 hlasů) (Farská, Fejfarová, Šádková, Brožová)
3. místoMichaela Slivková, Dům dětí a mládeže Rokytnice nad Jizerou (12 hlasů)

Dětská diskotéka 22. 7. 2006

Dne 22. 7. 2006 se na zahradě u Jezdinských (Privat Lumiro) uskutečnila „Dětská diskotéka“. Tento den plný hudby, tance, soutěží a dobré nálady byl nejenom zábavný, ale i osvěžující, protože kdo chtěl, mohl se vykoupat v bazénu. Osvěžující a velmi příjemné byly také dvě velké vodní bitvy. Den byl totiž opravdu tropický s teplotou přes 30 stupňů.

Ve stínu stromů se proto uskutečnila většina soutěží: fotbal, basketbal, kroket, petanque, plechovky, míček. Napínavá a dramatická byla soutěž družstev při plnění nádoby vodou pomocí polévkové lžíce. Po soutěžích, disko tancích a taneční soutěži, přišlo vhod malé občerstvení – párek na grilu, meloun a průběžně i nápoje. O hudbu se postarali Jakub Stránský a Filip Jezdinský, sportovní soutěže připravili Monika Vernerová a Markéta Jezdinská za pomoci Petra a Adama Jezdinských a Daniela Horáčka. Závěrečné vyhodnocení bylo slavnostní, přestože se soutěže nesly v duchu „Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se“.

Vyhráli prostě všichni, kdo přišli. Seřazeni podle abecedy to byli: Běhounková Olivie, David Tomáš, Horáčková Romana, Horáček Petr, Jezdinský Adam, Jezdinský Petr, Kulhánek David, Kulhánek Michal, Vancl Michal, Verner Matouš. Všichni přítomní obdrželi na památku účastnické diplomy a drobné dárky. Na závěr, stále za znění disko hudby z hitparád, se uskutečnilo poslední koupání v bazénu a zajímavý minikurz výuky hry šachy.

Zpracovala: Monika Vernerová, Podpora: Ludmila a Miroslav Jezdinský

Fotografie z diskotéky I, Fotografie z diskotéky II, Fotografie z diskotéky III

Sportovní klub Studenec

Hodnocení sezóny 2005/2006

Fotbalová sezóna 2005/2006 vyvrcholila Mistrovstvím světa v kopané v Německu, které určitě přineslo spoustu námětů k zamyšlení. Po stránce sportovní se opět objevily určité impulsy ke změně pravidel, jež by mohly fotbal zatraktivnit. Vedle použití videa či speciálních míčů s čipem se nabízejí i další změny (omezení pravidla o ofsajdu v určitých částech hřiště, snížení počtu hráčů, časové omezení rozehrávky na vlastní polovině hřiště). Po stránce společenské fotbal (a tím i sport vůbec) opět potvrdil, jakým je obrovským společenským fenoménem a jak ovlivňuje společenské, kulturní a ekonomické dění na celém světě. Ve vlastní pořadatelské zemi zásluhou MS v kopané klesla nezaměstnanost a vzrostla ekonomika, v České republice mimo jiné lidé prosázeli na zápasy MS v kopané 1,5 miliardy korun, odbyt Plzeňského Prazdroje vzrostl o 3 %, ve světě se již prodalo více než 6 milionů oficiálních míčů Teamgeist, o replikách dresů ani nemluvě. Sport už dávno není jenom pouhou zábavou (jak se jej mnozí snaží zlehčovat), ale vedle svého hlavního poslání v aktivní náplni volného času se stává především důležitým faktorem stabilizace ekonomiky řady zemí.

Sportovní klub Studenec patřil i v této sezóně ke klubům s poměrně vysokým počtem zapojených mužstev v mistrovských soutěžích (v semilském okrese má více mužstev pouze Turnov-Pěnčín), což rozhodně nekoresponduje se sportovním zázemím klubu. Spokojenost opět můžeme vyslovit s výsledky mládežnických družstev a nejlépe si vedl nový založený tým mladších žáků, který obsadil v okresní soutěži mladších žáků v rámci OFS Trutnov 2. místo, když jako jediný dokázal porazit nejlepší celek soutěže Vítěznou. U dvou celků dorostu se snad v závěru sezóny podařilo překonat určitou komunikační bariéru a hráči dorostu se již zapojí do přípravy společně s dospělými. Mužstva dospělých se ve svých soutěžích zachránila, i když v obou případech zásluhou lepších podzimních výsledků. Jaro, především v případě béčka, bylo bodově chudší, a tak výbor klubu rozhodl přihlásit béčko pouze do okresní soutěže.

Minižáci

Početný kádr minižáků s několika děvčaty vedla již ostřílená dvojice Radek Mejvald a Ríša Nosek a často se zapojovali i ostatní rodiče, což je příslibem do budoucna. Mužstvo podávalo především na jaře velmi dobré výsledky a o 3. místo přišlo smolnou porážkou v Sedmihorkách, kde jim rozhodně nepřál domácí rozhodčí. Navíc z mužstva ze základní sestavy odchází pouze brankář Vojta Horáček a Honza Pacholík, takže základní osa mužstva Jana Šimáčková, Martin a Jan Kuříkovi, Michal Nosek a Danda Mejvald zůstává pohromadě i pro příští sezónu. Cenného individuálního úspěchu dosáhl Danda Mejvald, který se stal s 35 góly nejlepším střelcem soutěže, vedlo se i Janě Šimáčkové, která hostovala v přípravce DFC Hradec Králové.

Výsledky jaro 2006
Horní Branná10:2Mejvald 5, Nosek 2, Klíma, Pacholík, Horáček
Rokytnice3:1Klíma 2, Mejvald
Poniklá1:1Mejvald
Jablonec2:0Mejvald 2
Vysoké3:0Mejvald 3
Libštát4:0Mejvald 4
Košťálov9:0Mejvald 5, Pacholík, Nosek, J. Kuřík, M. Kuřík
Sedmihorky2:3Mejvald 2
Jilemnice0:4 
Mírová3:0Pacholík 2, Nosek
Horní Branná9:1Mejvald 6, Pacholík 3
Tabulka
1. SK Jilemnice20172197:1553(26)
2. TJ Poniklá20154168:1649(19)
3. FK Sedmihorky20134390:2843(10)
4. SK Studenec20122666:3138(8)
5. Sokol Jablonec20103768:4333(3)
6. Jiskra Libštát20641030:4422(-8)
7. Spartak Rokytnice20631129:5721(-12)
8. Sokol Horní Branná20611343:10319(-11)
9. SK Mírová20501525:7415(-15)
10. TJ Košťálov20411515:6913(-14)
11. TJ Vysoké20401615:6612(-18)

Střelci:

35 – Daniel Mejvald

9 – Míša Nosek

7 – Honza Pacholík

4 – Honza Kuřík, Zdenda Klíma

3 – Péťa Horáček

2 – Jana Šimáčková

1 – Péťa Němeček, Martin Kuřík

Mladší žáci

Prvním rokem utvořené mužstvo mladších žáků ukázalo své opodstatnění, neboť nejen zaplnilo herní mezeru především pro ročník 1994, ale zároveň dosáhlo i nejlepšího výsledku mezi studeneckými mládežnickými družstvy a z hodnotícího aktivu v Trutnově přivezli vedoucí Alois Kuřík a Jirka Čivrný krásný pohár za celkové 2. místo. Navíc řada mladších žáků (Čivrný, T. Stránský, Pacholík, Klouček) úspěšně pomáhala úzkému kádru starších žáků v okresním přeboru Semilska. Marek Čivrný, Tomáš Stránský, Kuba Pacholík a Martin Klouček byli zároveň platnými členy reprezentačního výběru OFS Semily a zúčastnili se čtyřech meziokresních turnajů. Z mužstva sice odchází početný ročník 1993, ale po doplnění o další hráče z minižáků by mužstvo opět mohlo bojovat o čelná umístění v okresní soutěži mladších žáků OFS Trutnov.

Výsledky jaro 2006
Rudník1:0Vancl
Bernartice9:0Pacholík 4, Šimáček, Krejčí, Palivoda, Vancl, Stránský
Poříčí2:2Vancl 2
Mladé Buky9:0Pacholík 4, Vancl 2, Palivoda, Kulhánek, Šimáček.
Horní Branná0:0 
Úpice5:0Pacholík 3, Vancl 2
Vrchlabí B0:0 
Mostek2:2Pacholík, Stránský
Vítězná4:0Pacholík 2, Palivoda, Stránský
Tabulka
1. Sokol Vítězná181701112:1251
2. SK Studenec18124276:1640
3. FC AVON Rudník18120680:2936
4. FK Mostek18103559:3833
5. Sokol Horní Branná1893661:3530
6. FC Vrchlabí B1883755:2527
7. FK Poříčí1881932:3725
8. Sparta Úpice18311429:9210
9. Jiskra Bernartice18211519:1157
10. FC Mladé Buky1810177:1313

Střelci:

34 – Kuba Pacholík

10 – Lukáš Vancl

6 – Tomáš Stránský, Marek Čivrný

5 – Lukáš Kalivoda, Martin Šimáček

2 – Patrik Krejčí

1 – Radek Vydra, Míša Kulhánek, Martin Klouček

Fotografie – Mladší žáci po vítězném zápase s Vítěznou

Starší žáci

Po ročním účinkování v oblastních soutěžích se žáci vrátili do okresního přeboru, neboť před sezónou odešel do Slovanu Liberec Jirka Povr a do dorostu trio opor David Ježek, Zdenda Hanzlík a Tomáš Klouček. Trenérovi Vladovi Letkovskému zůstalo pouze 9 hráčů, které v některých zápasech nahradili z registračních rezerv Štěpán Kuřík a Radovan Čech a nově registrovaný Kryštof Bekr. Většinu zápasů navíc mužstvu chyběl Lukáš Lejdar pro zranění kolena. A tak často museli nastupovat mladší žáci a v některých zápasech i minižáci. Přesto však týmu do finále chybělo pouhých 5 minut, neboť v posledním zápase v Martinicích právě oněch 5 minut před koncem vedli nad domácím 1:0 a právě tento výsledek je posunoval do boje o titul okresního přeborníka. Domácí vyrovnali a v zápasech o 5. až 8. místo žáci nejprve nestačili na fyzicky zdatnějšího soupeře z Košťálova a v bojích o 7. místo přehráli Bozkov. Z mužstva odcházejí do dorostu Tomáš Kalivoda, Kuba Stránský, Patrik Vertéši, které však nahradí loňští mladší žáci ročníku 1993 (Vancl, Šimáček, Klouček, F. Horáček, P. Horáček, M. Kuřík, Lulek).

Výsledky jaro 2006
Vysoké4:0Šír 2, Bartoň, Pacholík
Bozkov3:0Čivrný 2, Šír
Poniklá0:3 
Jablonec8:0Šír 4, Stránský 2, Palivoda, Š. Kuřík
Benecko4:0Šír 2, Stránský, Palivoda
Víchová4:0Stránský 2, Šír, Bartoň
Martinice1:1Šír
Košťálov1:3Havlíček
Košťálov0:5 
Bozkov1:1Šír
Bozkov4:1Šír 2, Stránský, Palivoda
Tabulka (skupina sever základní část)
1. TJ Poniklá14130188:839(18)
2. Sokol Martinice14111269:1334(13)
3. SK Studenec14111248:1134(13)
4. Sokol Bozkov1452717:3617(-4)
5. FC Víchová1451828:5516(-5)
6. Sokol Jablonec1432931:5711(-10)
7. HSK Benecko1423925:859(-12)
8. TJ Vysoké1402125:462(-19)

Střelci:

23 – Jirka Šír

7 – Milan Ježek, Kuba Stránský

4 – Tomáš Palivoda

3 – David Bartoň

2 – Martin Havlíček, Marek Čivrný

1 – Lukáš Lejdar, Sváťa Čech, Patrik Vérteši, Martin Klouček, Štěpán Kuřík, Kuba Pacholík

Fotografie – Mužstvo starších žáků

A dorost

A tým dorostu hrál druhým rokem I.A třídu Libereckého krajského fotbalového svazu a mužstvo potvrdilo, že má spoustu výborných fotbalistů. Ne vždy se však dařilo v této věkové kategorii vše ideálně skloubit, především zapojení dorostenců do společných tréninků s dospělými. Mužstvo po většinu sezóny vedli Miroslav Šembera a Petr Přiklopil, kteří se museli potýkat často s velmi úzkým kádrem. Z týmu přecházejí mezi dospělé Tomáš Chrtek, Tomáš Pešek, Honza Buchar a Standa Kudr.

Výsledky jaro 2006 
Košťálov2:7Povr, Ježek
Kruh2:2Tauchman, Bartoň
Jilemnice1:4Tauchman
Víchová1:1Pešek
Tanvald0:3 
Lučany3:4Jiřička, Tauchman, Ježek
Držkov3:2Pešek 2, Bartoň
Železný Brod5:0Jiřička a Tauchman 2, Synek
Pěnčín2:2Pešek, Bartoň
Horní Branná6:1Jiřička 3, Pešek 2, Ježek
Tabulka
1. TJ Košťálov22190395:3457
2. SK Jilemnice221714131:3854
3. FC Pěnčín22171491:3354
4. FK Víchová22133648:4042
5. SK Studenec2285950:5129
6. Sokol Kruh2276955:5427
7. Sokol Držkov22731253:7624
8. FK Sokol Lučany22641244:7022
9. SK Mírová22641233:7022
10. FK ŽBS Železný Brod22621436:7920
11. Sokol Horní Branná22441436:8716
12. Jiskra Tanvald22431534:7415

Střelci:

16 – Tomáš Jiřička

9 – Tomáš Pešek

8 – Kuba Tauchman

6 – Petr Bartoň

5 – David Ježek

1 – Michal Pacholík, Ondřej Tauchman, Tomáš Chrtek, Honza Synek, Tomáš Povr, vlastní

B dorost

B tým dorostu hrál v okleštěném přeboru Semilska pod vedením Tondy Pacholíka a byl určen především pro hráče, kteří nestačí věkem nebo herně na oblastní soutěž. Řada hráčů však nebrala svou fotbalovou kariéru příliš zodpovědně nebo se s ní vůbec pro škodu svou i klubovou rozloučila úplně. A tak v některých zápasech museli zaskakovat hráči z áčka nebo starších žáků.

Výsledky jaro 2006
Košťálov B0:3 
Bělá3:0Ulrich 2, Hanzlík
Nová Ves B1:4Ježek
Sedmihorky2:4Hanzlík, Pešek
Bělá3:0kontumačně
Košťálov B0:3 
Nová Ves0:8 
Sedmihorky2:3Ježek, Pešek
Tabulka
1. TJ Košťálov B16122261:2538(14)
2. Sokol Nová Ves16121368:2037(13)
3. FK Sedmihorky1662832:4020(-4)
4. SK Studenec B16411125:5513(-11)
5. SK Jivan Bělá16221225:718(-16)

Střelci:

4 – Tomáš Pešek

3 – Zdenda Hanzlík, David Ježek

2 – Tomáš Palivoda, Pavel Ulrich, Kuba Tauchman, Radek Hronovský

1 – Kuba Vérteši, Štěpán Nožička, Jára Palivoda, Pepa Dohnal

B muži

B muži odehráli solidní podzim a i vstup do jara vyšel stoprocentně. Od tohoto zápasu však přišla série slabších výsledků a závěr podzimu byl skutečně tristní. Tyto skutečnosti nakonec vedly k rozhodnutí, že i přes záchranu v soutěži bude mužstvo pokračovat pouze v okresní soutěži. B tým vedený Romanem Pušem a Honzou Krůfou byl nejvíce postižen rozsáhlou marodkou a víkendovým pracovním vytížením některých hráčů. Takže v závěru sezóny se mužstvo horkotěžko skládalo k jednotlivým zápasům.

Výsledky jaro 2006  
Bělá4:0Ulvr 2, M. Chrtek, Urban
Nová Ves B1:3T. Synek
Horní Branná B1:2M. Chrtek
Kruh2:2Ulvr, vlastní
Košťálov B2:4Petera, V. Kuřík
Roztoky0:3 
Víchová B1:3Smolík
Rokytnice0:4 
Tatobity2:1Stránský, Klazar
Martinice0:6 
Mírová B3:5R. Puš 3
Poniklá1:2J. Bartoň
Bozkov0:7 
Tabulka
1. Sokol Bozkov262123148:2865(26)
2. Spartak Rokytnice26174564:2855(16)
3. Sokol Horní Branná B26155675:4850(11)
4. FC Víchová26152970:4647(8)
5. TJ Košťálov B26127755:4743(4)
6. Sokol Roztoky261241058:5440(1
7. Sokol Kruh26107950:5437( -2)
8. Sokol Martinice26851350:6929(-10)
9. TJ Poniklá26831539:8327(-12)
10. 1.FC Tatobity26831551:7327(-12)
11. SK Studenec B26821639:7026(-13)
12. Sokol Nová Ves B26741545:8025(-14)
13. SK Jivan Bělá26731634:6024(-15)
14. SK Mírová B26651545:8323(-16)

Střelci:

8 – Jirka Ulvr

5 – Jirka Petera

4 – Tomáš Synek

3 – Roman Puš, Michal Chrtek

2 – Vojta Korotvička, Petr Přiklopil, Martin Urban

1 – Vlado Letkovský, Tomáš Hermon, Milan Puš, Vasil Kampov, Jarda Smolík, Lukáš Stránský, Honza Bartoň

A muži

I A muži odehráli solidní podzim a na jaře lepili vlivem zranění sestavu ze zápasu na zápas, navíc se ke konci jaro dlouhodobě zranili Lukáš Stránský a Lukáš Korotvička, prakticky celé jaro chyběl Marek Šedivý a častá zranění vyřadila ze hry Járu Kočárka, Luboše Brože, Martina Kuříka, Petra Exnera, Aleše Jodase a Tomáše Hermona. Častá zranění se i podepsala na mizivé tréninkové docházce, a tak trenér mužstva Vlado Letkovský měl obtížnou práci s přípravou mužstva na jednotlivé zápasy. Hlavním problémem v sezóně byla především útočná činnost, neboť mužstvo nastřílelo ze všech mužstev nejméně branek.

Výsledky jaro 2006
Nová Ves1:2V. Korotvička
Libštát1:1L. Korotvička
Horní Branná1:1Smolík
Košťálov1:3Brož
Elitex B2:3Stránský, L. Korotvička
Stružinec2:1Smolík, Stránský
Jenišovice0:0 
Mírová3:3Stránský, Brož, L. Korotvička
Plavy1:1Stránský
Držkov1:1M. Kuřík
Rovensko0:3 
Rychnov3:3Kočárek, V. Korotvička, Jiřička
Tabulka
1. Sokol Plavy26193474:2960
2. TJ Košťálov 26157452:3352
3. Sokol Rovensko26154750:3249
4. Sokol Jablonec nad Jizerou26136763:3745
5. Sokol Horní Branná26126845:2842
6. FC ATAX Jenišovice26109747:4439
7. Sokol Nová Ves221131246:4336
8. Elitex Jablonec B261221352:7435
9. SK Studenec26710935:4131
10. Spartak ZEZ Rychnov26851336:4829
11. SK Mírová26771237:5228
12. Sokol Držkov26671339:5125
13. Jiskra Libštát264101236:5522
14. Sokol Stružinec26332035:8020

Střelci:

6 – Lukáš Korotvička

5 – Jarda Smolík

4 – Lukáš Stránský, Aleš Jodas, Petr Exner, Luboš Brož

2 – Tomáš Jiřička, Martin Kuřík, Vojta Korotvička

1 – Mára Šedivý, Jára Kočárek

Před novou sezónou

Do nové sezóny SK Studenec přihlásil celkem 8 mužstev, což je nejvíce v historii klubu. A muži budou pokračovat pod vedením Vlada Letkovského v I.B třídě a v mužstvu nedošlo k výrazným změnám. B muži budou hrát okresní soutěž, A dorost I.A třídu, B dorost okresní přebor OFS Trutnov, starší žáci okresní přebor, mladší žáci okresní soutěž OFS Trutnov a starší a mladší přípravka okresní přebor.

V rámci přípravy se účastnili muži turnaje v minikopané v Čisté u Horek, kde obsadili 2. místo, obdobně si vedli i dorostenci mezi dospělými na turnaji ve Mříčné. Řada hráčů se zúčastnila v různých mužstvech 11. ročníku turnaje Studenecký pohár na umělém kurtu Penzionu Trautenberk. Loňské vítězství obhájil Žíža Tým před UFO Ostrava a Nissanem Studenec.

Nečekaně vyhrálo A mužstvo potřetí za sebou již 53. ročník tradičního turnaje v Kruhu. Ve skupině remizovalo s Roztokami 0:0, porazilo Radčice 3:0 (Kuba Tauchman 2, Kočárek) a Mříčnou 2:1 (Brož, Kočárek). Ve finále potom porazilo účastníka I.A třídy Mělnicka TJ Pšovku Mělník 1:0 brankou Kočárka. V posledním přípravném zápase porazilo A mužstvo přední celek OP Jičínska Sokol Lužany 3:2 brankami Jardy Smolíka, Tomáše Povra a Aleše Jodase.

Fotografie – Třetí vítězství v řadě na turnaji v Kruhu

Starší žáci sehráli dva zápasy s divizními soupeři, kteří se připravovali na novou sezónu ve Studenci a v Horní Branné. Mužstvu Podolí Praha podlehli 1:4 (Ježek) a Turnovu 0:5. Obě utkání byla dobrou herní konfrontací a studenečtí žáci nestačili především fyzicky svým vyspělejším soupeřům.

Mladší žáci sehráli přátelské utkání s mladšími žáky FC Vrchlabí a remizovali po dobrém výkonu 5:5. Střelecky se zaskvěla Eva Bartoňová, která vstřelila 4 branky, pátou přidal Lukáš Vancl. Eva tak potvrdila vynikající střeleckou bilanci letošního roku, neboť se stala nejlepším střelcem v okresní soutěži mladších žáků OFS Hradec Králové (v dresu DFC Hradec Králové):

Králem střelců byl vyhlášen Robin Netušil ze Sokola Malšovice, jenž si za mladší přípravku připsal 68 tref do černého. Obdivuhodnou střeleckou bilanci zaznamenala Eva Bartoňová z DFC Hradec, když v přeboru mladších žáků dala mezi chlapci 62 branek. (Hradecké noviny 1. 7. 2006)

Fotografie

Letní období je pochopitelně i obdobím hráčských změn a výměn a čilý ruch panoval i v rámci SK Studenec. Do Zálesní Lhoty přestoupili Štěpán Nožička, Stanislav Havrda a Radek Hronovský, na roční hostování do stejného klubu David Klázar a Karel Kolář. Pětileté hostování Davida Tuže z SK Jilemnice se změnilo v přestup, naopak na hostování přichází jako druhý brankář Milan Honců, o další rok bylo prodlouženo hostování Jardy Smolíka z HSK Benecko, kam výměnou na rok odešel Milan Puš. Hostování ve Studenci skončilo Lukáši Stránskému a Romanu Česánkovi z FC Vrchlabí, Jiřímu Peterovi ze Sokola Mezilesí, Vasilu Kampovovi ze Sokola Horka a Lukáši Mejsnarovi ze Sokola Želeč. Naopak z hostování ze Sokola Dolní Branná by se měl vrátit Jiří Havel.

V dorostu bylo prodlouženo hostování Tomáši Jiřičkovi z FK Dolní Kalná a Dominiku Štilcovi ze Sokola Horka, naopak Martin Kupec zůstává další 2 roky hráčem FK Dukla Praha, obdobně jako Eva Bartoňová DFC Slávia Hradec Králové. Kádr obou dorosteneckých mužstev byl rozšířen o Tomáše Vášu a Lukáše Procházku, kteří přestoupili z FC Vrchlabí, a nově registrované Rudolfa Byšického a Víta Rigo.

Kádry minižáků a žáků byly rozšířeny o nově registrované fotbalisty Václava Drbohlava, Jakuba Hylmara, Davida Grosmana, Jaroslava Cvrčka a Filipa Součka.

Orientační běh

Období prázdnin patří tradičně vícedenním závodům v orientačním běhu, které se konají prakticky po celé Evropě a postupně se rozšiřují i na ostatní kontinenty. Studenečtí závodníci se zatím zúčastnili tří vícedenních závodů a vedli si velice úspěšně.

Prvním prázdninovým závodem byly tři etapy v Tisu u Blatna a nejlépe si vedli závodníci v H14, kteří se v pořadí Michal Kučera, Marek Uvízl a Martin Klouček srovnali na 2. až 4. místě, navíc Michal Kučera i Marek Uvízl vyhráli jednu z etap.

Mnohem náročnějším závodem byla Grand Prix Silesia v Kobylé nad Vidnávkou (mezi Javorníkem a Jeseníkem), kde startovalo více než 1500 závodníků z 18 zemí (mimo jiné Turecko, Izrael). I zde se studeneckým závodníkům dařilo vystoupit na stupně vítězů, a to třikrát jako vítězové etapy (2× Štěpán Kučera, 1× Tomáš Kučera) a v kategorii H12 i v celkovém pořadí. V napínavé poslední etapě se Štěpán Kučera probojoval na 1. místo a jeho bratr Tomáš na 3. místo celkového pořadí. V nejpočetnější obsazené žákovské kategorii H14 (101 závodníků) obsadil Marek Uvízl 11. místo, Michal Kučera 18. místo a Martin Klouček 21. místo. Velmi cenného úspěchu dosáhla i Petra Cermanová, která v kategorii H21C obsadila ve 2. etapě 3. místo. Součásti tohoto závodu byl i vložený závod ve sprintu, v němž zatím svého nejlepšího individuálního výsledku dosáhl Honza Exner, který zvítězil v kategorii H16 s řadou reprezentantů a účastníků Mistrovství Evropy dorostu.

Další pětidenní závody se konaly v terénech okolo Máchova jezera a i zde o sobě dávala studenecká výprava hodně znát. Na stupně vítězů sice vystoupil pouze Tomáš Kučera v H12 (3. místo), ale velice dobrých výsledků dosáhli i další závodníci SK Studenec Štěpán Kučera (4. místo), Michael Kulhánek (7. místo) a Michal Kučera (10. místo).

Fotografie

Další sporty

Pozorní čtenáři denního tisku jistě zaznamenali, že na mezinárodních závodech horských kol na 24 hodin ve Vesci u Liberce v kategorii čtyřčlenných týmů zvítězil SK Studenec ve složení Lukáš Erlebach, Michal Erlebach, Ondřej Junek a Tomáš Švásta. Na náročném okruhu dokázali za 24 hodin najet 544 km a mezi 41 týmy suverénně zvítězili s náskokem 32 km.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Závod horských kol – vítězné družstvo SK Studenec

Školní sportovní klub

Závěr školního roku patří ve školním sportu tradičně lehkoatletickým závodům. Závodníci studeneckého školního sportovního klubu nezopakovali především ve starších věkových kategoriích po odchodu silné generace výborných atletů (Romana Synková, Martin Kupec, Filip Jezdinský) předchozí vynikající výsledky a o to víc záleží a bude záležet na kvalitní přípravě. I z tohoto důvodu se připravuje celková modernizace lehkoatletického areálu včetně umělého povrchu na sektorech pro dálku a výšku.

V okresním přeboru jednotlivců jsme po třech letech hojnosti nezískali ani jeden přebornický titul a jediné dvě medaile vybojovala Lucie Grofová ziskem 3. míst ve skoku vysokém a dalekém v kategorii mladších žákyň.

Úspěšně si vedli žáci 1. stupně v nově preferované soutěži v atletickém trojboji (sprint 60 m, skok do dálky, hod míčkem). Do okresního kola, které se konalo na lehkoatletických sektorech v Jilemnici, se probojovalo celkem 40 studeneckých závodníků v 10 kategoriích podle jednotlivých ročníků. Mezi prvňáky si nejlépe vedli Aleš Kalenský (16. místo) a Natálie Jezdinská (8. místo), mezi druháky Ondřej Šimůnek (16. místo) a Denisa Jirásková (5. místo), mezi třeťáky Martin Kuřík (8. místo) a Kristýna Šemberová (1. místo), mezi čtvrťáky Jan Pacholík (4. místo) a Jana Šimáčková (1. místo) s Lenkou Vydrovou (3. místo) a mezi páťáky Patrik Krejčí (14. místo) a Zuzana Hanusová (5. místo). Do krajského kola, které se konalo pod záštitou Krajského úřadu Libereckého kraje na lehkoatletickém stadioně v Turnově, si vybojovali postup Kristýna Šemberová, Jana Šimáčková, Lenka Vydrová a Honza Pacholík a i zde si vedli velice úspěšně. Lenka Vydrová obsadila 14. místo, Honza Pacholík 12. místo, Kristýna Šemberová získala cenné 2. místo a titul krajského přeborníka vybojovala Jana Šimáčková, když na některé její výkony nestačila organizátory připravená tabulka bodů (mimo jiné skok do dálky 414 cm).

Další tradiční červnovou akcí, které se studenecký Školní sportovní klub zúčastňuje, je Běh olympijského dne. I zde studenečtí závodníci dosáhli řadu výborných výsledků a navíc řada dalších závodníků reprezentovala školu ve stejný den na Velkém sportovním dnu v Liberci.

V rámci ročníku narození 1999 si nejlépe vedli Eliška Ulvrová (2. místo) a Honza Kadlec (4. místo), v ročníku 1998 Aneta Grosmanová (2. místo) a Václav Korotvička (6. místo), v ročníku 1997 Eliška Plecháčová (3. místo) a Ondřej Šimůnek (12. místo), v ročníku 1996 Lenka Vydrová (3. místo) a Michal Tauchman (5. místo), v ročníku 1995 Lucie Pacholíková (7. místo) a David Grosman (7. místo).

Již podruhé jsme se zúčastnili krajského finále Velkého sportovního dne v Liberci a obsadili jsme soutěže v rugby (povinná účast), lehké atletice a ve fotbale. V rugby skončila studenecká mužstva v základních skupinách, v lehké atletice vybojovala 2. místo Lucka Grofová výkonem 140 cm ve skoku vysokém. Naopak velmi dobře si vedli studenečtí fotbalisté na umělé trávě v Harcově. Mladší chlapci postoupili ze skupiny do čtvrtfinále, v němž nestačili na lomnickou školu a obsadili v silné konkurenci celkové šesté místo. Mezi staršími soupeři (ročník 1993) se střelecky zaskvěl Danda Mejvald (ročník 1996), autor 5 branek.

Mladší dívky procházely turnajem rovněž bez porážky a k vítězstvím jim chybělo pouze lepší skóre po vyrovnané bilanci s děvčaty z lomnické školy. Ve většině zápasu měly více ze hry, své soupeře přehrávaly, ale nedokázaly využít dobrých brankových příležitostí, navíc drobná nepozornost v obraně vedla k vyrovnání utkání v rozhodujícím zápase. I tak celkové 2. místo v celokrajské soutěži je vynikajícím úspěchem studeneckého Školního sportovního klubu. Pochvalu za bojovný a herně kvalitní výkon zaslouží především Jana Šimáčková a Anna Hanušová.

Ještě větší pozornost byla věnována turnaji starších dívek, v němž studenecké fotbalistky obhajovaly loňské prvenství. Na turnaj přijely prakticky v nezměněné sestavě a celým turnajem prošly bez jediného zaváhání a obdrženého gólu a připsaly si na své konto sedm vítězných zápasů.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie: atletické závody I, atletické závody II, fotbalový turnaj I, fotbalový turnaj II

Fotografie – Fotbalový turnaj (stojící zleva: Veronika Truxová, Karolína Grofová, Anna Háková, Lucie Drbohlavová, klečící zleva: Vendula Kalenská, Daniela Mečířová, Eva Bartoňová)


Fotografie na zadní obálce – V lese (snímek Michala Kučery z loňské fotosoutěže)

Studenecký zpravodaj 4/2006

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 6. října 2006

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.