Studenecký zpravodaj – číslo 2/2005

Obsah

Velikonoční koleda

Studenecké putování – průvodce druhým, tentokrát zimním putováním po Strážníku a Horce

Lyžování ve Studenci – článek z Deníku Pojizeří

Zprávy obecního úřadu – poděkování panu Schormovi, sdělení sociální podpory, výměna průkazek VZP, změna ÚPSÚ, kurzy ošetřovatelství, výrobek roku, nejlepší pedagogové Jilemnicka a doplněné internetové stránky

Z jednání zastupitelstva obce – ze zasedání 7. března 2005

Rozpočet obce Studenec na rok 2005

Občanská poradna – nová poradna v Jilemnici

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených – představení společnosti, pořádané akce

Zprávy základní školy – komunitní plánování, olympiáda z angličtiny, CERMAT

Sportovní klub Studenec – fotbal, orientační běh, alpské lyžování a další (Krkonošská 70, Veltrusy, zimní běžecká liga)

Školní sportovní klub – fotbalové turnaje

Orel – volejbal – tabulky soutěží dorostenek a kadetek, volejbalový program

Poděkování za vystoupení dětí na schůzi diabetiků

Životní jubilea – zlatá svatba, přehled pojmenování výročí svatby


Fotografie na titulní straně – Velikonoční koledníci Pekárkovi

Velikonoční koleda

Dominik:
Běží zajíček přes louky a pole
brodí se sněhem k zaječí škole,
nemá strach ze žádné otázky
učit se budou – plést pomlázky!
Patrik:
Skáče zajíček přes pole a meze
zima mu do bot se sněhem leze,
těší se těší se na velkou kraslici
s pomlázkou oběhne celou vesnici.
Oba:
Nechte mu ji uschovanou
za truhličkou malovanou,
nám stačí i vajíčka
co vám snáší slepička.
Anetka:
Schovejte ji ve spíži
ať se chvilku rozhlíží,
uložte ji v kredenci
tam, kde nejsou mravenci,
nechte mu ji schovanou
třeba v koutě za vanou,
za kytičkou na okýnku
než upravím si svou sukýnku,
pozdržte ho nějak zkrátka
než se kouknu do zrcátka,
přikryjte ji blůzkou lněnou
chci být pěkně vyšňořenou
až mu budu vázat stuhy
ze všech barev jarní duhy
až si přijde zajíček
pro výslužku vajíček.
Autor koledy: Miroslav Pekárek z Nové Paky

Studenecké putování – Cesta za výhledy 4,5 km

Druhého studeneckého putování, které uspořádal studenecký Sokol se Základní školou Studenec, se zúčastnilo téměř šedesát účastníků a pro ty, kteří si na procházku či projížďku kolem obce čas nenašli, přinášíme alespoň průvodce tohoto putování:

Studenec a Zálesní Lhota – mapa obce vydaná OÚ Studenec r. 1996.

Vycházková trasa označená modrými tečkami.

Od Sokolovny po červené turistické trase a současně po modrých tečkách vycházkové trasy jdeme pod dojezd lyžařského můstku a stoupáním k rozcestníku turistických tras.

První zastávka: Odbočka na Kovaříkovu skálu

Místo nádherného a dalekého rozhledu. Kovaříkova skála představovala těžbu melafyru a melafyrové lomy měli ještě Šormovi, Jechovi a Grosmanovi. V současné době v pronájmu Sportovního střeleckého klubu Studenec jako sportovní střelnice.

Na úpatí Kovaříkovy skály Josef Hák zhotovil orientační stůl s lavičkou a zde uvedl vzdálenost hory v km a výšku v metrech. Od jihu je uveden 15 km vzdálený Kumburk s 642 m nadmořské výšky, 15 km Bradlec (642 m), 15 km Tábor (678 m), 15 km Kozákov (744 m), 42 km Ještěd (1012 m), 27 km Studnice (831 m), 34 km Jizera (1122 m), 20 km Kotel (1435 m), 22 km Vysoké Kolo (1506 m), 10 km Žalý (1012 m), 21 km Luční hora (1555 m), 21 km Studničná hora (1560 m), 0,5 km Stráž (626 m).

Kovaříkova skála má i vojenský podzemní prostor se železnými dveřmi a rourou pro periskop (hlásné místo teritoriálního informačního systému). Cvičí zde i rogalisté. Celkově má nádherný, členitý tvar. I tak někdo zde musí rozbíjet lahve a ničit sedátka.

Od Kovaříkovy skály zpět k turistickému rozcestníku. Před námi nově vybudovaný obecní vodojem a za ním bývalý lom, ve kterém se prováděl průzkum ložisek mědi. Těžba však vzhledem k omezeným zásobám této suroviny nebyla zahájena. Dále putování pokračuje na vrchol Strážníku (630 m).

Druhá zastávka: Vrchol Strážníku

Na vrcholu se nachází vrcholový geodetický patník. Nad ním bývala mohutná vysoká dřevěná triangulační věž pro geodetické (zeměměřičské) účely. Vrchol Strážníku býval pravděpodobně již v 11. století strážním místem při zemské stezce, což dokládá i jeho latinský název Custodius v kronice Strahovského kláštera. V pozdějších dobách je nejčastěji uváděn pod německým jménem Wachberg. Za vrcholem Strážníku červená značka směřuje po spádnici dolů na mohutnou a dlouhou cestu (vybudovaná koncem 80. let z vojenských důvodů). Pod cestou je nejvýše položený sloup lyžařského vleku ze Zálesní Lhoty.

Dále pokračujeme za vrcholem Strážníku vpravo na takzvanou Sluneční cestu, využívanou běžci na lyžích. Cesta stále klesá, prochází i smíšeným lesem s lípami, duby a javory a vyjde z lesa ve sníženině. Začne stoupat dubovým lesíkem k Horce (592 m). Bude míjet ve vzdálenosti 100 m melafyrový lom (Grosmanovu skálu).

Třetí zastávka: Horka

Na Horce jsou tři samoty. Kuříkovo je na katastru Zálesní Lhoty. K původnímu stavení byla přemístěna bývalá celnice z období Protektorátu, která stála na nejvyšším místě silnice mezi Studencem a Zálesní Lhotou. Plecháčova usedlost je na katastru Bukoviny a Junkova na katastru Studence. U Junkova stavení je plochá vyvýšenina, kde byl v roce 1828 postaven na nejvyšším bodu Horky, na styčném bodu tří obcí Studence, Zálesní Lhoty a Bukoviny, na pomezí tří farností Studence, Zálesní Lhoty a Kalné a na hranicích dvou okresů jilemnického a novopackého větrný mlýn. Větrný mlýn zároveň dělil panské pozemky od selských. Mlýn vybudoval Václav Hakl, majitel domku na Horce, společně se svým tchánem Neumannem z Borovnice. Celý mlýn byl postaven bez jakýchkoliv plánů z mohutných trámů a fošen. Prudká vichřice v roce 1833 mlýn převrátila a roztříštila, ale již v roce 1835 jej Václav Hakl obnovil v mnohem silnější a pevnější podobě. Ve mlýně se mlelo až do r. 1891, kdy byl zbořen.

Na Horce je kaplička sv. Prokopa. Z Horky je daleký výhled na Kotel 1435 m, Žalý 1012 m, Luční horu 1555 m, Studničnou horu 1560 m, Sněžku 1602 m, ale i vzdálené Rýchory, Jestřebí hory a Orlické hory. Z Horky jdeme ke Studenci a vidíme Ještěd 1012 m. Později začne být výhled na Zvičinu, Čisteckou hůru, Staropacké hory, Kumburk, Bradlec, Tábor a Kozákov.

Po části trasy dnešního putování pořádal v roce 1910 studenecký Sokol společně s novopackým sokolským okrskem první lyžařské závody ve Studenci. Na trati Hostinec U Višňáků (start) – Horka – Strážník – Bosna – Hákova pazderna (cíl) spolu soupeřilo 42 závodníků. Na dalších závodech v roce 1912 se již projevilo výrazné umění závodníků z Benecka, z Mrklova a z Vysokého nad Jizerou, kteří si odnesli všechna první místa. Vítězem sprintu na 100 m se stal legendární Bohumil Hanč z Mrklova časem 22,5 vteřin. Jako čestný host se závodů zúčastnil Dr. Scheiner, starosta České obce sokolské, který právě ve Studenci poprvé vyzkoušel jízdu na lyžích.

Čtvrtá zastávka – Výhled na Kostelecko

Přicházíme na svah Horky s výhledem na Kostelecko. Dominantu tvoří kostel svatého Jana Křtitele postavený roku 1866 za 17 534 zlatých a 16 krejcarů. Stavba byla uhrazena nákladem studeneckých a bukovinských občanů, ze zádušních příjmů, darů majitele panství rytíře z Bergenthalu a z příspěvku 400 zlatých Jeho Veličenstva bývalého císaře Ferdinanda Dobrotivého. 13. září 1868 byl kostel svatého Jana Křtitele slavnostně vysvěcen. Kostel byl postaven stavitelem Edmundem Zirnem z Vrchlabí a Janem Jirmem z Lánova v nepravidelném pseudogotickém slohu. Veškeré stavební práce prováděli bezplatně místní občané a řemeslníci.

V roce 1883 si dal rytíř Karel Berger z Bergenthalu postavit ve Studenci zámek. Na tomto místě nejprve stávala renesanční obytná tvrz, připomínaná při soupisu konfiskovaného majetku Janu Straníkovi z Kopidlna v roce 1623. V roce 1727 byla tvrz barokně přestavěna Bedřichem Leopoldem Kotulínským na kanceláře a byty úředníků lesní správy studeneckého velkostatku. Tato barokní přestavba tvoří severozápadní křídlo původní budovy dnešního zámku (směrem ke kostelu). V roce 1879 si zvolil Karel Berger z Bergenthalu Studenec za své letní sídlo, a proto v roce 1883 nechal tzv. panský dům neboli fořtovnu přestavět. V historizujícím slohu bylo postaveno nové jihovýchodní křídlo, kam byl umístěn i nový vstup do zámku, a ve stejném slohu byly upraveny a rozšířeny i stávající části fořtovny. Kolem zámku byl na místě, kde se dříve rozkládala pole a vinula třešňová alej, založen park s dvěma rybníky. K zámku byl ještě od Anny Erbanové přikoupen dům čp. 162, který byl upraven jako sídlo zámeckého zahradníka. Velké rozšíření bylo po roce 1979 s přístavbou dvou srubů v roce 1984 (investice podniku Chemopetrol Litvínov). Dnešní doba tento jedinečný areál vede do likvidace.

V roce 1831 byl nedaleko kostela vybudován ještě jeden větrný mlýn, a to na pahorku za dnešním zámeckým parkem. Postavil jej Ulvr, majitel mlýna Na smitech, aby zde mohl mlít při nedostatku vody na svém vodním mlýně. Od Ulvra jej koupil Josef Novotný a od něho Jan Šorm. Posledním majitelem byl František Šorm, Studenec čp. 181. Tento mlýn byl mnohem mohutnější a modernější než Haklův větrný mlýn na Horce. Celková výška mlýna činila 15 m, půdorys 6 × 6 m, délka lopatek 18 m. Celá budova se musela natáčet proti větru zvláštním rumpálem. Uvnitř mlýna byla dvě patra, v přízemí bylo silné trámoví, které podpíralo hlavní sloup, na němž se mlýn otáčel. V prvním patře byla moučnice, světnička, řemenice a schody do druhého patra, kde byl umístěn mlýnský kámen a hřídel vedoucí k lopatkám. Mlýn byl zbourán v květnu 1907.

Na úpatí svahu se u cesty nalézá pomníček Otakara Stránského, jedné z obětí konce druhé světové války, o jehož smrti se dodnes vedou diskuse.

Zkrácená trasa – 2,5 km

Od Sokolovny na Kovaříkovu skálu, sestoupit při jejím pravém okraji a cestou po vrstevnici k Bosně a Sokolovně.

Fotografie – Pohled z Kovaříkovy skály

Fotografie – Strážník

Fotografie – Na Horce (Kuříkovo stavení a bývalá celnice)

Obrázek – Větrný mlýn

Lyžování ve Studenci

Přečetli jsme v Deníku Pojizeří

Lyžařský sport zapustil ve Studenci své kořeny již před první světovou válkou a v současnosti se rozrostl do několika podob. Početně nejvýraznějšími jsou vyznavači tohoto zimního sportu z řad žáků místní základní školy včetně jejich dvou mateřských škol, kteří využívají v rámci povinné i zájmové tělesné výchovy upravené běžecké stopy přímo u školy. Přeborů školy se zúčastnilo téměř 200 závodníků a mohli startovat i závodníci, kteří běžecké lyže nevlastní, neboť po dohodě s místním Sokolem škola převzala jejich nepoužívané lyže a zapůjčila je především dojíždějícím žákům. Ti nejlepší závodili na Benecku, kde se konaly přebory škol 1. stupně. V konkurenci se prosadili, mezi děvčaty 1. a 2. třídy zvítězila Eliška Plecháčová a mezi chlapci z 5. třídy byl první Petr Plecháč a druhý Lukáš Vancl, 3. místo ještě přidala Jana Šimáčková.

Nejvýznamnější závody uspořádal Sokol Studenec 12. a 13. února 2005. Jednalo se o Mistrovské lyžařské běžecké závody ČOS (České obce sokolské). Získání pořadatelství není automatické. Je výsledkem důvěry v pořadatelské schopnosti a tuto důvěru má studenecký Sokol již od r. 1996.

Pro širší veřejnost je určena tradiční Studenecká štafeta x krát 1 km. V letošním 15. ročníku startovalo 6 převážně rodinných štafet. V rámci rodiny často startovaly tři generace závodníků a to symbolizuje předávání štafety od prarodičů přes rodiče k dětem.

Novou tradici se snaží vytvořit ZŠ Studenec a TJ Sokol Studenec společným uspořádáním zimního Studeneckého putování s názvem Cesta za výhledy s pěší i lyžařskou trasou. Putující využili pěkného počasí s výhledem do dalekého okolí a průvodci informovali účastníky o názvech kopců a hor, dřevin smíšeného lesa nebo o významných stavbách. Putování se účastnilo 68 osob (předchozího podzimního putování Cesta Dolenskem ve svátek sv. Václava se účastnilo 140 osob). Každý účastník obdržel pamětní list a brožurku s podrobným popisem trasy a panoramatickým pohledem. Lyžaři si při putování objeli delší trasy a využili část z upravených 25 km běžeckých tras ve Studenci.

Nejmladší odnoží lyžování ve Studenci je oddíl alpského lyžování při SK Studenec. Přes své „mládí“ již dosahuje vynikajících výsledků. Adam Zika si přivezl z mistrovství světa juniorů bronzovou medaili ve slalomu mladších juniorů a na mistrovství České republiky juniorů na Dolní Moravě získali závodníci SK Studenec celkem 11 medailí a stali se tak vůbec nejúspěšnějším oddílem tohoto mistrovství v rámci celé ČR.

Zprávy obecního úřadu

Děkujeme

panu Josefu Schormovi, rodáku ze Zálesní Lhoty (nyní bydlí v Čisté u Horek), který namaloval obraz sv. Jana Křtitele do opravené kapličky.

Fotografie – Opravená kaplička sv. Jana Křtitele

Státní sociální podpora sděluje:

Úřad práce v Semilech, oddělení státní sociální podpory, upozorňuje, že s účinností od 1. 7. 2005 již nebude rozesílat předtištěné žádosti o dávky státní sociální podpory na adresy klientů. Příslušné formuláře jsou k dispozici na kontaktních místech státní sociální podpory, nebo je lze vytisknout na webové stránce: http://forms.mpsv.cz/sspforms.

Výměna průkazek pojištěnců VZP

Žádáme občany Studence a Zálesní Lhoty, kteří neobdrželi poštou novou průkazku Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby se dostavili v nejbližším možném termínu na Obecní úřad ve Studenci k vyzvednutí nové průkazky.

Změna č. 6 ÚPSÚ Studenec a Zálesní Lhota

Připomínáme vlastníkům pozemků, kteří mají zájem o změnu územního plánu sídelního útvaru (např. chtějí stavět nebo prodat pozemek na stavbu v místech, která nejsou v zastavěném území), aby ji písemně podali co nejdříve na OÚ.

Kurzy domácího ošetřovatelství

Charita v Červeném Kostelci pořádá kurzy domácího ošetřovatelství, jejich absolventi získají jak praktické znalosti a rady týkající se péče o nemocného v jeho domově, tak informace o možnostech sociální pomoci. Kurz trvá pět dní a celkem třikrát proběhne během května a začátkem června. Podrobnější informace a přihlášky na čísle 721 581 373, e-mail: reznickova@hospic.cz.

Výrobek LK z oblasti zemědělství - potravinářství

Liberecký kraj vyhlašuje soutěž o nejlepší výrobek z oblasti zemědělství a potravinářství. Písemné přihlášky se zasílají na Krajský úřad do 30. června 2005. Zásady pro udělení ocenění a podrobnější informace k soutěži včetně přihlášky a povinných příloh naleznete na www.kraj-lbc.cz/zp.

Nejlepší pedagogové Jilemnicka

U příležitosti Dne učitelů (30. března) se v Kulturním domě v Jilemnici konal slavnostní podvečer, na kterém byli vyhlášeni nejlepší pedagogičtí pracovníci z Jilemnicka. Ředitel studenecké základní školy PaedDr. Petr Junek získal ocenění v kategorii za vynikající pedagogickou činnost. Blahopřejeme.

Doplněné internetové stránky obce Studenec

Občané brouzdající po internetu si jistě všimli změn na studeneckých webových stránkách, nacházejících se na adrese www.studenec.cz. V současnosti na nich naleznete:

Vyzýváme podnikatele, aby překontrolovali svoje údaje uvedené na stránkách a případné aktualizace nám sdělili. Znovu připomínáme dalším zájemcům z řad podnikatelů, že na stránky lze zdarma umístit krátkou charakteristiku firmy s kontaktními údaji.

Nově byly na stránky přidány informace o spolkách, sdruženích a klubech. Uvítáme, pokud nám zástupci spolků zašlou ke zveřejnění stručné představení spolku s kontaktními údaji.

Veškeré tyto zprávy týkající se internetových stránek je možno zasílat na obecní e-mail obec@studenec.cz.

Z jednání zastupitelstva obce

Studenečtí zastupitelé se poprvé v tomto roce sešli 7. března, na svém pravidelném veřejném zasedání projednali a schválili následující záležitosti:

Schválen byl rozpočet obce Studenec na rok 2005, ve kterém jsou příjmy a výdaje vyrovnané, činí asi 22 milionů korun. V minulém roce 2004 skončilo hospodaření obce přebytkem 1 035 587 Kč. Tento přebytek bude převeden na účet.

Obec podá žádosti o dotace, a to na zhotovení veřejného osvětlení na Kostelecku (žádáno o 400 000 Kč z předpokládaných nákladů 1 100 000 Kč), na opravu a zateplení obvodového pláště hasičárny (400 000 Kč z celkových 915 000 Kč), na změnu vytápění v hasičárně na tepelné čerpadlo (asi 70 % nákladů) a na zalesňování na území Zálesní Lhoty (30 000 Kč).

Starosta byl pověřen podepsáním smlouvy na dopravní obslužnost na letošní rok. Podle ní bude obec dotovat autobusovou dopravu částkou asi 150 000 Kč, což je stejně jako v minulém roce.

Podle kritérií stanovených finančním výborem budou rozděleny příspěvky sportovním organizacím v obci: SK Studenec obdrží 118 800 Kč, Sokol Studenec 54 900 Kč, Orel Studenec 53 300 Kč, Školní sportovní klub 26 600 Kč, Tenisový klub 21 100 Kč, Sokol Zálesní Lhota 15 800 Kč a Sbor dobrovolných hasičů Studenec 9 500 Kč.

Vodné a stočné na období od listopadu 2004 do října 2005 zůstává stejné jako v předchozím období, tj. vodné 15 Kč za m3 a stočné 12 Kč za m3.

Nová schválená Obecně závazná vyhláška č. 1/05 obsahuje změny č. 5 v územním plánu Studence a Zálesní Lhoty. Současně byla odsouhlasena příprava další změny č. 6, protože je na ni už několik požadavků.

Zastupitelé se dále zabývali prodejem pozemků ve Studenci a Zálesní Lhotě, nabytím pozemků obcí od Libereckého kraje a Pozemkového fondu a rovněž se projednávala věcná břemena.

V diskusi představil pan M. Fejfar místní organizaci Českého rybářského svazu Košťálov, z jejíž 293 členů jich je 63 ze Studence. Tato organizace vlastní dekret pro celé povodí Olešky, má na starost údržbu kolem toku a chystají letos akce pro děti, na které by chtěli požádat obec o příspěvek. Byli odkázáni na předsedu finančního výboru ing. Urbana, aby se s ním dohodli.

Pan Z. Tauchman doporučil, aby obec koupila rybník „Kameňák“, vyčistila jej a potom by se v něm dalo koupat. Pan Fejfar k tomu podotkl, že v tom případě by vyčištění nestačilo, ale bylo nutno rybník vydláždit. Rada doporučuje zajímat se o koupi rybníka, pokud by se tato možnost naskytla.

Rozpočet Obce Studenec na rok 2005

Příjmy rozpočtu (v tis. Kč)Rozpočet 2004Skutečnost 2004Rozpočet 2005
1Daňové příjmy10 06010 64611 145
2Poplatky1 5091 5871 591
3Prodej – voda, lesy, knihy1 1521 0951 035
4Školy, školní jídelny, družina65590
5Ostatní činnost místní správy2 3752 0231 945
6Dotace, mimorozpočtové prostředky13 60610 0476 269
Příjmy celkem28 76725 45721 985
 
Výdaje rozpočtu (v tis. Kč)Rozpočet 2004Skutečnost 2004Rozpočet 2005
7Lesy18513387
8Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch116660
9Komunikace (silnice)5 3503 6423 270
10Doprava154154156
11Pitná voda1 5801 2481 280
12Odvádění a čištění odpadních vod403035
13MŠ Studenec155152155
14ZŠ Studenec a obě MŠ (pro rok 2004)11 08910 7633 170
15Knihovny14811451
16Kulturní zařízení – bývalá škola ZL50030
17Kultura121104113
18Obnova místních kulturních památek905180
19Tělovýchovná činnost551255561
20Využití volného času mládeže101215
21Zájmová činnost – Klub důchodců171717
22Ambulantní péče244525
23Bytové hospodářství44543330
24Veřejné osvětlení7353152 686
25Pohřebnictví501440
26Územní plánování5030150
27Územní rozvoj a komunální služby1 7031 515308
28Změny technologii vytápění808080
29Sběr a svoz nebezpečných odpadů525657
30Sběr a svoz komunálních odpadů850804900
31Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň4820250
32Pečovatelská služba448428126
33Požární ochrana Studenec3521764 160
34Požární ochrana Zálesní Lhota536727
35Zastupitelstva obcí1 1201 0861 183
36Referendum87380
37Činnost místní správy2 0021 9102 044
38Finanční operace300167150
39Finanční vypořádání minulých let323149
40FRB – půjčky680680700
Výdaje celkem28 76724 63621 985

Občanská poradna

V průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb na Jilemnicku byla potvrzena domněnka, že v oblasti zcela chybějí krizové a intervenční služby.

Občanská poradna, kterou v těchto dnech otevírá jilemnická Charita, nabízí veřejnosti se zárukou úplné diskrétnosti a zcela bezplatně pomoc při hledání řešení zejména v těchto oblastech:

Občanská poradna je skupinou dobrovolníků různých profesí, kteří chtějí bezplatně pomáhat ostatním. Nechce a ani nemůže nahrazovat profesionální poradenské služby.

Poradna bude otevřena od května 2005 v 1. patře Střední průmyslové školy textilní (napravo od schodiště), a to vždy ve středu od 13 do 16.30 hodin. I mimo úřední hodiny je možné kontaktovat vedoucí poradny paní Irenu Benešovou na telefonním čísle 481 596 128 nebo 724 030 304.

V poradně budou zájemcům poskytovány i informace o dalších činnostech Charity (mateřské centrum, humanitární sklad ošacení a sociální šatník). Z tohoto důvodu Charita od května 2005 ruší úterní úřední hodiny.

Ing. Petr Faistauer

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených

Naše společnost v roce 2002 dovršila již 10 let své činnosti. Má své sídlo v Semilech a sdružuje 150 členů, kteří jsou ze širokého okolí Turnova, Semil, Harrachova, z Jilemnicka i Studence. Hlavním cílem společnosti je různou formou pomáhat a ulehčit život postiženým dětem nebo rodinám.

Během roku 2004 se opět podařilo uspořádat na šest desítek různých akcí. Naše největší je festival „Patříme k sobě“. V roce 2004 byl rozšířen již na čtyři dny, byly uspořádány dva večerní galakoncerty a šest dopoledních koncertů pro školy. Účastníci festivalu navštívili několik památek a zajímavostí, zasportovali si, samozřejmostí je již večerní diskotéka. Loňského festivalu se zúčastnil rekordní počet 231 účastníků z 22 zařízení.

Mezi další zdařilé akce můžeme zařadit Krakonošův trojboj v Lomnici nad Popelkou, jedná se o sportování zdravotně postižených. Také na dvou setkáních rodin na farmě u Lánských u Semil se různé sportovní soutěže, jízda na koních i grilování setkaly s velkým ohlasem a velká účast toho byla dokladem. V letním období jsme se dvakrát vypravili do Španělska, jednou to byly rodiny, podruhé tradiční dětský tábor, rozšířený o skupinu zdravotně postižených. O jarních prázdninách se uskutečnil dětský tábor, další dva tábory proběhly o prázdninách hlavních, jeden pro děti se zdravotním postižením, druhý – dobrovolnický projekt – za účasti dětí z Turnovska a z utečeneckých táborů.

Asi dvacet akcí byly projekty dobrovolníků, absolventů našich kurzů. Jednalo se o programy pro zdravotně postižené děti, pro děti z dětských domovů, pro děti ze sociálně slabých rodin, ale i pro seniory. Další projekty byly určeny pro členy Společnosti i pro veřejnost.

Ojedinělým se stal projekt „Pánská jízda“. Jednalo se o sérii víkendových pobytů, určený pouze klukům „živějším“ nebo z neúplných rodin. U rodičů se tato akce setkala většinou s velice kladnou odezvou.

Na jaře a na podzim proběhl kurs „První krok k dobrovolnictví“, opět určený pro středoškoláky – začátečníky v této oblasti. Trochu nás mrzí malý zájem studentů semilského gymnázia. V podzimním termínu se uskutečnil kurs sebepoznávání pro dobrovolníky pod názvem „Cesta k sobě“.

Nezapomněli jsme ani na odbornou veřejnost. Pro pedagogy to byla exkurse do Lindavy a České Lípy, týkající se vzdělávání dětí s nejtěžším postižením, a seminář k integraci tělesně postižených žáků do základních škol. Další setkání bylo na téma týraných a zneužívaných dětí. Poslední akcí byla exkurse pro vychovatele a vedoucí zařízení do Žampachu, kde se konal seminář na téma canisterapie s praktickými ukázkami.

V roce 2004 se uskutečnil také výlet do Markoušovic na Krakonošovu zahradu, na festival Jičín – město pohádky, do vánoční Prahy. Uskutečnilo se podzimní víkendové setkání „Babí léto“ v hotelu Avicenum v Lučanech nad Nisou, kde se také konalo letošní setkání s Mikulášem. V prosinci se uspořádal Vánoční turnaj v přehazované, opět určený pro žáky speciálních zvláštních škol.

Během roku 2004 jsme se zúčastnili prezentační akce v liberecké krajské knihovně, konference o rodině v dnešní společnosti a mezinárodní konference Handicap a Evropa v libereckém Universiu. Také se účastníme jednání Rady dětí a mládeže Libereckého kraje a Krajské rady zdravotně postižených.

Myslím si, že výčet aktivit Podkrkonošské společnosti je značný. K tomu všemu je třeba finančních prostředků, které jsme získali na základě zpracovaných projektů od ministerstev školství a kultury, od nadací, od Libereckého kraje a města Semily a také od sponzorů, kterých je v poslední době více.

V minulosti Společnost uspořádala i několik akcí ve Studenci, konkrétně ve studeneckém zámku, kde se uskutečnilo několik podzimních víkendových setkání rodin na oblíbených „Drakiádách“, při kterých byli vyrobeni a pouštěni draci, pořádány různé soutěže pro děti, cvičení, pro rodiče byl k dispozici bazén nebo sauna, masáže a společné procházky po okolí. Tyto víkendové pobyty, realizované na různých místech regionu jsou velmi oblíbené.

Také tradice sportování zdravotně postižených tzv. „Krakonošův trojboj“ započala v roce 2001 ve Studenci za přítomnosti studeneckého Krakonoše a klání zahájila tehdejší náměstkyně hejtmana Libereckého kraje paní Irena Benešová. A mnohem delší tradice Podkrkonošských olympiád (sportování dětí zvláštních a speciálních škol) byla zahájena rovněž ve Studenci za pomoci žáků zdejší školy. Rovněž se zde v zámeckém hotelu uskutečnil jeden z letních táborů pro postižené děti z Dětského centra v Semilech. Na pobyty ve Studenci, i všechny další zde pořádané akce vzpomínají rádi účastníci i pořadatelé.

Na zbytek letošního roku plánujeme mimo jiné následující akce: prezentace a výlet na Bambiriádu (27. a 28. května, Liberec), přímořský tábor (25. 6.–9. 7. Chorvatsko), rodinná rekreace na horách (6.–13. srpna, Šumava), letní tábor dětí se ZP (srpen), Jičín – město pohádky (15. září), Krakonošův trojboj (21. září, Turnov), zájezd na Moravu (8.–9. října), kurz dobrovolnictví (25.–28. října, Semily), Mikulášský víkend (25.–27. listopadu) a další.

Velikou změnou v životě Podkrkonošské společnosti byl fakt, že jsme konečně po letech zřídili kancelář s vlastním počítačem, telefonem i připojením na internet. Naše práce tak může být kvalitnější i rychlejší.

Rádi uvítáme každého, kdo by se chtěl na této naší činnosti podílet.

Jaroslava Boudná, předsedkyně společnosti (redakčně zkráceno)

Kontaktní adresa: Textilní 541, 513 01 Semily, telefon: 481 625 414, 737 642 258, e-mail:podrkonos.spol@quick.cz, IČO: 49294555, č. ú.: 1262419359/0800

Přímo ve Studenci je možno získat informace o činnosti nebo kontakty na adrese: Miroslav Jezdinský, 512 33 Studenec 198, telefon 481 596 364, 724 094 830, e-mail: miroslav.jezdinsky@tiscali.cz

Fotografie – Drakiáda ve Studenci I

Fotografie – Drakiáda ve Studenci II

Zprávy základní školy

Komunitní plánování jako jedna z cest dalšího rozvoje

Při neustálém souboji o rozpočet školy občas bývá připomenut argument, že škola je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, a proto finanční prostředky jí poskytnuté ze státního rozpočtu jsou pouze příspěvkem, chybějící prostředky má možnost získat si sama. Stát však prostřednictvím krajů stanovuje pro školy závazné ukazatele, takže jedinou cestou jak získat ony další finanční prostředky je pouze doplňková činnost školy (dříve vedlejší hospodářská činnost). Tu se však stát v zájmu určitých lobbistických skupin snaží co nejvíce ztížit a veškeré ekonomické činnosti veřejnoprávních subjektů dát do stejné roviny s podnikatelským sektorem. Ten však žádné závazné ukazatele včetně počtu pracovníků a objemu mzdových prostředků dodržovat nemusí.

Dalším finančním zdrojem se mohou stát různé dotační tituly a vyhlášené granty. Studenecká škola se v letošním roce zapojila do několika takových aktivit a vypracování podkladů pro získání těchto finančních prostředků stojí nemalé úsilí, které se ne vždy naplní. Navíc některé grantové programy především v oblasti prevence sociálně patologických jevů jsou jenom prostředkem k získávání finančních prostředků do činností, které stejně podstatu problému neřeší. Zato velice podnětným je program Nadace Partnerství o komunitním plánování, tedy o tom, co našim obcím zcela jednoznačně chybí. Abychom lépe pochopili princip komunitního plánování, je nejlépe ho ukázat na záměru zapojení školy do této aktivity. Objektem onoho komunitního plánování má být okolí školy a obnova jejího přírodního areálu. Kdo by se na něm měl podílet? Především Obec Studenec jako zřizovatel školy, která by měla společně se základní školou připravit projekt obnovy za účasti dalších subjektů. A v tom právě spočívá ono komunitní plánování, existuje nějaký společný cíl, který právě v našich obcích vzhledem k určitých vyhraněným postojům vyhraněných skupin zcela chybí. A jaká je představa onoho projektu? Především plánovaná obnova zeleně (nikoliv jen z důvodu odstranění stínu kdesi) s vybudováním určitých prostorů pro další aktivity (dětské hřiště, lezecká nebo síťová stěna, přírodní ohniště se zázemím, dřevěné jeviště pro koncerty a další kulturní aktivity). To je prvoplánová aktivita, která by snad v zájmu výchovy a vzdělávání měla být prioritou a měla by být výzvou pro komunitní plánování pro rodiče a další subjekty (Orel, Sportovní klub, Sokol, podnikatelský sektor). Finanční prostředky do této první části jsou poměrně snadno dostupné, podmínkou je právě vytvoření onoho prostředí komunitního plánování. Další cesta rozvoje areálu školy ve středu obce je mnohostranná, mateřská škola, sportovní areál, modernizace lehkoatletických sektorů… Existuje-li nějaká vize či představa, existuje i naděje, že by se mohla uskutečnit. Tuto filozofii snad ve Studenci nemusíme vysvětlovat.

S komunitním plánováním souvisí i druhá rovina výše uvedeného projektu, která nese název Interpretace místního dědictví. I ta je ve Studenci přinejmenším zanedbaná a o důvodech tohoto zanedbání by bylo třeba diskutovat, najde-li se dostatek vůle k této diskusi. Neexistuje žádný ucelený způsob interpretace regionu Studenecka v jednotlivých oblastech, který má nejen význam k vytváření sepětí občana s regionem, ale i zvýšení atraktivity místa (informovanost o něm):

Živá příroda

výskyt chráněných živočichů a rostlin

Neživá příroda

studenecké polodrahokamy a araukarity

lhotecké rudné žíly

Významné osobnosti

Slavní rodáci

Slavní návštěvníci (diskuse o návštěvě prezidenta Václava Klause)

Osobnosti spojené ze Studencem (socha TGM)

Tradiční výroba

Textilní výroba

Košíkářská výroba

Rozvoj obchodu a podnikání

Památné stavby

Technická zařízení

Olympiády

Největšího úspěchu v olympiádách dosáhla studenecká škola v Olympiádě v anglickém jazyce. V lednu 2005 se konalo školní kolo olympiády z anglického jazyka, do kterého bylo přihlášeno 37 žáků v kategorii I.A (6. a 7. třída) a 18 žáků v kategorii II.A (8. a 9. třída). První dva z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo počátkem února 2005 v Turnově. Z kategorie I.A postoupili: Alžběta Krupičková a Kryštof Bekr, z kategorie II.A postoupili Barbora Jechová a Jan Exner. V Turnově všichni prokázali své vynikající znalosti a pohotovost v konverzaci nádherným umístěním. Kategorii I.A vyhrála Alžběta Krupičková a Kryštof Bekr se umístil na 4. místě z celkem 12 soutěžících. V kategorii II.A se Barbora Jechová umístila na 2. místě a se ztrátou 0,5 bodu se na 3. místě umístil Jan Exner z celkem 17 soutěžících. Kategorie postupující do kraje je pouze II.A. V krajském kole v březnu 2005 v Liberci byla Bára Jechová po mluvnické části na 2. místě, ale nepřál jí los konverzace a celkově skončila na 6. místě.

Všichni věnovali přípravě do jednotlivých kol mnoho volného času, a proto jim i angličtinářce Bc. Petře Cermanové patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

CERMAT

Liberecký kraj se zúčastnil hodnocení studijních výsledků žáků 9. ročníku a studenečtí žáci si vedli ve srovnání s ostatními žáky Libereckého kraje úspěšně. V českém jazyce výrazně překročili krajský průměr a Bára Jechová s Klárou Štěpánkovou se umístili mezi prvními třemi v rámci celého kraje (více než 100 základních škol). I ve všeobecných studijních předpokladech bylo procento úspěšnosti vyšší než krajský průměr a i zde byla nejlepší Bára Jechová. Jen v matematice studenečtí „deváťáci“ mírně zaostali.

PaedDr. Petr Junek

Sportovní zprávy

Sportovní klub Studenec

Fotbal

K vážné nemoci českého fotbalu spočívající v korupční aféře přibyla v rámci regionu i nemoc zneužití peněz Okresního fotbalového svazu jeho předsedou. Tato skutečnost se dotýká i studeneckého fotbalu, neboť to bude pravděpodobně znamenat minimálně tříletý půst v dotacích na mládežnický fotbal.

Nejideálnější období neprožívá ani studenecký fotbal dospělých, áčko společně s moravskými Boršicemi je jediným klubem v rámci České republiky, které v krajských soutěžích nezískalo dosud ani bod a jarní bilance je ještě tristnější než podzim. Navíc mužstvo již opustili všichni čtyři činovníci, kteří s mužstvem sezónu zahájili. Sezónu je však třeba dohrát, neboť v opačném případě hrozí čtyřicetitisícová pokuta. Kde hledat příčiny současného stavu? Mužstvo po počátečním elánu po postupu do krajských soutěží postupně opustili ti, kteří postup vybojovali a tvořili silný duch týmu. Po úspěšném účinkování hostujících hráčů Hartycha, bratrů Hartigových a Salátka se zcela nezdařilo hostování vrchlabské enklávy a především z účinkování Marčíka (včetně jeho podílu na uzavření studeneckého hřiště na 2 zápasy, což bude stát klub 20 000 Kč) se někteří ještě asi nevzpamatovali a soudržnost týmu se zcela narušila. To jen ukazuje na skutečnost, jak citlivé je doplňování mužstva z řad okolních týmů. A v neposlední řadě fotbal přestal být pro řadu hráčů podstatným, poklesla výrazně účast na trénincích (což je ale všeobecným jevem i v ostatních okolních klubech), s tím souvisí i zainteresovanost hráčů samotných na činnosti klubu (minimální oddílový příspěvek ve výši 100 Kč ve srovnání s desetinásobkem v okolních oddílech). To vše teď čeká na diskusi a řešení, návrhů již padlo několik, od zrušení áčka až po jeho výrazné obměnění před novou sezónou.

Kádr dospělých do jarní sezóny doplnili Petr Přiklopil z Jiskry Borovnice (dříve hráč Robous a Lázní Bělohrad) a Jiří Petera ze Sokola Mezilesí, do Zálesní Lhoty přestoupil Petr Pacholík. Jediným přípravným zápasem byl pohárový zápas s FC Pěnčín, který skončil dvojciferným přídělem a první dva jarní zápasy skončily šestkou (Desná 0:6, Železný Brod 1:6). Béčko svůj první zápas v Martinicích neodehrálo.

Mnohem větší spokojenost je s mládežnickou kopanou a její rostoucí základnou. Dvě družstva hrají krajské soutěže a raritou jsou i dvě dorostenecká družstva (béčko ve spolupráci se Sokolem Zálesní Lhota). Navíc se úspěšně rýsuje spolupráce s okolními kluby, neboť do studenecké školy přešla řada žáků z Čisté a Dolní Kalné, z nichž někteří se zapojili již do halové sezóny a David Ježek od jara posílí studenecké žáky. Silné ročníky žáků 1994–1993 vedou tak k záměru přihlásit do pravidelných soutěží další mužstvo, a to tým mladších žáků.

Orientační běh

Po několika odložených jarních závodech vypukla sezóna orientačního běhu naplno a i počet závodníků orientačního běhu se potěšitelně rozrůstá a na prvních oblastních závodech jsme mohli najít ve výsledkové listině dvacítku studeneckých závodníků.

Před samotnou sezónou proběhlo perné soustředění v Doksech včetně studenecké premiéry v nočním orientačním běhu. První závod se konal na Biřičce nedaleko Hradce Králové a na nejvyšší stupínek vystoupila Vendula Kalenská, Danda Mejvald skončil třetí. O týden později v Kobylicích zvítězili Míša Kulhánek a Tomáš Kučera, který zopakoval své prvenství i v Javornici, kde se němu přidali opět Míša Kulhánek a Zuzka Hanusová.

Fotografie – Vendula Kalenská na stupínku nejvyšším

Alpské lyžování

Druhá sezóna alpského lyžování v rámci SK Studenec přinesla řadu výrazných úspěchů, nad nimiž ční bronzová medaile Adama Ziky ve slalomu mladších juniorů na Mistrovství světa juniorů v Monthey. Kromě něj zde ze Studeneckých startovali ještě Dana Marková a Matyáš Mleziva. Dalším úspěchem byly bodové žně na Mistrovství České republiky juniorů, odkud si studenečtí závodníci odvezli celkem 11 medailí a stali se nejúspěšnějším týmem.

Fotografie – Trenér Filip Marek s Danou Markovou, Adamem Zikou a Matyášem Mlezivou

Fotografie – Bronzový Adam Zika

Ostatní sporty

Krkonošská 70

Letošní ročník tradičního lyžařského závodu Krkonošská 70 byl jubilejní jednak pro všechny závodníky, jednalo se totiž o 50. ročník, byl ale také jubilejní pro závodníky SK Studenec, kteří se tohoto závodu zúčastnili popáté. Počasí však oslavám příliš nepřálo, silný vítr, mlha a vytrvalé sněžení značně znepříjemnily závod všem hlídkám. Trasa závodu byla oproti minulým ročníkům mírně změněna po jednáních s ochranáři ze Správy KRNAP, ale délka závodu zůstala zachována. Možná i vzhledem k ne úplně ideálnímu počasí mnoho hlídek nedokončilo závod a i na časech jiných hlídek bylo znát, že náročnost závodu byla větší než jindy, což potvrdil i nejzkušenější člen naší hlídky Ing. Josef Erlebach, který počasí označil za druhé nejhorší, které ve svých více než 25 startech v tomto závodě zažil.

Letošního ročníku se v hlavní kategorii zúčastnilo celkem 177 hlídek, z nichž celkem 52 závod nedokončilo. Hlídka SK Studenec dokončila na 83. místě, což je oproti loňskému ročníku, kdy hlídka dokončila na 34. místě, značný ústup ze slávy. Hlídku, která tento rok SK Studenec reprezentovala, tvořili čtyři aktivní členové, Lukáš Erlebach, Michal Erlebach, Ing. Josef Erlebach a Martin Junek, a dále člen klubu Slovan Zdravotník Praha Tomáš Gregoriades. Pro příští ročník chce náš klub nasadit hlídky dvě, přičemž jedna z nich by znovu měla bojovat o umístění v první padesátce, možná i výš.

Fotografie – Družstvo SK Studenec na Krkonošské 70

Veltrusy 2005

Po úspěšné účasti v republikové soutěži sportovní všestrannosti sportovních klubů v Pršticích u Brna v roce 2004 navázali studenečtí sportovci na úspěšnou reprezentaci klubu a obce a obhájili vítězství v rozšířené soutěži, jejíž podmínkou bylo i bojové pojmenování družstva. První družstvo si ponechalo loňský úspěšný název Turbíny (Kája Grofová, Vendula Kalenská, Jirka Povr, Kuba Pacholík, Jirka Šír) a druhé si vzhledem k svému maskotu vybralo bojové pojmenováni Rafani (Markéta Jezdinská, Danča Rejlová, Nikola Vanclová, Tomáš Stránský, Martin Šimáček, Lukáš Vancl). Zúčastněná družstva postupně soutěžila ve florbale, vybíjené, letním biatlonu, kubbu, ringu, šipkách, scrablu a překážkové dráze. Z jednotlivců byl nejúspěšnější Jirka Povr, který zvítězil ve všech individuálních disciplínách, na stupních vítězů se objevili ještě Kája Grofová, Vendula Kalenská, Kuba Pacholík a Martin Šimáček. Poděkování za příjemný víkend patří především ASPV Veltrusy za uspořádání této soutěže a také za jiný pohled na sportovní aktivity s mládeží.

Zimní běžecká liga O Pohár Jestřebích hor

Po sérii dvanácti závodů se v Úpici konalo slavnostní vyhlášení seriálu Zimní běžecké ligy O Pohár Jestřebích hor, jehož se v mládežnických kategoriích zúčastnila z jednotlivých oddílů nejpočetnější výprava z SK Studenec. To se projevilo i v celkovém hodnocení:

Přípravka
1. Jana AdámkováMaratonstav Úpice80 bodů
2. Denisa ČerenkováOrel Rtyně73
3. Jana ŠimáčkováSK Studenec66
7. Kristýna ŠemberováSK Studenec32
15. Lucie PacholíkováSK Studenec3
Nejmladší žákyně
1. Eva BartoňováSK Studenec79
2. Vendula KuntováMaratoncentrum Jičín73
3. Kristýna UlvrováSK Studenec36
8. Zuzana HanusováSK Studenec4
Nejmladší žáci
1. Martin KosLoko Trutnov79
2. Petr AdámekOrel Rtyně70
3. Martin KloučekSK Studenec67
8. Lukáš VanclSK Studenec36
10. Martin ŠimáčekSK Studenec23
Starší žáci
1. Milan VlčekMaratonstav Úpice80
2. Pavel KocurekOrel Rtyně62
3. Martin KupecSK Studenec51
5. Tomáš KloučekSK Studenec42
6. Jan ExnerSK Studenec33
PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Běžci SK Studenec v Zimní běžecké lize

Školní sportovní klub

Školní sportovní klub se připravuje na sportovně nejbohatší období sezóny, kterým je závěr školního roku, v němž proběhne většina postupových sportovních soutěží. Prvním jarním úspěchem bylo již třetí vítězství fotbalistů v řadě v halovém turnaji v Jilemnici, tentokráte zcela suverénně bez ztráty bodu. Navíc Danda Mejvald si odnesl i titul nejlepšího střelce s 10 góly.

Jejich starším spoluhráčům se již tolik nevedlo, i když herně nezklamali. Ve změněném systému Cocacoly cupu se zúčastnili turnaje v Lánově společně s domácí školou, Libštátem a Roztokami. Prvenství si zaslouženě odnesli hráči Libštátu v čele se slovenským žákovským ligovým hráčem Patzem.

Výsledky:
Roztoky2:0Ježek, Kupec
Libštát0:2 
Lánov5:0Ježek 3, Kupec 2

Sestava: Exner (Šrajer) – Havlíček (Černý, T. Palivoda), Jezdinský, M. Pacholík, Lejdar (Vérteši) – Sokol (Máslo), Povr, T. Klouček – Ježek, Kupec, Hanzlík (Bartoňová)

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Mladší fotbalisté: Tomáš Kučera, Pepa Chládek, Vojta Nedomlel, Štěpán Kučera, Míša Nosek, Honza Pacholík, Jenda Kuřík, Danda Mejvald

Orel – volejbal

Krajský přebor dorostenek se pomalu chýlí ke konci. Naše děvčata jsou na předposlední, 9. příčce společné soutěže kadetek a juniorek. Náš tým patří k nejmladším ze všech, a tak věříme, že lepší časy nastanou zejména v dalších ročnících.

Poslední dubnový víkend se rozběhne jarní část soutěže žen. 30. dubna přivítají naše děvčata hradeckou Slavii. Cílem pro jaro je udržet 3. místo v tabulce.

Tabulka krajského přeboru dorostenek 2004/2005
1. Slavia HK „juniorky“34331101:1267
2. Vrchlabí3428692:2859
3. Dvůr Králové3425981:4152
4. Trutnov „juniorky“34221274:5146
5. Trutnov „kadetky“34181667:6341
6. Vamberk34142049:6529
7. Náchod3492544:8223
8. Zbečník „B“3492541:8422
9. Orel STUDENEC3472732:8615
10. Slavia HK „kadetky“3452924:9311
 
Tabulka krajské soutěže II. třídy žen 2004/2005 po podzimu
1. Jaroměř1414042:328
2. Bílá Třemešná1411335:1522
3. Orel STUDENEC147728:2416
4. Pouchov147725:2515
5. Slavia Hradec Králové „C“146823:2913
6. Malšovice147723:2412
7. Dřevěnice1431113:367
8. Lánov141138:413

Pro obě tabulky platí: vítězství = 2 body, porážka 2:3 = 1 bod, porážka 1:3, 0:3 = 0 bodů, kontumace = -1 bod.

Veškeré dění našeho oddílu můžete sledovat na internetových stránkách www.tauchy.cz/volejbal.

Volejbalový program
Sobota 30. 4.10:00ženyOrel Studenec – Slavia HK „C“
Sobota 7. 5.10:00ženyMalšovice – Orel Studenec
Sobota 14. 5.10:00ženyOrel Studenec – TJ Lánov
Sobota 21. 5.10:00ženyDřevěnice – Orel Studenec
Sobota 28. 5.10:00ženyOrel Studenec – Sokol Pouchov
Sobota 4. 6.10:00ženyOrel Studenec – Jaroměř
Sobota 11. 6.10:00ženyBílá Třemešná – Orel Studenec
Na léto plánujeme letos opět FOLKOVÝ VEČER se skupinou FIGURY – předpokládaný termín – sobota 9. července.
Ing. Václav Urban

Poděkování

Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice upřímně děkuje vedení Základní školy Studenec a vedoucí hudebního kroužku Heleně Hákové za vystoupení malých dětských hudebníků na naší výroční schůzi v Jilemnici. Jejich vystoupení se všem přítomným líbilo a školu a účinkující ctí i to, že si sami zajistili dopravu a že do Jilemnice přijeli dokonce o jarních prázdninách.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Výbor SD ZO Jilemnice

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2005

Zlatou svatbu oslaví:

Tauchman Josef a Tauchmanová Vlasta, Studenec 347

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.

Výročí svatby aneb Jak roky jdou
1. bavlněná9. měděná25. stříbrná60. diamantová
2. papírová10. cínová30. perlová65. kamenná
3. kožená11. ocelová30. perlová70. platinová
4. květinová12. hedvábná35. korálová 
5. dřevěná13. krajková40. rubínová 
6. železná14. slonovinová45. safírová 
7. vlněná15. křišťálová50. zlatá 
8. bronzová20. porcelánová55. smaragdová 


Fotografie na zadní obálce – Řepkové pole a zasněžené hory

Studenecký zpravodaj 2/2005

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka tohoto čísla: 1. dubna 2005 – Uzávěrka dalšího čísla: 3. června 2005

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.