STUDENECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/2001

Vydává Obec Studenec


Murphyho zákony 2000


Slovo úvodem

Informace! Najděte mi slovo, které lépe vystihuje životní tep právě svítajícího století! Mohutný tok informací se na nás valí den co den a mnoha lidem už asi vůbec nepřijde na mysl, že je něco v nepořádku.

Slova Murphyho zákonů možná vyvolají oprávněný úsměv, ale když se zamyslím, kolik je v nich pravdy. Nepřipomíná vám to náhodou něco? Kolikrát za den, měsíc, či dokonce rok dostanete informaci, kterou vlastně vůbec nepotřebujete a nechcete, informaci, která vůbec nic neřeší a nikam nevede? Informaci, která ve vás jen vyvolá zmatek a neklid, udusí naději, podlomí víru a smete ten kousek optimismu, co jste si v sobě tak pracně dlouhou dobu pěstovali ? Je pravda, že ne všichni to berou zrovna takhle, ale když se člověk rozhodne hledat pozitiva.No,nevím, nevím.

Teď je hrozně moderní kritizovat krvavé zpravodajství, tragicky laděné novinové články a celý ten humbuk „zaručených" zpráv kdo, kde, s kým a jak. Realita, objektivita ano, ale co je moc, to je moc. Teď mně ale tak mě napadá, kdyby nikdo nechtěl tohle číst a na tohle se dívat, proč by se to točilo a psalo?

Otázkou také stále zůstává, jestli tahle tma a beznaděj, která je v  nás vyvolávána, je krutou daní za dostupnost informací. Jsme na tom opravdu tak hrozně zle? Nebo je jen potřeba se učit plavat a bojovat za udržení toho DOBRA v nás? Kdo ví. Připadá mi, že nejčastějším řešením je rezignace. Rezignace na násilí, krutost, nedostatek etiky a chamtivost. Ano, rezignace a lhostejnost spolu postaví celkem slušnou hradbu proti světu kolem. Ale má to tak být? Přináší to spokojenost?

Žijeme v době informací. Rozhlas, televize, tisk. Navíc ještě bariéru oceánů, pohoří, hranic států a hranic dorozumívacích možností posunul jednou provždy internet. Dnes není problém „popovídat si" s Australanem a obyvateli zavátého aljašského města naráz. Není problém zjistit poslední na trh uvedený výrobek kterékoli japonské firmy nebo se nechat informovat o množství a druhu exponátů například v Louvru. Máme jakoby nadosah všechno, co chceme vědět. Mělo by nás to tedy naplňovat radostí a klidem, ne? Místo toho mi připadá, že se začíná pomalu vytrácet jedna z nejdůležitějších složek lidské existence. Totiž osobní komunikace. Lidé ztrácejí přirozenou schopnost se sdílet. O radostech, bolestech .,prostě o všem. Nedůvěra k lidem, nechuť a strach říct : „Tohle jsem já!" Plodí i tohle přesycenost informacemi, které nechceme a nepotřebujeme, nebo to spolu vůbec nesouvisí?

Informovanost je samozřejmě neocenitelná věc. Krutou pravdou ale zůstává, že lepší je mnohdy nevědět, tedy přesněji: některé věci nevědět. Jenže to se většinou ukáže, až když je pozdě, a tak nám asi nezbývá nic jiného než být stále ve střehu, nenechat si dobrovolně zanášet duši vším „svinstvem", které se zrovna okolo nachází, a hlavně zachovat si ten svůj kus naděje, že jestli ještě dobře není, za nějaký čas určitě bude. Když si ale necháme tohle v sobě udusit, co zbude? A to, jestli naděje přežije další rok, záleží jen na nás.

Jir

 


Babička Málková a prezident Havel

Babička Málková zemřela
A dávno již tomu
Co ve svém krámku seděla
V průjezdě starého domu
Když už vysvěcen býti měl
Pro větší boží slávu
Že jediný syn její zešílel
Dostala Málková zprávu
Neměl obchod veliký
Prodávala jen nůše
Pometla, pletené košíky
Byla to dobrá duše
Přijela za ním, v předvečer
smrti vyšlo mu ze rtů
Že vyřkne-li hlásku r
Duší svou propadne čertu
Kdo nám to tehdy řek, nevím dnes
Syna jednoho měla
A aby z něho stal se kněz
Matka Málková chtěla
Málková nikdy, když mluvila
Nevyslovila té hlásky
Snad slovům šílence věřila
Snad to byl projev lásky
Byl to celkem odvážný čin
Od vdovy načisto chudé
Strádala ráda, jen když syn
Velebným pánem bude.
Kluci si blázna z ní dělali
Zvlášť já a pajdavý Toník
Zpovzdáli jsme na ni volali
Babičko, řekněte trrroník
Hoch o své povinnosti dbal
Nevyšel téměř z bytu
Po osmi letech udělal
Šťastně svou maturitu
Málková křičet nás nechala
Byla to dobrá duše
Pohledem smutným se dívala
Na své proutěné nůše
A potom poslušně docela
Vstoupil do semináře
Matka, ta už ho viděla
Někde na pěkné faře
 

Prezident Havel ve svém novoročním projevu hovořil o morálce doufaje ve svůj vlastní morální kredit, kteří mu však již dávno někteří znectili jeho prodejem Lucerny a sňatkem s paní Dášou. A jak s tím souvisí babička Málková z básně Františka Gellnera, kterou tak kouzelně zhudebnil Pepa Nos? Zcela jednoznačně. Vždyť denně odsuzujeme lidi, aniž bychom znali příčinu jejich jednání a chování, stejně tak jako ti malí kluci, kteří se posmívali babičce Málkové pro její vadu řeči, jež měla svůj původ úplně jinde.

Morálka se stává často posledním záchytným bodem při pádu někam, ale má jeden velký handicap, je příliš abstraktní na to, aby někoho při jeho pádu zachránila. Ona přece nelze omlouvat náboženským přesvědčením, ona přece nelze měřit mírou provinění. Krádež zůstane přeci krádeží, i když zcizíme pouze malou peněženku, pár trubek nebo dalšího stavebního materiálu nebo nějaký ten milion. Podvod přeci zůstane podvodem, i když se dopustíme pojišťovacího podvodu za několik tisíc, zkrácení daně a tržeb nebo podvedeme stovky důvěryhodných občanů. Morálka v našich krajích totiž už dávno umřela, onemocněla v druhé světové válce a po únorových dnech v roce 1948 ji čekala jen postupná smrt. Vzýváme tak morálku z podsvětí či ze záhrobí, abychom za ni schovali svá vlastní provinění. Nechme mrtvé v klidu.

PJ


Toulky studeneckou minulostí

Při toulkách různými archivními materiály se setkáváme ve Studenci s velkým počtem rodových jmen. Na počátku 20.století najdeme ve Studenci 31 samostatných rodin Tauchmanových, 20 rodin Hákových, 15 rodin Kudrových, 13 rodin Tomášových, po 11 rodinách Štefanových a Ulvrových, po 8 rodinách Erbanových a Hamáčkových, po 6 rodinách Čechových, Fléglových, Horáčkových, Jeníkových, Karáskových a Povrových, po 5 rodinách Benešových, Jebavých, Martincových, Šormových, Vanclových a Víznerových, po 4 rodinách Exnerových, Havlových a Paulů. Většina těchto rodů žila ve stejných staveních po generace, často i více než 300 let. Je pochopitelné, že ostatní spoluobčané přidávali těmto rodinám druhé jméno, které bylo nazýváno jménem po doškách, přídomkem, přílepkem nebo také přísrabkem. Tato jména měla obdobný původ jako příjmení samotná, často označovalo místo chalupy, zaměstnání majitele či jeho vlastnosti.

U Exnerových v čp.178 se říkalo Ve Vinopalně, neboť je to bývalé panské stavení na místě studeneckého dvora, kde se pálila kořalka. U sousedů v čp.180, kde bydleli léta Šormovi, se říkalo U Brdařů, neboť zde Šormové po celé 18.století zhotovovali brda a tkalcovské paprsky, další sousedé Šormovi v čp.181 si vysloužili předzdívku U Mlynářů, neboť byli posledními vlasníky větráku nedaleko zámku. Karáskovým v domě čp.19, kde trávíval léto akademický malíř Dvořák, se říkávalo U Matysů, neboť jeden z předků se jmenoval Matěj, Hákovi z čp.16 bydleli Ve staré hospodě nebo U Kobrů (dřívější rychta a zájezdní hospoda U Lípy), poloha domku Tauchmanových z čp.14 jim dala přílepek U Kopečku, Kudrovi z čp.191 jsou dodnes známi jako Bosňáci, neboť pocházeli ze samoty na Bosně.

Další dva přídomky údajně souvisely s bývalou tvrzí Horního Lišného, neboť v místě, kde se podle místní tradice přelézala zeď staré tvrze se dlouho říkalo Karáskovým z čp.225 U Přelízky a již zbořenému sousednímu domu čp.102 Pod Branou. Tauchmanovi v čp.32 přišli k jménu U Košíkářů v době tkalcovské krize, kdy se tamější tkadlec Tauchman začal zabývat pletením košíků. Tato činnost byla ve Studenci zahájena zásluhou studeneckého nadlesního Ferdinanda Hybnera v letech 1880-1886. Na panských pozemcích v polesích Čený háj a Na Písku zavedl pěstování košíkařských vrb a založil zde tzv. proutnice. V hostinci U Višňáků se poté konal několikaměsíční košíkářský kurs a nákladem velkostatku byly pořízeny kotle na paření a barvení vrbového proutí a zakoupeny dřevěné modely na pletení košíků.

Na křižovatce U Lípy v čp.44 se říkávalo U Štemflířů, neboť se zde v době Marie Terezie razítkovala plátna obchodníkům, v čp.228 U Brodku, neboť zde původní cesta vedla potokem (brodem). Spoustu odkazů v kronice najdeme na čp. 50, kde býval vyhlášený studenecký vyřezávaný betlém, a proto studenečtí znali tento dům pod jménem V Panákově nebo V Betlémě. Dvě jména neslo i čp. 52, a to U Šindelářů nebo Ve Špalkovně, neboť se zde do konce první světové války vyráběly ze smrkových špalků šindele. Dům čp. 53 býval čeledníkem lišenského dvora, a proto mu zůstal název V Ratejně. Se zaměstnáním majitelů souvisí i celá řada dalších přílepků, v čp.78 se ručně vyráběli vijáky k soukání příze, a proto se zde říkalo U Vijáčniků, u čp. 31 se kdysí pěstoval chmel, a tak zde zůstalo i jméno U Chmelařů, v čp. 101 bydlíval obchodník s plátnem, a proto U Faktorů, v čp. 158 býval venkovský holič, a tak U Pucířů, v čp. 132 na klemprdě s pískovými brusy sekali skleněné korále, a tom dalším generacím zajistilo přízvisko U Klemprdu, v čp. 174 česali na vochlích koudelnou přízi a přišli tak k názvu Vochláři.

Bývali však starousedlící, k nimž se jména slétávala jako vosy na med. Pochopitelně to souviselo s výraznou osobnosti v jakémkoliv smyslu. A tak třeba jeden náš občan na počátku předminulého století byl znám jako Toufta, Skalní duch, Hastrman, Sedm kaputroků nebo Chocholezký hrabě, jiný byl zase obdarován přídomky Honcíra, Kmotříček, Herdekfilek.

Předzdívky, přílepky, přísrabky a přídomky vznikají hojně i v dnešní době. Otázkou však je, zda je všichni jejich majitelé nesou stejně statečně a klidně jako naši předkové.

 

 

 


Hradečtí biskupové a Studenec (Zálesní Lhota)

V pokračování našeho seriálu se nejprve vrátíme hlouběji do minulosti, do doby, kdy byla hradeckým biskupem posvěcena první studenecká farnost . Stalo se tak za čtrnáctého kralovéhradeckého biskupa, rytíře Jana Leopolda Haye. Narodil se 22.4.1735 jako syn vrchního úředníka a vystudoval teologii v Olomouci, postupně působil jako děkan v Kroměříži a v Mikulově a v roce 1775 byl Marií Terezií povýšen do rytířského stavu, 29.7.1780 byl panovnicí jmenován biskupem v Hradci Králové. Jako jeden z prvních katolických hodnostářů odmítal vynucování vyznání víry násilnými prostředky. Tyto svoje názory dokázal vtělit i do tolerančního patentu, který již připravovala Marie Terezie a byl vydán až Josefem II. v roce 1781, ve stejném roce, kdy se stal Studenec farností. U příležitosti vydání tolerančního patentu rozeslal Okružní list, ve kterém nabádal k zásadám lidskosti, snášenlivosti, k lásce a k odpuštění k chování jinověrců (ne nadarmo tento list vyvolal odpor většiny biskupů a arcibiskupů). V souladu s ustanovením tolerančního patentu přistoupil ke zrušení řady řeholních domů v hradecké diecézi (z těch nejbližších řeholní dům paulánů v Nové Pace a kartuziánů ve Valdicích) .

U letního sídla v Chrasti nechal zbudovat lovecký zámeček Altán, kde rád hostil učence a vědce, především Gelasia Dobnera a Josefa Dobrovského. V Chrasti také 1.6.1794 zemřel.

Při stromkové slavnosti na novém orelském cvičišti v květnu 1938 byla jedna z šesti zasazených lip zasvěcena Karlu Kašparovi, hradeckému biskupovi v letech 1920-1931. Karel Kašpar se narodil 16.5.1870 v Mirošově u Rokycan a po maturitě na reálném gymnáziu v Plzni vystudoval filosofii a teologii na české koleji v Římě. Od roku 1907 působil jako kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta a v roce 1921 byl papežem Benediktem XV. jmenován sídelním biskupem v Hradci Králové. Z jeho rozsáhlé činnosti stojí za zmínku několik zajímavostí. V prostoru hradecké diecéze otevřel diecézní muzeum, při svých cestách navštívil mimo jiné i indiánský kmen Siouxů a obdržel jméno Neohrožený orel, podal při příležitosti 650.výročí úmrtí blahoslavené Anežky České v roce 1932 první žádost o její svatořečení a byl spoluatorem pastýřského listu českých biskupů O bezbožném komunismu. V roce 1931 byl jmenován papežem Piem XI. pražským arcibiskupem a v roce 1935 se stal historicky prvním československým kardinálem. Zemřel po delší nemoci 21 .4.1941 v Praze.

 

 


Další návštěva v rodině

Náš seriál o početných rodinách se stal úspěšným i mimo obec, pravidelně po každém čísle, kde je o nich psáno, se mi ozývají novináři a žádají o adresy maminek a potom s nimi otiskují rozhovory. A to je právě to pravé ořechové, proč jsme v našem Zpravodaji s tímto seriálem začali. 

V novinách se o takovýchto rodinách dozvíte jen zřídka, spíš se dočtete kdo kde v které rodině komu ublížil, ne-li dokonce někoho zamordoval. Pozitivní zprávy údajně nikoho nezajímají. My se domníváme, že tento způsob reklamy spořádaných rodin je nejen potřebný, ale vzhledem k vývoji ve společnosti nezbytně nutný. Nyní přicházejí na řadu rodiny s pěti dětmi. Těch je hned několik, ale vzhledem k časové tísni jsem pro první číslo sáhla po té, kterou mám pracovně nejblíže a o které toho sama také nejvíce vím, a to po rodině Fandy a Evy Tauchmanových, po rodině zástupce starosty Studence.

Co nového u Evy a Fandy Tauchmanových ?

S: Když jsme se před komunálními volbami v roce 1994 spolu s Fandou domlouvali o tom , co nás čeká, ležel u Vás doma v postýlce uzlíček plenek a v něm miniaturní miminko, Kačenka, ze které je nyní sebevědomá šestiletá slečna, suverénně vystupující s dětským sborem nebo s mateřskou školou . Ten čas neuvěřitelně letí. Ale o tom bys asi Ty Evo mohla povídat víc. Jsi z daleka, mohla bys nám povyprávět, jak ses do Studence vůbec dostala ?

Eva: Řeknu to krátce. Prostě jsem se sem přivdala. S Fandou jsme se poznali v severních Čechách na letní brigádě mladých, tenkrát jsme, tuším, opravovali faru. Do Studence se mi nechtělo, byla to přece jen veliká změna, ale nakonec to dopadlo tak, že už jsem tu 20 let a jsem ráda, že tady děti mají domov.

V mém rozhodování mi pomohla skutečnost, že je tady živá farnost. Hledali jsme s Fandou lidi, se kterými bychom si rozuměli a ty jsme tady našli. A po narození dětí to pak byly rodiny, které nám svými postoji byly velice blízké. Pro nás je hodně důležité, aby rodina nezůstala sama, ale patřila do nějakého společenství, kde se může sdílet se svými radostmi, starostmi a problémy.

Při této příležitosti bych chtěla poděkovat oběma našim maminkám. Fandova maminka mi nikdy do ničeho nemluvila a vždycky byla k dispozici, když jsem něco potřebovala a své mamince, která za námi těch 20 let trpělivě jezdí.

S: Tvoje vysoká škola Ti v praxi asi moc platná nebyla, ale vzdělaná maminka je v rodině vždycky významným fenoménem. A u Vás dvou se větší počet potomků dal předpokládat. Fanda je ze šesti dětí, Ty ze čtyř. Měla jsi představu,že budeš mít tak velkou rodinu? A co v současnosti Vaše děti dělají a kolik jim je let?

Eva a Fanda: Otázka je, co to znamená velká rodina. Já jsem si přála čtyři až šest dětí a jsem ráda, že se mi mé přání splnilo, ale že bychom byli velká rodina, to si nemyslím. Pro mě je to tak akorát. Velká rodina - to je např. když se sejdeme s dědou a babičkou a s rodinami Fandových sourozenců, to nás je třicet jedna. My máme možná trochu výhodu v tom, že jsme oba nejstarší, a tak jsme si své první děti vychovávali vlastně už ve svých původních rodinách. Našim sourozencům se to možná nelíbilo, ale škola to byla dobrá a na vzájemných vztazích to podle nás negativní stopy nezanechalo.

S dětmi mě to vždycky bavilo. Původně jsem chtěla být učitelkou, a kdyby byl v r. 1975 v naší zemi jiný režim, zřejmě bych chemii nikdy nestudovala . Když jsme měli brzy po sobě Marušku, Fandu a Jendu, ani pro mne nebylo těžké zůstat s nimi doma. Co se týče praxe, tak analytickou chemii, kterou mám dodnes moc ráda, jsem po škole dělala jen velmi krátce. Loni v září na srazu spolužáků po 20 letech jsem zjistila, že u chemie zůstala asi tak polovina mých kolegů a někteří mají také více dětí, takže nejsem až tak velká výjimka.

V současné době Maru (19 r.) studuje na Masarykově universitě v Brně matematiku a fyziku - učitelský směr. Fanda (18 r.) má na jaře maturovat na jilemnickém gymnáziu a Jenda (16 r.) úspěšně zdolal polovinu 1. ročníku na ISŠ v Semilech. Vybral si pozemní stavitelství. Janka (10 r.) chodí do čtvrté třídy a Katka (6 r.) nedávno zvládla „přijímačky" do 1. tř. ZŠ.

S.: Nejčastěji jsme tady na Obci v kontaktu s Fandou juniorem, je něčím jako počítačovým expertem obecního úřadu. Mně již několikrát velmi významně pomohl, když mi tento přístroj přerostl přes hlavu. Maruška občas zastupuje naši pečovatelku při rozvozu obědů. Oba kluci pomáhali dříve skládat obecní uhlí a nyní občas fungují jako myčka obecního auta. Janička s tátou při vyžínání v obecním lese před jeho kosou hledala ve vysoké trávě sazeničky listnatých stromků. Celá rodina je v akci. Ve Vašich dětech nám rostou opravdu angažovaní občané.

Fanda: Musím přiznat, že po mém příchodu na OÚ, když jsem se učil pracovat s počítačem, mi nejvíc pomohly naše nejstarší děti. Fanda mi pomáhá často - má to spoustu výhod. Poradí i přes telefon, udělá to, co potřebuji, bez reptání přijímá a opravuje reklamace a mohu se na něj ve všem spolehnout. Spolu se Standou Horáčkem zaměřili a zakreslili do digitálních map vodovod a jiné sítě, které nám předaly geodetické firmy. Tyto údaje často využíváme a jejich zpracování oceňují i ti, kdo je používají.

Také na to, že by se ostatní děti stranily různých aktivit si stěžovat nemůžeme, spíš jim občas musíme připomenout, že i v domácnosti je potřeba něco pomoci. Ale těší nás, že nesedí jen doma a jsou v kontaktu s jinými .

S.: A teď obligátní otázka. Jak vycházíte s financemi . Chystáte nějaké investice?

Eva a Fanda: Líbil se nám jeden návrh našich dětí - jakž, takž. V dětství jsme si zvykli šetřit, a tento způsob zacházení s financemi přešel i do naší rodiny. Bydlíme v domku s rodinou Fandovy sestry. Dům, auto, mrazničku, sklep, prádelnu máme společné. Samozřejmě, že máme určitá pravidla, podle kterých se obě rodiny řídí. A tak, i když je to finančně výhodné, taky to něco stojí (i když to nejsou peníze), třeba notnou dávku vzájemné ohleduplnosti a tolerance. Když byly děti menší, něco jsme uspořili a založili si stavební spoření. To chceme v letošním roce s použitím úvěru a půjčky z FRB použít na opravu domku od rodičů.

S.: No a co nám ještě chybí, je nějaká veselá příhoda , zážitek s Vašimi potomky

Eva a Fanda: Stalo se to, když Katce byly asi tři roky. Jednou dopoledne pracovala s dědečkem na zahrádce a já klidně odjela na nákup. Když jsem se vrátila, Katka na zahrádce nebyla a ani babička o ní nic nevěděla. Nejprve jsem utíkala k potoku, pak proběhla byt, Katka nikde. Obešla jsem sousedy a známé. Asi po hodině marného pátrání jsem se vrátila domů a chtěla zavolat Fandovi a poprosit o pomoc. Cítila jsem se bezmocná a bezradná jako nikdy. Ještě jsem si zašla do ložnice pro kapesník a ejhle, naše nejmenší spokojeně spinká schovaná pod peřinou v mé posteli. Tahle příhoda moc veselá nebyla, ale mnohokrát nás děti rozesmály nějakým svým výrokem. Např. když jsem chtěl dát Janě jednu „výchovnou", rychle se ozvala: „To se chceš předvádět před babičkou?" Večer po přečtení pohádky na dobrou noc se Katka přitulila k mamince a povídá: „Když mi přečteš ještě jednu pohádku, tak usnu jako špalek." Podobných výroků máme u každého z dětí zapsáno poměrně dost a rádi si je občas za všeobecného veselí přečteme. Pokud je to možné jdeme, či jedeme společně na výlet, vrcholem bývá dovolená, i když trvá třeba jen pár dní. Uvědomujeme si jakou radost z dětí máme a jakým jsou pro nás darem.

 


Zprávy Obecního úřadu

Pozvánka

na příští zasedání zastupitelstva Obce Studenec, které se koná v pondělí 5. března 2001 v 18.00 v zasedací síni OÚ ve Studenci.

Připomenutí

Do konce března je nutné zaplatit poplatek ze psů. V Zálesní Lhotě jej bude opět vybírat pan Vízner.

Půjčky z fondu rozvoje bydlení

Další kolo výběrového řízení na půjčky z FRB se koná k 30.4.2001

Půjčky jsou od 100.000,-Kč za 5% úrok na 7 let, nižší částky dle vyhlášky za 5% úrok na 5 let a jsou určeny na opravy domů a bytů a na malé domovní ČOV a rekonstrukce septiků.

Pokud máte o půjčku zájem, je nutno předložit:

Protože zajištění příslušných dokladů vyžaduje čas, je třeba si formuláře vyzvednout s předstihem. Půjčka musí být vyčerpána za 4 měsíce od uzavření smlouvy o půjčce.

Sčítání lidu , domů a bytů

V únoru Vás navštíví ve vašich domovech sčítací komisaři, kteří pracují pro Státní statistický úřad. Buďte na ně hodní a oni Vám jistě zase rádi s vyplněním poměrně podrobného formuláře pomohou. Vaše data jsou chráněna a úřad ručí za to, že nebudou zneužita. A čísla, která ze sčítání posléze vyplynou budou na budoucích deset let velice potřebných prostředkem pro zpracovávání výhledových plánů a podobně. Vyjděte tedy, prosím, komisařům vstříc. Je to pro dobrou věc.

Sčítací revizoři

Oldřiška Adolfová Zálesní Lhota 162
Zdeněk Šír Studenec 44

Sčítací komisaři

Mgr.Dana Albrechtová Studenec 313
Stanislav Horáček Studenec 348
Monika Chrtková Studenec 64
Ing.Pavel Mečíř Studenec 342
Jaroslava Nožičková Zálesní Lhota 183
Ing.Eva Tauchmanová Studenec 135
Marie Tauchmanová Zálesní Lhota 201
Zdeněk Urban Studenec 180

Informaci o tom, který sčítací komisař Vás navštíví, Vám podá Marcela Šírová na Obecním úřadě (telefon 0432/595213).

 


Zápis z mimořádného zasedání OZ ve Studenci

dne 9.11.2000

konané ho v zasedací místnosti OÚ ve 14.00 hodin

Účast : 12 členů OZ

Návrhová komise: Irena Benešová, ing.Pavel Jiran, ing.Josef Boura

Ověřovatelé: Václav Beneš, MUDr.Vladimíra Karásková

Zapisovatelka: Ludmila Mečířová

Program :

1.Vyjádření k druhé etapě reformy veřejné správy

( návrh Ministerstva vnitra ČR)

Schválen všemi hlasy

Ad 1) Přítomní vyslechli vysvětlení starostky týkající se druhé etapy reformy veřejné správy a její informaci o zasedání starostů v Libštátě. Bez diskuse schválili předložené usnesení, které je přiloženo na zvláštním archu - všemi hlasy.

Skončeno ve 14.30

Zápis: Ludmila Mečířová

František Tauchman

Irena Benešová

zástupce starostky

starostka obce

 


USNESENÍ Č. 12 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZE DNE 9.11.2000

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 • aby vyšším pověřeným úřadem pro obec Studenec byla Jilemnice
 • pokud by nebyla Jilemnice průchodná, souhlasíme s tím, aby tento úřad zůstal v Semilech
 • vyplněný dotazník pro Ministerstvo vnitra ČR tak, jak byl předložen
 • Obecní zastupitelstvo neschvaluje :

 • aby Obec Studenec spadala jako pod vyšší pověřenou obec pod Lomnici nad Popelkou a celý koncept zpracovaný Ministerstvem vnitra ČR pro Okres Semily považuje za nesmysl.
 • Ve Studenci 9.11.2000

  František Tauchman

  Irena Benešová

  zástupce starostky

  starostka obce


  Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Studenec

  konaného dne 28.12.2000 v 17.00 v Zámeckém hotelu ve Studenci

  Zasedání bylo zahájeno v 17.00, ukončeno ve 20.00, přítomno 13 členů OZ, omluveni 2, občanů 21.

  Program :

  1. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů a zapisovatelky
  2. Kontrola usnesení a schválení programu jednání
  3. Návrh na bezúplatný převod pozemků z majetku státu na Obec Studenec
  4. Návrh na rozpočtové provizorium pro první čtvrtletí roku 2001
  5. Diskuse
  6. Usnesení

  K bodu 1) členy návrhové komise byli zvoleni ing.Pavel Jiran, ing. Václav Urban, zapisovatelkou Ludmila Mečířová, ověřovateli zápisu Jaroslav Hák, Jan Krůfa

  K bodu - 2) Kontrola usnesení - bez připomínek

  K bodu - 3) Převod pozemkových parcel ppč.102/1 ve výměře 1725 m2 v k.ú. Studenec (pozemek naproti hostinci u Kulhánků) a ppč.1289/3 ve výměře 8884 m2 v k.ú. Zálesní Lhota (fotbalové hřiště) byl schválen bez diskuse všemi hlasy.

  K bodu - 4) Starostka přednesla návrh rozpočtového provizoria v rozsahu čerpání prostředků jako v roce minulém pro první čtvrtletí roku 2001 - schváleno bez diskuse všemi hlasy

  K bodu - 5) Starostka poděkovala všem zastupitelům , zaměstnancům obce i jejich rodinám za vše, co pro obec udělali v roce minulém a popřála jim vše nejlepší do roku 2001.

  Zápis : Ludmila Mečířová

   


  USNESENÍ č. 13 ze zasedání zastupitelstva

  Obce Studenec

  konaného dne 28.12.2000

  Obecní zastupitelstvo schvaluje :

  Ve Studenci dne 28.12.2000

  František Tauchman

  Irena Benešová

  zástupce starostky

  starostka obce

  Tato dvě zasedání byla svolána v časové tísni pouze k tučně vytištěným bodům jednání. V případě bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví státu bylo třeba předložit náležité usnesení do konce roku, aby byly splněny podmínky převodu.

   

   


  Z Á P I S z veřejného zasedání OZ Obce Studenec

  ze dne 15. 1. 2001,

  které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec. Zasedání začalo v 18.00 a skončilo ve 20.45 hod.

  Bylo přítomno 13 členů OZ a 15 občanů. Omluveni: Irena Benešová, Václav Beneš

  PROGRAM:

  l. Volba návrhové komise, ověřovatelů, zapisovatele.

  2. Kontrola usnesení z minulého jednání, schválení programu.

  3. Plná moc ing. Blažkové ke zpracování změn úz. plánu.

  4. Pamětní list.

  5. Schválení odměn OZ.

  6. Pronájem a prodej pozemků.

  7. Schválení smlouvy se správcem vodovodu a na zimní údržbu cest.

  8. Ustavení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.

  9. Návrh akcí do rozpočtu.

  10.Prodej akcií Texlenu.

  11.Schválení ceny vodného a stočného.

  12.Diskuse.

  13.Usnesení.

  K bodu 1. Jednání zahájil zástupce starosty František Tauchman, byla zvolena návrhová komise ve složení: ing. Pavel Jiran, ing. Václav Urban, Marie Nyklíčková, dále ověřovatelé zápisu: František Horáček, Jan Krůfa a zapisovatelka Ludmila Mečířová a také odsouhlasen program ( schváleno jednohlasně).

  K bodu 2. Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.

  K bodu 3. OZ odsouhlasilo udělení plné moci ing. Blažkové ke komplexnímu zpracování změn v územním plánu pro r. 2001 a další období.

  K bodu 4. Obec Studenec uděluje Pamětní list Jaroslavě Vokřínkové jako dík za

  dlouholetou obětavou práci při výchově dětí v ZŠ Studenec (schváleno jednohlasně).

  K bodu 5. OZ schválilo 10 hlasy (3 členové se zdrželi) odměny OZ dle zákona č. 358/2000 Sb . pro rok 2001 :

  - člen rady: 930,- Kč měsíčně - bude placeno čtvrtletně

  - předseda výboru: 500,- Kč měsíčně - bude vyplaceno 1x ročně

  - člen OZ: 300,- Kč měsíčně - bude vyplaceno 1x ročně.

  K bodu 6. Byly schváleny prodeje těchto pozemků:

  - ppč. 378 k. ú. Studenec pí. Dohnalové (zahrada kolem jejich domu) ve výměře 1703 m2 - 800 m2 bude odprodáno po 40,- Kč/m2 a zbytek po 20,-/m2 (je však nutno se domluvit s majitelem sousedního pozemku o případném zřízení věcného břemene na přístupovou cestu kvůli dovozu uhlí)

  - p. Vlastimil Ježek požádal o pronájem ppč. 294/2 k. ú. Studenec na dobu neurčitou (za údržbu) ve výměře 7 m2 - schváleno jednohlasně.

  K bodu 7. vrh smlouvy na údržbu pozemních komunikací s a. s. ZETKA Strážník

  od 1. 1. 2001 do 28. 2. 2001 - zajištění pohotovosti (protahování cest) - do smlouvy je třeba doplnit bod o posypu komunikací - schváleno všemi hlasy.

  Dále byl jednohlasně schválen návrh smlouvy o správě vodovodu od 1. 1. 2001 s novým správcem Petrem Hanušem z Jilemnice, který byl vybrán ve výběrovém řízení ( schváleno všemi hlasy).

  K bodu 8. OZ schválilo všemi hlasy ustavení finančního a kontrolního výboru , které budoupodřízeny přímo OZ (ne radě obce) - tyto výbory zůstanou ve stejném složení jako byla finanční a kontrolní komise.

  K bodu 9. Návrh stavebních akcí do rozpočtu roku 2001:

  - mostek v Zálesní Lhotě

  - opravy cest kolem ZŠ a u Jiranových

  - nová větev vodovodu na Kostelecku a v Rovnáčově

  - nová větev veřejného osvětlení v Kruhovce a NN kabel

  - příprava nové skupinové vodovodní přípojky na Novém světě v Zál. Lhotě a ve Studenci na Kubikovsku

  - příprava inženýrských sítí a komunikace na pozemky, kde je plánovaná výstavba několika rodinných domků (pokud nám Pozemkový fond tyto parcely převede)

  - OZ uvažuje také o úpravě hřbitova ve Studenci.

  K bodu 10. Dostali jsme nabídku a.s. Texlen, Horská 52, Trutnov na odprodej akcií Texlenu

  v ceně 15,- Kč za kus (obec vlastní 2.238 ks) - tyto akcie nejsou veřejně

  obchodovatelné - prodej schválen 12 hlasy, 1 se zdržel.

  K bodu 11. Schválení ceny vodného a stočného: rada navrhuje pro rok 2001 ponechat cenu vodného Kč 15,-/m3 a stočného Kč 12,-/m3 na základě zpracovaných kalkulací

  (schváleno jednohlasně).

  K bodu 12. Diskuse:

  Vojtěch Pilař měl připomínku, že by obec mohla požádat o připojení k Hradeckému místo k Libereckému kraji (je třeba zjistit mínění všech občanů obce a dohodnout se s okolními vesnicemi o společném postupu).

  Zdeněk Tauchman měl několik připomínek k fakturám Instalatérství Beneš za správu vodovodu v minulých letech, že byly práce předražené - ptal se, s kým vlastně obec uzavřela smlouvu, jestli s panem Benešem jako fyzickou osobou, nebo s firmou Instalatérství Beneš - odpověď: původní smlouva byla s Václavem Benešem pouze na 1 rok a dále se už jednalo o ústní dohodu.

  Jaroslav Čech poděkoval za příspěvek obce na činnost TJ Sokol v posledních dvou letech a k vyslovil připomínku k úpravě Pamětních listů.

  Karel Martinec se dotazoval, jestli nový správce vodovodu bude provádět opravy vlastními silami. Odpověď: nebude, ale faktury od subdodavatelů správce Petr Hanuš zkontroluje a dá k úhradě přímo obci.

  Petr Vancl - připomínka k prodeji obecního pozemku pí. Dohnalové-sousedé Viktorínovi nebudou mít přístupovou cestu pro dovoz uhlí - odpověď: obec tento problém s nimi projedná.

  Vojtěch Pilař - připomínka ke změnám územního plánu - domnívá se, že by měly být projednány s majiteli dotčených pozemků. Odpověď: u něj se však nejedná o pozemek dotčený , ale sousední.

  Karel Martinec učinil dotaz na přestěhování pomníku padlých

  Odpověď: je zpracovaná studie na jeho umístění v urnovém háji, kterou se ještě bude

  zabývat rada i OZ a pomocí ankety budeme pravděpodobně zjišťovat názor občanů obce. Dále měl připomínku k umístění kontejnerů, zda by se místo, kde stojí, nemělo vystřídat. Odpověď: v současné době jsou uloženy v ZD Studenec a v provozu budou až na jaře. Dále se ptal, zda obec uvažuje o kanalizaci v celé vesnici a o zavedení plynu. O vybudování kanalizace obec uvažuje, ale až v době, kdy bude možno získat na tuto akci finanční prostředky od státu (v současné době jsou dotace poskytovány obcím od 2000 do10.000 obyvatel). Zavedení plynu obec zamítla, protože se jedná o náročnou a velice nákladnou akci, kterou bychom nebyli schopni zaplatit.

  K bodu 13. - USNESENÍ - přiloženo na zvláštním listě - schváleno všemi 13 hlasy.

   

   


  USNESENÍ č. 14 ze zasedání zastupitelstva

  Obce Studenec

  ze dne 15. 1. 2001

  Zastupitelstvo obce schvaluje:

  Zastupitelstvo obce ukládá:

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

  František Tauchman

  Irena Benešová

  zástupce starostky

  starostka obce

   

   


  Návrh rozpočtu Obce Studenec

  na rok 2001 v tisících

  Příjmy rozpočtu rozp. 2000 skut. 2000 rozp. 2001
  Daňové příjmy celkem 88112.2 8864 6400
  Poplatky 692 803 776
  Příjmy z prodejů (voda, dřevo, knihy) 920 1219 1128
  Mateřské školy, jídelny,družina 202 229 225
  Ostatní činnost samosprávy 920 1331 1229
  Dotace, mimorozp. prostředky 1999.8 1602 1145
  Příjmy rozpočtu celkem : 13546 14047 10903
  Výdaje rozpočtu :      
  Lesy 116 95 127
  Služby, turismus, propagace 208 0 385
  Komunikace 2355 1067 1615
  Dopravní obslužnost 186 186 215
  Pitná voda 1087 806 1371
  Čištění odp. vod 40 220 41
  Předškolní zařízení 420 393 436
  Základní škola 1918 1915.5 1217
  Školní jídelny MtŠ 212 220 228
  Knihovny (převod na PC Studenec) 36 42 74
  Bývalá škola ZL 50 19 30
  Kultura 236 189 149
  Tělovýchovná činnost 203 197 203
  Zájmová činnost (Klub důchodců) 0 0 10
  Volný čas mládeže 15 10 15
  Ambulantní zdr. zařízení 19 10 24
  Bytové hospodářství 68 20 48
  Veřejné osvětlení 220 422 310
  Pohřebnictví (úprava hřbitova Stud) 17 27 238
  Zasklívací služba 133 102 103
  Územní rozvoj a kom. služby 570 148 567
  Sběr a svoz kom. odpadu 330 313 360
  Veřejná zeleň 80 47 10
  Změny vytápění 90 45 50
  Sociální péče a pomoc starším obč. 70 70 85
  Pečovatelská služba 75 93 114
  Dávky zdravotně postiženým 10 19 20
  Požární ochrana celkem 197 171 195
  Zastupitelstvo (dle zákona o platu) 675 792 964
  Činnost místní správy - režie OÚ 3526 3548* 1694
  Dotace, FRB, půjčky      
  CHOS, příspěvek církvi 360 380 20
  Výdaje rozpočtu celkem 13522 11566.5 10918

  Podrobný rozpočet je vyvěšen na Úřední desce OÚ od 15.2.

  * v loňském roce se promítly daně z prodeje akcií


  Vážení občané

  vzhledem k tomu, že je to za deset let poprvé, kdy jsem se nezúčastnila zasedání Obecního zastupitelstva (chřipka mne tentokrát dokonale srazila na kolena), ráda bych se k některým dotazům z pléna vyjádřila alespoň písemně.

  Osobně mne těší, když se občané zajímají o dění v obci, ale na druhé straně je smutné, že se na zasedání objeví poprvé po deseti letech a jejich dotazy mnohdy budí dojem že právě spadli z měsíce. I když už na zasedání nechodí, jsou zápisy z jednání v každém Zpravodaji a kdo má zájem, tak si tam potřebné informace najde. A myslím si, že jsme ještě nikomu, kdo se přišel zeptat na obec na cokoli, ať byl nebo nebyl zákon o informacích, potřebnou informaci neodmítli. Zvláště dotaz na plynofikaci mne pobavil. Jak je vidět, u nás snad lidé ani nesledují televizi. Tam se již dlouho probírá problém plynofikace vesnic, kde se lidé vrací k pevným palivům, vzhledem k narůstajícím cenám plynu. Pro vesnice se všeobecně doporučují individuální způsoby vytápění pevnými palivy na bázi fluidního spalování , nebo topení biomasou s rozvodem tepla tam, kde domy tvoří uliční zástavbu..

  Rozvody jsou nepředstavitelně nákladné a na kilometr plynovodu se zpravidla napojí několik domů, z toho třeba ještě spíše chalupářů a kde kdo si doma přitápí kamínky. To jsou potom naprosto neekonomicky vydané veřejné prostředky a 90% těžce zadlužených obcí, jejichž další rozvoj je téměř zastaven, má právě většinu dluhů z plynofikací. Poslední případ je ze Horních Štěpanic, které OÚ Benecko na opakované žádosti občanů plynofikoval a na řad za miliony se napojilo jen několik domácností a obec teď bude splácet léta dluh, který si na plynofikaci udělala.

  Stejně tak byla ve Zpravodaji informace o kontejnerech na odpad. Budou se dávat jen na týden a na různá místa v obci.

  Dále se jeden z občanů divil, proč nemáme na obci žádnou opozici. Co si pod tím předsta- vuje? Pár lidí, kteří by spolehlivě natáhli jednání Zastupitelstva na dlouhé hodiny? Vždyť co brání komukoliv, aby přesvědčil občany, že je nutné aby byl v zastupitelstvu a za rok a půl kandidoval v obecních volbách? Podaří-li se mu to, je jasné, že obyvatelstvu tento druh opozice chybí. Pokud ne, znamená to, že občané, alespoň ti, kteří pravidelně k volbám chodí, jsou raději když vědí, že zastupitelstvo se nehádá, ale konstruktivně rozhoduje tak, aby to bylo ve prospěch obce.

  U nás jsme, jak si ten, kdo na zastupitelstvo chodí pravidelně mohl všimnout, nikdy nezamítali něčí návrhy jenom proto,že je vznesl někdo, kdo není z naší party ale z té druhé. Vždy nám záleželo na tom, je-li to návrh dobrý, ať s ním přišel Petr nebo Pavel. Nebo by se Vám snad líbilo, kdyby zasedání zastupitelstva vypadala jako v Parlamentu. Vím o čem mluvím. Z posledního krajského zastupitelstva v Liberci jsem dorazila okolo druhé s půlnoci (začínalo ve 14.00). A že hlasujeme jednomyslně? Každý zastupitel dostane včas domů materiály, které se budou projednávat a které byly předjednány radou obce. Má tedy možnost v klidu si je pročíst a informovat se na nejasnosti předem. Není potom žádná sáhodlouhá rozprava k jednotlivým bodům nutná.

  starostka

   

   
  Masarykova městská nemocnice v
  Jilemnici

  Metyšova 465, 514 15 Jilemnice, tel.: 0 432/ 551 111 fax: 0 432/ 541 353

  Zajištění Rychlé záchranné pomoci a Lékařské služby první pomoci

  Z důvodu nedostatečného financování ZZS a LSPP rozhodlo vedení MMN o sloučení těchto služeb s účinností od 5. ledna 2001. Služby budou zajišťovány následujícím způsobem:

  V pracovní dny:

  V nepracovní dny:

  Tato směrnice vstupuje v platnost dne 5. ledna 2001

  Zodpovídá: lékařský ředitel

  hlavní sestra

   
  Dopis pediatričky, MUDr.Heleny Václové, který jsme obdrželi koncem minulého roku :

  Vážená paní starostko,

  Dávám Vám tímto na vědomí, že od 1. ledna 2001 ruším dětskou poradnu v Zálesní Lhotě, kterou jsem provozovala v prostorách bývalé školy v Zálesní Lhotě.

  Zdůvodnění:

  Dětská poradna při dětském zdravotním středisku ve Studenci slouží pro preventivní zdravotní prohlídky těch nejmenších dětí - to znamená kojenců a pro děti předškolního věku.

  Za poslední 3 roky se značně snížil počet dětí narozených v Zálesní Lhotě.

  1997 3 děti 1999 4 děti

  1998 2 dět 2000 žádné dítě

  Významně poklesl i počet ostatních dětí předškolního věku, které jsou v mé péči. Dětská poradně je pak zcela nevyužitá. Upozorňuji, že ordinační hodiny v dětském zdravotním středisku ve Studenci zůstávají beze změny a zároveň i poradna ve Studenci bude ve stejnou dobu - t. j. vždy 2. a 4. úterý v měsíci od 13 00 - 15 00 hod.

  Vážená paní starostko, chci Vám velice poděkovat za dosavadní spolupráci a za ochotu, s jakou jste mi bezplatně umožňovala provozovat dětskou poradnu v Zálesní Lhotě.

  Prosím Vás o veřejné oznámení této změny obyvatelům ve Vaší obci.

  MUDr. Helena Václová, Dětské zdravotní středisko, Studenec 370


  KNIHOVNA STUDENEC

  Pokud jste zaznamenali, že byla knihovna ve Studenci mimo provoz, bylo to proto, že obec se rozhodla její provoz zmodernizovat. Zakoupili jsme knihovnický program , vyhledávat svazky bude možno pomocí instalovaného počítače. Novou knihovnicí bude ing. Helena Soukupová, kterou v případě její nepřítomnosti bude zastupovat Ludmila Tauchmanová. Půjčovní doba je od 14.2.2001 každou středu od 14 do 17 hodin. Pokud by byl zájem větší, půjčovní dobu by bylo lze rozšířit.

  CO SE VLASTNĚ STALO S KNIHOVNOU ?

  O modernizaci knihovny jsme uvažovali už delší dobu. Vedla nás k tomu malá návštěvnost, příliš mnoho zastaralé literatury, neúplné a nepřehledné seznamy, zařazení knížek jen podle prvního začátečního písmena z autorova příjmení a tím i pomalé vyhledání toho, co právě čtenáře zajímalo. Mezi těmi, kdo na to upozorňovali, byli i Standa Horáček a Libor Plecháč - jedni z návštěvníků knihovny.

  Koncem minulého roku přestal půjčovat knížky pan Josef Erlebach, který se o knihovnu se zájmem staral několik let. Po výzvě ve Zpravodaji se na místo knihovníka přihlásila ing. Helena Soukupová a na její zastupování Ludmila Tauchmanová.

  Představovali jsme si, že nastoupí v lednu a začnou knížky nově zařazovat a zadávat je do programu, který jsme koupili.

  Opět se ozval Libor se Standou a nabídli svou pomoc, ale to ještě netušili, co znamená takové množství knížek zpracovat. Nejdříve se pustili do přemísťování a čištění regálů. Na pomoc si pozvali spolužáky Jendu Vancla a Fandu Tauchmana. Ukázalo se, že by rozhodně chtělo místnost vymalovat, a to se zase neobešlo bez drobných zednických úprav, které ihned ochotně provedli Vlastik Horáček a Josef Jebavý. Současně s nimi se pustil do přípravy na malování Zdeněk Urban. Se svou ženou místnost po malování taky uklidil. Ten samý den odpoledne se výše zmínění pustili do práce s knihami. Jejich chuť byla posílena cennými radami, získanými od paní učitelky Milady Junkové.

  Předchozí den byl nainstalován knihovnický program LANius na starší počítač, ochotně zapůjčený ze školy ředitelem Petrem Junkem. Tento umožňuje evidenci knih a zaznamenává jejich půjčování. Rovněž umí vyhledávat knížky nejen podle názvu a autora, ale i dalších vlastností (žánr, odborné zaměření, počet stran, jazyk originálu).

  Co všechno se s knihami muselo udělat, než se dostaly na své nové místo do regálů? Z každé obalené knížky bylo potřeba odstranit starou samolepku a fixem napsané písmeno, vytisknout a nalepit nový štítek s prvními třemi písmeny autorova příjmení a přírůstkovým číslem. Některé knížky bylo nutné obalit. Do počítače se zadávaly veškeré údaje o knize.

  Všechno to píšu proto, abych poděkoval řemeslníkům, kteří přišli téměř okamžitě a všem, kteří po naší výzvě vrátili půjčené knihy, ale i těm čtyřem mladíkům ( a oběma knihovnicím, které jim pomáhají a zároveň se zaučují ), kteří nejen na problém upozornili, ale pomohli ho taky vyřešit!!! Mne to všechno potěšilo, a věřím, že i vás! Nemusíme se jen rmoutit nad chováním dnešních mladých lidí - někdy umí i mile překvapit a dokonce to jejich chování stojí za zamyšlení.

  místostarosta

  Každý si může přijít vypůjčit knihy do nově uspořádané a doplněné knihovny od 14. února 2001 každou středu od 14ti do 17ti hodin.

  Knihovnice Helena Soukupová a Ludmila Tauchmanová


  Oznámení a poděkování

  Několik lidí nás požádalo, abychom domluvili vymetání komínů. Je domluveno, že se zájemci o vymetení komínů mohou do konce února telefonicky přihlásit u firmy KOMINICTVÍ - SEDLÁČEK a spol. na telefonu se záznamníkem 0438/ 54 11 86. Po tomto termínu bude oznámeno, kdy přijdou a komíny vymetou!

  Už asi víte, že od začátku roku 2001 je novým správcem obecního vodovodu pan Petr Hanuš. Někteří jste ho už mohli potkat při opravách poruch a jiní se s ním asi setkáte při plánovaných výměnách vodoměrů. Až vás navštíví, jistě se vám i představí, a pokud budete chtít, tak i prokáže průkazkou s jeho fotografií. Při zjištění nějaké poruchy na vodovodu mu můžete zavolat na číslo 0432/ 54 16 20 nebo na mobil číslo 0605/155 390.

  Přejeme mu, ať se mu práce líbí a ať se mu podaří co nejdříve odstranit ještě i ty poruchy, které se zatím nepovedlo najít nebo už zase vznikly.

  Zároveň chci taky poděkovat panu Václavu Benešovi za všechnu práci na vodovodu v letech, kdy se o něj staral.

  místostarosta


  Byli jsme za kulturou

  V neděli 26. 11. 2000 se v sále Obecního úřadu uskutečnil koncert Evy Henychové. Tato mladá folková písničkářka je skladatelkou, textařkou i interpretkou prakticky všech svých písní. Její milé a přirozené vystupování přispělo k přátelské atmosféře po přibližně 90 minut, kdy jsme měli možnost nejen hudbu poslouchat,ale také se do ní vžít. S každou písní mohl posluchač rozvíjet svoje skryté představy, sny, touhy, ale stejně tak i bolesti, obavy, najít smysl textu sladěný s muzikou. Jistě byly pocity mnohých podobné, že tato hudba, tato slova mluví jakoby z naší lidské duše.

  Jak Eva Henychová sama říká, její písně jsou O LÁSCE, ale láska má spoustu barev a podob, přestože je jenom jedna. Z písní, které předvedla, byla láska cítit. Láska k hudbě, láska k lidem, láska k Bohu, láska jako milostný cit.

  Děkujeme za příjemný podvečer nejen zpěvačce samotné, ale i pořadatelům. Takových vydařených akcí by mohlo být v naší obci více.

  Marie Bergerová


  Tříkrálová sbírka 2001

  Dne 03.-08.01.2001 proběhla na území celé České republiky první Tříkrálová sbírka. Jak jste jistě zaznamenali, pozadu nezůstal ani Studenec, kde po domech v neděli 07.01. chodilo 25 koledníků, a Zálesní Lhota, kterou procházeli 4 koledníci. Někteří v odění, jaké třem králům přísluší, jiní v civilu, někteří s písní, jiní raději bez ní, ale všichni s prosbou za příspěvek na dobrou věc a s přáním Boží přízně a požehnání. Farní charita Studenec chce tímto poděkovat koledníkům za ochotu a obětavost, všem dárcům pak za štědré dary a vlídné přijetí, kterého se “Třem králům" většinou dostávalo. Výtěžek sbírky byl odeslán na ústředí Sdružení České katolické charity v Praze 1 a činil 33 225 Kč ve Studenci a 3 833 Kč v Zálesní Lhotě.

  S přáním Božího pokoje a požehnání všem zúčastněným Heda Jiranová za FCH Studenec.

   


  Studenec pod Hradec?

  V novém územním uspořádání byla naše obec začleněna, v rámci semilského okresu, do Libereckého kraje. Nikdo se nás neptal a jsme tam. Obava, že nebude dán dostatečný prostor příznivcům změny tohoto stavu, mě vedla k napsání tohoto příspěvku.

  Při přednesení návrhu na začlenění obce do Hradeckého kraje na zasedání zastupitelstva dne l5.ledna 2001 byly vyjmenovány výhody Libereckého kraje. Naše obec má přímé zastoupení v radě kraje. První možný termín změny začlenění přichází asi v úvahu k 1. I .2003. To už bude zbývat naší zastupitelce jen rok a půl mandátu a jistě bude moci uplatnit svoje zkušenosti po dalších volbách v zastupitelstvu hradeckém.

  Další výhodou má být, že Liberecký kraj je hornatý a Hradecký kraj rovinatý. Zde asi byla míněna poloha krajského města, protože průměrná nadmořská výška krajů se mi nepodařila nikde zjistit. Městské úřady s přenesenou působností zřejmě budou Jilemnice, Vrchlabí a Nová Paka, přičemž v původním návrhu nebyla ani JiIemnice, ani Nová Paka. Dostupnost všech tří měst a jejich vybavenost může každý posoudit z vlastních zkušeností. V rámci objektivnosti je nutno připomenout příslušnost Liberecka k euroregionu.

  Něco málo k Hradeckému kraji. Historické vazby si může každý přečíst v nedávno vydané knize o Studenci. Studenecká farnost patří k hradecké diecézi. V zastupitelstvu Hradeckého kraje je starosta Nové Paky (studenecký rodák) . Přímé spojení s Hradcem Králové je několikrát denně a s přestupem ještě častější. Pro dopravu automobilem hovoří poměrně kvalitní a rychlá komunikace.

  Námitka, že “obyčejný “ občan nebude kraj potřebovat je alibistická. Všechna odvolací řízení budou v krajském městě. Představa, že všechna rozhodování přejdou na města s přenesenou působností a kraje si nenechají žádné pravomoci ... . Nevím. Každý by se měl nad tím zamyslet, zhodnotit svoje zkušenosti s oběma městy a v co největším počtu se vyjádřit ve slibované anketě, aby rozhodnutí v této otázce bylo podpořeno vůlí většiny obyvatel našich obcí.

  Vojtěch Pilař

   

  Vážený pane Pilaři,

  to je přesně to, o čem píši v reakci na zápis ze zasedání OZ. Já sama jsem opakovaně dávno před volbami do krajských zastupitelstev oslovila okolní obce, aby se zasazovaly o zachování Jilemnicka v Hradeckém kraji. Mimochodem už kvůli tomu, že se nám do dvou krajů dělí Krkonoše. Opakovaně jsem se účastnila jménem Obce Studenec zasedání, která se této problematiky týkala, kvůli tomu bylo jednáno i s bývalým ministrem Kvapilem, s ministerstvem vnitra, vystoupila jsem v hradeckém rozhlase a podobně. Liberec měl, bohužel, když se určovalo, kolik krajů bude, silný lobbing díky primátorovi Drdovi z ODS.

  Myslím si, že zdaleka nebude problémem doprava, to se dá vždy nějak zařídit. A kdy jste naposledy využíval práva odvolání se ve správním řízení. Já sama ještě nikdy, ani jako soukromá osoba, ani jako starostka. My budeme zkrátka vždy na okraji, ať už budeme tam nebo tam. A že by nás hradecký kraj dříve nebo dosud nějak extra hýčkal a rozmazloval!? To nejlépe vidíme na našich silnicích. A co se týče cesty do krajského města, tak se dá jet nyní rychleji do Liberce než do Hradce (i teď v zimě to jezdím přes Slanou, Zelený háj a Turnov 45 minut).

  Problém je v tom, že ústavní zákon o krajích říká, že kraje jsou tvořeny hranicemi okresů. Ke změně takovéhoto zákona je třeba v parlamentu ústavní většiny v obou komorách, a to je v současnosti neprůchodné. Až budou zrušeny Okresní úřady, je pravděpodobné, že bude možno změnit zákon v tom smyslu, že bude kraj tvořen hranicemi katastrů jednotlivých obcí. Potom by bylo možno nějaké úpravy dělat. Nově vzniklý Mikroregion Jilemnicko si dal snahu o toto i do svého programu.

  Na druhé straně zjišťuji po měsíci práce v krajské radě, kde pracuji jako náměstek hejtmana pro sociální věci, bezpečnost a menšiny, že je kraj v Liberci ze všech v současnosti vznikajících krajů na svoji práci nejlépe připraven, nejen že má budovy a vybavení kanceláří již od 1.1., ale kompletaci krajských struktur žene takovým tempem, které v republice téměř nemá obdoby. A díky tomu, že lidé ze Semilska chodí volit ve větším % než ve zbytku kraje, máme zde napříč stranami 11 ze 45 zastupitelů, 3 členy devítičlenné rady kraje a z toho dva náměstky hejtmana ze čtyř, ač máme ze všech 4 okresů nejméně obyvatel. Je otázkou, měli-li bychom stejně hojné zastoupení i na Hradeckém kraji. To se ostatně všechno uvidí. Ty dva roky, po které ještě jistě bude starý zákon platit ukáží, co pro nás bude výhodnější. On rozvojový potenciál Libereckého kraje je značný, kraj je průmyslovější a má ohromný potenciál v turistice (Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Lužické hory, Ještědský hřeben, Máchův kraj atd.) a výhodu hranice s EU z čehož i dosud vydatně tyto okresy čerpaly finanční prostředky. Tak možná nebude marné, když se s nimi svezeme i my.

  Každopádně je nyní dva roky čas. Možná, že nakonec budeme rádi, že jsme tam, kde jsme. V opačném případě se samozřejmě budeme snažit o změnu. V současnosti ovšem žádná peticeani anketa nemá smysl.

  Irena Benešová

   


  Z výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů

  Na výroční schůzi SDH ve Studenci 1.12.2001 byli odměněni tito členové sboru na základě návrhu podaného Sdružení hasičů ČMS okresní sdružení Semily.

  Sbor dobrovolných hasičů ve Studenci zhodnotil svoji dosavadní činnost a navrhuje odměnit aktivní členy sboru.

  Navrhuje udělení medaile ZA VĚRNOST těmto aktivním členům .

  Stužku za 50 let:

  za 40 let:

  za 30 let:

  Obec blahopřeje a děkuje za léta obětavé práce pro bezpečnost spoluobčanů.

  Výroční členskou schůzi SDH ve Studenci dne 1. 12. 2000 zakončil Zdeněk Urban krásným a poučným příběhem. Mnozí jste jej slyšeli, ale myslím si, že by se na závěr tohoto čísla Zpravodaje dobře hodil. Jako poučení pro příští tisíciletí.

  Budu Vám vyprávět příběh, jak se šest lidí za mrazivé noci nešťastnou náhodou ocitlo na pustém ostrově. Každý měl v ruce kus dřeva, s nímž připlaval na břeh. Jiné dříví tam nebylo. Choulili se kolem skomírajícího ohně. Chlad byl čím dál nesnesitelnější.

  Jedním z těch lidí byla žena. Když záblesk plamene osvítil tvář jednoho muže, uviděla, že má tmavou pleť. Stiskla svůj kus dřeva silněji. Přeci ho nespotřebuji na zahřátí nějakého povaleče. Vedle se choulil muž, který zjistil, že jeho soused je z opoziční strany. Za nic na světě nebude svým krásným polenem zahřívat politického protivníka.

  A třetí člověk, měl na sobě jen chatrné oblečení, zachumlal se do své ošuntělé bundy ještě hlouběji. Ten vedle je určitě bohatý. Proč by měl spotřebovat svou větev kvůli zbohatlíkovi, co nepracuje?

  Bohatý člověk seděl a uvažoval o všem svém majetku, o dvou vilách, čtyřech autech a tučném bankovním kontu. Baterie mobilního telefonu se vybila a tak si za každou cenu musel svůj kus dřeva uchovat. Přeci ho nespotřebuje kvůli těm lenochům a špinavcům.

  V přistěhovalcově tváři byl v slábnoucím světle dohasínajícího ohně vidět pomstychtivý výraz. Svůj kus dřeva svíral pevně. Dobře věděl, že jím všichni ti bílí pohrdají. Své dřevo jim na oheň nikdy nepřiloží. Nadešel okamžik pomsty.

  A posledním členem sklíčené skupiny byl podezřívavý lakomec. Nikdy neudělal jedinou věc, ze které by něco neměl. Jeho nejoblíbenějším heslem bylo: Dát jen tomu, kdo dá. Za tento kus dřeva mi musejí nejdříve důkladně zaplatit, říkal si.

  Nezmrzli kvůli venkovnímu chladu, ale kvůli chladu, který měli ve svém nitru. Možná i my známe situace, kdy oheň pomalu dohořívá a máme v ruce kus dřeva. Co s ním uděláme, přiložíme ho na oheň první?

  To je moje přání Vám do dalších dní nového roku. Nečekejte stále až přiloží k práci své ruce druzí, ale zkusme někdy začít první. Budete z toho mít radost sami i všichni kolem Vás.

   


  Mikulášská besídka v Zámeckém hotelu

  Na den 30.11.2000 plánoval jako každý rok pedagogický kolektiv v mateřské školce “Mikulášskou besídku “ pro děti s malou nadílkou .

  Jednoho dne jako z nebe přišla nabídka, že besídku mohou uskutečnit ve studeneckém zámečku. Paní majitelka přišla vše dohodnout. Nadešel poslední listopadový den a besídka s nádechem Vánoc byla zahájená. Děti byly hodné a jejich vystoupení bylo prozářené básničkami a pohádkami, měly velký úspěch a zároveň vše bylo takovým pohlazením po duši pro rodiče, prarodiče i starší sourozence.

  Děkujeme, že jste si našli čas, i když máte každý předvánoční maratón a tak hojnou účasti jste nás potěšili. Také děkujeme paní majitelce zámku za výborné občerstvení (sponzorované), všemu personálu za milé uvítání a vzornou obsluhu. Velice nás potěšila návštěva pana Mikuláše s celou jeho družinou.

  Do Nového roku přejeme zámečku, aby v něm bylo hodně živo.

  A Vy Studenečáci neváhejte a pěknou novou restauraci navštivte !

  Za kolektiv pracovníků MtŠ Bohuslava Vanclová

   


  Zprávy Základní školy

  Hospodaření ZŠ v roce 2000:  
  Obec:  
  Výdaje:  
  Pracoviště škola: Skutečnost 2000
  Palivo 169635.10  
  Všeobecný materiál 124445.60
  DHIM vybavení ZŠ 77442.30
  Elektrická energie 330954.40
  Plyn 14778.90
  Výkony spojů 44126.50
  Opravy a udržování 192239.10
  Kurty 21330.90
  Služby 11833.80
  Ostatní služby 11568.00
  Zákonné pojištění organizace 10717.00
  Daně a poplatky (kouřné) 6500.00
  Pojištění majetku a žáků 29086.00
  Mzdové náklady VHČ a MR 25000.00
  Odpisy INM 142670.00
  OOP oděvy ZŠ 4883.70
  Ostatní náklady 10846.80
  Nájem Sokol 80000.00
  Software 40770.40
  Pomůcky OÚ Studenec 31350.60
  Cestovné 15279.00
  Odpady 6000.00
     
  Pracoviště školní jídelna:  
  Potraviny 1437658.76
  Všeobecný materiál 39195.90
  DHIM vybavení ŠJ 27611.00
  Opravy a udržování 24753.70
  Výkony spojů 5914.40
  Odpady 2583.40
  Mzdové náklady VHČ 173463.00
  SP+ZP VHČ 65916.00
  Poplatky stravné 204.00
  Odpisy ŠJ 53314.00
  OON 15200.00
  Celkem 3247272.26
     
  Příjmy:  
  Ostatní výnosy 125869.40
  Úroky 15129.70
  Stravné ZŠ 646072.00
  Stravné CS 1144711.00
  Dotace OÚ 1296250.40
  Jiné ostatní výnosy 25000.00
  Celkem 3253032.50
  Zůstatek k 31.12.2000 5760.24
     
  Školský úřad:  
  Učebnice 34882.30
  Učební pomůcky 10644.90
  Předplatné 20433.10
  Školní potřeby 24847.40
  DHIM učební pomůcky 19614.00
  Knihy do ŠK 6880.00
  Integrace 462.30
  DVPP 12621.00
  Plavání 18800.00
  Hrubé mzdy 3436314.00
  OON 9600.00
  SP 885126.00
  ZP 294662.00
  FKSP 72090.00
  SP+ZP OON 7056.00
  Celkem 4864033.00
     
  Dotace ŠÚ 4974000.00
  Zůstatek k 31.12.2000 109967.00
     
  Hospodářský výsledek 115727.24

   


  Žáci studenecké školy se také zúčastnili

  televizní soutěže Bludiště v ostravské televize.

  Dejme slovo kapitánce družstva Vendule Jaré:

  Vše začalo tím, že nám loukovská škola nabídla spoluúčast při natáčení televizní soutěže Bludiště, kterou vysílá ostravské televize. Mohli jsme doprovázet “Loukováky" jako publikum, nebo vytvořit vlastní soutěžní družstvo. Využili jsme této možnosti, a tak vznikl soutěžní tým Mrazíci. Mezi Mrazíky patřili Vladimír Hek, Honza Buchar, Tomáš Jindra a Vendula Jará jako kapitánka. Náhradním Mrazíkem byl Honza Synek.

  Za poledne 13.12.2000 jsme vyrazili a v předvečer nás přivítala Ostrava a v záplavě světel jsme celkem bez nesnází našli místo našeho přechodného pobytu, tedy školu Dubina, kde jsme měli zajištěn nocleh.

  Ve čtvrtek 14.12.2000 jsme se po ránu vydali na prohlídku Hornického muzea a České televize, což nám zabralo celé dopoledne. Všichni jsme si čím dál více uvědomovali, že se stále více a více blíží doba, kdy se oblečeme do soutěžních kombinéz a staneme před kamerami. A opravdu. My (Mrazíci) i naši soupeři (Chobotničky) jsme se převlokli do kombinéz (na nás připadly modré). Potom nás zkušená maskérka nalíčila a my byli připraveni. Všichni jsme byli napjatí z toho, co se bude dít. Pozdravili jsme se s Romanem (moderátorem Bludiště) a zaujali svá místa na závěsných lavičkách. Trochu nás povzbudila slova naší asistentky Martiny, která stála po celou dobu pořadu za námi. V prvním kole soutěže se více dařilo nám než soupeřům a díky tomu z nás spadla tréma. Zato jsme tím trochu “pošlapali" sebevědomí Chobotniček. Ve druhém kole se hádala tajenka. Kdyby se mě teď někdo zeptal, jaké tam byly otázky, asi bych toho moc nevěděla. A proč ? Protože nad odpověďmi jsme vůbec nemohli přemýšlet. Museli jsme říci první, co nás napadlo . Když jsem někdy sledovala tuto soutěž v televizi, divila jsem se, jak mohli soutěžící říci sedmipísmenné slovo, když se tajenky vešlo jen slovo s pěti písmeny. Nyní ale vím, že v tu chvíli vás ani nenapadne počítat si písmena. To asi dělají jenom televizní diváci. Naštěstí jsme vyhráli, a proto jsme mohli soutěžit o ceny. Naším posledním úkolem bylo vynášet Bludišťáky z bludiště a já je potom zavěšovala na háčky. Vybojovali jsme si ceny první kategorie a všichni si vybrali walkmany. Den jsme zakončili večerní návštěvou bazénu.

  V pátek ráno začalo vše znovu, převléknout se do kombinéz, nalíčit se, dodat si odvahy, naposledy pohladit maskota a s úsměvem na tváři se postavit před kamery. Tentokrát už nás neovládala nervozita tolik jako předešlý den. Ale první kolo pro nás nedopadlo dobře. Naštěstí jsme se se ale ve druhém kole vzchopili a tajenku jsme s převahou vyhráli. Naši soupeři (Gumítci) zklamaně odcházeli a my jsme se připravovali na bludiště. Podařilo se nám vynést hodně Bludišťáků adostali jsme se až do druhé cenové kategorie. Tentokrát jsme si vybrali discmany. Asistentka Martina nám popřála nejen k výhře, ale i k postupu do dalšího kola v únoru 2001.

  Snad jsme dobře reprezentovali naši školu a trochu tím zviditelnili naši obec. A kdo chce vidět víc, ať se na nás podívá třeba v televizi.

  Vendula Jaré

   

  V průběhu ledna žáci 7.ročníku úspěšně absolvovali za slušnou cenu lyžařský výcvik a uzavření prvního pololetí nám zkomplikovaly chřipkové prázdniny. Žáci však mají možnost všestranného vyžití i v mimoškolní činnosti, což řada žáků hojně využívá, a tak úspěšně pracují kroužky výtvarné výchovy a keramiky, hra na flétnu a kytaru a v rámci ZUŠ Jilemnice i hra na klavír. V případě zájmu se rozeběhne i taneční folklorní kroužek pod patronací vrchlabského Horalu. Podařilo se kvalitně dovybavit školní knihovnu na velmi dobrou odbornou úroveň, rozšířit školní videotéku (více než 400 videokazet) a programové vybavení učebny. Neuzavíráme tyto pomůcky ani před studeneckou veřejnosti a v případě zájmu může studenecká veřejnost tyto služby využít každé úterý odpoledne do 17.00. Pro veřejnost je určen i právě probíhající keramický kurs a do konce února se mohou přihlásit zájemci o práci s počítačem a internetem

   

   


  Příspěvek k diskusi o novele Obchodního zákoníku

  Novela Obchodního zákoníku 370/2000 je jenom dalším důkazem toho, jak xenofobně a zbaběle působí v současné době celá řada státních orgánů v čele s PS ČR a Senátem a jak neuvěřitelně daleko se již dostaly od každodenní reality. Historie se jenom opakuje, legislativa již neslouží občanům, ale proti nim, stává se nahravačem různých zájmových skupin, stává se prostředkem k zaplňování děr ve státním rozpočtu, které však byly způsobeny nefunkčním legislativním prostředím, způsobuje chaos a obstarává dostatek práce stále se rozrůstající armádě úředníků.. Zbaběle se chová proto, že si za svou oběť vybírá ty, kteří se neumějí bránit a nebo nedisponují dostatkem prostředků na svou obranu. Tou poslední napadenou skupinou jsou v novele Obchodního zákoníku fyzické osoby, obyčejní živnostníci. Ti již jsou po řadu let vystaveni diskriminačnímu tlaku finančních a živnostenských úřadů, správ sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, které jsou schopny nesmiřitelně vymáhat sebemenší nedoplatky a přitom nejsou schopny plnit své základní poslání, vybírat tyto platby od všech rovnoměrně a stejně nesmiřitelným způsobem.

  Stejného vydání je situace kolem novely Obchodního zákoníku. Není žádný jednoznačný důvod k tomu, aby fyzické osoby nemohly používat obchodního jména jako dodatku ke svému jménu a příjmení. Jejich jednoznačná identifikace i právní forma je nezaměnitelně dána identifikačním číslem a daňovým identifikačním číslem. Důvod je totiž jediný a jako vždy umně skrytý, neúspěch novely zákona o účetnictví a tím i odklad masitého úlovku v podobě daňových dopadů na fyzické osoby účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví (zdanění skladů a pohledávek). Účelový výklad této novely již přinesl své, obyčejní živnostníci v souladu se svými zkušenostmi jdou často jako stádo ovcí, mění razítka a živnostenské listy, odstraňují obchodní jména, která pro ně znamenala zároveň jejich prezentaci v podnikatelském prostředí.

  Je třeba říci dost! Vždyť přece jednoznačně dochází k porušování Listiny základních práv a svobod o svobodě podnikání a diskriminaci určité skupiny. Cesty jsou v podstatě dvě. Buď vytvořit zájmové sdružení, které bude tuto skupinu proti státu zastupovat, nebo podávat individuálně náměty Ústavnímu soudu pro porušování základních práv občanů, trestní oznámení a žaloby (např.na ty Živnostenské úřady, které dokonce trvají na odstranění mnohdy nákladného označení provozovny) na výše uvedené instituce. Stát má vytváření legislativní rámec hospodářského činnosti, nikoliv tuto činnost omezovat a určitým subjektům ji dokonce ztěžovat (navíc nedoplatky a závazky fyzických osob účtu jících v soustavě jednoduchého účetnictví jsou proti nedoplatkům a závazkům fyzických a právnických osob účtujících v soustavě podvojného účetnictví zcela zanedbatelné).

  Je třeba říci dost! Každé další sklopení hlavy vede jenom k zemi.

  PJ

  P.S. Článek vyšel v Hospodářských a Krkonošských novinách a celý rozruch kolem novely Obchodního zákoníku a Živnostenského zákona přinesl své, další novelu Obchodního zákoníku, která odstraňuje sporné body ohledně obchodního jména fyzické osoby. Ostatně zkontrolujte si své živnostenské listy, mnohým 1.3.2001 přestanou platit, aniž by to tušili (Neznalost zákonů neomlouvá).

   

   


  Sportovní zprávy

   


  Sokol Studenec

  Oddíl lyžování při TJ Sokol Studenec byl pověřen uspořádáním Přeboru České obce sokolské v běhu na lyžích pro rok 2001. Tento závod byl v neděli 11.2.2001 doplněn Mistrovstvím Krkonošského svazu lyžařů žactva a Pohárovým závodem dorostu a dospělých. Pro nedostatek sněhu byly závody přeloženy na standartní běžecké tratě na Benecko.

  Mistrovství KSL žactva:

  Žákyně mladší

  způsob: Klasicky Délka: 2.0 km
  1. Augustinová Bohdana Český krk.spolek SKI 0:07:21.6
  2. Šírová Marta Hančův SK Benecko 0:07:44.8
  3. Šaldová Lucie Č.SK Vysoké n.J. 0:07:48.9

  Žáci mladší

  způsob: Klasicky Délka: 3.0 km
  1. Murčo Jan SKI TEAM OLFIN CAR 0:08:58.6
  2. Hrabal Tomáš SKI TEAM OLFIN CAR 0:09:50.4
  3. Kraus Vojtěch Hančův SK Benecko 0:10:05.0
  28. Klouček Tomáš TJ Sokol Studenec 0:13:38.1

  Žákyně starší

  způsob: Klasicky Délka: 3.0 km
  1. Pražáková Aneta LSK Lomnice n.P. 0:08:52.8
  2. Paulů Petra Spartak Vrchlabí 0:09:00.5
  3. Štočková Klára Český krk.spolek SKI 0:09:12.5

  Žáci starší

  způsob: Klasicky Délka: 4.0 km
  1. Kuřík Tomáš Český krk.spolek SKI 0:13:38.4
  2. Jirouš Luděk SKI TEAM OLFIN CAR 0:14:08.2
  3. Horyna Ondřej SKI TEAM OLFIN CAR 0:14:13.4

  Dorostenky mladší

  způsob: Klasicky Délka: 4.0 km
  1. Chrástková Martina SKI TEAM OLFIN CAR 0:13:50.6
  2. Jansová Tereza SKI TEAM OLFIN CAR 0:13:56.3
  3. Nývltová Eva SKI TEAM OLFIN CAR 0:14:04.2

  Dorostenci mladší

  způsob: Klasicky Délka: 5.0 km
  1. Erlebach Lukáš SKI TEAM OLFIN CAR 0:15:40.3
  2. Zach Martin Krkonoše Vrchlabí 0:15:42.4
  3. Jindra Matouš Krkonoše Vrchlabí 0:15:43.8
  8. Junek Ondřej TJ Sokol Studenec 0:17:01.4

  Ženy a juniorky

  způsob: Klasicky Délka: 5.0 km
  1. Soukupová Alena Český krk.spolekl SKI 0:19:57.4
  2. Cimprichová Klára TJ Sokol Třebechovice 0:21:06.7

  Dorostenci starší

  způsob: Klasicky Délka: 7.5 km
  1. Rybář Kamil LSK Lomnice n.P. 0:24:05.9
  2. Vaš Matěj Spartak Police n.M. 0:24:31.1
  3. Hejl Dušan Spartak Police n.M. 0:24:43.2

  Muži a junioři

  způsob: Klasicky Délka: 15.0 km
  1. Plecháč Petr Český krk.spolek SKI 0:45:08.5
  2. Hák Michal TJ Sokol Studenec 0:46:51.6
  3. Ehl Jiří TJ PORKERT Skuhrov n 0:47:38.5
  Nejlepšího času dosáhl v závodě mužů mimo soutěž startující Radek Meier ze SK SKI Liberec (0:44:29.4).

   

  Přebor České obce sokolské

  Sobota 10.2.2001

  Žákyně mladší

  způsob: Volně Délka: 2.0 km
  1 Augustinová Bohdana Krkonošská Jilemnice 0:07:01.3
  2 Crhová Klára Jizerská Skuhrov 0:09:06.9
  3 Schejbalová Alena Orlická Třebechovice 0:10:46.9

  Žáci mladší

  způsob: Volně Délka: 3.0 km
  1 Hák David Krkonošská Studenec 0:09:35.6
  2 Linka Ivan Jizerská Skuhrov 0:09:52.2
  3 Hloucal Jan Jizerská Skuhrov 0:11:07.2
  6 Klouček Tomáš Krkonošská Studenec 0:12:45.6
  7 Kupec Martin Krkonošská Studenec 0:15:48.0

  Žákyně starší

  způsob: Volně Délka: 3.0 km
  1 Jindřišková Zuzana Krkonošská Horní Branná 0:08:55.3

  Žáci starší

  způsob: Volně Délka: 4.0 km
  1 Hakl Vojtěch Krkonošská Horní Branná 0:12:07.6
  2 Ducháček Jaroslav Jizerská Skuhrov 0:13:48.8
  3 Groh Stanislav Podkrkonošská Dvůr Králové 0:13:52.0

  Dorostenky mladší

  způsob: Volně Délka: 4.0 km
  1 Přichystalová Pavla Krále Jiřího Blansko 0:17:26.9

  Ženy nad 50 let

  způsob: Volně Délka: 4.0 km
  1 Horákova Jana Krále Jiřího Blansko 0:15:54.8

  Dorostenky starší

  způsob: Volně Délka: 4.0 km
  1 Tišerová Klára Bergerova Jičín 0:13:23.7

  Dorostenci mladší

  způsob: Volně Délka: 5.0 km
  1 Junek Ondřej Krkonošská Studenec 0:15:14.4
  2 Hák Ondřej Krkonošská Studenec 0:15:32.6
  3 Havlíček Jakub Jizerská Skuhrov 0:18:39.4

  Dorostenci starší

  způsob: Volně Délka: 7.5 km
  1 Halama Luboš Jizerská Skuhrov 0:22:17.3
  2 Kašťák Ivo Jizerská Frýdštejn 0:25:52.3

  Muži nad 37 let

  způsob: Volně Délka: 7.5 km
  1 Petr Kubeš Jizerská Vrát 0:20:23.9
  2 Hakl Oldřich Krkonošská Horní Branná 0:21:02.9
  3 Paldus Josef Jizerská Vrát 0:23:38.0
  4 Junek Vladimír Krkonošská Studenec 0:24:55.5

  Muži nad 50 let

  způsob: Volně Délka: 7.5 km
  1 Martinec Jan Krkonošská Benešov 0:23:18.5
  2 Meier Jiří Podkrkonošská Studnice 0:23:50.9
  3 Lukeš Jiří Krkonošská Benešov 0:25:58.2

  Muži a junioři

  způsob: Volně Délka: 10.0 km
  1 Tišer Jaromír Bergerova Jičín 0:27:51.0
  2 Svoboda Leoš Krále Jiřího Blansko 0:28:01.7
  3 Raška Jan Krále Jiřího Blansko 0:28:02.5
  4 Hák Michal Krkonošská Studenec 0:28:53.6

  Neděle 11.2.2001

  Žákyně mladší

  způsob: Klasicky Délka: 2.0 km
  1 Augustinová Bohdana Krkonošská Jilemnice 0:07:21.6
  2 Crhová Klára Jizerská Skuhrov 0:09:02.5
  3 Grohová Karolína Podkrkonošská Dvůr Králové 0:09:15.3

  Žáci mladší

  způsob: Klasicky Délka: 3.0 km
  1 Linka Ivan Jizerská Skuhrov 0:10:32.6
  2 Schejbal Oldřich Orlická Třebechovice 0:11:13.7
  3 Hloucal Jan Jizerská Skuhrov 0:12:10.4
  4 Klouček Tomáš Krkonošská Studenec 0:13:38.1

  Žákyně starší

  způsob: Klasicky Délka: 3.0 km
  1 Jindřišková Zuzana Krkonošská Horní Branná 0:10:20.3
  2 Neumannová Šárka Podkrkonošská Dvůr Králové 0:17:48.8

  Žáci starší

  způsob: Klasicky Délka: 4.0 km
  1 Hakl Vojtěch Krkonošská Horní Branná 0:14:19.2
  2 Lampa Petr Krkonošská Benešov 0:15:06.9
  3 Ducháček Jaroslav Jizerská Skuhrov 0:15:30.6

  Dorostenky mladší

  způsob: Klasicky Délka: 4.0 km
  1 Augustinová Barbora Krkonošská Jilemnice 0:14:59.2
  2 Přichystalová Pavla Krále Jiřího Blansko 0:19:39.9
  3 Neumannová Jitka Podkrkonošská Dvůr Králové 0:28:05.9

  Ženy 37 - 50 let

  způsob: Klasick Délka: 4.0 km
  1 Shejbalová Eva Orlická Třebechovice 0:15:29.2

  Ženy nad 50 let

  způsob: Klasicky Délka: 4.0 km
  1 Horáková Jana Krále Jiřího Blansko 0:17:22.9

  Dorostenci mladší

  způsob: Klasicky Délka: 5.0 km
  1 Junek Ondřej Krkonošská Studenec 0:17:01.4
  2 Hák Ondřej Krkonošská Studenec 0:17:14.6
  3 Havlíček Jakub Jizerská Skuhrov 0:19:42.0

  Ženy a juniorky

  způsob: Klasicky Délka: 5.0 km
  1 Soukupová Alena Krkonošská Poniklá 0:19:57.4
  2 Cimprichová Klára Orlická Třebechovice 0:21:06.7

  Dorostenci starší

  způsob: Klasicky Délka: 7.5 km
  1 Halama Luboš Jizerská Skuhrov 0:23:40.6

  Muži a junioři

  způsob: Klasicky Délka: 15.0 km
  1 Hák Michal Krkonošská Studenec 0:46:51.6
  2 Svoboda Leoš Krále Jiřího Blansko 0:46:53.2
  3 Raška Jan Krále Jiřího Blansko 0:51:04.5

  Muži nad 37 let

  způsob: Klasicky Délka: 10.0 km
  1 Hakl Oldřich Krkonošská Horní Branná 0:33:02.9
  2 Kubeš Petr Jizerská Vrát 0:33:08.9
  3 Štorek Zdeněk Orlická Třebechovice 0:36:51.4

  Muži nad 50 let

  způsob: Klasicky Délka: 10.0 km
  1 Meier Jiří Podkrkonošská Studnice 0:37:37.4
  2 Martinec Jan Krkonošská Benešov 0:38:05.4

  Muži nad 70 let

  způsob: Klasicky Délka: 5.0 km
  1 Klouček Jaromír Krkonošská Studenec 0:25:30.7


  Sportovní klub Studenec

  Po loňském úspěšném nultém ročníku se sešli příznivci kopané o vánočním čase na vzorně připraveném hřišti Penzionu Trautenberk a prvním ročníkem otevřeli tradici další sportovní akce v naší obci. Turnaje se zúčastnila 4 domácí družstva a hosté z Dolní Kalné, s nimiž udržují studenečtí fotbalisté již řadu let velice dobré sousedské vztahy.

  Konečné pořadí turnaje:

  1. FC Tráva Studenec             4   4   0   0   15 :   2   12
  2. Sokol Dolní Kalná               4   3   0   1     9 :   3     9
  3. Plasteko Studenec               4   2   0   2     8 : 10     6
  4. Pension Trautenberk            4   1   0   3     2 : 11     3
  5. Čerplech Studenec              4    0   0   4     6 : 14    0

  Sestava vítězů: V.Kuřík - Korotvička, Kočárek - Jodas, R.Puš (D.Albrecht,M.Puš)

  Již pravidelnou tradici má Studenecký přebor v mariáši, které se konal počátkem roku 2001 v malém sále studenecké sokolovny za účasti 20 hráčů křížového mariáše. Výsledky byly tentokráte zpracovány přímo na turnaji výpočetní technikou a přínesly vítězství Jindřichu Tichému před jeho bratrem Josefem a Dušanem Plecháčem.

  A tým dospělých pokračuje v kvalitní zimní přípravě, která byla zpestřena zimním soustředěním v Janských Lázních. Nyní bude následovat herní část zimní přípravy s řadou přípravných zápasů. S mužstvem se připravují i noví hráči, a to Tomáš Hermon z Robous (studenecký odchovanec) a David Lukeš z Jilemnice.

  Zvýšit odbornost našeho klubu při vedení jednotlivých mužstev se rozhodli úspěšným složenímtrenérských složek Martin Nedomlel, Dušan Plecháč a Petr Vancl.

  Letos poprvé se soustředění zúčastnili i žáci, mezi nimiž je řada talentovaných hráčů, chybí však větší zájem rodičů o spolupráci s klubem při přípravě a vlastních soutěžích.


  Tenisový klub Studenec

  V předposlední den loňského roku (30.12.2000) se uskutečnil ve studenecké sokolovně 13.ročník turnaje v líném tenise. Mezi 11 dvojicemi hráčů mladší kategorie zvítězili Josef Jebavý s Michalem Chrtkem. Druzí skončili “starší pánové" Jan Kuřík a František Plecháč, kteří dokázali, že i spřibývajícím věkem lze úspěšně sportovat. Na třetím místě se umístili bratři Pavel a Petr Mečířovi.

  Odpoledního turnaje hráčů nad 40 let se účastnilo šest párů. Zde se podařilo zvítězit dvojici Josef Horáček a František Plecháč před Petr Hákem s Vítkem Kuříkem. Třetí příčku vybojovali Václav Jeník a Zdeněk Povr. O úspěšný průběh turnaje se zasloužila také studenecká firma Orion Míčka, která poskytla pěkné ceny.


  Školní sportovní klub

  Tradičně úspěšně si vedou sportovci Školního sportovního klubu při okresním finálev plavání. Nejinak tomu bylo zásluhou sourozenců Peškových i v letošním roce. Veronika Pešková vybojovala stříbrné medaile v závodech na 50 m prsa, 50 m kraul a 50 m znak vždy za vítěznou Buluškovou z Jilemnice (k prvenství měla nejblíže ve znaku, kde zaostala o pouhé 0.3 s). Další dvě stříbrné medaile přidal Tomáš Pešek v závadech na 50 m kraul a 50 m znak, a i před ním si zamluvil první místo Bulušek z Jilemnice. Dále nás reprezentovali Adéla Tauchmanová a Alexandra Brožová.

  Velice dobře reprezentovali školu na okresním přeboru v halovém tenisu s líným míčkem Kuba Tauchman (2.místo), Anna Hylmarová (3.místo), Tomáš Chrtek a Tereza Kuříková. Zlepšují se i studenecké volejbalistky, které dostaly pod “stromeček" nové dresy a na okresním turnaji vybojovali 3.místo.


  SOKOL Zálesní Lhota

  Po zakončení letní fotbalové činnosti jsme naše mužstvo přihlásili do hokejové ligy amatérů, která se hraje na zimní stadionu ve Vrchlabí. Do konce roku 2000 byla odehrána první polovina soutěže.

  Musíme si přiznat, že naše mužstvo ji neodehrálo v nejlepší pohodě, čemuž nasvědčují výsledky v tabulce. Neúspěchy byly zapříčiněny především nesehraností našeho týmu, která se však po příchodu nového trenéra Jana Krejčího začíná pomalu zlepšovat. Je nutné podotknout, že tato soutěž je pro každého hráče dosti nákladná. I přesto doufáme, že nás to neodradí a naše nadšení nám vydrží i nadále.

  Tabulka výsledků

  Ligy amatérů - první polovina soutěže

  pořadí tým počet zápasů skóre body

  1. SPILKA                                                   9   63 : 23   17
  2. CUTISIN                                                 9   49 : 34   12
  3. CARRERA BAR                                      9   46 : 23   12
  4. POLICIE                                                  9   57 : 32   11
  5. AUTO STYL                                            9   41 : 39   10
  6. START                                                     9   37 : 38     9
  7. HYTOS                                                    9   33 : 39     7
  8. HC NEUMĚTELOVÉ                              9   39 : 50     6
  9. STRÁŽNÉ                                                9   28 : 61     4
  10. SOKOL ZÁLESNÍ LHOTA                   9   32 : 83     2

  Petr Tauchman

   

   


  Můj krkonošský deníček

  (příspěvek neznámého dopisovatele Zpravodaje)

  10.října

  · Přestěhovali jsme se do svého nového domu v Krkonoších.Bože, jak je zde krásně Už se nemohu dočkat až majestátní vrcholky hor pokryje sníh.

  20.října

  · Krkonoše jsou tím nejkrásnějším místem na zemi, podnikli jsme malý výlet do okolí a při tom jsme viděli několik jelenů. Jak byli nádherní. Zdá se mi, že jelen je jedno z nejúžasnějších zvířat na zemi.

  11.listopadu

  · Brzy začne lovecká sezona, jak někdo může zastřelit něco tak překrásného, jako je jelen, doufám, že už brzy začne sněžit,

  2. prosince

  · Minulou noc krásně sněžilo. Probudil jsem se a vše bylo pod jiskřivou bílou sněžnou pokrývkou. Krása jako na vánoční pohlednici. Proházel jsem příjezdovou cestu a uspořádali jsme rodinnou koulovačku. Potom projel kolem sněžný pluh a musel jsem znovu proházet příjezdovou cestu. Prostě to tady miluji.

  12.prosince

  · Minulou noc připadl další sníh. Sněžný pluh si zopakoval žertík s příjezdovou cestou. Nevadí, za chvilku jsem ji proházel.

  19. prosince

  Další sníh napadl minulou noc. Kvůli zahrnuté příjezdové cestě jsem se nedostal do práce. Jsem úplně vyčerpán prohazováním. Zkurvenej sněžnej pluh !

  22. prosince

  · Včera napadlo ještě víc toho bílýho sajrajtu. Mám na rukou puchejře od lopaty. Jsem přesvědčenej, že sněžnej pluh čeká za rohem, dokud neproházím cestu. Hajzl jeden !

  25. prosince

  · Veselé zkurvené vánoce. Víc hnusnýho sněhu. Jestli jednou dostanu do rukou toho zkurvysyna, co řídí sněžnej pluh, tak ho nakopu do zadku. Nechápu, proč prostě na tu hnusnou silnici nepoužívaj víc soli, co by rozpustila ten sajrajt.

  27. prosince

  · Zase napad vagón těch bílejch sraček. Už tři dny jsem nevystrčil rypák s výjimkou prohazování příjezdový cesty pokaždé, když projel pluh. Nakonec i pluh uvázl v závěji a ten ksindl řidič si přišel vypůjčit moji lopatu. Řekl jsem mu, že jsem jich už šest zlámal, když jsem prohazoval zahrnutou příjezdovku a tou zbylou jsem do něj mydlil až jsem ho zahnal.

  28. prosince

  · Konečně jsem se dostal z baráku. Odstranil jsem z auta to bílý svinstvo a vydal se do obchodu pro nějaký jídlo. Při zpáteční cestě mi vběhl do cesty jelen a už se to nedalo ubrzdit. Mám škodu na autě za 10.000. Ty zkurvený bestie by měli postřílet. Že je ti lovci v sezóně nevymlátili všechny.

  8. března

  · Odvezl jsem auto do servisu ve městě. Člověk by nevěřil, jak může za jednu zimu zrezivět od tý debilní soli, co s ní ty hovada sypou ty silnice.

  · Přestěhovali jsme se do Prahy. Teprve teď vidím, jak je to nádherný město. Nechápu, jak může někdo žít v takový díře, jako jsou Krkonoše.

  (Jazykově upraveno ve smyslu odstranění vysokého % sprostých slov)

   


  SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI

  Možná, že jste už v jednom z minulých čísel Zpravodaje zaregistrovali zprávu o setkávání maminek s dětmi .Už od září loňského roku mají všechny maminky, které jsou doma s dětmi, možnost zpestřit si program a vyrazit na obecní úřad do "Klubu" maminek s dětmi – setkat se a popovídat si s těmi ostatními. Domnívali jsme se,že mnohé maminky by tuto možnost třeba uvítaly. Zájem je však zatím malý, a tak bychom všechny chtěli oslovit znovu touto cestou. “ Klub" najdete v přízemí obecního úřadu hned proti vchodu. Je to prostorná místnost, kde mají děti rozběh. K dispozici jsou tu jak stolečky, u kterých si děti mohou kreslit, vystřihovat nebo třeba modelovat, tak samozřejmě různé hračky a stavebnice. Maminky si k povídání mohou uvařit kafe, čaj, případně se občerstvit minerálkou (vše zajištěno). Klub funguje každou středu v podstatě od rána do večera – záleží tedy jen na vás, kdy se vám to hodí. Informace o tom, kde vyzvednout klíč atd. najdete na dveřích.

  Abychom klub nějakým způsobem "rozhýbali", chtěli bychom vždy třetí středu v měsíci zorganizovat nějakou společnou akci. Na únor jsme naplánovali maškarní ples, na další měsíce jsme přemýšleli o nějakém divadle pro děti, cvičení, zpívání nebo promítání (máte-li nějaký další nápad, ozvěte se – uvítáme to). Všechny tyto akce budou plakátovány, tak prosíme, sledujte vývěsky.

  Pevně doufáme, že naše snaha nebyla zbytečná a že vy, maminky, začnete této možnosti využívat. Takže se odhodlejte, domluvte se třeba s kamarádkou a určitě to přijďte okouknout. Těšíme se na vás.

  Případné dotazy nebo připomínky na tel. : 595 578 Ludmila Urbanová, 595 322 Jitka Kuříková (Dolení konec)

   


  Životní jubilea spoluobčanů v roce 2001

  7O let oslaví:

  75 let oslaví:

  80 let oslaví:

  85 let oslaví:

  90 let oslaví:

  91 let

  92 let

  94 let

  95 let

  Zlatou svatbu oslaví

  Diamantovou svatbu oslaví

  Přesná data narození, jak jsme Vás již upozornili, zveřejňovat nesmíme.

   

   


  Přečetli jsme za Vás

  Pokračujeme v naší další pravidelné rubrice, i když nám ji nové správní uspořádání trochu komplikuje. Proč? Z jednoduchého důvodu, v naší obci jsou k dostání obě mutace Mladé fronty, a to jak pro Hradecký kraj, tak pro Liberecký kraj, dokonce se k nám dvakrát zatoulalo vydání pro Ústecký kraj. I Krkonošské noviny si více všímají spádovějšího Hradeckého kraje, a tak i v tomto směru jsme přičleněním k Liberci trochu ostrouhali. Snad nás začnou deníky a další periodika Libereckého kraje brát také jakou součást tohoto kraje.

  Často se psalo o výsledku voleb do krajského zastupitelstva včetně dalších koaličních jednání při volbě hejtmana a jeho náměstků. Vzhledem k tomu, že se jedním z náměstků hejtmana (pro zdravotnictví a sociální věci) stala studenecká starostka Irena Benešová, mohli jsme se o ní dočíst nejen v Mladé frontě a Krkonošských novinách, ale třeba i v Hospodářských novinách.

  V časopise Krkonoše 12/2000 najdeme sloupek o studeneckém rodákovi Karlu Erbanovi včetně nabídky jeho knihy Starý kalendář, který vydává nakladatelství Malá Skála v Praze. Rozsáhlý článek o dalším studeneckém rodákovi proboštovi Karlu Exnerovi jsme si mohli přečíst v Nových novinách z 22.prosince 2000. V Pojizerských listech se objevil článek Aleše Rezka Radši deset dětí na kolíbce než-li jedno na svědomí o rodině manželů Hákových, který byl inspirován seriálem o početných rodinách v našem Studeneckém zpravodaji.

  O studenecké škole se psalo v Krkonošských novinách především kvůli vysokému počtu nemocných žáků a následným chřipkovým prázdninám, včetně záměny vedení školy mezi loukovskou a studeneckou školou. Ale tiskářské šotky k žurnalistice neodmyslitelně patří. Určitě je najdete i v našem Studeneckém zpravodaji.

  Bohužel se naše obec dostala i do černé kroniky, a to v souvislosti s vloupáním do restaurace Na Špici a tragickou nehodou mezi Studencem a Dolní Brannou, při které přišli o život dva mladí lidé.

  Již tradičně se dostali na stránky novin studenečtí sportovci. V závěrečné zprávě Okresního fotbalového svazu má Sportovní klub po podzimu 4 své kanonýry mezi nejlepšími, mezi muži je to ostrostřelec béčka Roman Puš, v dorostu Michal Chrtek, v žácích Tomáš Synek a v minižácích Jirka Povr. V průběhu zimy byl pravidelným návštěvníkem sportovních stránek regionálního tisku Libor Junek, který se probojoval do reprezentačního výběru na Mistrovství světa juniorů v klasickém lyžování a Martina Čechová, která dobývala první vavříny v netradiční sportu sumo.

   

   


  Otázka na závěr

  V posledním loňském čísle jsme pravděpodobně otevřeli nevinnou otázkou o osudu historického rozcestníku nový sloupek Studeneckého zpravodaje . Přitom autor oné otázky má ze Studencem společné pouze to, že zde jednou projížděl a že jeho sběratelskou vášní jsou právě historické rozcestníky a jejich osudy. Je jím Hans Joachim Thiede z Finsterwalde ze Spolkové republiky Německo, který se nás písemně na osud tohoto rozcestníku dotázal. Použili jsme jeho přiloženou fotografii a položili otázku na závěr. Zde jsou dvě odpovědi:

  Pyrám byl a je majetkem Správy a údržby silnic v Semilech a po opětovném rozbití rozcestníku ( jednou jej již spravovali ) jej přenechali panu MUDr. Roučkovi z Nové Paky, který jej má postaven za plotem na bezpečném místě na zahradě svého domu, viz foto. Správa neměla zájem sloup postavit znovu, protože na místě, kde byl, hrozilo nebezpečí, že jej zase někdo porazí a po plánované rekonstrukci křižovatky by pro sloup stejně už nebylo místo.

  Bylo proto povoleno panu doktorovi, aby jej zrestauroval na svůj náklad a na své zahradě. Jen ze slušnosti se ze Správy silnic zeptali, jestli s tím souhlasíme. Protože na odstranění spěchali, bylo před zimní sezónou a sloup bylo třeba uklidit co nejdříve, souhlasila jsem s tím. MUDr. Roučku znám a věřím, že pokud by Obec v budoucnosti trvala na tom, že rozcestník chce zpět, domluva by byla možná.

  starostka

   

  Vážená redakce, dostal se mi do rukou Studenecký zpravodaj 6/2000. K “otázce na závěr", která se týká historického rozcestníku z roku 1819, bych chtěl doplnit některé informace. Tento milník /pyrám byl poražen nákladním autem koncem srpna 1998. Vzhledem k tomu, že jeho fragmenty několik týdnů ležely na kraji silnice, měl jsem strach, aby nebyl zlikvidován. Tento osud potkal většinu pyrámů z předminulého století. Ptal jsem se na Správě a údržbě silnic v Jilemnici, ti se dotazovali svých nadřízených v Semilech . Jednoznačně se jednalo o jejich majetek, z bezpečnostních důvodů neměli zájem na obnově v původním místě. Nad rámec svých povinností, spíše ze slušnosti, se byli informovat na obecním úřadě. Bylo jim řečeno, že obec nemá prostředky na jeho obnovu a nebyla nabídnuta ani žádná jiná alternativa jeho využití. Vzhledem k tomu, že se již blížila zima a skutečně jsem nezaznamenal žádný náznak toho, že by někdo chtěl pyrám zachraňovat, nechal jsem jej převézt do Nové Paky. Na zahradě přečkal zimu, opět jsem nebyl nikým ze Studence kontaktován, nechal jsem jej na jaře 1999 opravit a vztyčit. Domnívám se, že je na vcelku důstojném místě, mnozí ze Studence o něm vědí. Chápu určité rozčarování autora “Otázky na závěr". Pamatuji se, jak před lety v době začínajících restitucí nepřímo požádal prezident Havel Švédsko, aby nám vrátili Stříbrnou bibli, kterou získali v třicetileté válce. Byl jsem se na ni v Uppsale podívat, též mě mrzelo, že nám ji Švédové nevrátili . Na druhou stranu jsem si položil otázku: “Přečkala by tato bible v České kotlině všechny reformy a revoluce?" Odpověď by nebyla zcela jednoznačná . A nyní otázka na závěr číslo 2: “Co by se stalo s historickým milníkem z roku 1819 a jaký by byl jeho další osud?" Vím, že pískovec se dá využít na mnoho způsobů, osobně si myslím, že by neskončil dobře.

  MUDr.Tomáš Roučka, Nová Paka


  Otázka na závěr číslo 2

  Kam se poděl studenecký skok ?