Studenecký zpravodaj – číslo 4/2007

Obsah

Zprávy obecního úřadu – zápis z výběrového řízení, sběr nebezbečného a komunálního odpadu

Zprávy mateřské školy – výlet na Rýchory, indiáni ve školce

Zprávy základní školy – ohlédnutí za školním rokem, nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci, sběr druhotných surovin, deváťáci, protidrogová prevence na Kozákově, dílny, noví čtenáři

Z činnosti Klubu důchodců – v dubnu až červnu

Trautenberkův akční víkend 2007

Dětský tábor v sokolovně

Sportovní klub Studenec – fotbalové výsledky a hodnocení sezóny

Školní sportovní klub

Orel Studenec – zabíjačka, stolní tenis, volejbal

Poděkování M. Šulcovi za hudbu


Fotografie na titulní straně – Pohled na Žalý (autor Karel Korda)

Zprávy obecního úřadu

Zápis z výběrového řízení – kanalizace, vodovod a komunikace Studenec Nouzov

Složení výběrové komise: Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Ing. Martin Hamáček

Vyzvány byly firmy:

  1. LTM Vrchlabí, spol. s. r. o., Kunčice nad Labem 117, 543 61 Kunčice nad Labem
  2. Stavební sdružení IMDV, 512 34 Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
  3. KrVak s. r. o. Horní Branná – Petr Hanuš
  4. František Zikuda, Nádražní 599, 511 01 Turnov
  5. OBIS spol. s. r. o., Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka

Na základě výzvy se dvě firmy omluvily a tři firmy nabídku podaly:

  1. Stavební sdružení IMDV, 512 34 Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice, nabídnutá cena 2 225 241 Kč, záruka 60/36 měsíců
  2. František Zikuda, Nádražní 599, 511 01 Turnov, nabídnutá cena 3 167 994 Kč, záruka 72 měsíců
  3. LTM Vrchlabí, spol. s. r. o., Kunčice nad Labem 117, 543 61 Kunčice nad Labem, nabídnutá cena 3 252 691 Kč, záruka 36 měsíců

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 19 %.

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy: Stavební sdružení IMDV, Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice.

Ve Studenci 18. července 2007

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení provede firma HAVEX eko, s. r. o.

v sobotu 13. října 2007

StudenecZálesní Lhota
u Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u Pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 18. do 22. října 2007

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují a tím porušují zákon o odpadech!

Děkujeme

Zprávy Mateřské školy Studenec

Dvoudenní výlet na Rýchory

Na úplný závěr školního roku jsme pro nejstarší děti z naší mateřské školy uspořádali dvoudenní výlet na Rýchorskou boudu. Přihlásilo se celkem 17 „odvážlivců“, především předškoláků, kteří se spolu s rodiči rozhodli, že poslední dva dny své „školkovské docházky“ stráví v Krkonoších, s přenocováním na horské boudě, bez maminky a bez tatínka.

Náš výlet začal ve čtvrtek 28. 6. v 8 hodin ráno, kdy jsme od školky odjeli do Vrchlabí, kde se k nám přidala ještě jedna paní učitelka, lektorka z vrchlabského střediska ekologické výchovy, která na celý výlet měla pro děti připravený program o přírodě, ekologii a Krkonoších.

Po příjezdu do Maršova jsme se nejdříve nasvačili, abychom na tu 3,5 km dlouhou túru měli dost sil. Každý si na zádech nesl batůžek se vším, co jim maminky na celý výlet zabalily. A věřte, nečekala nás žádná procházka letní přírodou, ale opravdový horský výšlap se vším, co k tomu patří. Pořádný kopec a počasí spíš aprílové.

Kamenitá cesta lesem se chvílemi zdála být nekonečná. Náročné stoupání jsme si zpříjemňovali pojídáním všudypřítomných borůvek a lesních jahod a povídáním si o všem, co jsme kolem sebe viděli, ale i o tom, jak se v přírodě máme chovat. A když už se nám zdálo, že ten les snad nikde nekončí, objevila se před námi opravdová horská bouda. To bylo radosti, že jsme konečně tady!

Přivítala nás hodná paní, která nás provedla celou boudou a nakonec nám ukázala, kde budeme spát. Dětem se pokojíčky tak líbily, že některé chtěly jít hned spát, ač byl teprve čas oběda. Protože nám však cestou řádně vyhládlo, nemuseli jsme děti dlouho přemlouvat, aby své nové postýlky na chvíli opustily a šli jsme si pochutnat na výborném obědě.

Odpoledne se na obloze konečně ukázalo sluníčko a nás čekala procházka Dvorským lesem, zvaným též prales. V pralese jsme poznali spoustu chráněných rostlin a cestou zpět děti zaujalo stádo „velkých chlupatých krav“. Jednalo se o stádo skotského náhorního skotu, které zde chovají.

Po večeři jsme si společně s paní domácí zahráli několik her, při kterých jsme si prověřili své nově získané vědomosti a místo večerníčku zhlédli film o Krkonoších.

Pak už nás čekaly naše postýlky. Byl to dlouhý den a jen co děti zalehly, hned spaly až do rána, kdy nás probudilo vycházející sluníčko.

Druhý den jsme si ještě stihli vyrobit paletky s rostlinkami, které zde rostou, a pak už nás čekal návrat do Horního Maršova. Cesta zpět a za lepšího počasí nám utekla jako voda. Na smluveném místě jsme nedočkavě vyhlíželi náš odvoz, vyprávěli jsme si o všem, co jsme zažili, a těšili se zpět do školky na náš poslední předprázdninový oběd.

Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům Rýchorské boudy za příjemně strávené dva dny v Krkonoších a především slečně lektorce za její pečlivě připravený program a citlivý přístup k dětem. Také děkuji slečně praktikantce Soně Votočkové, která s námi ochotně celý výlet absolvovala a byla mi velkou pomocnicí v péči o děti.

Kateřina Kalenská

Fotografie – Na vyhlídce u Rýchorské boudy

Víte, že byli ve školce indiáni?

To bylo tak. Nejprve nás pozvali „páťáci“ s p. uč. Jindrovou do školy, že prý tam budou indiáni, ať se přijdeme podívat. A tak jsme šli. Opravdu bylo jich tam tolik, že jsme je ani nespočítali. Zahráli nám pohádku „O ukradeném slunci“ , prohlédli jsme si výstavu, někteří z nás se nechali pomalovat indiánskými barvami, zkoušeli jsme číst indiánské písmo, stříleli jsme oštěpem a z luku. Moc se nám návštěva líbila, a tak jsme v dalších dnech ve školce vyráběli indiánské talismany a čelenky, četli si indiánské pohádky, hráli si indiánské hry a hlavně jsme si přáli, aby se indiáni objevili i ve školce.

Představte si, ono se nám to splnilo.

Jednou takhle dopoledne, kde se vzal, tu se vzal, ve školce byl indián. Nejprve jsme se lekli, ale indián byl hodný, předal nám dopis a zmizel. Někteří „chytrolíni“ pak tvrdili, že to byla p. uč. Katka, ale nikdo to nevěděl jistě. V dopise stálo, že když splníme zadané úkoly, přiletí orel a odvede nás k indiánskému kouzelníkovi. Co jsme měli splnit? Vyrobit si indiánské oblečení, čelenku, talisman a naučit se indiánský tanec, vymyslet indiánský pokřik a správně vybarvit omalovánky, aby kouzelník věděl, jestli se umíme chovat v přírodě.

Vyráběli jsme, vymýšleli a pomalu se z nás stávali indiáni. I maminky a tatínkové pomáhali, hlavně s oblečením.

Každý den jsme vyhlíželi, jestli přiletí orel. A pak to přišlo. Ve školce na chodbě jsme našli orlí pero a dopis s indiánským znakem. Tam stálo, že se máme vydat na cestu. Oblékli jsme si naše indiánské oblečení, čelenky a talismany a vydali se na putování za kouzelníkem. Byla to dlouhá cesta, zvlášť pro „mrňousky“, skoro až do Bukoviny jsme došli.

Na konci cesty nás čekalo „indiánské ležení“. Co tam bylo? Doutnající ohniště, totem, tee-pee a dva opravdoví indiáni.

Když jsme jim předvedli náš tanec a předali omalovánky, pochválili nás, že jsme šikovní, pomalovali nás kouzelnými znaky, začarovali talismany a dostali jsme k pití „ohnivou vodu“.

Pak s námi oba dva šli na návštěvu do školky. Po cestě jsme si s nimi povídali o přírodě, když ale začali mluvit indiánskou řečí, tak jim rozuměli jen někteří, hlavně předškoláci, ale ti to překládali ostatním. „MYGYSLÍGÍTEGE, ŽEGE BYGYSTEGE JIGIM ROGOZUGUMĚGELIGI“?

U školky na zahradě si indiáni postavili totem i tee-pee a chvíli si s námi hráli. Pak už jsme museli jít do školky na oběd, ale cestou nás ještě čekalo překvapení. Našli jsme poklad. Koš plný čokoládových vajíček s překvapením.

Indiáni byli ještě chvilku na naší zahrádce, ale potom pro ně přiletěl orel a oni šli zase dál. Nebyli také u Vás?

Takové bylo naše indiánské putování.

Marie Felcmanová

Fotografie – indiáni se školkou

Zprávy Základní školy

Ohlédnutí za školním rokem

Další školní rok uběhl jako voda a i tolik očekávané prázdniny se blíží ke konci. Určitě ten uplynulý rok patřil k těm, se kterými můžeme být spokojeni, snad i proto, že úplná spokojenost stejně jako cokoliv absolutního vlastně ani neexistuje. A samozřejmě ta spokojenost je různá z různých pohledů. Z pohledu žáka, z pohledu učitele, z pohledu vedení školy, z pohledu rodičů, z pohledu veřejnosti či zřizovatele.

Z pohledu žáka a učitele ona spokojenost spočívá v tom, že všichni žáci prospěli nebo splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku a žádný žák nebyl klasifikován sníženým stupněm z chování. Nelze však zastírat, že v některých případech přibyla k zavřeným očím ještě slepecká páska, bílá hůl a výjimečně i slepecký pes. Všichni psychologové však tvrdí, že škola musí mít kladně motivační charakter a s touto zásadou však pětky a snížené známky z chování nejsou velkými přáteli. Musíme však doufat, že vstřícnost pedagogického sboru ocení především ti, kteří sázejí íčka jako sportku, pletou si koleček a čtverečko, na mapě mají rovníky a polníky a především se řídí heslem hmota je nezničitelná, ale všechno se dá rozbít.

Z pohledu vedení školy spočívá ona spokojenost možná především v tom, že další školní rok skončil bez výraznější škody na zdraví zaměstnanců, žáků a majetku. Ještě víc v tomto případě platí ukazatel míry spokojenosti, neboť její škála je široká, a to jak v případě žáků, tak i zaměstnanců.

Z pohledu zřizovatele by měla spokojenost spočívat v tom, že škola výrazně nezatěžuje zřizovatele nejen po stránce rozpočtové, ale i po stránce organizační a řídící. Škola naopak ve srovnání s ostatním školami v okolí obhospodařuje poměrně velké pozemky, nové dětské hřiště (které slouží především veřejnosti) a další prostory. Navíc „šetří“ rozpočet obce nejen doplňkovou činností, z níž je škola vybavována moderními vyučovacími prostředky (ve škole je více než 40 počítačů, 4 dataprojektory, interaktivní tabule, školní kino a další), ale i tím, že si sama zpracovává mzdy a účetnictví (nabídka na zpracování účetnictví školy od účetní firmy činila při 53 osobních číslech a 8000 účetních položkách ročně 240 000 Kč ročně).

Zcela jiná může být spokojenost rodičů a veřejnosti, ta je sice naší snahou, ale hodnotit ji mohou pouze oni sami.

O nejaktivnějšího žáka a O nejlepšího sportovce

I v letošním školním roce byly vyhlášeny již tradiční celoroční soutěže O nejaktivnějšího žáka a O nejlepšího sportovce.

Během celého školního roku mohou žáci sbírat body do aktivity za účast a umístění ve vědomostních, recitačních, kulturních či projektových soutěžích, za spolupráci např. s důchodci, za sběr druhotného odpadu, pomerančové kůry, bylin, za umístění v žebříčku školních sportovců atd. V soutěži o nejlepšího sportovce získávají žáci body za účast a umístění ve školních, okresních i krajských postupových sportovních soutěžích či ostatních sportovních aktivitách. Např. v letošním roce získali naši žáci nejvíce bodů za Liberecký kraj v celorepublikové soutěži Sport bez předsudků. Za dosažené body je možné získat sportovní vybavení pro žáky.

Celoroční úsilí žáků je korunováno slavnostním vyhodnocením soutěží na závěrečném školním sportovním dnu, který již tradičně připravují žáci 9. ročníku pro své spolužáky.

Nejaktivnější žáci jsou odměněni poukázkami k odběru zboží dle vlastního výběru v prodejnách Knihkupectví U Malých a Papírnictví Morávek. V letošním roce dosáhla Alžběta Krupičková dosud nejvyššího počtu bodů za celou dobu trvání soutěže, neboť velmi úspěšně reprezentovala naši školu v okresních a krajských soutěžích, v soutěži Eurorebus postoupila do celostátního kola v Praze.

Nejúspěšnější sportovci si vybírají z nabídky sportovních potřeb (stan, spacáky, tenisové rakety, míče, florbalové hole, mobilní telefon atd.).

Pořízení těchto hodnotných cen je možné za přispění sponzorů z řad podnikatelské či rodičovské veřejnosti nebo z příspěvků RRV. Všem sponzorům děkujeme!

Soutěž o nejaktivnějšího žáka 2006/2007
I. stupeňII. stupeň
1. Urbanová Markéta2101. Krupičková Alžběta713
2.Horáček Petr1802. Součková Sabina411
3. Pekárková Aneta1723. Grofová Karolína401
4. Běhounková Olivie1634. Košťálová Veronika378
5. Bajerová Jitka1325. Klouček Martin356
6. Šemberová Kristýna1006. Kuříková Alžběta292
7. Zvelebilová Eliška987. Bartoňová Eva282
8. Dubská Michaela978. Drbohlavová Lucie266
8. Hamáčková Simona979. Heková Martina265
10. Šimůnková Barbora9010. Vanclová Nikola257
Soutěž o nejlepšího sportovce 2006/2007
I. stupeňII. stupeň
1. Šimáčková Jana5051. Bartoňová Eva594
2. Šemberová Kristýna4532. Klouček Martin399
3. Klíma Zdeněk3573. Háková Anna297
4. Pacholíková Lucie2204. Drbohlavová Lucie288
5. Kuřík Martin1805. Bartoň David270
6. Kuřík Jan1336. Kučera Štěpán269
7. Plecháčová Eliška1186. Vérteši Patrik269
8. Čapková Andrea1148. Vancl Lukáš267
9. Horáček Vojtěch1129. Kalenská Vendula256
10. Pacholík Jan10810. Kučera Tomáš249

Fotografie – Nejlepší sportovci a nejaktivnější žáci 1. stupně

Fotografie – Nejaktivnější žáci 2. stupně

Fotografie – Nejlepší sportovci 2. stupně

Sběr druhotných surovin ve školním roce 2006/2007

Ve školním roce 2006/2007 se žáci opět zapojili do celostátní soutěže společnosti Ekokom ve sběru tříděného odpadu (starý papír, PET lahve).

V rámci školy byly vyhlášeny i celoškolní soutěže ve sběru tohoto tříděného odpadu. Soutěžili mezi sebou jednotliví žáci a ve sběru PET lahví soutěžily mezi sebou na 2. stupni třídní kolektivy. Na konci roku byl vyhodnocen i sběr pomerančové kůry.

Žáci byli ohodnoceni body do celoškolní soutěže aktivity a cenami dle vlastního výběru. Za sběr léčivých bylin jsou žáci ohodnoceni body do aktivity a sběr je jim proplacen.

Celoškolní výsledky:

10 914 kg papíru, 1196 kg PET, 39,5 kg pomerančové kůry, 25,4 kg léčivých bylin

Výsledky soutěží:

Sběr starého papíru:
1. Kuřík Štěpán9. tř.593 kg
2. Němečková Lucie7. tř.423 kg
3.Kučera Tomáš6. tř.416 kg
Sběr pomerančové kůry:
1. Lulková Monika6. tř.8,5 kg
2. Kučera Tomáš6. tř.4,95 kg
3. Bachtík Lukáš4. tř.3,85 kg
Sběr PET lahví
Jednotlivci:Třídy:
1. Bajerová Jitka5. tř.103 kg7. třída515 kg
2. Kulhánek David3. tř.67 kg6. třída179 kg
3. Vancl Jakub3. tř.64 kg8. B73 kg

Zas jedna devítka

S letošní devátou třídou se nám neloučilo lehce. Určitě jsme do ní tolik neviděli jako žáci samotní, určitě mezi sebou měli nějaké spory a nedorozumění. Ono to vlastně ani jinak nejde, neboť samotná třída měla řadu výrazných individualit a osobností. V každém případě patří těmto studeneckým deváťákům upřímné poděkování za reprezentaci školy a obce a do dalšího studia jim přejeme rázný krok a věříme, že si vzpomenou na místo, kde spolu „hráli kuličky“.

Fotografie – třída ZŠ Studenec 1998–2007

Zleva: Kryštof Bekr, Lukáš Lejdar, Svatopluk Čech, Patrik Vérteši, David Bartoň, Tomáš Sokol, Filip Souček, Štěpán Kuřík, Rostislav Lukeš, Andrea Paulů, Markéta Svobodová, Diana Míčková, Anna Háková, Veronika Košťálová, Barbora Zvelebilová, Klára Šimková, Alžběta Krupičková, Helena Tauchmanová, třídní uč. Mgr. Veronika Adolfová, Monika Hanousková, Petra Dittrichová, Martina Heková, Lucie Žďárská, Michaela Novotná, Lucie Drbohlavová, Alžběta Kuříková

Na Kozákov proti drogám

Co si vlastně představíme pod pojmem prevence? Je to jistě „nějaké předcházení“ a je určitě mnohem příjemnější než případné řešení problému. Preventivně se například necháváme očkovat. Trochu to bolí, ale ne tolik jako boj s danou nemocí, která by bez očkování mohla přijít. Prevence ale není jen ta lékařská.

My známe například prevenci sociálně patologických jevů. Jako jeden ze „zástupců“ sociálně patologických jevů patří dnes poměrně rozšířená hrozba, drogy a drogová závislost.

A právě proti drogám jsme zaměřili svou prevenci. O drogách se dnes hovoří poměrně často. Co všechno drogy jsou, jaké jsou jejich účinky a co se postupně děje s osobností i zdravím uživatele… to nyní není námětem našeho povídání. Na tyto otázky by jistě měli znát odpovědi především dnešní mladí lidé. Neboť i dostatek informací nám umožňuje svobodně se rozhodnout, zda drogy do svého života přijmeme, nebo je odmítneme. Volba je na každém z nás…

Informace mohou přicházet různě. Ty, které slyšíme ve školních lavicích, nejsou mnohdy dostatečně „akční“, proto jsme se rozhodli získat je jinde a jinak.

Šestou a devátou třídu čekal (pro někoho) náročný výstup na Kozákov. Zde školní metodici prevence spolu s pedagogicko-psychologickou poradnou připravili program proti drogám. A tak jsme šli, šli, šli… cestou jsme o mnohém povídali a (někteří dokonce) přemýšleli. Četli jsme si dopisy od kluka, který se rozhodl pro drogy. Byl to silný příběh, který cestou gradoval. Přemýšleli jsme o životním stylu, hodnotách, názorech… jak se vše mění. Díky těm, kteří skutečně přemýšleli. Měli jste bezva připomínky a názory. Držím palce, ať vám přesvědčení vydrží.

A tak jsme konečně došli na Kozákov. Tam jsme se rozdělili do skupinek, které měly za úkol obcházet stanoviště. Na stanovištích čekalo spousta zajímavých i zábavných úkolů. A tak jsme se nenucenou formou dozvěděli nové informace o drogách, zkusili si první pomoc, ale třeba i obyčejný kotrmelec (to když se život někdy zamotá…). Plni dojmů jsme hrdě převzali odměny a kdo měl chuť a odvahu, vylezl na rozhlednu.

Tím jsme neskončili. Nově získané informace jsme (my šesťáci) předali obdobnou formou ostatním spolužákům naší školy. Připravili jsme pro ně odpoledne plné otázek, plnění různých úkolů a zkusili jsme si, že ani jejich hodnocení není úplně nejsnadnější.

Kéž máme vždy ten správný pohled (z výšky) na věci kolem nás!

Zuzka Weissová

Dílny 2007

Již tradičně na naší základní škole probíhá na konci roku velká výstava prací našich (vašich) dětí. Spousta z vás si ji nenechala ujít (a kdo nechal, má smůlu). Proto zde nechci hovořit, jak výstava vypadala, jen chci poslat DÍKY těm, kteří se na ní „podepsali.“

Na výstavě jsme měli letos jedno velké zpestření. Byla zde opravdu „dílna.“ Tedy přesně, dílny dvě. Kdo chtěl, mohl přijít. Vítáni byli malí i velcí. V pondělí jsme se naučili vyrábět ruční papír a v úterý jsme si hráli s pedigem. Kdo to nestihl, může nás obdivovat na fotografiích a za rok přijít za námi…

Zuzka Weissová

První fotografie z dílen

Druhá fotografie z dílen

Slavnostní uvítání mezi opravdové čtenáře

Když přijdeme do školy jako „malí“ prvňáčci, umíme už spoustu věcí… umíme i nějaká ta písmenka. Většina z nás se dokáže krásně podepsat a pojmenuje správně takovou tu stříšku, tedy A. Ale spousta písmenek je pro nás stále velkou záhadou. A tak se v září vydáváme na dobrodružství zvané písmenka a učíme se a učíme. Postupně zdoláme celou abecedu… a jak říkají samotní prvňáčci hrdě na konci školního roku: „Abeceda to nic není, kdo by se jí kluci bál, já vás vezmu do učení, A, B, C, D a tak dál…“ A tak se nám z písmenek skládají slabiky, slova, věty… a my tomu všemu už rozumíme. Už jsme čtenáři.

A právě na nové čtenáře celý školní rok trpělivě čeká školní knihovna, aby je v červnu mohla pozvat na návštěvu. To je pak velká sláva. Knihovna otvírá své dveře, nahlížíme do tajemných polic a učíme se hledat. Kdepak jsou schované knížky? A jak je najdeme? Za nějakou chvíli to zvládne každý prvňák. Tak, knížky jsme již našli, ale co s nimi dál? Umíme je číst? A to je právě čas na velkou zkoušku. Všichni si sedají a jsou tiše jako myšky. První čtenář jde dopředu, otvírá knížku a kousek nám přečte. Pečlivě posloucháme… a nadšeně tleskáme, ani jedna chybička. Tak to postupně zkouší každý statečný prvňáček. A všichni jsou šikovní. Znovu je moc chválíme. Všichni to zvládli, a to si přece zaslouží odměnu. Tou první a „živelnou“ byl pro každého potlesk ostatních. Všichni si také odnesli krásnou knížku na památku a prima pirátský šátek s nápisem „čtenář 2007“. To aby všichni viděli, že prvňáci už umí doopravdy číst. A také nesmíme zapomenout na parádní průkazku do školní knihovny. Tu jsme hned po slavnostním čtení všichni vyzkoušeli. Našli jsme si knížku a vypůjčili jsme si ji na prázdniny.

Tak prvňáčci (tedy vlastně skoro druháci), ať se vám knížky líbí. A to nejen ty vypůjčené z knihovny… Ať je čtení cestou k poznání, potěšení i pobavení. Krásný zbytek prázdnin a v září ahoj ve školní knihově.

Nejen na nové čtenáře už se těší Zuzka Weissová

Fotografie – noví čtenáři

Krajina za školou

K nejúspěšnějším projektům loňského školního roku patří účast v projektu Krajina za školou, jehož výstup můžete zhlédnout na Obecním úřadě nebo v publikaci Krajina za školou. Vynikající prezentací naší školy byla i účast našich zástupců na mezinárodní prezentaci tohoto projektu, kde naši zástupci Karolína Grofová, Petra Cermanová, Martin Klouček a Kryštof Bekr prezentovali tento projekt, pochopitelně v angličtině.

Z činnosti Klubu důchodců

Vážení přátelé, senioři,

jistě vám neuniklo, že letní období pomalu, ale nezadržitelně končí. Dny se krátí a nám se opět připomíná čas našich pravidelných setkání. Během uplynulých prázdninových měsíců si jistě každý z vás našel způsob, jak tento čas nejlépe využít ke své spokojenosti. Mnohému z vás jistě ještě ve vzpomínkách doznívají ty nejlepší zážitky.

Dovolte, abych i já připomenula náplň programu uplynulých 3 měsíců před prázdninami.

V dubnu jsme se na OÚ sešli se starostou p. Jiřím Ulvrem a jeho zástupcem ing. Josefem Bourou, kteří nám zodpověděli různé dotazy, ale také se zmínili o mnohých plánech, které by měly být přínosem pro Studenec i Zálesní Lhotu.

V květnu jsme již tradičně oslavili Den matek v areálu ZŠ. Jako vždy nás potěšili všichni účinkující z MŠ-ZŠ svým pestrým programem, přáníčky, přípravou a pohoštěním, za což děkujeme všem p. učitelkám i účinkujícím. Vedení školy děkujeme za umožnění využití prostoru školy nejen k prohlídce, ale k důstojné oslavě nejkrásnějšího svátku. Dík i za příspěvek ředitele školy PaedDr. Petra Junka. Zvoneček, který byl každé ženě předán jako drobný dárek, nechť je všem symbolem tlukoucího srdce mateřského.

Slavnostní červnové zakončení probíhalo v příjemném prostředí Pensionu Trautenberk. Po dobré večeři, kávě, zákusku a jiných dobrotách, poslechu hudby členů Klubu (Fi-Je-Pi) a za hlaholu všech přítomných jsme v přátelském duchu a slavnostní náladě zakončili desetiměsíční cyklus našich setkání.

Všem, kteří se snažili a snaží být nápomocni při realizaci naší činnosti, bych touto cestou chtěla vyjádřit dík.

Věřím, že se rádi a ve zdraví opět sejdeme, přivítáme mezi námi i nové spoluobčany i všechny, kteří během roku zavítají, aby svým kulturním i poučným příspěvkem zpestřili program při našich setkáních. Všechny bývalé i dočasně nepřítomné členy z Klubu důchodců zdravím a přeji do každodenních činností hodně optimismu.

Nestyďte se, přijďte k nám, vždyť naším přáním je i heslo: „Aby nikdo nebyl sám.“

Libuše Ježková

„Trautenberkův akční víkend 2007“

Vážení přátelé,

o víkendu 21.–22. 7. 2007 proběhl plánovaný „Akční Trautenberk 2007“. Samotný víkend zahájil již 12. ročník mezinárodního turnaje v malé kopané o „Studenecký pohár“. Celkem se do turnaje přihlásilo 14 mužstev, ať již z blízkého okolí, nebo ze vzdálenějších míst (Ufo Ostrava, Pat a mat Pardubice, Mansfelder SV 90-Německo), kteří bojovali o postup vyřazovacím systémem ze základních skupin. Úroveň turnaje byla účastníky hodnocena jako jedna z nejlepších v dosavadní historii Studeneckého poháru. Nakonec ve finále porazilo mužstvo Pensionu Trautenberk tým Žíža z Vrchlabí a po delší pauze je tedy putovní pohár v domácím prostředí, ve Studenci. Na třetím místě se umístil tradiční účastník Ufo Ostrava, který porazil čtvrtý tým Pat a mat z Pardubic. Rádi bychom touto cestou ocenili vynikající výkony všech mužstev, že všem fotbalovým fanouškům připravili opravdu skvělé sportovní zážitky a těšíme se na další, již 13. ročník (23. 7. 2008).

V návaznosti byla uspořádána poturnajová afterparty u rybníka Kameňák. Jako první vystoupila kapela Svrab, která za poslední rok, co jsem ji neslyšel, udělala kus práce. V době na přestavění pódia jsme přivítali vzácného hosta – Romana Koudelku, juniorského mistra světa a člena A-týmu ČR ve skocích na lyžích. Roman se postavil na zbudovaný můstek „v plné polní“ (helma, kombinéza, brýle, rukavice…) a ukázal nám dva velice zdařilé skoky. Budeme společně doufat, že tyto dva tréninkové skoky mu pomohou v následující sezóně bojovat o co nelepší pozice ve Světovém poháru. Vystoupení skupiny „Koneckonců“ přilákalo spoustu lidí, kteří se „velmi přirozeně“ bavili až do neděle.

Probuzení po vydatné noční bouřce do nedělního rána nám příliš optimismu nepřineslo.

Již v 10 hodin byly zahájeny tréninkové jízdy dětí ve 3. ročníku „Přejezdu rybníku Kameňák“. Velmi chladné dopoledne přilákalo nakonec pouze 6 juniorských závodníků. Loňský titul v kategorii junior obhájil David Bartoň junior, který stejně jako ostatní trpěl velkou zimou. Na druhém místě skončil Adam Jezdinský a třetí Lukáš Vancl. Během poledne jsme se posilnili v polní kuchyni a umoudřené počasí přineslo velice slušné startovní pole 22 dospělých závodníků. Ve velké konkurenci zvítězil jeden z nejzkušenějších jezdců Franta Horáček, na druhém místě potom Ondřej Horáček a třetí místo obsadil David Bartoň senior. Do kategorie „Trakař“ se přihlásilo 6 párů. Při závodech se bylo opravdu na co dívat. Pády do vody byly mnohdy na hranici života a smrti. Disciplínu vyhrála dvojice Pavel Bartoň a Jirka Kudr.

V průběhu celého dne bavila všechny děti Agentura Vosa se svým programem her, soutěží a tanečků, kterým mnohdy neodolali ani dospělí. Zuzka Weissová malovala dětem obrázky zvířat a indiánské maskování na obličej, holky z devítky si s dětmi malovaly a hlídaly je na dost vytíženém pískovišti. Doufáme, že si každé dítě odneslo alespoň malou cenu, která jim jistě po skvělých výkonech udělala radost.

Před vyhodnocením soutěží v přejezdu rybníka proběhla exhibice zápasů v rajčatovém bazénku. Z vlastní zkušenosti musím říci, že to bylo SUPER! Je škoda, že když se nám složitě podaří nějakou sponzorskou formou rajčata získat, tak se našlo jen málo odvážlivců, kteří by na „svoje triko“ bavili další lidi. Díky Joskovi Gotvaldovi, který to alespoň vyhecoval, jsme se doufám všichni upřímně zasmáli.

Černou tečkou byl úterní úhyn ryb. Po konzultaci s odborníky, se kterými jsem se u rybníka sešel, jsme konstatovali zanesení žaber blátem a tím neschopnost ryb přijímat kyslík. V příštím roce tedy již nebudeme stavět skokanský můstek a zůstane zachován jen přejezd rybníka. Chceme tak společně zabránit a minimalizovat úhyn ryb, aby celoroční práce a úsilí několika srdcařů z Petrova cechu nepřišla vniveč.

Jinak doufám, že se Vám letošní „Trautenberkův akční víkend 2007“ líbil. Vím, že některé inzerované akce neproběhly, ale vždy se vše nepovede. Připomínky, náměty a názory nám můžete zasílat na pension@trautenberk.cz.

Poděkování

Jilemnická obchodní společnost – Havel a Efenberk, Autodoprava Bartoň, Jatka a řeznictví Nosek, Jilos Horka, Pila Novotný Jilemnice, Tessitura Monti Cekia, Plzeňský Prazdroj, Josef Junek – stavební společnost, Zetka Strážník, Obecní úřad Studenec, ZŠ Studenec, Elmar – Pavel Černý, Plasteko – Otakar Materna, Sokol Zálesní Lhota, Hasiči Studenec, Josef Chrtek – klempíř a pokrývač.

Zvláštní poděkování

Děkujeme všem našim kamarádům a kamarádkám ze Studence a Zálesní Lhoty, zaměstnancům Pensionu Trautenberk…, které nemá cenu vypisovat. Všichni jistě víte, kdo s námi akci připravoval, obsluhoval a uklízel… Nechtěli bychom na nikoho zapomenout, tak ještě jednou společné DÍKY!

Martin Hrubý a Daniela Hrubá, Pension Trautenberk Studenec

Dětský tábor v sokolovně

Ve dnech 6. 7.–21. 7. 2007 se uskutečnil ve studenecké sokolovně dětský tábor.

Tento pobyt uspořádala Podkrkonošská společnost přátel zdravotně postižených se sídlem v Semilech, Nádražní 213 a Centrum kultur Praha. Tyto společnosti usilují o integraci (zařazení) zdravotně postižených do společnosti. Kromě těchto dětí se tábora účastnily i děti se sociálním ohrožením (a tím i postižením).

V sokolovně se vystřídaly dvě skupiny dětí. První 6. 7.–13. 7. 2007 s počtem 44 dětí, 4 speciálních vedoucích a 12 oddílových vedoucích. Druhá skupina od 14. 7. do 21. 7. 2007 s počtem 34 dětí a stejným počtem vedoucích. Vedoucí skupin pracují dobrovolně bez nároku na mzdu. Mezi nimi byla i bývalá studentka gymnázia v Jilemnici, nyní studentka VŠ zemědělské v Praze.

Města vytipovala sociálně slabší rodiny a zaplatila dětem z těchto rodin pobyt. Byly zde i děti rodičů z uprchlických táborů, jejichž pobyt je hrazen z nadací Slunečnice Heleny Houdové, ČEZ Českých energetických závodů, Výboru dobré vůle Olgy Havlové a nadace Na rovinu (adopce dětí na dálku).

Obě skupiny se stravovaly ve školní jídelně, kde plná penze za den byla 100 Kč. Někteří jedinci byli vegetariáni, někteří muslimové (nejedí vepřové maso). Tyto skutečnosti byly taktně zvládnuty. Vedoucí dětí si velmi vážili vstřícnosti v sokolovně i ve školní jídelně. Návyky stolování některých dětí totiž nebyly nejlepší.

V rámci pobytu probíhaly společné sportovní a kulturní programové bloky nebo činnosti v dílčích skupinách s projekty např. o indiánech, eskymácích. Přitom bylo třeba respektovat individualitu některých dětí, např. muslimka ze Somálska nosila stále šátek na hlavě a muslimské děti nekreslily lidské postavy.

Výhodou sokolovny je velký prostor. Pro práce ve skupinách by byly vhodné další menší klubovny, potřebné by byly i další sprchy (aby nemusel být harmonogram pro chlapce a děvčata). Den pobytu v sokolovně stojí 120 Kč.

Při pobytu v tomto táboře si účastníci velmi vážili zdejšího prostředí, a to blízkosti lesů, lučních cest, členitosti krajiny a krásných výhledů. Velmi cenné je i fotbalové hřiště, hřiště na odbíjenou, asfaltové a travnaté plochy. Vhodné jsou i obchody se smíšeným zbožím. Dosti vzdálené je koupaliště v Dolní Kalné, ale i to zvládli tak, že starší děti šly pěšky a malé děti na několikrát odvezli osobními auty.

Domluvili jsme se, že při začátku pobytu by bylo vhodné setkání zdejších občanů s vedoucími tábora a doporučení místních možností i za pomoci skládačky Studenec a Zálesní Lhota z r.1996, která má pěknou přehlednou mapu. Předal jsem vedoucím tábora tuto skládačku z r. 1996 i z r. 2006.

Závěrečný večer byl uspořádán v jídelně ZŠ Studenec. Prostor před jídelnou a jídelna měly filmovou výzdobu. Filmová promítačka, krabice filmů, filmové cívky i filmové pásy. V jídelně byla bronzová dvoumetrová socha filmového Oskara, promítací plátno, koberec a krásné polstrované historické křeslo. Na plátno promítali snímky účastníků i snímky Studence. Následovalo vyhlašování držitelů Oskara. Vedoucí tábora přečetla hodnocení a to, jak budoucí vyznamenaný třeba přispěl vstřícností a dobrou náladou, udržováním pořádku u sebe a v okolí, jak obratně a slušně hrál kopanou, jak vytrvale pomohl smutnícímu kamarádovi nebo naopak si nedělal starosti s pořádkem a posloucháním. Následovala chvíle napětí, komu hodnocení patří. Dotyčný si za velkého potlesku šel pro diplom a byl dekorován krásnou šerpou a mohl usednout do křesla k fotografování. Bylo zajímavé pozorovat, jak svoji chvilku slávy každý prožíval. Vyznamenáni byli všichni, děti i jejich vedoucí. Večer byl zakončen v jídelně diskotékou. Bylo zvláštní pozorovat, jak směsice účastníků ze Somálska, Kazachstánu, Etiopie, Čech, děti různých národností se dovedly společně radovat.

Informace mi velmi fundovaně a ochotně poskytla vedoucí druhé skupiny Tereza Komárková.

Zapsal Mgr. Pavel Zajíc

Sokol Studenec vás zve na

Posvícenský koláč

15. 9. 2007

Putování po Studenci (školství a sport ve Studenci)

22. 9. 2007

Sportovní klub Studenec

Hodnocení – jaro 2007

Hodnocení uplynulé sezóny 2006/2007 je pro SK Studenec rozhodně rozporuplné. Sezóna přinesla nejlepší výsledky ve všech žákovských kategoriích, neboť jsme získali dva tituly okresního přeborníka (starší přípravka a starší žáci), vítězství v okresní soutěží Trutnovska (mladší žáci) a 4. místo v nově vytvořeném přeboru mladší přípravky. Tyto týmy nastřílely svým soupeřům více než 400 branek a mistrovské tituly získaly bez jediné porážky. Naopak družstvo dospělých sestupuje po 6 letech z krajských soutěží, stejně opouští krajské soutěže i tým dorostu, ten však vzhledem k rozsáhlé generační výměně.

Mladší přípravka

Nově založená mladší přípravka si vedla v premiérové soutěži OFS Semily velice dobře a bojovala do posledního kola o místo na stupních vítězů. K tomu chyběl jen krůček, možná někdy i větší jistota v brance. Především hledání nového brankáře bude hlavním úkolem trenéra a vedoucí mužstva Vaška Vancla, který postupuje se svými svěřenci mezi starší přípravku. Za zmínku rozhodně stojí ta skutečnost, že mezi střelce branek se zapsali i předškoláci Tomáš Exner a Pavel Šír.

Fotografie – Mladší přípravka

Výsledky jaro 2007
Košťálov3:2Horáček 3
Horní Branná15:0J. Vancl 6, M. Vancl, Horáček a Drbohlav 2, Jezdinský, Němeček, Grosmanová
Horní Branná13:0Horáček 4, J. Vancl a Exner 2, Grosmanová, Drbohlav, Šír, Němeček, M. Vancl
Košťálov 1:1Horáček
Jablonec3:0kontumačně
Jilemnice1:7Horáček
Košťálov1:2M. Vancl
Jablonec13:0Korotvička 6, M. Vancl a Šír, Drbohlav, Němeček, Exner
Libštát1:3M. Vancl
Martinice13:1Horáček 5, J. Vancl 4, M. Vancl a Němeček 2
Libštát3:3Horáček 3
Jablonec15:0Jezdinský a Horáček 4, J. Vancl, Souček, Šír, M. Vancl, Korotvička, Kadlec
Tabulka
1. TJ Košťálov1291285:1128
2. Jiskra Libštát1291278:1128
3. SK Jilemnice1080278:1024
4. SK Studenec1272382:1823
5. Sokol Martinice1240828:7012
6. Sokol Horní Branná1221917:1167
7. Sokol Jablonec1401139:1411

Střelci:

23 – Péťa Horáček

13 – Kuba Vancl

9 – Míša Vancl

7 – Vašek Korotvička

5 – Adam Jezdinský, Péťa Němeček

4 – Vašek Drbohlav

3 – Pavel Šír a Tomáš Exner

2 – Aneta Grosmanová

1 – Dominik Souček, Honza Kadlec

Starší přípravka

Starší přípravka si pod vedením Radka Mejvalda a Ríši Noska vybojovala dobrý základ pro zisk okresního přeborníka již na podzim a svoji suverenitu potvrdila i na jaře, kdy ztratila rovněž jediný bod, tentokrát remízou v Mírové. Mužstvo těžilo ze silného ročníku 1996, střeleckých schopností Dandy Mejvalda, který střílel branky ve třech mužstvech, a solidních výkonů Kuby Hylmara v brance, Honzy Kuříka v obraně a Michala Noska ve středu pole. A kdyby střelecká efektivita Zdendy Klímy byla o trochu vyšší, mohli soupeří odjíždět s daleko většími příděly a tým by si určitě připsal na své konto více než 100 vstřelených branek.

Výsledky jaro 2007
Libštát3:2Nosek, J. Kuřík, Němeček
Košťálov3:1Mejvald 2, Nosek
Jilemnice3:0Mejvald, J. Kuřík, Šimáčková
Rokytnice6:0Mejvald 4, Grof, Nosek
Sedmihorky5:2Mejvald a Horáček 2, Klíma
Mírová3:3Klíma, J. Kuřík, Nosek
Horní Branná12:0Mejvald 4, Nosek a Šimáčková 3, J. Kuřík, Roháč
Jablonec8:1Mejvald 6, J. Kuřík, Grof
Tabulka
1. SK Studenec16142081:1144
2. FK Sedmihorky1694333:1631
3. Jiskra Libštát1693444:2230
4. SK Jilemnice1693452:1730
5. Spartak Rokytnice1665534:3023
6. SK Mírová1662829:4420
7. TJ Košťálov16311228:4310
8. Sokol Horní Branná16301324:889
9. Sokol Jablonec16221216:708

Střelci:

36 – Daniel Mejvald

13 – Míša Nosek

10 – Honza Kuřík

5 – Zdenda Klíma, Jana Šimáčková

3 – Martin Kuřík, Péťa Horáček

2 – Péťa Němeček, Dominik Grof

1 – Tomáš Šír, Pavel Roháč

Mladší žáci

Mladší žáci absolvovali jarní část sezóny bez porážky a po výborných výkonech v zápasech s Horní Brannou nakonec vybojovali první místo v okresní soutěži Trutnovska před kvalitními týmy Horní Branné, Mladých Buků a FK Úpa C (Trutnov). Mužstvo pod vedením Jirky Čivrného a Lojzy Kuříka se navíc muselo celé jaro obejít bez zraněného Lukáše Kalivody a v některých zápasech i bez bratrů Kučerových, kterým zápasy kolidovaly se závody v orientačním běhu. Výrazně však pomohli minižáci včetně Jany Šimáčkové. Mužstvo absolvovalo i nejpoctivější zimní přípravu včetně účasti na řadě halových turnajů (vítězství v Úpici, 3. místo ve Rtyni, 3. místo v Hostinném). Oporami mužstva byli Mára Čivrný a Tomáš Stránský, kteří byli v průběhu jara enormně vytížení (zápasy mladších i starších žáků, zápasy okresní reprezentace OFS Semily, zápasy Školního sportovního klubu) a každý z nich absolvoval v průběhu jara více než 50 zápasů.

Fotografie – Mladší žáci

Výsledky jaro 2007
Rtyně5:1Šír 3, Hampl, Krejčí
Rudník7:0Kulhánek 3, Vydra, Krejčí, Paulů
Úpice6:1Kulhánek 3, Pacholík 2, Souček
Rtyně5:0Mejvald, Nosek, Šimáčková, Klíma, Horáček
Mladé Buky4:3Hampl 2, Šír, Šimáčková
Úpice1:0Kulhánek
FKM Úpa C1:0Kulhánek
FKM Úpa C3:2Stránský, Mejvald, Klíma
Horní Branná3:0Šimáčková, Klíma, Čivrný
Rudník4:0Šimáčková 2, Mejvald, Hampl
Horní Branná2:2Čivrný 2
Mladé Buky2:2Geršl, Klíma
Tabulka
1. SK Studenec24184295:2358
2. So Horní Branná241725122:4353
3. FKM Úpa C241716118:3652
4. FC Mladé Buky24153697:4648
5. SK Sparta Úpice24421839:11414
6. FC Rudník24411827:14113
7. Ba Rtyně24212123:1197

Střelci:

19 – Zdeněk Klíma

16 – Danda Mejvald

9 – Marek Čivrný

8 – Michael Kulhánek

6 – Tomáš Stránský, Jana Šimáčková

4 – Jirka Šír, Tomáš Hampl, Radek Vydra

3 – Dominik Paulů, Patrik Krejčí, Kuba Pacholík

2 – Lukáš Palivoda

1 – Filip Souček, Kája Geršl, Tomáš Kučera, Vojta Nedomlel, Vojta Horáček, Michal Nosek

Starší žáci

Jarní část sezóny i vzhledem k dohrávkám byla napínavá až do samotného konce, neboť do sestavy Nové Vsi se po zranění vrátil asi nejlepší hráč okresního přeboru Tomášek a Nová Ves nadělovala svým soupeřům často i dvojciferné příděly. Zkvalitnila se i hra ostatních mužstev, především Víchové a Libštátu. Rozhodující pro další boj o titul okresního přeborníka byla právě bezbranková remíza v Nové Vsi, po které ještě přišly dvě další remízy. Pětibodový náskok se sice zmenšil na jediný bod, ale v rozhodujícím zápase s Roztokami podali žáci před pěknou pouťovou návštěvou soustředěný výkon a vybojovali pro SK Studenec po 4 letech opět titul okresního přeborníka, na jehož hře byl znát trenérský rukopis Vlada Letkovského. Tým předváděl nejpohlednější fotbal ze všech studeneckých mužstev a k oporám patřili především Lukáš Lejdar, Milan Ježek, David Bartoň a Jirka Šír, přestože ke konci sezóny bojoval se zraněním. K dobrým výkonům se na konci sezóny rozehrál i Kuba Pacholík a rostla i výkonnost Lukáše Vancla v brance.

Fotografie – Starší žáci

Výsledky jaro 2007
Košťálov4:0Ježek, Bartoň, Stránský, Hampl
Vysoké5:0Bartoň, Čech, Ježek, Klíma, Šír
Víchová2:0Šír, Šimáček
Benecko4:0Šír 2, Bartoň, Šimáček
Nová Ves0:0Ježek 2, Šír, Lejdar, Vancl, Šimáček, Bartoň
Roztoky7:1Hampl 2, Bartoň, Ježek, Šimáček, Čech, Šír
Mírová5:0Šír 2, Lejdar, Ježek, Bartoň
Poniklá A2:0Vertéši, Mejvald
Libštát1:1Bartoň
Rovensko2:2Ježek, Čivrný
Jablonec6:1Ježek 2, Šír, Mejvald, Lejdar, Čivrný
Rokytnice5:0Čech 3, Šír, Ježek
Horka7:0Čech 3, Lejdar 2, Šír, Ježek
Bozkov4:0Hampl, Čivrný, Čech, Mejvald
Poniklá B8:1Lejdar 3, Hampl a Ježek 2, Šír
Tabulka
1. SK Studenec302550149:1780
2. Sokol Nová Ves302514147:3276
3. Sokol Rovensko302262113:4072
4. FC Víchová30165987:5453
5. Sokol Roztoky30165975:4853
6. Sokol Jablonec30147968:5549
7. Jiskra Libštát301541168:5749
8. Sokol Horka301451168:5847
9. TJ Košťálov301451151:6347
10. TJ Poniklá A301301767:7139
11. Sokol Bozkov30851745:6629
12. SK Mírová30841843:7528
13. HSK Benecko30741960:9425
14. TJ Poniklá B30642031:7522
15. Spartak Rokytnice30332425:15812
16. Jiskra Vysoké30212713:1477

Střelci:

36 – Jirka Šír

32 – Milan Ježek

18 – David Bartoň

12 – Lukáš Vancl

9 – Sváťa Čech, Tomáš Hampl

8 – Danda Mejvald

7 – Lukáš Lejdar

6 – Martin Šimáček

3 – Marek Čivrný

2 – Filip Souček

1 – Lukáš Palivoda, Martin Havlíček, Tomáš Stránský, Zdeněk Klíma, Patrik Vérteši

Dorost

Dorostenci po odhlášení béčka dorostu z okresního přeboru Trutnovska dohrávali jaro se silně oslabeným kádrem. Kuba Tauchman a Honza Synek byli zařazeni do kádru áčka, Tomáš Povr se v zimě zranil, David Ježek a Tomáš Jiřička se vrátili do Dolní Kalné, aby pomohli týmu dospělých k záchraně v OP Trutnovska (což se nakonec Kalenským i zásluhou obou hráčů podařilo), z různých důvodů skončili s fotbalem Pepa Dohnal a Kuba Vérteši, většinu zápasů chyběl Petr Bartoň. Tento výčet jednoznačně napovídá, že Tondovi Pacholíkovi chyběla prakticky celá základní sestava, což se projevilo i v jednotlivých výsledcích. Stávalo se, že mužstvo hrálo pouze o jedenácti, často bylo doplněno žáky. Ještě smutnější je skutečnost, že v řadě zápasů nastupovali pouze čtyři hráči ze Studence. Přestože se dorostenci v oblastní soutěži udrželi, do dalšího ročníku jsme je přihlásili pouze do okresního přeboru s tím, že příležitost budou dostávat loňští žáci, přeborníci okresu (Bartoň, Bekr, Čech, Havlíček, Ježek, Lejdar, Šír).

Tabulka
1. Jilemnice22153490:3848
2. Pěnčín22143571:3345
3. Košťálov22136388:5045
4. Tanvald22143591:4745
5. Držkov22135475:3544
6. Nová Ves (SM)2296752:5733
7. Lučany22911260:7528
8. Jablonec n. Jizerou22741152:6525
9. H. Branná22731255:6224
10. Studenec22511631:9316
11. Sedmihorky22431535:6115
12. Mírová22221823:1078

Béčko

B tým vedený Ladislavem Klazarem a Romanem Pušem hrál ve středu tabulky okresní soutěže a jeho výkony odpovídaly možnostem mužstva, které nastupovalo v jednotlivých zápasech v pozměněné sestavě, neboť většina zápasů kolidovala se zápasy áčka, k tomu přibyly pracovní a studijní povinnosti, takže mužstvo muselo být často doplňováno dorostenci.

Výsledky jaro 2007
Horka4:1Metelka 2, Puš, Kuřík
Benecko5:2Metelka 4, Puš
Rovensko B1:1T. Synek
Vysoké1:3Letkovský
Zálesní Lhota1:1Metelka
Mříčná3:3Smolík, Puš, Pešek
Nová Ves B0:6
Víchová B2:1Klazar, Metelka
Mříčná4:1Puš 4
Víchová C1:1Puš
Košťálov C4:1Ulvr, Puš. T. Synek, Metelka
Mírová B2:3Metelka, Kuřík
Jenišovice B1:4Ulvr
Stará Paka B0:4
Tabulka
1. Jiskra Vysoké26193488:3360
2. TJ Košťálov C26185394:3959
3. Stará Paka B26164673:4352
4. ATAX Jenišovice B26137650:3546
5. Sokol Nová Ves B261241070:5840
6. FC Víchová C261231156:4139
7. SK Studenec B26910748:5237
8. Zálesní Lhota26961138:6933
9. Sokol Rovensko B26881051:5932
10. SK Mírová B26771237:4928
11. Sokol Mříčná26751449:6826
12. HSK Benecko26581335:7423
13. FC Víchová B26461629:5018
14. Sokol Horka26341929:7713

Střelci:

16 – Vlasta Metelka

11 – Roman Puš

6 – Tomáš Synek

2 – Martin Kuřík, Jirka Ulvr

1 – Luboš Brož, Filip Kudrnáč, Martin Urban, Honza Bartoň, Tomáš Kolář, Aleš Jodas, Vojta Korotvička, Radek Mejvald, Jarda Smolík, Tomáš Pešek, Vlado Letkovský

Áčko

A tým vedený Vladem Letkovským bojoval celé jaro o záchranu, ale k záchraně v I.B třídě chyběla především důraznější útočná síla v domácím prostředí, neboť právě v tabulce domácích zápasů obsadilo mužstvo poslední místo, což je tím nejvýraznějším rozdílem oproti pěti předcházejícím sezónám v krajských soutěžích. Navíc mužstvo mělo velice úzký kádr, na jaře bylo posíleno pouze Ondrou Brettem, a tak chyběla i kvalitní náhrada z lavičky. Sestup do okresního přeboru by měl být novým impulsem pro věkově velice mladý tým a určitě by mělo být v jeho možnostech pokusit se o návrat do oblastních soutěží.

První fotografie ze zápasu áčka

Druhá fotografie ze zápasu áčka

Výsledky jaro 2007
Horní Branná1:2Brett
Plavy1:1Brett
Nová Ves3:1M. Chrtek, Kočárek, Brett
Košťálov4:3Tauchman 2, Brož, Brett
Železný Brod B0:6
Jablonec1:1M. Chrtek
Rovensko1:2Tauchman
Rychnov0:1
Mírová0:1
Jenišovice3:0Tauchman 2, Smolík
Držkov0:2
Lučany1:6Tauchman
Bozkov2:3Smolík 2
Tabulka
1. Lučany26172764:3553
2. Jablonec n. Jizerou26172762:2853
3. Bozkov26154755:3149
4. Plavy26146658:3848
5. Držkov26108840:3338
6. Rovensko261151039:4238
7. Horní Branná261151046:3638
8. Mírová261041247:5034
9. Jenišovice26971038:4634
10. Košťálov26961155:5433
11. Železný Brod B261011556:7231
12. Rychnov26921549:6929
13. Studenec26651531:5923
14. Nová Ves (SM)26351828:7614

Střelci:

7 – Jarda Smolík

6 – Kuba Tauchman

4 – Ondra Brett

3 – Luboš Brož

2 – Tomáš Synek, Tomáš Jiřička, Aleš Jodas, Michal Chrtek

1 – Tomáš Hermon, David Ježek, Jára Kočárek

Ostatní aktivity a zprávy

SK Studenec uspořádal další zdařilý turnaj v mariáši a společně s Penzionem Trautenberk další ročník turnaje v malé kopané, tentokráte za účasti rekordního počtu 14 týmů. Vítězství si premiérově odnesl Penzion Trautenberk před dvojnásobným vítězem Žíža týmem z Vrchlabí a šestinásobným vítězem UFO Ostrava.

Z našich hráčů v cizích službách si nejlépe vede Eva Bartoňová, která se opět stala nejlepší střelkyní soutěže mladších žáků na Hradecku, získala stříbrnou medaili v I. lize starších žákyň a výrazného úspěchu dosáhla na Fragaria cupu v Prešově, kde byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje (na snímku předává cenu mezinárodní rozhodčí Luboš Michel). DFC Hradec Králové tento silně obsazený turnaj vyhrál, když ve finále porazil srbský Lazarevac. Martina Kupce v Dukle Praha a Jirku Povra ve Slovanu Liberec trápila zranění, takže nemohli být úplně spokojeni, přesto v sezóně učinili výrazný výkonnostní krok kupředu.

Fotografie – Eva Bartoňování vyhlášena nejlepší hráčkou Fragaria cupu

Před novou sezónou

V průběhu léta bylo opět upraveno hřiště a trávník se oproti předchozí sezóně opět zlepšil. Však se také náklady na roční údržbu hřiště pohybují okolo 40 000 Kč. Do nových soutěží bylo přihlášeno celkem 6 mužstev, A mužstvo nadále povede Vladimír Letkovský a s vedením mužstva budou pomáhat Vítek Kuřík a Jirka Tauchman, béčko povedou Lukáš Korotvička a Vašek Jeník, pro dorostence hledáme stále druhého vedoucího k Tondovi Pacholíkovi, starší žáky si ponechal Vladimír Letkovský, mladší žáky převzali Radek Mejvald a Ríša Nosek a starší přípravku Vašek Vancl.

Před novou sezónou dochází pochopitelně i ke změnám v kádrech, k pohybu došlo i v SK Studenec. Byla zahájena jednání s FC Nová Paka o případném hostování některých hráčů v našem týmu dospělých (Nová Paka nemá béčko a někteří hráči se nedostanou do kádru áčka). Na velmi dobré cestě byl příchod brankáře Zajíce, ale po zranění brankářské jedničky v Nové Pace musí na podzim zaskočit v novopackém áčku. Hostování bylo ukončeno Jardovi Smolíkovi (Benecko), Tomáši Kolářovi (Roztoky) a na přestup odešel do Jilemnice Vlasta Metelka. Na hostování do Zálesní Lhoty byl uvolněn Kája Kolář a na přestup Jára Palivoda, naopak z hostování v Zálesní Lhotě se vrátil David Kluzač, na hostování do Dolní Kalné odešel Petr Přiklopil. Post brankáře byl vyřešen půlročním hostováním Luboše Dlaboly z Kruhu, hostování prodloužil Ondra Brett z SK Jičín. Do dorostu a případně dospělých přicházejí z Bílé Třemešné Milan a Martin Malinovi, dále nejlepší střelec okresního přeboru žáků Jiří Kučera z Kruhu (49 branek), hostování bylo prodlouženo Milanu Ježkovi a Lukáši Lejdarovi z Dolní Kalné, naopak z hostování si stáhl oddíl Horek dorosteneckého brankáře Dominika Štilce, kterého by měl nahradit Kopáček z Roztok.

Po třech vítězných turnajích v Kruhu obsadilo studenecké áčko hodnotné 2. místo za vítěznou Horní Brannou. Především zápasy ve skupině (11. a 12. srpna 2007) byly příslibem do podzimních kol.

Školní sportovní klub

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli sportovci Školního sportovního klubu na závěr školního roku, kdy se Jana Šimáčková stala přebornicí Libereckého kraje v lehkoatletickém trojboji a Kristýna Šemberová vybojovala bronzovou medaili (v okresním kole skončily obě na 2. místě).

Druhým výrazným úspěchem bylo celkové vítězství v celokrajské soutěži Sport bez předsudků, především zásluhou třetího vítězství v řadě starších dívek ve fotbale, tentokrát s bezkonkurenčním skóre 36:2 v 8 vítězných zápasech (Veronika Truxová, Eva Bartoňová, Daniela Mečířová, Anna Háková, Lucie Drbohlavová, Nikola Vanclová, Zdeňka Šimková, Karolína Grofová). Mladší dívky skončily na druhém místě, když jim chybělo k vítězství pár centimetrů při hlavičce Jany Šimáčkové v závěru posledního zápasu. Cenné body přinesly v lehké atletice štafety 4×60 m, Martin Šimáček v dálce a Sebastián Hájek v běhu na 60 m.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Jana Šimáčková a Kristýna Šemberová na okresním kole trojboje

Orel Studenec

Postřižiny po Studenecku

Už dlouho jsme plánovali, že bychom mohli uspořádat pravou vesnickou zabíjačku. A tak se taky stalo. V sobotu 19. 5. jsme časně ráno roztápěli u orlovny kotle, aby se o 10. hodině mohli první návštěvníci těšit z ovaru. Následovaly jitrnice, jelítka a kdo zaváhal,… Skutečně. V odpoledních hodinách už nebylo nic. Pouze zakryté dno zabíjačkové polévky. Jelikož se akce vydařila, rádi bychom ji zopakovali opět na jaře příštího roku. Již nyní jste všichni srdečně zváni.

Fotografie – porcování prasete

Stolní tenis – jarní část

Muži začali jarní část sezony koncem ledna poměrně přesvědčivým vítězstvím nad Horní Brannou 10:5. Poté onemocněl hráč Jiří Hrubý, který nemohl nastoupit na další dvě utkání. Nahradil jej Leoš Zahradník a podařilo se nám v Nové Vsi uhrát cennou remízu 9:9 a zvítězit v Bradlecké Lhotě 10:5. Další dvojzápas na domácí půdě jsme již byli kompletní. Bez problémů jsme zdolali předposlední Jesenný 10:2. V odpoledním zápase jsme se utkali s naším konkurentem v boji o druhé místo, mužstvem z Vesce u Turnova. Zápas to byl těžký. Naštěstí jsme si od začátku drželi mírný bodový náskok a nakonec se mohli radovat ze zaslouženého vítězství 10:6. Ke konci února nastala kritická situace. Na dvojzápas v Turnově jsme odjeli bez Jiřího Hrubého i Josefa Jebavého. Po bojovném výkonu celého družstva jsme si nadále drželi druhé místo v tabulce. S Turnovem E jsme totiž zvítězili nejtěsněji 10:8 a s Turnovem F jsme uhráli remízu 9:9. Čtyřmi statečnými, kteří se o tento výsledek zasloužili, byli Zdeněk Kobrle, Jan Kuřík st., Leoš Zahradník a Martin Šimáček ml. Blížil se konec soutěže a my si stále drželi těsně druhé místo. Začátkem března jsme opět v osvědčené, snad i nejsilnější sestavě odjeli na půdu vedoucího týmu soutěže, dosud neporažené Rokytnice nad Jizerou. Neměli jsme bohužel šanci. Prohráli jsme výrazně 1:10. Jediný bod vybojoval Zdeněk Kobrle. Ještě asi dva nebo tři zápasy byly herně vyrovnané, ale ty se nepodařilo do vítězného konce dovést. Do posledního dvojzápasu jsme odjížděli s tím, že bylo třeba jednou zvítězit a máme jisté druhé místo. Podařilo se to hned v prvním utkání v Koštálově. Zápas byl od začátku vyrovnaný. Vše probíhalo tak, jak jsme s tím předem počítali. Vyhráli jsme jednu čtyřhru, Zdeněk Kobrle a Jiří Hrubý připsali tři body, Jan Kuřík st. body dva. Šlo se do posledního utkání, kde měl Josef Jebavý vybojovat očekávaný bod a vše by skončilo dle našich propočtů očekávaným nejtěsnějším vítězstvím. Josef Jebavý ovšem po dvou setech hladce prohrával 0:2. Po poradě s Jiřím Hrubým se náš hráč v dalším průběhu hry neuvěřitelně vzchopil. Dodržoval důsledně hru, která na soupeře platila a slavně zvítězil 3:2 na sety a celé utkání tak získal v náš prospěch 10:8. Do posledního zápasu v Lomnici nad Popelkou jsme nastoupili ve velké pohodě a zvítězili 10:0.

Po skončení soutěže pak výsledkem našeho snažení bylo druhé místo s bilancí 16 vítězství, 3 remízy, 3 prohry a celkem 57 bodů. První Rokytnice nad Jizerou měla bodů 66, třetí Vesec u Turnova 55 a čtvrtý Košťálov 52.

Po skončení sezony je vydáván ještě žebříček všech hráčů, kde jsou seřazeni hráči celého okresu Semily všech soutěží do divize. Na 20.–50. místě se umístili Zdeněk Kobrle, Jiří Hrubý a Jan Kuřík st. Celkový počet hodnocených hráčů byl 128.

Rezervní družstvo mužů hrálo klidný střed tabulky. Umístilo se nakonec na sedmém místě s bilancí 12 vítězství, 1 remíza, 9 porážek a celkem 47 bodů.

Dvě žákovská družstva se zúčastnila okresního přeboru. Vedla si velmi dobře. Družstvo A obsadilo druhé místo (19 vítězství, 2 remízy, 4 prohry – 66 bodů) a družstvo B třetí místo (13 vítězství, 3 remízy, 9 proher – 54 bodů).

I u žáků jsou po skončení soutěží sestavovány žebříčky. Na okresním žebříčku starších žáků se umístili – Martin Šimáček ml. čtvrtý, Kuřík Matěj devátý, Kuřík Filip jedenáctý. U mladších žáků pak Kuřík Jan ml. první, Hylmar Jakub druhý, Pacholík Jan třetí, Kuřík Martin šestý, Mejvald Daniel sedmý. Za zmínku ještě stojí umístění dvou našich hráčů na krajském žebříčku Libereckého kraje. Martin Šimáček ml. – 28. a Jan Kuřík ml. – 13.

Nová sezona 2007–2008 začne tréninky koncem září. Tréninky se konají každý čtvrtek v podvečer. Velmi rádi přivítáme další zájemce. Zvláště děti jsou zvány a mohou si přijít zasportovat a zkusit si zahrát ping-pong. Budeme rádi a třeba se i něčemu novému naučí.

Volejbal – v nové sezóně volejbalistek se máme na co těšit

Rozlosování nové sezóny je na světě. A my se máme opravdu na co těšit!!!

Na úspěchy našich mládežnických družstev z minulých sezón se bude snažit navázat nově seskupený tým juniorek v silné konkurenci krajského přeboru (celkem 8 družstev), který začíná v neděli 7. 10.

Pozici z loňské sezóny bude obhajovat tým žen v krajském přeboru II. třídy, který je letos rozšířen a bude v něm startovat celkem 10 týmů.

Po návratu Markéty Šimkové a Lídy Urbanové z hostování v Jilemnici a po návratu Jarči Mečířové z mateřské dovolené se bude „A“ tým žen ucházet o úspěch v I. třídě krajského přeboru, v němž si účast ženy zajistily díky nezájmu Žacléře o postup.

Máme se tedy na co těšit. A vás všechny již nyní zveme na domácí mistrovské zápasy. Přijďte podpořit naše týmy!!!

Volejbalový program
8. 9.10:00ženyTJ Sokol Bílá Třemešná A – Orel Studenec B
15. 9.10:00ženyOrel Studenec B – TJ Sokol Jezbiny A
16. 9.10:00ženyTJ Jičín A – Orel Studenec B
22. 9.10:00ženyOrel Studenec B – TJ Dvůr Králové nad Labem A
28. 9.10:00ženyTJ Harant Pecka A – Orel Studenec B
29. 9.10:00ženyTJ Červený Kostelec B – Orel Studenec B
7. 10.10:00juniorkyTJ Harant Pecka – Orel Studenec
13. 10.10:00ženyOrel Studenec A – TJ Lokomotiva Trutnov A
14. 10.10:00juniorkyOrel Studenec – TJ Dvůr Králové nad Labem
20. 10.9:00ženyTJ Červený Kostelec A – Orel Studenec A
27. 10.9:00ženySK Rubena Náchod A – Orel Studenec A
28. 10.10:00juniorkyTJ Slavia Hradec Králové B – Orel Studenec
3. 11.10:00ženyOrel Studenec A – TJ Slavia Hradec Králové B
4. 11.10:00juniorkyOrel Studenec – TJ Baník Vamberk
10. 11.10:00ženyTJ Sokol Staré Město-Náchod A – Orel Studenec A
11. 11.10:00juniorkyTJ Jičín – Orel Studenec
24. 11.10:00ženyOrel Studenec A – VK Hronov A
25. 11.10:00juniorkyOrel Studenec – TJ Lokomotiva Trutnov
1. 12.10:00ženyTJ Sokol Jilemnice A – Orel Studenec A
2. 12.10:00juniorkyVKM Réma Rychnov nad Kněžnou – Orel Studenec
8. 12.10:00ženyOrel Hradec Králové A – Orel Studenec A
15.12.10:00ženyOrel Studenec A – TJ Jiskra Jaroměř A
 

A na závěr ještě přinášíme konečnou tabulku krajského přeboru II. třídy žen 2006/2007:

1. Baník Žacléř2825380:2353
2. Malšovice2823575:3451
3. Zbečník B2819968:4247
4. Orel Studenec28151356:5443
5. Jezbiny28101848:6438
6. TJ Lánov2882038:6736
7. TJ Jičín2872138:7035
8. Dřevěnice2852326:7533

Orel Studenec Vás zve do

KLUBU DESKOVÝCH HER

každé úterý od 18 do 22 hodin v orlovně ve Studenci (u školy)

Možnost příjemně strávit večer s přáteli u moderních i klasických deskových, karetních i jiných her.

20 Kč za večer, občerstvení zajištěno

Začínáme 4. září… přijďte, těšíme se na Vás!

Více informací na www.orel.studenec.cz.

Poděkování

V sobotu dne 7. 7. 2007 nám pan Miloš Šulc ze Studence a jeho kapela hrál a zpíval na svatbě. Tímto mu chceme poděkovat za krásný hudební doprovod k naší svatbě. Navodili nádhernou, příjemnou a veselou atmosféru, všichni se náramně bavili, byli moc spokojeni a hrozně moc si je vychvalovali. Byl to pro nás pro všechny nádherný a nezapomenutelný zážitek. Hlavně v obřadní síni, kde to pro nás bylo veliké překvapení, když se rozezvučely jeho klávesy doprovázené příjemným hlasem půvabných zpěvaček. Bylo to tak dojemné, že u mnoha svatebních hostů a nejenom u nich nezůstalo jedno oko suché. Miloši, ještě jednou moc děkujeme, jste báječní. Bylo to super. Díky!!!

Manželé Říhovi z Vrchlabí

Fotografie – Hudba Miloše ŠulceFotografie na zadní straně – U Lípy (autor Rob Cannegieter, Didam, Holandsko)Studenecký zpravodaj 4/2007

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 28. září 2007

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.