Studenecký zpravodaj - číslo 4/2003

OBSAH

Slovo závěrem...

Cesta do Hořína - návštěva obce rok po povodni

Nahlédnutí do hasičské kroniky 2003 - zejména zprávy ze soutěží

Počet obyvatel a jména ve Studenci

Zprávy obecního úřadu - změna územního plánu, upozornění FRB, e-mail z USA a sběr odpadu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 9. 2003

Usnesení č. 5/03 ze zasedání ZO ze dne 1. 9. 2003

Zprávy základní školy

Ohlédnutí za jedním krásným srpnovým večerem - koncert Českého klarinetového kvarteta

Country večer s Figurami

Dětský den

Soused roku 2003

Přejezd rybníka 2003

Sokol Studenec - výsledkové listiny Posvícenského koláče a Memoriálu Mirka Háka

SK Studenec - výsledky zápasů fotbalových mužstev

Orel Studenec - turnaj smíšených družstev, podzimní volejbalový program

Kdo „bezúčelně” popravil sv. Josefa?


FOTOGRAFIE NA OBÁLCE - pohled na Krkonoše z cesty na Strážník

Slovo závěrem...

...na začátku minulého Zpravodaje asi nejednoho čtenáře vyděsilo – usuzuji tak podle reakcí několika občanů. Nebojte se, utřete slzičku lítosti z toho, že bychom si už nepřečetli zajímavé články ředitele školy PaedDr. Petra Junka a těšme se na další zajímavá čtení od něho.

Po mnoho let nám přibližoval historii nejen naší obce, informoval o sportovních výsledcích a doplňoval stránky zajímavými fotografiemi. Tohle jsme našli na stránkách Zpravodaje, ale tu horu práce „nádenické“ málokdo viděl, natož aby ji ocenil. A právě sejmutí této nepopulární činnosti by pro Petra mělo být pomocí a ulehčením.

Petrovi upřímně děkuji za všechnu obětavou dřinu, kterou pro čtenáře Zpravodaje udělal a doufám, že ještě udělá, zvlášť jestli se podaří dostávat informace o dění ve sportu i ve spolcích od těch, kdo budou mít zájem na tom, aby se o jejich činnosti někdo další dozvěděl.

František Tauchman, starosta

Cesta do Hořína

Čtvrtek 17. 7. byl určen jako den další návštěvy v Hoříně. Po poradě s tamějším starostou tam byla přivezena druhá část studenecké sbírky na pomoc obcím postiženým povodněmi.

Svoje putování po Hoříně jsme začali na obecním úřadě, kde jsme dostali stručné informace, jak najít vybrané lidi. Sama budova obecního úřadu již vypadá k světu, ale celá obec stále připomíná jedno veliké staveniště. Domy bez omítek, kupy materiálu před nimi, vymleté cesty, zbytky rozebraných obydlí, výkopy, dráty, nánosy špíny, prach, stavební firmy…

Starosta nám řekl, že ze zhruba 280 domů jich zde již bylo asi 80 strženo. Jeho kancelář „zdobí“ obrovská nástěnná fotografie z 90 % zatopené obce, kterou s námahou spravuje. Všechny části obce se připojují na plyn, stále se jedná o spoustě staveb, protože jako všude je zde potřeba souhlasu mnoha osob, z nichž alespoň jedna si z tradice postaví hlavu, a s celou záležitostí se pak měsíce nedá hnout. Jak jsme z krátké návštěvy pochopili, starosta stále jen vysvětluje, přesvědčuje, pobízí a snaží se, aby se co nejrychleji věci vrátily do normálních kolejí. Sám ještě stále žije v provizorní buňce na návsi a pomalu činí svůj dům opět obyvatelným.

Aby toho nebylo málo, začaly teď rok po povodni praskat některým domům zdi, neboť se pod domy objevily obrovské kapsy, z nichž voda vypláchla podložní sypký materiál. Nálada je zde místy dost tísnivá, i když se s pomocí mnoha lidí podařilo dát již spoustu věcí do pořádku.

Během dne jsme mohli poznat starou paní, která žije v domku s vnučkou a celý rok ho zařizovala kompletně znova. Dar použije na splacení dluhu stavební firmě, která jí zde postavila znova kus zdi. K další osamělé paní jsme se prodírali přes dvorek zarovnaný materiálem na přestavbu domku. Zdi jsou v něm stále ještě osekané, několik kusů nábytku, které se podařilo zachránit, je odtaženo ode zdí. Vyprávěla nám, jaké měla štěstí, když nic nezaplatila podvodníkovi, který jí slíbil kompletní výměnu střechy a pak už se neukázal. Poznali jsme také majitelku dnes napůl rozbořeného rozsáhlého statku, která vloni s rodinou a dobrovolníky odklízela celou střechu, aby zachránila alespoň zbytky zdí a kamna. V největší místnosti statku voda pohnula se tři sta kilogramů vážícím pancéřovaným klavírem. Ze stodoly zůstala stát půlka. Celou zimu tu topili ve všech zbylých místnostech, ale vysoušení metr a půl silných zdí bude prý trvat ještě tak tři roky. Se svým manželem bydlí v podkroví, kde si ze skladu udělali malou místnost. Na 15 m2 tu spí, vaří a pracují. Její elán a optimismus byl naprosto neuvěřitelný. Před rokem se rozloučila se 4000 milovanými knihami a vším, co znamenalo domov, a letos plánuje přestavbu celého sídla i se stodolami ve starém stylu.

Na polích okolo domů spokojeně dozrávalo obilí. Podle zpráv zveřejněných na internetu obsahuje zdejší půda méně škodlivin než před povodní. Příjezdová cesta je lemována uschlými stromy, které zahubil týdenní pobyt ve vodě. Na všem ještě tíživě leží důsledky loňské katastrofy, ale všichni doufají, že se časem podaří zase obnovit normální běh života.

Pavlína Jiranová

FOTOGRAFIE - Hořín poprvé

FOTOGRAFIE - Hořín podruhé

FOTOGRAFIE - Letecký snímek zaplaveného Hořína

Nahlédnutí do hasičské kroniky 2003

Od jara 2003 se každé pondělí a každý pátek schází u hasičárny poměrně početné družstvo hasičského „dorostu“. Svou přípravu na soutěže berou opravdu poctivě a pod vedením Pavla Hylmara dosáhli letos hned několika úspěchů. O průběhu jednotlivých klání vede pečlivé záznamy členka družstva Zdeňka Grofová, které se sepisováním kroniky pomáhá Mirka Hanzlíková. Následující odstavce jsou nahlédnutím do jejich díla.

„Na cvičeních nezkoušíme jenom požární útok, ale byli jsme i na překážkách v Jilemnici, učíme se štafetu dvojic, první pomoc, vázání uzlů, práci s azimutem a buzolou, střílení ze vzduchovky, lezení po laně, různé hasičské značky a spoustu jiných věcí, které potřebujeme při soutěžích.“ Všechny tyto dovednosti se pak družstvu hodily hned při první soutěži 26. dubna v Jilemnici na branně orientačním závodě. Z něj pochází následující obšírná zpráva.

„V sobotu ráno jsme odjeli hasičským autem do Jilemnice k požární zbrojnici, kde jsme před zahájením závodu obdrželi mapu se zakreslenými kontrolami a informace, kdy se bude podávat oběd a kdy se máme vrátit zpět. Tento závod totiž nebyl zaměřen na čas, ale na správné plnění zadaných úkolů. Konec závodu byl stanoven na 14. hodinu.

Před hasičskou zbrojnicí se sešlo 17 družstev a všichni s netrpělivostí čekali na hromadný start, který byl v devět hodin dopoledne. Naše družstvo bylo složeno z těchto členů: Tomáš Vancl, Vojta Hák, Martin Hylmar, Zdeňka Grofová, Vojta Tauchman, Pepa Hák. Náhradníky byli Anička Háková a Štěpán Kuřík. Jel s námi i náš vedoucí Pavel Hylmar a jako dozor Mirka Hanzlíková.

Když už ručička na hodinkách ukázala 9 hodin, zamířili jsme k první kontrole K1, která se nacházela u nemocnice. Zde jsme plnili náš první společný úkol, a to hod granátem. Každý házel z 10 metrů třemi granáty do obdélníku 3×1 metr. Po úspěšných hodech se musel náš pan vedoucí zeptat pořadatelů, kde je kontrola K7, neboť tu jsme na mapě nenašli. Po zakreslení K7 byla naše mapa kompletní a šli jsme dál.

Nohy nás tentokrát zanesly do zámeckého parku ke K5, která testovala naše znalosti „čím co hasit“. Každý člen naší početné skupiny si vylosoval obrázek určitého prostředí (př. počítače, dřevo, elektronika,…) a měl k němu co nejpřesněji určit vhodné i nevhodné hasicí prostředky. Pořadatelům se ale vůbec nelíbila naše odpověď, že nevhodným prostředkem k hašení je lopata, protože to říkal úplně každý z nás, a tak jsme museli vymýšlet i jiné nevhodné hasební prostředky. Nakonec nám ale naše odpovědi uznali a my se vydali na prohlídku jilemnického zámku.

K3 byla kontrola na Kozinci. Naším úkolem zde bylo uvázat vylosované uzle. Naštěstí nám byly pojmy jako „dračí smyčka,“ „lodní uzel“ nebo „plochá spojka“ dobře známé, a tak netrvalo dlouho a vydali jsme se k další kontrole K6, která se nám stala osudnou a kde jsme, ač hasiči, docela pohořeli. Ne že bychom snad zdravovědu neuměli, ale prostě se nám to nějak nepovedlo.

K následující kontrole jsme se vydali skrz město na Hraběnku. Zde nás čekal náš známý studenecký hasič (a pan učitel) Jáchym Klinger, který kontroloval správnost určení azimutu. Jak se však ten azimut určuje, jsme pořádně nevěděli, ale stálo při nás štěstí a díky Pepovi Hákovi a panu Klingerovi jsme to zvládli.

Nyní nás čekala velmi příjemná zastávka u zbrojnice, a to oběd. Byl guláš s chlebem a k tomu limonáda. Než jsme tam ale došli, potkali jsme po cestě dětské hřiště. Naši vedoucí nám dovolili si tu chvíli hrát. Byli zde různé houpačky, prolézačky atd. Velmi se nám tu líbilo, a proto jsme dostali od vedoucích slib, že když rychle splníme ostatní úkoly a zbude ještě do 14 h čas, půjdeme sem zase.

Posilněni dobrým obědem jsme se vypravili hned přes cestu na sportovní hřiště ke kontrole K8 – útok s vodou. Vedoucí nás před začátkem rozdělil na 2 trojice. Úkol zněl jasně: provést zásah se džberovkou na terče v co nejkratším čase. Výsledek byl velice dobrý.

Mapa dále směřovala ke koupališti, kde se nacházela K4. Určovali jsme zde grafické značky a přiřazovali je k hasičskému náčiní. Až na 1 malou chybičku se nikdo nespletl, a tak jsme byli s výsledkem spokojeni.

Dalším, a to posledním bodem byla Javorka s kontrolou K2. Každý si zde vylosoval 2 topografické značky, které jsme měli poznat a správně pojmenovat. Znalost topografických značek máme v malíku a každý z nás je uměl na jedničku, a tak se nám na papírku objevilo 0 trestných bodů.

Po ukončení jsme se všichni netrpělivě podívali na hodinky, kolik nám zbývá času na dětské hřiště. A protože času bylo ještě hodně, navštívili jsme jilemnický autobazar (náš pan vedoucí totiž sháněl motorku). Po zhlédnutí autobazaru nás už nic nezadrželo a šli jsme na slibované dětské hřiště, kde jsme se velice bavili.

Museli jsme se ale, i když neradi, vrátit kolem 14 hod. k hasičské zbrojnici na ukončení závodu. Pavel tady odevzdal naše výsledky a pak jsme jen očekávali, jak to všechno dopadne. A dopadlo to přímo skvěle. Skončili jsme na 7. místě a za odměnu jsme dostali diplom a skleněnou sošku hasiče. Ta radost z překrásného výsledku se nedá ani popsat, takové dobré umístění jsme nečekali.

Po vyhlášení výsledků na nás již za plotem čekalo naše hasičské auto s řidičem Pepou Vanclovým, který měl z našeho výsledku také radost a v pořádku nás dovezl až domů.

Nás společný den tím ale ještě nekončil. Večer nás čekalo opékání vuřtů a při té příležitosti jsme si zahráli všichni společně fotbal.

Moc se nám to všechno líbilo, a tak se už nemůžeme dočkat další hasičské soutěže.“

Té se mladí příznivci hasičských útoků dočkali 1. května, kdy na soutěži v Čisté u Horek obsadili nádherné druhé místo. („Od pořadatelů jsme dostali stříbrný pohár, 60dílnou sadu fixů, velký čokoládový dort a jiné sladkosti.“) Ke konci května se pak zúčastnili celodenního klání v Semilech, kde skočili 13. z 21 družstev.

Družstvo mužů se ve výborné formě předvedlo v Dolní Kalné. Tato soutěž vešla do historie tím, že se při útoku rozpojily hadice a pobíhání mezi gejzíry vody pobavilo všechny přítomné. To hasičské klání v Levínské Olešnici bylo přece jen úspěšnější. Muži na něm skončili třetí a ženy dopadly ve své kategorii jen o málo hůře. Jak je z kroniky znát, největší radost jim udělala vyhraná láhev likéru.

Ale nejen ze soutěží se radují dobrovolní hasiči, a tak byl 18. 6. s dovolením školy uvolněn jejich spolek k tajnému výletu, jehož vedlejším produktem bylo připravení obrovské kupy dřeva na plánovaný táborák. To se přes drobné komplikace („Pan vedoucí z nás měl velikou radost, když jsme mu oznámili, že jsme při řezání zlomili a ztratili upevňovací drátek z pily, čímž jsme ji vyřadili z provozu.“) nakonec podařilo. Během výletu nechyběly samozřejmě špekáčky, šišková válka a další hry.

Hasičský táborák na rozloučenou se školním rokem se pak vydařil 20. června a o tři dny později vyrazili nejmladší hasiči na koupaliště v Dolní Kalné.

Z hasičské kroniky Pavlína Jiranová

Vedoucí nejmladšího družstva zve všechny mezi 12 - 15 lety, kteří by měli zájem začít od podzimu cvičit, aby se u něj přihlásili a rozšířili řady členů.


FOTOGRAFIE - Nejmladší družstvo hasičů

FOTOGRAFIE - Zdravověda

FOTOGRAFIE - Výhra ze soutěže

FOTOGRAFIE - Cvičení družstva mužů

Počet obyvatel a jména ve Studenci

K letošnímu prvnímu září mělo zapsáno trvalý pobyt ve Studenci nebo Zálesní Lhotě dohromady 1720 občanů. Za určitou zvláštnost lze považovat, že v části Studenec se přesně shoduje počet žen a mužů, obě pohlaví jsou zastoupena 567 obyvateli. V ostatních dvou částech obce zaznamenáme běžnější stav – v Zálesní Lhotě převažují ženy v počtu 199 oproti 186 mužům, v Rovnáčově tvoří 102 ženy většinu z počtu 201 obyvatel.

Průměrný věk lidí ve Studenci činí 38 let, v Zálesní Lhotě dosahuje 40 let a občané Rovnáčova jsou v průměru o další dva roky starší.

Pro zajímavost nabízíme také přehled nejčetnějších jmen a příjmení ze všech tří částí obce, tedy ze Studence včetně Rovnáčova a Zálesní Lhoty:

Jména mužiJména ženyPříjmení
Josef73Marie70Tauchman90
Jiří59Jana54Kuřík59
Jan47Ludmila38Hák53
Petr47Eva31Horáček37
Jaroslav43Věra25Nosek30
Václav37Anna25Vancl27
Pavel31Kateřina24Tomáš27
Miroslav29Jaroslava20Šulc25
Tomáš27Hana17Jezdinský22
Lukáš25Helena17Plecháč21

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Změna územního plánu obce Studenec a Zálesní Lhota

Nyní probíhá změna č. 5 a máme několik požadavků na další změny. Prosím všechny, kdo třeba i za několik let chtějí využít pozemky např. ke stavbě domu, aby (pokud to nevědí) si zjistili, jestli na nich je možné stavět – pokud ne, pak lze o změnu požádat již nyní. Provedení změny může trvat dva roky i déle!

Předběžné upozornění

Fond rozvoje bydlení – nové a lepší podmínky. Výběrové řízení může být vyhlášeno ještě letos, podle nové vyhlášky může být vyhlášeno i na podzim.

Úrok jen 3 %, splatnost 3 až 7 let!

Výrazně vyšší horní hranice půjčky na jeden dům!

Informace na OÚ.

Potěšující a zajímavá zprávička

O prázdninách nám došla tato zpráva:

Komu: obec@studenec.cz

Předmět: Gratuluji

Datum: 25. července 2003 5:53

Prave jsem se brouzdal webovou strankou Studence. Je vynikajici.

Borek Volarik

Northridge, CA

USA

Měl jsem z ní radost a doufám, že i vás potěší, že o Studenci vědí i za vodou.

Sběr nebezpečného odpadu

provede firma HAVEX z Vrchlabí v sobotu 11. října 2003

StudenecZálesní Lhota
U Lípy8.00na křižovatce10.50
U pošty8.30u továrny11.00
U sokolovny9.00u hospody11.15
U samoobsluhy9.30u samoobsluhy11.30
U Špice10.00u Kynčlů11.45
U Trautenberka10.30u Svatých12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně. Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou využít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání!

Kontejnery na komunální odpad

budou umístěny od 13. do 22. října 2003

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Věříme, že nám ochotně a zodpovědně pomůžete uklidit naši obec a uklizenou i udržet. Děkujeme.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Studenec

ze dne 1. 9. 2003, které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec. Jednání začalo v 18.00 a skončilo ve 20.30 hodin.

Bylo přítomno 13 členů ZO a 20 občanů.

Omluveni: ing. P. Kuřík, L. Kalenský.

Pořad jednání:

 1. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.
 2. Prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní Lhotě.
 3. Směna, koupě nebo dar – část pozemků u cesty k ČOV na Kostelecku.
 4. Novelizace vyhlášky č. 2/2003 o Fondu rozvoje bydlení.
 5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ Studenec za r. 2002 a jeho rozdělení.
 6. Dofinancování mzdových prostředků v MŠ Zálesní Lhota.
 7. Zvýšení kapacity školní družiny v ZŠ Studenec.
 8. Informace o připravovaných a probíhajících stavebních akcích.
 9. Změna oprávněné osoby u věcného břemene – Procházkovi Zálesní Lhota.
 10. Doplnění bodu č. 3 v Usnesení ZO ze dne 3. 3. 2003.
 11. Diskuse.
 12. Usnesení.

K bodu 1.

Starosta obce F. Tauchman zahájil jednání, byla zvolena návrhová komise ve složení: I. Benešová, ing. P. Jiran a J. Krůfa, dále ověřovatelé zápisu: P. Horáček, ing. Havel a zapisovatelka: L. Mečířová – schváleno všemi 13 hlasy. Pořad jednání byl také jednohlasně schválen.

K bodu 2.

Všemi hlasy byly schváleny prodeje pozemků podle přílohy č. 1.

K bodu 3.

Pan Kovář (nový majitel pozemků u Slavíkových) požaduje zakreslení cesty k ČOV na Kostelecku do katastrální mapy podle skutečného stavu. Způsob této úpravy s ním bude dohodnut dodatečně (směna, prodej nebo dar) – schváleno 13 hlasy.

K bodu 4.

Jednohlasně byla schválena novelizovaná obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o Fondu rozvoje bydlení: úrok z půjček bude snížen na 3 %, řízení o poskytování půjček může obec vyhlásit podle potřeby dvakrát ročně a zvyšuje se horní hranice zapůjčených finančních prostředků. Cílem těchto opatření je zvýšení zájmu občanů.

K bodu 5.

Pan ředitel Junek přednesl zprávu o hospodaření ZŠ za rok 2002: hospodářský výsledek školy tvoří dvě samostatné rozpočtové složky – jednak vůči státu, kde je výsledek nula, a dále vůči obci, kde činí Kč 7.782,56. Hospodářský výsledek vůči obci bude rozdělen takto: Kč 1.550,- do fondu odměn a Kč 6.232,56 do rezervního fondu – schváleno všemi hlasy.

K bodu 6.

Dofinancování MŠ Zálesní Lhota – činnost ZŠ a MŠ je přepočítávána tzv. normativy a KÚ uhradí mzdové náklady přesně podle počtu žáků, což v Zálesní Lhotě činí jen 11,4, takže obec musí požádat o udělení výjimky o počtu dětí a také se musí zavázat, že dofinancuje prostředky na mzdy pro tuto MŠ – předpoklad pro rok 2003 je do Kč 120 tis.

Schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel. Rada obce, ředitel školy a vedoucí učitelka ze školky by se měli společně zamyslet, jak tuto situaci řešit v budoucnosti.

K bodu 7.

Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy zvýšení kapacity školní družiny v ZŠ Studenec na 35 dětí.

K bodu 8.

Informaci o probíhajících stavebních akcích podal místostarosta K. Vancl:

K bodu 9.

Manželé Procházkovi ze Zálesní Lhoty měli u stavby rodinného domku schváleno věcné břemeno (vedení kanalizace po pozemku obce). Nyní je stavba převedena na manžele Sládkovy a ti požádali, aby byl tento souhlas s věcným břemenem také převeden na ně.

Schváleno všemi 13 hlasy.

K bodu 10.

ZO jednohlasně schválilo doplnění bodu č. 3 z Usnesení ZO ze dne 3. 3. 2003 - příspěvek při vítání občánků nedostanou rodiče, kteří budou mít u Obce Studenec ke dni vítání občánků dluhy.

K bodu 11.

Diskuse:

K bodu 12.

Usnesení – přiloženo na zvláštním listě – bylo schváleno všemi 13 hlasy.

Starosta obce: František Tauchman

Místostarosta: Karel Vancl

Zapsala: Ludmila Mečířová

Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček, ing. Jiří Havel

Studenec 8. 9. 2003

Usnesení č. 5/03 ze zasedání ZO Studenec dne 1. září 2003 v 18 hodin

Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní Lhotě – viz Příloha č. 1 Odsouhlasené ceny pozemků.

3. Přijetí daru, směnu nebo koupi částí pozemků u cesty k ČOV na Kostelecku.

4. Vyhlášku č. 2/2003 o Fondu rozvoje bydlení.

5. Hospodářský výsledek ZŠ Studenec za rok 2002 a jeho rozdělení – 1550,- Kč do fondu odměn a 6.232,56 Kč do rezervního fondu.

6. Podání návrhu na udělení výjimky o počtu dětí v MŠ v Zálesní Lhotě a dofinancování mzdových prostředků v MŠ v Zálesní Lhotě v roce 2003 do 120.000,- Kč.

7. Zvýšení kapacity školní družiny v ZŠ Studenec na 35 žáků.

9. Změnu oprávněné osoby u věcného břemene na ppč. 125/1 v k. ú. Zálesní Lhota.

10. Doplnění bodu č. 3 z Usnesení ZO č. 3/03 ze dne 3. 3. 2003 takto: Příspěvek nedostanou rodiče pokud budou mít u Obce Studenec ke dni vítání občánků dluhy.

Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce neschvaluje:

2. Prodej části pozemku ppč. 1344/9 v k. ú. Zálesní Lhota v Zálesní Lhotě

Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce bere na vědomí:

8. Informace o připravovaných a probíhajících akcích.

Změnu provozního řádu v MŠ.

Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce ukládá:

6. Řediteli ZŠ a vedoucím učitelkám v obou MŠ učinit ve spolupráci s radou obce taková opatření, aby doplácená částka byla co nejnižší.

Ověřovatelé: Ing. Havel Jiří, Horáček Pavel

Zapsal: Tauchman, starosta; Karel Vancl, místostarosta


FOTOGRAFIE - Vyvrácený smrk v urnovém háji po vichřici 13. srpna

FOTOGRAFIE - Vyvrácený smrk v urnovém háji podruhé

FOTOGRAFIE - Pohled na Kostelecko

Zprávy Základní školy

Prázdniny již tradičně nebyly pro studeneckou školu obdobím klidu. Školní jídelna zajišťovala až na desetidenní odstávku závodní stravování. V uvedené odstávce byl realizován poslední dosud nesplněný požadavek Okresní hygienické stanice instalováním oddělené výlevky na úklidovou vodu. V nové budově byl vyměněn již opotřebovaný Jekor za praktičtější lino, ve staré budově byla položena dlažba pod tabule ve všech třídách druhého stupně a upravena bývalá devátá třída. V průběhu prázdnin bylo upraveno hřiště před školou a další okolí školy.

Nový školní rok byl zahájen 1. září 2003 přivítáním žáků 1. ročníku:

Bachtík LukášBěhounková Olivie
Dubská MichaelaExner Jan
Falta JanFejfar Michal
Hák PetrHoráček Petr
Hylmar JakubJezdinská Petra
Jezdinský PetrKadavá Denisa
Korotvičková KristýnaKuřík Martin
Labiková KristýnaMašková Veronika
Menda LukášPaulů Tomáš
Pekárková AnetaPlecháčová Eliška
Soukupová AnnaŠemberová Kristýna
Šimůnková BarboraŠír Tomáš
Tauchman MichalZvelebilová Eliška

S novými žáky došlo v letošním roce i k „omlazení“ učitelského sboru. Na konci uplynulého školního roku se učitelé i žáci rozloučili s dlouholetými členy studeneckého pedagogického sboru manželi Klingerovými a na začátku dalšího přivítali Mgr. Veroniku Adolfovou, Mgr. Petru Faistaverovou a Mgr. Moniku Mečířovou.

Obdobně jako v loňském roce nabízí ZŠ Studenec žákům celou řadu nepovinných předmětů a zájmových kroužků:

Sportovní hryVolejbal
InformatikaEtika
Výtvarný kroužekHra na kytaru
Hra na flétnuSborový zpěv
Základy administrativyKonverzace v AJ

Děti dále mohou navštěvovat výuku hry na klavír (ZUŠ Jilemnice) a národopisný soubor Vánek.

V podzimních měsících proběhne povinný plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku a nepovinná plavecká výuka pro žáky mateřských škol po loňské úspěšné „premiéře“. V zimním období se budou moci žáci zúčastnit výuky bruslení na zimním stadioně v Lomnici nad Popelkou.

Pro veřejnost škola opět nabízí možnost „surfování“ po internetu, a to každé úterý od 15.30 do 17.30. V případě zájmu proběhne Kurs informatiky pro rodiče a další zájemce. Dále upozorňujeme veřejnost na možnost odevzdávat starý papír. Tříděný papír (noviny, časopisy) se žákům dle výkupních cen proplácí.

PaedDr. Petr Junek, ředitel ZŠ

Ohlédnutí za jedním krásným srpnovým večerem

V letošním horkém létě asi každý z nás hledal osvěžení. A jedno takové příjemné osvěžení se nabízelo 12. srpna v místním kostele sv. Jana Křtitele. Konal se tu koncert Českého klarinetového kvarteta, které je známé mj. i spoluprací s jazzovou zpěvačkou Janou Koubkovou. A koktejl, který nám tito čtyři mladí umělci umíchali, byl opravdu lahodný a osvěžující.

Čtveřice muzikantů, kterou tvoří studenecký rodák Luděk Boura, Jindřich Pavliš, Petr Valášek a Vojtěch Nýdl, představila téměř zaplněnému kostelu velice pestrý program. Hráli skladby W. Byrda, J. S. Bacha, modlitbu Leonarda Bernsteina, předvedli jazzové, na poslech velmi náročné skladby i skladby, které hladily. Představili i svoji vlastní tvorbu, v některých číslech kromě perfektní hry na klarinet stejně dobře zpívali a doprovázeli se na bubínky. A protože měli možnost v nedávné době předvést své umění i v Senegalu, zahráli nám skladby, jejichž melodický základ si přivezli právě z Afriky – např. originálně zazpívanou, zabubnovanou a zahranou Pygmejskou ukolébavku. A aby koncert byl ještě zajímavější, dostali jsme my, diváci, možnost napsat na papírek téma, které bychom si přáli zhudebnit. Publikum bylo velmi pestré, proto i témata byla pestrá – od Ave Maria po úprk Froda Pytlíka s výskokem na Mount Everest.

Díky za tento krásný koncert všem, kdo mají podíl na tom, že se uskutečnil. A díky za každou příležitost, při které se mohou setkat různě smýšlející lidé, aby alespoň na chvíli, v pokoře skloněni před krásou hudby a uměním muzikantů, mohli zapomenout na svou různost a cítili se spolu dobře.

Helena Háková

Country večer s Figurami

Po delší době patřil areál u školy opět skupině Figury, která zde uspořádala v sobotu 2. srpna tradiční Country večer. Přes počáteční nepřízeň počasí se sešlo něco přes 80 lidí. Krátce po deváté začala skupina hrát oblíbené a známé folkové písně. Figury tvoří Markéta Šimková – kytara a zpěv, Lída Urbanová – basa a zpěv a Vašek Urban – kytara a zpěv. V průběhu večera se k nim připojily Jana Tauchmanová a Lucie Háková, při některých písních doprovázely skupinu, jindy vystupovaly sólově.

Kdo se nenechal odradit hrozící průtrží mračen a zavítal na tuto akci, mohl strávit příjemný večer. Pro všechny, kterým nestačila pouze hudba, bylo přichystáno občerstvení, které prodávali stylově oblečení mladí lidé.

Hlavní pořadatel by tímto chtěl poděkovat partě lidí, kteří pomáhali koncert zrealizovat, včetně všech, kteří ochotně půjčili potřebné vybavení.

Petr Mečíř ml.

Dětský den

V poslední den prázdnin, v neděli 31. 8. 2003, se na prostranství u školy uskutečnil již tradiční dětský den. Pořadatelé (Orel) pro děti připravili celkem 11 různých soutěží – šipky, semínka, rybičky, skořápky, kreslení zpaměti, rovnováha, tenisový míček, šašek, kulečník, švihadlo a hasič. Každé dítě obdrželo lístek, do kterého postupně organizátoři zaznamenávali dosažené výsledky. Na otázku, které ze soutěží se ti nejvíce líbily, odpověděl Ondra Šulc (6 let) „šašek“, Patrikovi Krejčímu (9 let) a Lucii Grofové (10 let) se nejvíce líbila soutěž „hasič“, při které se proudem vody srážely plechovky. Tato soutěž byla zřejmě pro většinu dětí nejzajímavější a zde si užily nejvíce legrace.

Každé z dětí na závěr podle dosažených výsledků obdrželo výhru – dárky, které věnovali sponzoři Aries, a. s ., Autodoprava Bartoň, Autoopravna Synek, Cukrárna, Českomoravská stavební spořitelna, KDU-ČSL, Konzum u Sedláčků, Orion, OÚ Studenec, Pekařství Hák Jaroslav, Potraviny Jará, Řeznictví a uzenářství Nosek, Smíšené zboží Deny, Stihl Cermanovi, Textil, obuv a drogerie Medlíková, Zetka Strážník, a. s., a příchozí, kteří dobrovolným příspěvkem tuto akci podpořili. Všem patří poděkování.

Děti i přítomní rodiče prožili na závěr prázdnin pěkné a pohodové odpoledne, na které budou jistě všichni dlouho vzpomínat.

Miroslav Jezdinský

FOTOGRAFIE - Hasič na dětském dnu

Soused roku 2003 - 6. ročník

V sobotu dne 23. 8. 2003 se uskutečnilo ve Studenci, na tábořišti pensionu Lumiro pod Chocholkou, malé sousedské posezení, jehož hlavním bodem programu byl již šestý ročník soutěžní hry „Soused roku“. Tento rok byla soutěž určena pro ženy (příští rok budou soutěžit muži). Již v předstihu byl vyhlášen ráz večera: „Sport ve 20. století“ a tím i soutěž pro všechny příchozí o nejzajímavější sportovní oblečení nebo sportovní náčiní.

19.00 zahájení akce

Je zapalován táborák, scházejí se sousedé, udírna voní, výzdoba areálu je ve sportovním duchu. Netrvalo dlouho a v rychlém sledu přicházejí sportovně odění hosté. Stylem „Hanče“ přijíždí po louce na lyžích z počátku 20. století, člen TJ Lokomotiva RUCH Liberec, „lyžař“ (Zdeněk Povr), další přibíhá s 2,5metrovým oštěpem „oštěpařka“ (Marcela Šírová), přímo z tréninku od studeneckého rybníku i s ploutví a kruhem přichází „potápěčka“ (Líba Dohnalová), není ale sama, přichází s dcerou se „skaybordem“ (Petra Jezdinská). Přímo ze studeneckého fotbalového hřiště vbíhá „prvoligový rozhodčí“ (Slávek Klíma). Další rozruch a fotografování způsobují „plavkyně“ (Iva Šulcová a Milena Zrnová). S obrovskou českou vlajkou vbíhají do areálu - žádné oko nezůstává suché. Se svým náčiním také přichází „boxer“ (Mirek Jezdinský). Hudba FIJEPI začíná hrát pěkné české lidové písničky.

FOTOGRAFIE - „Sportovci“

FOTOGRAFIE - Lyžař Zdeněk Povr

20.00 uvítání hostů a oficiální zahájení soutěže

V rámci slavnostního zahájení bylo provedeno přivítání všech přítomných, připomenuta historie těchto sousedských setkání a především jména minulých vítězů: Jarda Hanuš (2002), Daniela Jezdinská (2001), Slávek Klíma (2000), Pavel Kuřík (1999), Karel Hák s.r. (1998). Provedeno představení odborné poroty: Karel Hák j.r. & spol. (hodnotila měřitelné hodnoty – čas, počet atd.) a Veřejná porota: Láďa Šulc & spol. (hodnotí vtip, šarm, provedení a celkový dojem vystoupení).

FOTOGRAFIE - Zahájení Souseda roku

FOTOGRAFIE - Sousedi

20.15 prezentace soutěžících

Do hlavní soutěže o Souseda roku 2003 se přihlásilo celkem 8 soutěžících.

20.30 zahájení prvního bloku soutěží (2 soutěže)

První soutěž byla z dílny, jmenovala se „Šroubek“ a úkolem bylo zašroubování jednoho šroubku do dřeva na čas.

Druhá soutěž byla z oblasti sportu a jmenovala se „Tenis”. Zvítězila soutěžící s nejvyšším počet úderů pálkou na stolní tenis s míčkem za 1 minutu.

FOTOGRAFIE - Tenis

21.30 zahájení druhého bloku soutěží (2 soutěže)

Třetí soutěž byla z domácnosti, jmenovala se „Jablko“ a úkolem bylo oškrábání jablka a vytvoření co nejdelší slupky za 1 minutu.

Čtvrtá soutěž byla ze společnosti a jmenovala se „Korále“. Navlečení nitě (provázku) do vyrobené dřevěné jehly (délka cca 25 cm) a navlečení co nejvíce korálků (dřevěných destiček) na nit za 1 minutu.

FOTOGRAFIE - Jablko

22.30 zahájení finálové soutěže

Pátá – finálová soutěž byla ze soukromí a jmenovala se „Tři schůdky“. Šlo o scénku, při které za pomoci pomůcek (např. televize, židle, stolek, noční košile, šátek, natáčky, hodiny, válečku na nudle, hrnku, likéru, atd.) a slovního komentáře měla soutěžící vyjádřit, jak očekává svého partnera, který se trochu zdržel v jedné nejmenované restauraci. Jeho návrat přitom očekává večer, v noci nebo ráno (každá soutěžící si dobu mohla vybrat). Délka scénky cca 3-4 minuty, z toho:

první minuta – vyjádření doby, kdy se děj odehrává, oblečení, nálada

druhá minuta – návrat partnera

třetí minuta – malý dialog a vyjádření finále a konce, jak to dopadne

FOTOGRAFIE - Finálová scénka

23.30 slavnostní vyhlášení výsledků soutěží

Precizní práce obou porot byla ukončena slavnostním ceremoniálem:

Výsledky soutěže pro příchozí: Sport ve 20. století
Muži1. Zdeněk Povr (lyžař)
Ženy1. Líba Dohnalová (potápěč)
Děti1. Petra Jezdinská (skaybord)
Výsledky soutěže Soused roku 2003
1. místoIva Šulcová „Soused roku 2003“
2. místoAnežka Kočárková
3. místoLída Pavlíčková
4. místoLíba Dohnalová
5. místoMaruška Klímová
6. místoJitka Hanušová
7. místoMilena Zrnová
8. místoJana Štěpánková

Předání cen a květin provedl „rozhodčí“ Slávek Klíma za účasti a gratulace vedoucích obou porot. Každá ze soutěžících na prvních třech místech obdržela speciálně pro tento účel vyrobený a jedinečný keramický šálek s nápisem Soused roku 2003 s uvedením pořadí, vyrobený firmou Keramika Milena Zrnová. Dále byly soutěžícím předány dárky od fy Aries a Slávka Klímy a pensionu Lumiro. Vrcholem ceremoniálu a celého večera bylo předání broušeného putovního poháru z rukou Jardy Hanuše nové držitelce Ivě Šulcové. Současně s ním jí bylo na jeden rok předáno i právo užívání čestného titulu Soused(ka) roku 2003. Slavnostní ceremoniál byl zakončen sousedským tancem – tanečním sólem Jardy a Ivy.

FOTOGRAFIE - Vítězka Souseda roku 2003

24.00 noční veselice

Hudba FIJEPI (Jiří Fišera, Mir. Jezdinský s.r., Pepa Pičman), za vydatné pomoci Luďka Boury a většiny přítomných, hrála jednu krásnou českou písničku za druhou, a tak jeden neopakovatelný srpnový večer uběhl opět neuvěřitelně rychle.

Udírna (Pavel Kuřík) hlásí vyprodáno, ochutnávka výrobků z domácí kuchyně probíhá do úplného vyčerpání donesených zásob, čas utíká jako splašený, nejen táborák hřeje. Dobrá pohoda a radost se nesla celým večerem.

Děkuji tímto výše uvedeným sponzorům a všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli a pomohli se zajištěním této akce. Zvláště pak mi dovolte ocenění a poděkování všem, kteří věnovali čas a vytvořili oděv, masku a přišli se pobavit s přáteli, se známými i neznámými…sousedy.

Mirek Jezdinský j.r.

Přejezd rybníka 2003

Dne 16. 8. 2003 jsme uspořádali 4. ročník přejezdu Kruhovky. Soutěžilo se v jízdě na kole, jely se dvě jízdy na co nejpomalejší čas, dvojice závodily na trakaři tam a zpět, měřila se jim jedna jízda na nejrychlejší čas při limitu 3 minuty.

Pro děti, které umí plavat, byly uchystané pneumatiky (jedna jízda na nejrychlejší čas). Pak jsme měli pro nejmenší házení míčků do nafouknuté duše. Zde se sešlo na 70 malých i větších dětí. Každé dostalo krásně malovanou plechovku, ve které mělo sladké překvapení a dárek dle počtu vhozených míčků (kazety, omalovánky,…).

Nesmíme zapomenout ani na disciplínu, při které dvojice běhaly po lávce s tenisovým míčkem na lžičce. Muž a žena se postavili proti sobě a vystartovali, uprostřed se vyhnuli, na konci lávky se otočili a stejně se dostávali nazpátek.

K večeru jsme uspořádali oblíbenou disciplínu „pití piva na čas“. Výsledné časy nebyly nejrychlejší, ale o zábavu bylo postaráno. Ono když se celé odpoledne nasává, tak se ten půllitr pak už hůře vypije. V ženách soutěžila bohužel jen K. Štormová, zato v mužích se sešlo celkem 15 borců.

Dále se z popudu pana J. Tauchmana st. a ml. (bydlí v Rakousku) zvolila disciplína „hod sudem na dálku“. V mužích zvítězil a prémii 500 korun si odnesl J. Vydra, v ženách vyhrála stokorunu Z. Kuříková.

M. Šulc se svojí půvabnou zpěvačkou přejezd hudebně doprovázel, s panem Z. Novotným celé odpoledne též uváděl, sehnal nám náklaďák pro případ deště a plechovky. Navíc jsme s ním byli dohodnuti, že když je to pro zábavu a hlavně pro děti, bude hrát zadarmo. Výkony sledovala hlavní rozhodčí M. Klímová, u startu zapisovaly J.Vydrová a H. Kuříková. Lékařskou službu zajišťovala M. Nyklíčková, byla spokojená, že kromě jedné spáleniny nemusela zasahovat. Vše natáčel na kameru pan M. Jezdinský. Opět nechyběl ani vodník, ztvárněný S. Klímou.

Stan pro hudbu a rozhodčí ochotně zapůjčil pan J. Boura. Prodej uzenin obstarával pan Nosek, pivo značky Budvar zajistil pan Vondráček z restaurace Jilemnice. Pan J. Čech nám poskytl půllitry, ale opět se nám jich 20 ztratilo, proto nezbývá, než příště půllitry zálohovat, anebo točit do neoblíbených kelímků. Ve výčepu nám vypomohli V. Jeník, J. Havel, L. Dohnalová a M. Dohnalová. Elektřinu jsme měli od p. Ježkové a p. Hamáčka, garáž na uschované věci nám propůjčila J. Hubálovská.

Všem těmto lidem moc děkujeme a doufáme, že nám zůstanou nadále nápomocni, třeba i při jiných akcích. Dále děkujeme sponzorům, ale i těm, kdo nám pomohli lávku stavět i bourat a upravovat celé okolí areálu Kruhovka (T. Povr, T. Chrtek, K. Kuřík, S. Klíma, L. Povr a další).

A teď k výsledkům:

Absolutním vítězem pro rok 2003 se stal M. Chrtek. Vítězové předešlí byli M. Hylmar (2002), Z. Povr (2001) a P. Hylmar (2000).

Kolo mužiKolo děti
1. M. Chrtek1. Z. Ducháč
2. T. Povr2. F. Jezdinský
3. D. Prošvic3. V. Kuříková
PneumatikyTrakař dospělí
1. Z. Ducháč1. T. Povr a T. Chrtek
2. F. Jezdinský2. R. Pavlíček a J. Nyklíček
3. V. Kuříková3. P. Bartoň a M. Chrtek
Trakař děti
Z. Ducháč a F. Jezdinský
Běh s míčkem na lžíciPití piva na čas
1. T. Kellnerová a Z. Povr1. Š. Fulop
2. P. Pavlíčková a R. Pavlíček2. I. Tauchman
3. J. Nyklíček a M. Cziroková3. – 4. P. Hylmar a S. Klíma

Letos jsme měli největší problémy s vodou, bylo jí málo, ale o to více bahenní lázně. Nejvíce si jí užili bratři J. a I. Tauchmanovi. Doufám, že jsme nerušili hudbou okolní občany a že jsme areál včas a důkladně uklidili.

Ještě jednou chceme poděkovat p. Šulcovi.

A co říci na závěr? Že se nám podařilo opět udělat jedno krásné odpoledne.

Za všechny Zdeněk Povr

FOTOGRAFIE - Přejezd na kole

FOTOGRAFIE - Vítězná dvojice běhu s míčkem

SPORTOVNÍ ZPRÁVY

TJ Sokol Studenec

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
36. ročník veřejného závodu v přespolním běhu
POSVÍCENSKÝ KOLÁČ 2003
13.září 2003
 
Děti předškolní, ročník 2000 a mladšíTrať 50 m
1. PAULÍČEK Adam2000Vrchlabí
2. SCHÜTZ Michal2000HSK Benecko
3. PATRAK Vojtěch2000Vrchlabí
4. EXNER Tomáš2001Sokol Studenec
7. GOTTVALDOVÁ Aneta2000Studenec
9. PEKÁREK Dominik2000Studenec
13. FRYČOVÁ Radka2000Studenec
15. MALÝ Petr2000Studenec
16. ŠÍR Pavel2001Studenec
17. MEJVALD Patrik2000Studenec
18. PEKÁREK Patrik2000Studenec
22. LITERA Radek2000Studenec
24. TREJBALOVÁ Renata2001Studenec
26. JERIOVÁ Markéta2000Studenec
27. KARÁSEK Tonda2001Studenec
30. MALÝ Martin2001Studenec
31. JIROUTOVÁ Valerie2001Studenec
34. KUŘÍK Lukáš2000Studenec
35. JEZDINSKÝ Petr2001Studenec
39. DUBSKÁ Terezie2001Studenec
42. ŠIMŮNKOVÁ Veronika2001Sokol Studenec
43. URBAN Dominik2002Orel Studenec
44. CHRÁSTOVÁ Tereza2002Studenec
45. KUŘÍK František2001Studenec
48. BERGEROVÁ Magdaléna2001Studenec
Přihlášeno: 48 - Startovalo: 48 - Dokončilo: 48
 
Děvčata předškolní, ročník 1998-1999Trať 100 m
1. HANUŠOVÁ Dominika1998Jilemnice
2. KRAUSOVÁ Pavlína1998Sokol Poniklá
3. STODOLOVÁ Julie1998Modřany
7. GROSMANOVÁ Aneta1998Sokol Studenec
11. KARÁSKOVÁ Klára1998Studenec
13. URBANOVÁ Markéta1999Orel Studenec
15. JIROUTOVÁ Jana1998Studenec
16. JEZDINSKÁ Natálie1999Sokol Studenec
17. ULVROVÁ Eliška1999Studenec
18. BARTOŇOVÁ Simona1999Studenec
20. HAMÁČKOVÁ Markéta1999Studenec
23. MATTAUCHOVÁ Miroslava1999Studenec
24. BUDÍNOVÁ Andrea1999Zálesní Lhota
25. DUBSKÁ Štěpánka1999Studenec
Přihlášeno: 26 - Startovalo: 25 - Dokončilo: 25
 
Chlapci předškolní, ročník 1998-1999Trať 100 m
1. DRBOHLAV Václav1998Studenec
2. KALENSKÝ Aleš1998Studenec
3. HARCUBA Jan1998Jilemnice
7. KADLEC Jan1999Studenec
Přihlášeno: 11 - Startovalo: 10 - Dokončilo: 10
 
Minižákyně, ročník 1996-1997Trať 200 m
1. ŠIMÁČKOVÁ Jana1996Studenec1:02.8
2. MORÁVKOVÁ Adéla1996Olfin Car-Vella Trutnov1:03.3
3. PACHOLÍKOVÁ Pavlína1996HSK Benecko1:04.2
5. BUDÍNOVÁ Pavlína1996Studenec1:09.2
8. HAMÁČKOVÁ Simona1996Studenec1:12.8
9. PEKÁRKOVÁ Aneta1996Studenec1:13.3
11. ŠEMBEROVÁ Kristýna1997Studenec1:15.7
15. DUBSKÁ Michaela1997Studenec1:18.9
20. ŠIMŮNKOVÁ Barbora1997Sokol Studenec1:23.3
22. KARÁSKOVÁ Anežka1996Studenec1:24.2
23. HORÁČKOVÁ Magdaléna1996Studenec1:25.1
25. PLECHÁČOVÁ Eliška1997Sokol Studenec1:26.5
26. FAISTAUEROVÁ Marie1996Studenec1:27.1
28. JEZDINSKÁ Petra1997Studenec1:28.7
29. SOUKUPOVÁ Anna1996Sokol Studenec1:30.0
30. BĚHOUNKOVÁ Olívie1996Studenec1:30.5
32. ŠABATOVÁ Kristýna1996Studenec1:46.0
Přihlášeno: 39 - Startovalo: 32 - Dokončilo: 32
 
Minižáci, ročník 1996-1997Trať 200 m
1. OPOČENSKÝ Matěj1996Olfin Car-Vella Trutnov1:00.1
2. KUŘÍK Jan1996Orel Studenec1:02.2
3. ČÍŽEK Martin1997Jilemnice1:04.5
4. BOURA Jan1996Sokol Studenec1:05.3
5. MEJVALD Daniel1996Studenec1:06.2
6. KLÍMA Zdeněk1996Studenec1:08.0
10. KUŘÍK Martin1997Orel Studenec1:09.8
20. JEZDINSKÝ Petr1996Sokol Studenec1:21.4
21. ŠÍR Tomáš1996Studenec1:22.1
25. HORÁČEK Petr1997Studenec1:24.7
26. BACHTÍK Lukáš1996Sokol Studenec1:26.7
27. MENDA Lukáš1997Studenec1:29.8
28. HÁK Daniel1996Studenec1:31.0
30. ŠULC Ondřej1997Sokol Studenec1:37.5
31. EXNER Jan1997Sokol Studenec1:50.3
Přihlášeno: 37 - Startovalo: 32 - Dokončilo: 32
 
Žákyně nejmladší, ročník 1994-1995Trať 500 m
1. BITNAROVÁ Nikola1994LSK Lomnice n.P.2:11.1
2. HORÁČKOVÁ Markéta1994Jiskra Harrachov2:12.8
3. KUNZOVÁ Karolína1995TJ SEBA Tanvald2:17.1
15. LULKOVÁ Monika1994Studenec2:36.4
16. TAUCHMANOVÁ Kateřina1994Studenec2:38.4
20. ULVROVÁ Kristýna1995Studenec2:40.9
26. HANUSOVÁ Zuzana1994Studenec2:56.4
28. ČAPKOVÁ Andrea1995Studenec3:24.2
Přihlášeno: 34 - Startovalo: 30 - Dokončilo: 30
 
Žáci nejmladší, ročník 1994-1995Trať 800 m
1. ŠNORBERT Martin1994Jilemnice3:14.2
2. MLÁDEK Dominik1994TJ Semily3:16.8
3. ŠTOČEK Fabián1994ČKS SKI Jilemnice3:17.4
13. STRÁNSKÝ Tomáš1994Sokol Studenec3:43.6
14. VYDRA Radek1994Sokol Studenec3:44.3
20. PLECHÁČ Petr1994Sokol Studenec3:57.5
21. GROSMAN David1995Sokol Studenec3:58.3
24. ŠULC Jan1995Sokol Studenec4:01.7
25. CHLÁDEK Josef1994Studenec4:03.4
26. BARTOŇ Martin1995Sokol Studenec4:05.3
27. KUNC Dominik1994Studenec4:37.8
28. KŘÍŽEK Mojmír1995Studenec4:51.0
29. PÁNEK Jan1995Sokol Studenec5:30.6
30. BARTOŠ Pavel1995Studenec5:49.7
Přihlášeno: 37 - Startovalo: 30 - Dokončilo: 30
 
Žákyně mladší, ročník 1992-1993Trať 800 m
1. KALAŠOVÁ Karolína1992Olfin Car-Vella Trutnov3:04.1
2. HORKÁ Ludmila1992HSK Benecko3:07.4
3. TROJANOVÁ Anežka1992ČSK SKI Jilemnice3:11.3
31. ŠEMBEROVÁ Barbora1992Studenec3:55.7
36. BOUROVÁ Pavlína1992Sokol Studenec4:10.0
38. KALENSKÁ Vendula1993Studenec4:15.9
39. BARTOŇOVÁ Eva1993Sokol Studenec4:22.2
Přihlášeno: 54 - Startovalo: 41 - Dokončilo: 41
 
Žáci mladší, ročník 1992-1993Trať 1000 m
1. PETRŽELA Jan1992Olfin Car-Vella Trutnov4:05.7
2. TOMÍČEK Ondřej1992Český SKI Vysoké n.J.4:17.5
3. ŠÍR Jan1992HSK Benecko4:19.8
9. BARTOŇ David1992Sokol Studenec4:31.2
31. LULEK Martin1993Studenec5:24.7
Přihlášeno: 50 - Startovalo: 36 - Dokončilo: 36
 
Žákyně starší, ročník 1990-1991Trať 1000 m
1. KROUPOVÁ Petra1991Spartak Vrchlabí4:08.8
2. SCHÜTZOVÁ Sandra1991HSK Benecko4:11.3
3. LANDOVÁ Jitka1990SKI Klub Jablonec n.N.4:11.9
24. VYDROVÁ Kristýna1991Sokol Studenec5:11.4
Přihlášeno: 40 - Startovalo: 30 - Dokončilo: 30
 
Žáci starší, ročník 1990-1991Trať 1500 m
1. PAVLÍČEK Michal1990Sokol Velké Hamry5:43.3
2. KŘENOVSKÝ Michal1990SKI Klub Jablonec n.N.5:44.3
3. BROŽEK Miroslav1991TJ Semily5:45.3
34. EXNER Jan1990Sokol Studenec6:42.9
Přihlášeno: 60 - Startovalo: 51 - Dokončilo: 51
 
Dorostenky mladší, ročník 1988-1989Trať 1500 m
1. SKRBKOVÁ Tereza1989SKI Klub Jablonec n.N.5:55.5
2. ŠÍROVÁ Marta1989HSK Benecko5:58.3
3. PÝCHOVÁ Eva1989Olfin Car-Vella Trutnov6:01.0
Přihlášeno: 31 - Startovalo: 12 - Dokončilo: 12
 
Dorostenci mladší, ročník 1988-1989Trať 2000 m
1. MIKULE Ondřej1988LSK Lomnice n.P.7:50.6
2. NÝVLT Jiří1989Olfin Car-Vella Trutnov7:53.3
3. TRYZNA Vojtěch1989ČKS SKI Jilemnice7:54.8
25. JEZDINSKÝ Filip1989Studenec10:39.3
Přihlášeno: 46 - Startovalo: 25 - Dokončilo: 25
 
Dorostenky starší, ročník 1986-1987Trať 2000 m
1. - 2. SOMBOTOVÁ Jana1986Olfin Car-Vella Trutnov10:41.0
1. - 2. TRYZNOVÁ Anna1986ČKS SKI Jilemnice10:41.0
3. MILATOVÁ Michaela1986Olfin Car-Vella Trutnov11:36.2
Přihlášeno: 16 - Startovalo: 3 - Dokončilo: 3
 
Dorostenci starší, ročník 1986-1987Trať 3000 m
1. DĚDEČEK Jaromír1987AC Turnov11:33.0
2. GROH Stanislav1987Krkonoše Vrchlabí11:50.3
3. PODZIMEK Martin1987LSK Lomnice n.P.12:03.0
11. JUNEK Ondřej1986Sokol Studenec14:00.6
Přihlášeno: 18 - Startovalo: 12 - Dokončilo: 12
 
Ženy a juniorky, ročník 1985 a staršíTrať 3000 m
1. VLČOVSKÁ Marta1976AC Pardubice12:16.8
2. KYNČLOVÁ Dagmar1972ČKS SKI Jilemnice13:28.5
3. NÝVLTOVÁ Marcela1985Olfin Car-Vella Trutnov14:11.8
9. CERMANOVÁ Petra1977Sokol Studenec18:29.9
Přihlášeno: 14 - Startovalo: 12 - Dokončilo: 12
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
28. ročník veřejného závodu v přespolním běhu
MEMORIÁL MIRKA HÁKA
15.ročník Velké ceny východních Čech
13.září 2003
 
Muži a junioři, ročník 1964-1985Trať 6000 m
Poř.MMHJménoRoč.TJ/OddílČas
11KYNČL Stanislav1964Mediplast Jilemnice20:45.1
22DOBŠÍČEK Pavel1980SK Hronov20:54.2
33ADAMIČKO Radek1977AC Turnov21:11.4
1522HÁK Michal1975Sokol Studenec24:46.7
1931JUNEK Libor1982Sokol Studenec25:29.0
2139KUŘÍK Jan1966Orel Studenec27:04.9
Přihlášeno: 29 - Startovalo: 26 - Dokončilo: 26
 
Muži nad 40 let, ročník 1954-1963Trať 6000 m
17SIEGEL Josef1958Spartak Choceň22:26.3
28WASTL Miroslav1960AFK Chrudim22:43.7
312ČECHAL Jaroslav1961TS Letohrad23:22.6
Přihlášeno: 13 - Startovalo: 13 - Dokončilo: 13
 
Muži nad 50 let, ročník 1944-1953Trať 6000 m
123JAVŮREK Jiří1948Jiskra Horní Maršov24:56.2
232ŠÍR Václav1948TJ Spartak Rokytnice25:31.7
333KOBER Josef1950W-stav Vrchlabí25:40.0
Přihlášeno: 11 - Startovalo: 11 - Dokončilo: 11
 
Muži nad 60 let, ročník 1934-1943Trať 6000 m
127BIEMANN Götz1943SKI Harrachov25:10.0
238ŠTEINC Ludvík1941SC Control Vrchlabí27:00.4
352JELÍNEK Matěj1942Hradec Králové29:35.1
554JANDA Petr1937Studenec29:58.9
Přihlášeno: 5 - Startovalo: 5 - Dokončilo: 5
 
Muži nad 70 let, ročník 1933 a staršíTrať 6000 m
149BUCHAR Jan1933KVG Vrchlabí28:59.9
257SOUKUP Jiří1927Liga 100 Hradec Králové44:25.2
Přihlášeno: 2 - Startovalo: 2 - Dokončilo: 2

Putovní cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka získal David Bartoň, mladší žák.

Ve 36. ročníku Posvícenského koláče bylo přihlášeno 621, startovalo 486 a dokončilo 486 závodníků.

Závody proběhly bez úrazů a protestů.

Počasí: zataženo, mírné přeháňky, teplota 12 až 13°C.

Zveme Vás na 37. ročník Posvícenského koláče a 29. ročník Memoriálu Mirka Háka, který se bude konat 11. září 2004.

Jaroslav Čech, starosta jednoty; Jaromír Klouček, ředitel závodu

Sportovní klub Studenec

Novou fotbalovou sezónu zahájil SK Studenec s rekordním počtem mužstev v mistrovských soutěžích. V krajských a okresních soutěžích má nyní zapojena dvě družstva dospělých a pět družstev mládeže.

Pro áčko dospělých byl po loňské záchraně na poslední chvíli získán zkušený trenér Pavel Lipták a posílen kádr mužstva. Z Dolní Kalné přestoupil Martin Urban, z Martinic Vlastimil Metelka, na hostování přišli Marek Salátek z Kruhu, David Tuž a Milan Honců z Jilemnice, Roman Česánek a Lukáš Stránský z Vrchlabí. Naopak na hostování do Horní Branné byl uvolněn Jiří Ulvr, do HSK Benecko Marian Marek, do Zálesní Lhoty Jan Albrecht, Milan Dyntar, Josef Tichý a Jiří Tvrdý.

V přípravných zápasech mužstvo sice střílelo hodně branek, ale také spoustu branek inkasovalo. Po nevydařeném zápase v Jablonci se mužstvo trápilo především v koncovce, i když herní zlepšení bylo patrné. Doufejme, že vítězství nad Držkovem bude obratem i výsledkovým.

Jablonec nad Jizerou0:4
Sedmihorky1:1Salátek
Železný Brod0:0
Elitex B0:1
Horní Branná0:2
Držkov2:0Stránský 2

Béčko mělo velmi dobrý vstup do sezóny a první porážka přišla až v šestém kole v zápase, v němž hosté skórovali až v nastaveném čase. Diváky potěšili hráči především střeleckým koncertem proti sousedům z Horek.

Víchová B3:1Salátek 2, Albrecht
Stará Paka B2:2Exner, V.Vancl
Zálesní Lhota1:1R.Puš
Mříčná3:1V.Vancl 2, V.Juřík
Horka7:2Metelka 4, R.Puš, M.Puš, Brož
Nová Ves B1:4Zahradník

Dobrou perspektivu má omlazený tým dorostu, který podlehl po neproměněných šancích Turnovu, ale v dalších zápasech si střelecky chuť spravil.

Víchová4:1Kudrnáč a Hördler 2
Turnov1:4Kudrnáč
Benecko10:0Kudrnáč 3, Pavlata a O Tauchman 2, Pešek, Buchar, Stibor

Od žáků se očekávalo po odchodu 8 hráčů především získávání zkušeností, ale zatím neztratili ani bod a vedou tabulku své skupiny.

Košťálov6:3Kupec 3, Povr 2, Tauchman
Studenec B14:0Kupec 8, Povr 4, Havlíček, Hanzlík
Mříčná5:0Kupec 4, Šír
Rovensko2:0Kupec, Povr

Stejně úspěšně si vedou i minižáci, což je překvapením především u těch nejmenších, kde hrají i předškoláci (Kadlec).

Áčko
Košťálov7:0Bartoňová 4, Stránský, Pacholík, Juřík
Béčko
Sedmihorky1:0Bartoňová
Košťálov2:1Čivrný 2

Orel Studenec

Žákyně získaly titul okresních přebornic a v nové sezóně budou hrát krajský přebor

V posledním zpravodaji jsem nestihl uvést nic z průběhu soutěže našich nejmladších volejbalistek – družstva žákyň, přestože právě toto družstvo nám udělalo v uplynulé sezóně největší radost. Mladé hráčky sváděly celou sezónu souboj o první příčku s družstvem Mnichova Hradiště. Na předposledním turnaji právě v Mnichově Hradišti stáhla naše děvčata tříbodový náskok domácích na rozdíl jediného bodu a o všem se rozhodovalo na posledním turnaji soutěže u nás ve Studenci. Zde předvedly naše žákyně skvělý výkon a zaslouženě mohly oslavovat titul okresních přebornic. Jelikož pro novou sezónu zůstává kompletní sestava minulé sezóny, přihlásili jsme děvčata do krajského přeboru, kde budou hrát v konkurenci 15 družstev.

FOTOGRAFIE - Orel STUDENEC – žákyně – přeborník okresu Semily 2002/2003

Vpředu zleva: Brožová Saša, Kupcová Karolína, Pešková Veronika, Hájková Aneta

Vzadu zleva: Tauchmanová Jana (trenérka), Nosková Lenka, Kuříková Tereza, Šikolová Mirka, Hylmarová Anna, Šikolová Lenka (trenérka)

Volejbalového turnaje smíšených družstev se zúčastnilo rekordních 19 družstev!!!

V sobotu 30. 8. se konal již 8. ročník turnaje smíšených družstev, kterého se zúčastnilo rekordních 19 družstev. Ještě před zahájením jsme se obávali, jaké bude počasí. Nakonec vše dobře dopadlo a turnaj měl skvělou úroveň. Celé startovní pole bylo letos velmi vyrovnané a zvítězit mohl prakticky kdokoliv. Hrálo se ve čtyřech skupinách, z nichž postupovaly 2 nejlepší týmy do vyřazovacích bojů. Finále se dohrávalo jako vždy téměř za tmy a vítěz celého turnaje byl nakonec překvapivý. Vítězem se stalo družstvo Figury, které především zkušenostmi a velkou bojovností strhlo vítězství na svou stranu. A zde jsou výsledky:

Čtvrtfinále
Orel – Rudník 2:0O 3. místo
Kruhovkaband – Figury 0:2Orel – Žraloci 1:2
Žraloci – SK Rovnáčov 2:1
Rodos – Babice 2:0
SemifináleFinále
Orel – Figury 0:2Figury – Rodos 2:0
Žraloci – Rodos 0:2

Pořadí:

 1. Figury (Mečířová Monika, Šimková Markéta, Urbanová Lída, Jebavý Pepa ml., Mečíř Pavel, Mečíř Petr, Šimek Olda)
 2. Rodos Vrchlabí
 3. Žraloci (ze studeneckých Horáčková Klára, Albrecht Jan ml.)
 4. Orel (Šikolová Lenka, Šikolová Mirka, Tauchmanová Jana, Chrtek Michal, Mečíř Petr ml., Tauchman Fanda ml., Tauchman Vítek)
 5. Kruhovkaband (Horáčková Eva, Horáčková Jana, Hák Vilda ml., Kuřík Pavel, Kuřík Petr, Kuřík Víťa, Vancl Jan)
 6. Babice
 7. Rudník
 8. SK Rovnáčov (ze studeneckých Boura Luděk, Nedomlel Jiří, Nedomlel Martin, Nedomlel Roman, Povr Jiří, Tomáš Karel)
 9. Pension Adolf Špindlerův Mlýn
 10. Libáň
 11. Arny Team Vrchlabí
 12. Karool Team Jilemnice
 13. Poniklá „A“
 14. TJ Lánov
 15. Nissan (ze studeneckých Junek Libor, Junek Vladimír)
 16. Inkousti Semily
 17. Libchavy
 18. Háci (ze studeneckých Háková Alice, Hák Jaroslav, Hák Luděk, Hák Michal)
 19. Poniklá „B“

Ženy budou v nové sezóně hrát I. třídu

Přípravu na novou sezónu zahájily již také ženy. V nové sezóně nastoupí v I. krajské třídě. Místo ve vyšší soutěži nám přenechaly ženy Jičína, které budou i v příští sezóně hrát II. třídu. Od začátku září trénujeme třikrát týdně. Sezóna bude náročná, protože v soutěži startuje 10 družstev a s každým z nich hrajeme dvakrát. Již nyní zveme fanoušky na první mistrovské utkání, v němž přivítáme v sobotu 11. 10. družstvo Malšovic.

V sestavě našich žen se na podzim představí:

Nahrávačky Mečířová Jarča, Tauchmanová Jana

Blokařky Horáčková Jana, Pašková Andrea, Pešková Veronika, Urbanová Lída

Smečařky Horáčková Eva, Horáčková Klára, Jakubcová Blanka, Šimková Markéta

Univerzálky Hamplová Lucka, Šikolová Lenka

Volejbalový program

sobota 11. 10.9:00žákyně1. mistrovský turnaj v Hradci Králové
sobota 11. 10.10:00ženyOrel Studenec – TJ Sokol Malšovice
sobota 18. 10.10:00ženySokol Staré Město - Orel Studenec
sobota 25. 10.10:00ženyOrel Studenec – TJ Sokol Jilemnice
sobota 1. 11.9:00žákyně2. mistrovský turnaj v Kostelci n. O.
sobota 1.11.10:00ženyTJ Červený Kostelec - Orel Studenec
sobota 8. 11.10:00ženyStart Náchod - Orel Studenec
sobota 15. 11.10:00ženyOrel Studenec – SK Záměl
sobota 22. 11.10:00ženyLokomotiva Trutnov - Orel Studenec
sobota 29. 11.9:00žákyně3. mistrovský turnaj
sobota 29. 11.10:00ženyOrel Studenec – VK Hronov
sobota 6. 12.10:00ženyBaník Žacléř - Orel Studenec
sobota 13. 12.9:00žákyně4. mistrovský turnaj

Kdo „bezúčelně“ popravil sv. Josefa?

Před několika málo týdny někdo vědomě, úmyslně a naprosto promyšleně useknul hlavu soše sv. Josefa. Je to politováníhodný čin, který by neměl zůstat bez povšimnutí. O komentář jsem poprosil odborníka.

Dílo vandala, který pomocí dláta usekl hlavu soše sv. Josefa s Jezulátkem, zaráží naši mysl svou bezúčelností. Bezúčelnost pro vnějšího pozorovatele však neznamená, že by čin sám nebyl nijak motivovaný. Spíše jeho motivace je pro normálního člověka špatně pochopitelná. Zkusme si tedy představit několik variant, jak mohlo vypadat úchylné myšlení pachatele. Na celém činu je totiž nejpozoruhodnější, že pachatel byl zřejmě připraven, alespoň v tom smyslu, že si musel donést dláto a kladivo. Jinými slovy, pokud čirou náhodou nešel okolo s těmito nástroji, tak se nemohl řídit čirou impulsivní pohnutkou. Déle trvající příprava znamená, že zmíněnou sochu znal, že okolo ní chodil, že pro něj byla něčím významná, že pro něj osobně něco znamenala. Tedy již z faktu, že pachatel tuto sochu takto připraveně atakoval, znamená, že tato socha pro něj subjektivně znamená více než pro většinu z nás, kteří okolo ní chodíme vcelku bez povšimnutí. Proč ale by si někdo vyřizoval účty se sochou? Co z toho může mít?

Tento fakt, že socha byla pro něho něčím osobně významná, však neříká, čím pro něj byla významná. Těch vnitřních, „bláznivých“ důvodů mohou být stovky. Může to být nějaký velmi starý důvod - socha je spjata s bolestivou událostí v minulosti a každý pohled na ni tuto událost necitlivě připomene. Může to být paranoidní pohnutka, kdy dotyčný v záchvatu stihomamu má pocit, že očima té sochy ho někdo sleduje.

Ale ještě jeden aspekt je na celém činu zajímavý a to fakt, že dotyčný si z místa činu odseknutou hlavu neodnesl. Většina běžných vandalů a vrahů si rádo z místa činu odnese nějakou trofej, jako důkaz a památku na „hrdinský“ čin. Zde tomu tak nebylo. Jako by pachatel se uspokojil tím, že jeho agrese vůči soše byla dokonána a v tom okamžiku o celou sochu ztratil zájem. Toto nasvědčuje i tomu, že pachatel může být ovládán silnými, opojnými fantaziemi, které jej naprosto ovládají. Jakmile taková se taková fantazie ukojí, tak zmizí, jako by nikdy neexistovala, ale za nějaký čas se začne objevovat v modifikované podobě. Například existují sexuální úchylky, kde se dotyční uspokojují osaháváním soch, které nahrazují reálné ženy. Stejně tak i agrese vůči soše může být náhradním objektem agrese. Například agrese vůči vlastnímu žijícímu nebo již mrtvému otci, se může zástupně manifestovat agresí vůči soše. Jakoby když nemohu zabít otce, tak "zabiji" sochu. Takový zástupný motiv je běžný u sériových vrahů, proč by tedy nemohl existovat u vandalů soch.

Existují i jiné možnosti, které však považuji za méně věrohodné. Mohlo se jednat o antiklerikální agresi, například jakou bylo zboření mariánského sloupu na Staroměstském náměstí roku 1918. Ale proti této variantě hovoří pečlivé odseknutí hlavy, antiklerikální agrese by se pravděpodobněji spokojila s prostým povalením sochy, které je více destruktivní. Pečlivé odseknutí hlavy, které zachová nejen hlavu, ale i tělo sv. Josefa a zcela bez povšimnutí nechala Jezulátko, svědčí o ambivalentním a rozporuplném vztahu vůči této soše či tomu dospělému člověku, kterého tato socha v jeho mysli zastupuje. I když jsem nebyl na místě činu, jehož podrobné prozkoumání je nutné k pochopení deviantní mysli pachatele, domnívám se, že pachatelem byl někdo, kdo Studenec dobře zná, někdo kdo pravděpodobně čte i tyto řádky. Pokud se jednalo o jedince motivovaného extrémním vzrušením z činu, tak je ještě pravděpodobnější, že bude mít nutkání se na to místo vracet a z povzdálí ji sledovat. Možná už někdy v minulosti měl slovně agresivní útoky vůči té soše, popřípadě se na ni dlouze díval, kolem ní obcházel či na ni sahal. Z uvedeného je tedy nejpravděpodobnější, že se jednalo o jakousi symbolickou popravu sv. Josefa.

Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

FOTOGRAFIE - Hlava sochy svatého Josefa
Studenecký zpravodaj 4/2003. Vydává Obecní úřad Studenec. Uzávěrka tohoto čísla: 15. září 2003. Uzávěrky dalších čísel: 27. října a 27. listopadu 2003. Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.