STUDENECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4/2002

Vydává Obec Studenec

Z OBSAHU

Slovo úvodem Sokol Studenec
Studenečtí dobrovolní hasiči v záplavové oblasti Sportovní Klub Studenec
To co mi připadalo jako špatný sen. Orientační běh
Výlet se školkou Orel
Zprávy Obecního úřadu Školní sportovní klub
Čipové karty v autobusech Tenisový klub Studenec
Zkoušky sirén

Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice

Sběr nebezpečného odpadu Opravy historických památek
Zápis z veřejného jednání zast. obce ze dne 5. 8. 2002 Studenecká knihovna
Usnesení č. 23/02 ze zasedání ZO ze dne 5. 8. 2002 Nové chodníky
Zápis z veřejného jednání zast. obce ze dne 2. 9. 2002 Výstava lhoteckého rodáka
Usnesení č. 24/02 ze zasedání ZO ze dne 2. 9. 2002 Tráva pro a proti (Ruda Kakrda)
Studenecké konto Povodně – 161925872/0600 Výtěžek sbírky na povodně
Zprávy Základní školy SOUSED ROKU 2002


Slovo úvodem

Často se se v historii tvrdilo, že nejhorší katastrofou pro zemi či národ je spojení dvou katastrof, například přírodní a lidské. Je otázkou diskuse, zda tato situace postihla právě nás. Tou přírodní katastrofou jsou rozhodně letošní povodně, kterým je také část tohoto vydání Studeneckého zpravodaje věnována. Tou druhou může být třeba nová vláda, která zkouší všemi způsoby jak zaplátovat děravý státní rozpočet z kapes daňových poplatníků (jejich daňové zatížení včetně plateb zdravotního a sociálního již teď patří k nejvyšším v Evropě) a zaplatit stále rostoucí armádu více či méně zbytečných, někdy neschopných a jindy všeho schopných úředníků.

Na druhé straně je pochopitelné, že čím více bude stát roztahovat sociální síť, tím více i český občan, odkojený socialismem pod heslem kdo nekrade, okradá rodinu, bude tuto sociální síť zneužívat. Na jedné straně se mu nelze divit, na druhé straně je to jen otázkou svědomí daného občana. A tak student klidně dostuduje Pedagogickou fakultu plně hrazenou státem a nejen, že od samého začátku nepočítá s tím, že do školství nastoupí, ještě se ochotně před nástupem do již zajištěného zaměstnání nechá registrovat jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce a nějaký ten měsíc "je na podpoře". A tak občan se spoustou vedlejších příjmů, které pochopitelně nepřiznává, běhá pro dávky sociální podpory, a tak …….

Povodně změní krajinu, ale nikoliv člověka, tím spíše českého.

PaedDr.Petr Junek

 


Studenečtí dobrovolní hasiči v záplavové oblasti

Během posledních 14 dnů v srpnu se studenečtí dobrovolní hasiči vydali na pomoc do záplavových oblastí. První výjezd uskutečnili ve dnech 21.-22.8., druhý pak 27.-28.8. Financovala je obec, výjezdy vzešly z popudu dvou jejich účastníků a na každý z nich vyjela skupina 8 lidí. Následující článek je výsledkem rozmluvy s nimi.

Dá se říci, že se domluvili tak nějak sami. Byla zhruba vytipována oblast Mělnicka a tamější krizový štáb poskytl kontakt na konkrétní obec. Tou byl Hořín, vesnice rozlohou připomínající Zálesní Lhotu, a několik s ní sepjatých osad v okolí – Vrbno, Zelčín atd. Byli jedni z prvních, kdo z našeho okresu vyráželi.

Dohodli se na termínu výjezdu a připravili se na cestu. Když ve středu 21.8. dopoledne dorazili na místo, ukázalo se, že místo přístupové cesty do vesnice je jezero. Jeden z nich zkoušel, jestli by se dalo projet, ale po několika krocích si nabral do holínek tak, že musela být zvolena desetikilometrová objížďka.

Celá vesnice byla od úterý do neděle pod vodou, které všude stály 2 až 3m, v nejnižších místech až 7 m. Převažující domky typu chalup nebyly v době velké vody vůbec vidět, patrové domy měly teď čáru bahna ve výšce 3 okna v prvním patře, všude na střechách bahnité linky, jak voda pomaličku klesala. Ještě v neděli se zde jezdilo na loďkách. Spousta domů označených barvou a nápisem zákaz vstupu - demolice. Procházející statici prohlašovali, že co spadlo, spadlo, něco se bude muset strhnout a zbytek se uvidí na jaře, až roztaje zem. Zpod základů ještě stojících domů vytéká voda, v okolních polích stojí i 2 ha veliká jezera, v jejichž úrovni je i podzemní voda, takže se mnohé vyčerpané lokality opět plní vodou. Našim hasičům bylo doporučeno, aby si pro mytí domů nejprve vyčistili studnu. Vyčerpali ji tedy až na dno, vytáhli hadice a během ľ minuty byla 4,5metru hluboká studne tak plná, že voda šla přes obrubu.

Navíc zde dochází k paradoxní situaci – panuje tady veliký strach z požárů. Většina domácností totiž chovala králíky, drůbež i dobytek, takže půdy jsou plné mokrého sena a slámy, v kterých se teplota pohybuje na kritické hranici biologického samovznícení.

Celá krajina je pokrytá vrstvou bahna, na stromech do 2 metrů vysoko. Na rovině se masa vody rozlila do šířky, kterou si neumí představit nikdo, kdo to neviděl.

Skupina osmi lidí se po příjezdu ohlásila a začala s vyklízením domů. Pracovali i v Zelčíně, což je osada čítající asi 7 čísel a kravín. Tady nejenže ještě nikdo s pomocí nebyl, ale nenašli tu ještě ani všechny obyvatele. Jeden z nich odjel na lodičce a od té doby ho nikdo neviděl. Nalezli ho až další týden.

Zaplavené domy bylo potřeba úplně vystěhovat, vymýt hadicemi (místy bylo v domech až 10cm bahna) a vystříkat vapkou roztokem Sava. Kdo s ním někdy pracoval, ví, co za chvíli tento roztok udělá s dýchacími cestami a vším použitým ošacením. (Spotřeba Sava je tady obrovská).

Veškeré vybavení domů se rozbíjelo krumpáči nebo vynášelo vcelku ven. Všechno bylo nasáklé bahnem a k nepotřebě. Lidem bylo oznámeno, že přijde zhruba metr vody, takže nic nevystěhovávali, jen případně přesunuli zařízení do prvního patra. Zachránili doklady a to, co měli na sobě. Před každým domem se vršila hromada tak na jedno nákladní auto a půl. Vše se sváželo na obrovskou skládku v polích, kde pracovaly buldozery. Hrnuly celá auta, ledničky, nábytek, televize, hadry…. Nikdo neví, kam to všechno přijde a co s tím dál. Ve vesnici samotné panuje bezvládí. Nikdo například neví, kdo bude platit potřebný benzín a z čeho. Česká televize nedávno odvysílala krátkou reportáž právě z Hořína, kde si jeden z místních stěžoval na to, že se o ně starostka a zastupitelstvo nestará. Podle slov jednoho z účastníků výjezdu je však celkem nesmysl starat se o ostatní, dojednávat a vyřizovat, když vám voda sebrala úplně všechno, nemáte kde spát a padáte fyzickou i psychickou únavou.

Po náročném dni vyčerpávala studenecká skupina celou noc a další den do 17 hodin vodu ze zahrad, kde stály domy. Až potom bylo vidět, co všechno bylo pod hladinou. Po vesnici jezdila kafilérka a sbírala mrtvá zvířata. V jakém stavu byly mršiny asi není třeba popisovat. Všude panoval typický zápach tlejícího bahna, které bylo doslova všude. Čerpadla obhospodařovala skupinka 4 lidí, zbylí pomáhali po vesnici, jak je kdo potřeboval.

Při druhém výjezdu se celé dva dny vyčerpávalo jezero stojící v polích nad vesnicí. Kvůli tomu se sem vezly 4 stroje. Spolu s nimi zde čerpalo 6 dalších a cisterna. U čerpadel se opět pohybovali 4 lidé a ostatní pomáhali vyklízet nebo otloukali omítky domů.

V oblasti nebyl proud (při druhém výjezdu něco málo nahrubo zprovozněného), netekla voda, nebylo kde spát. Místní obyvatelé a dobrovolníci pomáhající zde dlouhodoběji byli kolem 6.hod naloženi do autobusů a odvezeni do prozatímních ubytoven, přijížděli zase ráno. Naši hasiči zůstávali na místě vždy přes noc a je snad jasné, že o spánku se v řevu čerpadel nedá moc mluvit. V současné době se k všeobecné svízelné situaci přidávají ještě mraky komárů.

Není také kde vařit, takže se všichni stravují ve škole a školce, které byly také zaplaveny a mají oklepány omítky zhruba do 180cm výšky, ale už se je podařilo provizorně zprovoznit a přeměnit na kuchyň a jídelnu. Ohřívají se nejčastěji konzervy, později to už vypadalo i na opravdové vaření. Potraviny vozí kamiony s humanitární pomocí stejně jako balenou vodu, která jediná se dá pít. Před každým jídlem se všichni myjí v roztoku Sava.

V oblasti pracují zdravotníci (každá sebemenší oděrka se musí okamžitě vydezinfikovat a ošetřit, odebírá se krev a očkuje se proti žloutence), dobrovolní i profesionální hasiči, armáda a dobrovolníci. Místní se nejvíce obávají konce prázdnin, protože největší část z posledně jmenovaných tvoří právě středo a vysokoškoláci. Oblasti jsou na pomoci zcela závislé.

Z každého výjezdu se vrací totálně špinavá, ospalá a unavená skupina lidí. Poslední fáze práce jim nastává právě po příjezdu domů. Je třeba všechno použité ošacení vyprat (pro představu se po prvním výjezdu pralo 13 praček a po druhém 10), vystříkat vapkou obutí a důkladně omýt auto a stroje. Práce na další den. Nikdo si ale nestěžuje. Zažili svoje.

"Kdo to neviděl….je to šílený." "To v televizi je cenzura." "Střechy posunutý ze zdí, urvaný rohy baráků, na keřích chuchvalce trávy, dráty prohnuté pod trámy, bahno a smrad…" "Nikdo nemá nic." "Začínat znova od ničeho."

-jir

 

Hořín. Obec ležící pod Mělníkem na soutoku řek Labe a Vltavy se v historických pramenech připomíná již v r.1319. Spolu s místními částmi Brozánky, Vrbno a Zelčín má 725 obyvatel. Ve Vrbně je románský kostel Povýšní sv.Kříže z r.1241. Dominantou obce je zámek z poloviny 18.století patřící rodu Lobkowiczů. Spádově je obec kompletně orientována k Mělníku.


To co mi připadalo jako špatný sen.

Bylo 12. 8. večer a doma jsme se koukali na zprávy. Bylo mi divně od žaludku a chtělo se mi brečet! Hlásili, že v jižních Čechách jsou záplavy! Voda vyhnala lidi z domů a bořila vše, co jí do cesty přišlo.

U nás v Letech byl vyhlášen "3. stupeň povodňové aktivity", Matěj i Eliška se jen smáli a bylo jim jedno, že voda stoupá po celé republice, zatím Morava nebyla zasažená.

Večer jsem šla za mamkou a řekla: "Mami, já se bojím! Slibuješ, že mě v noci neprobudíš, abychom jsme se evakuovali?!"

"Slibuji!", odpověděla.

Ráno jsem se probudila, když houkaly sirény. To se už Eliška bála! Taťka řekl, ať si raději sbalíme batůžky. Klepala jsem se. Mamka chtěla jít ještě do práce, ale taťka jí řekl, ať nikam nechodí! Na postel jsme si dávali svetry a teplé oblečení. Mamka se šla s Dollynou podívat na rozzuřenou řeku. Když celá nesvá přišla, tak řekla, čeho jsem se nejvíc bála!!! Řekla: "Stojí tam starosta a s někým telefonuje, že se bude celá ulice v CHALOUPKÁCH evakuovat!!!"

Neumíte si představit ten děsný pocit! Bála jsem se a cítila bezmoc. Batůžky jsme měli sbalené a taťka zavolal na Petřiny, jestli můžeme přijet. Všechny věci jsme házely na palandu, učení, papíry, doklad ..., vše jsme rovnali na stůl. Strejda Pavel z Radotína nám přijel na pomoc rovnat a vynosit věci dole ze stavby nahoru. On poslal své kluky na trénink a potom si dělal starosti. Radotín byl pod vodou, ale strejda naštěstí bydlí ve 4. patře.

Pak jsme jeli s mamkou do Dobřichovic do krámu. Uklidili jsme tam a šli vzít dláta z dílny. A zase zpět do Letů pomáhat pytlovat písek. Tolik zoufalých lidí bylo okolo mě. Zoufalá jsem byla i já, když jsem viděla tu dravou Berounku. Ta pohroma co se na nás řítila, nešla zastavit!!!! Nikdy jsem nevěřila, že něco takového přijde!

Někdo, asi starosta, hlásil: "Co nejrychleji se musíte evakuovat!" Ještě jsem zapomněla, že přijel hovnocuc a vycucnul nás.

Vzala jsem si na klín v akvárku svého křečka Herberta a vyjeli jsme. K babičce do Vršovic jsme nemohli. Vltava se rozlévala po okraji a také byla neobyčejně obrovská a hlavně mosty byly uzavřeny – no, jen nějaké, ale ten, po kterém bychom se dostali k babičce, byl zavřen.

Na Petřinách jsme se koukali na zprávy a děsili jsme se! Vltava rychle stoupala a stovky osob a rodin bylo v noci evakuováno. Nemohla jsem vůbec spát.

Co teď bude s našim domkem – honilo se mi v hlavě.

Mamce volali kamarádi, že se Berounka rozlévá a už zaplavila celou naši ulici!!!

Ráno jsem se probudila v Adélčině posteli. Mamka a taťka k nám přišli a řekli, že v Letech byl večer Pavel a že máme vodu až někam ke stropu – podle toho, co viděl od obchodu.

Nevěřila jsem vlastním uším" Všechno je v p...!!! Učení ... prostě VŠE!!! Pak pomalu začala voda opadávat.

Rodiče a strejda i s Matějem jeli do Letů – voda prý už odpadla. A Irča do Vršovic, vezla oblečení pro děti. S Elkou jsme si hrály a čekaly na tetu a pak s tetou na rodiče.

Ve čtvrtek 15. 8. jsme jely s Eliškou do VRŠOVIC. S babičkou se staráme o naše malé zlobílky a večer posloucháme zprávy a spolu brečíme! Dědeček je chudák sám na chalupě a my mu voláme. Je strašné, co voda přinesla a odnesla!!!!!!

V Karlíně je to nejhorší!!! Markéta Josková tam bydlela, měli nově vybavený byt – teď nemají NIC!!! Boří se domy, lidé pláčou a my s babičkou také. Mamka a taťka vyklízejí. Strejda a teta pomáhají, nebo jsou v Dlouhé. Mají tam naplavena hovínka. Nejhorší je, že všude – totálně všude je blátíčko. Z bláta je infekcí postiženo 6 lidí. Mají boláky.

V PÁTEK voda opadávala a ukázala tu hrůzu co po ní zůstala. Tiché záběry z postižených měst trhají duši. Žádní ptáci nezpívají, lidé nemluví a nedělají ruch, auta nejezdí. Zlaté pištění Adély a řvaní dětí!

Baráky se nadále boří a na pomoc jezdí zkušení lidé z celého světa. Státy posílají peníze i materiál. Těch chudáků lidí, co přišlo o střechu nad hlavou je spousta.

Dnes je 20. 8. 2002 – úterý a prababička byla na operaci, snad to dopadlo dobře. Včera jsme si vsadili sportku – snad Bůh dá a vyhrajeme.

Zítra asi odjede Martin, Adélka, Zuzanka a Eliška a my musíme s babičkou uklidit a ve čtvrtek pro mne a babičku přijede dědeček a pojedeme na chalupu! Pak musí babča s Martínkem na operaci a asi za 3 dny přifrčí!

Chudinka babička je utahaná! Děti si teď hrály na balkóně a nechaly tam pěkný bordýlek!!!

Prázdniny budou prodlouženy. Tyto záplavy si vyžádaly přibližně 14 OBĚTÍ!!!! Strašné, 14 nevinných lidí.

Statici odkázali skoro každý 10. dům, který překontrolovali, ke zbourání. Lidé nemají nic. V Praze se teď uklízí a odváží.

Někdy ve středu unikl v Neratovicích chlór. Lidem nikdo nic neřekl! Vidíme, jak jsou ti lidé neschopní!!! Proč jsou vůbec povoláni do takového úřadu?! Jen aby se mohli vyvalovat a brát peníze z poctivě a těžce vydělaných peněz mých rodičů a ostatních poctivých lidí.

Když natekla voda i do pražské zoo, tak 3 lachtani vyplavali pryč. Lachtanici Myšku chytili nedaleko. Další samice se objevila v nějakém městě a samec Gaston plaval pořád po proudu dál. Záchranáři se ho snažili chytit, ale nepovedlo se! Vplouval do Německa a němečtí záchranáři se vydali na pomoc. Gaston byl každým metrem, co uplaval, slavnější! Nakonec se ho podařilo chytit. Ale bohužel byl slavný Gaston natolik vyčerpán, že zemřel!

Snad se budeme moci co nejdříve vrátit domů, ne že bych chtěla od babičky a dědy pryč, ale dlouho je otravovat nemohu!!!

Dnes je NEDĚLE 25. 8. 2002 a babička uklízí. Včera odjely děti a my zítra pojedeme na chalupu, děda pro nás přijede. Prázdniny máme v Dobřichovicích zatím prodloužené o týden. Když děti odjely, tak jsme si s babičkou sedly. Pár minut jsme byly šťastné. Nohy nahoře a pusu dokořán. Jenže za chvíli nám to připadalo divné, takové ticho a klid!

Martin má odloženou operaci, protože kašle a babička tedy s Martinem na operaci nepůjde. Martin půjde asi až ve středu 28. 8. a teta a strejda to zařídili jinak. Tak odjedeme do Studence.

23. 8. babička poslouchala večer zprávy a ráno mi řekla, že zase v Neratovicích unikla další várka chlóru. Sjížděli se hasiči a nikoho nepustili do zóny, kde byla ta nebezpečná látka. Hrozilo, že se látka dostane do vody a ohrozí všechny lidi ve směru na Prahu. Nakonec to hasiči zvládli a vzali to pod kontrolu - M O Ž N Á.

V Karlíně už bourají domy a lidé se hroutí a přiklánějí se k cigaretám a alkoholu. Jenže, doktoři radí, ať raději si jdou na zmrzlinu nebo džus! Je to logické!

Někteří lidé překvapují: v záběrech ze zpráv, např. jedna stará paní se snažila umýt lovecký salám, který si koupila. Prý, že za něj zaplatila a nebude ho vyhazovat. Nebo bych nejraději zmlátila lidi, kteří prodávají lidem jídlo, které bylo pod vodou a oni ho jen umyjí a prodávají. PARCHANTI!!!

Mamka a taťka nám každý večer volají. Oznámili nám, že domek se už jen vysouší a že od příštího týdne tam budou bydlet, protože musí topit 24 hodin denně. Když bude teplo, tak budou spát v otevřené stavbě.

Prababičce je dobře, ale že to byla prý neskutečná bolest!!! Strašně mi jí bylo líto!!!

Metro je vyplavené a záběry jsou děsné. Té naplavené špíny! Hnije to tam a musí tam být pěkný smrad! Metro bude jezdit nejdříve ke konci roku.

Včera jsme se odreagovali. Udělali jsme si s dětmi karneval. Martin šel za medvěda, Adélka byla krásná víla (no, spíš vypadala jako Mařena z vesnice, ale musím uznat, že jí to SLUŠELO), Zuzanka byla princezna (jak jinak) s korunkou, kterou jsem vlastnoručně vytvořila a Eliška byla kouzelnice, plášt jsem také navrhla a ušila (zavíracími špendlíky), no, musím uznat, že se mi povedl. Všem to slušelo!!! Také budou fotky.

Zapomněla jsem podotknout, že mrňata dělala sama chlebíčky a já a babička jsme mastily karty. Jako vždy vzala balík a vyhrála! Ale vždyť to je jen hra a zábava! Martin tancoval s holkama a já fandila. Adélka pak brečela. Nechtěla říct proč, ale nakonec z ní vypadlo, že chce namalovat ruce. Umíte si představit vílu, která má tetování na rukách? Hahaha! Ale babička jí naštěstí ruce nenamalovala!

Teď hlásili, že loď, která byla vyplavena na silnici bude nejspíš do večera rozřezána. Nějaký pán volal do rádia, ať tu loď jenom odtáhnou. Může potom připomínat povodně největší a nejškodlivější v EVROPĚ – roku 2002. Nebo z ní může být lodní restaurace nebo muzeum. To se mi fakt zdá jako SUPR nápad!!! J

Já teď jen doufám, aby nám náš starý a útulný baráček nespadl, i když jsme jinak skoro o všechno ostatní přišli. A také věřím, že ta naše nedokončená stavba vydrží a v klidu bez povodní dostavíme!!!!

PITOMÉ záplavy 2002!
Toto jsem dopsala ve Vršovicích 25. 8. 2002.
Vaše Šárka Konečná J L v Chaloupkách, Lety
13 let, školačka


Výlet se školkou

 

/: Pojedeme na výlet, na oběd budeme zpět,

1) ach ouvej
2) ach jo :/

/: Poveze nás autobus, potom půjdem pěšky kus :/
/: Uvidíme zvířata, některá jsou chlupatá :/
/: A opičky u brány, rozdávají banány :/
/: Medvěd na nás vybafne a potom nás popadne :/
/: Medvědice peláší, medvíďata přenáší :/
/: Medvíďata utíkaj, protože se pokakaj :/
/: Žirafa nás vyhlíží a pak se k nám přiblíží :/
/: A na zebru v pyžamě, těšíme se náramně :/
/: K tomu ještě krokodýl, přeplave snad celý Nil :/
/: V paviloně bizonů, ještě nepůjdem domů :/
/: Stavíme se u pštrosa, tam si dáme do nosa :/
/: Vybalíme svačinky, vzpomenem na maminky :/
/: Tygr, tygr z Indie, koho potká sežere :/
/: Když se kobra plazila, tak do tygra vrazila :/
/: Když se potom probrala, vesele si zpívala :/
/: V jeskyni netopýři, ve tmě si nás prohlíží :/
/: A když nás slon pokropí, tak nás málem utopí :/
/: Zvířátka jsme viděli a všechny jsme poznali :/
/: Do školky se vracíme, na řízky se těšíme :/

   

Touto písničkou, kterou si děti složily, děkujeme OÚ za zajištění dopravy do ZOO – Dvůr Králové.

Děti a učitelky MŠ – Studenec

 


Zprávy Obecního úřadu


ČSAD Semily

Vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce září 2002 budou vybaveny všechny linkové autobusy ČSAD Semily, a.s. čtecím zařízením sloužícím k odbavování prostřednictvím čipových karet s příslušnými slevami, budou s platností od1. října 2002 zrušeny předplatné jízdenky. Cestujícím budou nabízeny čipové karty. Jediné průkazky, které zůstanou v platnosti jsou průkazky na prokázání věku dítěte (žluté průkazky).

Dosavadní odbavování za platbu v hotovosti zůstane samozřejmě v platnosti.

Ing. Jan Křiklán, ČSAD Semily, a.s.

 


Zkoušky sirén

Upozorňujeme občany, že každou první středu v měsíci budou ve 12.00 probíhat zkoušky požárních sirén v obcích.

 


Vážení spoluobčané a chalupáři

Sběr nebezpečného odpadu provede firma HAVEX z Vrchlabí

v sobotu 12.října 2002

Studenec:

Zálesní Lhota:

U lípy

8.00

na křižovatce

10.50

U pošty

8.30

u továrny

11.00

U sokolovny

9.00

u hospody

11.15

U samoobsluhy

9.30

u samoobsluhy

11.30

U Špice

10.00

u Kynčlů

11.45

U Trautenberka

10.30

u Svatých

12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně! Sběr je zdarma !!!

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 14. do 22. října 2002
Studenec: U lípy, U školy, v Kruhovce. Rovnáčov: u Chládků
Zálesní Lhota: u hřbitova

Pozor!!!
"NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU!!!"
Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!!!!

Věříme, že nám ochotně a zodpovědně pomůžete uklidit naši obec a uklizenou i udržet. Děkujeme.

místostarosta


Z Á P I S

z veřejného jednání zastupitelstva obce Studenec ze dne 5. 8. 2002,
které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec.
Zasedání začalo v 19 a skončilo ve 21.45 hodin.

Bylo přítomno 11 členů ZO a 16 občanů. Omluveni: ing.V. Urban, ing. P. Kuřík, F. Horáček a J. Hák

PROGRAM:

K bodu 1. – Zasedání ZO zahájil starosta p. Tauchman. Byla zvolena návrhová komise ve složení: ing.P. Jiran, I. Benešová, M. Nyklíčková – dále ověřovatelé: Z. Bartoňová, MUDr. Mühlová a zapisovatelka: L. Mečířová. Pan Krůfa navrhl doplnění dalšího bodu do programu (16.) – žádost SK Studenec o příspěvek obce na novou vodovodní přípojku – schváleno všemi 11 hlasy.

K bodu 2. – Nové ZO bude mít 15 členů – schváleno všemi 11 hlasy.

K bodu 3. – Pí. Z. Bartoňová seznámila členy ZO se zprávou auditora o hospodaření za rok 2001 – celkové hodnocení stavu účetnictví i hospodaření obce je příznivé a bez připomínek.

K bodu 4. – Rozpočtové změny – viz příloha č. 1 – schváleno všemi 11 hlasy.

K bodu 5. – ZO schválilo prodeje těchto pozemků:

K bodu 6. – ZO schválilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o zřízení věcného břemene s Texlenem na prodej pozemku před zdravotním střediskem – viz příloha č. 2.

K bodu 7. – změna ceny pozemku ppč. 319 k. ú. Zálesní Lhota z 25,- Kč na 20,- Kč/m2 – schváleno všemi 11 hlasy.

K bodu 8. – ZO schválilo všemi hlasy, že požádáme Pozemkový fond o následující pozemky:

K bodu 9. – Ke konci roku 2002 budou zrušeny okresní úřady, které v současné době zaměstnávají pracovníky mateřských školek. Zrušením okresu by tyto školky byly vyřazeny ze sítě škol – obec jako jejich zřizovatel musí tuto situaci řešit. S panem ředitelem Junkem bylo dohodnuto, že obě MŠ přejdou pod již existující právní subjekt (příspěv. organizaci) ZŠ Studenec. Tím pádem je nutno změnit zřizovací listinu ZŠ – MUDr. Mühlová seznámila členy ZO s upraveným zněním této listiny – viz příloha č. 3 – schváleno všemi 11 hlasy.

K bodu 10. – Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že smlouva s p. Jaroslavem Kočárkem ohledně vybudování kanalizace přes jeho pozemek (zřízení inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domků na sousedních pozemcích) tak jak byla navržena, nebude podepsána, protože zatím nedošlo k dohodě o výši bezplatného odběru vody z obecního vodovodu, pokud by v důsledku stavby došlo ke snížení vydatnosti jeho studny, která se na pozemku nachází. ZO pověřilo starostu a místostarostu obce dalším jednáním – odsouhlaseno všemi hlasy.

K bodu 11. – Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene – právo vedení, oprav a údržby kanalizace - pro manžely Procházkovy ze Zálesní Lhoty na ppč.125/l k. ú. Zál. Lhota - schváleno jednohlasně.

K bodu 12. – ZO schválilo všemi hlasy zřízení věcného břemene: vedení a přístupu v případě poruchy vodovodu na pozemku ppč. 2347 k. ú. Zálesní Lhota.

K bodu 13. – Dále ZO jednohlasně odsouhlasilo přípravu projektové dokumentace chodníku u Hákových a u prodejny O. Cermana podle studie, kterou zpracoval ing. Janda.

K bodu 14. – Zastupitelstvo projednalo přijetí daru – části cesty u bytovky č. 30 v Rovnáčově a její zařazení do plánu oprav cest – 8 hlasů pro, 2 hlasy proti, 1 se zdržel hlasování.

K bodu 15. – Sklon střechy 25 stupňů u přístřešku p. L. Brože ve Studenci – schváleno všemi hlasy.

K bodu 16. – SK Studenec požádal obec o příspěvek na zřízení vodovodní přípojky určené k zavlažování fotbalového hřiště ve Studenci. ZO odsouhlasilo jednohlasně přísp. Kč 10 tis.

K bodu 17. – Diskuse:

- p. Krůfa měl připomínku ohledně umístění popelnic na tříděný odpad – např. u řeznictví Nosek by se toto místo mohlo vyasfaltovat, stejně tak u Texlenu. Odpověď: u Nosků uvažujeme o jiném místě, stanoviště u Texlenu řeší projekt úpravy parkoviště.

- p. Nyklíčková – připomínka, že by se mohly přidat lampy veřejného osvětlení na spojce od Hákových na dolení silnici. P. Vancl odpověděl, že je plánovaná nová větev VO na cestě od Jaroslava Háka směrem k bytovce, takže se tím zlepší i osvětlení uvedené komunikace

- p. Jiří Tomáš – dotaz, kdy dojde v Zálesní Lhotě k rekonstrukci VO a posílení napětí?

Odpověď p. starosty: máme problémy se souhlasem obyvatel Zálesní Lhoty – někteří nechtějí podepsat obci, že na jejich pozemcích mohou být umístěny sloupy, ačkoliv VČE tento souhlas dali.

- p. Pavel Zajíc – připomínka k fotbalovému hřišti ve Studenci - je malé a nevyhovující.

Navrhl rozšíření této sportovní plochy směrem k silnici – odpověď: toto nemůže řešit obec, protože hřiště je majetkem Sokola a sousední pozemky také nejsou naše. Dále se ptal, jestli obec neuvažuje o prodloužení chodníku od kostela směrem k Bukovině –

odpověď: zatím se o tom nejednalo. Dále se dotazoval, zda by obec nemohla přispět na turisticko-informační tabule, které buduje pan M. Jezdinský, nebo sama nějaké zřídit.

Odpověď ing. Jirana: rada obce o tom již s panem Jezdinským jednala a přislíbila mu podporu.

- p. Zdeněk Tauchman se ptal, kdy bude chodník od Texlenu – odpověď: projekt je již zadán.

- starosta vysvětlil ZO, že podle zákona o obcích nájemní smlouvy na byty uzavírá rada obce a ne ZO, jak se mylně projednávalo na  minulém zasedání.

K bodu 18. – Usnesení – přiloženo na zvláštním listě – schváleno všemi 11 hlasy.

Starosta obce: František Tauchman
Místostarosta: Karel Vancl
Zapsala: Ludmila Mečířová
Ověřovatelé zápisu: Zdena Bartoňová , MUDr. Marie Mühlová
Studenec 9. 8. 2002

 


Usnesení č. 23/02 ze zasedání ZO Studenec konaného dne 5. 8. 2002

Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce schvaluje:

 • 4. Rozpočtovou změnu tak, jak byla předložena viz Příloha č. 1
 • 5. Prodeje pozemků:
   v k. ú. Studenec: ppč. 246/2 za 5,- Kč/m2 ing. Janě Štěpánkové část ppč. 442 za 5,- Kč/m2 , ppč. 426 za 35 Kč/m2 ing. Petru Kuříkovi část ppč. 1386/1 za 25,- Kč/ m2 Václavu Benešovi,
  v k. ú. Zálesní Lhota: ppč. 2487 za 5,- Kč/m2 RNDr. Romanu Jirsovi – podmínkou prodeje je předložení identifikace parcely z k. ú.
 • 6. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o smlouvě o zřízení věcného břemene na část parkoviště u Texlenu – viz Příloha č. 2
 • 7. Cenu ppč. 319 v k. ú. Zálesní Lhota 450m2 za 20,- Kč a zrušení ceny za tuto parcelu, z Usnesení č. 22/02 ze dne 6. 5. 2002
 • 8. Žádost o tyto pozemky z PF v k. ú. Studenec: ppč. 1465/7, 1465/9, 1487/1, 942/1, 942/3 a 479/2 v k. ú. Zálesní Lhota: ppč. 105 a 1335/1
 • 9. Změnu zakládací listiny Základní školy ve Studenci tak, jak byla předložena - Příloha č. 3
 • 11. Věcné břemeno pro Procházkovy ZL - Příloha č. 5
 • 12. Věcné břemeno pro majitele skupinového vodovodu v Zálesní Lhotě na ppč.2347 v k. ú. Zálesní Lhota
 • 13. Zadání projektové dokumentace pro výstavbu chodníku u Hákových a Cermanových
 • 14. Přijetí daru cesty u dvanáctibytovky a její opravu balenou drtí
 • 15. Sklon střechy 25° u přístřešku pana Brože
 • 16. Příspěvek 10.000,- Kč SK Studenec na zhotovení vodovodní přípojky
 • Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce neschvaluje:

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce stanovuje:

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  Skončeno: 21.45 hodin
  Zapsal František Tauchman, starosta
  Ověřovatelé zápisu: MUDr. M. Mühlová Z. Bartoňová


  Z Á P I S

  z veřejného jednání zastupitelstva obce Studenec ze dne 2. 9. 2002,
  které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec.
  Zasedání začalo v 18 a skončilo ve 20 hodin.
  Bylo přítomno 12 členů ZO a 5 občanů.

  Omluveni: J. Krůfa, A. Kuřík, J. Hák.

  PROGRAM:

  K bodu 1. – Jednání ZO zahájil pan starosta Tauchman. Byla zvolena návrhová komise ve složení: ing. Boura, ing. Kuřík, MUDr. Karásková – dále ověřovatelé: ing. Urban, I. Benešová a zapisovatelka: L. Mečířová. MUDr. Mühlová přečetla usnesení z minulého zasedání a jednohlasně byl schválen pořad jednání.

  K bodu 2. – ZO projednalo dodatečné vyřazení bodu 8 z Usnesení č. 22/02 o dalším pronájmu bytů na zdravotním středisku, protože o nájmech rozhoduje podle zákona rada obce – odsouhlaseno 10 hlasy, 2 členové se zdrželi hlasování.

  K bodu 3. – Zastupitelstvo schválilo všemi 12 hlasy sklon střechy 30 stupňů u garáže manželů Zdeňka a Hany Paulů na ppč. 608 k. ú. Studenec.

  K bodu 4. – Zadání změn č. 5 ÚPSÚ (územního plánu) Studenec a Zálesní Lhota bylo schváleno jednohlasně.

  K bodu 5. – Pan ředitel ZŠ Junek se vrátil k minulému jednání zastupitelstva, na kterém se projednávalo přiřazení školek k základní škole a vysvětlil, že nejprve musí dojít ke zrušení obou mateřských škol i jejich školních jídelen a odvolání ředitelek pí. Stránské a pí. Šormové ke 31. 12. 2002. Dalším krokem potom bude přiřazení školek a jídelen k Základní škole Studenec – schváleno všemi 12 hlasy.

  K bodu 6. – Zastupitelstvo vyhlašuje od září 2002 veřejnou sbírku pro oblasti postižené povodněmi v srpnu 2002. Informační letáky o této akci budou doručeny občanům prostřednictvím pošty. Pan starosta také seznámil členy ZO s dvěma výjezdy studeneckých hasičů do zaplavené obce Hořín u Mělníka – konání sbírky schváleno jednohlasně.

  K bodu 7. – ZO schválilo všemi 12 hlasy příspěvek obce Kč 100.000,- pro oblasti postižené povodněmi, který bude předán přednostně do obce Hořín buď přímo obecnímu úřadu nebo jednotlivým občanům podle návrhu jejich starostky.

  K bodu 8. – Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost manželů Lukešových ze Zálesní Lhoty o půjčku Kč 1.000.000,- na zakoupení areálu bývalé Tofy v Zálesní Lhotě, kam by chtěli přestěhovat pilu, protože u domu nemají nutné prostory. Ing. Jiran k tomu dodal, že bez předložení potřebných dokladů zastupitelstvo není schopno takto narychlo posoudit zajištění a návratnost této půjčky. ZO navrhlo Lukešovým, aby do týdne předložili radě obce potřebné doklady k posouzení.

  K bodu 9. – Diskuse – žádné diskusní příspěvky nebyly.

  K bodu 10. – Usnesení – přiloženo na zvláštním listě – schváleno všemi 12 hlasy.

  Starosta obce: František Tauchman
  Místostarosta: Karel Vancl
  Zapsala: Ludmila Mečířová
  Ověřovatelé zápisu: Irena Benešová, Ing. Václav Urban
  Studenec 6. 9. 2002

   


  Usnesení č. 24/02 ze zasedání ZO Studenec
  konaného dne 2. 9. 2002

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce schvaluje:

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce ukládá radě obce:

  Skončeno: 20 hodin
  Zapsal František Tauchman, Starosta
  Ověřovatelé zápisu: I. Benešová, ing. V. Urban


  Studenecké konto Povodně – 161925872/0600

  Vážení spoluobčané,

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání 2.září 2002 rozhodlo o konání veřejné sbírky za účelem zajištění finančních prostředků pro oblasti postižené povodněmi v srpnu roku 2002.

  Sbírka bude probíhat od 9.září 2002 do 30.června 2003.

  Přispět můžete platbou na účet POVODNĚ, číslo účtu 161925872/0600, který Obci Studenec velmi ochotně a bezplatně zřídila GE Capital Bank, a.s. v Jilemnici. Jeho vedení a položky budou bez poplatků.

  Děkujeme jim za ochotu a vstřícnost.

  Druhou možností je přnést peníze na Obecní úřad, kde budou Sběrací listiny (očíslované a potvrzené z krajského úřadu) a na ně se budou platby zapisovat (doklad bude vydán na požádání).

  Příspěvky si můžete odečíst ze základu pro daně z příjmu.

  Dvakrát byli hasiči ze Studence pomáhat v obci Hořín u Mělníka, která má čtyři části – Hořín, Vrbno, Zelčín a Brozánky. Hladina v těchto místech dosáhla výšky až 7 metrů, několik domů spadlo a několik jich muselo být odstraněno.

  Zastupitelstvo obce rozhodlo použít finanční prostředky přednostně do obce Hořín, okres Mělník, buď přímo obci nebo jednotlivým občanům na návrh starostky obce Hořín. O přidělení jednotlivých příspěvků rozhodne rada Obce Studenec. Převztetí a použití každého příspěvku bude prokázáno dokladem.

  Prosíme spoluobčany, aby projevili svou ochotu a snahu pomoci těm, kdo pomoc potřebují.

  OÚ Studenec


  Zprávy Základní školy

  Ve zprávách Základní školy Studenec se v tomto zpravodaji ještě vrátíme do doby, kterou mají školáci nejraději, a to na konec loňského školního roku.

  Již popáté proběhlo vyhodnocení dlouhodobých soutěží O nejlepšího sportovce a O nejaktivnějšího žáka. Ocenění pro tyto soutěže jsou zajišťovány ze sponzorských příspěvků a z rozpočtu Rady rodičovské veřejnosti. Původním záměrem při vzniku této soutěže bylo získat pro jednotlivé kategorie a konkrétní akce záštitu ze strany sponzorů a institucí v obci. Zatím se tento záměr nepodařilo realizovat. Přesto však děkujeme všem sponzorům, kteří v letošním roce přispěli nejen na tuto soutěž, ale i na závěrečný sportovní den.

   

  Výsledky:

  Nejaktivnější žák:

  1.stupeň:

  2.stupeň:

  1. Michal Kučera

  86

  1.Zdeňka Grofová

  205

  2. Eva Bartoňová

  85

  2. Jan Exner

  174

  3. Patrik Vérteši

  59

  3. Barbora Jechová

  157

  4. Jana Tauchmanová

  56

  4. Šárka Hamáčková

  155

  5. Karolína Grofová

  55

  5. Tomáš Jindra

  135

  6. Martin Klouček

  54

  6. Jan Synek

  121

  7. Andrea Čechová

  51

  7. Lenka Nosková

  110

  7. Lenka Jechová

  51

  7. Lucie Braunová

  51

  Nejlepší sportovec:

  1.stupeň:

  2.stupeň:

  1. Eva Bartoňová

  357

  1 Veronika Pešková

  386

  2. Martin Klouček

  330

  2. Alexandra Brožová

  216

  3. Jakub Šmíd

  266

  3. Filip Jezdinský

  208

  4. Jiří Povr

  229

  4. Karolína Kupcová

  201

  5. Martin Havlíček

  209

  5. Romana Synková

  180

  6. Jiří Šír

  196

  6. Adéla Klázarová

  176

  7. Lukáš Vancl

  191

  7. Tomáš Synek

  168

  7. Michal Kučera

  191

  8. Jan Buchar

  160

  9. Jakub Pacholík

  181

  9. Tomáš Klouček

  155

  9. Matěj Kuřík

  181

  9. Veronika Bachtíková

  155

   

  Školní rok 2001/2002 byl ukončen slavnostním rozloučením se žáky 9.ročníku, kterým přišli zamávat roztomilou besídkou ti nejmladší, tedy prvňáci. Z 23 žáků 9.ročníku 13 po prázdninách nastupuje do středních škol a 10 do středních odborných učilišť. Školní rok byl ukončen s 220 žáky, z nichž na 1.stupni prospělo 40 žáků se samými jedničkami a na 2.stupni 30 žáků s vyznamenáním. Po opravných zkouškách v srpnu postoupili do dalšího ročníku všichni žáci. Chování 6 žáků bylo hodnoceno jako uspokojivé, chování dalších 3 žáků jako neuspokojivé. Důvodem k zamyšlení je i počet zameškaných (ve všech případech rodiči omluvených) hodin, který dosahuje v průměru 45 hodin na žáka, na němž mají "lví podíl" žáci 9.ročníku se 120 hodinami na žáka (4 vyučovací týdny).

  Období prázdnin bylo obdobím klidu pouze pro žáky a pedagogy. Školní jídelna zajišťovala závodní stravování pro smluvní strávníky a sportovní soustředění ve studenecké sokolovně. Ředitelství školy čekal oproti předchozím prázdninám i další nesnadný úkol, a to zajistit úplný pedagogický sbor po odchodu 6 vyučujících (z toho 3 na mateřskou dovolenou, 2 do starobního důchodu a 1 v dlouhodobé pracovní neschopnosti). Byly využity všechny možnosti, od osobního jednání přes nabídku Úřadu práce až po inzerci v Deníku Pojizeří a Krkonošských novinách. Bylo tak vzájemně osloveno celkem více než 30 adeptů na uvolněná místa, většinou však bez požadované kvalifikace (opět trochu rozpor s tvrzením MŠMT o přebytku učitelů).

  Druhým administrativním úkolem ředitelství školy bylo ve spolupráci s Obcí Studenec vyřešit postavení organizačních složek obce (Mateřské školy a školní jídelny při MŠ ve Studenci a v Zálesní Lhotě). Vzhledem k ukončení činnosti okresních úřadů k 1.1.2003 ztrácejí tyto organizační složky svého zaměstnavatele a jediným řešením je přechod do právní subjektivity ve třech variantách:

  Po jednáních s Obcí Studenec a ředitelkami obou mateřských škol byla zvolena třetí varianta, kterou projednalo a schválilo zastupitelstvo obce na svých zasedáních v srpnu a v září.

  Tradiční prázdninovou náplní byly opravy a modernizace školní budovy. Ve všech třídách 1.stupně byly parkety pod tabulemi nahrazeny praktičtější dlažbou, pro žáky 1.ročníku byla nově vybavena šatna, byly provedeny nátěrové a malířské práce, ve školní kuchyni byla nainstalována nová nerezová smažící pánev a jídelny vybaveny novými jídelními podnosy. Žáci vyrovnávací třídy mohou od nového školního roku pracovat s nejmodernější výpočetní technikou se speciálními výukovými programy. Obdobné vybavení získala i školní družina. Veškeré realizované úpravy byly hrazeny z rozpočtu školy.

  Nový školní rok 2002/2003 byl zahájen s 223 žáky a zatím proti jiným školám nedochází k výraznému poklesu žáků. Tato situace je však také ovlivněna tím, že do studenecké školy docházejí žáci z dalších obcí, kteří dříve návštěvovali jiné základní školy (Horka, Nedaříž).

  Vedle základního vzdělávacího poslání školy nabízí studenecká škola všestranné zájmové využití volného času žáků v řadě zájmových kroužků:

  Ve spolupráci se ZUŠ Jilemnice probíhá výuka hry na klavír (Inge Prochásková, Jaroslava Faltová) a s SK Studenec kroužek orientačního běhu (Mgr.Martin Král). V rámci nepovinných předmětu si žáci mohou vybrat z nabídky zájmové tělesné výchovy a informatiky, k nepovinným předmětům patří i výuka náboženství. Pro žáky i širokou veřejnost je určena průběžně doplňovaná školní knihovna s výpůjční dobou pro veřejnost každé úterý (kromě školních prázdnin) od 15.00 do 17.00.


  SOUSED ROKU 2002

  5. ročník

  Sobota 24.8.2002 se probudila do nádherného letního rána. Počasí jakoby chtělo na konci prázdnin všem vynahradit útrapy, které v poslední době způsobilo. Počasí zřejmě vědělo, že se ve Studenci na tábořišti pensionu Lumiro pod Chocholkou opět koná malé sousedské posezení ze soutěžní hrou Soused roku 2002 a tak si již od rána dalo záležet.

  Příprava a výzdoba areálu proběhla podle plánu a tak v 19. hodin mohl být večer zahájen přivítáním hostů. Toto bylo provedeno Mirkem Jezdinským. Současně byla připomenuta historie sousedských setkání, která sahá až k 20.10.1995, kdy se uskutečnilo historicky první setkání pod názvem "Podzimní vánek". Byla zvolena "Odborná porota", této funkce se ujala rodina Davidova a paní Hana Pohořalá za aktivní spolupráce své kamarádky. Druhou porotou byla zvolena "Rada". Zde pomohl pan Zdeněk Novotný a manželé Míčovi. Ti měli posuzovat vtip a eleganci soutěžících mužů. Odborná porota naproti tomu hodnotila přesnost, čas a správnost provedení. Součtem hodnocení a bodů obou porot vzešel nakonec vítěz večera. Jako každá soutěž, tak i tato musela mít své asistenky. Této role se s chutí a patřičnou elegancí zhostily Marcela Šírová a Líba Dohnalová. Posledním a nejdůležitějším úkolem však bylo přihlášení soutěžích. Těch se nakonec sešel rekordní počet: 9 mužů. Vyhlášený ráz večera "Studenecká řemesla" dával také možnost všem příchozím zapojit se do soutěže o co nejzajímavější oblečení.

  Oheň hřál, hudba FIJEPI hrála, (pánové Fišera, Jezdinský a Prokop na druhou harmoniku), uzené z udírny vonělo, sousedé ochutnávali přinesené jednohubky, placky, ryby a další dobroty a besedovali o všem možném, co život přinesl.
  Na pódiu byly před 21. hodinou zahájeny soutěže:

  Každá soutěž však prověřila soutěžící jinak. Zatlučení hřebíku dalo zabrat i řeme-slníkům z oboru. Odhadnout a prodat 1,5 kg brambor s úsměvem bylo velké umění. Promyslet a rychle propočítat, aby na Vás v soutěži "pivař" ta poslední láhev nezbyla a probojovat se až do finále, nebyl také žádný lehký úkol. Hod kroužky na cíl prověříl bystré oko a jistou ruku. Vtip, cit a eleganci při natahování punčoch však poslední soutěž prověřila nejvíce. Odbornou porotou a Radou bylo vše pečlivě zaznamenáno a ohodnoceno a tak po půlnoci mohlo nastat slavnostní vyhlášení vítězů.
  Soutěž pro příchozí o nejatraktivnější oblečení vyhráli manželé Renata a Lukáš Šulcovi. Představení zednického řemesla Lukášem bylo neopakovatelné. Bílá zednická kombinéza s čepicí a s červeným šátkem, vozík s basou piv, včetně brašny se zednickým náčiním, hladítkem a strojkem na omítku. Renata v decentních tmavě modrých šatech s apartním kloboučkem a s úsměvem na rtech tuto kulisu pěkně doplňovala. Na druhém místě se umístila bylinkářka Líba Dohnalová, která měla speciální šaty s množstvím přišitých pytlíků na koření a bylinky. Ocenění si zaslouží touto cestou i přítomný "Jear" (čti džeár) v podobě Honzy Koláře.

  Výsledek hlavní soutěže večera byl následující:

  1. místo Jarda Hanuš - vítěz soutěže Soused roku 2002.
  2. místo Karel Kuřík
  3. místo Pavel Kuřík
  4. místo Láďa Šulc (Aries)

  5. – 9. místo Slávek Klíma, Lukáš Šulc, Marian Wartusch, Michal Kuřík, Honza Kolář.

  Majitelem putovního poháru se na další jeden rok stal Jarda Hanuš. Tradicí se již stává to, že první tři soutěžící obdrží malou pozornost, vyrobenou ve Studenci nebo v blízkém okolí. Tentokrát to byly broušené polodrahokamy, darované Luďkem Běhounkem a další ceny, mezi které lze počítat i punčochy věnované firmou Aries. Tečku za slavnostním ceremoniálem udělal ohňostroj.

  Tímto však ještě večer nekončil, při zpěvu u táboráku večer rychle utíkal. Došlo i na tanec, úřadující "Soused roku" si na pódium odtančil své sólo. Další sólo, tentokrát na flétnu, bylo jedním z dalších vrcholů večera. Možná i proto se sousedé ze Studence, Prahy, Kruhu u Jilemnice nebo z Lázní Bělohrad rozcházeli až v pozdních nočních hodinách.

  Na závěr bych chtěl popřát Jardovi Hanušovi k titulu "Soused roku 2002", hodně zdraví a mnoho dalších pěkných sousedských zážitků.
  Dále chci poděkovat všem, kteří pomohli tuto akci zabezpečit a svým dílem přispěli ke zdaru akce.

  Mirek Jezdinský j.r.

   


  Sportovní zprávy

   

  Sokol Studenec

  Česká obec sokolská uzavřela smlouvu o stavebním spoření s liškou. Tato nabídka je určena pro všechny členy Sokola se speciální prémií 500 Kč. Smlouva musí být uzavřena od 1.9.2002 do 30.11.2002. Informace lze získat ve studenecké sokolovně nebo u finanční poradkyně stavebního spoření Zdeny Chrtkové.

  Dále Sokol Studenec oznamuje, že zahájil dobrovolnou sbírku na postižené povodní. Vybrané peníze budou předány stejným způsobem jako před pěti lety při povodních na Moravě.

  Od 1.10.2002 bude opět zahájeno pravidelné cvičení všech složek.

   


   

  SOKOL S T U D E N E C - o d d í l  l y ž o v á n í

   

  VÝSLEDKOVÁ LISTINA

   

  35. ročník veřejného závodu v přespolním běhu

   

  POSVÍCENSKÝ KOLÁČ

   

  2. závod OLFIN CAR CUP 2002

   

  14.září 2002

  Děti předškolní, ročník 1999 a mladší

  Trať: 50 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  8

  Bartoňová Simona

  1999

  Sokol Studenec

  2

  2

  Brynychová Valentina

  1999

  Hančův sport.klub Benecko

  3

  28

  Ulvrová Eliška

  1999

  Studenec

  6

  26

  Valterová Nikola

  1999

  Studenec

  7

  15

  Urbanová Markéta

  1999

  Orel Studenec

  9

  29

  Exner Tomáš

  2000

  Studenec

  10

  7

  Jezdinská Natálie

  1999

  Sokol Studenec

  11

  6

  Hamáčková Markéta

  1999

  Sokol Studenec

  15

  27

  Kuřík Lukáš

  2000

  Studenec

  16

  19

  Fryčová Radka

  2000

  Studenec

  18

  3

  Nosková Vendula

  1999

  Sokol Studenec

  19

  4

  Pekárek Dominik

  2000

  Sokol Studenec

  20

  17

  Malý Petr

  2000

  Studenec

  21

  25

  Gottvaldová Aneta

  2000

  Studenec

  24

  12

  Mejvald Patrik

  2000

  Studenec

  25

  22

  Bubská Štěpánka

  1999

  Studenec

  26

  5

  Pekárek Patrik

  2000

  Sokol Studenec

  28

  9

  Trejbalová Renata

  1999

  Studenec

  29

  11

  Bergerová Magda

  2001

  Sokol Studenec

  Přihlášeno: 31 Startovalo: 31 Dokončilo: 31

   

  Děvčata předškolní, ročník 1997 - 98

  Trať: 100 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  2

  Ježková Veronika

  1997

  Hančův sport.klub Benecko

  2

  17

  Hloušková Tereza

  1997

  Jilemnice

  3

  4

  Dubská Michaela

  1997

  Sokol Studenec

  4

  7

  Šimůnková Barbora

  1997

  Sokol Studenec

  5

  16

  Jezdinská Petra

  1997

  Sokol Studenec

  6

  6

  Šemberová Kristýna

  1997

  Sokol Studenec

  7

  3

  Plecháčová Eliška

  1997

  Sokol Studenec

  12

  15

  Karásková Klára

  1998

  Studenec

  15

  5

  Nosková Lucie

  1998

  Sokol Studenec

  17

  12

  Jiroutová Jana

  1998

  Studenec

  Přihlášeno: 21 Startovalo: 19 Dokončilo: 19

   

  Chlapci předškolní, ročník 1997 - 98

  Trať: 100 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  60

  Čížek Martin

  1997

  Jilemnice

  2

  57

  Kudrnáč Vojtěch

  1997

  Jilemnice

  3

  62

  Kuřík Martin

  1997

  Orel Studenec

  6

  56

  Horáček Petr

  1997

  Sokol Studenec

  8

  61

  Jezdinský Adam

  1998

  Orel Studenec

  13

  52

  Kalenský Aleš

  1998

  Sokol Studenec

  Přihlášeno: 14 Startovalo: 13 Dokončilo: 13

   

  Minižákyně, ročník 1995 - 96

  Trať: 200 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  3

  Morávková Adéla

  1996

  Olfin Car-Vella Trutnov

  57,70

  2

  15

  Butulová Dana

  1995

  Sokol Poniklá

  3

  16

  Václavíková Tereza

  1995

  Sokol Poniklá

  1:00,58

  7

  13

  Pekárková Aneta

  1996

  Sokol Studenec

  1:04,69

  9

  8

  Ulvrová Kristýna

  1995

  Sokol Studenec

  1:07,18

  12

  10

  Budínová Pavlína

  1996

  Sokol Studenec

  1:12,40

  14

  4

  Čapková Andrea

  1995

  Sokol Studenec

  1:16,21

  15

  5

  Pacholíková Lucie

  1995

  Sokol Studenec

  1:19,30

  17

  6

  Horáčková Magdaléna

  1995

  Sokol Studenec

  1:25,31

  18

  7

  Hamáčková Simona

  1996

  Sokol Studenec

  1:26,03

  Přihlášeno: 21 Startovalo: 18 Dokončilo: 18

   

  Minižáci, ročník 1995 - 96

  Trať: 200 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  124

  Meisner Patrik

  1995

  Olfin Car-Vella Trutnov

  57,59

  2

  128

  Opočenský Matěj

  1996

  Olfin Car-Vella Trutnov

  59,40

  3

  123

  Kubina Šimon

  1995

  Hančův sport.klub Benecko

  1:01,92

  9

  137

  Šulc Jan

  1995

  Sokol Studenec

  1:09,52

  10

  133

  Mejvald Daniel

  1996

  Sokol Studenec

  1:10,16

  14

  134

  Bartoň Martin

  1995

  Sokol Studenec

  1:23,02

  16

  145

  Grosman David

  1995

  Sokol Studenec

  1:30,62

  21

  140

  Šír Tomáš

  1996

  Sokol Studenec

  22

  139

  Jezdinský Petr

  1996

  Sokol Studenec

  23

  135

  Hák Daniel

  1996

  Sokol Studenec

  24

  136

  Bartoš Pavel

  1995

  Sokol Studenec

  Přihlášeno: 30 Startovalo: 24 Dokončilo: 24

   

  Žákyně nejmladší, ročník 1993 - 94

  Trať: 500 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  65

  Václavíková Markéta

  1993

  Sokol Poniklá

  2

  33

  Grundová Štěpánka

  1993

  SKI Jilemnice

  3

  6

  Holá Kateřina

  1993

  Olfin Car-Vella Trutnov

  2:07,35

  4

  14

  Bartoňová Eva

  1993

  Sokol Studenec

  2:08,52

  14

  15

  Kalenská Vendula

  1993

  Sokol Studenec

  2:19,63

  17

  19

  Vanclová Nikola

  1994

  Sokol Studenec

  2:31,73

  19

  16

  Jezdinská Markéta

  1993

  Sokol Studenec

  2:36,40

  Přihlášeno: 34 Startovalo: 22 Dokončilo: 22

   

  Žáci nejmladší, ročník 1993 - 94

  Trať: 800 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  288

  Zaplatílek Pavel

  1993

  SKI Jilemnice

  3:11,02

  2

  282

  Kuřík Filip

  1993

  TJ Jilemnice

  3:13,04

  3

  261

  Mládek Leon Dominik

  1994

  TJ Semily

  3:16,35

  6

  274

  Klouček Martin

  1993

  Sokol Studenec

  3:24,17

  12

  278

  Stránský Tomáš

  1994

  Sokol Studenec

  3:39,74

  15

  281

  Vydra Radek

  1994

  Sokol Studenec

  3:44,31

  22

  276

  Vancl Lukáš

  1993

  Sokol Studenec

  4:02,99

  25

  277

  Plecháč Petr

  1994

  Sokol Studenec

  27

  279

  Kunc Dominik

  1994

  Sokol Studenec

  Přihlášeno: 37 Startovalo: 27 Dokončilo: 27

   

  Žákyně mladší, ročník 1991 - 92

  Trať: 800 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  1

  Horká Ludmila

  1992

  Hančův sport.klub Benecko

  2:59,38

  2

  11

  Zaplatílková Věra

  1991

  ČSK SKI Jilemnice

  3:01,00

  3

  14

  Schützová Sandra

  1991

  ČSK SKI Jilemnice

  3:02,00

  11

  18

  Tauchmanová Jana

  1991

  Sokol Studenec

  3:21,34

  24

  20

  Vydrová Kristýna

  1991

  Sokol Studenec

  3:44,34

  27

  23

  Šemberová Barbora

  1992

  Sokol Studenec

  4:11,96

  28

  22

  Bourová Pavlína

  1992

  Sokol Studenec

  4:19,85

  30

  19

  Čechová Andrea

  1991

  Sokol Studenec

  Přihlášeno: 39 Startovalo: 30 Dokončilo: 30

   

  Žáci mladší, ročník 1991 - 92

  Trať: 1000 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  110

  Petržela Jan

  1992

  Olfin Car-Vella Trutnov

  4:32,00

  2

  137

  Krčmář Michal

  1991

  TJ Krkonoše Vrchlabí

  4:33,00

  3

  103

  Brožek Miloslav

  1991

  TJ Semily

  4:34,00

  16

  147

  Bartoň David

  1992

  Sokol Studenec

  5:01,00

  21

  135

  Šír Jiří

  1992

  Sokol Studenec

  5:11,00

  Přihlášeno: 51 Startovalo: 34 Dokončilo: 34

   

  Žákyně starší, ročník 1989 - 90

  Trať: 1000 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  186

  Petrželová Tereza

  1989

  Olfin Car-Vella Trutnov

  3:51,80

  2

  182

  Širová Marta

  1989

  Hančův sport.klub Benecko

  3:51,80

  3

  201

  Grohová Karolína

  1990

  TJ Krkonoše Vrchlabí

  4:01,34

  Přihlášeno: 23 Startovalo: 17 Dokončilo: 17

   

  Žáci starší, ročník 1989 - 90

  Trať: 1500 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  359

  Groh Radoslav

  1989

  TJ Krkonoše Vrchlabí

  5:22,02

  2

  373

  Buřil Tomáš

  1989

  SK Studenec

  5:28,55

  3

  339

  Nývlt Jiří

  1989

  Olfin Car-Vella Trutnov

  5:37,93

  24

  365

  Jezdinský Filip

  1989

  Sokol Studenec

  6:44,08

  33

  362

  Hanzlík Zdeněk

  1990

  Sokol Studenec

  8:49,72

  35

  363

  Exner Jan

  1990

  Sokol Studenec

  36

  364

  Novák Jaroslav

  1989

  Sokol Studenec

  Přihlášeno: 43 Startovalo: 36 Dokončilo: 36

   

  Dorostenky mladší, ročník 1987 - 88

  Trať: 1500 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  83

  Vedralová Lucie

  1988

  LSK Lomnice n/P

  5:44,22

  2

  87

  Štočková Klára

  1988

  ČSK SKI Jilemnice

  5:59,51

  3

  88

  Bartoňová Monika

  1988

  ČSK SKI Jilemnice

  6:04,11

  Přihlášeno: 16 Startovalo: 13 Dokončilo: 13

   

  Dorostenci mladší, ročník 1987 - 88

  Trať: 2000 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  64

  Brázda Vladimír

  1987

  TJ Krkonoše Vrchlabí

  7:26,00

  2

  54

  Davidek Radek

  1987

  Olfin Car-Vella Trutnov

  7:40,01

  3

  76

  Vejdělek Petr

  1988

  TJ Dvůr Králové

  7:43,06

  Přihlášeno: 27 Startovalo: 17 Dokončilo: 17

   

  Dorostenky starší, ročník 1985 - 86

  Trať: 2000 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  188

  Šenoldová Iveta

  1985

  SKI Jilemnice

  8:50,05

  2

  190

  Tryznová Anna

  1986

  SKI Jilemnice

  9:08,08

  3

  181

  Jindřichová Erika

  1986

  Olfin Car-Vella Trutnov

  9:16,00

  Přihlášeno: 12 Startovalo: 8 Dokončilo: 8

   

  Dorostenci starší, ročník 1985 - 86

  Trať: 3000 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  12

  Podzimek Martin

  1986

  LSK Lomnice n/P

  2

  11

  Hák Ondřej

  1985

  LSK Lomnice n/P

  3

  6

  Rudolf Tomáš

  1986

  Olfin Car-Vella Trutnov

  Přihlášeno: 13 Startovalo: 7 Dokončilo: 7

   

  Ženy, juniorky, ročník 1984 a starší

  Trať: 3000 m

  Poř.

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  102

  Vlčovská Marta

  1976

  AC Pardubice

  2

  106

  Kynčlová Dagmar

  1972

  Jilemnice

  3

  105

  Bachová Jitka

  1981

  Olfin Car-Vella Trutnov

  Přihlášeno: 6 Startovalo: 6 Dokončilo: 6

   


   

  SOKOL S T U D E N E C - o d d í l l y ž o v á n í

  VÝSLEDKOVÁ LISTINA

  27. ročník veřejného závodu v přespolním běhu mužů

  MEMORIÁL MIRKA HÁKA

  2. závod OLFIN CAR CUP 2002

  14.září 2002

   

  Muži, junioři, ročník 1963 - 84

  Trať: 6000 m

  Poř.

  MMH

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  1

  133

  Adamičko Radek

  1977

  AC Turnov

  20:46,01

  2

  2

  138

  Pícha Petr

  1970

  AC Turnov

  21:09,09

  3

  4

  142

  Haman Václav

  1981

  SKI Jilemnice

  22:32,08

  12

  19

  132

  Stodola Jan

  1969

  Orel Studenec

  25:28,00

  16

  24

  131

  Kuřík Jan

  1966

  Orel Studenec

  26:13,02

  Přihlášeno: 22 Startovalo: 19 Dokončilo: 19

  Muži nad 40 let, ročník 1953 - 62

  Trať: 6000 m

  Poř.

  MMH

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  3

  59

  Šimůnek Jaromír

  1955

  SKP Jablonec

  22:25,05

  2

  7

  55

  Vacarda Vladimír

  1959

  AC Slovan Liberec

  23:07,01

  3

  8

  52

  Tomíčej Josef

  1959

  Český SKI Vysoké n/J

  23:11,08

  Přihlášeno: 9 Startovalo: 9 Dokončilo: 9

  Muži nad 50 let, ročník 1943 - 52

  Trať: 6000 m

  Poř.

  MMH

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  17

  32

  Javůrek Jiří

  1948

  Jiskra Horní Maršov

  25:10,02

  2

  26

  31

  Jakoubek Arnošt

  1952

  AC Turnov

  26:37,08

  3

  30

  34

  Kadavý Jan

  1947

  Jablonec nad Nisou

  27:48,08

  Přihlášeno: 4 Startovalo: 4 Dokončilo: 4

  Muži nad 60 let, ročník 1942 a starší

  Trať: 6000 m

  Poř.

  MMH

  St.č.

  Jméno

  Roč.

  Oddíl

  Čas

  1

  27

  14

  Štejnc Ludvík

  1941

  Vrchlabí

  26:46,02

  2

  31

  12

  Buchar Jan

  1933

  KVG Vrchlabí

  27:56,01

  3

  34

  11

  Ollé Ludvík

  1939

  Mladá Boleslav

  29:39,03

  Přihlášeno: 5 Startovalo: 5 Dokončilo: 5

  Putovní cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka získal Tomáš Buřil, starší žák. Ve 35. ročníku Posvícenského koláče bylo přihlášeno 458, startovalo 359 a dokončilo 359 závodníků. Závody proběhly bez úrazů a protestů. Počasí: jasno, teplota 20°C.

  Zveme Vás na 36. ročník Posvícenského koláče a 28. ročník Memoriálu Mirka Háka, který se bude konat 13. září 2003.

  ředitel závodu
  Jaromil Klouček

  starosta TJ Sokol
  Jaroslav Čech

  Sponzoři závodu:

  • CUTISIN, a.s. 0432-563 231, 05-4422 1612
   člen skupiny DEV//RO Casings
  • SOKOL STUDENEC 0432-596 170
  • PEKAŘSTVÍ JAROSLAV HÁK 0432-596 314
  • NISSAN - AUTO JUNEK 0432-595 200, 595 265
  • KORDA a spol, s.r.o. 0437-891 129
  • DOLNÍ BRUSNICE
  • ORION STUDENEC 0434-682 306
  • PENSION TRAUNTENBERK 0432-595 107, 0602 - 161 613
  • ELEKTROS spol. s r.o. MARTINICE 0432-543 128
  • TEXLEN LENA, a.s. STUDENEC 0432-595 120
  • ING. BOURA JOSEF 0432-595 341, 0432-2273
   OPRAVY a LAKOVÁNÍ KAROSÉRIÍ
  • GENTIANA - VYDAVATELSTVÍ  0432-543 966
   JILEMNICE
  • ZETKA STRÁŽNÍK a.s. 0432-595 255
   STUDENEC
  • PELEVA TOOLS
  • VELKOOBCHOD NÁŘADÍ STUDENEC

   

  Sportovní klub Studenec

  Svou první sezónu v Libereckém kraji zahájili studenečtí fotbalisté a bude to sezóna finančně rozhodně náročnější, neboť i přes tvrzení některých činovníků OFS Semily se vzádelnosti pro SK Studenec rozhodně zvětšily (těžko srovnávat Ruprechtice s Hostinným nebo Doubí s Lázněmi Bělohrad). Navíc i oficiální kopanou postihl úřednický syndrom a kluby jsou zatěžovány stále větší agendou a s ní rostoucími poplatky a různými nařízeními včetně povinného vyplňování zápisů o utkání na psacím stroji. Tato situace se může obrátit proti fotbalu samotnému a podpořit vznik dalších soutěží neregistrovaných fotbalistů, kterých neustále přibývá, neboť je příjemnější hrát pro zábavu a někdy pro "žízeň" bez stále přituhujících pout fotbalu v rámci ČMFS.

  Každé fotbalové léto je věnováno změnám hráčských kádrů a přípravě na nastávající sezónu. Nejinak tomu bylo i v SK Studenec.

  Z kádru áčka se vrátili do Víchové Petr a Zbyněk Hartigovi a Pavel Čížek do Jilemnice, s pravidelnou hráčskou kariérou skončili Leoš Zahradník, Dušan Plecháč a Petr Vancl, kteří příslíbili výpomoc béčku v případě zranění v kádru. Hostování v našem klubu bylo o rok prodlouženo Davidu Tužovi a Davidu Lukešovi z Jilemnice, Vlastovi Metelkovi z Jilemnice a Marku Salátkovi z Kruhu. Na přestup přišel do SK Studenec jeho bývalý odchovanec Radek Mejvald z Martinic, nově byl zaregistrován Míra Šembera.

  Mužstvo dorostu posílil Petr Pavlata, který přestoupil z Jilemnice, mezi minižáky přibyl Marek Čivrný z Martinic. Nově registrovanými žáky jsou Martin Bruna, Martin Lulek, Jindřich Tauchman a Lukáš Palivoda. Do Zálesní Lhoty byli na hostování uvolněni Jožka Tichý, Jiří Tvrdý, Honza Albrecht, Vlasta Horáček, Vlasta Gotvald, Martin Štěpánek a Petr Košťál.

  Příprava mužstev byla zkomplikována generální údržbou hrací plochy ve Studenci (podsetí trávníku s celodenním zavlažováním z nově zřízené vodovodní přípojky, na jejichž instalaci přispěl OÚ Studenec), a tak muži i dorostenci se připravovali v Zálesní Lhotě pod vedením Martina Nedomlela a Jirky Ulvra. Áčko v přípravě porazilo Víchovou 3:1 (Jodas, Kočárek, Ulvr), prohrálo v Robousích 2:3 (Jodas, Metelka) a remizovalo v Železnici 1:1 (Metelka). Béčko prohrálo v Popovicích s jičínským béčkem 1:3 (Hermon) a dorost pod vedením Jana Krůfy a Mariana Marka porazil Kruh 5:3.

  Svůj zápas v Zálesní Lhotě sehráli rovněž internacionálové, kteří hostili svého tradičního soupeře ze SRN BW Zorbau a v úmorném vedru zvítězili 2:1 brankami Zahradníka a Kočárka.

  Poslední červencový víkend proběhl na umělém povrchu sportovního areálu v Penzionu Trautenberk již 7.ročník Studeneckého poháru firemních a zájmových mužstev v malé kopané. Pod záštitou Obce Studenec a ATJSK jej pořádali SK Studenec, Penzion Trautenberk a AutoJunek Studenec.

  Těsně před zahájením turnaje se omluvil loňský vítěz Žíža tým (vrchlabští hokejisté), a tak ve dvou skupinách bojovalo o postup do semifinále 8 mužstev.

  Již počtvrté v turnaji zvítězili hráči UFO Ostrava, jehož základ tvoří futsalisté Sokola Poruba. Mužstvo hostitele mělo ve svém středu posily z Jičína i Jablonce nad Nisou, ale o výsledku finále rozhodl disciplinovanější výkon ostravských futsalistů.

  Sobota 10.8.2002 Desná – Studenec 0:0
  K premiéře v Libereckém kraji zajížděli hráči SK Studenec na kvalitní trávník do Desné stále bez tvůrce hry Marka Salátka, který si doléčuje své zranění. Domácí měli po celý zápas více ze hry a vypracovali si i více brankových příležitostí. Hosté hrozili z rychlých brejků a po jednom z nich byl blízko k změně skore v 37.minutě Metelka, ale svou příležitost promarnil. Obraz hry se nezměnil ani po přestávce, hosty dvakrát podržel vynikajícími zákroky David Tuž a v 85.minutě zabránila změně skore tyč jeho branky. A tak utkání skončilo bez branek, což je vzhledem k vývoji zápasu úspěchem hostů.

  SK Studenec B – TJ Košťálov B 1:2 (0:1)
  Branka: Vašek Vancl
  Béčko na hřišti v Zálesní Lhotě sehrálo vyrovnaný zápas, ale o výsledku rozhodly dvě hrubky v obraně, které hosté potrestali. K vyrovnání bylo blízko především po hlavičce Klazara do tyče a bombě Exnera do břevna. Do příštích zápasů je třeba vyřešit sestavu obrany, která hrála v tomto složení poprvé.

  Neděle 18.8.2002 Studenec – Doubí 1:3
  Branky: Ulvr – Zákoutský, Jiskra, Kahl
  V úvodní patnáctiminutovce měli domácí v nových dresech sponzora Plasteko Otakar Materna více ze hry a nejblíže k brance byli po průniku Jodase. který však záhy musel střídat a změny v záložní řadě vedly k vyrovnání hry. Ve 26.minutě se dostal k míči po chybě v rozehrávce Zákoutský a bez váhání vystřelil a přesně trefil horní roh branky domácích. Ti vyrovnali v 37.minutě Ulvrem, který hlavičkoval do prázdné branky po rozehraném trestném kopu.
  Druhý poločas začal pro hosty šťastně, nejprve ve 48.minutě neudržel Tuž dalekonosnou střelu Jiskry z trestného kopu a míč mu vypadl za brankovou čáru a o pět minut později podcenil lehký balon a Kahl hlavičkoval do opuštěné branky. Po desetiminutové bezradnosti se ještě domácí vzchopili k závěrečnému náporu, ale ani šance Albrechta a Ulvra zkorigování nepřinesly. Zbytečné chyby tak stály domácí všechny body.

  Sokol Nová Ves B - SK Studenec B 1:1 (0:0)
  Branka: Roman Puš
  Na hřišti rezervy nováčka krajské soutěže sehrálo béčko solidní zápas s rozporným závěrem. V prvním poločase mělo rozhodně blíže ke vstřelení branky, střely Romana Puše a Sváti Čecha však skončily na břevně branky domácích. Ti do druhého poločasu posílili sestavu, ale vedení se ujali až deset minut před koncem darovanou penaltou, po níž byl za komentáře vyloučen do té doby s přehledem hrající Sváťa Čech. Roman Puš však stihl o pět minut později vyrovnat a rozhodčí Mašek (nejslabší osoba na hřišti) ještě vyloučil za faul (řádně přihraný) na pronikajícího hráče Luboše Brože.

  SK Jilemnice – SK Studenec 12:1 (4:0)
  Branka: Luboš Brož
  Debakl oslabeného a bez koncepce hrajícího dorostu v posledním přípravném zápase.

  SK Studenec – Junior Praha 1:8 (1:3,0:1.0:4)
  Branka: Jirka Povr
  Závěrečné utkání pražské přípravky (ročník 1992) se studeneckými minižáky na velkém hřišti (hráli bez 6 hráčů) hraná na 3 třetiny po 30 minutách.
  Oba domácí zápasy se hrály na vylepšeném trávníku, který byl podset sečkou na trávu, dosypán pískem a kompostem a celé léto zavlažován. I když se nemůže zatím vyrovnat ostatním trávníkům v okolí, přesto došlo oproti červnovému stavu k výraznému zlepšení. Náklady na tuto úpravu (vodovodní přípojka, travní semeno, hnojivo, kompost, voda na zvlažování) se vyšplhaly k 50.000 Kč (na základě jednání obecního zastupitelstva 10.000 Kč na vodovodní přípojku přispěje Obec Studenec)

  Sobota 24.8. Jablonec nad Jizerou – Studenec 4:1
  Branka: Kočárek
  K okresnímu derby odjíždělo torzo mužstva, na kterém se podepsaly dovolené a zranění hráčů, a tak museli nastoupit hráči z béčka. Domácím se brzy podařilo vstřelit uklidňující gól z trestného kopu a v úvodním náporu své vedení ještě zvýšili. Po snížením Kočárkem z trestného kopu se hra na chvíli vyrovnala, ale v 35.minutě přišel rozhodující moment zápasu, pronikajícího hráče domácích postupně faulovali M.Kuřík a Korotvička, následovala penalta, druhá žlutá pro M.Kuříka a další žlutá pro Korotvičku. Do poločasu domácí ještě zvýšili na 4:1. Po změně stran byl za zbytečný faul vyloučen Lukeš a mužstvo se soustředilo na bránění a podařilo se jim neinkasovat další gól, a to i zásluhou dobrých zákroků Davida Tuže.

  SK Studenec B – SK Mírová B 1:2 (1:0)
  Branka: Aleš Jodas
  Béčko nevyhrálo ani ve třetím zápase, i když proti němu stál nejslabší soupeř, ale také již podruhé rozhodčí Mašek (naprosto ignoroval signalizaci domácích pomezních rozhodčích). Přesto si však hráči především v prvním poločase vypracovali dostatek příležitosti ke vstřelení další branky. Ve druhém poločase byl vyloučen po druhé žluté kartě hostující Bým, ale hostům se v oslabení po hrubkách v obraně podařilo otočit skore. Ani drtivý závěrečný tlak se sérii rohů vyrovnávací gól nepřinesl.

  Jivan Bělá – SK Studenec 0:2 (0:1)
  Branky: Tomáš Synek 2 (obě z penalty)
  V premiéře dorostu se konalo one man show rozhodčího laika Mariana Marka (jinak vedoucího SK Studenec), který napískal proti domácím tři penalty (tu třetí Chrtek neproměnil). Opět přínos komise rozhodčích ke zvýšení respektu mladých hráčů vůči rozhodčím.

   

  Vítězství žáků v Libštátě

  Žáci v okleštěné sestavě se dvěma minižáky ve sestavě (J.Povr, L.Vancl) vyhráli turnaj v Libštátě. Turnaj byl úspěšným trenérským debutem Petra Vancla.
  Výsledky:

  Kuba Tauchman byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

  Neděle 1.9.2002 Studenec – Držkov 1:1
  Branka: Metelka - Čejchan
  Úvodní desetiminutovka se odehrálo ve středu pole a v jejím závěru vyřešil závar před brankou hostů brankář Javůrek, dlouhým výkopem našel rozběhnutého Čejchana a ten svůj únik proměnil ve vedoucí branku. Zároveň tak určil obraz hry celého utkání. Domácí si vytvořili stálou převahu a jen v prvním poločase mohli třikrát skorovat, nejprve v 23.minutě trefil Nedomlel hlavou břevno, ve 30.minutě Jodas obešel i brankáře, ale nestačil z úhlu umístit do prázdné branky a v 38.minutě Ulvr z ideální pozice trefil brankáře Javůrka.
  Ve druhém poločase hosté neustále hrozili nebezpečnými brejky dvojice Vaněk, Čejchan a ten nejzdařilejší zastavil rozhodčí Havelka (neponechal výhodu). Tlak domácích vyvrcholil až v závěru a v 89.minutě po ideální přihrávce Salátka zaslouženě vyrovnal Metelka. V nastaveném čase měl na hlavě první vítězství Nedomlel, ale z malého vápna netrefil. Mužstvo zaslouží pochvalu za bojovný výkon ve druhém poločase, jež byl nejlepším řešením stávající herní situace.

   

  Béčko:

  FC Víchová B – SK Studenec B 1:1 (0:0)
  Branka: Roman Puš

  TJ Sokol Horní Branná B – SK Studenec B 4:0 (0:0)
  Na hřišti posílené rezervy Horní Branné drželo béčko krok v prvním poločase, po změně stran byla převaha domácích již znatelná, navíc Petr Vancl opět chytil penaltu. S dresem SK Studenec se rozloučil tímto zápasem Tomáš Švásta, který bude hrát v Třebši.

   

   

  Dorost:

  SK Studenec – Sokol Martinice 3:1 (2:0)
  Branky: Brož 2, Korotvička – Cejnar. Solidní výkon dorostu v zápase v němž se sešlo po letech "hvězdné" trio studeneckých minižáků ze sezóny 1993/94 Horáček (v dresu Martinic), Brož a Korotvička..

  FC Tempo Praha – SK Studenec 3:1 (1:0)
  Branka: Tomáš Synek. Přípravné utkání dorostu v Dolní Kalné.

   

  Žáci:

  TJ Jiskra Libštát – SK Studenec A 1:12 (0:6)
  Branky: Jirka Povr, Martin Kupec a Kuba Tauchman 3, Tomáš Povr, Honza Synek a P. Bartoň

  SK Studenec B – Sokol Roztoky 0:7 (0:3)
  První mistrovská utkání žáků komplikovaná sestavami, neboť někteří hráči ještě tráví prázdniny (utkání se hrála ve stejnou dobu). Obdivuhodná je střelecká bilance minižáka Jirky Povra.

  SK Studenec B – Sokol Martinice 7:2 (3:0)
  Branky: Jirka Povr 4, Tomáš Povr, Ondra Tauchman a Vašek Korda
  Přípravné utkání béčka žáků v Zálesní Lhotě.

  Neděle 8.9.2002 Nová Ves - Studenec 2:0
  V dalším okresním derby se o výsledku rozhodlo již v prvním poločase. Domácí si vypracovali územní převahu a především zásluhou většího důrazu se prosazovali do šancí. Právě tento důraz a tato bojovnost chyběla hráčům hostí. Z této herní situace vyplynuly i obě branky, které doslovně domácí útočníci donesli až do branky.
  Ve druhém poločase se již hra vyrovnala, ale na zvrat v zápase chybělo více vůle a herní invence.

   

  Béčko:

  SK Studenec B – Sokol Zálesní Lhota 4:0 (3:0)
  Branky: Hermon 3, D.Albrecht
  K historicky prvnímu mistrovskému derby přijeli sousedé ze Zálesní Lhoty na alegorickém "platoňáku" a k zápasu nastoupila více než polovina bývalých hráčů SK Studenec. Herní převahu však byla po většinu zápasu na kopačkách studeneckého béčka a jen spokojenost s výsledkem nedovolila ve druhém poločase vstřelit další góly.
  Zápasu přihlíželo rekordních 300 diváků a výtěžek ze vstupného bude zaslán na konto fotbalového klubu do Hořína na Mělnicku.

   

  Dorost:

  Sokol Nová Ves - SK Studenec 1:2 (1:0)
  Branky: Šimek 2
  Dorost zásluhou bojovného výkonu a pěkných akcí Vojty Korotvičky obrátil nepříznivý vývoj zápasu a po třech kolech je překvapivě bez ztráty bodu.

   

  Žáci:

  SK Studenec A - FK Mírová 1:0 (0:0)
  Branky: Jirka Povr

  Sokol Stružinec – SK Studenec B 2:0 (1:0)
  Žáci se po jednoznačném vítězství v Libštátě na zisk tří bodů neuvěřitelně vlastní vinou nadřeli, neboť neproměnili pět tutovek. Spasil je až dvě minuty před koncem minižák Jirka Povr (není to k zamyšlení ?).

   

  Minižáci:

  SK Semily B – SK Studenec 0:5 (0:3)
  Branky: Jirka Povr 3, Sváťa Čech a Tomáš Stránský

  SK Studenec – SK Mírová 4:3 (2:2)
  Branky: Jirka Povr 3, Eva Bartoňová

   

  Internacionálové:

  Sokol Dolní Kalná – SK Studenec 4:3 (3:1)
  Branky: Franta Hladík 2, Vladimír Junek

  Neděle 15.9.2002 Studenec – Turnov 1:4
  Branky: Salátek – Procházka, Körner, vlastní (Korotvička), Šimek
  K dalšímu okresnímu derby nastoupili studenečtí se změnami v sestavě, které sice vedly ke zlepšenému výkonu, ale nepřinesly zisk bodů v zápase, v němž měli stálou územní převahu. V prvním poločase spálil vyloženou šanci Jodas, jenž z několika kroků trefil brankáře hostů, naopak hostující Procházka trefil břevno. Stejný hráč poté proměnil ofsajdovou přihrávku Šimka ve vedoucí gól hostů.
  Druhý poločas přinesl další snahu domácích o vyrovnání a po několika skrumážích nakonec vyrovnal Salátek nádhernou střelou z trestného kopu. Hosté však vzápěti kontrovali hlavičkou Körnera po rohovém kopu a následný vlastní gól Korotvičky dokončil smůlu domácích. Nic na tom nezměnila ani vymyšlená penalta, kterou proměnil Šimek.

   

  Béčko:

  Sokol Rovensko B – SK Studenec B 3:1 (1:0)
  Branka: Roman Puš

   

  Dorost:

  SK Studenec – Sokol Rovensko 3:2 (1:2)
  Branky: Pavlata, Brož, Šimek – Moňka, Znášik
  Dorostenci se na na čtvrté vítězství v řadě neuvěřitelně nadřeli, neboť si v prvním poločase vypracovali pět stoprocentních šancí. Hosté se ze dvou brejků ujali vedení, které otočil až v závěru Šimek.

   

  Žáci:

  SK Studenec B - SK Studenec A 0:6 (0:3)
  Branky: Kuba Tauchman 2, Petr Bartoň, Jirka Povr, Ondra Tauchman a Martin Kupec
  Na hřišti v Zálesní Lhotě se střetla mužstva studeneckých žáků, z nichž béčko má lhotecké hřiště jako domácí, neboť zde hraje většina hráčů ze Zálesní Lhoty a vedou je lhotečtí trenéři Michal Hofman a Tonda Pacholík. Přesto však požaduje OFS Semily na Sokolu Zálesní Lhota 8.000 Kč za to, že nemají mládežnické družstvo. Skutečné zvláštní uznání snahy lhoteckých fotbalistů o vlastní mládežnické družstvo.
  V samotném zápase se odehrával souboj áčka s brankářem Jarým a vlastním neproměňováním střeleckých příležitostí.

   

  Minižáci:

  Sokol Jablonec – SK Studenec 1:3 (1:2)
  Branky: Jirka Povr 2, Martin Havlíček

  Jiskra Vysoké - SK Studenec 0:3 (0:3)
  Branky: Sváťa Čech 2, Jirka Povr

   

  Internacionálové:

  SK Studenec – Vítězná 0:0
  SK Studenec – Dolní Kalná 0:0

  3.místo na turnaji v Dolní Kalné po střelbě pokutových kopů.

  Sobota 21.9.2002 Železný Brod – Studenec 2:2
  Branky: Bím (PK), Khun - Nedomlel, Hermon
  Na kvalitním trávníku v Železném Brodě před komorní návštěvou začali hosté lépe a první dvacetiminutovka patřila jim. Nejblíže ke gólu byli v 11.minutě, kdy Salátek z trestného kopu trefil břevno a v 18.minutě, kdy promarnil vyloženou příležitost Albrecht. V 22.minutě nařídil rozhodčí přísnou penaltu po nastřelené ruce Salátka domácí se dostali nejen do vedení, ale otočili i vývoj prvního poločasu, do jehož závěru měli více ze hry a spálili dvě "tutovky". Úvod druhého poločasu vyšel opět hostům a po centru Kočárka zakončoval v 48.minutě do prázdné branky Nedomlel. Domácí se však vzápětí znovu ujali vedení po rohovém kopu, při kterém se navíc po srážce s brankářemTužem zranil Salátek a musel odstoupit. Gólovou čtvrthodinu zakončil po průniku Jodase vyrovnávacím gólem střídající Hermon. Domácí si vytvořili tlak až v závěru v zápasu, kdy rozhodčí nastavil téměř sedm minut, ale jedinou brankovou příležitost promarnili.

   

  Béčko:

  SK Studenec B – HSK Benecko 1:1 (1:0)
  Branka: Roman Puš

  SK Studenec B – Sokol Mříčná 3:0 (1:0)
  Branka: Roman Puš 2 (1 PK), Sváťa Čech
  V zápasech s posledními celky tabulky béčko nepřesvědčilo a výkonu chyběla především "jiskra" a bojovnost.

   

  Dorost:

  TJ Košťálov - SK Studenec 1:3 (1:2)
  Branky: Hördler, Korotvička, Šimek

   

  Žáci:

  SK Studenec A – TJ Košťálov 4:0 (3:0)
  Branky: J.Tauchman, O.Tauchman, Kupec, Bartoň

  SK Studenec B – TJ Sokol Martinice 5:0 (3:0)
  Branky: Tomáš Povr 3, Jirka Povr Vašek Korda
  Přípravné utkání béčka žáků v zápasovém volnu.

   

  Minižáci:

  SK Studenec – Sokol Rovensko 1:2 (1:2)
  Branky: Jirka Povr
  První porážka minižáků po vlastních chybách a neproměněných šancích.

   

  Internacionálové:

  BW Zorbau – SK Studenec 4:3 (3:1)
  Branky: Míra Šembera 2, Franta Hladík
  Solidní výsledek internacionálů na zájezdě u Lipska.

   

  Orientační běh

  V průběhu prázdnin absolvovalo 6 členů oddílu letní tábor orientačního běhu na mapě Suté břehy nedaleko Hradce Králové. Prvního podzimního oblastního závodu na mapě Velký les (obtížný terén s nepřehledným porostem a spoustou paralelních průsmyků) se zúčastnila malá skupinka našich závodníků, neboť řada z nich pro ostatní sportovní aktivity či nemoc chyběla. Nejlépe se vedlo Zdendovi Hanzlíkovi, které ve své kategorii H12D vybojoval 2.místo, úspěšně si vedla i Eva Bartoňová, která skončila na 5.místě. Od podzimních měsíců bude studenecké závodníky připravovat Mgr.Martin Král.

   

  Orel

  V neděli 25.8. uspořádala naše jednota již 7. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbalu. Turnaje se letos zúčastnilo 12 družstev, která byla rozdělena do 3 skupin, z nichž nejlepších 8 postoupilo do vyřazovacích bojů. A jak dopadly vyřazovací zápasy?

   

  Čtvrtfinále:

  Kruhovkaband – Libchavy

  2:0

  ( 25:17, 25:13 )

  Rudník – Drutěva

  1:2

  ( 25:22, 13:25, 7:15 )

  Libáň – Orel Studenec

  0:2

  ( 14:25, 18:25 )

  Rodos – Inkousti Semily

  2:0

  ( 25:16, 25:18 )

  Semifinále:

  Kruhovkaband – Drutěva

  2:1

  ( 17:25, 25:18, 15:10 )

  Orel – Rodos

  0:2

  ( 13:25, 13:25 )

  Finále:

  Kruhovkaband – Rodos

  1:2

  O 3. místo:

  Orel – Drutěva

  2:0

   

  Konečné pořadí:

  1.

  Rodos Vrchlabí

  2.

  Kruhovkaband Studenec

  3.

  Orel Studenec

  4.

  Drutěva Vrchlabí

  5.

  Libáň

  6.

  Makro Rudník

  7.

  Inkousti Semily

  8.

  Libchavy

  9.

  K Jilemnice

  10.

  Pension Adolf Špindlerův Mlýn

  11.

  TJ Lánov

  12.

  Háci Studenec

  V sobotu 7.9. vstoupily do mistrovské sezóny naše ženy, které cestovaly na hřiště jednoho z nejsilnějších družstev Sokola Pouchov (loni 1. třída). Po skvělém bojovném výkonu se děvčatům podařilo vybojovat jedno vítězství. Bohužel nám radost z tohoto úspěchu pokazila nedělní dohrávka s Jesenným, kdy naše hráčky naopak po naprosto zoufalém výkonu podlehly v druhém utkání 2:3.

   

  Výsledky:
     
  Sokol Pouchov - Orel Studenec 3:1 ( 25:20, 26:28, 25:11, 25:11 )
  2:3 ( 15:25, 28:30, 25:14, 25:18, 13:15 )
  Sestava: Hamplová Lucka, Honková Míša, Horáčková Eva, Mečířová Jarča, Pašková Andrea, Šikolová Lenka, Ulvrová Martina, Urbanová Lída
     
  Orel Studenec - Sokol Jesenný 3:2 ( 25:14, 17:25, 25:15, 21:25, 15:13 )
  2:3 ( 19:25, 25:20, 25:14, 20:25, 11:15 )
  Sestava: Hamplová Lucka, Horáčková Eva, Horáčková Jana, Pašková Andrea, Pešková Veronika, Tauchmanová Jana, Ulvrová Martina, Urbanová Lída
   
  Velkou radost nám v sobotu udělaly také žákyně, které se v prvním turnaji mistrovské sezóny usadily na vynikajícím druhém místě v okresním přeboru ( ze 6 družstev ).

   

  Další volejbalový program:

  sobota 5.10.

  10:00

  ženy

  Slavia HK “C” - Orel Studenec

  neděle 6.10.

  10:00

  juniorky

  Orel Studenec - Sokol Týniště n. O.

  neděle 13.10.

  10:00

  juniorky

  Start Náchod - Orel Studenec

  neděle 20.10.

  10:00

  juniorky

  Orel Studenec - Slavia HK “B”

  neděle 3.11.

  10:00

  juniorky

  Slavia HK “A” - Orel Studenec

  neděle 10.11.

  10:00

  juniorky

  Orel Studenec - VKM Rychnov

  neděle 8.12.

  10:00

  juniorky

  Montas HK - Orel Studenec

  neděle 15.12.

  10:00

  juniorky

  Orel Studenec - DDM Vrchlabí

   

   

  Školní sportovní klub

  V závěru loňského školního roku proběhl tradiční lehkoatletický Pohár Rozhlasu. Pro studenecké žáky skončil relativním úspěchem a slůvko relativně je v tomto případě vskutku na místě. Tři ze čtyřech zúčastněných mužstev postoupila do krajského kola v kategorii vesnických škol. Zde je třeba hodnotit především výkony, neboť studenecká škola je největší vesnickou školou okresu, a tak každé jiné než postupové místo je třeba považovat za neúspěch. Jednotlivé výkony byly skutečně pouze průměrné a především ve sprintech včetně štafety a ve skocích jsou značné rezervy. To se projevilo umístěním v celkovém pořadí škol v rámci celostátního finále, kde se umístění uvedených tří družstev pohybovalo od 110. do do 117.místa ze 120 zúčastněných škol v krajském finále. Je tedy do dalšího ročníku co zlepšovat a využít současného sportovního potenciálu stávajících žáků školy k dosažení hodnotnějších výsledků.

   

   

  Tenisový klub Studenec

  V průběhu jara a léta byly dohrány meziokresní tenisové soutěže. Studenecké družstvo žáků hrálo v tomto složení: Tereza Kuříková, Jakub Tauchman, Martin Hylmar, Filip Jezdinský, Jan Exner, Zdeněk Hanzlík a Tomáš Klouček.

   

  Konečná tabulka:

  1.

  TK Nová Paka

  7

  7

  0

  32:3

  14

  1:4

  2.

  TC Jilemnice

  7

  6

  1

  24:11

  13

  0:5

  3.

  TK Turnov B

  7

  4

  3

  20:15

  11

  2:3

  4.

  TK Turnov A

  7

  4

  3

  20:15

  11

  0:5

  5.

  TK Studenec

  7

  3

  4

  13:22

  10

  6.

  TK Semily

  7

  3

  4

  19:16

  10

  3:2

  7.

  TK Lomnice

  7

  1

  6

  9:26

  8

  3:2

  8.

  TJ Lázně Bělohrad

  7

  0

  7

  3:32

  7

  4:1

  V průběhu léta byla dohrána i soutěž veteránů nad 45 let, A družstvo ve své skupině zvítězilo, B družstvo se umístilo ve středu tabulky. Počátkem července uspořádal TK Studenec veteránský turnaj dvojic. V konkurenci 8 deblů zvítězil studenecký pár Josef Horáček, Jan Kuřík před turnovskou dvojicí Hubač, Tomek a kombinovanou dvojicí František Plecháč (Studenec), Novotný (Raspenava).

   


  Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice

  SE ZDRAVÝMA NOHAMA DOJDETE DÁL

  Zdravotní stav lze ovlivnit také reflexní cestou z plosek nohou. Využíváme přitom znalostí z klasické čínské medicíny ovlivňováním akupresurních zón a používáme běžně některé mobilizační techniky jednotlivých periferních kloubů nohy i masážní techniky reflexních zón i oblastí nohy. Chodidlo často potřebuje pedikúru, a proto jsem se zeptal MUDr. Míly Chlebníčkové, zda je medicinální pedikúra součástí základní péče o nohy, nebo je to luxus.

  Nohy nás doslova nesou celým životem. Pokud dobře slouží, většina z nás jim příliš péče nevěnuje. Objeví-li se potíže, ať už příčně, či podélně plochá noha, deformity, zarůstající nehty či plísňové onemocnění kůže nebo nehtů, je na započetí péče pozdě. Systematické denní ošetřování nohou by mělo být naprostou samozřejmostí. Nejen denní koupel nohou, důkladné usušení i meziprstních prostor, vhodný výživný krém, speciální protipotivý či dezodorační prostředek a výměna ponožek, ale také pravidelná pedikérská péče patří k základnímu ošetření. Pokud se rozhodneme pro pedikúru, vždy platí, že pouze odborně zdatná pedikérka či pedikér ošetří nohy tak, aby dobře sloužily do vysokého věku. V poslední době se často hovoří o tzv. medicinální pedikúře. Co si můžeme pod tímto pojmem představit a jaké výhody má tento způsob ošetření proti tzv. klasické pedikúře? Klasická, mokrá pedikúra ošetřuje nohy po speciální lázni. Mozoly a tvrdou kůži odstraňuje pedikér skalpelem, často tzv. CREDEM, tj. nástrojem obsahujícím žiletku. Nehty zkracuje a tvaruje pilníkem a kleštěmi. Kuří oka odstraňuje pomocí tzv. štipek. Pokud neopatrná pedikérka zraní klienta, může, zejména u diabetiků, dojít ke značným zdravotním komplikacím, v mezním případě až ohrožujícím život.

  Medicinální neboli suchá pedikúra pracuje velice šetrně, zároveň však velice důsledně. Pomocí diamantových či korundových brusek (velice podobných vrtáčkům zubních lékařů) dokáže bezbolestně, bez zraňování odstranit kuří oka, ztluštělou kůži a mozoly. Ani zarůstající nehty nejsou pro tuto metodu problémem. Perfektní ošetření nehtů a nehtové ploténky pomáhá jako součást léčby nehtů postižených plísňovým onemocněním. Ošetření kůže pomocí vysokoobrátkových fréz je způsob fyziologického odstranění mozolů a otlaků. Kůže sama se neustále obrušuje, a olupuje (mikroskopicky). Proto i broušení kůže je šetrné, kůži netraumatizujeme, ta se nebrání ještě silnějšími vrstvami, mozoly a otlaky. Výsledkem je jemnější kůže, bez prasklin a otlaků. Nešetrně "ořezávaná" kůže na patách je často příčinou bolestivých pat a praskání kůže. Proto představuje medicinální pedikúra jasnou volbou způsobu ošetření nohou a značnou úlevu. Bohužel i mezi pedikérkami, které pracují touto metodou, se může najít výjimka, která potvrdí pravidlo, že proti sobě nestojí tzv. klasické a medicinální pedikérky, ale jen dobré a špatné profesionálky.

  Veliký problém, který trápí pacienty bez rozdílu věku a pohlaví, jsou tzv. zarůstající nehty. Existuje mnoho způsobů, jak tento problém řešit. Od sejmutí nehtu, lidově "trhání nehtů", což trochu připomíná středověké mučení, přes výbrus nehtu, chirurgickou úpravu nehtu a nehtového valu až po tzv. špony neboli "rovnátka na nehty". Vhodnou terapií, který se bude hodit právě pro to vaše trápení, vám poradí příslušné odbornice.

  Pro nohy, ostatně jako pro celé tělo, platí pravidlo: raději onemocnění předcházet než ho léčit. Někdy stačí drobná každodenní péče a upravené přísloví "Každý je strůjcem svého zdraví" se začne prolínat s příslovím "Se zdravýma nohama a s úsměvem nejdál dojdeš".

   

  RADY PRO ZDRAVÍ

  ZDRAVOTNĚ NEBEZPEČNÁ KUCHYNĚ

  Co je to vlastně čistá a zdravotně nezávadná kuchyně? Stačí nablýskat podlahu a dřez? Mít linku bez jediné poskvrny a nádobí úhledně naskládané v policích? To vše jistě svědčí o vaší péči. Skutečně dokonalá kuchyně se však pozná podle toho, jak zacházíte s potravinami, jak je skladujete, vaříte, jak umýváte použité nádobí.
  Chcete vědět, zda dokážete správně připravit doma oběd nebo večeři, aniž byste ohrozili své zdraví, odpovězte pravdivě na následující kvíz.

  U každé otázky zaškrtněte tu odpověď, která nejvíce odpovídá zvyklostem ve vaší domácnosti. Odpovídejte pravdivě, nesoutěžíte o ceny, ale o své zdraví.

  Ani netušíte, kolika možným nemocem můžete předejít!

  1. V naší lednici je teplota:
  a) 10 °C
  b) 5 °C
  c) Nevím, nikdy jsme to nezjištovali.

  2. Zbylé teplé pokrmy:
  a) Nechám nejprve vychladnout a pak je dám do lednice.
  b) Prudce zchladím studenou vodou a dám je do lednice hned po jídle.
  c) Nechám je stát na sporáku až do dalšího jídla.

  3. Výlevku u dřezu jsme naposledy čistili:
  a) Včera.
  b) Před týdnem či několika týdny.
  c) Už si nevzpomínám.

  4. Prkénko, na kterém jsem krájel(a) syrové maso:
  a) Nečistím, setřu rukou a nakrájím na něm i další potraviny.
  b) Opláchnu vodou nebo otřu mokrou utěrkou.
  c) Důkladně omyji teplou vodou a saponátem, nejlépe s dezinfekčním prostředkem.

  5. Málo propečené maso, hamburger nebo tatarský biftek:
  a) Mám rád(a) a občas si dám.
  b) Syrové nebo polosyrové maso nejím.

  6. Když zadělávám těsto a používám syrová vejce:
  a) Obvykle těsto ještě před pečením ochutnám.
  b) Neupečené těsto nikdy neochutnávám.

  7. Pracovní desku kuchyňské linky:
  a) Občas otřu utěrkou nebo houbou.
  b) Umývám teplou vodou.
  c) Omývám teplou vodou a saponátem, pravidelně i dezinfekčním prostředkem.

  8. Nádobí v naší domácnosti:
  a) Myjeme v myčce a necháme je oschnout na odkapávači.
  b) Dáváme odmočit na několik hodin do dřezu a pak je v téže vodě umyjeme.
  c) Myjeme hned po jídle teplou vodou a saponátem a necháme je oschnout.
  d) Myjeme hned po jídle teplou vodou a saponátem a utřeme je utěrkou.

  9. Po práci se syrovým masem:
  a) Jen si ruce otřu.
  b) Opláchnu vodou.
  c) Dobře umyji teplou vodou a mýdlem.

  10.Maso, drůbež a ryby doma rozmrazujeme:
  a) na stole v kuchyni (tj. při pokojové teplotě).
  b) v lednici.
  c) v mikrovlnné troubě.

  Informace pro případné sponzory:

  Vojtěch Korotvička
  Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice
  512 33 Studenec 123
  telefon 481596112
  GE CB a.s. 351107774/0600
  IČO: 19295170

   

   


  Přečetli jsme za Vás v Deníku Pojizeří

  Opravy historických památek

  Vedení Obecního úřadu ve Studenci se snaží postupně opravovat historické památky na území obce. S tím souvisejí i probíhající úpravy v areálu místního hřbitova.

  „Snažíme se postupně památné sochy na území Studence i Zálesní Lhoty opravovat. Dá se říci, že každoročně opravíme dvě sochy. Z poslední doby lze zmínit opravu Památníku padlých v obou světových válkách nebo poslední renovaci kříže umístěného na hřbitově. Velkou akcí v nedávné době bylo obnovení památníku padlých v Zálesní Lhotě, kde byla umístěna i jména sudetských Němců, kteří nepřežili poválečný odsun," uvedl František Tauchman, starosta Studence.

  V tomto roce se obec zaměřila na úpravy místního hřbitova. „Probíhají opravy chodníčků a plánována je i renovace plotu, respektive hřbitovní zdi. Náklady spojené s těmito pracemi hradí obec ze svého rozpočtu. Práce provádí jeden náš zaměstnanec a brigádníci," upřesnil starosta Tauchman. Tento týden se usilovně pracuje především na cestách v urnovém háji. „Nejprve jsme vykopali podklad pro novou cestu, na jejíž zpevnění bude použita kamenná drť ze starých cestiček. Na ně bude naopak položena vrstva nového kamení. Kromě toho jsme vykopali staré betonové obrubníky, které jsme nově usadili," řekl jeden z brigádníků, kteří práce v areálu hřbitova provádějí.

  Opravy památek v obci komplikují problémy se zloději. V uplynulých několika letech bylo zcizeno mnoho restaurovaných soch. „Někdy to bývají opravdu paradoxní případy. Nedávno jeden místní občan zakoupil do opravené kapličky sošku madony, za několik set korun. Neměla tedy pro zloděje velkou hodnotu. I tak socha během několika dní zmizela. Stejný člověk zakoupil sošku novou, dokonce ji přilepil, ale zloději ji přesto znovu ukradli, a to i za cenu toho, že ji rozlomili," posteskl si František Tauchman.

   

   


  Studenecká knihovna

  Problémy se zastaralým knižním fondem, ale i určité zmatky v evidenci knih měla dříve i knihovna ve Studenci. Díky úsilí místních knihovnic a místních mladých čtenářů se je podařilo v uplynulých letech odstranit.

  „Byla řada stížností na nekvalitní knižní fond a na uspořádání knih obecně. Dva zdejší mladíci, kteří studují na jilemnickém gymnáziu, se nabídli, že našim knihovnicím pomohou. Nakonec, spolu se dvěma dalšími kamarády, odpracovali téměř 500 brigádnických hodin," uvedl František Tauchman, starosta Studence.

  Postupně byl protříděn stávající knihovní fond a řada knih byla vyřazena, zbývající tituly byly nově zaevidovány, k čemuž byl využit i počítač.

  „Každá knížka má dnes čárkový kód a je přesně evidována. Tituly byly nově a přehledněji uspořádány. Prostory knihovny, které jsou v suterénu obecního úřadu, byly nově vymalovány a dobudována byla i čítárna," upřesnil starosta Tauchman.

  Změny v knihovně zaregistrovali i čtenáři, jejich zájem o služby knihovny několikanásobně vzrostl.

  „Museli jsme přikročit k rozšíření otevírací doby. Obě naše knihovnice - paní Tauchmanová a paní Soukupová - zaslouží obdiv, protože jsou i dny, kdy knihovnu navštíví i několik desítek lidí. Pro zatraktivnění nabídky je využívána i spolupráce s Okresní knihovnou Semily - především při získávání titulů pro studenty," doplnil František Tauchman.

  Vedení obce chápe knihovnu jako veřejnou službu, z tohoto důvodu není za zápůjčku knih vybírán žádný poplatek. Obec rovněž hradí náklady spojené s nákupem nových knižních titulů. Jen v letošním roce bylo v obecním rozpočtu pro nákup nových knih vyčleněno třicet tisíc korun.

  Aktuálním plánem studenecké knihovny je pořízení počítače s přístupem na internet. Obec bude usilovat o získání státní dotace.

  „Chceme získat dotaci od Ministerstva kultury ČR na pořízení internetu pro naši knihovnu v příštím roce. Pokud bychom snad úspěšní nebyli, předpokládám, že bychom potřebné náklady uhradili z vlastních prostředků," uzavřel starosta Tauchman.

   


  Nové chodníky

  V současné době pokračují práce na dokončení dokumentace k rozsáhlé úpravě prostor před budovou Zdravotního střediska ve Studenci. V souvislosti s touto plánovanou investicí chce vedení obce vybudovat i chodník pro pěší podél zdejší frekventované silnice.

  „Současný stav prostranství před zdravotním střediskem není optimální. Rádi bychom zde vybudovali nové parkoviště a související chodníky pro pěší. Spolu s touto akcí bychom chtěli vybudovat i nový chodník od protější autobusové zastávky podél silnice na Vrchlabí a Jilemnici až k několik desítek metrů vzdálenému řeznictví. Pokud by se toto podařilo, byl by to velký počin pro bezpečnost chodců," uvedl František Tauchman, starosta Studence.

  Jak dále upozornil, vlastní realizace investice bude reálná nejdříve v příštím roce. Problémem není ani tak její finanční náročnost, jako spíše vyjasnění vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. „Plánovaná trasa chodníku zasahuje do řady soukromých pozemků, zde nás čeká řada jednání s jejich majiteli, abychom dosáhli jejich souhlasu," doplnil starosta Tauchman.

  Na financování plánovaných stavebních prací chce obec využít své vlastní prostředky, studenečtí radní uvažují i o podání projektu do příslušných dotačních řízení. „Zatím jsme o dotace nežádali, bylo by to předčasné. Samozřejmě tuto možnost nevylučujeme, protože pro obecní rozpočet by uhrazení všech nákladů bylo značnou zátěží," upřesnil František Tauchman.

  Plánovanou investici by neměly ohrozit ani blížící se komunální volby. Především dobudování chodníku, který by zajistil napojení na klidnou souběžnou komunikaci, by bylo velkým přínosem pro bezpečnost chodců, o jejíž potřebnosti nikdo ve Studenci nepochybuje.

   


  Výstava lhoteckého rodáka

  „Nemám rád gaučáky a hospodské povaleče. Každý den je třeba něco užitečného udělat," vysvětluje malíř Josef Schorm hned po vyjádření překvapení, že právě o něm se má někde psát. Neobyčejně vitální sedmdesátník z Čisté u Horek pak každým gestem potvrzuje upřímnost a platnost uvedených slov. Výstava jeho obrazů v Čisté u Horek je v posledních přípravách. Návštěvníkům zde budou představeny nezvykle reálné obrazy z mysliveckého světa a krajin Krkonoš.

  Josef Schorm pochází ze Zálesní Lhoty a významnost kraje svého dětství hned podtrhuje výčtem jmen pocházejících ze stejného místa. Josef Erban, Jiří Šlitr, Květa Jeriová.

  „Moje maminka byla ze Studence, z Hamáčkovy řezbářské rodiny. Možná odsud jsem získal nějaký talent," vzpomíná Josef Schorm. „V pěti nebo šesti letech jsem dostal k vánocům první omalovánky a pastelky. Malování mě rázem očarovalo. A také krásná příroda, která byla všude kolem nás. Později jsem se pokoušel věnovat také řezbářství, ale nakonec zůstaly mými největšími zálibami malování a myslivost."

  Poválečné období se ke snahám o umístění Josefa Schorma na odbornou malířskou školu postavilo zády. Otec byl německé národnosti, probíhaly odsuny. „Po válce to tady bylo těžké," vzpomíná malíř z Čisté, který se namísto umělecké malířské dráhy musel učit truhlařině. Malířství a láska k přírodě ho však provází do dnešních dnů.

  Josef Schorm není vyznavačem moderního umění. Jeho malířský styl zůstal vždy věrný realismu. Neobyčejně živé pohledy obrazů do kraje našich nejvyšších hor nikoho nenechají na pochybách, že Schormovou doménou je řád, smysl a skutečnost.

  „Dnes je to samá moderna, stále se něco objevuje. Až se nakonec zjistí, že všechno má mít svůj smysl. Pak se znovu přijde na to, že seno patří na půdu a hnůj na pole," glosuje Schorm s příchutí vtipu výstavní síně, kde se bádání po významu sdělení barevných skvrn na plátnech mění v nesplnitelné přání. Ve významu ztvárnění skutečnosti je autor páteční výstavy v Čisté opravdovým perfekcionistou. „Představte si, že někdo třeba namaluje jelena v říji v zelené trávě. To je přeci nesmysl. To může udělat jen člověk, který o myslivosti nic neví."

  Ve chvílích volna se Josef Schorm stále častěji vrací do míst svého rodiště. „Na Strážníku jsem po rodičích zdědil kousek lesa. Tam často jezdím. Kde se člověk narodí, tam se vždy rád vrací...," říká malíř z Čisté, jehož největšími vzory zůstávají Mařák a Šiškin.

  Výstava obrazů Josefa Schorma u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin proběhla v budově Obecního úřadu v Čisté u Horek od pátku 20. září do 29. září 2002.

   


  Téměř neuvěřitelné příběhy a rady
  starého mládence Rudy Kakrdy

  Tráva pro a proti

  Marihuana má mnoho příznivců a stejně tak mnoho odpůrců. Jedna obviňuje druhou z fašistického myšlení, druhá první z narkomanství a podpory mafie. Obě strany přehánějí - pravda je někde mezi. Budeme-li upřímní, můžeme říct, že tráva není nijak zvlášť nebezpečná droga a její užívání by mělo být svobodnou volbou každého. Ale budeme-li stejně upřímní, musíme také uznat, že tráva není úplně bez rizika a její nekritické obdivování je přinejmenším stejně scestné jako hyperkritické odmítaní. Zde tedy přinášíme některé pro a proti, každý si to přeberte jak chcete.

  Pro:

  · Tráva ovlivňuje vnímání všeho okolo.
  Například hudby, obrazu nebo psaného textu, lidí a světů kolem sebe (plurál je zde úmyslně, protože po intoxikaci marihuanou člověk cítí jakousi relativizaci všeho okolo sebe, má svůj uzavřený svět obklopený spoustou cizích uzavřených světů). Koncert může být po zhulení velmi zajímavý. Taktéž třeba výstava, články v novinách (člověk dokonale chápe chování a motivy všech zúčastněných).

  · Tráva zlepšuje toleranci a vztahy mezi lidmi.
  Snad je to díky relativizaci světů, ale zhulení lidé (si) báječně rozumí. Pochopí, že vše je relativní - uvedu příklad: o někom byste za střízliva řekli že je totální blbec, protože X, ale intoxikovaní marihuanou se do něj vcítíte a zjistíte co ho vedlo k tomu X, jaké měl motivy a pocity. A najednou vidíte, že on to třeba nemyslel zle, chtěl vám pomoci, jen se to nějak nevyvedlo. Vzpomenete si, kolikrát vy jste něco podobně zkazili a najednou už dotyčného nenazýváte blbcem, ale smolařem. Podstatné je, že podobné uvažování často přejde do reálného života, takže i za střízliva lépe chápete a tolerujete chyby a nedostatky ostatních.

  · Tráva má určité pozitivní zdravotní účinky.
  ... byť omezené. Například snižuje tlak v očích :) čímž tuším oddaluje slepotu při zákalech. Nebo zlepšuje zdravotní problémy při mnoha dalších nemocech - parkinsonova choroba a podobně. I když tady je otázkou jestli se jedná o přímý zdravotní účinek konopí nebo důsledek duševní pohody, která většinou po vykouření jointa přichází.

  Proti:

  · Na trávě může velmi rychle vzniknout psychický návyk.
  Pokud kouříte jointy třeba každý den, jste na dobré cestě jak získat návyk. Projeví se tak, že když přestanete, budete mít nutkání si dát jointa. Není to zdaleka tak drsné jako fyzický návyk - není vám špatně, nepodlamují se vám kolena, ale prostě si budete chtít zahulit. Nejste totiž závislí na chemických látkách obsažených v konopí, ale na samotném rituálu kouření. Psychická závislost na trávě není nijak závažná, pokud má člověk jen trochu vůli (anebo žádnou trávu), dá se to vydržet a po pár dnech to přejde. Problémem se závislostí stane ve chvíli kdy trávě podlehnete a začnete bez okolků hulit víc a víc. Zanedlouho se to zvrhne z původního občasného rozumného kouření pro zábavu v drsné hulení vždy a všude - bez důvodu.

  · Tráva vás může přivést k psychiatrovi.
  Teď se nebudeme bavit o potenciálním riziku pro psychiku u všech psychedelických drog, které spočívá v možnosti vyvolání nějaké latentní duševní nemoci - to u trávy není tak vysoké. Navážeme na předchozí proti - jestliže začnete hulit skutečně vždy a všude a začnete žít už jen pro trávu, ztratíte brzy kontakt s realitou a stane se z vás notorik (vyhulenec), přemýšlící jen o příštím jointu. Po pár měsících se z toho pravděpodobně zcvoknete.

  · Hulení vás může přivést k tvrdým drogám.
  Kolem tohoto argumentu je mnoho povyku, podle mého názoru je do určité míry pravdivý, ale ne v tom smyslu v jakém ho používají zastánci represe. K tvrdým drogám vás nepřivede konopí samotné, myšleno chemicky. Pokud se však stanete vyhulencem (viz výše), zvyšujete pravděpodobnost, že se dostanete do určité sociální skupiny která má blíž k tvrdším drogám. Odpovědnost bych neházel na marihuanu, odpovědnost je na jedinci. Také se sluší uvést, že konopí nebývá startovací drogou, tou je většinou alkohol. Takže sumárum: nemyslím, že je vhodné tento příklad používat jako argument pro represi, neboť neplatí tak jednoznačně. Ale skutečně vás konopí může nepřímo přivést k tvrdým drogám, tak jako mnoho dalších věcí.

  · Tráva není zrovna to nejlepší pro vaše plíce.
  Tráva se většinou užívá kouřením. Do vašich plic se dostává plno škodlivin, dehtů z papírků a podobně. Brzy začnete kašlat - chronický zánět průdušek se tomu tuším říká. Posléze zemřete na rakovinu. Pokud jste nejen hulič, ale i kuřák (rozuměj kuřák tabákových cigaret), je to o to horší.

  · Tráva způsobuje demotivační syndrom
  ... aneb seru na to. Snad díky pochopení záležitostí kolem vás můžete o dost věcech získat pocit, že se bez nich obejdete a že to je nepodstatné pro běh vesmíru. Většinou sice máte pravdu, ale trochu to koliduje s reálným světem, jehož jste pořád ještě součástí a ve kterém je přece jen potřeba občas vysypat koš, zařídit odklad vojny nebo pohřeb babičky. Rozumní uživatelé trávy tedy časem pochopí, že věci kolem nich jsou sice filozoficky nedůležité, ale zároveň nutné pro zachování jejich existence a vrátí se zpět k jejich konání.

  Takže jsem zkusil sesumírovat argumenty pro a proti trávě. Teď to chce nějaký závěr. Zkusím zde tedy zformulovat několik tipů jak minimalizovat negativní účinky trávy. Neberte to jako úplný návod, určitě jsem totiž na něco zapomněl (v těchto souvislostech mě napadá, že jsem zapomněl na zhoršení paměti při delším užívání trávy). Tedy v bodech:

  Nebo si snad myslíte, že Studenec je v tomto směru čistej, nebo-li bez trávy? Ach, vy pošetilci! Víte, kde a s kým právě tráví svůj volnej čas Váš potomek? Aha !

   


  Výtěžek sbírky na povodně:

  Ve dnech 16. až 25.8.2002 probíhala na území našich obcí sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi, kterou vyhlásila Česká katolická charita. V obchodech byly umístěny kasičky a sbírka probíhala i v kostelech obou obcí. Její výtěžek činil ve Studenci a Zálesní Lhotě 169.752.00 Kč. V pokladničkách umístěných v prodejnách bylo vybráno ve Studenci 10347.00 Kč a v Zálesní Lhotě 3.475.00 Kč. Celkový výtěžek ve výši 183.574.00 byl zaslán na účet SČKCH.

  Farní charita Studenec Heda Jiranová