Studenecký zpravodaj – číslo 3/2008

Obsah

Zprávy obecního úřadu – dotace a provedené akce, Vesnice roku 2008, poděkování, další informace

Studenecké míle – první ročník závodu historických vozidel

Zápis z výběrového řízení – opravy cest

Osmé Studenecké putování – za památnými stromy 1. května 2008 (3 km)

Vítání občánků dne 16. dubna 2008

Zprávy Základní školy a Mateřské školy Studenec– přírodovědný kroužek, školní výlety, pohádka deváťáků, „hádankový den“, hudební soutěže, hasičské cvičení ve škole, zprávy z družiny, návštěvní řád dětského hřiště, pokračování příběhu

27. ročník Běhu vítězství

Sportovní klub Studenec – fotbal, orientační běh, lehká atletika

Školní sportovní klub – fotbalové turnaje McDonald a Coca-Cola, Kinderiáda v atletice, krajské a celostátní finále v orientačním běhu, lehkoatletický trojboj

Orel Studenec – volejbal, zabíjačka

Okénko pro diabetiky – gestační diabetes, nízký glykemický index celozrnného pečiva

Fotohádanka z minulého čísla – vyřešení

Poděkování za blahopřání p. Jaroslavu Zimovi

Lavička na Strážníku


Fotografie na titulní straně – Ze závodu Studenecké míle

Zprávy obecního úřadu

Tyto řádky, které budou následovat, se píší opravdu s potěšením. Jak jsem Vás již informoval v předešlých číslech letošních zpravodajů, žádali jsme a ještě dále budeme žádat o různé dotace.

Některé výsledky jsou již známy, a proto je uvádím:

Opravdu velkým úspěchem je, že jsme dosáhli na dotaci ohledně rekonstrukce a zateplení ZŠ, vedenou pod názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ ve Studenci“ v celkové hodnotě přes 8,5 milionů Kč. Jde o první akci, která se týká kolem rekonstrukce ZŠ a přístavby MŠ a o které jste byli informování v č. 1/2008. Je to poprvé, co naše obec dosáhla získání takového finančního obnosu, což mohu potvrdit z každodenních telefonních hovorů a otázek „Jak jsme toho vlastně byli schopni dosáhnout?“ Na druhou stranu jde o veškeré plnění daných povinností, výběrových řízení na dodavatele, administrativních úkonů, nařízení, podmínek, závazných ukazatelů, vyhodnocovacích zpráv a následného monitorování tak, abychom danou dotaci nemuseli vracet.

Dalším úspěchem je získání dotace ohledně „Nasvícení stávajících pěti přechodů pro chodce“ po celém úseku hlavní silnice. Z rozpočtu Libereckého kraje jsme získali 90 tisíc Kč. Tato realizace je již hotová a k tomu musím říci, že děkujeme za Vaše kladné ohlasy.

Posledním úspěchem je získání 40 tisíc Kč z Grantového fondu Libereckého kraje na pořízení „Informačních panelů pro měření rychlosti“. Zde jsou již vytipována místa, kde budou dané „radary“ umístěny, a věřím, že v průběhu letních měsíců se všichni již dočkáme.

Moc rád bych takovéto zprávy psal dál, a proto věřím, že v některém dalším čísle se budu moci společně s Vámi o ně podělit. Podepsání získání jakéhokoli obnosu peněz je však pouhý zlomek toho, co je potřeba pro splnění veškerých podmínek a „ustát“ různá úskalí včetně nepředvídatelných záležitostí.

Jiří Ulvr, starosta

Mezi příjemné zprávy lze zařadit pořízení devíti nových vývěsních skříní, které jsou určeny pro místní spolky a organizace a jsou rozmístěny na tradičních místech v obou našich obcích.

V Zálesní Lhotě se podařilo v dolní části obce zrealizovat novou trasu veřejného osvětlení.

Po loňských přívalových deštích bylo nutno vybrat příkopy a vybudovat nové propusti. Jedná se o lokalitu v oblasti autobusové zastávky „U Svatých“ a i zde můžeme říci, že je již hotovo. Zrealizovala se také oprava povrchu volejbalového hřiště u sportovního areálu.

Ve Studenci musel být zrekonstruován mostek cesty na „Kubikovsko“, kde docházelo k ucpávání, podmáčení a vylévání vody na soukromé pozemky.

Soutěž Vesnice roku 2008

Dne 4. 6. 2008 navštívila naši obec hodnotitelská komise krajského kola Vesnice roku 2008.

Po deseti letech jsme měli možnost ukázat, na co jsme pyšní, čeho si vážíme, jak se staráme o dané památky atd. Každá obec má 90 minut na podání a obhajobu svých záměrů, které musely být zhotoveny do konce měsíce dubna. Výsledky krajského kola budou známy do konce měsíce srpna.

Poděkování

Poděkování patří všem žákům základní školy, kteří posbírali odpadky podél silnic.

Všem školou a školkou povinným žákům a žáčkům přejeme krásné sluneční prázdniny. Rodičům odpočinutí v podobě krásně strávené dovolené.

Studenecké míle

Dne 31. května 2008 proběhl 1. ročník soutěže historických vozidel Studenecké míle, „O pohár starosty obce“. Některé fotografie Vám nabízíme, jiné, ale i další informace včetně vítězů jednotlivých kategorií naleznete na: www.studeneckemile.estranky.cz.

Poděkování patří všem pořadatelům, partnerům akce, ale i Vám všem, kteří jste se buď jako návštěvníci, diváci podél celého okruhu, nebo samotní závodníci zúčastnili tohoto závodu. Celá akce jistě přispěla ke zviditelnění obce díky velkému počtu závodníků i návštěvníků. Také pomohlo i vydařené počasí.

Pokud jsem u toho děkování, musím poděkovat i panu Jaroslavovi (Pepikovi) Pičmanovi, který po celý den nepřetržitě uklízel a třídil odpady, aniž by ho do toho někdo nutil.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie – Motoveteráni

Fotografie – Autoveteráni

Fotografie – Na startu I

Fotografie – Na startu II

Fotografie – Na startu III

Fotografie – Účastníci v historickém

Fotografie – Stupně vítězů

Další informace

Předpokládáme, že zhruba od měsíce srpna budou na běžných místech (tak jako Studenecký zpravodaj), ale i na dalších k dostání „Stolní kalendáře na rok 2009“ s tématikou historických fotografií a pohlednic z obou našich obcí přibližně do konce roku 1945. Jedná se o výjimečné zpracování, proto všem doporučuji využít této jedinečné šance!

I tato informace se mi píše s potěšením. Tak jako poprvé, co naše obec dosáhla získání vysoké dotace, tak i poprvé v historii naší obce se na našem obecním úřadě konala svatba.

Dne 7. června 2008 byli „prvními“ manželé Kateřina a Leoš Zahradníkovi ze Studence. Zajišťování této záležitosti není opravdu na denním pořádku, musí se zařizovat delší dobu a taky se snad ani nedá odmítnout. Proto jsem rád, že vše proběhlo ke spokojenosti obou stran a ještě jednou přeji (tentokrát i s Vámi) šťastné vykročení do nového života.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie – První svatba na OÚ Studenec I

Fotografie – První svatba na OÚ Studenec II

Zápis z výběrového řízení – opravy cest

Studenec: oprava cesty na p. č. 2060/2 – oprava cesty na p. č. 2111/1

Zálesní Lhota: oprava cesty na p. č. 2425/1 – oprava cesty na p. č. 2426 – 1. část

Složení výběrové komise:

Jiří Ulvr, Ing. Pavel Jiran, Ing. Josef Boura, Ing. Martin Hamáček, Ing. Pavel Mečíř

Vyzvány byly firmy:

  1. H & N & H, s. r. o., Jizerská 756, 514 01 Jilemnice
  2. IMDV Horka, s. r. o, Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
  3. Silnice Jičín, a. s., Hradecká 415, 506 33 Jičín
  4. STRABAG, a. s., provozní jednotka Liberec, tř. Gen. Svobody 161/77, 460 01 Liberec 1
  5. M-Silnice, a. s.,závod Trutnov, Sportovní ul. 508, 541 03 Trutnov 3

Na základě výzvy podaly nabídku čtyři firmy:

  1. IMDV Horka, s. r. o., Nedaříž 25,514 01 Jilemnice, nabídnutá cena 2 558 555 Kč, záruka 36 měsíců
  2. Silnice Jičín, a. s., Hradecká 415, 506 33 Jičín, nabídnutá cena 2 228 958 Kč, záruka 36 měsíců
  3. M-silnice, a. s., závod Trutnov, 541 03 Trutnov 3, nabídnutá cena 1 915 427,70 Kč, záruka 36 měsíců
  4. STRABAG, a. s., provozní jednotka Liberec, tř. Gen. Svobody 161/77, 460 01 Liberec 1, nabídnutá cena 1 942 821 Kč, záruka 36 měsíců

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 19 %.

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy:

M-silnice, a. s., závod Trutnov, Sportovní ul. 508, 541 03 Trutnov 3

Osmé Studenecké putování – za památnými stromy 1. května 2008 (3 km)

Motto:
Konečně je tu i sám název: koruna stromu.
Jen král mezi rostlinami může mít korunu.
A tím králem je právě strom.

Stromy v krajině jsou výrazné a nepřehlédnutelné. Často jí dodávají jedinečný vzhled. Stromy bývají vysazovány při významných událostech. Výrazně mohou dotvářet cestu, silnici, sochu, stavbu, zahradu a podobně.

Dnešní již osmé Studenecké putování začínáme u sokolovny. Nedaleko sokolovny je fotbalové hřiště a při jeho vybudování v roce 1958 byly vysazeny topoly černé, které svojí štíhlou kuželovitou korunou jsou jedinečné a velmi výrazné. Mají 50 let. Topolů je zde 87. Při západní a severní straně hřiště jsou navíc vysázeny lípy, které svými krásnými korunami dotvářejí toto sportoviště (je jich celkem 20). Jeden z těchto topolů v r. 2007 při větrné smršti Kyrill byl vyvrácen a na zbylém pařezu lze spočítat letokruhy a tím i stáří topolové aleje. Vysoký pařez je ze zlomené lípy za fotbalovou brankou u občerstvení.

Studenecký Orel na novém cvičišti v květnu 1938 při Stromkové slavnosti vysadil šest lip. Jednalo se o lípu zasvěcenou dvacátému výročí vzniku ČSR a dále o lípy významným osobnostem, a to prezidentu ČSR Eduardu Benešovi, předsedovi Československé strany lidové a ministru vlády Janu Šrámkovi, ministru veřejných prací Janu Dostálkovi, kardinálu arcibiskupovi Karlu Kašparovi a předsedovi poslanecké sněmovny a častému studeneckému hostu Václavu Koškovi. Jedná se o cvičiště u ZŠ Studenec. Zbyly tři lípy. Z jedné zůstal vysoký pařez. Lípy mají 70 let. Lípa malolistá má na spodu listu v úhlech žilek chomáčky rezavých chloupků, lípa velkolistá na stejných místech bělavé chloupky. Až budou vyrostlé nové listy, podívejte se na tento znak. Velké množství smrků pichlavých, které spíš nazýváme stříbrné, je v okolí ZŠ.

Poměrně velký les uprostřed obce představuje Stráň. Má 2,5 ha. Napříč Strání prochází svažitá cesta k dolení silnici. U budovy ZŠ je připravována v uvolněném prostoru mezi smrky výstavba altánku, který bude sloužit jako přírodní učebna pro ekologickou výchovu. Bude to počátek naučné stezky. Pokračování bude ve Stráni blízko Lánských, a to cesta po vrstevnici. Prvním místem bude zviditelněný, tedy očištěný od nánosu času, malý melafyrový lom. Jde o horninu prvohorního stáří, která je ve velkém těžena Zetkou Strážník v lomu původně pana Grosmana. Výhledově by měla být další stanoviště této naučné stezky věnována zdejším druhům stromů včetně jejich popisu. Po dolení silnici přijedeme k Lípě Svobody u Jebavých nebo Jezdinských. Tu zasadila Tělocvičná jednota Sokol 13. dubna 1919 (na snímku je zachycena slavnost k 10. výročí vzniku ČSR v roce 1928). Slavnostní proslov pronesl student Josef Jebavý ze sousedního domu a báseň zarecitoval student Jan Šorfa, bydlel v domě, kde dnes sídlí firma Aries. Děvčata byla v národních krojích. Slavnost byla zakončena zpěvem národní hymny Kde domov můj a písní Hej Slované. Lípa Svobody je výchozí bod slavnostních průvodů při významných výročích a událostech. Blízko Lípy Svobody roste u silnice asi největší strom ve Studenci. Je to jasan ztepilý, který je chráněnou přírodní památkou. Obvod kmene měří 3,54 m. Strom je starý 210 let. Stáří stromu bylo zjištěno pracovníky Krkonošského národního parku v květnu 1999 za iniciativy Ivy Hákové, která v KRNAPu pracovala.

Další památná lípa byla vysazena 7. března 1930 před domem čp. 118 Dědečkovi-Vanclovi, v den 80. narozenin prezidenta republiky T. G. Masaryka, jako Masarykova lípa. Obě lípy byly odborně ořezány, aby zmladily. Ovšem lípa u Jezdinských živoří. Je na ni v zimě nahrnován sníh a v jejím okolí jsou upěchované kamínky. Asi před 13 lety jsme se studenty tyto kamínky nahrabávali a kolečkem odváželi. Toto by se mělo opakovat a do okolí lípy dát kvalitní půdu.

Studenecký kostel z let 1866 až 1868 má 140 let. Pravděpodobně i monumentální lípy u silnice, tedy u soch sv. Ludmily a sv. Václava byly tohoto stáří a ty jsou poražené. Stromy pokud žijí, tak rostou a mohou být pak nebezpečné pro případ vyvrácení při větrné smršti. Poražení stromů bude vždy vyvolávat bouřlivé rozpravy.

Velké soustředění stromů představuje zámecký park, který souvisí s vystavěním zámku, který si dal r. 1883 postavit rytíř Karel Berger z Bergenthálu. Kolem zámku se dříve rozkládalo pole a vinula třešňová alej. Nově byl založen park a dva rybníky (vlastní park má výměru 0,86 ha, celkový zámecký areál 2,45 ha). Od r. 1883 uplynulo do současnosti 125 let a to je pravděpodobně i stáří státem chráněné lipové aleje od silnice k zámku. Je to 25 lip. Z jedné zbyl pařez. V zámeckém parku už zaniklo mnoho vzácných stromů. Byl to třeba buk červený, naroubovaný převislý jasan, nádherná jedle a další. Třeba při výkopu velmi hlubokého příkopu kanalizace od zámku k čističce odpadních vod u silnice zašel ten červený buk a jedle, a to po r. 1984. Velkou katastrofou pro zámecký park byla loňská větrná smršť Kyrill. Napočítal jsem přes 35 vyvrácených nebo přelomených monumentálních stromů pravděpodobně stáří 125 let. Za obrázkem Panny Marie už pokračovat po cestě ke kapličce nelze. Je doposud zatarasena spadlými stromy. Zajímavá je alej jasanů od zámeckého parku ke kapličce. Jde o kapličku u lesa pod Horkou a nechala ji vybudovat Marie Haklová v roce 1892. Toto stromořadí je „zeštíhleno“ tak, že je poražen každý druhý strom. Zámecký park a zámek by měl být okrasou obce. Mohl by být místem vycházek a odpočinku. Poskytl by i desítkám lidí zaměstnání a přinesl i věhlas obci. Budeme s povděkem sledovat jeho případný pozitivní vývoj. Lidé si zapamatují ty, kteří to dokázali. Park je i hnízdištěm ptáků. Paní Pauerová mi ukázala strom s doupětem strakapouda. Po zaklepání na kmen stromu pan domácí vykoukl. Byl to zážitek. Těch polámaných a vyvrácených stromů je zde dosti i dnes. Jsou zde i uschlé smrky s úplně opadanou kůrou. Ty zde stojí jako vykřičníky péče o zámecký park.

Výrazné stromořadí bylo podél silnice. Naše hlavní silnice byla otevřena na místě bývalé vozové cesty jako říšská silnice v r. 1819. Opravdu monumentální jasany byly třeba v úseku od Kalenských vedle Josefa Háka k hotelu, tedy ke Krůfovým. V důsledku napřímení silnice vznikl její opuštěný úsek, a to nad truhlářstvím Jana Albrechta. Zde jsou dva velké kilometrové patníky s číslicí 4. (vzdálenost 4 km od křižovatky na Horkách). Alej by mohla mít stromy i 189 let staré. Vzpomínáte na tu nádhernou zaniklou alej? Začalo být vidět od Špice až k sokolovně. Byl to naprosto nový pohled. Mezi zmíněným čtvrtým kilometrem a pátým kilometrem u vrátnice továrny bylo okolo 160 stromů.

Píše se rok 2008. Mluví se o osudových osmičkách našich dějin. Co kdyby k devadesáti letům od vzniku ČSR v roce 1918 byly ve Studenci vysázeny památné stromy? Myslím, že třeba v roce přelomu tisíciletí, tedy v roce 2000 se nic nevysázelo.

A na závěr něco o našem nejstarším stromě:

Jasan (narozeni od 21. 5. do 30. 5. a od 21. 11. do 30. 11.)

Cílevědomost jim umožňuje, aby si i do vysokého věku udrželi mladistvý vzhled i fyzickou svěžest. Díky těmto vlastnostem se lidé ve znamení Jasanu velmi často v životě stávají oporou pro ty, kteří u nich hledají ochranu. Pro svou rozvážnost a vynalézavost dokáží nalézat řešení i v těch nejnepříznivějších obdobích. V milostném životě nebývají nijak bouřlivými milenci, zato jsou však vždy spolehliví, věrní a v manželství bývají ideálními partnery. Lidé zrození pod vládou Jasanu však mívají i některé negativní vlastnosti. V partnerství i přátelství bývají často dost nároční, nechtějí jen dávat, ale dost hledí na to, co od druhého mohou čekat. Někdy se tato vlastnost vyvine až do neskrývaného sobectví. Svůj majetek dovedou lidé Jasanu vždy dobře chránit a obhospodařovat. Dokáží si i hodně odříkat a velmi neradi se zadlužují, neboť nezávislost a svoboda rozhodování jsou jim nadevše. Často však jednají pod dojmem víry, že bohatství jim přinese i štěstí.

Tohoto putování se zúčastnilo 47 osob. Každý účastník dostal předchozí poznatky napsané na informační dvoulistu. Účastníky putování při začátku vycházky uvítal Mgr. Pavel Zajíc. Po cestě nám o jednotlivých místech povídali žáci ZŠ Studenec, kteří navštěvují přírodovědný kroužek vedený Ing. Lubošem Jiřištou, pracovníkem KRNAP Vrchlabí. Děti byly za pěkný výklad odměněny potleskem. Informaci o etapách výstavby mateřské školy u ZŠ Studenec poskytla zástupkyně ředitele ZŠ PaedDr. Dana Synková. Putování jsme zakončili na prostranství před restaurací U Višňáků. Připomněli jsme si veliké lípy, které zde rostly a musely ustoupit vybudovanému chodníku. Pěkné je, že na okraji tohoto prostranství roste pět pěkných lip a dvě břízy.

Fotografie – Putující u Trojice

Fotografie – Putující na orelském hřišti

Fotografie – Putující u kostela

Fotografie – Historická I

Fotografie – Historická II

Vítání občánků

Při jarním vítání občánků dne 16. 4. 2008 se sešlo 17 dětí.

Petr LedvinkaStudenec 348Anna ŠulcováStudenec 139
David ZvěřinaStudenec 28Adéla MarkováStudenec 176
Jakub KuříkStudenec 243Ondřej JiroutStudenec 248
Karolína PavlováStudenec 186Jan BaudyšStudenec 271
Jakub DědečekZálesní Lhota 98Šimon VrbataStudenec R-44
Nikola HofmanováStudenec 264Štěpán TauchmanStudenec 294
Tadeáš MarekStudenec 86Barbora ChrástováStudenec 313
Jana VanclováStudenec 301Adam MačekStudenec 264
Anja KolářováStudenec 83

Na vítání vystupovaly děti z Mateřské školy ve Studenci. Děkujeme jim za účinkování a paní učitelce Hájkové za to, že s nimi tanečky a písničky nacvičila.

Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

Fotografie – Vítaní občánci I

Fotografie – Vítaní občánci II

Fotografie – Představení dětí ze školky

Zprávy Základní školy a Mateřské školy Studenec

Blíží se konec dalšího školního roku a s ním i čas bilancování, kterému však dáme větší prostor až v příštím Zpravodaji. V tom dnešním přinášíme čtenářům Studeneckého zpravodaje pestrou paletu příspěvku z různorodé činností studenecké školy.

Přírodovědný kroužek při ZŠ Studenec

Také v tomto školním roce pokračovala činnost přírodovědného kroužku při Základní škole ve Studenci. Kroužek navštěvovalo 12 žáků 2. až 8. třídy ZŠ, kteří se zúčastňovali pravidelných čtvrtečních schůzek, víkendových výletů, poznávacích akcí pro veřejnost a již tradiční květnové čtyřdenní expedice – tentokrát do chráněné krajinné oblasti Beskydy. Následující řádky jsou malým nahlédnutím do života této party malých přírodozpytců…

Výprava za netopýry

V sobotu 2. února jsme vyrazili na výpravu do krkonošského podzemí za netopýry.

Základem byly dobré boty a spolehlivé světlo. A taky trochu odvahy pustit se do neznámého prostoru. Opuštěná štola ve Strážném je bezpečná a jedinými nástrahami jsou podzemní déšť kapek ze stropu, zbytky starých kolejí a malý nákladní vozík v cestě. Přesto jsme strávili v podzemí hodinku s příjemným pocitem dobrodružství v zátylku. Napočítali jsme 11 spících netopýrů a jednoho – netopýra velkého – jsme si prohlédli pěkně zblízka při kroužkování, které odborně provedl a zajímavým povídáním o netopýrech doplnil Dr. Flousek ze Správy Krkonošského národního parku. Na konci štoly čekal starý zával, který nás nepustil dál do podzemí.

Den Země

Na konci dubna jsme oslavili ve Studenci již tradičně svátek naší kulaté kamarádky Zeměkoule. Nejprve jsme připravili výstavu jarních květin, stromů a keřů a odpoledne podnikli výlet jarní přírodou.

Na výstavě jsme se sešli již v sedm hodin, u Olešky ještě doplnili některé květinky a již se těšili na první návštěvníky – přišlo jich téměř dvacet a všem se výstava líbila a s chutí si také zasoutěžili. Odpoledne se nás sešlo 11 nadšenců, které neodradilo ani zamračené a větrné počasí a vydali jsme se po okolí Studence. Cestou jsme se zastavili na některých místech, kde prožil zajímavé příhody přírodovědný kroužek, zamotali jsme si hlavy při zeměpisně-orientační soutěži, navštívili pramen Roubena a vůbec prožili prima odpoledne.

Vodní breberky na Kameňáku

Na kroužku 29. května jsme vyrazili na kolech k rybníku Kameňák a vzali s sebou malé polní laboratoře v batůžcích. Obsahovaly lupy, zkumavky, síťky, síta, pokusná činidla a klíče k určování vodních bezobratlých. Postupně jsme z rybníku vylovili a určili zajímavé exempláře vodních „breberek“ – znakoplavku, bruslařku, vodoměrku, hladinatku, vodní roztoče, vodního plže plovatku, nymfy jepic a motýlic, pijavice, mnohoštětinatce, pulce… no byla vám to podívaná.

Naučná stezka

V úterý 7. května přišla dobrá zpráva z Nadace Partnerství: uspěli jsme s naším projektem naučné stezky a z programu Škola pro udržitelný život obdržíme dotaci 50 tis. Kč.

Sázení jilmů a smrčků

Poslední říjnový čtvrtek jste nás mohli u školy zahlédnout v holínkách a vyzbrojené motykami, rýči, pletivem, kůly a také několika mladými stromky. Rozhodli jsme se totiž vysadit do přírody několik kousků poměrně vzácného druhu stromu – jilmu horského. Utvořili jsme skupinky po dvou až třech a za necelou hodinku už byly jilmy pěkně v zemi a ochráněné pletivem proti mlsné zvěři.

Na kroužku v polovině dubna jsme byli sázet v lese Na drahách smrčky. Pod odborným vedením pana Vacka se nás sešlo 13 a vysázeli jsme 75 stromků. S rýči a motykami se zdatně oháněli velcí i malí a odměnou byl dobrý pocit z pomoci přírodě a také voňavý buřtík u táboráku.

Fotografie – Sázení stromků

Putování za památnými stromy

První májový den se konalo již tradiční Studenecké putování – tentokrát za památnými stromy v obci. Za krásného počasí se sešlo několik desítek poutníků, mezi nimiž bylo také několik členů našeho přírodovědného kroužku – ti odvážnější se stali patrony jednotlivých stromů a pověděli ostatním zajímavosti z historie  a biologie jednotlivých stromů. Hlavním průvodcem a duchovním otcem celého putování byl již tradičně pan Zajíc.

Výlet do Beskyd

Na konci května jsme vyrazili za poznáním do valašské části CHKO Beskydy, kousek za Vsetínem. Zdejší část hor se jmenuje Javorníky a je tvořená hlavně smíšenými a listnatými lesy.

Na cestu jsme se vypravili v počtu devíti dvounožců a jednoho čtyřnožce. Jeli jsme vlakem a po čtyřech přestupech a 6 hodinách jízdy střídavě rychlíky a motoráčky jsme konečně dorazili do malebných Huslenek. Chata „patřila“ jen mám a byla perfektní základnou pro naše výlety do okolí – jaro bylo v Beskydech v plném květu a při našich výletech jsme viděli například spoustu orchidejí – hlavně vstavačů mužských, o které jsme doslova „zakopávali“ na každém kroku. Do cesty se nám „připletla“ také jedna horská chata Portáš, kde jsme doplnili kalorie. Štěstí nám přálo nejen s počasím, ale i na zastávkách autobusů na cestě zpět na chatu. Příjemný řidič jednoho autobusu se udiveně ptal, jakto, že jsme se z hor vrátili živí a zdraví, když jsou prý po lesích medvědi…(-: Večer jsme opekli buřty, zahráli pár her a mazali na kutě.

Druhý den jsme vyšlápli na nejvyšší bod naší výpravy – 925 metrů vysoký kopec Makytu, zahráli pár her, fotbálek, nasbírali a nařezali dříví a společně uvařili špagetovou večeři. Nejmladší členové výpravy Matěj a Mirečka ještě zvládli večerní plnění Bobříka odvahy.

V neděli jsme již „pilně“ balili a uklízeli a vydali se směr Studenec. Cestu nám trochu zkomplikovalo více než hodinové zpoždění vlakového expresu, ale přestupy jsme stihli a v podvečer dorazili do Staré Paky a o něco později také k maminkám a plným talířům…

Více o naší činnosti se můžete dozvědět na internetových stránkách na adrese: www.smart-web.cz/krouzek.

Fotografie – Z výletu do Beskyd

Dopoledne s Tondou Obalem

Ahoj! Jmenuji se Tonda Obal. Jak už moje jméno napovídá, jsem odborník na obaly a jejich recyklaci. Teď momentálně jsem na cestách. Navštěvuji školy, kde učím děti, jak správně zacházet s obaly, aby tím netrpělo životní prostředí. Zavítal jsem také do Základní a Mateřské školy ve Studenci.

První červnové pondělí jsme rádi vzhledem ke krásnému počasí opustili učebnu a vydali se před školu, kde na nás čekali připraveni dva ekologové se zajímavým programem. U volejbalovému hřiště jsme se snažili trefovat míčky do správného místa, např. zelený míček do zeleného kolečka, který symbolizoval popelnici na sklo. Poté jsme skládali domino, opět s prvky na třídění odpadu. Posledním úkolem bylo vhodit správné „předměty“ do popelniček. To celé jsme měli doplněné přednáškami o třídění a recyklaci odpadu. Dozvěděli jsme se, co všechno se dá vyrobit z vytříděného odpadu, jak správně třídit odpad, aby se dal znovu použít (z plastu se vyrobí výplně do bund a mikin). Bylo to zajímavé a obnovili jsme si vědomosti z hlediska třídění odpadů a jejich recyklace.

Veronika Truxová, Aneta Grofová

Fotografie – Popis dopoledne s Tondou Obalem od Elišky Ulvrové

Fotografie – Recyklace teoreticky,…

Fotografie – …prakticky…

Fotografie – …i hravě.

Fotografie – My už víme, jak na to!

Výlet do Prahy (4. a 5. třída)

Jednou za čas je dobré opustit bezpečné, ale stojaté vody rodné vsi a vydat se do víru velkoměsta. Čtvrťáci a páťáci naší školy tak učinili a vydali se prozkoumat krásy hlavního města Prahy. Společná pro obě skupiny byla jen cesta, jinak každá třída absolvovala svůj individuální program. Zkušenější páťáci se zprvu pokochali krásami města z Vyšehradu, aby pak sestoupili do nížin Václavského a Staroměstského náměstí plného turistů. Vydali se i do dávnověku a zhlédli v Národním muzeu část výstavy dinosaurů. Hlavním bodem byla prohlídka Národního divadla, kterou si děti opravdu užily. Průzkum proběhl od základního kamene až po nejvyšší balkon. Ti nejzvídavější se od našeho průvodce dozvěděli vše, co je zajímalo.

Čtvrťáci se vydali na pouť Prahou z Malostranského náměstí. Na svém putování navštívili zahrady Hradu, propletli se bez ztrát spoustou turistů kolem chrámu sv. Víta, postáli si v zástupu lidí při střídání stráží. Pak je čekal téměř orientační závod na Petřín, kde sice tolik přeplněno nebylo, ale těch schodů… Trochu se vydýchali a hurá do zrcadlového bludiště. To z některých udělalo opravdu „krasavce“. Z výšky Petřína všechny odvezla lanovka zpět do centra poblíž Karlova mostu. Ten vzali útokem. Někteří prohlíželi sochy, jiní se snažili ulevit svým peněženkám u místních prodejců. V rekordním čase se pěšky přepravili na Staroměstské náměstí, aby stihli orloj v akci. No a pak už jen přesun do autobusu a hurá domů.

Velkoměsto je všechny unavilo, a tak se těšili zpět do klidnějších vod Studence.

Třídní učitelky M. Jindrová a M. Šimková s poděkováním paní učitelce H. Lánské a E. Plecháčové za doprovod

Fotografie – Na Vyšehradě

Školní výlet (1. a 2 .třída)

„Každá škola má svůj konec…“ (tak se zpívá v jedné písničce) i náš letošní školní rok se blíží do finiše a s ním nastal čas závěrečných školních výletů.

První a druhá třída se rozjely společně 27. května, spolu se sluníčkem na obloze, batůžkem na zádech a velice ochotným řidičem autobusu panem Ottem do dolomitových jeskyní v Bozkově. Děti si s úžasem v očích procházely podzemní prostory, zažily opravdickou tmu u skalního jezera a po 45minutové prohlídce se těšily ven na první svačinu a nákup výletních dárečků.

Druhou zastávku jsme udělali na návsi v Roztokách u Semil. Odtud jsme vyrazili dolů do pohádkově vyhlížejícího Fiedlerova údolí. Tam na nás již čekali poslední majitelé 300 let starého mlýna. Jejich mlýn se dochoval jako jediný z původních čtyř, které dříve klapaly na Novoseckém potoce. Prohlídka začala u velkého mlýnského kola. Také jsme viděli mlýnské kameny a seznámili se s historií a způsobem života mlynářských generací. Jestlipak víte, že každý mlýn má svého vodníka a hlídače? Vodníků a ježibab jsme viděli několik a čert Albert k dětem dokonce promluvil. Slíbil jim splnění přání, pokud zazvoní na visící zvonek. Po zajímavém povídání o mlýně a nákupu pohledů se nám z pohádkového světa ani nechtělo.

Měli jsme před sebou ještě jeden cíl a tím byla rozhledna Štěpánka. Pan řidič nás autobusem odvezl téměř až k rozhledně. Poslední úsek v lese jsme vystoupali po svých a po točitých schodech jsme vylezli až na druhý ochoz, odkud jsme viděli Jizerské hory a Krkonoše.

Svačinky snědené, dušičky plné zážitků, peněženky prázdné, těla zmožená tak, že někteří cestou domů v autobuse tvrdě usnuli. Přejeme dětem co nejvíce výletů, nejen prázdninových.

Třídní učitelky Iva Exnerová, Ivana Kučerová

Fotografie – U rozhledny Štěpánka

9.B v pohádce „Sůl nad zlato“

„Jak se to království divně jmenuje… Moje království… vždyť patří přeci všem…,“ to my víme, ale…

ALE… vždy se nějaké najde, také jsme ho našli, přálo nám však štěstí a pohádky končí dobře, proto na samém konci jsme objevili Naše království…a to patří nám všem…

O tom se mohly přesvědčit opět všechny třídy naší školy, mateřské školy, rovněž rodiče, příbuzní a kamarádi našich deváťáků. Přišlo jich opravdu hodně, pochvalu si zaslouží, publikum bylo skvělé…

Naši „herci“ si vyzkoušeli klasickou českou pohádku, kterou nám připomněli herecké mistrovství pana Wericha, Buriana a dalších. Úžasné dialogy, které tato pohádka nabízí, jsou především ukázkou nádherné mnohotvárnosti naší mateřštiny a také nadsázky a humoru pana Wericha. Humoru, který nepotřebuje vulgární slova, aby pobavil a rozesmál.

Deváťáci zvládli texty na jedničku s hvězdičkou a náročnou výměnu kulis mezi scénami také.

Divadlo je týmová práce, teď už tomu všichni věří, každá i sebemenší role je zapotřebí… jako sůl… bez soli to prostě nejde…

„A jestlipak víte co je víc než sůl?
To ví přeci každý – láska!
A láska je solí života, tak se mějte rádi,
je totiž máj… lásky čas“

Fotografie – Herci v pohádce

„Hádankový den“ – dárek ke dni dětí

Jak již sám název napovídá, rozhodli jsme se s žáky 5. třídy udělat radost dětem ostatních ročníků k 1. červnu. Jakýmsi průřezem hodinami čtení od první do páté třídy jsme se octli tu v Perníkové chaloupce, tu u Krakonoše… Pozvaní hosté měli uhádnout zahrané dílo, autora, zodpovědět záludné otázky „páťáků“ anebo si třeba zazpívat nějakou pěknou písničku. Herci a herečky předvedli nejen své herecké, ale i hudební nadání, na žáky 5. třídy obdivuhodné.

A co na to my, děti?

Začalo to asi před dvěma měsíci. Pod vedením třídní učitelky Markéty Šimkové jsme se rozdělili na skupiny a pro každou třídu jsme připravili jiné divadelní ukázky z čítanek, televizních večerníčků a seriálů. Samozřejmě jsme vybrali své nejoblíbenější. Školka a prvňáčci měli možnost zhlédnout Pejska a Kočičku, Pata a Mata, Perníkovou chaloupku a Červenou Karkulku. Druháci přišli na Ferdu mravence, Macha a Šebestovou, Krkonošské pohádky a Zlatovlásku. Pro 3. a 4. třídu se hrála Polednice, Bylo nás pět, Maxipes Fík a opět Krkonošské pohádky.

Kostýmy nám padly skvěle, rázem proměnily děti školou povinné v oblíbené pohádkové postavičky. Jeníček, sojka, princezny, Polednice i všichni ostatní si s přípravou převleků dali velkou práci.

Nejúspěšnější hádanky jsme pak zahráli všem třídám druhého stupně. Velkou radost jsme udělali i rodičům, kteří se v hojném počtu přišli v odpoledních hodinách podívat i s dalšími členy rodiny. Na konci představení jsme si zazpívali námi složenou písničku „Páťáci“ na melodii „Tří čuníků“. Každá sloka vyprávěla o jednom z nás. U písničky jsme se pobavili nejen my, ale i všichni diváci.

Dalo nám to „fušku“, ale ta byla odměněna velikým potleskem a úsměvy v hledišti.

Závěrem bychom chtěli poděkovat naší třídní učitelce, díky které to vše začalo a která nám se vším hodně pomáhala.

žáci 5. třídy

Fotografie – Hádankový den

Zpráva o národní soutěži základních uměleckých škol

V letošním školním roce byla vyhlášena ministerstvem školství národní soutěž základních uměleckých škol v oboru hra na klavír. Zúčastnili se jí někteří žáci z jilemnické hudební školy (má odloučenou učebnu ve studenecké škole), do které docházejí i děti ze Studence. Soutěž probíhala nejprve ve školním kole. Z dvaceti pěti zúčastněných dětí postoupilo šestnáct do dalšího kola. Mezi nimi byla Markéta Urbanová, Dominika Kalenská, Vendula Mašková a Aneta Pekárková.

Okresní kolo soutěže se konalo v Turnově 14. 2. 2008. Naše děvčata se umístila takto:

1.kategorie:
1. místoMarkéta Urbanová
3. místoDominika Kalenská
2.kategorie
2. místoVendula Mašková
3.kategorie
1. místoAneta Pekárková

6. 3. 2008 proběhlo v České Lípě krajské kolo této soutěže, kam postoupili jen ti, kteří obsadili první místo ve své kategorii. Zde se Markéta Urbanová umístila na druhém místě a Aneta Pekárková také na druhém místě.

Ráda bych poděkovala děvčatům za jejich píli a rodičům za trpělivost.

Jaroslava Faltová

Fotografie – Markéta Urbanová a Aneta Pekárková

Koncert vítězů pěvecké soutěže Novopacký slavíček 2008 na Pecce

Dne 16. dubna 2008 se uskutečnil v Nové Pace 13. ročník pěvecké soutěže Novopacký slavíček, ve kterém 4 odborné poroty hodnotily v 10 kategoriích celkem přes 200 dětí a mladých interpretů nejen z blízkého okolí, ale například i vzdálenějších Pardubic, Hradce Králové, Liberce, Litomyšle a dokonce i polského Boguszowa. Tato soutěž rok od roku získává na své popularitě, a proto můžeme být velmi potěšeni, že i letos mezi malými „slavíčky“ opět vynikli žáci ZŠ Studenec – Patrik a Dominik Pekárkovi v kat. A2 (sólový zpěv, 1.-2. tř.) a Aneta Pekárková s Petrem Horáčkem, kteří soutěžili ve dvou kategoriích – A3 (sólový zpěv, 4.-5. tř.) a ještě B1 (duo, trio, kvarteto).

Hudební doprovod na klavír a přípravu těchto dětí na soutěž zajistila ve svém volném čase paní učitelka Magdalena Jarošová ze ZUŠ Vrchlabí a pomoc poskytla také paní učitelka Jaroslava Faltová ze ZŠ Studenec, jimž tímto patří velký dík za obětavou a časově náročnou práci s nimi. V kategorii A2 se předvedlo 23 zpěváků, nejsilněji pak ze všech byla obsazena kat. A3 se 49 účastníky. Porota z důvodu velké vyrovnanosti udělovala v některých kategoriích více prvních míst a různá ocenění. Výsledky po celodenním klání byly pro zpěváky z naší školy vynikající:

kategorie A2
Patrik Pekárek – zlaté pásmo – absolutní vítěz
Dominik Pekárek – zlaté pásmo + zvláštní cena za radostný projev a výraz
kategorie A3
Aneta Pekárková – 1. místo
Petr Horáček – 1. místo
kategorie B1
duo Aneta Pekárková + Petr Horáček – 1. místo

Všichni jmenovaní si tak vyzpívali nejenom originálně pro tuto soutěž navrhovaný diplom a malý dárek, keramického slavíčka, ale i účast před zhruba stovkou kulturně naladěných posluchačů na koncertě vítězů, jenž se konal 24. dubna 2008 tradičně v renesančním sále hradu Pecka, kam jsou zváni pouze první z jednotlivých kategorií. A tradičně, jakoby vyšší mocí či samotným pánem domácím a milovníkem hudby Kryštofem Harantem, bylo i zařízené letošní opět nádherné jarní počasí zvoucí k nevšedním zážitkům obohacujícím dnešní hektickou dobu. Ke krásnému úspěchu malým zpěvákům blahopřejeme!

Fotografie – Studenečtí účastníci soutěže Novopacký slavíček

Čarodějnice s dýmem nad školou

Středa 30. 4. 2008 se stala pro mnohé žáky ZŠ Studenec neopakovatelným zážitkem. V osm hodin a padesát minut se totiž rozezněl „chraplající“ školní rozhlas s hlášením: „Hoří, hoří, hoří – je vyhlášen požární poplach.“ To už byla nová budova docela slušně zahalena do dýmu a žáci prvního i druhého stupně se začali chystat k evakuaci. Dle požárních směrnic se první stupeň vydal na shromaždiště před školní budovu a druhý naopak za ni bez převlékání a přezouvání.

V témže momentu se už rozezněla i požární siréna z nedaleké hasičské zbrojnice. Neuběhlo mnoho času a již se sbíhali první studenečtí dobrovolní hasiči, naskakovali do aut a spolu s profesionály z Jilemnice se vydali na cestu směr základní škola. V těsném závěsu za nimi jelo požární auto s evakuační plošinou a žebříkem k vyproštění žáků a učitelů uvězněných v hořící škole.

Hasiči nasadili dýchací přístroje, připravili hadice a vydali se na záchranu osob v objektu. Procházeli třídy, až v jedné z nich narazili na skupinu raněných a přidušených osob. Jedna žákyně měla otevřenou zlomeninu bércové kosti, druhé zase koukal kus střepu nad obočím, když pravděpodobně ve zmatku rozrazila sklo a sama si ublížila, třetí měla popáleninové puchýře na rukou. Paní učitelka byla popálena v obličeji a jeden vyučující byl nalezen v bezvědomí, když se při evakuaci nadýchal nebezpečných zplodin.

Žákyně byly evakuovány po požárním schodišti, oba vyučující pak plošinou. Dole už v bezpečí jim byla poskytnuta první pomoc zdravotníky ČČK z  Jablonce nad Jizerou. Vše se podařilo, včetně evakuace posledního živého tvora – králíčka ze šesté třídy. Jediným, zato velmi smutným momentem bylo, že se již nepodařilo oživit vyučujícího, který byl v bezvědomí. Bohužel i takové věci se stávají. Naštěstí dnes se jednalo pouze o cvičení, ale i tak to jistě pro mnohé žáky nebyl pěkný pohled, když hasiči vynášejí zraněné spolužáky z doutnající školy. Poslední akcí hasičů bylo uhašení střechy a tím i prověření již pomalu chátrajících žlabů, když voda valící se ze střechy tekla úplně všude.

Poté se již všichni přesunuli na prostranství před sokolovnu, kde bylo připraveno další překvapení v podobě vykrádání osobního automobilu pouličním zlodějem. Velmi ostrý zásah pořádkové jednotky PČR z Rokytnice nad Jizerou ukázal všem žákům, že trestná činnost se nevyplácí. Zloděj byl povalen na zem, spoután a přestože se velmi vzpouzel a křičel, byl usazen do auta a odvezen do cely předběžného zadržení.

Policie dále předvedla vybavení svých pořádkových jednotek a žáci neváhali sami na sobě vyzkoušet, jaké to je krotit nebezpečný dav fotbalových hooligans nebo demonstraci neonacistů. Ti nejodvážnější dokonce podstoupili test se slzným plynem. Slzy do očí jim tak nenahnali pouze pedagogové svými známkami, ale především tento vysoce účinný plyn.

Poslední akcí tohoto neobyčejného dne bylo vyproštění osob z havarovaného osobního automobilu Škoda hasičskými jednotkami. Používali se hydraulické kleště a páčidla. Následně se toto vozidlo, no spíše „vrak“ vozidla, polil benzínem a zapálil. Obrovský černý dým, vznášející se nad Studencem, se jali krotit studenečtí hasiči ve spolupráci se svými jilemnickými kolegy. Asi pět minimaxů postačilo k tomu, aby dostali vše zase zpátky pod kontrolu.

Pak už jenom policisté České republiky a hasiči dali k dobru své historky z reálného života a jedno z největších cvičení v regionu mohlo být úspěšně zakončeno dobrým obědem pro všechny zúčastněné, protože díky včasnému zásahu naše jídelna mohla bez problémů fungovat. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na tomto projektu a nezbývá nám, než si přát, aby i další akce měly přinejmenším stejnou kvalitu jako tato…

Deník, Turnovsko a Semilsko

Děti ve Studenci na vlastní oči viděly zásahy hasičů i policistů

Jak si policisté umí poradit se zlodějem aut, převedla pořádková jednotka pro okres Semily pod vedením Jiřího Vrány. Během akce děti ani nedutaly.

Co dělat, když ve škole začne hořet, jak ošetřit zraněné, co se stane, když v automobilu uvíznou osoby nebo jak zasahuje policie při kradení aut. To všechno bylo ve středu ráno vidět ve Studenci. Nejdříve desítky hasičů z Jilemnice, Studence, ale i z Turnova nacvičovaly požár v místní základní škole. Použili i novou vysokozdvižnou plošinu. „Zásah proběhl perfektně a bez jediného problému, děti byly evakuovány, zranění sneseni a ošetřeni,“ pochvaloval si velitel zásahu Ivan Rumpík. Poté se děti přemístily na parkoviště za školou, kde nejdříve zhlédly policejní zásah proti lupiči automobilů. Pak jim velitel pořádkové jednotky okresu Semily Jiří Vrána vysvětlil, z čeho všeho se skládá výbava policistů a kdy a jak ji lze použít. Jilemničtí hasiči předvedli, jak vyprostit zraněné osoby z osobního automobilu. Škodu 120, na které akci převáděli, zbavili bočních dveří i střechy. Nakonec její části na oko složili, aby vůz mohli zapálit a ukázat hašení pěnou. Děti měly dost prostoru na vše se zeptat, případně si vyzkoušet policejní výzbroj. Celou akci poté odměnily velkým potleskem. „Je třeba dětem přiblížit opravdový svět, ne jen to, co znají z televize a počítačů. Také je třeba zaujmout, a to u dnešních školáků jde mnohem lépe, když všechno vidí doopravdy,“ vysvětlil jeden z hasičů, který si během akce zahrál i na lupiče, jehož policie dopadla.

Fotografie – Plošina u školy

Fotografie – Vyprošťování z auta

Soutěž mladých zdravotníků

Český červený kříž Jablonec nad Jizerou pořádal počátkem května Soutěž mladých zdravotníků. Z 2. stupně ZŠ Studenec se zúčastnily následující hlídky:

9.BE. Bartoňová, M. Klouček, I. Magočová, V. Kalenská, K. Grofová.
8.A. Grofová, V. Truxová, L. Palivoda, M. Šimáček, Z. Šimková
7.T. a Š. Kučerovi, V. Zvěřinová, K. Ulvrová, H. Šulc
6.N. Maternová, L. Vydrová, J. Šimáčková, S. Hájek, J. Kuřík

Na této akci se sešlo 18 družstev ze základních škol našeho okolí. V objektu byla připravená různá stanoviště s úkoly, týkajících se zdravovědy. Museli jsme si poradit s otevřenou zlomeninou, popáleninami, poraněním hlavy, přenosem zraněného.

Dále jsme vyplňovali test, poznávali jsme různé byliny, pracovali jsme jako tým. Na každém stanovišti bylo možné body získat i ztratit. I když jsme se neumístili na předních příčkách, zjistili jsme, že naše znalosti jsou na dobré úrovni a hodně věcí dokážeme v praxi použít.

Co umí barvy?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno umí barvy?

My si s nimi ve školní družině často a rádi hrajeme. Nejčastěji s nimi tvoříme své umění. To je jistě první věc, která nás napadne. Barvy – a to každá, umí barvit. Zkrášlí nám obrázky na papíře, ale i spoustu věcí okolo nás. A nejen člověk umí dát životu barvu. Všechny barvy různých odstínů a nádechů můžeme vidět v přírodě. Ta si s nimi také asi ráda hraje. A umí to opravdu krásně…A co vlastně nejraději dělají samotné barvy? Co všechno umí?… zkuste se s námi nad tím zamyslet…

ŽLUTÁ umí svítit jako slunce
umí zářit jako hvězdy
umí zasáhnout jako blesk
umí hořet umí barvit jahody
se umí lesknout jako zásnubní prstýnek
umí kvést jako pampeliška
ZLATÁ se umí lesknout
BÍLÁ umí studit RŮŽOVÁ
umí zářit jako měsíc
se umí zahalit do mlhy
umí sladit cukrem
umí být první jako sněženka
STŘÍBRNÁ umí kouzlit
ORANŽOVÁ umí být pomerančem
MODRÁ umí pokrýt nebe
umí hladit jako voda
umí chladit jako déšť
umí koukat jako oči
ZELENÁ umí růst
umí hladit trávou
umí vyčarovat listy na stromech i keřích
umí chutnat jako okurka či hrášek
ČERVENÁ umí kvést
umí rozbušit srdce
umí ozdobit rty rtěnkou
umí pokrýt střechy taškami
umí být hezká
umí dávat pusy
umí létat jako motýl
FIALOVÁ umí obarvit švestky
umí vonět jako borůvky
HNĚDÁ umí být dřevo
umí být základem hlíny
umí louskat oříšky
umí nosit sílu kaštanů
ČERNÁ umí dělat stín
umí být smutná
umí zdobit řasy
umí zhasnout noc

Je toho jistě mnohem víc, co barvy umí… Záleží mnoho na nás, jak moc máme otevřené nejen oči…

Tak krásné léto plné těch nejkrásnějších, nejzářivějších a nejšťastnějších barev

Za děti školní družiny Z. Weissová

Dětské hřiště

Dětské hřiště u školy slouží veřejnosti a škola jako provozovatel se snaží jej udržovat v co nejlepším stavu. Aby právě tento stav vydržel co nejdéle, je třeba dodržovat Návštěvní řád, který bude umístěn u dvou vstupů na dětské hřiště. Připomínáme především používání jízdních kol a kolečkových bruslí v areálu, ale také večerní návštěvy omladiny. Hřiště je určeno především dětem, je v areálu školy, takže při jakékoliv konzumaci alkoholických nápojů či kouření budou sankce vyplývající z návštěvního řádu uplatňovány v horní hranici sazby.

Návštěvní řád dětského hřiště Studenec

Toto dětské hřiště bylo vybudováno zásluhou Základní školy a Mateřské školy Studenec a společnosti Centrum 2000, s. r. o., a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vašich dětí. Celkové náklady na pořízení hřiště a veškeré okolní úpravy činily téměř 800 000 Kč. Další finanční prostředky jsou z rozpočtu školy věnovány na údržbu hřiště. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let. Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvní doba:

Hřiště lze využívat v závislosti na klimatických podmínkách a počasí, nelze jej využívat po setmění, při sněhové pokrývce, mrazu, dešti a rozměklém trávníku.

Na hřišti platí zákaz:

Návštěvník je povinen:

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30 000 Kč

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně na telefonní číslo 481 595 252 nebo 739 630 563 nebo 603 734 818.

Správce hřiště: PaedDr. Petr Junek, ředitel školy

Odpovědná osoba za úklid hřiště: Milan Hanzlík

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád, a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.

Dvojčata

Adélka, které bylo kdysi 9 let, už vlastně nebyla ta naše „malá“ a hodná Adélka, ale vyrostlo z ní pěkné „Čertisko“, kterému bylo už 13 let. Už se jí také neříkalo „Adélko“, nýbrž „Třeštiprdlo“. A nakonec taky, když jí bylo 9, kam jste ji postavili, tam jste ji našli, a teď? Kam jste ji postavili, tam už jste ji jakživ nenašli! Lítala z jednoho místa na druhé, a k tomu všemu měla hromady úkolů. Nenašli jste ji ani v jedné místnosti domu, ale ve stáji nebo u kamarádky. No prostě hrůza! „Adélo, kde jsi? Měla bys jít pro Pašáka, nejspíš přeskočil ohradu,“ volala z kuchyně maminka. Hned jak to Adéla zaslechla, všeho nechala a řítila se k ohradě. Pašáka přivedla zpátky a šla opět dělat to, čeho nechala před chvílí. Ovšem nemohla si vzpomenout, kam dala tu věc, se kterou pracovala. „Skleróza,“ ozvalo se za rohem.

Vykoukl za ním tatínek a podával Adéle rozepsaný úkol. „Víš, chtěl jsem ti říct, že budeš mít sourozence.“ Tatínek si oddechl, sice věta měla jen pár slov, ale pro něho to byl naprosto vyčerpávající proslov. „Juchů, já budu mít sourozence! Já…“ a takhle to pokračovalo pořád stejně. Za pár měsíců už maminka byla v porodnici. Narodila se jí rovnou dvojčata. Pro náramnou radost tatínka oba dva byli kluci. Adéla měla radost ještě větší.

Nevadilo jí, že až oba vyrostou, budou z nich dva otravní bráchové. Jmenovali se Adam a Ondřej.

Ondra byl pěkný neposeda hned od narození. Pořád jen kopal, brečel a strkal do Adama. Adam byl ovšem o jednu jedinou minutu starší. Zatím to ale nevěděl. Po pár rocích, když bylo Adamovi 6 a Ondrovi taky, zrodil se v tatínkově hlavě nápad.

„Adélo, chtěla bys nového koně? Jak se to vezme, tak se to vezme, stejně jsi na poníka Pašáka velká a těžká. Co říkáš?“ Adéla vykulila oči. Tenhle návrh ji opravdu překvapil. „Já nevím, rozmyslím si to,“ a běžela do svého pokoje. „Nový kůň? Jak by k tomu přišel Pašák? Ale na druhou stranu je to pravda. Skoro mě neunese. Já se ho na to půjdu zeptat.“ „Co na to, Pašáku, říkáš?“ zeptala se koně, když mu pověděla co jí nabídl tatínek. A poník jako by říkal: „Ano, Adélo, souhlasím. Ale zůstanu tu, budou na mě jezdit tvoji bratři.“ Adéla kývla, i když koňské řeči nerozuměla, dokázala to vyčíst z Pašákových očí. Naposledy ho pohladila a odešla.

„Haló,je tady někdo doma?“ ozýval se u branky neznámý hlas muže. Tatínek tam rychle doběhl, protože ten hlas mu někoho připomínal. „Ahoj, Pepo. Jak se máš? Tak co, už si to ta tvoje dceruška s tím koněm rozmyslela?“ Ten hlas nepatřil nikomu jinému než Karlu Jandárkovi, který byl už dlouho kamarádem tatínka.

„Karle, ty jeden kluku! Kde se tady bereš? Představ si, že už jsem tě neviděl asi,“ začal počítat na prstech „možná, že už 6 let. A to nepočítám, když jsme se viděli před měsícem, protože jsme se dohadovali o té koupi koně!“ „Koupi koně?“ znělo Adéle v uších. Už si za krátkou dobu domyslela, kdo je asi ten zázračný Karel, a vyrazila k nim. „Ahoj, Adélo, ty jsi ale vyrostla!“ prohlížel si ji ze všech stran.

Karel nestačil říct následující větu a to už se z kuchyně řítili Adam a Ondra. Nesli v ruce lano. Nikdo zatím nevěděl, co mají v úmyslu. Ondra zatahal Karla za ruku, dotáhl ho ke stromu a než byste stačili říct švec, Adam ho přivázal ke stromu. „A takhle je to u nás od té doby, co se narodili ti dva. Pořád někoho přivazují ke stromu, podrážejí nám nohy, Adéle se hrabou ve věcech, a to pořád dokola,“ říkal tatínek Karlovi, když ho odvazoval od stromu. „Ale, to nic není. Jsou to prostě malí raubíři po tatínkovi,“ mrknul na tatínka a v mžiku byl ve stáji. Prohlížel si Pašáka a každou chvíli ho pochválil. „Karle, my budeme na Pašákovi jezdit, až budeme větší, Adéla nám to slíbila!“ mlel o sto šest Ondřej. ,,Já vám věřím a taky to schvaluji. Ale buďte na poníka hodní, nebo dostanete na zadek!“ pohrozil Karel a odešel.

Tak tu bylo zase mrtvé ticho. A klid. Protože maminka s bratry odjela nakupovat věci do školy. „Já už se těším,“ vykládal Ondrovi Adam, „ve škole je to určitě príma.“

Ondra takovou radost neměl. Nechtělo se mu vstávat brzo ráno a učit se. Až maminka řekla:„Nebuďte smutní, ve škole se přece něco naučíte. A určitě nechcete být hloupí!“ Kluci kývli.

Konec 2. kapitoly

Eliška Zvelebilová

SPORTOVNÍ ZPRÁVY

27. ročník Běhu vítězství

Ve čtvrtek 8. 5. 2008 uspořádal T. J. SOKOL Studenec ve spolupráci se Školním sportovním klubem při Základní a Mateřské škole ve Studenci 27. ročník Běhu vítězství. Tato již tradiční sportovní studenecká akce je pořádána na nenáročném 400 m dlouhém okruhu pod Strážníkem u Smrku. V příjemném jarním počasí se na start pod rozkvetlou třešní postavilo v 16 kategoriích od předškolních dětí v běhu na 50 m až po mladší dorostence v běhu na 2 km celkem 82 závodníků, z nich 39 bylo ze Studence. Stalo se tak za celou historii závodu poprvé, kdy přespolní závodníci byli ve většině. Ze studeneckých závodníků zvítězili: Pichl Oliver, Klíma Zdeněk a Kučera Štěpán.

Petr Plecháč

Fotografie – Prostranství u cíle

Fotografie – Stupně vítězů

T. J. Sokol Studenec oznamuje, že dvoudenní prázdninový tábor pro děti se bude konat od 22. 8. do 23. 8. 2008.

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Fotbalová veřejnost upírá své zraky k Mistrovství Evropy, ale zároveň vrcholí i domácí soutěže. S podrobnou bilancí Vás seznámíme v příštím čísle, neboť v době uzávěrky chybí do konce sezóny ještě tři kola.

Starší přípravka

Kádr starší přípravky se pod vedením Václava Vancla a Petra Exnera stabilizoval a bojuje v silné čtyřce o medailové pozice. Navíc řada hráčů aktivně pomáhá i mladším žákům.

Výsledky
– Rokytnice2:0– Horní Branná3:1
– Jilemnice B0:1– Mírová8:0
– Rovensko1:0– Košťálov2:0
– Sedmihorky4:0– Libštát3:4

Mladší žáci

Mladší žáci pod vedením Radka Mejvalda a Ríši Noska získávají zkušenosti na Trutnovsku a chybí jim především hráči ročníku narození 1995. O to perspektivnější je mužstvo pro příští sezónu, neboť 5 hráčů ročníku narození 1996 nastupovalo v okresním fotbalovém výběru (Jakub Hylmar, Jan Kuřík, Michal Nosek, Zdeněk Klíma a Danda Mejvald).

Výsledky
– FKM Úpa C2:3– Mladé Buky0:2
– Rudník1:3– Rudník1:1
– Rtyně0:1– Rtyně0:1
– Kuks3:2– Kuks2:1
– FKM Úpa C0:4

Starší žáci

Starší žáci bojovali s Poniklou o titul okresního přeborníka. V přímém souboji na domácím hřišti nezvládli především koncovku s fyzicky zdatným soupeřem. Herně ho jednoznačně přehráli, připravili si několik dobrých střeleckých příležitostí, ale o výsledku a tím i o titulu okresního přeborníka rozhodla jediná střela soupeře za celý zápas. Mužstvu citelně chyběl i Marek Čivrný, který hostoval na jaře v Semilech a také tréninkový výpadek vzhledem k onemocnění trenéra Vlada Letkovského.

Výsledky
– Jablonec8:0– Poniklá0:1
– Rokytnice5:0– Roztoky19:0
– Semily B4:2– Mírová4:0
– Vysoké11:0– Víchová0:3

Dorost

Dorost projel podzimem bez ztráty bodu a byl suverénem soutěže. Jaro však mužstvu pod vedením Tondy Pacholíka přineslo jiný obrázek. Do Vrchlabí přešel tvůrce hry Milan Ježek, na hostování do Dolní Branné na vlastní přání odešli Váša, Rigo a Byšický, zranění trápila bratry Malinovy, někteří hráči nastupovali v mužstvech dospělých a absence některých hráčů byla více než častá. I tak tým uhájil již tři kola před koncem titul okresního přeborníka.

Výsledky
– Víchová5:1– Rovensko1:4
– Mírová5:0– Mírová1:2
– Benecko0:2– Benecko4:0
– Bozkov2:0– Bozkov3:0

Béčko

Béčko opustil vedoucí mužstva Lukáš Korotvička, který odešel na hostování do Zálesní Lhoty, a mužstvo vedli společně Jirka Ulvr, Roman Puš a Václav Jeník, v závěru jara i Martin Nedomlel. Na jaře zatím podává velice solidní výsledky, pomohl i návrat dlouhodobě zraněného Martina Urbana. Mužstvo bojuje s dalšími 5 týmy o celkové 3. místo v okresní soutěži.

Výsledky
– Rokytnice B1:3– Martinice0:3
– Rokytnice B20:0– Poniklá0:0
– Košťálov C5:1– Mírová B3:0
– Zálesní Lhota5:1– Víchová B1:3
– Rovensko2:1– Benecko5:2
– Mříčná3:1

Áčko

Áčko se pod vedením Martina Kuříka a Vítka Kuříka chtělo pokusit bojovat ještě o postup, ale nevyrovnanost výkonů mezi zápasy na domácím hřišti a na hřišti soupeřů byla až příliš znatelná. Přitom výkony v některých zápasech, především se silně posíleným jilemnickým béčkem, měly velice dobrou herní kvalitu. Samostatnou otázkou jsou výkony rozhodčích v okresním měřítku a s tím související prohřešky některých hráčů. Mužstvu navíc vzhledem ke složení kádru (studenti, směnující zaměstnanci) chybí i společný čas pro tréninky v týdnu.

Výsledky
– Košťálov B1:2– Lomnice B0:1
– Nová Ves2:1– Vysoké2:2
– Tatobity6:0– Rokytnice3:3
– Roztoky4:2– Bělá0:0
– Víchová 1:3– Jilemnice B7:2

Orientační běh

Medaile z Mistrovství Východočeské oblasti

Mistrovství Východočeské oblasti na krátké trati a ve sprintu se konala v krásném prostředí Opočna a jeho okolí a pořádal jej Klub orientačního běhu Dobruška. Závodníci SK Studenec přivezli celkem 7 medailí. Přeborníkem oblasti ve sprintu se stala Markéta Urbanová v H10C a přeborníkem oblasti na krátké trati se stal Jiří Marek v H50C. Druhá místa vybojovali Kristýna Šemberová v D12C a Markéta Urbanová v D10C na krátké trati, Ivan Uvizl v H45C na obou tratích a Jiří Marek v H50C ve sprintu.

Fotografie – Markéta Urbanová – mistr Východočeské oblasti ve sprintu

SAXBO

V rámci květnového soustředění jsme se zúčastnili závodu Ještědské oblasti ve Starých Splavech a mezinárodních dvoudenních závodů SAXBO (Janovice a Lückendorf). Na medailové pozice vystoupili Markéta Urbanová v D10, Štěpán Kučera v H14 a Jirka Marek v H50.

Východočeský žebříček

Po sedmi závodech Východočeského zebřičku (Luštěnice u Mladé Boleslavi, Biřička u Hradce Králové, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou, Jilemnice, Staré Buky, Chlum u Opočna a Opočno) vedou žáci SK Studenec soutěž družstev a navíc obsadili první místo ve všech sedmi závodech.

Pořadí družstev
1. SK Studenec1326 bodů6. Vamberk729
2. Slavie Hradec Králové11227. Sportcentrum Jičín657
3. Lokomotiva Pardubice11058. Spartak Vrchlabí599
4. Rychnov nad Kněžnou10859. Lokomotiva Trutnov571
5. OK99 Hradec Králové A106710. KOB Choceň452

Bodovalo zatím celkem 21 družstev.

Mezi jednotlivci je po 7 kolech v D10C na 2. místě Markéta Urbanová, v D12C Kristýna Šemberová na 5. místě, v D14C Lucie Pacholíková na 4. místě, v H16C Kateřina Ducháčková na 7. místě, v H10C Aleš Kalenský na 8. místě, v H12C Zdeněk Klíma na 13. místě, v H14C Štěpán Kučera na 3. místě, v H16C Marek Uvizl na 1. místě a v H45C Ivan Uvizl na 1. místě.

V oblastní reprezentaci se pravidelných soustředění zúčastňuje šestice našich závodníků (Kristýna Šemberová, Karolína Tauchmanová, Lucie Pacholíková, Saša Čemeljuchová, Štěpán Kučera, Tomáš Kučera).

Lehká atletika

První úspěchy má za sebou i oddíl lehké atletiky při SK Studenec. Zdeněk Klíma se zúčastnil Mistrovství České republiky v krosu v Jablonném v Orlických horách a vybojoval cenné 12. místo mezi věkově staršími soupeři, Marek Uvizl získal bronzovou medaili na Přeboru Libereckého kraje v běhu na 1500 m.

PaedDr. Petr Junek

Školní sportovní klub

Závěr školního roku je vždy bohatý na celou řadu sportovních akcí, z nichž si některé získávají nejen významnou společenskou prestiž, ale i sportovní úroveň s možností postupu do mezinárodních kol.

V turnaji McDonald v kopané se konalo okrskové kolo v Jilemnici. V mladší kategorie 2. a 3. tříd se ho zúčastnila pouze tři družstva a Studenečtí obsadili zásluhou horšího vzájemného zápasu 3.místo za jilemnickými školami. Ve starší kategorii 4. a 5. tříd v konkurenci 5 týmů měli Studenečtí před závěrečným zápasem ideální šance na postup. Po kvalitních výkonech zvítězili ve třech zápasech, ale v závěrečném zápase s pořádající jilemnickou jedničkou remízu zaručující postup po zbytečné chybě neudrželi.

Pro druhý stupeň je určen vyřazovací turnaj Coca-Cola Školní pohár. V úvodním kole jsme se opět setkali se sousedy z Roztok a vyprovodili je debaklem 16:0. V další fázi jsme byli nalosováni do Železného Brodu, kde nás čekaly dvě železnobrodské školy a škola z Desné, vesměs týmy s řadou hráčů hrajících krajské a vyšší fotbalové soutěže. Před samotným turnajem onemocněl brankář Lukáš Vancl, a tak do branky musel Martin Klouček. Zachytal ve výborné formě, ale až příliš chyběl v poli, možná právě tato skutečnost rozhodla o loučení s dalším postupem. V prvním zápase porazili žáci po vynikajícím nástupu i ZŠ Desnou 4:0 (Šmíd 2, Ježek, Šír), poté remizovali se ZŠ Železný Brod Školní 1:1 (Hampl), když jediný gól obdrželi po zjevném hraní rukou střelce branky a v závěrečném zápase porazili Železný Brod Pelechovská 3:2 (Bartoňová 2, Ježek). Z postupu se nakonec radovala škola ZŠ Železný Brod Školní zásluhou lepšího skóre. Tým, který nastoupil v tomto turnaji, byl historicky nejlepším mužstvem, jaké kdy studenecká škola postavila. Herně kvalitnímu projevu chyběla jen větší fyzická vyspělost našich hráčů.

Sestava: Klouček (Vancl) – Š. Kučera, Čivrný, Stránský, Havlíček – Hampl, Ježek, Bartoňová, Pacholík – Šír, Šmíd (T. Kučera, Vrbík, Šimáček)

Další tradiční soutěží je Kinderiáda v lehké atletice dětí 2. až 5. tříd. V letošním kole jsme se zúčastnili regionálního kola v Hradci Králové a v silné konkurenci 30 škol jsme obsadili hodnotné 13. místo. O lepší výsledek nás připravily dva přešlapy Natálky Jezdinské (oba pokusy by stačily na 2. místo) a slabší výsledky druháků, kteří byli na takové akci poprvé. Vynikající výkony naopak předvedla Vlaďka Holečková, která vyhrála rekordem letošní Kinderiády dálku (425 cm) a skončila druhá v běhu na 60 m.

Fotografie – Stupně vítězů na Kinderiádě

Krajské finále v orientačním běhu

Po pěti letech jsme se vrátili na mapu Cvičák v Rynolticích u Liberce. Před pěti lety si zde úspěšně vedlo školní družstvo Školního sportovního klubu a někteří z nich se vrátili už jako zkušení závodníci, i když již v dresu jilemnického gymnázia (Tomáš Klouček, Honza Exner, Michal Kučera).

Početná studenecká výprava bojovala o právo postupu do celostátního finále do Hradce Králové. Nejmladší věková kategorie H5 a D5 krajským kolem končí, a tak velkým úspěchem je zisk titulu krajského přeborníka zásluhou Kristýny Šemberové v kategorii D5, druhou bodující závodnicí byla Olívie Běhounková na 5. místě. Mezi chlapci si nejlépe vedl Aleš Kalenský, který vybojoval bronzovou medaili, druhým bodujícím závodníkem v této kategorii byl Petr Jezdinský.

V postupové kategorii H7-9 a D7-9 nás opět čekali soupeři z tradičně silných škol (závodníci z oddílu Ještědské oblasti) z Liberce, Turnova, Jablonce nad Nisou a České Lípy. V D9 si nejlépe vedla Lucie Pacholíková, která obsadila s minimálním odstupem 4. místo, postupové ambice nám ale trochu zkomplikovala Kája Tauchmanová, která orazila chybnou kontrolu a byla diskvalifikována. Naštěstí svou trať zvládla Simona Hamáčková a zajistila cenné body v této kategorii. V H7 jsou jistotou bratři Kučerovi, kteří sice tentokrát podlehli vítěznému Patriku Horákovi z Turnova, ale ziskem 2. a 3. místa získali důležitý počet bodů do celkové klasifikace v početně nejobsazenější kategorii. Bratrskou dvojici ještě jistil Zdenda Klíma 9. místem.

Mezi staršími dívkami D9 si opět nejlépe vedla Eva Bartoňová a jen „zásek“ na šesté kontrole ji při výborném běžeckém výkonu připravil o místo na stupních vítězů. Asi jí ta šestka byla souzena, neboť obsadila celkové 6. místo, první desítku uzavíraly Vendula Kalenská a Veronika Truxová. V kategorii starších chlapců H9 si opět výborně vedl Martin Klouček, turnovský Vít Zakouřil mu sice vrátil porážku z okresního kola, důležité body připsal do soutěže družstev i Lukáš 3. místem.

Na celkové výsledky družstev jsme netrpělivě čekali až do druhého dne, ale po předběžných propočtech bylo zřejmé, že se nám podařilo obhájit titul přeborníka Libereckého kraje. Nakonec se ukázalo, že jsme získali prvenství v obou kategoriích, což v té starší znamená postup na celostátní finále, které proběhne ve středu 4. června 2008 v Novém Hradci Králové (prostor kolem rybníku Biřička, dřívější mapa Dubinka).

Jsme mistři (ZŠ a MŠ Studenec vítězem Celostátního finále Přeboru škol v OB)

Celostátní finále uspořádal oddíl orientačního běhu Slavie Hradec Králové na mapě Nový Hradec Králové a náročné tratě pro jednotlivé kategorie postavila bývalá reprezentantka Iva Mádlová.

V kategorii základních škol a víceletých gymnázií bojovalo celkem 16 škol v početně silně obsazených kategoriích. Mezi mladšími dívkami podala výborný výkon Lucie Pacholíková, kterou stála chyba při postupu na poslední kontrolu místo na stupních vítězů. I tak je pro ni 5. místo zatím jejím největším sportovním úspěchem. Důležité body si připsala i Karolína Tauchmanová 13. místem mezi 44 závodnicemi. 46 závodnic vyběhlo do lesa mezi staršími dívkami a je prověřila hned první kontrola ukrytá v bažině v hustém podrostu. Kvalitní mapový výkon předvedla Vendula Kalenská, která vybojovala 7. místo a podle očekávání druhou bodující závodnicí byla Eva Bartoňová 11. místem, kterou právě první kontrola trochu vyškolila. Mezi mladšími chlapci máme osvědčenou bratrskou dvojici a naše dvojčata Štěpán a Tomáš Kučerovi nezklamali. Tomáš vybojoval mezi 43 běžci vyrovnaným výkonem na všech postupech výborné 6. místo, Štěpán byl o stupínek lepší a o 2. místo jej připravila paralelní chyba v hustníku na šesté kontrole. V nejpočetněji obsazené kategorii (55 závodníků) starších chlapců opět výborně zaběhl Martin Klouček, získal cenné body kvalitním 7. místem a tím potvrdil šance na celkové vítězství. Velmi dobře těžkou trať zvládli Michael Kulhánek s Lukášem Vanclem.

A pak už následovalo čekání na vyhlášení celkových výsledků. Mezi jednotlivci jsme sice na stupních vítězů chyběli, ale celkové prvenství patřilo s velkým náskokem studenecké škole. Radost byla obrovská, neboť to bylo historicky první vítězství školy v jakékoliv celostátní soutěži.

Podíl na úspěchu jsme si přivlastnili i v případě vítěze kategorie středních škol Jana Exnera, bývalého žáka naší školy a odchovance SK Studenec. Právě SK Studenec si zaslouží veliké poděkování za přípravu všech závodníků, a to nejen v dresu ZŠ Studenec. Další členové SK Studenec reprezentovali jilemnické Gymnázium, které obsadilo 6. místo.

Fotografie – Studenečtí orientační běžci

Lehkoatletický trojboj

Významnou soutěží pod záštitou Libereckého kraje je lehkoatletický trojboj žáků 1. stupně.

Místní kolo
1. třída
1. Tomáš Exner1. Renata Trejbalová
2. Patrik Pekárek2. Tereza Jandurová
3. Dominik Pekárek3. Terezie Dubská
2. třída
1. Jan Kratochvíl1. Simona Bartoňová
2. Jakub Tomáš2. Anna Baudyšová
3. Lukáš Kuřík3. Denisa Zahradníková
3. třída
1. Václav Korotvička1. Markéta Urbanová
2. Aleš Kalenský2. Natálie Jezdinská
3. Jan Tomáš3. Markéta Hamáčková
4. třída
1. Václav Drbohlav1. Aneta Grosmanová
2. Jakub Vancl2. Nikola Nedomlelová
3. Ondřej Šimůnek3. Sidonie Krůtová
5. třída
1. Martin Kuřík1. Kristýna Šemberová
2. Tomáš Šír2. Vladimíra Holečková
3. Jakub Hylmar3. Kristýna Korotvičková

Počátkem června 2008 se vydala naše školní výprava na okresní kolo atletického trojboje do Turnova. Za hezkého počasí se dětem dařilo. Na krajské kolo si vybojovaly postup Kristýna Šemberová z 5. třídy a Renata Trejbalová z 1. třídy, které obsadily shodně druhé místo.

O dalších atletických soutěžích Vás budeme informovat v příštím čísle Studeneckého zpravodaje.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Účastníci okresního finále Lehkoatletického trojboje v Turnově

Orel Studenec

Volejbal

Ženské áčko bojovalo v jarní části o udržení v 1. třídě krajského přeboru. V dohrávce v Hronově děvčata uhrála nutný jeden zápas, a tak si zajistila 9. příčku v konečné tabulce, což je obrovský úspěch, zejména při absenci Markéty Šimkové v několika důležitých zápasech. Áčko trpí úzkým kádrem, což je v ženském týmu velký problém. I proto je výsledek i předvedená hra týmu velkým úspěchem. O udržení v soutěži není ještě definitivně rozhodnuto. Tým je potřeba rozšířit o další mladé hráčky, které však nezapadnou do kádru hned.

Konečná tabulka krajského přeboru 1. třídy žen 2007/2008
1. TJ Jiskra Jaroměř3628892:4064
2. TJ Slavia Hradec Králové B3627992:4763
3. TJ Sokol Staré Město3627989:4863
4. TJ Sokol Jilemnice3627993:5363
5. TJ Červený Kostelec A36201672:6256
6. SK Rubena Náchod36181867:6954
7. VK Hronov36122450:7748
8. Orel Hradec Králové36102646:8946
9. Orel Studenec A3663033:9742
10. TJ Lokomotiva Trutnov3653147:9941

Dorostenky sbírají v krajském přeboru zkušenosti. Do soutěže nastoupilo několik hráček, které s volejbalem podstatě začínají. Po odstoupení družstva Pecky ze soutěže skončil náš tým nakonec předposlední.

Konečná tabulka krajského přeboru juniorek
1. VKM Rychnov n. Kněžnou2825377:2153
2. TJ Jičín2821767:3049
3. TJ Dvůr Králové nad Labem2820867:3348
4. TJ Baník Vamberk28161255:4644
5. TJ Slavia Hradec Králové B28131546:5441
6. TJ Lokomotiva Trutnov2891936:6137
7. Orel Studenec2832521:7631
8. TJ Harant Pecka145922:7019

Béčko pokračuje v druhé třídě krajského přeboru. V týmu hrají hráčky do 21 let, které nastupovaly přes zimu v áčku. Vedle nich sbírají zkušenosti dorostenky. Tým čekají v závěru soutěže slabší soupeřky, a tak věřme, že béčko minimálně udrží sedmou příčku.

Tabulka krajského přeboru 2. třídy žen
1. Sokol Bílá Třemešná3028286:1258
2. Baník Žacléř3027383:1757
3. TJ Červený Kostelec B30171358:5947
4. TJ Lánov2920968:4349
5. Sokol Jezbiny28161259:4944
6. TJ Jičín30121850:6142
7. Orel Studenec B30 82236:6838
8. TJ Sokol Dřevěnice26101635:5736
9. TJ Dvůr Králové n. L.3022822:8432
10. TJ Harant Pecka2752224:7132

Na léto plánujeme tradiční turnaj smíšených družstev ve volejbalu. Pravděpodobný termín bude sobota 30. 8. Termín však není definitivní. Bude přihlédnuto k turnajům v okolí (Roztoky, Benecko…).

Zabíjačka u orlovny – 10. května

Pěknou tradicí se stala květnová zabíjačka u Orlovny. Za velkého přispění Fandy Horáčka a rodiny Mečířových se akce i letos velmi vydařila. Zúčastnilo se více než 100 kolemjdoucích. Dík patří všem, kteří se na akci jakoukoli pomocí podíleli. Věřme, že nám nadšení vydrží i do příštího roku a že akci budeme moci zase zopakovat.

Fotografie – Orelská zabijačka I

Fotografie – Orelská zabijačka II

Okénko pro diabetiky

Gestační diabetes

Jde o onemocnění, které se vyskytuje během těhotenství. Podstatou tohoto onemocnění je skutečnost, že v průběhu těhotenství proti inzulínu působí hormony placenty. Vzniká ve druhé polovině těhotenství a základním léčebným opatřením je úprava stravování. Pokud tato léčba nepostačuje, je nutná léčba inzulínem. Léky ze skupiny perorálních antidiabetik se během těhotenství nesmějí podávat pro velmi vysokou pravděpodobnost poškození plodu. Pokud Vám diabetolog předepíše inzulín, můžete být naprosto klidná, jeho podávání je bezpečné. Neléčený textační diabetes je velkým rizikem pro těhotnou i pro dítě. V odborné diabetologické veřejnosti tedy sílí hlasy pro screening (zjišťování) tohoto typu diabetu u všech těhotných. U většiny nemocných se po porodu stav upraví, je však nutná následná poporodní péče u diabetologa. Textační diabetes je varováním, protože do 15–20 let se u 60 % obézních a 20 % neobézních žen vyvine diabetes 2. typu. Opětovně si dovolím poznámku k prevenci. Máte-li nadváhu a trpěla jste během těhotenství textačním diabetem, úpravou tělesné váhy snížíte pravděpodobnost rozvoje diabetu dvoj- až trojnásobně.

MUDr. Tomáš Richter (výňatek z časopisu Dia život 19/1)

Nízký glykemický index (GI) celozrnného pečiva

Výhodou potravin s nízkým GI je, že jsou schopny prodloužit pocit sytosti a udržet vyrovnanou hladinu cukru v krvi. Zatímco bílý rohlík (GI = 94) zažene hlad sotva na dvě hodiny, kornspitz (GI = 43) zasytí na podstatně delší dobu. Kalorické hodnoty jsou přibližně stejné, ale díky sytosti vám bude stačit tmavého pečiva menší porce. Obsahuje totiž mnohem větší množství nestravitelné vlákniny, která je za pocit nasycení přímo odpovědná. Mnohdy spousta z nás vynechává některé jídlo v domnění, že tím ušetří kalorie. Ovšem mnohem lepším způsobem je záměna kalorických nezdravých potravin za jejich hodnotnější variantu. Vhodným zdrojem přiměřené energie při honbě za štíhlou linií je celozrnné pečivo. To se peče z celozrnné mouky, která obsahuje i vnější vrstvy zrna obilí. Tyto vrstvy jsou bohaté na vlákninu s obsahem vitamínů, minerálních látek a esenciálních mastných kyselin. Díky obsahu kvalitních ingrediencí je celozrnné pečivo označováno za funkční potravinu. Funkční potravinou jsou označovány potraviny obsahující vysoké množství látek, které aktivně ovlivňují fyziologické procesy v těle, zvyšují výkonnost a posilují imunitní systém.

Informace pro případné sponzory:

Vojtěch Korotvička, předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice, GE Money Bank, a. s., číslo účtu 351107774/0600, 512 33 Studenec 123, tel. 481 596 112, IČ 49295170

Fotohádanka z minulého čísla

Fotografie s hádankou pro starší generaci v minulém čísle Zpravodaje připomíná první květnové dny roku 1945. Ty jsou podrobně vylíčeny v knížce „Povídání o Studenci a Zálesní Lhotě“ na str. 89.

Když 4. května 1945 projížděli Studencem již skoro kapitulující němečtí vojáci, rozpoutali u kostela velkou přestřelku s tragickými následky – dva mrtví a několik raněných. Prováděli razie do domů, zajímali muže a jak kronika říká: „Běda, kde domácí z obavy zavřeli dveře, neboť tyto byly ručním granátem rozbity.“

Na zveřejněné fotografii je zachycen pan Karel Boukal z č. 255 u vchodových dveří poničených výbuchem německého granátu.

A kdo vlastně byli studenečtí Boukalové?

První přišel se svou manželkou v sedmdesátých létech devatenáctého století Josef Boukal, vyučený pekař, který patřil ke starému jilemnickému rodu Boukalů. Zakoupil dům č. 255, vybudoval v něm pekařskou provozovnu a celý život ji vedl. Se svou manželkou vychovali šest dětí – tři syny, tři dcery. Po otci pekařskou živnost převzal syn Karel a rozšířil ji o prodej základních potravin. Takto ji provozoval asi do konce 2. světové války. Jeho starší bratr Jan, který se oženil s Bohumilou Jechovou z č. 7, byl hostinským v Kruhu.

Pekař Karel Boukal se svou manželkou vychovali dvě dcery – Zdeňku a Boženu, zemřel v roce 1964. Jeho odchodem zmizelo jméno Boukal ze studeneckého rejstříku příjmení žijících občanů. Pokrevně však dosud žije a ještě dlouho bude přežívat v rodech provdaných Karlových sester. Starší sestra Anna se provdala za studeneckého pekařského mistra Františka Karáska a s nejmladší sestrou Barborou se oženil Václav Hák, majitel pazderny č. 300. Jejich studenečtí následníci v dalších generacích si mohou připomínat své babičky, prababičky a prapra……, rozené Boukalové.

Nyní dům č.255 vlastní a zvelebují manželé Maškovi. Paní Mašková je vnučkou pekaře Karla Boukala.

Zveřejněnou fotografii pořídil můj dobrý známý Ivan Miškovič, dlouholetý redaktor poválečných libereckých krajských novin Stráž severu, který měl též ke Studenci velmi úzký vztah a spolu několika dalšími fotografiemi mi ji daroval.

Jan Hák z Podhůří

Fotografie – Karel Boukal z č. 255

Poděkování

Děkujeme touto cestou paní Nadě Gottwaldové a paní Jiřině Kalenské. Obě ženy jménem Obecního úřadu ve Studenci přišly poblahopřát dne 22. 3. 2008 mému otci Jaroslavu Zimovi ze Zálesní Lhoty k jeho devadesátým čtvrtým narozeninám. Předali mu při této příležitosti i gratulaci a dárkový balík od Obecního úřadu ve Studenci.

Fotografie – Jaroslav Zima

Fotografie – Jaroslav Zima s blahopřejícími

syn Miroslav Zima s rodinou

Lavička na Strážníku

Lavička pod mohutným smrkem, který odolal i orkánu Kyrill v lednu 2007, zve k posezení milence na jejich toulkách nebo nabídne odpočinek poutníkům po výstupu na vrchol Strážníku.

Z těchto míst je jedinečný výhled nejen na celé Krkonoše, ale i na Jizerské a Orlické hory.

Lavičku zhotovil p. Pavel Bekr.

Fotografie – Celkový pohled na lavičku a smrk

Fotografie – Lavička

Fotografie – Smrk

Jaroslav Hák


Fotografie na zadní obálce – Ze závodu Studenecké míle

Studenecký zpravodaj 3/2008

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 1. srpna 2008

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.