STUDENECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2002

Vydává Obec Studenec

Z OBSAHU

Jak jsme voli Sportovní zprávy
Studenecké problémy aneb kam snimi Sportovní klub Studenec
Zprávy OBECNÍHO ÚŘADU Školní sportovní klub
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva  6. 5. 2002 McDonald Cup v minikopané
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 6. 5. 2002 Sokol Zálesní Lhota
Dovolená - LÉKÁRNA A LÉKAŘ Téměř neuvěřitelné příběhy a rady Rudy Kakrdy
Poplatek za svoz odpadu Svaz Diabetiků
NABÍDKA ZLEVNĚNÝCH VSTUPENEK NA MUZIKÁLY OÚ Studenec nabízí k pronájmu byt
Klub Důchodců Pěknou dovolenou
Tajný výlet Studenecký pohár
   
   
   
   
   


 

Jak jsme volili ve Studenci a v Zálesní Lhotě 14. a 15. 6. 2002

Ve Studenci - počet voličů 1025, volilo 742, platných hlasů 740, účast 72,39 %

Název politické strany, politického hnutí a koalice

Počet hlasů

Pořadí

Národně demokratická strana

2

14. -15.

Česká strana sociálně demokratická

120

3.

Občanská demokratická aliance

9

9. - 11.

Volba pro budoucnost

1

16. - 17.

Naděje

8

12.

Republikáni Miroslava Sládka

11

8.

Cesta změny

1

16. - 17.

Česká strana národně sociální

12

7.

Strana zdravého rozumu

2

14. -15.

Strana venkova - spojené občanské síly

16

6.

Sdružení nezávislých

55

5.

Občanská demokratická strana

144

2.

Komunistická strana Čech a Moravy

65

4.

Koalice KDU-ČSL, US-DEU

271

1.

Strana za životní jistoty

9

9. - 11.

Pravý blok

5

13.

Strana zelených

9

9. - 11.

V Zálesní Lhotě - počet voličů 314, volilo 190, platných hlasů 189, účast 60,51 %

Název politické strany, politického hnutí a koalice

Počet hlasů

Pořadí

Národně demokratická strana

1

11. - 16.

Česká strana sociálně demokratická

30

3.

Občanská demokratická aliance

1

11. - 16.

Republikáni Miroslava Sládka

3

8

Cesta změny

1

11. - 16.

Strana zdravého rozumu

2

9. - 10.

Strana venkova - spojené občanské síly

4

9. - 10.

Sdružení nezávislých

21

5.

Občanská demokratická strana

37

2.

Komunistická strana Čech a Moravy

25

4.

Koalice KDU-ČSL, US-DEU

52

1.

Strana za životní jistoty

2

9. - 10.

Pravý blok

1

11. - 16.

Strana zelených

7

6.

Humanistická aliance

1

11. - 16.

Naděje

1

11. - 16.


Studenecké problémy III
aneb Kam s nimi

Motto:

Studenecká fabrika přežila dvě světový války, první a druhou
republiku, znárodnění a budování socialismu, ale novodobý
podnikání asi nepřežije.

Jeden z bývalých zaměstnanců závodů

Jistě mnozí se zájmem sledují situaci ve studenckém závodě, v;němž postupně dojde k značnému snížení počtu zaměstnanců a samostatný závod se stane pouhým provozem. Je to cesta k postupnému uzavření závodu a soustředění výroby do ekonomicky vhodnějšího prostředí (bez dopravních a provozních nákladů v odloučeném provozu) nebo skutečná restruktulizace? Čeká studenecký závod osud podobných "textilek" v okolí?

Jistě v této souvislosti není na škodu připomenout něco z historie i současnosti studenecké továrny, se kterou mnozí studenečtí občané spojili celý svůj aktivní pracovní věk.

Na počátku 20.století chtělo několik podnikatelů založit ve Studenci textilní továrnu, ale podařilo se to až Josefu Svatému, řediteli továrny z Poříčí u Trutnova, který byl zetěm studeneckého starosty Josefa Exnera. Josefu Svatému byl odprodán pozemek na obecních pastvinách a na jaře 1910 zde byla zahájena stavba první továrny. Společníkem Josefa Svatého se stal Jan Fejfar (1879-1964), do té doby zaměstanec Sternovy tkalcovny ve Staré Pace.

V malé tkalcovně na lnéné zboží bylo zaměstnáno 22 dělníků (prvním tkalcem prý byl František Martinec, strýc majitele továrny), dále součásti továrny bylo skladiště, kotelna, strojovna a výpravna. 12.srpna 1911 byla firma oficiálně zaprotokolována u krajského soudu v Jičíně. Společenství Josefa Svatého s Janem Fejfarem však netrvalo dlouho a Josef Svatý svůj podíl v roce 1913 prodal. Do společenství naopak vstoupili František Fejfar a Jan Mládek (1874-1931), do té doby rovněž zaměstnanci Sternovy tkalcovny ve Staré Pace.

Za 1.světové války získala firma Fejfar Mládek četné objednávky pro armádu a díky rychlé a prozíravé reakci na změny trhu nepociťovala odbytovou krizi. Byly vyráběny látky z podřadných materiálů, dokonce i z papíru a jiných náhražkových surovin. Nevýhodou však bylo, že látky byly hrubé a docházelo tak k poškození i zničení mnohých strojů. Jako jediná továrna v širokém okolí však firma Fejfar Mládek nemusela zastavit práci.

K plánovanému rozšíření továrny došlo již v roce 1915, kdy byl přistavěn další pracovní sál. V době válečné konjunktury pracovali dělníci studenecké továrny přesčas a v určitém období i na 2 směny po 12 hodinách. V průběhu války byl ještě postaven tovární mlýn, zřízena též tovární pekárna a kuchyň.

V roce 1924 koupila firma Fejfar Mládek od studeneckého velkostatku pozemky v Rovnáčově a postavila zde prostorný obytný dům čp.14 pro své zaměstnance. V těchto místech se dříve prostíral rozlehlý Rovnáčovský les, který však byl obdobně jako ostatní lesy zničen mniškou. Katastrofalního rozsahu dosáhlo napadení lesů mniškou především v roce 1922. Přes všechna opatření (pálení ohňů, obepínání stromů lepkavými pásy, sbírání housenek) většina lesů v okolí postupně zežloutla, a proto bylo zahájeno kácení napadených lesů. I do naší obce přišla řada dřevařů z různých míst Československa, od Podkarpatské Rusi až po jižní Čechy.

Další budovou, kterou rozšířila firma Fejfar Mládek svou firmu, se stala administrativní budova čp.13, která stála sice naproti továrně, ale na martinickém katastru.

V roce 1925 také proběhla jediná stávka v historii závodu Fejfar Mládek a byla součástí všeobecné stávky dělnictva jilemnického okresu. Studenečtí dělníci se jí zúčastnili ze solidarity k ostatním textilákům na Jilemnicku. Později Jan Fejfar ve svých projevech tuto stávku několikrát připomínal s tím, že firmě vznikla touto třítýdenní stávkou škoda ve výší půl milionu korun a vysvětloval zaměstnancům své firmy, že stávkou poškozují nejen firmu, ale tím především sami sebe. Firma Fejfar Mládek totiž velice dobře prosperovala, a proto mohlo poskytnout značnou sociální jistotu svým zaměstnancům. Proti roku 1910 zvýšila zastavěnou plochu továrních a obytných budov o 450 %. Neustále rostl i průměrný počet zaměstnaců:

1911

50 zaměstnanců

1923

230 zaměstanců

1921

160 zaměstanců

1924

265 zaměstanců

1922

200 zaměstanců

1925

260 zaměstanců

V květnu 1927 byla zahájena ve firmě Fejfar Mládek stavba nového pracovního sálu pro 80 stavů. V srpnu 1927 se v Rovnáčově na získaných pozemcích konala významná slavnost položení základního kamene k Novému Studenci. Poblíž již stojícího domu čp.14 byl na stupňovitém podstavci umístěn bílý kvádr s vytesaným nápisem:

Základní kámen nového Studence položen dne 15.srpna 1927.

Základní kámen postupně poklepali vládní rada Kadlec z Jilemnice, Josef Exner jménem obce, Pavel Tauchman jménem dělnictva, Josef Bedrník za Národní sdružení v Jilemnici a továrník Jan Fejfar za firmu Fejfar Mládek.

Ve druhé polovině třicátých let dosáhla firma Fejfar Mládek svého největšího rozmachu. Jedním z ukazatelů vývoje firmy byl počet zaměstnaců:

1926

255 zaměstanců

1932

380 zaměstanců

1927

310 zaměstanců

1933

400 zaměstanců

1928

325 zaměstanců

1934

402 zaměstanců

1929

330 zaměstanců

1935

452 zaměstanců

1930

345 zaměstanců

1936

502 zaměstanců

1931

365 zaměstanců

1937

624 zaměstanců

V té době firma vlastnila přádelnu lnu v Kalné Vodě, bývalou Bergerovu cikorku na Horkách, která sloužila nejprve jako mechanická tkalcovna a po požáru v roce 1929 byla přeměněna na konfekci, prodejny v Praze v ulici 28.října, na Smíchově, na Letné a na Žižkově, dále v Hradci Králové, Přerově, Olomouci, Liberci a Studenci, zemědělský dvůr Stihnov ve Skřivanech u Nového Bydžova. Rozšiřovala se i vlastní firma ve Studenci. V roce 1932 bylo přistavěno skladiště a budova expedice, v dalších letech nové bělidlo, samostatná budova barevny, úpravny, nová kotelna a strojovna. Byla dokončena výstavba 3 vodních nádrží za továrnou, které zabezpečovaly firmě dostatek průmyslové vody. V roce 1937 byla zprovozněna vlastní elektrárna.

Vybavení firmy tvořilo 353 stavů, z toho 30 plnoautomatických značky Roscher a Northrop, 40 stavů značky Hrdina, 100 nástavcových automatů listových žakárských a speciálních stavů smyčkových.

Hlavní vůdčí osobností firmy byl Jan Fejfar.

Významné postavení u firmy měl prokurista Miloslav Košťál, který vyřizoval veškeré admi- nistrativní, obchodní a finanční záležitosti a v době nepřítomnosti Jana Fejfara jej zastupoval. Výrobní záležitosti měl až do svého vystoupení z firmy v roce 1936 na starost František Fejfar s prokuristou Antonínem Dědkem. Třetím prokuristou byl František Štefan, jenž měl na starost odbyt v tuzemsku a sídlil v kanceláři firemní prodejny v Praze v ulici 28.října.

Sortiment firmy byl v této době neobyčejně pestrý. Firemní katalog z roku 1938 má 46 stran a uvádí veškeré zboží. Firma vyráběla nejen látky, ale zhotovovala z nich i různé výrobky v konfekci na Horkách nebo u svých domácích dělníků ve Studenci, v Martinicích, v Jilemnici, v Libňatově a v Úpici. V katalogu najdeme různé druhy lněného a bavlněného materiálu, damašky, satény, kanafasy, sypky, mull, šifóny, batisty, umělé hedvábí, popelíny a trikotin. V katalogu jsou nabízeny i různé druhy dámského prádla: noční košile, prádlové soupravy, košilky, kalhotky, kombiné, spodničky, podprsenky, podvazkové pásy, punčochy, podkolenky, pyžama, župany a denní halenky. Firma nezapomínala ani na pánské prádlo a v katalogu objevíme košile, dlouhé i krátké spodky, pyžama, ponožky, šle a kravaty, plavky a župany, pochopitelně včetně dětských velikostí. Rozsah sortimentu doplňují kapesníky, froté koupací pláště, ručníky, utěrky, osušky, žínky, soupravy do koupelny, předložky k vaně a klosetu, ubrusy a ubrousky, celé ložní a stolní soupravy. Firma však také úspěšně usilovala o státní zakázky a často vyráběla lněné zboží pro armádu, nemocnice, státní dráhy a různé státní instituce.

Z veškeré výroby firmy bylo v této době určeno 35 % zboží pro tuzemský trh a 65 % zboží na export. Základem exportu se staly úspěšné obchodní cesty Jana Fejfara do USA, na kterou s ním odjel i mladý a schopný úředník Rudolf Liehmann, který později řídil veškerý export firmy do USA (tvořil 85 % veškerého vývozu). Firma obchodovala s více než 50 americkými zákazníky a v roce 1937 vyvezla do USA zboží za více než 18 milionů korun. Vyvrcholením úspěšné činnosti firmy byla účast na Světové výstavě v New Yorku v polovině roku 1939, na které převažující podíl vystavovaného zboží v československém pavilónu měla především firma Fejfar Mládek Studenec. Podařilo se to především diplomatickým úsilím obchodních partnerů firmy, neboť výstava se konala již po likvidaci Československa v březnu 1939. Během druhé světové války byly navázány i obchodní kontakty v Jižní Americe. Obchodním jednáním byl pověřen syn Jana Fejfara Jan, který však 15.března 1941 zahynul ve 22 letech v Peru při automobilové nehodě.

Značná pozornost firmy byla věnována i výchově a vzdělávání zaměstanců firmy, Řada pracovníků odjela na měsíční stáž k firmě Baťa do Zlína, v roce 1932 byla založena soukromá závodní odborná škola mladých mužů. Učební plán této školy byl dvouletý a do školy byli přijímáni patnáctiletí absolventi 4.ročníku měšťanské školy z blízkého i vzdáleného okolí. Účelem a posláním školy byla především příprava studentů pro řídící funkce a administrativní a technickou praxi. Studenti bydleli a stravovali se v Domově mladých mužů (internát), dopoledne trávili v továrně, seznamovali se s výrobou, provozem v jednotlivých dílnách, s obsluhou strojů i s prací v kancelářích. Odpoledne probíhalo vlastní vyučování, odborné i technické předměty, cizí jazyky, těsnopis. Hodnoceni byli žáci nejen za prospěch ve škole, ale i za práci v továrně, jakost, aktivitu, chování, vztah k práci, píli a svědomitost i za pořádek v internátě. Na základě těchto kritérií byli odměňováni, ale ze získaných peněz museli přispívat na stravování a ubytování. Škola ukončila svou činnost v roce 1935. Další vzdělávací institucí byla Závodní škola dorostu, která probíhala 3 hodiny týdně v sobotu odpoledne a byla určena novým nastupujícím dělníkům firmy.

K péči o zaměstnance patřila jednak výhodná nabídka pozemků, půjček a stavebního materiálu pro výstavbu rodinných domků v Novém Studenci v Rovnáčově, dále pak vlastní firemní prodejna ve Studenci, vlastní firemní záložna, která nabízela oproti běžným bankovním ústavům té doby o 3 % vyšší úrok z vkladů (v roce 1948 po zrušení záložny bylo vkladatelům vyplaceno v nových korunách 2.206.014 Kčs) a Nadlepšovací pensijní fond zaměstnanců firmy Fejfar Mládek. Zaměstnanci firmy byli rovněž odměňováni při různých příležitostech, výročích firmy a státních svátcích, nejvýrazněji v rámci oslav1.máje v roce 1937. 11 zaměstnanců, kteří působili ve firmě od jejího založení, obdrželo finanční dar ve výši 1000 K a nejlepší pracovníci obdrželi další finanční dary. Byli jimi Milada a Josef Karáskovi, Marie a Karel Jeníkovi, Ludmila Jebavá a Jan Kolář.

O rozmachu firmy během necelých 40 let existence svědčí poslední účetní rozvaha před znárodněním v roce 1947. Celková hodnota v účetnictví činila téměř 50 milionů Kčs. Podíl Jana Fejfara činil 60,14 %, podíl Jana a Josefa Mládkových činil 19,93 %.

V roce 1945 měla firma celkem 353 stavů, z toho 30 plnoautomatických značky Roscher a Northrop, 40 automatických stavů značky Hrdina, 100 nástavných automatů vybavených listovkou nebo žakárským strojem a část speciálních smyčkových stavů. Po znárodnění podniku v roce 1948 byla v roce 1952 zřízena konfekce a v roce 1953 dokončena instalace 276 rekonstruovaných mechanických předkávaných stavů značky Roscher. Postupně byla zrušena suchá úprava zboží (1973) a barevna (1975). Ve 2.polovině 80.let byl strojový park nahrazen jehlovými stavy Dornier a dle údajů v  tehdejším tisku byl závod ve Studenci v tomto tkalcovském oboru největší tkalcovnou RVHP (1989).

 

Přehled subjektů se vztahem ke studeneckému závodu:

 

Texlen, státní podnik

Sídlo:

Trutnov

Kmenové jmění:

604.153.000.00 Kč

Statutární orgán:

Ing.Jaroslav Řehák, ředitel

Datum zániku:

1.3.1991

 

Texlen, a.s.

Sídlo:

Trutnov

Kmenové jmění:

626.050.000.00 Kč

Statutární orgán:

Ing.Petr Vik, předseda představenstva

Datum vzniku:

12.2.1991

TEXLEN-LENA, a.s.

Sídlo:

Mladé Buky

Kmenové jmění:

304.175.000.00 Kč

Statutární orgán:

Ing.Petr Vik, předseda představenstva

Datum vzniku:

1.7.1991

 

TEXLEN – Krkonošská tkalcovna a.s.

Sídlo:

Studenec

Kmenové jmění:

50.995.000.00 Kč

Statutární orgán:

Ing.Petr Vik, předseda představenstva

Datum vzniku:

25.6.1991

Datum zániku:

31.5.1999

 

TEXLEN – Přádelna a.s.

Sídlo:

Trutnov

Kmenové jmění:

119.751.000.00 Kč

Statutární orgán:

Ing.Petr Vik, předseda představenstva

Datum vzniku:

22.2.1999

 

TEXLEN Linen a.s.

Sídlo:

Trutnov

Kmenové jmění:

359.000.000.00 Kč

Statutární orgán:

Ing.Petr Vik, předseda představenstva

Datum vzniku:

25.6.1991

 

Ředitel Petr Vik: V Texlenu nejde o propouštění, trvale se přizpůsobujeme podmínkám a době.

Krkonošské noviny - 1.6.2002

 

V úvodu května jsem zveřejnili článek, v němž vedoucí představitelé trutnovského TEXLENu potvrdili, že sníží v letošním roce významně počty zaměstnanců.

Trutnov - O skutečných záměrech managementu krkonošské textilky jsme si povídali s generálním ředitelem akciové společnosti TEXLEN Trutnov Petrem Vikem.

Co je důvodem chystaného propouštění v podniku?

„Protestuji proti pojmu propouštění. Vím, že většina lidí řekne, že je to jedno a že nakonec použije toto české slovo. V našich podmínkách však nejde o propouštění. O to se jedná, když není práce a musí se říci - nedá se nic dělat, nesehnali jsme zakázky, omezujeme výrobu a propouštíme zaměstnance. U nás je to jinak. Procházíme restrukturalizací, tedy česky řečeno přizpůsobujeme se stále podmínkám a době."

Proč tedy restrukturalizace?

„Jako většina firem, které vznikly z obrovských národních podniků, si pořád neseme určitá dědictví. Dobrá i špatná. K těm horším patří to, že jsme vyšli z počtu nějakých čtyř tisíc zaměstnanců, které jsme si nevybírali a kteří u nás měli po revoluci pracovní poměry až na výjimky na dobu neurčitou. My jsme nestavěli nové provozy a nepřijímali do nich jen ty, které jsme si určili a nedali jim jen tu práci, o které jsme rozhodli, že je nutná, aby vznikl výrobek, kvůli kterému firma existuje. My jsme převzali lidi, pracovní návyky, produktivitu... Na všem bylo pochopitelně co měnit a změny začaly už v roce 1990. Je nesmysl mluvit o tom, že restrukturalizace začala až nyní. TEXLEN v roce 1990, sice v jiných podmínkách, dosáhl obratu 1021 miliónů korun s téměř 4500 zaměstnanci, kteří si průměrně vydělávali 2.750 Kč měsíčně, v roce 1998 obratu 902 miliónů Kč s 1779 zaměstnanci s průměrným měsíčním výdělkem 8.864 Kč a v loňském roce obratu 1039 miliónů korun s 1533 zaměstnanci. Průměrný výdělek dosáhl 11 tisíc 100 korun měsíčně. Myslíte ještě, že dosud nedošlo ke změnám? Jen byly postupné, pokud možno, a tedy bez otřesů. Jestliže se nyní chceme pokusit snížit počet zaměstnanců o dalších 400 a přitom udržet obrat, je to velký úkol. Chápu, že je to nepříjemné, protože to je najednou."

A co silná koruna, na kterou jste společně s dalšími exportéry upozorňovali v Trutnovské výzvě?

„Silná koruna naše rozhodnutí urychlila, ale k tomuto cíli jsme postupovali již delší dobu. Za poslední tři roky jsme dosahovali poměrně dobrých výsledků a chceme, aby byly udrženy i nadále. Na letošní rok jsme připravili plán, který to potvrzoval. Když jsme jej v listopadu zpracovávali, očekávali jsme mimo jiné faktory, které jsme museli v rámci plánu předpokládat (cena surovin, vývoj módy, ceny energií a mnoho dalších), že kurs koruny bude letos normálně posilovat zhruba na úroveň 33 až 32,50 korun za euro. Když se na tuto úroveň dostal již v prosinci loňského roku, domnívali jsme se, ostatně jako mnozí jiní, že to je mimořádné, že po Novém roce koruna mírně oslabí, pak třeba posílí na řekněme 32,50 za euro a že na této úrovni se pak bude držet celý rok, pochopitelně s rozumnými odchylkami. Vývoj do Velikonoc však byl otřesný a nám nezbylo, než plány, které jsme chtěli realizovat v průběhu dalších let, uskutečnit bez odkladu. Přitom jsme za hlavní prioritu označili maximální snahu o udržení obratu v úrovni jedné miliardy korun."

A rozhodli jste se snížit počet zaměstnanců o čtyři stovky...

„Zvažovali jsme dvě základní varianty: uzavřít některou továrnu a její výrobu koncentrovat do jiných prostor nebo plošně snížit počty zaměstnanců v celém TEXLENu. Rozhodli jsme se pro tu druhou možnost. Už proto, že může přinést více a že tak dojde k tlaku na růst produktivity na všech pracovištích. Jak již bylo zveřejněno, snížení počtu zaměstnanců se bude týkat především oblastí prací režijních, administrativních a servisních. Dojde však i k odstranění všech v této chvíli zjevných rezerv i na místech výrobních dělníků. Nemůžeme si napříště dovolit počítat například i s tím, že lidé jsou trvale v určitém počtu nemocní a my máme za ně ve stavu „náhradníky". Bude to bez nich určitě těžší, navíc, když zákazníkům je zpravidla jedno, jaké problémy řešíme a chtějí zboží v co nejkratších termínech od objednání, když obecně posiluje trend objednávání až na poslední chvíli. Není to z rozmaru, je to záležitost obchodně ekonomická. Zejména v módě je odůvodněná tím, že se na poslední chvíli čeká, co se nejvíce na konečném trhu líbí a z ekonomického pohledu je tady tlak na to, aby stále větší část doby oběhu zboží financoval výrobce. Věříme, že se nám podaří zaměstnancům, kteří ve firmě zůstanou, vysvětlit, že není jiné cesty."

Neměli jste tedy v minulosti počty zaměstnanců snižovat rychleji?

„Neumím jednoznačně odpovědět. Spíš si myslím, že ne, že jednak postup změn, kterými TEXLEN prošel, rychlejší tempo neumožňoval a navíc, upřímně, když nemusí, nikdo rád nepropouští, když použiji toto slovo. I když vím, že to je třeba špatně, že jsme měli možná být více tvrdí. Na druhé straně vysvětlujte lidem v situaci, kdy není zřetelně zřejmá nutnost „propouštění", že se to musí udělat, že musí dělat skutečně víc."

Kolika lidí se tedy restrukturalizace dotkne?

„Přesné číslo vám neřeknu. Jestli je to skutečně důležité, budete se muset přijít zeptat na konci roku. Rozhodnutím o záměru snížit počty zaměstnanců jsme nastartovali jeden z nejnáročnějších úkolů letošního roku. Vedle každoročního zajištění dostatku zakázek, které jsme technologicky a kapacitně schopni vyrobit. Pravdou zůstává, že záměr je snížit počty zaměstnanců z úrovně 1500 osob na 1100, a to při zachování objemu produkce dle plánu, tedy opět okolo 1 miliardy korun. Důležité je zdůraznit, že to hrozné číslo 400 nebylo stanoveno předem, tedy, že jsme se do něj „nestrefovali". Tato hodnota vyšla po zevrubném rozboru všech pracovišť a v řadě případů pracovních míst, když byla všude kladena otázka, zda bude představitelné s nižším počtem zajistit výrobu podle představ a potřeb."

Jaký bude celkový počet zaměstnanců po snížení počtu pracovníků?

„Po změnách by mělo přibližně pracovat v TEXLENu Přádelna 420 lidí, v TEXLENu LENA 530 lidí a v obchodních společnostech TEXLEN, a.s. a Texlen Linen, a.s. dohromady asi 125 osob."

Z různých zdrojů PaedDr.Petr Junek


Zprávy Obecního úřadu

Z Á P I S

z veřejného jednání zastupitelstva obce Studenec ze dne 6. 5. 2002, které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec. Zasedání začalo v 18,00 a skončilo ve 20,00 hod. Bylo přítomno 14 členů ZO a 13 občanů.
Omluveni: I. Benešová

PROGRAM:

1. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky, schválení programu.
2. Smlouvy o spolupráci mezi obcemi na projektu rozvoje Mikroregionu Jilemnicko.
3. Nákup pozemku od pí. Hodkové.
4. Prodej pozemku ppč. 125/1 k. ú. Zálesní Lhota.
5. Prodej pozemku ppč. 102/1 k. ú. Studenec.
6. Dar od pana Bureše.
7. Doplnění regulativů v ÚPSÚ Studenec a Zálesní Lhota.
8. Podmínky pronájmu bytů na zdravotním středisku.
9. Příspěvky na změnu topení a na zateplení domu.
10. Schválení půjčky z FRB.
11. Prodej pozemků ppč. 318 a 319 k. ú. Zálesní Lhota.
12. Seznámení s návrhem úprav parkoviště u ZS.
13. Hospodářský výsledek ZŠ.
14. Oprava mostu na Smítech.
15. Diskuse.
16. Usnesení.

K bodu 1. Zasedání ZO zahájil starosta František Tauchman. Byla zvolena návrhová komise ve složení: ing. Josef Boura, Jaroslav Hák, MUDr. Vladimíra Karásková, dále ověřovatelé: František Horáček, Alois Kuřík a zapisovatelka: Ludmila Mečířová – schváleno všemi hlasy. Členka ZO Zdena Bartoňová přečetla usnesení z minulého jednání, všechny úkoly byly splněny. Program byl schválen jednohlasně.

K bodu 2. Každá obec, která je členem Mikroregionu Jilemnicko uzavře smlouvu o spolupráci, aby bylo možno pořádat různé akce pod hlavičkou této organizace. Návrh smlouvy o spolupráci byl schválen 13 hlasy, 1 se zdržel.

K bodu 3. ZO schválilo všemi hlasy nákup části stav. parcely 261 od paní Hodkové za cenu Kč 40,-/m2 – náklady prodeje uhradí obec.

K bodu 4. Jednohlasně byl schválen prodej pozemku ppč. 125/1 k. ú. Zálesní Lhota za cenu Kč 35,-/m2 manželům Tomášovým asi 800 m2 a zbytek parcely pí. D. Tůmové.

K bodu 5. Dále byl všemi hlasy schválen prodej ppč. 102/1 k. ú. Studenec naproti Markovým (Kubikovsko) za Kč 60,-/m2 – zatím jsou dva zájemci, je možno hlásit se ještě do konce května (občané s trvalým pobytem ve Studenci nebo v Zálesní Lhotě budou mít přednost). Na zasedání rady obce by pak rozhodl los, komu bude parcela prodána – schváleno 14 hlasy.

K bodu 6. ZO schválilo jednohlasně přijetí daru od pana Bureše – jedná se o pozemek ppč. 2048/3 k. ú. Zálesní Lhota.

K bodu 7. V územním plánu bylo původně uvedeno, že se v obci nesmějí stavět dvojdomky nebo např. bytový dům a také tu není dána možnost variantního čištění odpadních vod. To je třeba změnit, a proto rada navrhuje změnu regulativů v ÚPSÚ Studenec a Zálesní Lhota – schváleno 14 hlasy.

K bodu 8. Podmínky pronájmu bytů na zdrav. středisku: pan starosta přečetl žádosti všech nájemníků na středisku o prodloužení nájemní smlouvy, která končí 1. 10. 2002. Rada obce navrhla prodloužení smlouvy na dalších 5 let – 7 hlasů pro, 5 proti, 2 členové se zdrželi – nebylo schváleno. Pan Krůfa se ptal, zda obec uvažuje o výstavbě dalších bytů např. půdní vestavba v MŠ – pan Tauchman odpověděl, že toto řešení podle posudku statiků a stavu této budovy není vhodné. Ing. Urban dodal, že mu prodloužení nájemní smlouvy nepřipadá spravedlivé vůči ostatním zájemcům, kteří jsou ve stejně problematické bytové situaci, neboť tyto byty byly přiděleny jako výpomoc mladým rodinám, než si seženou vlastní bydlení.

Dále ZO hlasovalo o možnosti prodloužení nájemní smlouvy na další 3 roky – 5 pro, 6 proti a 3 členové se hlasování zdrželi – neschváleno. Tento bod bude znovu projednán na příštím zasedání zastupitelstva.

K bodu 9. Změna podmínek na poskytnutí příspěvku na výměnu topení a zateplení domu - viz příloha č. 2.

K bodu 10. Jednohlasně byla schválena žádost p. Milana Jakoubka, bytem Studenec R 14 o půjčku z FRB Kč 210 tis., úrok 5 %, doba splatnosti 7 let na přestavbu domu čp. 174 ve Studenci.

K bodu 11. Zastupitelstvo schválilo dne 13. 6. 1995 p. Ladislavu Tauchmanovi prodej pozemku ppč. 318 a 319 k. ú. Zálesní Lhota, který se však má uskutečnit až nyní, a to za cenu Kč 25,-/m2 . Schváleno všemi 14 hlasy.

K bodu 12. Seznámení s návrhem úprav parkoviště u zdrav. střediska – rada navrhuje tento bod zatím neprojednávat a odložit ho až na příští zasedání, protože má k projektu zásadní připomínky – jednohlasně schváleno.

K bodu 13. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Studenec Kč 26.373,04: vůči referátu školství OkÚ Kč 13.978,60 (tato částka odvedena prostřednictvím OÚ na účet okres.úřadu) a vůči obci Kč 12.394,44.

Tato částka byla rozdělena takto:
Kč 2.478,- Fond odměn ZŠ
Kč 3.098,- Fond reprodukce majetku ZŠ
Kč 6.818,44 Rezervní fond ZŠ
Schváleno všemi 14 hlasy.

K bodu 14. Zastupitelstvo projednalo opravu mostku na Smítech – cenová nabídka je Kč 126 tis. (firma Márynka Jilemnice) – 13 hlasů pro, 1 člen se zdržel hlasování.

K bodu 15. Diskuse: Paní D. Tůmová se dotazovala, jestli pozemek, který chtějí koupit Tomášovi je veden jako stavební a musí se na něm do určité doby začít stavět. Odpověď: tato parcela není stavební, takže tato podmínka neplatí.

- MUDr. Mühlová – měla připomínku, že u sochy sv. Josefa by bylo potřeba prořezat větve, protože se na soše začíná objevovat lišejník – zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí.

- Paní J. Stránská, ředitelka MŠ Studenec se dotazovala, zda se bude moci polovina příspěvků vybíraných od rodičů použít na pomůcky pro děti, neboť částka určená rozpočtem je nedostačující. Pan starosta odpověděl v tom smyslu, že o takovéto možnosti neví a musí zjistit, kdy v minulosti obec takto rozhodla.

K bodu 16. – USNESENÍ – přiloženo na zvláštním listě – schváleno všemi 14 hlasy.

 

Starosta obce: František Tauchman

Místostarosta: Karel Vanc

Zapsala: Ludmila Mečířová

Ověřovatelé zápisu: František Horáček, Alois Kuřík

Studenec 13. 5. 2002

Usnesení č. 22/02 ZO Studenec konaného dne 6. 5. 2002

Podle jednotlivých bodů Zápisu Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Smlouvu o spolupráci mezi obcemi na projektu rozvoje Mikroregionu Jilemnicko tak, jak byla předložena – viz Příloha č. 1

3. Nákup pozemku - část st. p. 261 Hodková – dohodnutá cena 40,- Kč/m2 - náklady prodeje uhradí obec

4. Prodej pozemku ppč. 125/1 v k. ú. Zálesní Lhota – asi 800 m2 za cenu 35,- Kč za m2 manželům Tomášovým a zbytek paní Daně Tůmové za cenu 35,- Kč za m2

5. Prodej pozemku ppč. 102/1 v k. ú. Studenec u Horek naproti Markovým (Kulhánkovým na Kubíku) za cenu 60,- Kč za m2. Zájemci s trvalým pobytem ve Studenci nebo v Zálesní Lhotě (u manželů alespoň jeden) budou mít přednost. Po odměření parcel si přijdou zájemci vylosovat parcelu na zasedání rady obce – budoucí majitelé se mohou dohodnout o výměně parcel.

6. Přijmutí daru od pana Bureše – pozemek ppč. 2048/3 v k.ú. Zálesní Lhota

7. Doplnění regulativů v ÚPSÚ Studenec a Zálesní Lhota

1) Možnost výstavby bytových domů – pokud projekt schválí ZO - a rodinných domů o dvou bytech
2) Možnost variantního čištění odpadních vod

9. Podmínky čerpání příspěvků na změnu topení a na zateplení – viz Příloha č. 2 (pozn. red.: lze vyzvednout na OÚ u paní Šírové)

10. Půjčku z FRB panu Milanu Jakoubkovi ze Studence čp. R 14. 210.000,- Kč s úrokem 5 % a dobou splatnosti 7 let.

11. Prodej pozemku ppč. 318 a 319 v k. ú. Zálesní Lhota - prodej schválen OZ 13. 6. 1995 ZO určilo cenu 25,- Kč za m2

13. Hospodářský výsledek ZŠ – viz Příloha č. 3

14. Opravu mostu přes Olešku na Smítech

Podle jednotlivých bodů Zápisu Zastupitelstvo obce neschvaluje

8. Podmínky pronájmu bytů na Zdravotním středisku - rada navrhuje uzavřít smlouvu na dobu určitou - pět let - s upozorněním, že dále smlouvu prodloužit nelze

Skončeno: 19.50

Zapsal: František Tauchman, starosta
Ověřovatelé zápisu: František Horáček, Alois Kuřík

 


Dovolená

Lékárna Studenec sděluje, že ve dnech 15.7.2002 až 3.8.2002 bude lékárna vzhledem k dovolené uzavřena. MUDr.František Válek oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat ve dnech 15.7.2002 až 26.7.2002.


Poplatek za odvoz odpadu

Připomínáme všem, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadu, aby tak učinili v co nejkratší době přímo v kanceláří Obecního úřadu. Závazný termín úhrady byl stanoven do 28.června 2002.


NABÍDKA ZLEVNĚNÝCH VSTUPENEK NA MUZIKÁLY

Studenecká knihovna nabízí svým čtenářům i ostatním ke koupi kupony,na které je možno získat vstupenky na tři vybrané muzikály se značnou slevou.Jedná se o tyto muzikály:

Hrabě Monte Christo - český romantický muzikál podle proslulého románu Alexandra Dumase
Kongresové centrum Praha

Brouci - hudební revue s písněmi skupiny Beatles
Divadlo Spirála,Pražské výstaviště

Romeo a Julie - nové zpracování nejslavnější tragedie W.Shakespeara
Divadlo Spirála,Pražské výstaviště

Vstupenky lze rezervovat na libovolný termín představení.K jedné vstupence za plnou cenu (kolem 400-500 Kč) získáte druhou pouze za 130 Kč. Kupony na slevu jsou platné do konce roku 2002. Jejich počet je omezený, proto neváhejte! Podrobnější informace a prodej v knihovně v úterý 8.00 – 10.30.


Přehled činnosti klubu důchodců
Studenec - Zálesní Lhota

( září 2001 - červen 2002)

Uplynulo téměř roční období, ve kterém jsme se pravidelně a ještě v hojnějším počtu každý měsíc setkávali.

V září jsme zahájili svou činnost přátelským posezením. Všichni přítomní byli seznámeni s programem akcí připravovaných pro nastávající období. K dobré náladě zahrála místní hudební skupina FIJEPI.

V říjnu se konala přenáška „Charitativní pečovatelská služba". Zdravotní sestra Hedvika Jiranová nás blíže seznámila s náplní této činnosti a odbornými úkony, které vykonává u pacientů v domácím ošetřování. Podala informace o možnostech využití této služby v naléhavých případech. Po besedě následovala volná zábava s občerstvením.

Ještě téhož měsíce se uskutečnil zájezd na Zlaté návrší. Slunečné počasí nám dovolilo kochat se krásou Krkonoš. Zdatnější z nás si vyšli k mohyle Hanče a Vrbaty, Pančavskému vodopádu, na Ambrožovu vyhlídku a k prameni Labe. Před odjezdem zpět zazněla z úst všech líbezná píseň Tam na horách. Zpívajíce a po dobré večeři na Vítkově jsme se vraceli plni dojmů a v dobré náladě domů.

V listopadu se konal videozáznam z červnového vystoupení místních ochotníků při závěrečném posezení u Višňáků. Nezůstalo jen u promítání, ale všichni si s chutí zazpívali známé kuplety a moravské písně, které z videa zazněly.

V prosinci se konala vánoční besídka „Děti seniorům". Žáci místní ZŠ pod vedením paní učitelky Hany Lánské obveselily všechny přítomné pěkným vystoupením, které bylo zakončeno společným zpíváním koled. Všechny seniory potěšila nejen přítomnost Mikuláše s Andělem, kteří nadělovali drobné sladkosti, ale také řádění čertů, kteří metličkou provětrali faldy všem z nás bez rozdílu věku. Následovalo opět pohoštění a volná zábava.

Leden 2002 „ Zdravá výživa". Paní Martina Kuříková zastupující paní Tomešovou nás seznámila s ekologickými potravinami a přírodními léčivými produkty, které blahodárně působí na náš organismus. I po tomto tématu následovalo občerstvení a volná zábava.

Únor 2002 „Masopustní posezení" , vystoupení lidové vypravěčky z Vysokého nad Jizerou paní Slávky Hubačíkové. Všichni se vesele bavili při poslechu vtipných poudaček v kerkonošském nářečí. Potom následoval její delší monolog přednesený s hloubkou vlasteneckého cítění, který vyjadřoval úžas nad krásou znovupostaveného Národního divadla v roce 1883. Paní Slávka Hubačíková byla vysoce oceněna všemi přítomnými za svůj přednes a s díky jí byly předány květiny nejstarším členem Klubu důchodců panem Václavem Šulcem. I on při této příležitosti vyjádřil citové vazby místních občanů k Zlaté kapličce i k našim zlatým Krkonošům. V druhé části programu proběhla bohatá tombola, pozornost od místních podnikatelů a dobrovolných dárců. Všem patří náš dík. Během hudební zábavy , o kterou se zasloužil pan Zdeněk Valenta a pan Luděk Boura, byli všichni příromní pohoštěni.

V březnu jsme mezi sebou přivítali pana starostu Františka Tauchmana. Ve stručnosti nás seznámil s dosavadní činností OÚ ku prospěchu občanů Studence i Zálesní Lhoty. Zmínil se i o překážkách a nepochopení některých institucí. Nastínil i některé plány do budoucna. Následovala krátká diskuse.

Duben byl vyhrazen přednášce o studeneckých rodokmenech. Studenecký rodák pan Jan Hák (bytem v Hartě) nás seznámil s obtížností získávání potřebných informací na matrikách a v archivech, kolik času a financí je nutné vynaložit na sestavení jednoho rodokmenu , který je v současné době čím dál více žádán nejen našimi občany, ale i za hranicemi. Pro velký úspěch této přednášky se pokusíme pana Háka ještě jednou pozvat.

Květen byl věnován důstojné oslavě Svátku matek. Vystoupení dětských folklorních skupin Vánek a Horálek ze Studence, kde děti předvedly v dobovém oblečení pásmo her, říkanek a tanců z Podkrkonoší, získalo přízeň všech přítomných. Dík tedy patří jejich uměleckým vedoucím Davidu Pošepnému a Simoně Kuříkové. Po sladké odměně se i dětem odcházelo zvesela. Občerstvení bylo podáno nejen přítomným ženám, ale i jejich partnerům.

Červen . Závěrečné setkání v Penzionu Trautenberk , prohlídka areálu, zpráva o činnosti Klubu za uplynulé období, posezení s hudbou, slavnostní večeře a sladká tečka na závěr.

Co dodat? Těší nás každé setkání, ale jen nám není znám důvod malé účasti lhoteckých spoluobčanů důchodců. Je přece dost místa pro všechny i pro ty, kteří dosud váhali. Je na každém z vás, abyste posoudili naši snahu o zpestření chvilek vašeho života.

Díky všem, kteří se podílejí jakkoli na přípravách a průběhu našich setkání - našim servírkám, fotografům, hudebníkům, zapisovatelkám, kameramanovi i autorce plakátů. Nesmíme ale zapomenout poděkovat všem, kteří se svou účastí podíleli na zajímavém programu všech našich setkání. OÚ děkujeme za bezplatné propůjčení zasedacího sálu a finanční podporu některých našich akcí.

Libuše Ježková Předsedkyně Klubu důchodců
Josef Jakoubek jednatel


Tajný výlet

Jaro nám přináší vždy něco nového. Příroda se probouzí, začíná vše kvést a dýchat. Z našeho hasičského sboru dalo několik velice obětavých lidí dohromady něco tajemného a to "Tajný výlet". Nadešel den 27.dubna 2002, ráno - 640 hodin. Autobus, který řídil pan Grmolec, nás odváží směrem Liberec, a to už se začíná pomalu otvírat tajemství proutěného košíku. V Liberci jsme navštívili Krajský úřad, kde na nás čekala a vše nám ukázala zástupkyně hejtmana Irena Benešová. Kanceláře, zasedačky i krásný výhled na Liberec, který lahodil našemu oku. Po malém doušku, těch bylo během výletu několik, pokračujeme do Kryštofova Údolí. Domky a chalupy jsou zde německého rázu. Zaujal nás dřevěný kostelík, kde pan Zdeněk Urban zahrál na varhany a všichni jsme si zazpívali. Pokračovali jsme prohlídkou Muzea betlémů a byla možnost zakoupit si keramiku. Po pár kilometrech přijíždíme do Chrastavy a před námi stojí veliká budova upravená na Hasičské muzeum s restaurací "U Soptíka", kterou zdobí hasičské pomůcky a také Modlitba hasiče v tomto znění:

Modlitba Hasiče

Nechť oheň kdekoliv plane, já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů, Pane , dodej mi síly dost.
V náruči vynést dítě, když ještě nevypršel čas,
ale i starce a matku, která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chránit a pomoci chci všem.
Když z Tvé vůle se má stát, že sám život ztratím,
požehnej, Pane, mé rodině a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslaní jsem jiným lidem dal .

Amen.

Po chutném obědě plném smíchu a vtipů, pokračujeme prohlídkou muzea. Obleky, různé náčiní a pomůcky k hašení, až k velkým strojům a mašinám. V odpoledních hodinách přijíždíme do vojenského objektu Grábštejn, kde je celkem 280 psů cvičených k vojenským účelům. Během prohlídky jsme viděli ukázky výcviku a pěkně vybavenou ošetřovnu pro čtyřnohé kamarády. Grábštejn má ještě jednu tvář, a to je hrad.Využili jsme prohlídky, vyšlapali 80 schodů na věž, zazvonili krásným zvonem, a to už byl pomalu konec našemu výletu. Čekala nás cesta domů s pěknou a příjemnou zastávkou v Roztokách. V restauraci, kde jsme měli večeři, hudbu a výborné zákusky. Když se sejde pár lidí s úsměvem na tváři, vždy se dílo i výlet podaří a počasí se umoudří i sluníčko zazáří.

Bohuslava Vanclová


Sportovní zprávy


Sportovní klub Studenec

Fotbalová sezóna 2001/2002 píše své poslední stránky historie v době vrcholícího Mistrovství světa v Koreji a Japonsku. Pro studenecké fotbalisty to zároveň znamená trochu nostalgické loučení s východočeskou kopanou a s řadou blízkých soupeřů, kteří se tak stanou protivníky jen v případných přípravných, přátelských či turnajových zápasech. Ona nostalgie je navíc umocněna velmi dobrými zkušenostmi s prací řídícího orgánu Východočeského oblasti, dostupností informací v různých mediích včetně internetu, o čemž si mohou na Liberecku zatím nechat jenom zdát. Liší se i diametrálně vstupní poplatek do soutěží na Hradecku a na Liberecku, přestože úroveň poskytovaného servisu je v opačné relaci. Ale tyto řádky jsou jen marným voláním, neboť ve fotbalovém hnutí (zvlášť v některých regionech) platí zvláštní imunita, která spočívá v nekritizovatelnosti řídících orgánů soutěží a rozhodčích (ale sousední řídící orgán mohu neoprávněně napadat, jak se mi zachce).

Sportovní klub Studenec měl v soutěžích zapojeno 5 mužstev a oproti loňskému roku můžeme vyjádřit maximální spokojenost s výkony minižáků a žáků, jejichž početné kádry jsou určitě příslibem do budoucna.

Minižáci:

Početný kádr minižáků se připravoval pod vedením Vítka Kuříka, Jiřího Povra a Radka Mejvalda a je příslibem především pro příští sezónu, neboť končí pouze dva hráči. I v letošním roce bojovali naši nejmenší o čelo tabulky, ale zbytečné porážky s Poniklá (při vedení 4:1) a s Horní Brannou 2:3 (při vedení 2:0) pravděpodobně uzavřely cestu do okresního finále.

Přehled výsledků (jaro 2002):
 

Martinice

2:0

Povr, Čech

Poniklá

4:5

Povr 3, Čech

Vysoké

4:1

Šír, Bartoňová, Povr, Havlíček

Jablonec

8:0

Povr a M.Kuřík 2, Kulhánek, Šír, Havlíček, Pacholík

Rokytnice

4:2

Povr 3, Havlíček

Jilemnice B

3:0

Šír, Povr, Havlíček

Horní Branná

2:3

Povr, Bartoňová

Martinice

0:0

Poniklá

4:1

Havlíček 2, Šír, Povr

Vysoké

2:0

Havlíček, Stránský

Celková bilance    14    2    5    83:35    44

Střelci:
41 - Jirka Povr
12 - Martin Havlíček
8 - Eva Bartoňová, Jirka Šír
5 - Sváťa Čech
3 - Kuba Pacholík a Matěj Kuřík
1 – Míša Kulhánek, Kuba Stránský, Tomáš Stránský

 

Žáci:

Žáci po celé jaro marně doháněli ztrátu z podzimního nepodařeného zápasu v Poniklé a právě tyto tři body chyběly v konečném účtování v boji o postup do okresního finále. Jarní zápas pravdy ve Víchové se žákům jako jediný nevydařil, ale přesto pod vedením Petra Junka a Pepy Šedivého předvedli několik herně hodnotných zápasů (Rokytnice 5:0).

Přehled výsledků (jaro 2002):
 

Horka

4:0

Kupec a Pešek 2

Vysoké

3:0

Chrtek 2, J.Tauchman

Poniklá

4:0

Chrtek 3, J.Tauchman

Jablonec

3:1

Pešek 2, Buchar

Rokytnice

5:0

Pešek a Chrtek 2, J.Tauchman

Víchová

0:6

Martinice

13:1

Kupec a Chrtek 4, Buchar 2, Synek, Klázar, Pešek

Benecko

11:0

Buchar 4, Kupec 3, Chrtek 2, J.Tauchman, Synek

Horní Branná

1:0

Chrtek

Celková bilance    13    1    3    82:16    40

Střelci:
30 - Tomáš Chrtek
13 - Kuba Tauchman
11 - Martin Kupec
10 - Honza Buchar
9 – Tomáš Pešek
3 - Honza Synek
2 - Tomáš Povr
1 - Michal Nýdrle, Ondra Tauchman,
David Klázar, vlastní

 

Dorost:

Dorostenci sice nedosáhli výraznějších výsledků, ale snad se již podařilo stabilizovat kádr a posílit vedení mužstva, na němž se podíleli na jaře Honza Krůfa, Marian Marek a Petr Nosek. Navíc řada hráčů pomáhala v náročném programu I béčku a rozhodně jsou jejich výkony určitým příslibem do budoucna.

Přehled výsledků (jaro 2002):
 

Jablonec

1:3

Synek

Košťálov

0:1

Víchová

1:2

Synek

Mírová

2:0

Bartoň, Korotvička

Horní Branná

0:5

Nová Ves

2:6

Brož 2

Martinice

2:2

Korotvička 2

Bělá

1:2

Šimek

Celková bilance   3    3    10    19:36    12

Střelci:
7 - Vojta Korotvička
4 - Luboš Brož
2 – Tomáš Synek, Michal Hördler
1- Martin Štěpánek, Tomáš Chrtek, Honza Bartoň, Zdeněk Šimek

 

Béčko:

Béčko absolvuje pod vedením Petra Vancla ze všech studeneckých mužstev nejnáročnější sezónu, neboť vedle 30 mistrovských zápasů, přípravných utkání a zaskakování v áčku budou mít někteří hráči na svém kontě k padesátce startů (v době uzávěrky je čekají ještě dva mistrovské zápasy) . Zranění v áčku nedovolila v průběhu jara béčko posílit, a tak odehrálo celou sezónu se svým vlastním kádrem. Řadu vyrovnaných zápasů však nedokázalo dotáhnout k bodovému zisku, a tak o dalším působení rozhodne systém zvolený OFS Semily (počet účastníků v okresním přeboru).

Přehled výsledků (jaro 2002):
 

Stružinec

0:4

Sedmihorky

2:5

Lukeš a M.Puš

Poniklá

3:6

Mejvald, M.Puš, Nedomlel

Libštát

0:0

Tatobity

1:1

M.Puš

Martinice

0:1

Jilemnice B

3:3

Mejvald, Klazar, Hermon

Nová Ves

0:6

Roztoky

2:2

Brož, Hermon

Bozkov

0:3

Rovensko

1:2

Mejvald

Víchová

1:1

R.Puš

Košťálov

2:2

R.Puš 2

Celková bilance    2    12    16    39:76    18

Střelci:
12 - Roman Puš
5 - Tomáš Hermon
4 - Milan Puš Ladislav
3 - Radek Mejvald
2 - Leoš Zahradník, Vít Kuřík, Michal Chrtek, David Lukeš
1- Aleš Jodas, Jára Kočárek, Martin Nedomlel, Klazar, Luboš Brož, Vlasta Metelka

 

Áčko:

Áčko pod vedením Pavla Čížka a Františka Hladíka svůj výkonnostní cíl splnilo, skončilo kromě Turnova před dalšími celky semilského okresu a po rozporuplném jaru z toho nakonec bylo 8. místo. Na jaře laboroval se zraněním především Marek Salátek, autor 15 podzimních branek, často chyběli i Martin Nedomlel s Pavlem Mečířem. To vše ovlivnilo výsledky mužstva, i když vysloveně za nepodařené lze považovat pouze zápasy v Sobotce a na Mostkách. S mužstvem se loučí Petr a Zbyněk Hartigovi, kteří se vracejí z půlročního hostování zpět do Víchové. Jejich účinkování v mužstvo bylo rozhodně velkým přínosem a ve studenecké kopané napsaly ty hezčí stránky, za což jim patří upřímné poděkování.

Přehled výsledků (jaro 2002):
 

Sobotka

1:5

P.Hartig

Žacléř

2:5

Nedomlel, Mečíř

Turnov

0:1

Jablonec

0:1

Trutnov B

1:2

P.Hartig

Dvůr Králové

3:2

M.Kuřík, Šedivý, Zahradník

Martinice

0:1

Lázně Bělohrad

2:0

P.Hartig, Jodas

Miletín

1:0

P.Hartig

Hostinné

1:3

P.Hartig

Železnice

0:1

Mostek

0:5

Horní Branná

3:0

Nedomlel, Salátek, P.Hartig

Volanov

4:1

P.Hartig 2, Ulvr, Nedomlel

Celková bilance    9    4    13    46:57    31

Střelci:
16 - Marek Salátek
8 - Petr Hartig
5 - Marek Hartych
4 - Martin Nedomlel
3- Martin Kuřík
2- Jiří Ulvr, Aleš Jodas, Leoš Zahradník
1 - Pepa Jebavý, Pavel Mečíř

Konečná tabulka:

1.

Žacléř

26

19

2

5

72 : 31

59

2.

D.Králové n. L.

26

18

4

4

69 . 28

58

3.

Železnice

26

14

5

7

50 : 33

47

4.

Trutnov B

26

12

8

6

48 : 47

44

5.

L.Bělohrad

26

13

2

11

58 : 48

41

6.

Sobotka

26

11

6

9

49 : 45

39

7.

Turnov

26

12

3

11

46 : 43

39

8.

Studenec

26

9

4

13

46 : 57

31

9.

Jablonec n. J.

26

7

7

12

39 : 49

28

10.

Mostek

26

8

3

15

44 : 44

27

11.

Miletín

26

8

3

15

36 : 57

27

12.

H.Branná

26

8

3

15

43 : 76

27

13.

Volanov

26

8

2

16

44 : 63

26

14.

Hostinné

26

7

4

15

39 : 62

25

Jeden z nejlepších zápasů v historii studenecké kopané se hrál v neděli 28.4.2002, kdy SK Studenec A porazil SK Dvůr Králové 3:2 (0:1), a proto se se čtenáři Studenckého zpravodaje podělíme o reportáž z tohoto zápasu.

 

Branky: M.Kuřík, Šedivý, Zahradník – Kašajík, Chytráček z penalty
Rozhodčí: Dušek – Rožnovský, Stránský, delegát Fuchs
Sestavy:
Studenec: Čech – Šedivý, Zahradník, Mečíř , Korotvička – Jodas, M.Kuřík, P.Hartig, Z.Hartig – Ulvr , Mejvald (60.Metelka)
Dvůr Králové: Vondrouš – Voňka, Frieda, Hruška (10.Mohet), Ježek – Chytráček, Albín, Potměšil, Kašajík (5.Vágner, 85.Růžička) – Beneš, Kazda

Před návštěvou jara (300 diváků) přivítali domácí mužstvo jara se značným respektem a úvod vypadal na hostujícími fanoušky skandovaných deset. Již ve 2.minutě netrefil po rohu Beneše odkrytou branku Hruška a o dvě minuty později zakončil perfektní kombinaci po české uličce Kašajík. Při střele si však obnovil zranění a musel odstoupit, stejně jako pro svalové zranění kapitán mužstva Hruška. Tyto vynucené změny pomohly především domácím, kteří postupně vyrovnali hru a do poločasu měli po rohovém kopu možnost vyrovnat ve 23.minutě Kuříkem, ale jeho střelu brankář Vondrouš reflexivně vyrazil.

I úvod druhého poločasu patřil hostům a ve stoprocentní šanci se ocitl v 51.minutě Chytráček, ale z ideální pozice přestřelil. Domácí opět vyrovnali hru, vytvořili si stálý tlak, ale hosté byli nebezpeční v bleskurychlých protiútocích. Postupně přišly i šance, nejprve bombu Zahradnika z trestného kopu vyrazil Vondrouš na roh, ale v 72.minutě ho překonal hlavou Kuřík po autu Korotvičky a v 76.minutě po nádherném sólu z vlastní poloviny Šedivý. Po této brance hosté otevřeli hru a do konce zápasu měli více ze hry a především zásluhou neúnavného Kazdy si vytvořili několik slibných šancí. Při jedné z nich byl právě Kazda faulován v pokutovém území a Chytráček z penalty vyrovnal. Štěstí však nakonec stálo na straně domácích. V nastaveném čase (byl ošetřován hlavní rozhodčí po srážce s hostujícím hráčem) trefil ideálně hlavou centr Šedivého Zahradník a první jarní body nakonec zůstaly ve Studenci.

Diváci odcházeli spokojeni i zásluhou výborného výkonu fotbalovějších a slušně hrajících hostů.

Soutěže Libereckého KFS v sezóně 2002 / 2003          

  Návrh rozdělení do skupin                        

  KP mužů     KS mužů, západ   KS mužů, východ  

1.

Višňová

1.

Heřmanice

1.

OFS JN ( Velké Hamry

2.

Skalice

2.

OFS LI ( Dětřichov)

2.

OFS SM ( Nová Ves n.P.)

3.

Nový Bor

3.

OF CL

3.

Železný Brod

4.

Mimoň

4.

Jestřebí

4.

Turnov

5.

Pěnčín

5.

Stráž n.N.

5.

Jablonec n.J.

6.

Nová Ves (LI)

6.

Krásná Studánka

6.

Plavy

7.

Hrádek n.N.

7.

Stráž p.R.

7.

Desná

8.

Zásada

8.

Cvikov

8.

Horní Branná

9.

Jilemnice

9.

Jindřichovice

9.

Držkov

10.

Česká Lípa

10.

Nový Oldřichov

10.

Studenec

11.

Lomnice

11.

Dubice

11.

Elitex Jablonec B

12.

Elitex Jablonec

12.

Nové Město

12.

Lučany

13.

Hejnice

13.

Kamenice

13.

Ruprechtice

14.

Semily B

14.

Chrastava

14.

Doubí

 


Orientační běh:  

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl v barvách jilemnického oddílu člen našeho klubu Michal Erlebach, který se stal mistrerm republiky v juniorské kategorii na krátké trati v Horním Javoří. Nominace na Mistrovství světa juniorů ve Španělsku mu však unikla. Na Mistrovství republiky dále ještě startovali Petr Junek st. a Petr Junek ml.

Závody Východočeského žebříčku:

7.kolo Dobřany

Poslední jarní kolo se konalo v lesích kolem autokrosového závodiště v Dobřanech a bylo loučením s první částí roku se závěrečným "rautem" v hradeckém McDonaldu. Sportovně nejhodnotnějšího výsledku dosáhla Veronika Pešková, která obsadila v mistrovské kategorii D16 3.místo, na stupních vítězů jsme našli na 2.místech Kristýnu Vydrovou v D12D a Honzu Synka v H14D a na 3.místech Vendulu Kalenskou v D10N a Lenku Jechovou v D12D.

6.kolo Dobré

Na koupaliště v Dobrém u Dobrušky jsme vyrazili opět bez fotbalistů a volejbalistek, ale tentokráte ve sponzorském vozidle Penzionu Trautenberk. Místa bylo dost, neboť některým jedincům se nejvíce líbilo v kufru. Líbilo se nám i na shromaždišti, neboť se bylo stále na co dívat. Vedle na fotbalovém hřišti totiž probíhala hasičská soutěž. A také koblížky byly výborné, Martin Klouček by mohl vyprávět. Už méně se nám dařilo v lese, Eva Bartoňová sice po většinu tratě vedla, ale pátá kontrola ji trochu zamotala hlavu, a tak skončila bramborová, stejně jako Martin a Tomáš Kloučkovi. Svou premiéru má za sebou i Kristýna Vydrová, která měla asi ze studeneckých v nohách nejvíce kilometrů. A tak tentokrát si nejlépe vedl vedoucí a řidič v jedné osobě Petr Junek, který v dresu Jilemnice obsadil 2.místo, když také na 14 kontrolách vedl celkové pořadí. Na jejich trati na mapě Panský mlýn byl v některých partiích nejrychlejší pohyb po čtyřech pod ležícími stromy, což úspěšně aplikoval mezi svou druhou a třetí kontrolou.

5.kolo Záhory

Na další kolo oblastního žebříčku jsme odjížděli bez fotbalistů, kteří nakonec stejně nehráli, s jilemnickou výpravou. Po krose  autobusem po lesních cestách jsme se ocitli na náhorní planině, kde jasně dominoval nepříjemný vítr, který se domácí pořadatelé snažili zmírnit teplými nápoji a výborným guláškem. Mapa Hanička měla příjemné pouze jméno, jinak to byl neuvěřitelně zasekaný les se spoustou polomů a zbytky sněhu. Svůj úspěšný debut zaznamenala Eva Bartoňová v D10N, která se dobrodila blátem a vodou k 6.místu. Dobré výkony podali v H12D Honza Exner a svůj nejlepší výkon ve své kariéře předvedl v nových kopačkách Honza Brádle. Jediné místo na stupních vítězů vybojoval v H10N Kája Gejša Kačer Geršl, který skončil na 3.místě. Při zpáteční cestě se stal hvězdou autobusu, neboť svým neopakovatelným zpěvem zkracoval dlouhou cestu k domovu (došla nám totiž nafta).

4.kolo Babí u Náchoda

 Nejpočetnější výpravu ve své krátké historii vyslal SK Studenec na 4.kolo Východočeské oblastí do Babí u Náchoda. Miniautobus Mercedes a jeho veselý řidič nás svižně vezl směrem k náchodskému zámku a švihal zatáčky jako Shiron, takže jsme občas museli zastavit některým závodníkům, kteří ztratili barvu ještě před samotným závodem.

Někteří závodníci měli za sebou jen jediný závodu při náborovém závodě škol na Javorku, a tak úspěchem skončilo především to, že jsme se vydali hledat pouze Martina Lulka v kategorii H10N, kterého jsme však již potkali při sprintu od sběrky. V cíli pak tvrdil, že seděl čtvrthodiny pod stromem a usilovně přemýšlel, kde to vlastně je. Stejnou fantazii prokázal i Kája Geršl, který svůj delší pobyt na stejné trati zdůvodnil úprkem na strom před rozzlobenou srnkou. Všichni jsme mu to věřili. Trochu problémy měl i Martin Klouček, který si vyměnil startovní čas s Fandou Hladíkem, neboť jeho otec pospíchal na fotbal do Trutnova, a nějak se ztratil ze startovního pole. Vše se nakonec zdárně vyřešilo.

Na stupních vítězů jsme pak měli na prvních místech v H10N právě Martina Kloučka, v H14D Honzu Synka, na 3.místech v D12D Andreu Čechovou (a to jsme jim málem ujeli) a v H12D Tomáše Kloučka. Pochvala patří i Honzovi Exnerovi za 5.místo v H12D a všem 16 za statečný boj na dlouhé trati.

Podkrkonošská liga žáků v orientačním běhu 2002

Pořadatelé z OK Jilemnice (závod ve Studenci pořádal SK Studenec) připravili v průběhu jarní sezóny celkem tři kola původně myšlených náborových závodů v orientačním běhu žactva. V kategorii dívek a chlapců byly připraveny vždy tři kategorie různé náročnosti a jedna pro příchozí, tj. doprovod.

Závody se konaly dvakrát na mapě Javorek 1:15.000 pokaždé s jiným shromaždištěm a jeden ve Studenci na mapě Trautenberk 1:10.000. Všech tří kol se zúčastnilo celkem 80 startujících, z toho bylo 62 žáků a 18 dospělých, převážně z oddílů OK Jilemnice, SK Studenec,OB Vrchlabí, LOKO Trutnov, SK LOB Nová Paka a Sportcentrum Jičín. Z velké většiny se jednalo o registrované závodníky okolních oddílů, kteří to přivítali jako možnost kvalitní přípravy v tréninku.

Původní náš záměr přilákat do řad OB nové členy nám nevyšel i přes kvalitní propagaci na jilemnických a okolních školách našeho regionu. Možná kdyby se závody konaly v dopoledních hodinách tj. v době výuky zájem ze stran učitelů,trenérů a jistě i žáků by byl daleko vyšší.

Určitě budeme v příštím roce pořádat další ročník těchto závodů a pokusíme se domluvit s okolními oddíly OB o možnost spolupráce při pořádání jednotlivých kol, abychom umožnili účast i dalším zájemcům o tento zajímavý sport jakým orientační běh je!!

Jednotlivá kola zdárně proběhla, největší účast byla při druhém kole ve Studenci. Závěrečné vyhlášení těch nejlepších bylo provedeno po 3.kole v Martinicích předsedou oddílu OK Jilemnice Evženem Malým a těm nejlepším byly předány diplomy a drobné ceny věnované Knihkupectvím "U Malých" v Jilemnici.

Evžen Malý

 

Celkové pořadí:

D10:

1.

Hladíková Gabriela

OK Jilemnice

bodů 20

2.

Gazdová Anička

OK Jilemnice

13

2.

Havlíčková Nikola

OK Jilemnice

13

2.

Čechová Andrea

SK Studenec

13

5.

Kalenská Vendula

SK Studenec

10

6.

Jechová Lenka

SK Studenec

9

7.

Soukupová Lenka

SK Studenec

8

8.

Braunová Lucie

SK Studenec

7

8.

Tauchmanová Jana

SK Studenec

7

8.

Bartoňová Eva

SK Studenec

7

15.

Vydrová Kristýna

SK Studenec

4

H10:

1.

Janata Jakub

OK Jilemnice

19

2.

Charvát Jiří

OK Jilemnice

18

3.

Šnorbert Martin

OK Jilemnice

17

7.

Klouček Martin

SK Studenec

11

8.

Šmíd Jakub

SK Studenec

9

11.

Geršl Karel

SK Studenec

5

12.

Kučera Michal

SK Studenec

4

15.

Stránský Jakub

SK Studenec

2

H12:

1.

Henych Tomáš

OK Jilemnice

20

2.

Černý Vojtěch

OK Jilemnice

17

3.

Exner Jan

SK Studenec

16

3.

Klouček Tomáš

SK Studenec

16

7.

Jezdinský Filip

SK Studenec

12

11.

Brádle Jan

SK Studenec

5

12.

Hanzlík Zdeněk

SK Studenec

4

P4:

1.

Lukešová Věra

OK Jilemnice

19

2.

Řehák Pavel

Sportcentrum Jičín

18

3.

Votoček Tomáš

OK Jilemnice

17

9.

Pešková Veronika

SK Studenec

7

15.

Nýdrlová Ivona

SK Studenec

3

17.

Klázarová Adéla

SK Studenec

2


Školní sportovní klub

Tradičně bohatou sportovní činnost má v jarních měsících Školní sportovní klub, jehož členové se zúčastňují řady sportovních soutěží škol.

V Poháru Rozhlasu v lehké atletice postoupili mladší a starší žákyně a mladší žáci do krajského finále vesnických škol. Celkové výsledky dosud nejsou známy a čtenáři Studeneckého zpravodaje s nimi budou seznámeni v příštím čísle (hodnotí se výsledky ze všech krajských kol v rámci celé ČR).

 

O L Y M P I Á D A   Š K O L   V   O B - O K R E S N Í K O L O

25.4.2002 Studenec - Rovnáčov, mapa Pension Trautenberk
pořadatel: ZŠ STUDENEC A SK STUDENEC
První tři v každé kategorii obdrželi diplom a sladké ceny.

 

Kategorie D5R - 4.-5. ročník ZŠ

1. Bartoňová Eva

ZŠ Studenec

44:17:00

20

2. Vydrová Kristýna

ZŠ Studenec

56:40:00

19

3. Tauchmanová Jana

ZŠ Studenec

58:27:00

18

4. Vytinová Monika

2.ZŠ Turnov

61:30:00

17

5. Kvapilova Petra

ZŠ Rovensko p.T.

65:40:00

16

6. Jechová Lenka

ZŠ Studenec

75:26:00

15

7. Čechová Andrea

ZŠ Studenec

77:26:00

14

 

Kategorie D7R - 6.-7.ročník ZŠ

1. Kvapilova Marie

ZŠ Rovensko p.T.

39:09:00

20

 

Kategorie D9R - 8.-9.ročník ZŠ

1. Knoblochová Jana

Gymnázium Turnov

33:39:00

20

2. Šichová Petra

ZŠ Rovensko p.T.

38:11:00

19

3. Horáková Veronika

Gymnázium Turnov

38:29:00

18

4. Pešková Veronika

ZŠ Studenec

40:05:00

17

5. Sehnalová Tereza

Gymnázium Turnov

44:10:00

16

6. Eichlerová Jana

1.ZŠ Turnov

48:09:00

15

7. Klazarová Adéla

ZŠ Studenec

52:25:00

14

8. Nýdrlová Ivona

ZŠ Studenec

60:27:00

13

 

Kategorie H5R - 4.-5.ročník ZŠ

1. Volf Daniel

ZŠ Malá Skála

36:55:00

20

2. Náhlovský David

ZŠ Jeníšovice

57:27:00

19

3. Klouček Martin

ZŠ Studenec

63:35:00

18

4. Tauchman Jindřich

ZŠ Studenec

66:45:00

17

5. Stránský Jakub

ZŠ Studenec

82:55:00

16

6. Kučera Michal

ZŠ Studenec

84:48:00

15

7. Geršl Karel

ZŠ Studenec

84:49:00

14

8. Zakouřil Vít

2.ZŠ Turnov

90:47:00

13

9. Smíd Jakub

ZŠ Studenec

92:52:00

12

 

Kategorie H7R - 6.-7.ročník ZŠ

1. Kučera Petr

2.ZŠ Turnov

28:49:00

20

2. Šabaka Jan

Gymnázium Turnov

32:17:00

19

3. Brandejský Tomáš

1.ZŠ Turnov

34:18:00

18

4. Klouček Tomáš

ZŠ Studenec

35:12:00

17

5. Šváb Štěpán

3.ZŠ Turnov

36:12:00

16

6. Exner Jan

ZŠ Studenec

38:06:00

15

7. Šubrt Václav

3.ZŠ Turnov

45:00:00

14

8. Hanzlík Zdeněk

ZŠ Studenec

45:13:00

13

9. Brádle Jan

ZŠ Studenec

91:00:00

12

 

Kategorie H9R - 8.-9.ročník ZŠ

1. Vlcek Martin

ZŠ Rovensko p.T.

32:30:00

20

2. Synek Jan

ZŠ Studenec

39:49:00

19

3. Pešek Tomáš

ZŠ Studenec

41:00:00

18

4. Buchar Jan

ZŠ Studenec

45:40:00

17

5. Synek Tomáš

ZŠ Studenec

47:46:00

16

6. Eichler Milan

1.ZŠ Turnov

47:57:00

15

7. Šulc Adam

1.ZŠ Turnov

49:26:00

14

8. Liška Petr

ZŠ Rovensko p.T.

65:19:00

13

 

Celkové pořadí škol:

1. ZŠ Studenec

bodů 174

2. ZŠ Rovensko pod Troskami

88

3. 1. ZŠ Turnov

62

4. Gymnázium Turnov

59

5. 2.ZŠ Turnov

50

6. 3.ZŠ Turnov

30

7. ZŠ Malá Skála

20

8. ZŠ Jenišovice

19

 

O L Y M P I Á D A   Š K O L   V   O B   -   K R A J S K É K O L O

29.5.2002 Liberec Harcov, mapa Harcov
 

Kategorie D5R - 4.-5. ročník ZŠ

1. Jechová Lenka

ZŠ Studenec

22:24:00

20

2. Vytinová Monika

2.ZŠ Turnov

24:10:00

19

3. Bartoňová Eva

ZŠ Studenec

26:30:00

18

6. Tauchmanová Jana

ZŠ Studenec

32:25:00

7. Čechová Andrea

ZŠ Studenec

32:29:00

15. Vydrová Kristýna

ZŠ Studenec

72:03:00

 

Kategorie D9R - 8.-9. ročník ZŠ

1. Knoblochová Veronika

Gymnázium Turnov

24:50:00

20

2. Brožová Veronika

ZŠ Chrastava

28:12:00

19

3. Pešková Veronika

ZŠ Studenec

28:18:00

18

7. Klázarová Adéla

ZŠ Studenec

36:23:00

14

13. Nýdrlová Ivona

ZŠ Studenec

disk

 

Kategorie H5R - 4.-5. ročník ZŠ

1. Stránský Jakub

ZŠ Studenec

18:24:00

20

2. Brož Petr

ZŠ Ještědská

19:00:00

19

3. Wolf Daniel

ZŠ Malá Skála

19:05:00

18

6. Šmíd Jakub

ZŠ Studenec

21:43:00

15

11. Kučera Michal

ZŠ Studenec

25:50:00

38. Klouček Martin

disk

39. Geršl Karel

disk

 

Kategorie H7R - 6.-7. ročník ZŠ

1. Hradec Petr

ZŠ Chrastava

15:55:00

20

2. Henych Ondřej

ZŠ Jilemnice

16:40:00

19

3. Kučera Petr

2.ZŠ Turnov

20:12:00

18

11. Exner Jan

ZŠ Studenec

27:47:00

10

12. Klouček Tomáš

ZŠ Studenec

29:04:00

9

14. Brádle Jan

ZŠ Studenec

32:05:00

15. Jezdinský Filip

ZŠ Studenec

33:02:00

16. Hanzlík Zdeněk

ZŠ Studenec

35:24:00

Kategorie H9 - 8-9. ročník ZŠ

1. Mráz Jan

ZŠ 5.května

23:57:00

20

2. Haburaj Pavel

ZŠ 5.května

25:56:00

19

3. Mikeš Marek

ZŠ 5.května

26:13:00

5. Synek Jan

ZŠ Studenec

26:58:00

17

6. Pešek Tomáš

ZŠ Studenec

27:01:00

16

10. Buchar Jan

ZŠ Studenec

31:02:00

14. Synek Tomáš

ZŠ Studenec

37:23:00

 

Celkové pořadí škol:

1. ZŠ 5.května Liberec

bodů 168

2. ZŠ Chrastava

157

3. ZŠ Studenec

157

4. ZŠ Jilemnice

96

5. 2.ZŠ Turnov

54

6. Gymnázium Turnov

51

7. ZŠ Ruprechtice

46

8. ZŠ Růžodolská Liberec

23

9. 3.ZŠ Turnov

21

10. ZŠ Ještědská Liberec

19

11. ZŠ Malá Skála

18

12. 1.ZŠ Turnov

17

13. ZŠ Králův Háj

11

14. ZŠ Jenišovice

9

 

Olympiáda škol v OB - celostátní finále

5.5.2002 Hradec Králové, mapa Šimkovy sady
 

Kategorie D5R - 4.-5. ročník ZŠ

1. Knapová Jana

ZŠ Závodu míru Pardubice

13:12

2. Jakobová Adéla

ZŠ Hálkova Olomouc

13:34

3. Štrajtová Štěpánka

ZŠ Hálkova Olomouc

14:41

11. Jechová Lenka

ZŠ Studenec

21:34

16. Čechová Andrea

ZŠ Studenec

25:37

20. Bartoňová Eva

ZŠ Studenec

32:31

26. Tauchmanová Jana

ZŠ Studenec

40:57

Kategorie D9R - 8.-9. ročník ZŠ

1. Doležalová Vendula

ZŠ Štefcova HK

26:24

2. Hlavová Hana

ZŠ Konice

28:39

3. Semelová Eva

Gymnázium Zlín

30:19

22. Pešková Veronika

ZŠ Studenec

38:23

48. Klázarová Adéla

ZŠ Studenec

55:27

 

Kategorie H5R - 4.-5. ročník ZŠ

1. Kubát Pavel

Biskupce gymnázium HK

18:30

2. Slezák Jiří

ZŠ Luhačovice

20:52

3. Kočí Adam

ZŠ Konice

21:41

28. Klouček Martin

ZŠ Studenec

50:07

29. Stránský Jakub

ZŠ Studenec

67:32

30. Kučera Michal

ZŠ Studenec

69:04

Kategorie H7 – 6-7.ročník ZŠ

1. Vlažný Jan

ZŠ Luhačovice

21:13

2. Špicar Petr

Lepařovo gymnázium Jičín

21:50

3. Rajnošek Matěj

Gymnázium Jihlava

22:09

20. Jezdinský Filip

ZŠ Studenec

30:16

24. Klouček Tomáš

ZŠ Studenec

31:33

43. Brádle Jan

ZŠ Studenec

45:54

46. Exner Jan

ZŠ Studenec

64:01

53. Hanzlík Zdeněk

ZŠ Studenec

69:59

 

Kategorie H9 – 8-9.ročník ZŠ

1. Holas Štěpán

Lepařovo gymnázium Jičín

23:19

2. Drobník Michal

Lepařovo gymnázium Jičín

24:16

3. Beneš Jan

Lepařovo gymnázium Jičín

24:24

24. Synek Jan

ZŠ Studenec

32:45

26. Pešek Tomáš

ZŠ Studenec

33:21

38. Buchar Jan

ZŠ Studenec

45:07

 

Celkové pořadí škol:

1. Lepařovo gymnázium Jičín

bodů 110

2. ZŠ Luhačovice

92

3. Gymnázium Rychnov nad Kněžnou

75

4. ZŠ Konice

65

5. Gymnázium Zlín

63

6. ZŠ Milady Horákové HK

61

7. ZŠ Benešovo náměstí Pardubice

43

8. ZŠ Sumperk

39

9. ZŠ SNP Hradec Králové

35

10. Gymnázium Jihlava

34

11. ZŠ Hálkova Olomouc

26

12. ZŠ Chrast

25

13. ZŠ Chrastava

23

14. ZŠ Závodu míru Pardubice

22

15. Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

20

16. ZŠ Kvítková Zlín

19

16. ZŠ Ostrava Hrabyně

19

18. Havlíčkovo gymnázium Havlíčkův Brod

15

19. ZŠ Studenec

3

20. ZŠ Litoměřice

2

20. ZŠ Liberec

2

Závodu se zúčastnilo celkem 35 škol.


McDonald cup v minikopané

Přebor školních sportovních klubů si vzal pod svůj patronát McDonald a prvním krokem v tomto celorepublikovém turnaji bylo místní kolo, jež proběhlo 2.května 2002 za účastí 7 družstev a téměř sedmdesátky mladých fotbalistů a fotbalistek.

 

V 1.kategorii žáků 1. až 3.ročníku bylo dosaženo těchto výsledků:

3.A - 3.B

11:1

2- 3.B

1:0

3.A - 3.C

5:1

2- 3.C

2:0

3.A - 2

4:0

2- 1

2:0

3.A - 1

6:1

 
 

1- 3.B

1:0

3.B- 3.C

3:0

1- 3.C

2:0

 

Konečná tabulka:

1.

3.A

4

4

0

0

26: 3

12

2.

2

4

3

0

1

5: 4

9

3.

1

4

2

0

2

4: 8

6

4.

3.B

4

1

0

3

4:13

3

5.

3.C

4

0

0

4

1:12

0

V turnaji podle očekávání zvítězili třeťáci pod vedením nejlepšího střelce turnaje Jirky Povra, i když v turnaji obdrželi tři góly (jeden vlastní a dvakrát se míč odrazil od rozhodčího). Milým překvapením byly výkony prvňáků, kde se dařilo především Vojtovi Nedomlelovi, a druháků, kde byl nejlepším hráčem Lukáš Vancl. Snažila se i děvčata, především Anička Hanušová, Vendula Kalenská, Pavlína Bourová, Karolína Grofová, Nikola Vanclová a vůbec všechny.

V turnaji 4. a 5.třídy sehrála mužstva 2 zápasy a oba skončily vítězstvím čtvrťáků v poměru 2:1 a 1:0. Ve vyzývacím zápase v souboji s třeťáky čtvrťácí dlouho vedli hezkou branku Sváti Čecha, který se inspiroval probíhajícím Mistrovstvím světa v hokeji a nasadil až přílíš sebevědomému Martinu Kloučkovi hokejový blafák. Třeťáci vyrovnali v poslední minutě Jirkou Šírem a ve střelbě pokutových kopů byli úspěšnější a stali se tak absolutními vítězi tohoto turnaje.

Okrskové kolo v Jilemnici

Na okrskové kolo do Jilemnice odjela dvě družstva a ti mladší dostali jediný úkol: vyhrát okrskové kolo a postoupit do okresního kola, každý jiný výsledek by byl při současných kvalitách hráčů neúspěchem. Do dvou aut různého věku se celkem pohodlně naskládalo 20 hráčů, a tak turnaj v Jilemnici za účasti 10 družstev mohl začít.

V mladší kategorii startovala 4 družstva, spolufavorit turnaje domácí ZŠ Jilemnice a dále ZŠ Horní Branná a ZŠ Benecko. Losovat šel tentokrát Martin Klouček, ale opět si vytáhl k prvnímu zápasu Jilemnici, takže rozhodnout se muselo už v prvním zápase. Po úvodní opatrné hře a jediné vyložené šanci domácích se dostal do několik dobrých příležitostí Jirka Povr, ale stav se stále neměnil. Rozhodlo se až v závěru, kde se dvakrát trefil Martin Havlíček a také konečně Jirka Povr. Vítězství 3:0 bylo tím nejlepším vykročením ke splnění cíle. Pochvalu zaslouží celá základní sestava (Klouček – Pacholík, M.Kuřík – Povr , Havlíček – Šír).

Ve druhém zápase nás čekala naladěná ZŠ Horní Branná s výborným útočníkem Hendrychem, který v prvním zápase nasázel Benecku 5 branek. Toho však perfektně pokryl Kuba Pacholík a po prvních dvou gólech soupeř odpadl především psychicky, a tak příšlo nad očekávání snadné vítězství 5:0 (Branky Havlíček 3, Povr 2). Proti nejslabšímu účastníku skupiny tak mohla nastoupit druhá pětka (Klouček – Vancl, Šmíd – Bartoňová, T.Stránský – Šír) a i ona nastřílela pět gólů a připsala si tak druhé vítězství v poměru 5:0 (Šír a Stránský 2, Bartoňová). Zvlášť vypečený gól předvedla Eva Bartoňová.
 

Tabulka:

1. ZŠ Studenec

3

3

0

0

13: 0

9

2. ZŠ Horní Branná

3

1

1

1

7: 6

6

3. ZŠ Jilemnice

3

1

1

1

5: 4

3

4. ZŠ Benecko

3

0

0

0

0: 15

0

Ve starší kategorii startovalo 6 mužstev, a tady měl naopak Patrik Vérteši šťastnou ruku, neboť jakou soupeře na úvod si vytáhl ZŠ Benecko. Ve vyrovnaném souboji našeho družstva s řadou nefotbalistů v sestavě si nakonec brankami Čecha a Stránského připsali úvodní vítězství 2:0.

Ve druhém utkání se zalekli fyzicky zdatnějších hráčů Martinic a prohráli stejným rozdílem 0:2. V těchto zápasech hrálo mužstvo v sestavě Vérteši – Bartoň, Stránský – Čech, Palivoda – Kučera (Souček, Bekr, Š.Kuřík, Lukeš). Ve třetím zápase již prohrávali 0:2 s Čistou, ale v polovině zápasu vtrhli na hřiště Jirka Povr s Martinem Havlíčkem z mladšího družstva (svůj turnaj již měli ukončen) a 3 brankami otočili zápas (Havlíček 2, Povr). Proti Jilemnici nastoupil do branky Martin Klouček a se suverenním vítězem turnaje sehráli zcela vyrovnaný zápas a stačilo málo k překvapení. O výsledku rozhodla smolná branka těsně před koncem. V posledním zápase porazili ZŠ Horní Brannou 2:0 brankami Jirky Povra a Martina Havlíčka a vybojovali si tak celkové 3.místo v turnaji.

Nejvíce branek v turnaji sice nastřílel Martin Havlíček, ale nejlepším střelcem se nestal, neboť skoroval ve dvou mužstvech (ve dvou samostatných turnajích).

Za odměnu následovala procházka v městě s cílem najít okénko se zmrzlinou. To se však nepodařilo, a tak místo točené zmrzliny jsme se museli spokojit s kopečkovou v cukrárně U Nyčů. Někteří věrni sportu, ve kterém se jim dařilo, si vybráli krasně zelenou pistáciovou (no přece Zelená je tráva, fotbal, to je hra).

Spanilá hamburgerová jízda pokračuje

Do okresního kolo jsme rozhodně nejeli pro poslední bramborovou medaili, ale o vítězství a postupu do Liberce jsme víceméně snili, protože za soupeře nám měla být družstva ze zbývajících tří okrsků semilského okresu: Jilemnice hory, Turnovsko a Semilsko. Rozhodně jsme si věřili na svého soupeře z Jilemnice.

A ten nás tradičně čekal hned v úvodním zápase na hebkém semilském trávníku. Studenecké plotice, jak minižáky občas někteří pro jejich červenočerné dresy nazývají, nastoupili v této základní sestavě: Klouček – M.Kuřík,Šmíd,Pacholík – Povr, Havlíček – Šír. Hned v úvodu zápasu se podařilo zásluhou důrazného Martina Havlíčka získat dvougólové vedení, které jsme do poločasu zásluhou jediné chyby obrany ztratili. Ve druhém poločasu však dva brejky Jirky Povra přinesly uklidnění a daly možnost i dalším hráčům kádru (Bartoňová, Vancl, Stránský, Kulhánek).

Ve druhém utkání nás čekal vítěz Turnovska, celek ZŠ Turnov Přepeře, který dostal od domácích osmičku. Nyní bylo zcela jasné, že o vítězi se rozhodne právě mezi domácími a Studencem. Proto dostalo mužstvo za úkol nastřílet o jeden gól více, to se nepodařilo, a tak vítězství 6:0 (Povr 3, Šír 2, Bartoňová) znamenalo, že cesta do Liberce vede přes vítězství nad sebevědomým domácím celkem.

Taktika byla jednoznačná, uhlídat tvůrce hry domácích Konopáče, který se strojovou přesností rozděloval míče svým spoluhráčům nebo sám zakončoval. Tímto nelehkým úkolem byl pověřen Kuba Šmíd a svůj destrukční úkol splnil dokonale, tvůrce hry semilských vymazal a v závěru zápasu úplně vyvedl z jakékoli nervové stability. Našim hráčům se opět podařil vstup do utkání, Jirka Povr zakončil neomylně svůj průnik po pravé straně, střela Jirky Šíra skončila na tyči a další šanci promarnil Martin Havlíček. Poté se naši hráči stáhli do házenkářské zóny a vepředu napadal semilskou rozehru jen vysunutý hrot (Bartoňová nebo Šír) vždy do úplného vyčerpání. I když rozhodčí mocně v době závěrečného semilského náporu nastavoval (přes dvě minuty), jednogólové poločasové vedení jsme uhájili.

Úvod druhého poločasu byl jako přes kopírku. Opět únik Jirky Povra a ze stejného místa střela k tyči. Domácí se sice snažili o zvrat, ale proti dokonalé defenzívě vyprodukovali jedinou střelu, kterou Martin Klouček perfektně kryl. A tak mohla propuknout studenecká radost.
 

Výsledky:

Studenec – Jilemnice

4:1

Semily – Přepeře

8:0

Semily – Jilemnice

5:2

Studenec – Přepeře

6:0

Studenec – Semily

2:0

Jilemnice – Přepeře

4:2

 

Tabulka:

1. ZŠ Studenec

3

3

0

0

12:1

9

2. ZŠ Semily

3

2

0

1

13:3

6

3. ZŠ Jilemnice

3

1

0

2

7:11

3

3. ZŠ Přepeře

3

0

0

3

2:18

0

Radost jsme měli při závěrečném vyhlašování trojnásobnou, z vítězství a z titulů nejlepšího brankáře (Martin Klouček) a střelce (Jirka Povr).

Krajské finále v Liberci

Do krajského finále odjížděla naše výprava posílena o některé rodinné příslušníky a neměla na této úrovni již nic ztratit. Hernímu stylu studeneckých minižáků, který je založen na kvalitní obraně a brejcích dvojice Havlíček-Povr, nevyhovovala především velikost hřiště při ZŠ Barvířská Liberec. Byla poloviční oproti hracím plochám v předchozích kolech a rozhodovaly zde často drobné chyby.

Hned v prvním zápase byla naším soupeřem ZŠ Zásada s fyzicky zdatným týmem. Náš soupeř si po celý zápas udržoval mírnou převahu a zásluhou šťastné branky zvítězil 1:0. Ve druhém utkání jsme si změřili síly se ZŠ Ruprechtice (Liberec) a v tomto zápase jsme naopak po většinu utkání svého soupeře přehrávali, ale i tady rozhodla jediná branka Tomáše Stránského o nejtěsnějším vítězství. V posledním zápase jsme se střetli se ZŠ Zákupy. Soupeř se ujal hned na počátku utkání vedení a poté po celý zbytek zápasu urputně bránil. Ani závěrečný drtivý tlak s deseti zahrávanými rohy nepřinesl kýžené vyrovnání, které by znamenalo 2.místo.

Při závěrečném vyhlašování výsledků nás potěšilo ocenění Jirky Povra jako nejlepšího hráče turnaje. A poté nastaly již jenom zasloužené radovánky, nejprve u hlavního sponzora firmy McDonald a nakonec v Aquacentru Babylon, kde všichni vyzkoušeli úplně všechno, i když na některých atrakcích si někteří sáhli až na dno své odvahy. A i to je někdy třeba.

PaedDr.Petr Junek


Sokol Zálesní Lhota

Po zimní přípravě na téměř krytém zimním stadionu ve Vrchlabí, kde náš fotbalovo-hokejový tým odehrál již druhý ročník Amatérské ligy, začala jarní část fotbalové Okresní soutěže. Přestože se podzimní polovina vyvinula pro naše barvy překvapivě úspěšně (náš tým se držel okolo desátého místa v tabulce), první papírově nejlehčí soupeř, Mříčná, naše borce zaskočila důslednou obranou a nebezpečnými výpady do naší, od zimy hokejem, rozhozené obrany a zvítězila na domácím hřišti 4:1. Náš tým předvedl svoji sílu hned v dalším utkání doma s Roztoky ,,B". Soupeř byl nemilosrdně rozdrcen 6:1. Jediný čestný úspěch Roztockých zajistil náš vlastní hráč vlastním gólem. Nebudeme ho jmenovat (Tvrdý Jiří).

Dále následovala smůlovatá porážka 4:3 v Horní Branné, kde se zápas po dohodě odehrál za velmi špatných povětrnostních podmínek na velmi rozbláceném povrchu, porážka ve Vysokém nad Jizerou 4:0 a již druhým po sobě jdoucím domácím vítězství nad týmem Víchové ,,B" v poměru 2:0. Další porážka byla na rozpáleném hřišti v Bělé u Staré Paky 2:0 a následně ve středečním utkání doma se Starou Pakou ,,B" 1:2. No a doufejme poslední porážka na domácím hřišti po vyrovnaném souboji s Novou Vsí 0:2.

 

Dosavadní výsledky:

1. Mříčná - Z.L.

4:1

2. Z.L. - Roztoky ,,B"

6:1

3. Horní Branná - Z.L.

4:3

4. Vysoké nad Jizerou - Z.L.

4:0

5. Z.L. - Víchová

2:0

6. Bělá - Z.L.

2:0

7. Z.L. - Stará Paka

1:2

8. Z.L. - Nová Ves

0:2

 

Dále nesmím také opomenout další činnosti naší organizace. V únoru proběhl Sokolský bál, na konci dubna jsme uspořádali pro veřejnost pálení čarodějnic na místním fotbalovém hřišti a těsně před čarodejnicemi proběhl také sběr železného šrotu. Dále byl po celou zimu v provozu místní lyžařský vlek , který je i přes naši snahu stále méně místními využíván. S největší pravděpodobností je to zapříčiněno zastaralým kotvičkovým způsobem výtahu. Tímto způsobem bych si dovolil navrhnout Obecnímu Úřadu zamyšlení nad zajímavou investicí do modernizace celého areálu. Starší vlek tipu ,,poma" (jako mají v Martinicích ) se na horách určitě nechá sehnat a starší malá rolba také?

Stále nás trochu mrzí, že jsme při rozdělování příspěvku sportovním organizacím odsunuti až na konec za Tenisový klub??? Ale přesto doufáme, že se to změní po loňském vstupu do registrované soutěže ve fotbale.

Nakonec bych rád poděkoval za celý Sokol Zálesní Lhota za snahu Obecního Úřadu o realizaci výstavby víceúčelového hřiště v Zálesní Lhotě.

Petr Tauchman


Téměř neuvěřitelné příběhy a rady starého mládence Rudy Kakrdy

Zastihli jsme tentokrát Rudu celého posmutnělého na zvětralým pivem s rozloženými stránkami před sebou. Kdyby to tak ještě byly noviny, bylo by to celkem normální, ale jakási literatura, to se Rudovi muselo stát opravdu něco velmi strašného. Po prvních slovech jsme ale hned věděli, kolik uhodilo.

"Ale přemejšlím, koho budu volit, a že to je zlý, o tom svědčí právě to zvětralý pivo, až mně z toho přestalo chutnat. Jo, dřív Ti to nadiktovali, z dvaceti poslanců jich vyber dvacet, a koukej přijít, jinak bude zle. To se to volilo. Nějak rychle se na to zapomnělo a navíc se vo tom vůbec nemluví. Moc legitimovanejch nadlidí v jedny partaji. Ale mělo to taky svý výhody, pamatuju na kámoše Frantu, kterej se občas zmazal i před vánocema. To se pak stačilo domluvit se známým zelinářem a přinýst domu místo dvou přídělovejch banánů celej trs a všechny delíria byly zapomenutý. A i legrace byla. Jednou jsme byly na koncertě Pepy Nose a taky tam pochopitelně poslouchalo nějaký to velký ucho. Takže poplach, Pepa Nos voknem ven, kdo stačil utýct, tak utekl, ostatní pěli budovatelský písně. A před nima i ty esenbáci raději utekli, možná jim nevoněla práce, možná to nemělo se zpěvem nic společnýho. Ale to radši budu do konce života smutnej, než aby se taková legrace vrátila."

Ruda nechal odnést nedopité pivo a poručil si sodovku, aby měl jasnou hlavu. A na co přišla jeho jasná hlava ?

"Volit nepudu, protože můj hlas nic nezmění a ta strana, kterou bych volil, tu sem mezi volebníma lístkama nenašel, tak si aspoň vod nich něco přečti !"

Na ta slova nám Ruda předal několik zatržených odstavců se slovy, že jejich zveřejnění je jeho honorářem za jeho vyprávění:

Moc je opojná hračka a ti závislící ji z ruky nedají. Je úžasný úspěch lidských dějin, že už v tolika zemích ti závislíci přistoupili na to, že moc se nezískává nájezdnictvím a převraty, ale volbami. Ale ty volby pak podle toho vypadají. Vymýšlí se chytré léčky, jak oloupit voliče o hlas. A jelikož většina obyvatel v jakékoliv zemi jsou vůči moci milé ovečky, tak nájezdníkům volební propaganda vychází. Nakonec Hitler i Gottwald se k moci dostali také volbami. Jak tomu zabránit, nevím. Možná nebrat ty volby tak smrtelně vážně, nechávat ty mocné v nejistotě. Stanou se pak slušnějšími. Balbínova poetická strana je jednou z možností. Ale je to zároveň varování. Stejně snadno může vzniknou strana, která v lidech osloví to ošklivé, a pak bychom bycha už nedohonili. Takže kdybyste nás svými hlasy přivedli těsně před vrata parlamentu, stačilo by to...

Hlas každého, kdo mne bude volit, propadne. Ale letos propadnou všechny hlasy, neboť není koho volit, či přesněji, je to úplně jedno. Červnový volební urnový háj je smutný a odpudivý. Ať dáte hlas komukoliv, naloží s ním stejně jakkoliv. Možná pravice zase vytvoří levicovou opoziční vládu nebo levice pravicovou, lidovci se určitě zase pokusí o politický parazitizmus kdekoliv a Rumlovi sirotci budou dále propadat depresím z toho, že ještě nepřišli na to, kam vlastně patří. Ale všichni budou chtít moc, protože si už život bez ní neumějí představit. A komunisti se nám všem budou zase jen smát. A těchto pět stran (jiné se do parlamentu nedostanou), bude letos jednohlasně velmi vlasteneckých.

Jaroslav Hutka - kandidát do PSP ČR za Balbínovu poetickou stranu.


Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice

V dnešním příspěvku nabízíme nejen diabetikům, ale i ostatním vyznavačům zdravé výživy následující příspěvek: Americká kuchyně se neomezuje jen na hamburgery a sladké koblihy. Zatímco jedna polovina obyvatelstva si libuje v hutné stravě a nedělá si starosti s tloušťkou, druhá se honí za krásou a štíhlou linií. Na jídelním lístku restaurací tak najdete i přehlídku nejrozmanitějších salátů. My vám nabízíme některé z nich.

Miamský salát

2 hlávkové saláty, 2 mandarinky, 4 rajčata, citron, rostlinný olej, sůl a pepř

Hlávkový salát dobře opereme a rozdělíme. Použijeme hlavně středová srdíčka s křehkými lístky, která rozebereme a naaranžujeme na mísu. Oloupané mandarinky rozdělíme na jednotlivé dílky, omytá rajčata nakrájíme na kolečka stejně jako oloupaný citrón. Připravené suroviny ozdobně pokladame na salátové listy a vše potom ještě dochutíme zálivkou z oleje, soli a mletého pepře (1012 kJ).

Zelený se sýrem

Hlávkový salát, 60 g sýru eidam (nízkotučný), rostlinný olej, ocet, sůl, pepř

Hlávkový salát omyjeme, rozebereme na jednotlivé listy, které ještě natrháme (nekrájíme) na menší kousky. Nízkotučný eidam hrubě nastrouháme nebo nakrájíme na malé kostičky. Připravený tvrdý sýr i hlávkový salát ochutíme zálivkou z oleje, soli a pepře. Promícháme a podáváme vychlazené (1176 kJ).

Paprikový se sýrem

1 paprika (červená, žlutá nebo zelená), 200 g lučiny, sůl, listy hlávkového salátu, rostlinný olej, ocet a sůl

Omytou papriku zbavíme jádřince a nakrájíme na drobné kostičky, které osolíme a promícháme s lučinou. Ze vzniklé hmoty vytvarujeme malé kuličky a naaranžujeme je na mísu vyloženou listy hlávkového salátu. Vše potom přelijeme zálivkou z octa, rostlinného oleje a soli (1996 kJ).

Dobrou chuť !

 


OZNÁMENÍ

OÚ Studenec nabízí k pronájmu
byt na Zdravotním středisku ve Studenci.

Nájemní smlouva na dobu určitou jeden rok
může být po jednom roce prodlužována
po dobu provozování lékárny paní Mgr. Ulmanovou.

O přidělení bytu a  podmínkách pronájmu rozhodne rada obce.


Pěknou, příjemnou a slunečnou
dovolenou

přeje všem svým čtenářům OÚ STUDENEC


 

Turnaj v malé kopané

ve Studenci

Sportovní klub Studenec a Pension Trautenberk
pořádá 7. ročník turnaje:

S T U D E N E C K Ý P O H Á R

Sobota 27. července od 9.00 v areálu Pensionu Trautenberk
(sraz účastníků v 8.30 hod.)
Občerstvení zajištěno po celý den
Hudba po celý den

Těšíme se na Vaši návštěvu