Studenecký zpravodaj – číslo 1/2006

Obsah

Poděkování FCH Studenec za Tříkrálovou sbírku 2006

Tříkrálová sbírka překvapivě vynesla 7 miliónů korun – zpráva Diecézní charity Hradec Králové

Zprávy z knihovny – statistika za rok 2005, nejpůjčovanější knihy, otevírací doba

Internet zdarma pro občany Studence – nabídka připojení

Zprávy obecního úřadu – poplatek za odpady, označování nemovitostí, organizace zdravotně postižených, sběr odpadu a další drobné zprávy

Dokončené, probíhající a připravované akce – ve Studenci a Zálesní Lhotě k 31. lednu 2006

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 7. prosince 2005

Zprávy základní školy – CERMAT, zápis, Krajina za školou, třídění odpadu, olympiády, Mrazík a další aktivity školy

Lyžařský výcvik 7. třídy

Tajemný sen

Studenečtí důchodci výletovali – výlet do Dvora Králové, Holic, Chrudimi a Slatiňan

Ženy, tak neváhejte a přijďte! – pozvánka na cvičení v sokolovně

SK Studenec – fotbal, orientační běh, alpské lyžování, turnaj v mariáši

Školní sportovní klub – turnaj ve stolním tenise, školní lyžařské závody, O pohár benecké školy, bruslení

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Tenisový klub Studenec – turnaj v líném tenise, nová sezóna

Sokol Studenec – Přebor ČOS v běhu na lyžích, Studenecká štafeta, mladí lyžaři, sběr šrotu, Veteránské mistrovství světa v běhu na lyžích Brusson 2006

Sport při diabetu

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2006


Fotografie na titulní straně – Skupinka tříkrálových koledníků

Poděkování

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2006. Výtěžek sbírky ve Studenci činil 42 721 Kč, v Zálesní Lhotě 6 531,50 Kč a byl odeslán na ústředí Sdružení České katolické charity v Praze 1.

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s činnostmi, které zajišťují:

Děkujeme za štědrost a za důvěru.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Za FCH Studenec Heda Jiranová

Tříkrálová sbírka překvapivě vynesla 7 miliónů korun

Zpráva Diecézní charity Hradec Králové

Navzdory tomu, že průběžné výsledky Tříkrálové sbírky byly ve většině regionů nižší než loni, konečný výtěžek sbírky na území královéhradecké diecéze překvapivě překročil 7 milionů Kč (7 036 361,50 Kč). Celkem naše Charity vyslaly do sněhem zavátých měst a vesnic více než 1800 skupinek koledníků, především z řad školáků, skautů a dobrovolníků.

Nejvíce se tříkrálové pokladničky naplnily koledníkům Oblastní charity Ústí nad Orlicí (1 347 393 Kč) a Oblastní charity Havlíčkův Brod (972 455 Kč). V krajských městech Hradci Králové a okolí se vybralo 258 542 Kč, v Pardubicích a okolí lidé darovali 238 377 Kč (uvedené výsledky jsou orientační).

„Letošní výtěžek sbírky je sice o 800 tisíc korun nižší než loni, kdy lidé přispívali také na tsunami, ale nečekaně se vyšplhal na 7 miliónů korun. Výsledek však není nejdůležitější, protože sbírka má hlubší smysl. Jednak se snaží obnovit dávnou tradici, zároveň si už děti a mladí lidé, kteří chodí koledovat, mají možnost uvědomit potřebnost pomoci nemocným a slabším lidem,“ uvedla Bc. Alena Lorencová, koordinátorka Tříkrálové sbírky z Diecézní charity Hradec Králové.

Koledníci navštívili stovky domácností a také různé instituce, úřady nebo domovy důchodců. Tříkrálovou sbírku opět doprovázely koncerty, slavnostní průvody tří králů a další akce, které připravily naše Charity. Zejména na vesnicích a v menších městech je koledování již tradicí. „Na venkově se lidé na tři krále těší, i nám volají, jestli k nim přijdou a mají pro koledníky připravenou nějakou dobrotu. Bohužel ve velkých městech někdy koledníci narazili i na odmítnutí,“ řekla mi Marie Hubálková z Oblastní charity Pardubice. „Je to dobrý, příští rok půjdeme klidně zas. Má to smysl, na sto procent,“ řekli mi kluci z přeloučské ZŠ Smetanova po návratu z koledování v nedalekých Cholticích.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2006 použijí Charity na realizaci konkrétních záměrů. „V Hradci Králové použijeme vybrané peníze na pomoc obětem domácího násilí, konkrétně na podporu naší Poradny pro lidi v tísni a Domova pro matky s dětmi,“ uvedla paní Čepelková z hradecké Oblastní charity. V Pardubicích například využijí výtěžek sbírky na vybavení Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby zdravotními pomůckami pro své klienty. Podobně v Havlíčkově Brodě pořídí za vykoledované peníze rehabilitační a kompenzační pomůcky pro klienty Centra osobní asistence. Chrudimská Charita použije vybrané prostředky na zakoupení polohovacího lůžka a zdravotnického materiálu pro nemocné seniory a zdravotně postižené. V Červeném Kostelci lidé přispívali mj. na obnovu prostor Hospice Anežky České. Část výtěžku Tříkrálové sbírky Česká charita opět věnuje na humanitární pomoc.

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří přispěli na činnost Charity do tříkrálových kasiček. Díky patří také všem organizátorům Tříkrálové sbírky, koledníkům a dobrovolníkům.

Přehled výsledků a záměrů Tříkrálové sbírky 2006 najdete na www.hk.caritas.cz/tsb.php.

Zprávy z knihovny

Rok 2005 ve statistice

Knižní fond v naší knihovně dosáhl k 31. 12. 2005 počtu 3675 svazků, během roku bylo přijato 230 nových knih, vyřazeno bylo 80 zastaralých a opotřebovaných knih.

V loňském roce nás navštěvovalo 192 čtenářů, tj. cca 14 % obyvatel, z toho 61 mužů a 131 žen. Dětí do 15 let bylo z celkového množství čtenářů 49, tj. 25 %.

Tito čtenáři nás celkem navštívili 1769 krát, vypůjčili si přitom 5841 knih a časopisů a 448 krát použili Internet. Z celkového množství výpůjček činila naučná literatura pro dospělé 630 knih, krásná literatura pro dospělé 3099 knih, naučná literatura pro děti 163 knih, krásná literatura pro děti 1221 knih a výpůjčky časopisů 728.

Čtenáři mohou knihy vybírat na ploše knihovny 43 m2, a to 7,5 hodin týdně.

Žebříček nejpůjčovanějších knih

  1. Guinness world records 2005
  2. Keleová-Vasilková, T.: Střípky
  3. Quick, A.: Květ lásky
  4. Riversová, F.: Šarlatová nit
  5. Statton, P.: Oddaná duše
  6. Blytonová, E.: Správná pětka
  7. Sparks, N.: Zápisník jedné lásky
  8. Wyndham, J.: Den trifidů
  9. Bremmer, J.: Mensa – Vizuální hádanky
  10. Dědková, J.: Kdo dostane pusu

Otevírací doba

Už přes rok máme otvírací dobu rozšířenou o pátky, což se osvědčilo – návštěvnost je rovnoměrněji rozložená a knihovnu mají možnost navštívit i studenti, vracející se domů na víkend. Ještě připomínáme, kdy máme otevřeno:

ÚT 8.00–10.00, ST 14.30–17.00, PÁ 16.00–19.00

Internet je možné navštívit nejen v době otevření knihovny, ale i v době otevření obecního úřadu.

Zveme tedy zbývajících 86 % obyvatel, kteří ještě nejsou čtenáři naší knihovny, k návštěvě!

Helena Soukupová

Internet zdarma pro občany Studence

Pokud máte zájem o trvalé připojení k Internetu, pak máte možnost v naší obci se připojit k bezdrátovému internetu zdarma.

Potřebujete k tomu pouze koncové zařízení, kterým se připojení realizuje. Cena toho zařízení se pohybuje okolo 2000 Kč a závisí na kvalitě a síle přijímaného signálu.

Tarif Internet zdarma je určen pro ty uživatele, kteří chtejí využít připojení ke komunikaci e-mailem, ICQ nebo surfovat po webových stránkách. Pro uživatele s větším nárokem na rychlost jsou k dispozici již placené tarify. V případě zájmu o nezávazné proměření signálu a možnosti připojení prosím kontaktuje pana Kuchaře na telefonním čísle 777 810 321. Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.studenet.cz nebo na již zmiňovaném telefonním čísle.

Obec Studenec nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za tuto informaci ani za provoz internetu!

Zprávy obecního úřadu

Chceme přispět k zachování lékárny ve Studenci?

Využívejme jejích služeb!

Uvažujete o opravě nebo rekonstrukci domu?

Bude-li zájem, může rada obce vyhlásit další výběrové řízení na rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Označování nemovitostí číslem popisným

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, kteří nemají svou budovu označenu viditelně číslem popisným, že porušují ustanovení zákona o obcích:

§32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

Neoznačené budovy způsobují problémy pracovníkům, kteří provádějí výměny elektroměrů, vodoměrů a opisují jejich stavy. Zaměstnanci pošty a ostatní doručovatelé se také těžko orientují při doručování zásilek.

Věříme, že vlastníci nemovitostí v dohledné době své budovy označí, a předem jim tímto děkujeme.

Poplatek za odpady

Od 1. ledna 2006 platí „Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Vyhláškou je určena výše poplatku 440 Kč za osobu na jeden rok. Poplatek je splatný každý rok od 1. 5. do 30. 6.

Obec jedná se „svozovou firmou“ o nových možnostech při třídění odpadů a odvozu komunálního odpadu, které by vedly ke snížení nákladů.

Znovu připomínáme, že se každý může podílet na snížení nákladů důsledným tříděním!

Odpady – náklady a příjmy v roce 2005
náklady na odvoz komunálního odpadu a kontejnerů:800 232 Kč
náklady na odvoz tříděného a nebezpečného odpadu:259 453 Kč
náklady celkem:1 059 685 Kč
příjmy: příspěvek EKO – KOM:58 713 Kč
poplatek + prodané pytle:677 784 Kč
Doplatek obce za rok 2005:333 188 Kč
Skutečné náklady na 1 obyvatele v roce 2005:541 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

V našem regionu působí semilská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Její činnost je zaměřena na spolkovou práci, besedy, přednášky, vycházky, výlety či vhodné sportovní akce. Organizace spolupracuje a zajišťuje kontakt s Tyfloservisem (zajištění pomůcek pro zrakově postižené) a Tyflocentrem Liberec (kurzy vaření, výuka práce na PC, jazyků).

Kontakt: Oblastní odbočka SONS Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, úřední hodiny: středa 13–17 h, tel.: 739 161 174, 739 161 170

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje

Toto centrum poskytuje služby zdravotně postižených občanům. Jedním ze záměrů je poskytovat široce dostupné a odborné poradenství v oblasti sociálně právní, bytové či daňové (možnosti řešení obtížné sociální situace, informace o poskytovatelích sociálních služeb, vyjednávání v zájmu uživatele a jeho zastupování atd.).

Službou, která má být zahájena na Jilemnicku, je osobní asistence pro lidi s těžkým zdravotním postižením. Služba by měla doplnit stávající pečovatelskou službu a jejím cílem je pomoci člověku zvládnout každodenní činnosti, které kvůli svému postižení nemůže sám vykonávat.

Centrum pořádá také kulturní a sportovní akce pro zdravotně postižené.

Kontaktní místo: každé první úterý v měsíci od 9.30 do 11.30 v domě s pečovatelskou službou v Jilemnici (Bucharova 985)

Centrum Semily: zastupující vedoucí Josef Špinka, tel. 481 653 454, 728 934 371

Sběr nebezpečného odpadu provede firma „HAVEX eko, s. r. o.“

v sobotu 1. dubna 2006

StudenecZálesní Lhota
u Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u Pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 3. do 10. dubna 2005

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují a tím porušují zákon o odpadech!

Dokončené, probíhající a připravované akce

ve Studenci a Zálesní Lhotě k 31. lednu 2006

Studenec

Dokončené akce:

Chodníky „Texlen – silnice III/2934“ a „Zastávka BUS Trojice – cesta k ZŠ“:

Oba chodníky jsou dokončeny včetně veřejného osvětlení. Na začátku ledna proběhlo kolaudační řízení stavebních částí, kolaudace VO se připravuje.

Kabelové vedení VO, NN a tel. na Kostelecku: Veřejné osvětlení je zkolaudováno.

NN a VO Malá Strana: V této oblasti provedla VČE, a. s., výměnu vrchního vedení NN. Obec v rámci této akce vyměnila a doplnila VO v úseku ČS Špice – Řeznictví Nosek.

Čekárny BUS: Ve Studenci byly na zastávkách Špice, Pod Táborem, U Lípy a U Trojice nahrazeny staré čekárny novými. K zastávce Pod Táborem bylo přemístěno sběrné místo na tříděný odpad od bývalé samoobsluhy.

Opravy cest: Rovnáčov (úsek Chládkovi–Exnerovi), cesta od Dědečkových po chodník na Kostelecku a okolí čekáren BUS – uvedené úseky byly vyasfaltovány.

Opravy soch: Za přispění fondu Libereckého kraje byla opravena socha sv. Václava v dolní části Studence.

Zateplení hasičárny: Celá budova byla zateplena včetně nové fasády, ve venkovních křídlech oken bylo jednoduché sklo nahrazeno vakuovým dvojsklem, sekční garážová vrata nahradila již nevyhovující křídlová vrata a hlavní vchod do budovy má nové dveře. Střecha, okna a dveře dostaly nový nátěr. Prostor před hasičárnou byl vyasfaltován.

Nové auto T 815 CAS 32: Prvního října obec předala do užívání JSDH Studenec speciální cisternový hasičský automobil CAS 32 T 815, který nahradil stávají cisternový automobil CAS – 25 Š 706 RTHP. Původní automobil zakoupila Obec Horka u Staré Paky pro hasiče v Nedaříži.

Zeleň: Firma pana Michala Kuříka z Jilemnice nám upravila a osázela prostranství u pomníku padlých, okolí nových chodníků, svah chodníku vedle firmy Aries a prostor mezi ČOV a zdravotním střediskem.

Dva nové přechody pro chodce byly zřízeny na hlavní silnici – jeden vedle prodejny DENY a druhý před křižovatkou Na Špici.

Probíhající akce:

Garáž pro auto pečovatelské služby byla postavena za MŠ u kostela – zbývá dokončit vrchní nátěr a opravit plot.

VO pod Bosnou: V tomto prostoru ČEZ a. s. prováděl rozšíření sítě NN zemním kabelem. Po dohodě s firmou byl přiložen také zemní kabel vedení veřejného osvětlení. Ještě zbývá osazení stožárů se světly.

Připravované akce:

Stavební pozemky pro 10 RD (Nouzov): Firma „JAK – Lomnice n. Pop.“ připravuje dokumentaci pro územní řízení. ČEZ připravuje dokumentaci na rozvod NN a posílení rozvodné sítě o jednu trafostanici. Obec v rámci této akce zhotoví nové veřejné osvětlení na Nouzově, vymění část hlavního řadu vodovodu (časté poruchy) v úseku křižovatka u Plecháčových po rodinný domek paní Fejfarové a zároveň vyasfaltuje cestu v tomto úseku.

Stavební úpravy a přístavba základní školy ve Studenci (nová MŠ):

Zatím obec získala „Povolení k vypouštění odpadních vod a stavbě ČOV“, v lednu 2006 proběhlo sloučené územní a stavební řízení. Stavební povolení bylo vydáno 17. 1. 2006, ale ještě není pravomocné. Zároveň probíhají přípravy na změnu vytápění ZŠ. Současné topení na hnědé uhlí by měla nahradit tepelná čerpadla.

Hasičárna: Tepelné čerpadlo nahradí vytápění koksem.

VO úsek křižovatka Špice – směr Zálesní Lhota a prostor za OÚ: Po dokončení projektové dokumentace bude požádáno o stavební povolení.

Křižovatka před řeznictvím u Nosků: firma Projektservis Jičín zpracovala několik návrhů na úpravu celého prostoru křižovatky tak, aby umožnila bezpečné vyjíždění na hlavní silnici a zároveň byla umožněna stavba další části chodníku. Zda se tato akce uskuteční, záleží na získání potřebného pozemku pro úpravu křižovatky.

Nový chodník: úsek křižovatka u Nosků – zastávka BUS Trojice, úsek MŠ – křižovatka na Bukovinu

Přeložka cesty: V objektu firmy „Autodoprava Bartoň“ (čp. 17) vede obecní cesta po soukromém pozemku. Je zpracována dokumentace a požádáno o povolení k vybudování cesty na původním pozemku.

Připravované opravy cest: Kubikovsko, ve Šraňku u Maškových, Dolení konec u Mil. Háka.

Opravy soch: V letošním roce chce obec opravit sochu sv. Františka na Nouzově ve Studenci. O dotační příspěvek bude požádán fond Libereckého kraje.

Úprava vodojemů: Úprava armaturních rozvodů mezi starým a novým vodojemem.

Zálesní Lhota

Dokončené akce:

Opravy cest v Zálesní Lhotě: Byla provedena celková rekonstrukce cesty k fotbalovému hřišti a vyasfaltování cesty ke hřbitovu.

Volejbalové hřiště v Zálesní Lhotě je dokončeno a zkolaudováno.

Opravy soch: za přispění fondu Libereckého kraje byla opravena socha P. Marie u silnice v dolní části obce.

Připravované akce:

Připravované opravy cest: od Gabajů k paní Havlíčkové, okolo Tauchmanových.

Nové čekárny BUS: Kromě zastávky na křižovatce u Babičů budou v Zálesní Lhotě postaveny nové čekárny na autobusových zastávkách.

Hřbitov: Bude provedena oprava poškozené hřbitovní zdi.

Opravy soch: Na hřbitově bude provedena oprava kamenného kříže. O dotační příspěvek bude požádán fond Libereckého kraje.

místostarosta

Z jednání zastupitelstva obce

Poslední loňské zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 7. prosince 2005.

Schválila se vyhláška č. 2/2005, kterou se změnila výše poplatku za odvoz odpadu, která od roku 2006 činí 440 Kč na osobu za rok. Poplatek je splatný od 1. května do 30. června.

Pan Jiří Pacholík žádal o souhlas se zánikem předkupního práva, které má obec na hospodu v Zálesní Lhotě. Zánik nebyl schválen a předkupní právo zůstalo zachováno.

Ředitel základní školy PaedDr. Petr Junek seznámil zastupitele s výroční zprávou, která informuje o činnosti školy a jejím hospodaření. Zpráva je k nahlédnutí v ZŠ nebo na OÚ Studenec.

Firma Tessitura Monti Cekia odebírá takové množství vody, se kterým se při stavbě čerpací stanice Na Špici a nového vodojemu nepočítalo, a výkon čerpadla nedostačuje. Bylo proto rozhodnuto, že obec zhotoví asi 40 m vodovodu, kterým napojí firmu na první tlakové pásmo, a nebude tak muset čerpat vodu do vodojemu.

V obci se nacházejí cesty ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. O tyto pozemky je možno žádat, ale jejich převod do vlastnictví obce není jistý. ZO souhlasilo s případným bezúplatným převodem těchto pozemků.

Dále se projednávaly prodeje a směna pozemků (mimo jiné v souvislosti s úpravou křižovatky u řeznictví Nosek) a schváleny byly některé rozpočtové změny.

V diskusi se paní Jodasová ptala na vodovodní přípojky. Přípojky patří majitelům jednotlivých domů a je na nich, aby si věcné břemeno sjednali. Obec nemůže zajišťovat věcné břemeno pro několik set přípojek. Pan Vancl se ptal, jestli bude nové vedení NN od Dědečkových k Lípě vedeno zemí. O tomto rozhoduje ČEZ, obec by musela rozdíl ceny doplatit a také veřejné osvětlení by bylo dražší.

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nový rok 2006 zahájila studenecká škola v souladu s ustanovením školského zákona s novým názvem, jehož schválení předcházela řádná papírová přestřelka, dvě zasedání zastupitelstva obce a konečně schválená změna v síti škol. Takže dovolte, abych Vám představila své nové jméno: Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily.

Vnímavá veřejnost si určitě všimla, že „kantorům“ zase přidali, ale je nutno opět připomenout, že se jedná o zvýšení platů v celé rozpočtové a příspěvkové sféře. Ale ty prázdniny, to je kámen úrazu. Na to je jediná odpověď. Pokud se učitel své práci skutečně věnuje, je jeho nárok na prázdniny a příslušnou odměnu zasloužený. První podmínkou pravdivosti tohoto výroku je především pochopení práce učitele jako celku, od vlastní vyučovací povinnosti po mimoškolní aktivity, denní komunikaci s žákem a hledání vzájemného partnerství. Je dobře, že postupně nastává doba, kdy učitelů, kteří si odučí svých „pár“ hodin a školu opouštějí dříve než žáci, ubývá a že i trh práce postupně umožňuje tvořit pracovní tým, v němž všichni budou kvůli dětem a ne naopak.

Objektem působení školy je vždy žák. Veřejnost jistě vnímá některé negativní projevy žáků školy, ale je třeba říci, že vždy se více hovoří o problémových žácích, kteří tvoří zhruba necelých 5 % žáků školy. Z jejich strany je to určitě projev určité bezohlednosti, neboť berou čas, klid a energii, kterou by všichni mohli věnovat těm žákům, kteří alespoň částečně pochopili, že vzdělání začíná být jednou z nejvýznamnějších investic do vlastní budoucnosti. Zde v některých případech asi selhala rodinná výchova, neboť škola příliš mnoho možností nemá, třetí stupeň z chování, svolání výchovné komise a předání dítěte oddělení péče o děti a mládež Městského úřadu v Jilemnici. Ještě výraznějším problémem je nedostatek respektu k čemukoliv, ke spolužákům, ke školnímu a jinému majetku, k potravinám, k veřejnosti. Ale přitom samotný žák chce být maximálně respektován. Tyto získané návyky chování mají jediný důsledek, neperspektivní a komplikovanou budoucnost. Ale studenecká škola má přece 95 % žáků, kteří sice jsou také drobnými lumpíky, rarášky a školními skřítky nepořádníky, ale zaslouží si, aby ke vzdělání putovali v pěkném a podněcujícím prostředí.

Na začátku nového roku lze říci, že se o to studenecká škola v mezích svých možností snaží. Vedle nárokových příspěvků ze státního a obecního rozpočtu se snaží získat další zdroje k pokrytí narůstajících názorů na vzdělávání. Tím prvním je doplňková hospodářská činnost, tím dalším zařazení školního klubu do sítě škol a získání prostředků na zájmové vzdělání a v neposlední řadě i úspěšné získání nenárokových prostředků z dotací a grantů. To vše činí ze studenecké školy jednu z nejlépe vybavených škol v Libereckém kraji s bohatou nabídkou zájmového vzdělávání a mimoškolní činnosti s nižší finanční spoluúčastí rodičů oproti okolním školám. I v průběhu ledna škola podala pět žádostí o granty a dotace (jedna z žádostí obsahovala 65 stran textu a příloh), které by měly pokračovat v další modernizaci. Prostory školy využívá i veřejnost, která se v hojném počtu zúčastňuje kursů pro dospělé (informatika, výuka jazyků).

Nejlepším poznáním je však vlastní zkušenost, proto opět tradičně v dubnu proběhne Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost.

CERMAT

Nejdůležitějším výstupem školy jsou pochopitelně znalosti a dovednosti žáků. K tomu v současné době slouží projekt CERMAT, jehož se v letošním roce zúčastnily všechny kraje. Jeho obsahem jsou jednotné testy z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů, které žáci vypracují v jednotný termín během jediného dne. Výsledek těchto testů je v Libereckém kraji jedním z nejdůležitějších kritérií v rámci přijímacího řízení.

Zápis do 1. ročníku

Kvalita školy má rozhodně vliv i na zápis žáků do 1.ročníku a studenecké škole se zatím daří naplnit první třídu v postačujícím počtu žáků. V letošním roce se k zápisu dostavilo 25 dětí ze Studence, Borovnice, Bukoviny, Dolní Kalné, Horek, Jilemnice a Zálesní Lhoty. Pět rodičů požádalo o odklad a jeden žák měl odloženu docházku z loňského zápisu, takže po prázdninách přivítáme v lavicích 21 prvňáčků. Rodiče i předškoláci měli možnost si prohlédnout třídy na 1. stupni, sledovat pohádky nebo využít nabídky různých hraček a školních pomůcek. O jejich informace se vzorně staraly žákyně 8. ročníku, jimž velice účinně pomáhali roztomilí maňásci. Zápis letos probíhal podle nového správního řádu, což opět výrazně zvýšilo nároky na administrativu školy.

Krajina za školou

Již schváleným grantovým projektem, do kterého se studenecká škola zapojila, je projekt Krajina za školou (copak to je asi na obrázku?), která je určena pro poznání měnící se krajiny v čase (řemesla, oblékání, zvyky, vzdělávání, sport). Skupiny žáků budou vyhledávat fotografie z historie a pokoušet se nalézat k nim současné podoby stejných míst či činnosti. Zvláštní pozornost potom bude věnována obcím bývalých Sudet (projekt Zmizelé Sudety) Borovnici, Nedaříži, Vidochovu a Zálesní Lhotě. Výstupem tohoto projektu je putovní výstava dvojic fotografií (ta úvodní bude v červnu 2007 v Praze) a vydání knihy o krajině za školu. Obec a škola získá tímto projektem nejen výraznou prezentaci na veřejnosti, ale i vybavení na pořizování a archivování historických materiálů.

Třídění odpadu

Od roku 2006 se škola společně s Obcí Studenec a smluvními partnery, společnostmi Ekokom a Marius Pedersen, zapojila do celostátní akce Třídění odpadů. Žáci (veřejnost a firmy jejich prostřednictvím) budou moci určené druhy odpadů (PET lahve, hliníkové obaly po nápojích, tetrapaky) odevzdávat do speciálních pytlů, které budou v pravidelných intervalech odváženy. Podrobné informace obdrží veřejnost prostřednictvím informačních materiálů koncem února.

Olympiády

Zimní období je ve škole obdobím vědomostních soutěží a olympiád. Školního kola olympiády v anglickém jazyce se zúčastnilo v první kategorii 39 žáků a na prvních třech místech se umístili Karolína Grofová, Martin Klouček a Lucie Němečková. Mezi 13 účastníky okresního kola si výborně vedla Karolína Grofová, která skončila na 2. místě a 6. místem se neztratil ani Martin Klouček. Ve druhé kategorii si změřilo znalosti anglického jazyka 24 žáků a nejlépe si vedli Lenka Soukupová, Lenka Jechová, Andrea Čechová a Jiří Hamáček. Lenka Soukupová se jako vítězka místního kola nemohla okresního kola zúčastnit, a tak ji mezi 24 soutěžícími úspěšně zastoupily 8. místem Andrea Čechová a 9. místem Lenka Jechová.

Místního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 30 žáků a nejúspěšnějšími řešiteli byli Lenka Soukupová, Veronika Košťálová, Jana Tauchmanová, Andrea Čechová a Svatopluk Čech.

Okresního kola v matematické olympiádě se zúčastnily pouze dívky a skončily v polovině účastníků, Andrea Čechová na 8. místě, Lenka Jechová na 16. místě a Šárka Drbohlavová na 17. místě.

Mrazík

Po úspěšné loňské Popelce se nedala zahanbit ani letošní devítka a pustila se do přípravy divadelního představení. Vybrala si ruskou klasiku českých Vánoc, neopakovatelnou pohádku Mrazík, od letitého originálu zpracovanou v nesčetných verzích. Další svébytnou přidali i studenečtí deváťáci. Původní rozložení rolí trochu narušila onemocnění, takže v roli Ivánka musel zaskočit Honza Máslo a původní komický záměr v obsazení role Mrazíka v podobě Honzy Grunda ztroskotal na dosti podstatné věci, a to neznalosti textu. Spoustu nápaditosti projevili účinkující pod vedením Mgr. Romany Macháčové i v zákulisní přípravě scény, svou kvalitu prokázali i jednotliví herci, Andrea Čechová v roli Marfuši, Klára Lejdarová jako čarodějnice, Ondra Šrajer jako skutečný loupežník, Gábina Zaplatílková jako macecha, ale vlastně všichni byli vynikající.

Fotografie – Divadlo Mrazík

Fotografie – Herci

Další aktivity školy

Škola se snaží žákům nabídnout i další aktivity, k těm tradičním patří tradiční zájezdy do divadla, naposledy do Mladé Boleslavi na představení Tvrdohlavé ženy. Škola však také může vybírat z pestré nabídky pořadů, které nabízejí různé agentury přímo v místě. Jedním ze zdařilejších pořadů byla prezentace dravých ptáků a sov ve studenecké sokolovně. Žáci si mohli sami vyzkoušet přistání dravých ptáků na svých rukou. Škoda, že někteří dravci nebyli jako Pták Noh či obdobný exemplář ze Zemanovy Cesty do pravěku, aby naši školní „hrdinové“ mohli prokázat hrdinství v praxi.

Fotografie – Dravci

Žáci se pochopitelně zúčastňují i internetových soutěží. Tou poslední byla historická soutěž nakladatelství Kartografie ve znalostech českých dějin 10. až 15. století. Celá soutěž byla završena zhotovením historických výtvarných děl a teď žáci VII. B čekají na vyhlášení soutěže, které se zúčastnilo 414 sedmých tříd z celé České republiky.

Ladem nemůžeme nechat ani letošní bohatou sněhovou nabídku. Zatímco nám dospělým většinou přidělává starosti, dětem jde k duhu a kolem školy vznikla celá řada staveb a zásluhou Zetky Strážník i řádná velehora, která zatím slouží k lítým bojům či zkouškám pevnosti oblečení v některých partiích či vlastních svalů a kostí. Možná z ní bude sněhový hrad, možná jenom spousta vody. Spousty legrace si především ti menší užijí i na různých sněhových vozidlech, které tak krásně uhánějí z kopce nad kravínem. A co takhle opravdový sněhopád vytvořený vlastníma rukama. To je teprve legrace. A tak zima nám vůbec nevadí, je to náš kamarád, maluje tváře do červena, zdobí stromy třpytivou smetanou, kterou občas olízneme, i když na nás dospělí občas hrozí. Ale přece chutná tak krásně mrazíkově.

Fotografie – Sněhová nadílka poprvé

Fotografie – Sněhová nadílka podruhé

Fotografie – Sněhová nadílka potřetí

Ne všichni žáci jsou se zimou a sněhem kamarádi. Raději se zavírají u počítače a úporně tam bojují s různými virtuálními soupeři. Často jsou mezi nimi žáci, kteří nejsou ani velkými kamarády s požadovanými znalostmi a kázní. Proč ale nevyužít a své schopnosti si změřit na „mezinárodním“ poli. Využili jsme nabídky české společnosti Progamming a zúčastnili se Mistrovství republiky základních a středních škol ve strategických hrách, konkrétně ve hře Warcraft III. Jedenáct studeneckých borců vyrazilo do liberecké internetové kavárny (hrálo se souběžně od pondělí do čtvrtka v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích) na kvalifikační boje. Úspěch předčil očekávání, do pátečního finále se probojovalo pět našich žáků, Ondra Šrajer, který jako jediný vyhrál všechny své strategie, Marcel Brož, Michal Zvěřina, Honza Máslo a Kryštof Bekr, který startoval jako náhradník. A právě Kryštof Bekr si v pátečním finále vedl nejlépe a probojoval se až do čtvrtfinále a celkově obsadil 5. místo. Konkurence byla skutečně kvalitní a vesměs ji tvořili již žáci středních škol. Obdobnou soutěž teď připravili účastníci libereckých bojů pro studenecké žáky (40 přihlášených stratégů).

PaedDr. Petr Junek

Lyžařský výcvik 7. třída

Leden 2006, pod vedením A. Brožové, P. Baudyše

Odjezd:

Jedeme do „Jánských“… Máme všechno? Proč se ptáte? To víte že ne, zbytečné věci jako lyže a batoh na lyžák přeci nepotřebujeme, nebo ano, Maruško?

Ubytování:

Ještě než nám ukáží, mimochodem pěkné pokoje, trefíme pana učitele sněhovou koulí do hlavy, aby si snad nemyslel, že to tu s námi bude nějaká dovolená.

Stravování:

Hrajeme si na číšníky, máme služby na přípravu nádobí. Jsme nejspíš zmlsaní naší školní jídelnou, shodneme se, že uvařit by tu mohli i lépe.

Režim:

Nežli se ukáže, jací jsme sjezdaři, šlapeme kopec a zdá se nám o vleku. Začínáme na menším kopci, přesouváme se rychle na větší, střídáme „kotvu a pomu“, občas nás trefí do hlavy, nevadí, máme helmy, následky to nezanechá, žádná zlomenina na obzoru. Počasí je dobré, zábava, legrace, večerní „romantické“ procházky, noční lyžování, řádění na pokoji za doprovodu rádia – pohoda. Když to někdo přežene, půjde za odměnu běhat po sjezdovce v přezkáčích… „Děkuji, pane učiteli, za skvělý zážitek.“ – „Ale nemáš zač – Tomáši…“ co vy na to??

„Jasně, že bysme jeli hnedka zase znovu.“

Děkujeme – Vaši sedmáci

Fotografie – Účastníci lyžařského výcviku

Tajemný sen

Úplně sama stojím na kraji tmavého lesa v úpatí strmého jakoby cukrem posypaného kopce. Okolo mne se nic nehýbe. Je tma jako v pytli. V černotě září malé, zlaté kamínky, které prosvětlují noční nebe. Po obloze tančí bílé vločky, předhání jedna druhou. Vybírají si nejvhodnější místo pro přečkání dlouhé a mrazivé zimy. Poletují, dopadají na zem, která se proměnila v roztrženou peřinu. Vločky na tmavých stromech tvoří složitou vambereckou krajku. Jdu blíže k tmavému a trochu strašidelnému lesu.

Vstupuji do temnoty po bílém koberci. Okolo mě stojí strážci lesa a pod nimi kopce šlehačky, jen si líznout. Postupuji hlouběji a musím z cesty odhrnovat záclony z větví. Sníh, který se na nich usadil, mi padá do tváře a chladí. Stejně tak mě i štípe mráz do nosu. Jdu dál zimní krásou. Přede mnou se vynořila zamrzlá studánka. Je tma, ale v odlesku hvězd se tůňka třpytí jako čerstvě vyleštěný křišťál. Okolo zmrzlé vody v létě rostly orobince, ale teď jsou zahaleny peřinou. Vše připomíná vánoční romantickou pohádku.

Kráčím po zasněžené cestě. Najednou se přede mnou otevírá postříbřená mýtina. Svým studeným světlem ozařuje paseku zlatavý měsíc. Ve středu se krčí dřevěný krmelec a v něm odpočívá seno a jiné dobroty pro lesní zvěř. Kolem je plno vyrytých stop ve sněhové pokrývce. U krmelce se shromažďují sametově hnědé srnky. Z lesa se vynořil i mohutný jelen s bohatě větveným parožím. Tajemná zvířátka se mě vůbec nebojí. Ani na okamžik se nenechají vyrušit ze slavnostní večeře. Mohu jít až k nim na dotek. Napadá mě, zdali nejsou z porcelánu. Najednou ke mně přichází rozechvělý a celý promrzlý koloušek. Natahuji ruku. A vtom mi padne na nos ledová vločka.

Už nejsem v lese, ale v teplé posteli. Kde to jsem? Ptám se sama sebe. Místo lesní zvěře a sněhu je vedle mě delfín na povlečení. Asi to byl jen sen, ale okouzlující. Vstávám a pomalu jdu k oknu. Odhrnuji bílou záclonu a koukám do tmy.

Pouliční lampy ještě nesvítí, jen v dáli je vidět plno blikajících pestrobarevných světélek zářících do tmy. Všude je posvátné bílé ticho. Z nebe se začínají snášet vločky. Poletují, poskakují jako v mém snu. Osvětlené i tmavé stromy se ve větru všemu klaní. Sleduji obrysy domů a v nich menší a větší čtverečky…

Andrea Paulů, 8. třída

Studenečtí důchodci výletovali

Klub důchodců uspořádal 21. září 2005 krásný zájezd s více než 40 účastníky.

První zastávka byla ve Dvoře Králové v továrně na výrobu vánočních ozdob ze skla. Začátkem výroby byly stroje, které po zahřátí ze skleněné trubičky vyráběly malé baňatky. Z nich pracovníci nad plynovým hořákem vyfukovali veliké množství tvarů ozdob. Jedinečnou krásu jim pak vtiskly malířky při ručním malování. Některé ozdoby ještě dozdobily stříbrným nebo zlatým prachem. Představu, jak budou ozdoby vypadat, poskytly vzorově ověšené stromečky. V podnikové prodejně řada z nás si zakoupila nazdobené krabice s těmito nádhernými výrobky. Většina zboží je vyvážena do celého světa, převážně do Ameriky. Konkurence v oboru je veliká, a proto výtvarníci musí přicházet se stále novými vzory, a tak udržovat světový věhlas. Pracovní prostředí s výpary barev a lepidel se nám zdálo hodně náročné.

Naše cesta dále směřovala do Holic, které jsou spojovány s cestovatelem dr. Emilem Holubem (1847–1902). Dr. Holub podnikl cestovatelské výpravy do Afriky v letech 1872–79 a 1883–87. Přivezl bohaté sbírky a jejich část je uložena v Africkém muzeu v Holicích, otevřeném v roce 1970. Obdivovali jsme vycpaniny velkých zvířat, pracovní nástroje, zbraně a umělecké předměty domorodců, ale i osobní vybavení cestovatele dr. Holuba. Moderní pavilon nás dokonale zaujal.

Dalším zastavením byla Chrudim s muzeem loutek. Historické centrum města je vyhlášeno památkovou zónou. Velkou pozornost poutá Mydlářův dům z let 1572–77 s arkádami obloukovitého tvaru a dvojvěžím v podobě minaretů. Arkády v 1. a 2. patře jsou na krakorcích vysunutých nad ulici. Tím se zvětšila obytná plocha místností, ale ulice nebyla zúžena. Místnosti mají krásnou hřebínkovou křížovou klenbu. V renesanční době patřila Chrudim k význačným městům v Čechách. V Mydlářově domě je muzeum loutkářských kultur. Například velice zajímavé byly loutky z Indonésie nebo loutky z černé Afriky. Jedinečné byly i loutky zakladatele loutkářství Matěje Kopeckého. Naši účastníci obdivuhodně vyšlapali všechna tři podlaží.

Z Chrudimi vedla cesta do Slatiňan, které jsou proslulé hipologickým muzeem, ojedinělým v Evropě. Muzeum na zámku je od roku 1947 a má přes 2000 exponátů zaměřených na dějiny chovu koní a významu koní pro člověka. Názorně je připomenut vývoj koně, kdy jeho třetihorní předchůdci měli velikost lišky, měli pětiprstou končetinu a žili v bahnitých tropických oblastech. Pětiprstá končetina se málo bořila. Později se tělesná velikost zvětšovala, počet prstů se snížil na 3 a později na 1. Pamatujeme si název lichokopytníci? To už byl kůň stepí, třeba Mongolska, který uplatnil rychlý běh a země se sotva dotýkal tím jedním nejdelším prstem krytým kopytem. Velice nás zaujaly sportovní trofeje kapitána Poplera, který byl nejúspěšnějším žokejem první republiky. Nádherné byly obrazy koní, vystavené postroje, kočáry, sáně atd. Z Chrudimi do Slatiňan to není daleko, museli jsme však jet objížďkou, která nás časově velmi zdržela, a tak jsme již nestihli zajít si k výběhům s chovnými koňmi. Prostředí hřebčína Slatiňan je zachyceno ve starším dobrodružném filmu Smrt v sedle s hercem Rudolfem Jelínkem a nověji filmem Dobrá voda s hercem Petrem Haničincem. Výstavnost budov hřebčína je velkolepá. Slatiňany se chlubí tím, že se zde narodila zpěvačka Helena Vondráčková.

Dobrou tradicí zájezdů důchodců je zakončení v restauraci, společné pohoštění a hudba. Letos to byl hotel Štikov u motokrosového i autokrosového závodiště nedaleko od Nové Paky. Zasedli jsme v prostorné jídelně, ve které bylo i dost místa na tanec. Pěkně jsme si zazpívali při hudbě tradičního složení: Jirka Fišera harmonika, Mirek Jezdinský vozembouch a Jaroslav Pičman bubínek a zpěv. Zpívalo se, tancovalo a ani se nám domů nechtělo. Zpěv pokračoval i v autobuse.

Co závěrem? Veliký dík Milanu Škrobánkovi a Libuši Ježkové za přípravu a vedení zájezdu.

Příště opět na shledanou!

Pavel Zajíc

Fotografie: první, druhá, třetí.

Ženy, tak neváhejte a přijďte!

Zveme všechny ženy, které dosud váhají a jejich zdravotní stav jim to dovolí, aby bez ostychu zavítaly do místní sokolovny, kde každé pondělí v 18.30 cvičíme. Tělu i duchu to prospívá víc, než kdybychom posedávaly před televizí, nutily se přijímat nadbytečné kalorie a polovinu programu prospaly v křesle. Proto, zda se máte rozhodnout ano, nebo ne, nabízíme pro vaši představu náš celoroční program.

Od září cvičíme v tělocvičně za příjemného poslechu známých melodií, zdoláváme menší překážky za použití tělocvičného nářadí, hrajeme míčové hry. V letních měsících se vydáváme na vycházky po okolí Studence, opékáme buřtíky, kocháme se pohledem na krajinu, rády si zazpíváme, předáváme si pěstitelské zkušenosti, vhod přijdou i ověřené recepty kuchařské. Nebráníme se ani kratším výletům na kole, nezávodíme. V polovině cesty si dopřejeme čas na občerstvení dle vlastního výběru. Kopce vyjdeme pěšky. V družném hovoru ani nevnímáme, jak lehce jsme obtížnější úsek cesty prošly, aniž bychom se cítily unavené. V předvánočním posezení u vánočního stromku, při svíčkách, předáváme dárky přibližně stejné hodnoty formou losování, ochutnáváme vánoční cukroví z domácích zdrojů.

Posuďte samy, není to příjemné zpestření života v tom uspěchaném světě?

Už nyní se na vás těší studenecké sokolky – převážně v důchodovém věku.

Libuše Ježková

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Fotbal se už nevratně stal celoročním sportem a stále rostou nové sportovní haly a nová venkovní hřiště s umělou trávou třetí generace. Účast na jednotlivých halových turnajích je však značně finančně (startovné 700 až 1300 Kč, doprava) i časově náročná, a tak se jich zúčastňují většinou pouze mládežnická družstva poloprofesionálních a profesionálních klubů (Liberec, Jablonec nad Nisou, Náchod, RMSK Cidlina apod.). Pro studenecké mladé fotbalisty to však je vítaná konfrontace a především výzva k výraznějšímu tréninkovému úsilí.

Minižáci se zúčastnili turnajů v Lázních Bělohrad a Nové Pace (1. místo), mladší žáci v Železném Brodě a ve Vrchlabí, starší žáci v Železném Brodě a Dvoře Králové, dorost v Železném Brodě a Lomnici (3. místo), dospělí v Hostinném.

Zimní příprava jednotlivých mužstev pokračuje a na rozdíl od trenérů minižáků, kteří mají na trénincích i přes dvacet hráčů, si trochu mohou postesknout trenéři dorostu a dospělých. Na umělou trávu v Jilemnici se ještě pár hráčů sešlo, ale docházka na další část zimní přípravy venku a v tělocvičně je školní terminologií neuspokojivá. A to muže čeká silně obsazený turnaj na umělé trávě v Desné (Desná, Velké Hamry, Jablonec nad Jizerou, Zásada, Plavy).

O Vánocích se konal již 6. ročník turnaje v malé kopané v areálu Pensionu Trautenberk. Turnaje se účastnilo 8 mužstev a prvenství si opět odnesli hráči z Vrchlabí, kteří v semifinále vyřadili do té doby suverénní Plasteko na penalty a ve finále si poradili i s Pelevou.

Celý průběh loňského roku zhodnotili členové SK Studenec na své valné hromadě 3. února 2006 ve školící místnosti Pensionu Trautenberk, kde si vedle jednání připomněli fotoprezentací dávnou i nedávnou (viz foto jednoho z prvních zápasů u sokolovny, poznáte jednotlivé hráče?) činnost.

Orientační běh

Přes zimu neodpočívají ani orientační běžci, teoretické přípravy se ujal úspěšný jičínský trenér (sestry Brožkovy) Láďa Hrubý a studenecké závodníky čekají v březnu a dubnu dvě soustředění. Pro zpestření si někteří zajeli na zimní Vánoční sprint na Nový Hradec, za zmínku stojí 3. místo Štěpána Kučery a 18. místo Honzy Exnera v elitní kategorii 38 závodníků. V rámci zimní přípravy se studenečtí běžci a další závodníci pravidelně zúčastňují zimních lehkoatletických běhů. Tím prvním je tradiční Mikulášský běh na Bradu, do jehož více než padesátileté historie se nevratně zapsali dva studenečtí běžci, a to Honza Erban vítěznou sérií na přelomu 60. a 70. let a Jirka Kuřík svou pravidelnou účastí. V letošním ročníku jsme si zásluhou Jany Šimáčkové a Zdendy Klímy připsali dvě prvenství a k nim doplnili kompletní sbírku medailí 2. a 3. místem Tomáš a Štěpán Kučerovi. Dlouhodobým závodem je seriál O nejlepšího běžce Jestřebích hor, který pořádá společně ZŠ Úpice-Lány a Maratonstav Úpice. SK Studenec patří k tradičním účastníkům jednotlivých závodů v Havlovicích, Odolově, Malých Svatoňovicích, Úpici, Batňovicích a Rtyni. Po dvou třetinách seriálů vede svou kategorii suverénně Kristýna Šemberová (zatím vyhrála všechny závody), o prvenství bojují Eva Bartoňová, Jana Šimáčková a Zdenda Klíma (přitom jsou všichni ve svých kategoriích nejmladším ročníkem).

Fotografie – Na startu jednoho z běhů Jana Šimáčková (41) a Zdenda Klíma (37)

Alpské lyžování

Závodníci SK Studenec absolvují maratón závodů po celé Evropě, takže Adam Zika se nemohl ani dostavit pro své ocenění v rámci slavnostního vyhlášení Sportovců Semilska, v němž v kategorii sportovců do 18 let obsadil 5. místo. Společně s Matyášem Mlezivou bojuje v těchto dnech jako reprezentant ČR na Mistrovství světa juniorů v Kanadě (Quebec). Zatím k nejvýraznějším úspěchům letošní zimy patří 3. místa Daniely Markové a Matyáše Mlezivy na FIS závodech v norském Gelio.

Nábor do oddílu alpského lyžování při SK Studenec

Cílová skupina: Středoškolská mládež kategorie juniorů dle předpisu FIS alpského lyžování věk 15-20 let studující na střední škole v regionu,sportující v alpském lyžování.

Cíl: Naučit sportovat mladé lidi a sportem a závoděním je připravit na budoucí život. Osvětlit jim, jak se dělá vrcholový sport a co všechno je potřeba udělat pro dosažení maximálního výkonu u jednotlivého sportovce. Zároveň ukázat, že úspěchy jednotlivců vycházejí z kolektivní přípravy a soudržnosti celého týmu.

Škola: Sportovní gymnázium Jilemnice, Gymnázium Vrchlabí

Zázemí: Vzdělávací, kulturní, ubytování internát.

Tréninkové zázemí: Sportovní klub Studenec.

Zázemí tréninkové, kondiční, speciální cvičení, kondice, síla, obratnost, rehabilitace, rozbory video analytika, ubytování privát.

Lyžařská střediska: Ski areál Špindlerův Mlýn, Ski areál Harrachov, TJ Vysoké nad Jizerou areál Šachty, Ski areál Rejdice, Spartak Rokytnice nad Jizerou, Klub nartowy Karpacz, Areal Kowary

Doprovodný program: Horolezectví, divoká voda, horská kola, padákové létání

Rámcový program:

Jaro: Kondice a nácvik techniky,atletika, víkendová (prodloužený víkend čtvrtek večer až neděle odpoledne) soustředění 2 kempy na ledovci na osvojení techniky pro pozdější rozvoj skluzových pocitů.

Léto: 5 kondičních kempů v rozmezí 5–9 dnů 1 Kemp na ledovci s nácvikem závodní techniky

Podzim: Víkendová soustředění,kondice 5 kempů na ledovci závodní trénink a simulace závodů cca 40-50 dnů.

Zima: Závodní období závody FIS, CIT, NJR k rozvoji závodních vlastností osvojení si všech lyžařských disciplín (slalom, obří slalom, SG, sjezd a skikros), vytčení budoucí specializace pro každého člena tréninkové skupiny.

Stávající skupina chlapci: Mates Mleziva, Adam Zika (osobní trenér Pešat), Lukáš Chmelař, Jan Charvát, Vojta Houška, Martin Kverka, Jan Vondrák, Vojtěch Fučík

Stávající skupina dívky: Daniela Marková, Pavla Klicnarová

Kontakt: Filip Marek, Studenec 176, 512 33, e-mail: filipjosefmarek@tiscali.cz

Studenecký mariáš

Jubilejního 15. ročníku Studeneckého mariáše se ve školící místnosti Pensionu Trautenberk zúčastnilo 40 vyznavačů této karetní hry z blízkého i širokého okolí. V úporném pětikolovém klání si vítězství odnesl semilský Josef Flégr před studeneckým Josefem Tichým a Pavlem Čermákem. Vítězi jednotlivých kol byli postupně Josef Cerman (zvláštní cena pro osobitý mariášnický komentář), Josef Flégr, Josef Tichý, Josef Velechovský a Libor Hampl, který tak narušil vítěznou řadu Josefů.


Fotografie – trojice nejlepších (foto Michal Kučera ml.): zleva Pavel Čermák, vítěz Josef Flégr, Josef Tichý

Hodně úspěchů v roce 2006 podobných vítězství v Kruhu přeje nejen sobě, ale i všem čtenářům Studeneckého zpravodaje Sportovní klub Studenec.

Fotografie – Studenecké družstvo na turnaji v Kruhu 30. července 2005

Školní sportovní klub

Stolní tenis

K tradičním zimním sportům patří stolní tenis, kterému holduje řada studeneckých žáků o přestávkách i po vyučování. Své topspiny a drajvy mohli uplatnit ve školním turnaji.

Do turnaje se přihlásilo 39 žáků (16 dívek a 23 chlapců) druhého stupně. Hrálo se vyřazovacím systémem mezi žáky jednotlivých ročníků a poté následovaly souboje třídních vítězů o celkové prvenství.

DívkyChlapci
7. ročník6. ročník
1. Barbora Šemberová1. Martin Šimáček
2. Vendula Kalenská2. Michael Kulhánek
Eva BartoňováTomáš Stránský
8. ročník7. ročník
1. Anna Háková1. Tomáš Hampl
2. Bětka Krupičková2. Martin Klouček
3. Bětka Kuříková3. Jaroslav Vrbík
9. ročník8. ročník
1. Lenka Jechová1. Svatopluk Čech
2. Jana Tauchmanová2. Tomáš Sokol
3. Andrea Čechová3. Filip Souček
Celkové pořadí:Celkové pořadí:
1. Lenka Jechová1. Martin Šimáček
2. Anna Háková2. Svatopluk Čech
3. Jana Tauchmanová3. Tomáš Hampl

Běh na lyžích

K zimě však patří především studenecké lyžování a letošní zima mu přeje měrou vrchovatou. Samotná zima by však nestačila, velkou zásluhu na tom mají i studenečtí lyžaři, především Josef Boura a ing. Josef Boura za perfektní úpravu běžeckých stop nejen v okolí školy, ale i v okolí celé obce. Po prvních krůčcích na lyžích a mnoha dalších pádech a postupně i kilometrech nastal čas na školní závody. Takže dejme slovo Mgr. Ivaně Kučerové a závodníkům z 1.stupně.

11. 1. 2006 se za krásného zimního slunečného dne uskutečnily i školní závody v běhu na lyžích volnou technikou. Děti závodily na hezky upravených tratích za školou. Za úpravu tratí patří velký dík lyžařskému oddílu ve Studenci, jmenovitě panu Josefu Bourovi. Závodníci se se všemi nástrahami trati vyrovnali bez problémů. Nejlépe si v jednotlivých třídách vedli:

1. třída:
1. Eliška Ulvrová1. Jan Grof
2. Natálie Jezdinská2. Aleš Kalenský
3. Miroslava Mattauchová3. Martin Vydra
2. třída:
1. Aneta Grosmanová1. Michal Vancl
2. Nikola Nedomlelová2. Jakub Vancl
3. Denisa Jirásková3. Adam Jezdinský
3. třída:
1. Eliška Plecháčová1. Michal Tauchman
2. Anna Soukupová2. Petr Horáček
3. Denisa Kadavá3. Martin Kuřík
4. třída:
1. Jana Šimáčková1. Jan Boura
2. Simona Hamáčková2. Zdeněk Klíma
3. Andrea Čapková3. Michal Nosek
5. třída:
1. Kateřina Tauchmanová1. Jan Šulc
2. Nela Suchánková2. Štěpán Kučera
3. Anna Hanušová3. Vojtěch Nedomlel

Fotografie – Školní lyžařské závody

Fotografie – Vítězové závodů

Všichni závodníci měli necelý měsíc na to, aby se připravili na závody O pohár benecké školy, který se konal 6. 2. 2006 klasickou technikou. V naší republice je určitě málo škol a obcí, které se mohou pochlubit lepšími podmínkami na běžecké lyžování, než jsou ve Studenci. Naši malí závodníci mohli trénovat na tratích u školy, letiště, v Rovnáčově, na Strážníku – tam jim jízdu zpestřily i značky s míst-ními názvy (Zaječí stezka, Nálet, Návěj, Sluneční cesta, Havlova cesta…). Tratě byly po celou sezónu hezky upravené a za to bychom chtěli ještě jednou poděkovat místnímu lyžařskému oddílu. Ze závodů z Benecka si studenecká výprava dovezla čtyři poháry. Nejlepším závodníkem byl Jan Boura, který ve své kategorii zvítězil. Hned pod nejvyšším stupínkem zůstala Eliška Plecháčová a třetí místo obsadili Jana Šimáčková a Zdeněk Klíma. Pochvalu zaslouží i ostatní závodníci z naší výpravy, neboť bojovali nejen s ostatními soupeři, ale mnozí i sami se sebou. Naše výprava s 38 závodníky patřila na Benecku spolu s jilemnickými závodníky mezi nejpočetnější.

Fotografie – Eliška Plecháčová a Jana Šimáčková na stupních vítězů

Fotografie – Suverén ve své kategorii Honza Boura

Ve dvou dnech se konal závod 2. stupně volnou technikou s následujícími výsledky:

6. ročník:
1. Markéta Jezdinská1. Lukáš Vancl
2. Nikola Vanclová2. Michal Kulhánek
3. Kateřina Ulmanová3. Josef Tomáš
7. ročník:
1. Pavlína Bourová1. Martin Klouček
2. Eliška Kuříková2. Radovan Čech
3. Barbora Šemberová3. Jiří Povr
8. ročník:
1. Veronika Košťálová1. Štěpán Kuřík
2. Anna Háková2. Kryštof Bekr
3. Monika Hanousková3. David Bartoň
9. ročník:
1. Lenka Soukupová1. Jaroslav Tomáš
2. Jana Tauchmanová2. Tomáš Palivoda
3. Kristýna Vydrová3. Zbyněk Sokol

Školní bruslení

Od října do prosince vyrážel každou středu do Nové Paky autobus plný malých bruslařů. Začátky nebyly vždy jednoduché a téměř každý si odnesl z ledové plochy nějakou modřinu. Postupem času se výkony všech pilných bruslařů zlepšovaly. Někdo měl k dokonalosti ještě hodně daleko, ale pokrok udělali úplně všichni. Pracovníci na zimním stadionu v Nové Pace nám nabídli velmi hezké prostředí a kvalitní led.

Takto získané dovednosti mohly děti uplatnit během letošní mrazivé zimy. Pro zpestření sportovních aktivit žáků studenecké školy jsme několikrát vyjeli vyzkoušet led na kluziště v Martinicích. Bruslení se nám vydařilo i díky ochotě Autoservisu Nissan Junek, který nám pomohl s dopravou, za což mu tímto děkujeme.

A co nás čeká?

Nejaktuálněji krajské přebory škol v běhu na lyžích v Bedřichově a poté již řada postupových soutěží, do které se musí každá škola včas přihlásit, aby nemusela bycha honiti. Opět jsme byli vybráni mezi 20 škol do celostátní soutěže Sport bez předsudků, kde obhajujeme vynikající loňské 4. místo a přebornický titul dívek v kopané. Již koncem února se koná první tréninkový den v libereckém bazénu. S napětím očekáváme i účinkování našich malých fotbalistů v McDonald cupu, ale loňské krajské finále bude více pouhým letošním přáním. Ti starší si to rozdají v Cocacola cupu a i letos musíme mít postupové ambice. Pro žáky prvního stupně to jsou dále atletické souboje, celostátní Kinderiáda s krajským kolem v Liberci a postupový Lehkoatletický trojboj. I zde máme svá želízka v ohni, především v Janě Šimáčkové a Zdeňku Klímovi. Tak nám držte palce.

PaedDr. Petr Junek

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Oddíl stolního tenisu Orel Studenec uspořádal 28. 12. 2005 již 2. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise pro děti. Turnaj se konal v prostorách základní školy a v Orlovně. Účastníci byli rozděleni do kategorií mladší žáci a žákyně (1.–5. třída) a starší žáci (6.–9. třída). Celkem se zúčastnilo 22 dětí, přihlášeno bylo původně 38. Nižší počet byl zřejmě ovlivněn onemocněními, někdy i zapomnětlivostí a neochotou vstávat o prázdninách. Slabší účast byla mezi staršími dětmi, v kategorii starší žákyně se dokonce nepřihlásil nikdo.

V jednotlivých kategoriích se bojovalo systémem každý s každým, v případě rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas. Hrálo se na tři vítězné sety. Nejdramatičtější souboje byly vidět v kategorii mladších žáků, výkony nejlepších z nich jsou dobrým příslibem pro budoucnost stolního tenisu ve Studenci. Každý z účastníků obdržel drobné občerstvení, prvních pět (resp. 6) v každé kategorii diplom a věcnou cenu, které věnovaly obecní úřad a Orel Studenec.

Konečné pořadí:
Mladší žákyně:Mladší žáci:Starší žáci:
1. Lulková Monika1. Pacholík Jan1. Šimáček Martin
2. Šimáčková Jana2. Kuřík Jan2. Nápravník Lukáš
3. Tauchmanová Karolína3. Kuřík Martin3. Vancl Lukáš
4. Ulvrová Kristýna4. Nedomlel Vojtěch4. Kučera Michal
5. Suchánková Nela5. Hylmar Jakub5. Stránský Tomáš
6. Pacholíková Lucie6. Krejčí Patrik6. Lulek Martin
 7. Kučera Tomáš 
 8. Kučera Štěpán 
 9. Nosek Michal 
 10. Vancl Michal 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a sponzorování turnaje. Zejména členům oddílu stolního tenisu Orel Studenec, vedení Základní školy Studenec, obecnímu úřadu a Orlu Studenec.

Martin Šimáček

Fotografie: první, druhá, třetí.

Tenisový klub Studenec

Tenisová sezona v roce 2005 trvala poměrně dlouho. Hrát se začalo 12. dubna a v polovině listopadu napadl první sníh. Zároveň byly noční mrazy mínus 4 stupně, které nadzvedly antuku a tím byly kurty nezpůsobilé. Jelikož většina tenistů, především starší věkové kategorie, jsou také členy studeneckého Sokola, na zimu pouze vymění míček s raketou a hrají líný tenis. V tomto poněkud neobvyklém druhu sportu proběhl koncem roku 2005 již sedmnáctý ročník turnaje. Mladší věkovou kategorii vyhrála dvojice Petr Mečíř, Jan Vancl před Klárou Horáčkovou s Ondřejem Fraňkem. Na třetím místě se umístili Josef Tichý a Cyril Štefan. V kategorii nad 45 let zvítězili již poněkolikáté za sebou aktivní důchodci Jan Kuřík a František Plecháč. Jejich první místo nebylo ale jednoznačné, protože se stejným množstvím bodů na dalších místech skončili hráči nastupující veteránské mládeže. Druzí byli Hubáček Josef, Povr Zdeněk a třetí Václavové, Jeník a Stránský. V obou věkových skupinách si 30. prosince zasportovalo 24 tenistů.

Venku sice ještě leží sníh, ale již je naplánována tenisová sezona 2006. Okresní přebory jednotlivců by se měly uskutečnit 22. a 23. 4. na kurtech v Lomnici, Semilech a Turnově. Soutěže družstev se sehrají během května a června. Přihlášky jednotlivých kategorií musí být do konce února a soupisky do konce března.

Vážení čtenáři Studeneckého zpravodaje, dovolte, abych vám jménem všech tenistů ve Studenci popřál pohodu a stálé zdraví po celý rok 2006.

Za TK Studenec Petr Hák

Sokol Studenec

Přebor České obce sokolské v běhu na lyžích

Lyžařská sezóna ve Studenci vyvrcholila 11.–12. února při Přeborech ČOS v běhu na lyžích, který byl zároveň i veřejným závodem pro všechny věkové kategorie a pohárovým závodem KSL žactva.

Po přívalech nového sněhu se podařilo po usilovné práci tratě připravit na odpovídající úrovni, rozhodčí i činovníci závodu plnili své úkoly odpovědně. Počasí se částečně umoudřilo a tak 270 závodníků ze 34 tělovýchovných jednot odjíždělo ze Studence spokojeno s účastí na kvalitních závodech.

V barvách pořádajícího Sokola Studenec startovalo 19 závodníků.

Na stupně vítězů se probojovali:

Šimáčková Jana, Plecháčová Eliška, Soukupová Anna, Klíma Zdeněk, Boura Jan, Plecháč Petr, Kulhánek Michael, Šulc Jan, Klouček Martin, Vancl Lukáš, Kuřík Štěpán, Hák Michal a Junek Vladimír.

Titul Přeborníka ČOS získal:

Plecháč Petr – mladší žák

Klouček Martin – starší žák

Kulhánek Michael – starší žák

Studenecká štafeta

Šestnáctý ročník tohoto závodu se uskutečnil v neděli 19. února na lyžařské trati u školy. Zúčastnilo se celkem 47 lyžařů všech generací, kteří sestavili pět štafet. Každý závodník absolvoval volnou technikou kilometrovou trať. Na závěr změřilo síly pět nejlepších, kteří si závod společně zopakovali.

Mladí lyžaři ve Studenci

Závodní lyžařskou sezónu zahájila skupina 10 žákovských závodníků na předvánočním kriteriu u nás ve Studenci a v první polovině sezóny startovali v 11 závodech.

Nejvýraznějších výsledků dosahuje nejmladší žák Jan Boura, který vyhrál několik závodů a vede i v poháru Libereckého kraje.

Po několika letech měl náš oddíl zastoupení i na Mistrovství ČR žactva. Závod se konal ve Vrchlabí, Martin Klouček byl 31. a Pavlína Bourová 38.

Oznámení

TJ Sokol oznamuje občanům Studence, že připravuje sběr železného šrotu 10. dubna 2006. Sběr připravte na obvyklá místa. Další informace budou včas na plakátech.

Veteránské mistrovství světa v běhu na lyžích – Brusson 2006

Vedle olympijských her, mistrovství světa a dalších soutěží se konají i jiné závody, o kterých se zase tak moc nepíše. Každým rokem se koná mistrovství světa veteránů v běhu na lyžích. Letos se uskutečnilo v italském Brussonu, nedaleko místa konání ZOH. Mistrovství se v kategorii od 30 let zúčastnilo asi 1400 závodníků ze 20 zemí.

Závodí se ve věkových kategoriích po pěti letech v klasickém i volném stylu. Z České republiky zde bylo 44 závodníků. Desetidennímu setkání veteránů začátkem února přálo počasí, údolí Brussonu bylo však téměř bez přírodního sněhu, a tak závody proběhly výhradně na umělém sněhu, na který jsme zprvu neuměli namazat. Pořadatelé připravili 20 km velmi náročných tratí a perfektní zázemí pro závodníky.

Výborná umístění zde získal v kategorii nad 40 let Petr Plecháč – na 30 km klasicky třetí, na 10 km druhý, na 45 km čtvrtý a ve štafetách třetí. V kategorii nad 50 let byl Vladimír Junek na 30 km klasicky 27., na 10 km 12., na 45 km 20. a ve štafetě 8. V některých kategoriích závodilo až 70 lyžařů, nejstarším byl pak devadesátiletý veterán z Kanady.

Závody měly vynikající sportovní i společenskou atmosféru a velmi jsme obdivovali neskutečné sportovní zápolení i těch nejstarších lyžařů.

Jaroslav Hák, Vladimír Junek

Sport při diabetu

Lidské tělo je stvořené k tomu, aby se pohybovalo. Naše tělo se nijak nezměnilo od doby kamenné, kdy naši předkové celý den běhali po lese, aby ulovili večeři, tím méně od středověku, kdy do úmoru těžce pracovali na poli, aby uživili rodinu. Nezměnilo se naše tělo, změnil se jen náš způsob života. Tato změna s sebou přinesla řadu neduhů, označovaných někdy jako civilizační nemoci – nemoci z nedostatku pohybu a z nadbytku jídla.

Pohyb a sport pomáhá člověku naší doby nacházet ztracenou rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie, mezi rozvojem tělesných a duševních schopností, přináší uvolnění a uspokojení. Patří tedy do života současného člověka bez ohledu na to, zda má či nemá diabetes.

Jediný rozdíl mezi člověkem s diabetem a člověkem bez diabetu je v tom, že při diabetu musí člověk o pohybu a sportu více přemýšlet, protože tělesný pohyb ovlivňuje glykémii.

Při pohybu potřebujeme energii. Tuto energii obvykle získáváme chemickým spalováním glukózy. Pohyb tedy vede ke spotřebě glukózy a ke snížení glykémie.

Výjimkou je situace, kdy nemáme v těle dostatek inzulínu a naše glykémie je vysoká, obvykle přes 17 mmol/l. V tomto případě tělo neumí spalování glukózy zvýšit. Vinou poplašných reakcí se ale vlivem pohybu uvolní do krve glukóza z jater a dojde ke zvýšení glykémie a mohou se objevit i ketolátky. Při vysoké glykémii tedy se sportem nebudeme začínat a počkáme, než glykémie klesne.

Při přemýšlení o sportu a pohybu musíme uvažovat o dvou věcech: O intenzitě pohybu a o délce pohybu.

Co je to intenzita pohybu? Ujdeme-li svižným krokem za hodinu sedm kilometrů, je pohyb intenzivnější než klidná hodinová procházka rychlostí 3 km/hod. Ještě intenzivnější pohyb vykonává běžec na trati maratónského běhu a nejintenzivnější, i když krátkodobý pohyb sprintér na trati 100 metrů. Ujedeme-li na kole za hodinu 20 kilometrů, byl náš pohyb intenzivnější než jízda, při které jsme na stejném terénu ujeli za hodinu 10 kilometrů. Cyklista při silničním závodě, který dosáhl průměrné rychlosti 40 kilometrů za hodinu, předčil intenzitou svého pohybu oba předešlé.

Při posuzování intenzity plánovaného pohybu může být užitečná tabulka, která uvádí spotřebu energie v kilojoulech za hodinu při jednotlivých lidských činnostech.

Spotřeba energie za hodinuČinnost
do 400 kJčtení, psaní, sledování televize, práce s počítačem, úřednická práce
400–800 kJvaření, mytí a utírání nádobí, utírání prachu, žehlení, řízení auta, rybaření, hra na hudební nástroj
800–1000 kJzametání, vytírání podlahy, lehké zahradnické a opravářské práce, činnosti prováděné ve stoje a vyžadující rychlé pohyby rukou
1000–1500 kJpraní a věšení většího prádla, luxování, převlékání postelí, mytí oken, chůze 4 km, rekreační odbíjená nebo stolní tenis, kuželky
1500–1900 kJpráce s lopatou a krumpáčem, chůze 8 km, bruslení, skákání přes švihadlo
1900–2100 kJcyklistika, tanec, sjezdové lyžování, tenis
2100–2500 kJkošíková, kanoistika, hokej, jogging, rychlé plavání, horolezectví, veslování, odhrabávání sněhu
2500–2900 kJběh na lyžích, házená, šerm, disko tance

Délka pohybu se dá vyjádřit v minutách nebo v hodinách. Sprintér na trati 100 metrů uběhl svoji trať za 10 vteřin. Naše procházka trvala dvě hodiny.

Tělo některých zvířat, např. šelem, je uzpůsobené ke krátkodobému intenzivnímu pohybu. Potřebují to při lovení kořisti. Pro tělo člověka je přirozený dlouhodobější pohyb s nižší či střední intenzitou. Ten prospívá nejlépe harmonickému rozvoji naší tělesné schránky i základním dějům v našem organismu. Nejlepší je takový pohyb, při kterém se ještě nezadýcháváme a který trvá alespoň 20-30 minut. Většina míčových her, jízda na kole, pěší turistika, jízda na koni, turistika na lyžích a řada dalších sportovních odvětví tyto předpoklady splňují.

Při intenzivním pohybu s krátkým trváním se uvolňuje zásobní glukóza z jater, kde se odštěpuje z glykogenu. Při dlouhodobějším pohybu, trvajícím přes 20 minut, se začnou spalovat tukové zásoby. Člověk spálí více energie při delším pohybu s mírnější intenzitou než při pohybu několikaminutovém, velmi intenzivním.

Pohyb je však především zdrojem potěšení.

Když volíme sport, pomýšlíme především na to, co nám přinese radost. Může to být míčová hra s kamarády a přáteli, může to být putování přírodou za atraktivními cíli, může to být aerobic nebo fyzicky náročná práce na chalupě.

Vítaný druh pohybu souvisí také s věkem: Menší děti se nejlépe proběhnou a vydovádí s ostatními dětmi. Procházka s rodiči parkem za ruku je pro ně nejen nudná, ale je i pohybem s mnohem nižší intenzitou.

Školní děti se rády zapojují do míčových her, ale turistika po horách je příliš nenadchne. V tomto věku se dítě může získat pro určité sportovní odvětví, najde-li mezi ostatními dobré kamarády a pozná-li vlídného trenéra. Podpoří se tím v něm soutěživost a usnadní se vstup do dospívání, protože bude mít pro svůj volný čas zajímavý program.

V dospívání a v časné dospělosti jsou pro mladého člověka zajímavá všechna sportovní odvětví, ve kterých nalezne dobré přátele. Současná přítomnost osob opačného pohlaví je vždy vítaná a posílí motivaci. Zajímavou se stane i turistika, ať už pěší, horská, cyklistická, lyžařská nebo vodní, protože pomáhá poznávat nové kraje, nové prostředí a nové lidi.

Nechceme vychovat špičkového sportovce. Někteří diabetologové to dokonce výslovně nedoporučují z obav před jednostranným zatížením s vysokou intenzitou. Příklady však ukazují, že člověk s diabetem 1. typu se stal velmi úspěšným tenistou, uznávaným profesionálním hokejistou či silničním cyklistou.

Zajímavé je poznat půvab sportu a pohybu, získat o ně zájem a nalézt k nim cestu. Nikoliv však z povinnosti a nikoliv s poukazem na diabetes a na nutnost sportovat kvůli diabetu.

Rodiče se ptávají na výběr vhodného sportovního odvětví: Výběr sportů je diabetem omezen jen nepodstatně a pokud někdy bývá omezován, pak pro rizika plynoucí z nerozpoznané hypoglykémie. Proto známá poučka praví, že při plavání by měl být člověk s diabetem stále na očích, aby mohl být při náhlé hypoglykémii včas vytažen z vody. Obavy z následků hypoglykémie jsou na místě i u sportů, při nichž člověk ztrácí pevnou půdu pod nohama: U parašutismu, horolezectví, potápění, abychom se zmínili alespoň o některých.

Ostatní sportovní odvětví může člověk s diabetem provozovat a může v nich dosahovat výsledků srovnatelných s jinými vrstevníky.

Jaká opatření by měl člověk s diabetem respektovat při sportu, aby předešel hypoglykémii?

Zvýšené spalování glukózy při pohybu vede k poklesu glykémie. Tomu lze předejít třemi způsoby: Zvýšeným množstvím jídla, sníženou dávkou inzulínu nebo kombinací obou postupů.

Který postup zvolíme?

U školního dítěte, které je hodně pohyblivé, má často hlad a nemá problémy s nadváhou, přidáme jídlo. Dospívající dívka, která se sama ke sportu nutí, protože si chce udržet štíhlou postavu, si sníží dávku inzulínu. U pohybu, který je plánovaný, jako bývá sportovní trénink nebo intenzivnější školní tělocvik, snížíme inzulín. Vykoukne-li v neděli odpoledne po deštivém dopoledni sluníčko a vyjedeme-li si na kole, nezbývá než přidat jídlo, protože inzulín byl už píchnutý, když ještě pršelo. Dlouhotrvající pohyb se střední intenzitou, jako třeba celodenní výlet na běžkách, bude určitě potřebovat kombinaci obou postupů – ubrání inzulínu a zvýšení jídla. Konkrétní rozhodnutí v každé situaci závisí na naší úvaze a zkušenosti.

Informace pro případné sponzory:

Vojtěch Korotvička, předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice, bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., číslo účtu 351107774/0600, 512 33 Studenec 123, telefon 481 596 112, IČ: 49295170

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2006

70 let oslaví
Vokřínková JaroslavaStudenec 370Kuříková GizelaStudenec 22
Černý VáclavStudenec 201Jebavý JosefRovnáčov 34
Ježková LibušeStudenec 312Kuříková DanuškaStudenec 274
Kalenská JiřinaZ. Lhota 219  
75 let oslaví
Čermák ZdenekRovnáčov 28Spilková JanaZ. Lhota 51
Kalenská MilušeRovnáčov 51Horák JiříRovnáčov 29
Junek JosefZ. Lhota 111Barková KvětaRovnáčov 59
Čermáková DrahomíraRovnáčov 28Pauček JánZ. Lhota 189
Karásková MarieStudenec 115Korotvičková ZdenkaStudenec 123
Kloučková JaruškaStudenec 12Tauchmanová EmilieStudenec 136
Tauchman JanZ. Lhota 218Tomášová MarieStudenec 113
Gabaj PetrZ. Lhota 8Tauchman JanStudenec 41
80 let oslaví
Karásek JaroslavStudenec 197Tauchmanová MarieZ. Lhota 40
Tauchman VlastimilStudenec 160Fejfarová MiluškaStudenec 337
Šormová VěraZ. Lhota 140Tauchman LadislavStudenec 167
Kudrová AnnaStudenec 77Kubová LudmilaZ. Lhota 50
Erlebachová MiladaRovnáčov 52Mühlová MarieStudenec 221
Fišera JaroslavStudenec 209Fišerová MartaStudenec 209
Mašek LadislavStudenec 269Tomášová GerdaStudenec 266
Sedláčková VěraRovnáčov 15Karásek LadislavStudenec 115
Sedláčková Marie AlbinaStudenec 208  
85 let oslaví
Šulcová MarieStudenec 139Štefanová AnnaStudenec 164
Kudr VladimírStudenec 77Tauchmanová LudmilaStudenec 170
90 let oslaví
Machová HermínaZálesní Lhota 12  
91 let oslaví
Čivrná JaroslavaStudenec 88  
Šulc VáclavStudenec 312  
Pauerová AnnaStudenec 340  
92 let oslaví
Zima JaroslavZálesní Lhota 36  
93 let oslaví
Tauchmanová EmilieStudenec 156  
Slavíková MarieStudenec 3  
Tauchman JaroslavStudenec 170  
95 let oslaví
Bourová OlgaStudenec 315  
Zlatou svatbu oslaví:
Václav a Helena FaistavroviRovnáčov 65  
Jan a Edita TauchmanoviZálesní Lhota 218  
Kamennou svatbu oslaví:
Jaroslav a Ludmila TauchmanoviStudenec 170  

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.

Studenecký zpravodaj 1/2006

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 31. března 2006

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.